Een nieuwe benadering voor daktuinen op bestaande gebouwen

Lukas
De Graef

Babilonya is een systeem om een daktuin aan te leggen op bestaande daken die niet voldoende draagvermogen hebben. Het is het afstudeerd project van Lukas De Graef in de vakgroep consumentengoederen, gerealiseerd in het jaar 2012- 2013.

Het aanleggen van een daktuin gaat vaak gepaard met een beperking van het draagvermogen van het dak. De aardelaag wordt dan zo dun mogelijk gemaakt  waardoor er enkel kleine plantjes in kunnen groeien en men er niet op kan lopen. Een echte tuin op een dak is vaak enkel mogelijk op een nieuwbouw dak of een zeer stevig dak van gewapend beton. Babilonya is een modulair systeem dat op elk bestaand dak geplaatst kan worden en zorgt voor een draagvermogen van 750 kg/m2. Hierdoor kan het echt als een tuin gebruikt worden: er kunnen heggen, grote planten en zelfs bomen op geplant worden.

Problematiek
Mensen gaan steeds dichter op elkaar in steden wonen, waar slechts beperkte openbare ruimtes en parken voorzien zijn. Omdat de huizen in steden zo dicht op elkaar zijn gebouwd is er weinig tot geen ruimte voor tuinen. De mensen hebben behoefte aan een stukje groen voor zichzelf. Een groendak kan voor dit hedendaagse probleem een goede oplossing zijn. De daken zijn vaak grote oppervlaktes die niet worden gebruikt. Het is de ideale plaats om meer groen in een stad te integreren.

Het systeem
Het grootste probleem voor het systeem is dat alle daken anders zijn: ze variëren in afmetingen, afwerking en omranding. Hierdoor moet het systeem zeer flexibel zijn om op elk dak geplaatst te kunnen worden. Langs de andere kant moet het zeer stevig zijn om genoeg draag vermogen te creëren voor een daktuin. Het systeem bevat stevige overspanningen die het gewicht van de tuin afdraagt op de muren van het gebouw. De muren van een gebouw zijn  vaak overgedimensioneerd waardoor deze genoeg dragend vermogen hebben om een tuin te dragen. Wanneer er veel ramen of zuilen in de draagmuur zitten zal het draagvermogen van de muur extra berekend worden door een ingenieur. Als laatste moet het betaalbaar zijn voor stadsbewoners zonder tuin.

Opbouw
Het dak wordt eerst volledig schoon geveegd voordat de wortelfolie wordt gelegd. Op deze folie worden de hoekstukken geplaatst. Deze hoekstukken zijn de verbinding tussen de dragende balken, de randplaten van de bak en de draagmuren. In deze hoekstukken worden aluminium extrusie balken onder een hoek van 5° bevestig. Met een kabel onderaan vormen ze een stevig geheel. Tussen deze overspanningen worden tussenbalken bevestigd. Tussen de hoekstukken komen er randplaten die een bak creëren waar de grond in kan. Op de tussen balken worden er tegels gelegd die het onderste deel van de bak dicht maken. Over deze tegels wordt er nog een geotextiel gelegd die water kan opzuigen uit de tegels en ook makkelijk water kan doorlaten. Daarop wordt er grond gestort en planten geplant.  Als laatste wordt de buitenkant van het systeem afgewerkt zodat het er proper uitziet op het dak.
 

Bibliografie


Adler, S., 2013. Zuurstof, de eerste levensbehoefte. [Online PDF] Available at <http://www.jiffygroup.com/assets/files/Newsletters/2013/Ro%28o%29uting_… 5 november 2013]

Aluminium Centrum, 2011. Standaardisatie aluminium profielen voor (lichtgewicht) constructies. [Online PDF] Available at <http://www.aluminiumcentrum.nl/aluminiumcentrum.nl/files/Doc/M2i/Eindra… 5 november 2013]

Aluminium Centrum, 2002. SPUITGIETEN VAN ALUMINIUM [Online PDF] Available at <http://www.aluminiumcentrum.nl/aluminiumcentrum.nl/files/Doc/Aluminium/… 5 november 2013]

Aluminium Coach, 2014. Legeringswijzer [Online] Available at <http://www.aluminiumcoach.nl/legeringswijzer/>[Accessed 5 november 2013]

Amazon, 2012. [Online] Available at <http://www.amazon.de/Vulkaplus-Intensiv-0-16-cbm/dp/B008OQI8D8&gt;[ Accessed 5 december 2013]

Argex, 2013. [Online] Available at <http://www.argex.eu/nl/>[Accessed 5 maart 2013]

BASF, 2013. [Online] Available at <http://www.basf.com/group/corporate/en/>[Accessed 7 maart 2013]

Bayer, 2013. [Online] Available at <http://www.bayer.com/>[Accessed 7 maart 2013]

Batelaan, J. G., 1998. Superabsorberende materialen. Arnhem: Akzo Nobel Central Research.

