'Global Currency Wars' en de hervorming van het internationaal monetair systeem: een analyse vanuit de IPE

Rogier Van Vaerenbergh
Persbericht

'Global Currency Wars' en de hervorming van het internationaal monetair systeem: een analyse vanuit de IPE

De Grote Recessie heeft zijn wonden geslagen. De Amerikaanse economie kruipt recht van de grootste crisis sinds de Grote Depressie van de jaren 1930. Het conflict van de globale onevenwichten lag aan de basis van de grote recessie en is verdiept sinds herstel. De VS bekampten China sinds de jaren 1970 voor de onderwaardering van de yuan/ renminbi en het handelsvoordeel dat de Chinezen daaruit haalden. Door de crisis is dit conflict echter precair geworden: de VS wil zich uit de crisis exporteren, de dollar in waarde te verlagen via kwantitatieve verruiming en terug te industrialiseren. China dat voordeel putte uit een lage yuan voor zijn export laat dit niet zomaar gebeuren en verlaagt op zijn beurt de yuan wanneer de dollar verlaagt. Een bijkomend effect van kwantitiatieve verruiming is echter dat er kapitaalstromen opgang zijn gebracht naar andere landen waaronder China. Dit heeft als bijkomstig effect dat de waarde van de yuan stijgt vis à vis de dollar en China kan dit niet laten gebeuren.

China heet daarom kapitaalcontroles ingesteld waardoor het effect van de kwantitatieve verruimig miniem is en de yuan niet duurder wodt waardoor het voordeel van een goedkope yuan blijft. De oplossing komt van internatinale fora zoals de G2 en de G20 maara Chin is geen bondgenoot van de VS ...

Bibliografie

Boeken:

Andrews, D.M. (ed.), International Monetary Power, Cornell University Press, Ithaca en Londen, 2006

...

Universiteit of Hogeschool
Politieke Wetenschappen: Internationale Politiek
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: