Het medialandschap kent geen grenzen

Lisa
Neels

Het medialandschap kent geen grenzen

“Anywhere, anyplace, anytime”, is niet alleen de bekende wereldhit van de zangeressen Kim Wilde en Nena, maar verwijst ook naar de bereikbaarheid van de hedendaagse consumenten. Tegenwoordig zijn consumenten altijd en overal online aanwezig en wordt er ruim 84 procent van de tijd aan media gespendeerd. Vijf jaar na de lancering van de eerste iPhone en vier jaar na de introductie van de eerste iPad, kunnen we stellen dat het overgrote deel van de markt in het bezit is van mobiele apparaten. Het pc-tijdperk is zo goed als voorbijgestreefd en maakt plaats voor het zogenaamde digitale tijdperk waar selfies nemen centraal staat, waar consumenten altijd en overal online aanwezig zijn en instant alles met elkaar delen. Het hele leven van de consument is gebaseerd op social media en het wederzijds contact maken met merken en andere mediagebruikers.

Technologische revolutie zorgt voor heel wat veranderingen
Zoals de stoommachine zorgde voor een industriële revolutie en een sociale economische vooruitgang, zorgde de intrede van het internet voor een technologische ommekeer en een groei op vlak van communicatie en informatieverschaffing. De afgelopen decennia kende onze samenleving grote veranderingen op vlak van technologie en het internet. Dit hebben we onder meer te danken aan de opkomst van de digitalisering, commercialisering en crossmedialisering van verscheidene activiteiten. Het ontstaan van internetwinkels, het toenemende cross mediale gebruik van mobiele apparaten, de opkomst van diverse mediavormen en de opbouw en het onderhoud van product – en consumentendatabases, zorgen voor heel wat veranderingen in de manier van communiceren, informatie verschaffen en de wisselwerking tussen het merk en de consument.

We leven in een internetverslaafde wereld
Kijk maar eens om je heen als je in de wachtkamer bij de dokter zit of wanneer je staat te wachten op het perron tot de trein komt, iedereen heeft oog voor maar één iets, namelijk dé beste vriend van elke consument, de smartphone. Het persoonlijke leven van de consument staat er in opgeslagen en er kan werkelijk geen leven zonder dit technologische apparaatje worden bedacht. Als je dan toch nog mensen ziet die voor zich uit staren tijdens het wachten, is het waarschijnlijk omdat hun batterij leeg is of omdat ze nog in het bezit zijn van een traditionele GSM.

Waar ruim twintig jaar geleden niemand had gedacht dat we ooit zo afhankelijk zouden worden van technologie en het internet, is vandaag de dag de smartphone, tablet en laptop niet meer uit het dagdagelijkse leven weg te denken. Elke consument is afhankelijk van mobiele apparaten op eender welke plaats.

Niet alleen een aanpassing voor de consument, ook het medialandschap moet er aan geloven
Dalende oplages, consumenten die papier inruilen voor gratis online content en steeds meer op zoek gaan naar realtime – informatie, adverteerders die het laten afweten, redacties die verkleinen vanwege besparingsmaatregelen, uitgevers die met de handen in het haar zitten op zoek zijn naar een gunstige toekomst voor printmedia, consumenten die zelf bepalen waar en wanneer media wordt geproduceerd en gecommuniceerd, massamerken die plaats ruimen voor merken met een eigen identiteit, sociale mediamerken die steeds meer de bovenhand krijgen en de steeds grotere grensvervaging tussen merk en mediumtype, het zijn allemaal gekende problemen waarmee het medialandschap dagelijks wordt geconfronteerd.

Dynamisch landschap
Het medialandschap is een dynamisch landschap die voortdurend onderhevig is aan vernieuwingen. Door de veranderende digitale ontwikkelingen en verschuivingen in het mediagebruik, voelen mediamerken zich genoodzaakt om mee te evolueren met de omgeving. Traditionele media waaronder: televisie, radio, kranten, tijdschriften en het internet krijgen het hard te verduren. Deze op zichzelf staande massamediamerken ruimen plaats voor mediamerken met een eigen uitgesproken identiteit en met een duidelijke naar voorgebrachte visie. Deze laatste mediamerken laten gebruikers mee denken met het merk en stellen interactie voorop.

Eén ding is zeker: de wereld van media en technologie staat niet stil. Daarbij nemen consumenten steeds meer de taken van het merk over en beslissen zelf waar en wanneer informatie wordt geconsumeerd en geproduceerd. Hierbij speelt het media on demand - gebeuren een belangrijke rol in. We evolueren steeds meer naar een samenleving waar televisie, muziek, kranten en tijdschriften op aanvraag kunnen besteld worden. Of het nu gaat om het samenstellen van een muziekcompilatie met de mooiste hits, of het samenstellen van televisieprogramma’s die op een avond of tijdens het weekend worden bekeken, alles kan worden ingevuld naar de wensen en behoeften van elke consument. Waar vroeger consumenten een cd in een platenzaak kochten met grote kans dat er liedjes opstonden die niet werden beluisterd en direct werden doorgespoeld, kan vandaag de dag muziek worden samengesteld met alleen maar de persoonlijke keuze van de consument. Daarnaast is er ook de onlinevideotheek Netflix waarvoor steeds meer aandacht komt en het nieuw platform “Blendle” waar consumenten artikelen kunnen aanvragen tegen betaling. Consumenten kunnen elk artikel – uit kranten en/of tijdschriften – los kopen. Op die manier kan elke consument een eigen krant samenstellen met artikelen naar keuze.

