Hoe kan je kansarme leerlingen zo goed mogelijk begeleiden tijdens een studieondersteuning?

Sofie
Morel
  • Sofie
    Morel

Hoe kan je kansarme leerlingen zo goed mogelijk begeleiden tijdens een studieondersteuning?

Vanuit de hogeschool kregen wij de opdracht, kies een onderwerp en schrijf er een scriptie over. Ik wist eerlijk gezegd niet waar te beginnen en ik liet de opdracht dan ook aan de kant liggen. Terwijl iedereen druk bezig was met werken aan het eindwerk, zat ik met mijn hoofd ergens anders.

Tijdens het academiejaar 2013-2014 heb ik mijn educatieve stage bij ’t Scharnier gedaan. Door mijn ervaringen met mijn gezin ben ik gaan nadenken over het project en welke invloed ’t Scharnier heeft in een gezin. De bijdrage van de studenten is essentieel. Deze scriptie is bedoeld als ondersteuning voor de studenten die aan het project deelnemen. Het is de bedoeling is dat mijn scriptie een vaste plaats krijgt tijdens de terugkommomenten.

Voor mijn theoretisch deel heb ik onderzocht  wat de invloed van een thuissituatie heeft op de studieprestaties van leerlingen. Ook de betrokkenheid van ouders is een belangrijk element. In elk gezin heb je de kans dat er defecten zijn. Ik heb de defecten onderverdeeld in verschillende groepen nl. de defecten omwille kansarmoede en  defecten omwille leerstoornissen. Daarnaast heb ik me ook verdiept in het project zelf. Tijdens mijn studieondersteuningen maakte ik gebruik van spelen. Het theoretisch deel eindigt met een de invloed en de soorten spelen die je kunt gebruiken tijdens je studieondersteuning naargelang het onderwerp.

Bij het praktisch deel werden er verschillende hulpmiddelen gemaakt. Het heeft de bedoeling om de studenten te ondersteunen en te informeren. Het is didactisch materiaal met een hoge educatieve waarde die zonder problemen kan gebruikt worden. Het is vooral gericht op het secundair onderwijs. In de scriptie vind je een informatiefiches, spellenboek, PowerPoint en stappenplannen.

Ik kan besluiten dat dit mijn visie veranderd heeft. Ik bekijk mijn leerlingen anders. Ik bekijk ze ook in hun geheel in plaats van tijdens een moment opname. Geloof me, ik stond zeker niet te springen voor mijn stage bij ’t Scharnier maar ik heb het project leren kennen en de invloed leren waarderen.

 

Bibliografie

1                       Literatuurlijst

Actieonderzoek. (2011). De kloof moet dicht, de invloed van de thuissituatie op schoolprestaties. Geraadpleegd op 4 augustus 2014, op http://blog.associatie.kuleuven.be/actieonderzoek/de-kloof-moet-dicht-de-invloed-van-de-thuissituatie-op-schoolprestaties/

ADD kenmerken. (2014). ADD kenmerken helpt je sterk te staan met ADD, ADHD en HSP. Geraadpleegd op 14 juli 2014, op http://www.addkenmerken.net

ADHD. (2014a). Deze leerlingen kunnen opvallen. Geraadpleegd op 14 juli 2014, op http://www.eurekaonderwijs.be/leerstoornissen/adhd

ADHD. (2014b). Master ADHD. Geraadpleegd op 14 juli 2014, op https://adhd.nl/pages/master_adhd

Ammerlaan, G. (2013). Spel is de manier waarop de natuur leren bedoeld heeft. Geraadpleegd op 8 augustus 2014, op http://www.hco.nl/images/paginas/lerendkind/Spelend_leren/Interview_Mark_Mieras_-_Spel_is_de_manier_waarop_de_natuur_leren_bedoeld_heeft.pdf

Anderspel. (2009a). Typo. Geraadpleegd op 19 juli 2014, op http://www.anderspel.nl/typo.html

Anderspel. (2009b). Wordt Vervolgd. Geraadpleegd op 19 juli 2014, op http://www.anderspel.nl/wordtvervolgd.html

Anderspel. (2009c). Da Vinci Code. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op http://www.anderspel.nl/davinci.html

Anderspel. (2009d). Expedition National Geographic. Geraadpleegd op 22 juli 2014, op http://www.anderspel.nl/expeditionng.html

Autiplanet. (2013). Ze zitten in hetzelfde schuitje. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://users.skynet.be/website.autiplanet/Autiplanet/ze_zitten_in_hetzelfde_schuitje.htm

Autisme. (2011). Broer en zus van speciale en gewone. Geraadpleegd op 21 juli 2012, op http://autismewatnu.blogspot.be/2013/02/broers-en-zussen-van-speciale-en-gewone.html

Autisme Vlaanderen. (2014).  Autisme, wat nu. Geraadpleegd op 23 juli 2014, op  http://www.autismevlaanderen.be

Autsider. (2012). Broers, zussen en autisme. Geraadpleegd op 21 juli 2014, op http://www.autsider.net/documentatie/documenten/Boers_zussen_en_Autisme.htm

Baeten, M.& Kyndt, E. & Sierens, E. & Struyven, K. (2007). Groot worden: de ontwikkeling van baby tot adolescent. Tielt: Lannoo.

Balans Digitaal. (2009). Dyscalculie in het gezin. Geraadpleegd op 17 juli 2014, op http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie

Begeleid leren. (2005). Dyspraxie/DCD. Geraadpleegd op 18 juli 2014, op http://www.begeleidleren.be/index.php?page=dyspraxie-dcd

Ben x. (2012). De film. Geraadpleegd op 23 juli 2014, op http://www.benx.be/ndl/defilm.asp

Bing. (2014). Kies het Hazenpad. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op http://www.bing.com/images/search?q=kies+het+hazenpad&FORM=HDRSC2#view=detail&id=F1F566659BA875D1331E978B65CEB9733B70D2FF&selectedIndex=0

Bollaert, R. (2004). Zit stil op school: omgaan met ADHD in de klas. Tielt: Lannoo.

Braams. (2013). Dyscalculie: een verzamelnaam voor uiteenlopende rekenstoornissen. Geraadpleegd op 16 juli 2014, op http://www.tbraams.nl/kennisverdieping/tab-dyscalculie/dyscalculie-een-verzamelnaam-voor-uiteenlopende-rekenstoornissen/

Brugge. (2014). Studieondersteuning aan huis. Geraadpleegd op 24 juli 2014, op https://www.brugge.be/t-scharnier-studieondersteuning-aan-huis

Clissen, M. (2008). De integratie van leerlingen met autismespectrumstoornissen in het gewoon onderwijs. Handboek voor leerlingbegeleiding Twee, 18(35).

De ballon. (2014). Logopedie voor leerproblemen. Geraadpleegd op 13 juli 2014, op http://logopedie-deballon.be/therapie/leerproblemen

De sociale kaart. (2014). Voorzieningen West-Vlaanderen. Geraadpleegd op 14 juli 2014, op http://www.desocialekaart.be

Dyscalculie. (2011a). Dyscalculie voor leerkrachten. Geraadpleegd op 18 juli 2014, op http://dyscalculie.wikispaces.com

Dyscalculie. (2011b). Publicaties over dyscalculie. Geraadpleegd op 17 juli 2012, op http://dyscalculie.org/publicaties-over-dyscalculie.html

Dyslexie. (2013). Dyslectisch en dan. Geraadpleegd op 16 juli 2014, op http://www.dyslectisch.be/bekende-mensen.php

Dyslexieweb. (2012). Help mijn kind is dyslectisch. Geraadpleegd op 15 juli 2014, http://www.dyslexieweb.nl/help-mijn-kind-is-dyslectisch

Dyspraxie. (2011). DCD. Geraadpleegd op 11 juli 2014, op http://www.dyspraxis.be

Forum Libelle. (2009). Dysorthografie. Geraadpleegd op 14 juli 2014, op http://forum.libelle.be/viewtopic.php?t=336427

Gedragsproblemen. (2011). Tips voor iemand met dyspraxie. Geraadpleegd op 11 juli 2014, op http://www.gedragsproblemen-kinderen.info/tips-dyspraxie

Gemeenschapsonderwijs.(2012). Kansarmoede is geen spel. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://www.g-o.be/Net_eMagazineHome/Pages/eMagazineArtikel.aspx?Id=7348

Get Minted. (2009). Cluedo. Geraadpleegd op 19 juli 2014, op http://www.getminted.com/cluedo/

Gezondheid. (2009). Onhandigheid of dyspraxie. Geraadpleegd op 11 juli 2014, op http://www.e-gezondheid.be/onhandigheid-of-dyspraxie/actueel/420

Gezondheid. (2011). Adolescentie. Geraadpleegd op 3 augustus 2014, op http://www.e-gezondheid.be/adolescentie

Gids voor gezinnen. (2011). Gezinsvormen. Geraadpleegd op 3 augustus 2014, op http://www.gidsvoorgezinnen.be/index.php/gezinnen-in-alle-vormen

HCO. (2014). Spelend leren. Geraadpleegd op 8 augustus 2014, op http://www.hco.nl/lerend-kind/spelend-leren#ondersteuning-kinderdagverblijven-peuterspeelzalen-en-scholen

Het Klavertje. (2011). Dyslexie en dysorthografie. Geraadpleegd op 8 juli 2014, op http://www.groepspraktijkhetklavertje.be/dyslexie-dysorthorgafie.html

Het Nieuwsblad. (2006). Studiebegeleiding maakt kwetsbare kinderen weerbaarder. Geraadpleegd op 24 juli 2014, op http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GBGRUVJM

Het Scharnier. (2011). Visietekst. Geraadpleegd op 24 juli 2014, op http://www.hetscharnier.be/scharWebcontrols/schar.aspx?page=Visie

Huis van de logopedie. (2014). Sofie Eeckhout. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://www.huisvanlogopedie.be/sofie_eeckhout.html

Informatie gedragsstoornissen. (2013). Gedragsproblemen. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://www.gedragsproblemen-kinderen.info/adhd

Jaspers, K. (2009). Kansarmoede. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://kansarmoede.be

Jonkhoff, L. (2013). Denken. Geraadpleegd op 25 juli 2014, op https://www.flickr.com/photos/33899366@N08/3149989850/

Jufmelis. (2009). Spelling. Geraadpleegd op 18 juli 2014, op http://www.jufmelis.nl/spelling

Kids en zo. (2007). Kwaliteiten van spellen. Geraadpleegd op 24 juli 2014, op http://www.weblog-kidsenzo.nl/kwaliteit-kaartjes/

Klascement. (2006). Checklist: mijn boekentas. Geraadpleegd op 25 juli 2014, op http://www.klascement.net/leerzorg/docs/3385/?previous

Klasse voor leraren. (2010). Eerste lijn, kansarmoede. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/kansarmoede/

Klasse voor ouders. (2007a). Hoe maak ik mijn schooltas. Geraadpleegd op 25 juli 2014, op http://www.klasse.be/ouders/21669/hoe-maak-ik-mijn-schooltas/#.U9PJY1Y46vI

Klasse voor ouders. (2011b). Alles over dyslexie. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://www.klasse.be/ouders/dossiers/dyslexie/

Klasse voor ouders. (2012c). Stappenplan. Geraadpleegd op 25 juli 2014, op http://www.klasse.be/ouders/20525/stappenplan/#.U9OZGFY46vJ

Klasse voor ouders. (2012d). Boekentasplanner. Geraadpleegd op 25 juli 2014, op http://www.klasse.be/ouders/wp-content/uploads/sites/2/2010/06/boekentasplanner.pdf

Koch, K. (2013). What Causes ADHD? 12 Myths and Facts. Geraadpleegd op 10 juli 2014, op http://www.health.com/health/gallery/0,,20441463,00.html

Kultifa. (2004). De kracht van educatieve spelen. Geraadpleegd op  8 augustus 2014, op http://www.kultifa.nl/artikel%20educatieve%20spellen%20en%20games.pdf

Leef gelukkig. (2011). Stoornissen en aandoeningen. Geraadpleegd op 13 juli 2014, op http://www.leefgelukkig.be/stoornissen/dyspraxie/

Literatuur. (2012). Boeken. Geraadpleegd op 25 juli 2014, op http://www.boeken-tip.nl

Logopedie Fee. (2014). Schrijfstoornissen. Geraadpleegd op 16 juli 2014, op http://www.logopedie-fee.be/stoornissen/leerproblemen-en-stoornissen/schrijfproblemen-dysorthografie

Mens en samenleving. (2013). Opvoedingsstijlen. Geraadpleegd op 3 augustus 2014, op http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/26276-opvoedingsstijlen-stijl-van-opvoeden-kenmerken-ouders.html

Netwerk tegen armoede. (2011). Vormingsaanbod. Geraadpleegd op 17 juli 2014, op http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/ons-vormingsaanbod

Pixabay. (2012). Denken cartoon. Geraadpleegd op 26 juli 2014, op http://pixabay.com/nl/denken-cartoon-licht-elektrische-31254/

Proef op de som. (2014). Studeren met dyscalculie. Geraadpleegd op 17 juli 2014, op http://www.studerenmetdyscalculie.be

Project Loket. (2012). Mysterie in de middeleeuwen. Geraadpleegd op 23 juli 2014, op http://www.projectloket.be/index.php?a=item/view/8236

Schoolspullen vergelijken. (2012). Schoolspullen kopen. Geraadpleegd op 25 juli 2014, op http://www.schoolspullenvergelijken.nl

Sensotec. (2012). Doelgroep. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://www.sensotec.be/audience/default.aspx

SJKS. (2009). Tegemoetkomingen voor leerlingen met dyslexie. Geraadpleegd op 16 juli 2014, op http://www.sjks.be/docs/dyslexie/tegemoetkomingleerlingendyslexie.pdf

Smartease. (2012). Dyscalculie. Geraadpleegd op 16 juli 2014, op http://www.smartease.nl/hoogbegaafd/2x/dyscalculie/

Sociaal Huis Blankenberge (2013). Aanbod studieondersteuning. Geraadpleegd op 24 juli 2014, op http://www.sociaalhuisblankenberge.be/sociaalhuis/1886www.html?branch=1&language=1

Sociale wetenschappen. (2012). Dossier kansarmoede. Geraadpleegd op 19 juli 2014, op https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/socialewetenschappen/dossiers/kansarmoede

SOS-ecriture. (2007). La dyspraxie, qu'est-ce que c'est. Geraadpleegd op 15 juli 2014, op http://www.sos-ecriture.fr/2011/09/la-dyspraxie.html

Spectrum. (2007). Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces. Geraadpleegd op 3 augustus 2014, op http://www.bredeschool.nl/?id=106

Spellenarchief. (2004a). Typo. Geraadpleegd op 19 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=4022&zoekcritearia=no%20http://www.bol.com/nl/p/typo/1004004004244094/

Spellenarchief. (2004b). New Amigos. Geraadpleegd op 19 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=5608&zoekcriteria=no%20http://www.anderspel.nl/newamigos.html

Spellenarchief. (2004c). Van Dale familiespel. Geraadpleegd op 19 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=1247&zoekcriteria=no

Spellenarchief. (2004d). Visionary. Geraadpleegd op 19 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=775&zoekcritearia=no

Spellenarchief. (2004e). Global Chemistry. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=6427&zoekcritearia=no

Spellenarchief. (2004f). Kies het Hazenpad. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=1330&zoekcritearia=no

Spellenarchief. (2004g). Yali. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op http://www.speldatabase.be/spelinfo.php?id=668

Spellenarchief. (2004h). Airport control. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=5994&zoekcriteria=no

Spellenarchief. (2004i). Delen tot 1000. Geraadpleegd op 20 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=5558&zoekcriteria=no

Spellenarchief. (2004j). Tridio. Geraadpleegd op 21 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=7699&zoekcritearia=no

Spellenarchief. (2004k). Take It Easy. Geraadpleegd op 21 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=8146&zoekcritearia=no

Spellenarchief. (2004l). Monopoly. Geraadpleegd op 22 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=2247&zoekcritearia=no

Spellenarchief. (2004m). Negensprong. Geraadpleegd op 22 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=5560&zoekcritearia=no

Spellenarchief. (2004n). Belgozoom. Geraadpleegd op 22 juli 2014, op https://khbo.stuiterproxy.associatie.kuleuven.be/,DanaInfo=www.speldatabase.be+spelinfo.php?id=8100&zoekcriteria=no

Spelmagazijn. (2007). Factory Fun. Geraadpleegd op 22 juli 2014, op http://www.spelmagazijn.nl/nl/spelmag/factor.html

Sprankel. (2011). De behandeling van dyscalculie. Geraadpleegd op 18 juli 2014, op http://www.sprankel.be/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=305

Sprintplus. (2014). Sprint, het voorleesprogramma. Geraadpleegd op 17 juli 2014, op http://www.sprintplus.be/NL/index

Stamp Media. (2013). Autisme blijkt een containerbegrip te zijn. Geraadpleegd op 14 juli 2014, op http://www.stampmedia.be/2013/05/autisme-blijkt-containerbegrip-te-zijn/                                                                                                                   

Survaal E. (2011). Aan het werk. Geraadpleegd op 25 juli 2014, op http://suvaal.blogspot.be/2011_05_01_archive.html

Verliefde, E., & Hermans, R. (2000). Geef me de tijd. Leuven: Acco.

Vermeulen, P., Mertens, A., & Vanroy, K. (2010). Autisme en normale begaafdheid in het onderwijs. Leuven: Acco.

Vettenburg, N. (1999). Sociale erfenissen. In: Allegaert, P., & Van Bouchaute, B, (Red.) (1999). De leefwereld van jongeren. Garant: Leuven-Apeldoorn.

Vlaams Brabant. (2013). Cold Case. Geraadpleegd op 23 juli 2014, op http://www.vlaamsbrabant.be/onderwijs-vorming/voor-scholen-en-leerkrachten/publicatie-cold-case.jsp

Werk en dyslexie. (2012). Dynamika, Organisatieadvies, training en coaching voor volwassenen met dyslexie. Geraadpleegd op 14 juli 2014, op http://www.werkendyslexie.nl

Wikipedia. (2014). Aandachtstekortstoornis. Geraadpleegd op 13 juli 2014, op  http://nl.wikipedia.org/wiki/Attention_deficit_disorder

Wikipedia. (2008). Armoede. Geraadpleegd op 4 augustus 2014, op http://nl.wikipedia.org/wiki/Armoede

Zitstil. (2010). Impact van ADHD. Geraadpleegd op 14 juli 2014, op http://www.zitstil.be/adhd-add/impact

Zonderdank. (2008). Overhoor programma. Geraadpleegd op 26 juli 2014, op http://www.zonderdank.be/?p=417

Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2014
Thema('s)