Does Team Management pay off in Family Businesses?

Thomas Vanderstappen
Persbericht

Does Team Management pay off in Family Businesses?

Biedt top team management een meerwaarde voor Vlaamse familiebedrijven?

Familiebedrijven domineren het economische landschap over de hele wereld. Het is daarom belangrijk om de werking van dit soort bedrijven van dichterbij te bekijken. Zo is het interessant om te verkennen welke factoren de financiële prestatie van familiebedrijven kunnen beïnvloeden. Vorig onderzoek toonde aan dat de prestatie van familiebedrijven verbeterd kon worden door team management in plaats van één leider aan de top van het bedrijf. Mijn studie probeert deze verwachting te verifiëren door empirisch te onderzoeken of team management en andere team karakteristieken een invloed hebben op de financiële prestatie van private Vlaamse familiebedrijven. Zo wordt er onder andere onderzocht of de team grootte en de familiale betrokkenheid in het top team een invloed heeft op de prestatie van het bedrijf. De bevindingen en resultaten van de studie kunnen belangrijk zijn voor de eigenaars en managers van private familiebedrijven die de prestatie van het bedrijf willen verbeteren.

511 familiebedrijven werden uitgenodigd om een enquête in te vullen met vragen over dit onderwerp. Uiteindelijk werden gegevens verkregen van 92 familiebedrijven. De noodzakelijke financiële gegevens werden verkregen via een objectieve databank. Zo werd onder andere gegevens over het rendement op de totale activa, de schuldgraad, liquiditeit, bedrijfsgrootte-, sector en leeftijd verzameld. Een interessante bevinding was dat hoe ouder de bedrijven waren, hoe slechter de financiële prestatie werd. Een mogelijke verklaring voor dit fenomeen is dat bedrijven gecontroleerd door de eerste generatie meer winstgevend zijn dan bedrijven gecontroleerd door de tweede of daaropvolgende generaties. Dit zou te wijten kunnen zijn aan een verlies van kennis en een stijging van intra familiale conflicten. Naast het effect van de bedrijfsleeftijd werd een hogere schuldgraad ook geassocieerd met een slechtere financiële prestatie.

Het hoofddoel van deze studie was het onderzoeken of top team management ten opzichte van één leider aan de top een meerwaarde biedt in familiebedrijven. Deze studie kwam tot de conclusie dat team management geen significant positief noch negatief effect had op de financiële prestatie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat familiebedrijven van nature uit heterogeen zijn. Dit betekent dat er verschillende types zijn van familiebedrijven, wat kan leiden tot verschillen in de financiële prestatie. In het algemeen leidt elke familie namelijk het familiebedrijf op zijn eigen manier waardoor ze een unieke organisatorische identiteit creëren. Dit kan leiden tot significante prestatieverschillen in deze ondernemingen. Het is dus met andere woorden niet volledig verrassend dat team management op zichzelf geen significant effect heeft op de financiële prestatie. Naast het effect van team management zelf, werd ook het effect van andere team karakteristieken op de financiële prestatie getest. Zo werd het effect van de team grootte en van de familiale betrokkenheid in het team onderzocht. Volgens deze studie hadden beide factoren echter geen significant effect op de prestatie. Toch was er een bepaalde factor die wel een effect had op de prestatie. Het was namelijk zo dat wanneer de tevredenheid over de onderlinge relatie tussen de top managers steeg, de financiële prestatie verbeterde. Dit is niet onlogisch want een goede relatie tussen mensen kan leiden tot een betere samenwerking en dus ook betere resultaten.

Uitgaande van de resultaten, lijkt het dat team management op zichzelf geen invloed heeft op de financiële prestatie van private familiebedrijven. Echter, toekomstig onderzoek naar het top management team en zijn karakteristieken kan meer uitsluitsel geven over deze conclusie.

Bibliografie

References

Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). Founding-family ownership and firm performance: Evidence

from the S&P 500. The Journal of Finance, 58(3), 1301-1328.

Arijs, D., & Praet, A. (2010, July). The link between familiness and performance using an essence

and components approach. Paper presented at the 10th Annual IFERA World Family Business Research Conference, University Management School, Lancaster, UK. Retrieved from http://www.lums.lancs.ac.uk/files/PPR092.pdf

Aronoff, C. E. (1998). Megatrends in family business. Family Business Review, 11(3), 181-186.

Astrachan, J. H., Klein, S. B., & Smyrnios, K. X. (2002). The F-PEC scale of family influence: A

proposal for solving the family business definition problem1. Family Business Review, 15(1), 45-58.

Audretsch, D. B., Hülsbeck, M., & Lehmann, E. E. (2013). Families as active monitors on firm

performance. Journal of Family Business Strategy, 4(2), 118-130.

Basco, R. (2013). The family’s effect on family firm performance: A model testing the demographic

and essence approaches. Journal of Family Business Strategy, 4(1), 42-66.