Berkela, 2013. Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper.[Online] Available at <http://berkela.home.xs4all.nl/c%20daken%20uitleg.html&gt; [Accessed 19 februari 2013]

BRIS, 2013. Bouwbesluit online, Artikel 2.18 Hoogte.[Online] Available at < http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewi… > [Accessed 19 november 2013]

Broeckx, K.,Vennekens, R. and Verstraeten, B., 2003. DE INDELING VAN DE ALUMINIUMLEGERINGEN. [Online PDF] Available at < http://www.bil-ibs.be/sites/default/files/publicaties/200304_49A11_Info… > [Accessed 19 november 2013]

Bureau voor normalisatie,2008., NBN EN 1991-1-3-ANB : General actions- snow loads, Brussels: NBN.

Bureau voor normalisatie,2012., NBN EN 1991-1-4-ANB : General actions- Wind loads, Brussels: NBN.

Bureau voor normalisatie,2005., NBN EN 1991-1-1-ANB : General actions- densities, self-weight, imposed loads of buildings, Brussel: NBN.

Budinski K.G. and Budinski M.K., 2011. Materiaalkunde. 8ste ed. Enschede: Saxion Hogeschool

Burgerlijk wetboek, Art. 675-680bis : uitzicht op het eigendom van de nabuur.

Carrijn, J.,2011. Uitvoeringstechnieken 1 daktuinen, BCLSTA02A00021 uitvoeringstechnieken. Hogeschool Gent, unpublished.

Chnl, 2013. Architecten en adviseurs. [Online] Available at: < http://chnl.nl/aannemer-kosten/ >  [Accessed 17 december 2013]

Costumpart, 2013. Cost estimator. [Online] Available at: < http://www.custompartnet.com/estimate/injection-molding-std/ >  [Accessed 17 december 2013]

De Cuyper, K., 2013. Nooduitlaten op platte daken met een opkant. WTCB. [Online] Available at: < http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&p… >  [Accessed 8 december 2013]

Demetaalgids, 2013. Aluminium en legeringen. [Online] Available at: <www.demetaalgids.nl/indexphp?>&nbsp; [Accessed 7 november 2013]

Demetaalgids, 2013. Wegwijzer constructiestaal. [Online] Available at: <http://www.demetaalgids.nl/index.php?page=wegwijzer-constructiestaal>&n…; [Accessed 7 november 2013]

Designerdata, 2013.  [Online] Available at: <Http://www.designerdata.nl/>&nbsp; [Accessed 7 november 2013]

Detremmerie, V., 2013. Muurkappen en dekstenen. WTCB.  [Online] Available at: <http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact…; [Accessed 12 november 2013]

Directplants, 2012. Informatie, verzorging en verkoop van bomen [Online] Available at < http://www.directplant.nl/bomen >[Accessed 7 oktober 2013]

Douterloigne, 2011. Balken en vulpotten van beton. [Online PDF] Available at: <http://www.douterloigne.be/images/dbimages/docs/01_12_PB_NL_BETONVULPOT…; [Accessed 29 februari 2013]

Drain Products, 2013. [Online] Available at <http://www.drainproducts.nl/>[Accessed 7 maart 2013]

Ecoworks, 2012. Groendaken groot of klein extensief of intensief [Online PDF] Available at: < http://www.ecoworks.be/brochures/groendak.pdf&gt; [Accessed 22 februari 2013]

Eternit, 2013. [Online] Available at <http://www.eternit.be/nl/dak/groendaken/producten/ecolor-green/&gt; [Accessed 5 maart 2013]

Febecel, 2012. 4.9. Berekening van dragende metselwerken onderworpen aan verticale belasting. [Online PDF] Available at: < http://www.febecel.be/pdf/dragend.pdf >  [Accessed 7 maart 2013]

Femtec, 2014. Von Mises Spanning. [Online] Available at: <http://www.femtec.nl/faq/von-mises-spanning>&nbsp; [Accessed 7 maart 2013]

Floradak, 2007. Lastenboekbeschijving [Online Doc] Available at: < www.floradak.be/downloads/floradak_lastenboek.doc&gt; [Accessed 1 maart 2013]

FOD Economie, 2001. Statistieken en economische informatie enquête 1/10/2001. Brussel:  FOD Economie.

Greenfields, 2008. [Online] Available at <http://www.ug-daktuinen.nl/&gt; [Accessed 8 november 2013]

Groendakwebshop, 2014. [Online] Available at <http://www.groendakwebshop.nl/substraat/&gt; [Accessed 8 november 2013]

Heselmans, J., 2013. Corrosie en corrosiebestrijding van en met aluminium. [Online] Available at: < http://www.alurvs.nl/aluminium/artikelen/452/&gt; [Accessed 1 november 2013]

Hughes, J., American Colloid Company., 1991. Plant Transplant and Plant Preservation Medium. United States.Pat. 4,985,061.

Hydro, 2014. How it’s made  [Online] Available at: < http://www.hydro.com/en/About-aluminium/How-its-made/&gt; [Accessed 1 november 2013]

IBIC, 2013. [Online] Available at <www.ibicgreensolutions.com&gt; [Accessed 5 maart 2013]

IBIC, 2012. [Online PDF] Available at <http://vanvlierden.empuls.be/technische-fiches/ibic_drain_200_nl.pdf&gt; [Accessed 5 december 2013]

Idicomposites, 2013. Bulk moulding compounds [Online PDF] Available at: < http://www.idicomposites.com/pdfs/idi_bmc_product_sheet.pdf&gt; [Accessed 22 november 2013]

Insulco, 2013. [Online] Available at <http://www.insulco.be/geotechnique/insulco_nl.htm>[Accessed 5 maart 2013]

Jacob, 2013. [Online] Available at <http://www.jakob.ch/display/JAK/Jakob+Home>[Accessed 5 december 2013]

Jouyban, Z. and Moosavi, S. G., 2011. Effect of different irrigation intervals, nitrogen and superabsorbent levels on chlorophyll index, yield and yield components of sesame. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10 (1), pp. 360-364.

Kerstenne, P. and et al, 2006. Technische voorlichting 229 :Groendaken. Brussel: WTCB.

KMI, 2013.,Karakteristieken van enkele klimatologische parameters. [Online] Available at
 < http://meteo.be/meteo/view/nl/360361-Parameters.html>&nbsp; [Accessed 18 maart 2013]

Leefmilieu Brussel., 2010. Praktische handleiding voor de duurzame bouw en renovatie
 van kleine gebouwen. Brussel: Brussels instituut voor milieubeheer. [BIM]

Louwers, F. and et al., 2000. Technische voorlichting 215: Het platte dak, opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud. Brussel: WTCB.

Mentens, J., 2002. Groendaken in Vlaanderen & Brussel. Groencontact, 2003/5, pp. 24-26.

Mentens, J., 2004. Waterretentie van extensieve groendaken. Groencontact, 2004/4, pp. 14-17.

Mentens, J., Hermy, M. and Raes, D.,2002., Extensieve groendaken.Brussels: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos & Groen.

Morgo, 2013. TOESTANDSAANDUIDING VAN ALUMINIUM. [Online PDF] Available at <http://www.morgo.nl/pdf/morgotoestandsaanduiding_van_aluminium.pdf > [Accessed 5 november 2013]

Morgo, 2013. B
ASIS INFORMATIE GIETLEGERINGEN. [Online PDF] Available at <http://www.morgo.nl/pdf/morgobasisinformatie_gietlegringen.pdf&gt; [Accessed 5 november 2013]

Motmans, R., 2013. Hoe gewicht maximaal tillen? 25kg en minder. [Online] Available at <http://www.ergonomiesite.be/arbeid/gewicht_tillen.htm > [Accessed 5 oktober 2013]

Nishi, Y. and Faudree, M., 2010. Tensile Strength Enhancement by Shortening Glass Fibers
with Sub-Millimeter Length in Bulk Molding Polymer Compound. Materials Transactions, 51 (12) pp. 2304-2310
 
Nunnery, L., 2013, Bulk Molding Compound; A Low Cost Alternative for Asthetically Critical, High Heat Applications. [Online PDF] Available at <http://www.bulkmolding.com/_uploads/pdf/bmc_highheatapp.pdf&gt; [Accessed 5 oktober 2013]

Philippona, J., 2013. Hoe schat je het volume van een boom? [Online] Available at < http://www.monumentaltrees.com/nl/content/volumemeten/ > [Accessed 5 oktober 2013]

Ploegsteeg, 2011. Staltongewelven. [Online PDF] Available at: < http://www.ploegsteert.com/userfiles/ploegsteert/downloadcentre/Stalton…; [Accessed 8 maart 2013]

Renolit, 2013. [Online] Available at <http://www.renolit.com/waterproofing-roofing/en/products/renolit-alkorg…; [Accessed 5 maart 2013]

Ravesloot, C. M., 2011., Groot maatschappelijk belang bij de aanleg van begroeide daken. Dak & gevel groen, 2 pp. 50-55.

Ravesloot, C. M., 2012., Groendak in cijfers. Dak & gevel groen, 1 pp. 22-25.Van Heck, G. F., 2011. Hellend groen is een vak apart. Dak & gevel groen, 1 pp. 52-55

Ravesloot, C. M., 2011., Score met een begroeid dak. Dak & gevel groen, 5 pp. 50-55.

Schraubenbude, 2013.  [Online] Available at <http://www.schraubenbude.de/index.php?cName=fischer-duebel-schwerlast-b… 5 december 2013]

Sempegreen, 2013. [Online] Available at <http://www.sempergreen.com/nl>[Accessed 5 maart 2013]

Serruys, W. 2006., 2de ed.Plaatbewerking stan van de techniek. Gullegem: LVD company

Stad Antwerpen, 2011., Stedenbouwkundige vorderingen Bouwcode. [Online PDF] Available at <http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Sociale_zaken/SZ_Woon/Bouwc…; [Accessed 15 maart 2013]

Stad Antwerpen, 2011., Premie voor de aanleg van een groendak. [Online] Available at <http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/1/873.Y29udGV4dD04MDMzODkx.html&gt; [Accessed 13 maart 2013]

Stad Antwerpen, 2010. Woonmonitor 2010. [Online PDF] Available at: < http://www.antwerpen.be/docs/Stad/Bedrijven/Sociale_zaken/SZ_Woon/Woonm…; [Accessed 11 februari 2013]

Storax, 2013, Leuningen.  [Online PDF] Available at: < http://www.nbd-online.nl/frame.html?page=001225190867763_Productbrochur…; [Accessed 11 november 2013]

Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2012. Evolutie van de oppervlakte van percelen met gebouwen voor economische bedrijvigheid naar bestemming van de gebouwen (in ha). Brussel:  FOD Economie.

Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2012. Evolutie van de oppervlakte van onbebouwde en bebouwde percelen in  Vlaanderen naar gebieden volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (in km²). Brussel:  FOD Economie.

Tardecc, 2012. [Online] Available at <http://www.tradecc.be/nl/home/&gt; [Accessed 5 maart 2013]

Teeuw, P.G. and Ravesloot, C.M., 1998. Begroeide daken in Nederland. Delft: Delft University Press.

Terra Top, 2013. [Online] Available at <http://www.topterra.com/&gt; [Accessed 7 maart 2013]

Tesco, 2013. [Online] Available at <http://www.tosec.nl/&gt; [Accessed 7 november 2013]

Universiteit Twente, 1999. Stroming Dynamica van vloeistoffen en gassen. [Online] Available at < http://www.nijstad.com/vragen/natuurkunde/stroming/stroming.html > [Accessed 7 december 2013]
 
Van Dorland, R., Dubelaar-Versluis and W., Jansen, B., 2011. Staat van het klimaat 2010. Amsterdam: Platfom Communication on Climate change[PCCC]

Van Krieken, G., 2006, Het gieten van staal.  [Online PDF] Available at: < http://www.nil.nl/public/user/images/nilwebsite/NIL%20Informatie/Vakken…; [Accessed 11 november 2013]

Van Leemput, S. and Heuts, E., 2007. Groendaken & Gevelbegroeing, Antwerpen: Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen. [VIBE vzw]

Vlaamse Milieumaatschapij, 2013. Diameter en helling van afval- en regenwaterleidingen onder of rond gebouwen. [Online] Available at: < http://www.vmm.be/water/waterwegwijzerbouwen/waterafvoer/ontwerp-van-ee…; [Accessed 8 december 2013]

Wienerbergen, 2012. Waarom 10 gelijk is aan 12,5 .... [Online PDF] Available at: < http://www.wienerberger.be/waarom-10-gelijk-is-aan-125....html >  [Accessed 8 maart 2013]

Winter gronddoekhandel, 2013. [Online] Available at: <http://www.wintergronddoekhandel.nl/>&nbsp; [Accessed 8 december 2013]

WTCB, 2013. Borstweringen van gebouwen. [Online] Available at: < http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=tv-nit&pag=2… >  [Accessed 8 november 2013]

Yazdani, F., Allahdadi, I. and Akbari, G. A., 2007. Impact op Superabsorbent Polymer on Yield and Growth Analysis of Soybean Under Drought Stress Condition. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (23), pp. 4190-4196.

Zinco, 2013. Technische Handleiding Extensief. [Online PDF] Available at: <http://www.zinco.be/nl/downloads/doc/TechnischeHandleidingExtensief2013…; [Accessed 12 februari 2013]

Zinco, 2013. [Online] Available at <http://www.zinco.be/nl/index/index.html&gt; [Accessed 5 maart 2013]
 

Download scriptie (6.67 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Antwerpen
Thesis jaar
2014