Ook het Nederlandse tijdschrift Libelle kende heel wat veranderingen doorheen de jaren. Libelle draait al 80 jaar mee in de samenleving en heeft al heel wat veranderingen en generaties doorstaan. Waar het merk ooit begon met alleen maar een weekblad, is het doorheen de jaren uitgegroeid tot een toonaangevend mediamerk. Het merk creëert een gevoel, een beleving en schept een band met het lezerspubliek. Het vrouwenweekblad heeft zich ontwikkeld tot een multichannel brand en wordt wel eens vergeleken met het “Unilever van de tijdschriften”. Van tijdschriften, boeken en agenda’s tot evenementen, bijeenkomsten en workshops, Libelle bezit het allemaal. Daarbij streeft Libelle ook naar een duurzame relatie met haar doelgroep en probeert in alle facetten het lezerspubliek te betrekken. Volgens Libelle dragen de lezeressen bij tot de toekomst van het merk.

Nog werk aan de winkel
Heel wat mediamerken zijn nog lang niet waar de consument verwacht waar ze zijn, zo blijkt uit het mediamerkenonderzoek van Interbrand Amsterdam. Lang niet alle merken worden als multimediaal gezien. Sterker nog, “Meer dan de helft van de Nederlanders heeft grote moeite een merk te noemen dat zij echt overal kunnen gebruiken wanneer ze maar willen.” 

Bibliografie

Bibliografie

ABN-AMBRO. (2013, oktober 29). ABN-AMBRO. Opgeroepen op april 28, 2014, van http://insights.abnambro.nl/category/sectoren/technologie-media-telecom…

ABN-AMBRO. (2013, oktober 29). ABN-AMBRO. Opgeroepen op april 28, 2014, van https://insights.abnambro.nl/media-lijden-advertentiemarkt

Akkermans, M. (2013, December 13). Centraal Bureau voor de Statistiek . Opgeroepen op Februari 24, 2014, van http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/arti…

Ariën Breunis, M. S. (2014). Maak het verschil met je identiteit. Amsterdam: Interbrand en Tijdschrift voor Marketing.

Blendle. (2014, april 27). https://blendle.nl/#. Opgeroepen op mei 14, 2014, van https://blendle.nl/#

CBS. (2013, november 28). Centraal Bureau voor de Statistiek. Opgeroepen op mei 05, 2014, van http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/arti…

CET. (2014, maart 4). Telecompaper. Opgeroepen op april 28, 2014, van www.telecompaper.com/nieuws/sko-aantal-nederlanders-met-internettoegang…

Danny Oosterveer, B. K. (2014). Marketingfacts jaarboek 2013/2014. Arhnhem: Marco Derksen.

Frans Kok, Z. (2014). Media:tijd 2014, Tijdsbestedingsonderzoek. Amsterdam/ Den Haag : DPN, Weurt.

Franska Stuy, V. W. (2014). Uitgeefplan Libelle 2014. Hoofddorp: SanomaMedia.

Gfk . (2013, december 13). Gfk . Opgeroepen op februari 26, 2014, van http://www.gfk.com/nl/news-and-events/press-room/press-release/paginas/…

Google . (2012). The New Multi-screen world: Understanding Cross-platform Consumer Behavior. U.S: Ipsos.

Hafkamp, M. (2014, april 10). www.adformatie.nl. Opgeroepen op mei 5, 2014, van www.adformatie.nl/nieuws/luc-van-os-digitalisering-tijdschriftenbranche…

Marketingfactgs . (2013, mei). Marketingfacts mobile marketing. Opgeroepen op mei 5, 2014, van http://www.marketingfacts.nl/statistieken/channel/mobiele_marketing

Nicole Engels, I. P. (2014). Rapportage 2013 Media Standaard Survey (MSS). 4: Nationaal onderzoek multimedia .

Oosterveer, D. (2011, oktober 13). Marketingfacts. Opgeroepen op maart 3, 2014, van www.marketingfacts.nl/berichten/20111013_hoe_gebruiken_nederlanders_en_…

Palfrey, J. (2008). Born Digital: Understanding the first generation of Digital natives . Philadelphia : Basic books .

Petersen, P. (2012). Handboek Mobile Marketing . Hoofddorp: Amsterdam.

SanomaMedia. (2014, juni 6). Intranet Sanoma. Opgeroepen op juni 6, 2014, van SAS abonnementen analyse: http://suwnlsas713.publishers.intra/SASPortal/main.do

Severijnen, A. (2013). Resultaten gebruikersonderzoek Libelle.nl. Hoofddorop: SanomaMedia.

Sleijpen, G. (2013, mei 24). Centraal Bureau voor de Statistiek. Opgeroepen op februari 24, 2014, van http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/vergrijzing/publicaties/ar…

Steen, R. V. (2014, februari 27). Marketingfacts Web analytics . Opgeroepen op mei 5, 2014, van www.marketingfacts.nl/berichten/web-3.0-big-data-internet-of-things-sem…;

Stuy, F. (2014, maart 13). 7 Ditches. (L. Sorensen, Interviewer)

 

Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2014