Certo, S. T., Lester, R. H., Dalton, C. M., & Dalton, D. R. (2006). Top management teams, strategy

and financial performance: A meta-analytic examination. Journal of Management Studies, 43(4), 813-839.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Litz, R. A. (2003). A unified systems perspective of family firm

performance: An extension and integration. Journal of Business Venturing, 18 (4), 467-472.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Litz, R. A. (2004). Comparing the agency costs of family and non-

family firms: Conceptual issues and exploratory evidence. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(4), 335-354.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., Pearson, A. W., & Barnett, T. (2012). Family involvement, family

influence, and family-centered non-economic goals in small firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(2), 267-293.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Sharma, P. (1998). Important attributes of successors in family

            businesses: An exploratory study. Family Business Review, 11(1), 19-34.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Sharma, P. (2005). Trends and directions in the development of a

strategic management theory of the family firm. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 555-575.

Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Steier, L. P. (2003). An introduction to theories of family business.

Journal of Business Venturing, 18(4), 441-448.

Chua, J. H., Chrisman, J. J., & Sharma, P. (1999). Defining the family business by behavior.

Entrepreneurship Theory and Practice, 23(4), 19-39.

De Massis, A., Kotlar, J., Campopiano, G., & Cassia, L. (2013). Dispersion of family ownership and

the performance of small-to-medium size private family firms. Journal of Family Business Strategy, 4(3), 166-175.

De Massis, A., Kotlar, J., Campopiano, G., & Cassia, L. (in press). The impact of family involvement

on SME’s performance: Theory and evidence. Journal of Small Businesses Management. Retrieved from http://proxy.ehsal.be:2312/doi/10.1111/jsbm.12093/pdf

Dyer, W. G. (2006) Examining the family effect on firm performance. Family Business Review,

19(4), 253-273.

Ensley, M. D., & Pearson, A. W. (2005). An exploratory comparison of the behavioral dynamics of

top management teams in family and nonfamily new ventures: Cohesion, conflict, potency, and consensus. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(3), 267-284.

 

 

European Commission, enterprise and industry directorate-general. (2009). Final report of the

expert group. Overview of family-business-relevant issues: Research, networks, policy measures and existing studies. Retrieved from http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/family-business/family_business_expert_group_report_en.pdf

European Commission, enterprise and industry publications. (n.d.). The new SME definition. User

guide and model declaration. Retrieved from http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf

European Group of Owner Managed and Family Enterprises. (2008). GEEF annual report 2008.

Retrieved from http://www.europeanfamilybusinesses.eu/documents/docs/annual%20report.pdf

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: SAGE Publications Ltd.

Garson, G. D. (2012). Power analysis (e-book). North Carolina: Statistical Publishing Associates.

Garson, G. D. (2013). Multiple regression (e-book). North Carolina: Statistical Publishing

Associates.

Gedajlovic, E., Carney, M., Chrisman J. J., & Kellermanns, F. W. (2012). The adolescence of family

firm research: Taking stock and planning for the future. Journal of Management, 38(4), 1010-1037.

Greenwood, R. (2003). Comment on: “Toward a theory of agency and altruism in family firms”.

Journal of Business Venturing, 18(4), 491-494.

Habbershon, T. G., & Williams, M. L. (1999). A resource-based framework for assessing the

strategic advantages of family firms. Family Business Review, 12(1), 1-25.

Habbershon, T. G., Williams, M. L., & MacMillan, I. C. (2003). A unified systems perspective of

family firm performance. Journal of Business Venturing, 18(4), 451-465.

Haleblian, J., & Finkelstein, S. (1993). Top management team size, CEO dominance, and firm

performance: The moderating roles of environmental turbulence and discretion. Academy of Management Journal, 36(4), 844-863.

Hambrick, D. C. (2007). Upper echelons theory: An update. Academy of Management Review,

32(2), 334-343.

Hambrick, D. C., Cho T. S., & Chen M-J. (1996). The influence of top management team

heterogeneity on firms’ competitive moves. Administrative Science Quarterly, 41(4), 659-684.

Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top

management. Academy of Management Review, 9(2), 193-206.

Hill, R. C., Griffiths, W. E., & Lim, G. C. (2012). Principals of econometrics: International student

version. Asia: John Wiley & Sons.

Holt, D. T., Rutherford, M. W., & Kuratko, D. F. (2010). Advancing the field of family business

research: Further testing the measurement properties of the F-PEC. Family Business Review, 23(1), 76-88.

 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs

            and ownership structure. Journal of Finance Economics, 3(4), 305-360.

Kellermanns, F. W., & Eddleston, K. A. (2004). Feuding families: When conflict does a family firm

good. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(3), 209-228.

Klein, S. B., Astrachan, J. H., & Smyrnios, K. X. (2005). The F-PEC scale of family influence:

Construction, validation, and further implication for theory. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(3), 321-339.

Kowalewski, O., Talavera, O., & Stetsyuk, I. (2010). Influence of family involvement in

management and ownership on firm performance: Evidence from Poland. Family Business Review, 23(1), 45-59.

Lambrecht, J., & Baetens, K. (2005). Teammanagement van het familiebedrijf. Tielt: Uitgeverij

Lannoo.

Lambrecht, J., & Pirnay, F. (2009). L’harmonie entre l’entreprise, la famille et l’individu. La clef de

la longévité. Liège: L’Institut de l’Entreprise Familiale.

Lambrecht, J., & Molly, V. (2011). Het economische belang van familiebedrijven in België

Studiecentrum voor Ondernemerschap, Hogeschool-Universiteit Brussel, FBNet Belgium.

Lindow, C. M., Stubner, S., & Wulf, T. (2010). Strategic fit within family firms: The role of family

influence and the effect on performance. Journal of Family Business Strategy, 1(3), 167-178.

Ling, Y., & Kellermanns, F. W. (2010). The effects of family firm specific sources of TMT diversity:

The moderating role of information exchange frequency. Journal of Management Studies, 47(2), 322-344.

Litz, R. A. (2008). Two sides of a one-sided phenomenon: Conceptualizing the family business and

business family as a möbius strip. Family Business Review, 21(3), 217-236.

Litz, R. A., Pearson, A. W., & Litchfield S. (2012). Charting the future of family business research:

Perspectives from the field. Family Business Review, 25(1), 16-32.

Mazzi, C. (2011). Family business and financial performance. Current state of knowledge and

future research challenges. Journal of Family Business Strategy, 2(3), 166-181.

Mazzola, P., Sciascia, S., & Kellermanns, F. W. (2013). Non-linear effects of family sources of

power on performance. Journal of Business Research, 66(4). 568-574.

Minichilli, A., Corbetta, G., & MacMillan, I. C. (2010). Top management teams in family-controlled

companies: ‘Familiness’, ‘Faultlines’, and their impact on financial performance. Journal of Management Studies, 47(2), 205-222.

O’ Boyle Jr., E. H., Pollack, J. M., & Rutherford, M. W. (2012). Exploring the relation between family

involvement and firms’ financial performance: A meta-analysis of main and moderator effects. Journal of Business Venturing, 27(1), 1-18.

Pieper, T. M. (2010). Non solus: Toward a psychology of family business. Journal of Family

Business Strategy 1(1), 26-39.

Pieper, T. M., & Klein, S. B. (2007). The bulleye: A systems approach to modeling family firms.

Family Business Review, 20(4), 301-319.

Rutherford, M. W., Kuratko, D. F., & Holt, D. T. (2008). Examining the link between „familiness“

and performance: Can the F-Pec untangle the family business theory jungle? Entrepreneurship Theory and Practice, 32(6), 1089-1109.

Schjoedt, L., Monsen, E., Pearson, A., Barnett, T., & Chrisman, J. J. (2013). New venture and

family business teams: Understanding team formation, composition, behaviors and performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(1), 1-15.

Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., & Dino, R. N. (2003). Exploring the agency consequences of

ownership dispersion among the directors of private family firms. Academy of Management Journal, 46(2), 179-194.

Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., Dino, R. N., & Buchholtz, A. K. (2001). Agency relationships in

family firms: Theory and evidence. Organization Science, 12(2), 99-116.

Sciascia, S., & Mazzola, P. (2008). Family involvement in ownership and management: Exploring

nonlinear effects on performance. Family Business Review, 21(4), 331-345.

Sharma, P. (2004). An overview of the field of family business studies: Current status and

directions for the future. Family Business Review, 17(1), 1-36.

Sharma, P., & Carney, M. (2012). Value creation and performance in private family firms:

Measurement and methodological issues. Family Business Review, 25(3), 233-242.

Sirmon, D. G., & Hitt, M. A. (2003). Managing resources: Linking unique resources, management,

and wealth creation in family firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 27(4), 339-358.

Van Gerven, K. (2005). Woord vooraf. In J. Lambrecht, & K. Baetens, Teammanagement van het

familiebedrijf (pp. 9-10). Tielt: Uitgeverij Lannoo.

VanVhooris, C. R. W., & Morgan, B. L. (2007). Understanding power and rules of thumb for

determining sample sizes. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 3(2), 43-50.

Westhead, P., & Howorth, C. (2006). Ownership and management issues associated with family

firm performance and company objectives. Family Business Review, 19(4), 301-316.

Westhead, P., & Howorth, C. (2007). ‘Types’ of private family firms: an exploratory conceptual and

empirical analysis. Entrepreneurship and Regional Development, 19(5), 405-431.

Zellweger, T. M., Eddleston, K. A., & Kellermanns, F. W. (2010). Exploring the concept of

familiness: Introducing family firm identity. Journal of Family Business Strategy, 1(1), 54-63.

Universiteit of Hogeschool
Handelsingenieur
Hogeschool Universiteit Brussel
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: