Kindervoedselmarketing: Suggestieve porties op verpakkingen - Een experiment naar de consumptie van ontbijtgranen bij kinderen

Goele
Aerts

Leiden grotere porties tot overdadigheid?

Kinderen vormen een groeiende markt voor vele producten, maar voedsel is bij uitstek de sterkst geadverteerde categorie voor de jongste consumenten. Bovendien is het vooral ongezond voedsel waaraan grote marketingbudgetten besteed worden. De laatste decennia werd reeds heel wat onderzoek verricht omtrent dit topic. Recent masterproefonderzoek aan de KU Leuven toont aan dat ogenschijnlijk subtiele marketingbeslissingen effect hebben op eetgedrag bij kinderen van vier tot vijf jaar. Communicatiewetenschapster Goele Aerts concludeert op basis van haar experiment dat wanneer een grotere hoeveelheid aan voedsel gepresenteerd wordt op een verpakking ontbijtgranen, er meer van gegeten wordt.

Een goed begin?
Voeding is een belangrijke factor tijdens het groeiproces van jonge kinderen. Echter, kinderen worden de laatste jaren steeds meer gebombardeerd met marketing die ongezonde voeding aanprijst. Het eten van al dit ongezonde voedsel veroorzaakt steeds vaker zwaarlijvigheid bij jonge kinderen. Obesitas is momenteel één van de meest voorkomende en wereldwijde gezondheidsproblemen. Maar heeft die marketing inderdaad ook nefaste effecten? Studies tonen aan dat kinderen hun attitudes en gedrag veranderen als gevolg van persuasieve technieken, zoals leuke figuurtjes die het eten aanprijzen. Een lacune is echter dat er te weinig aandacht wordt besteed aan andere marketingtechnieken die veel subtieler zijn. Deze studie onderzocht of de gesuggereerde portiegrootte op de voorkant van de voedselverpakking een invloed heeft op de inname van ontbijtgranen bij kinderen.

Het experiment
Kinderen zouden iedere ochtend moeten ontbijten, want hebben gedurende de dag dan meer energie. Kinderen kiezen vaker voor ontbijtgranen als ontbijt. Hoe dan ook, de calorieën van de toegevoegde suikers overschrijden vaak het totaal aantal aanbevolen calorieën. Vier weken lang werd het eetgedrag van kinderen van vier tot vijf jaar gemeten op hun school. Het onderzoek bestond uit een experiment dat gebaseerd is op dat van Looney & Raynor (2011). Twee verschillende verpakkingen van twee verschillende soorten ontbijtgranen werden ontworpen en aan kinderen voorgelegd, waarbij portiegrootte gemanipuleerd werd. De variabele suikerwaarde werd enkel opgenomen om een zo groot mogelijke variabiliteit. Wanneer de ontbijtgranen met een grote foto op de verpakking stonden dan deden de kinderen meer ontbijtgranen in hun kom, aten ze meer en dronken ze er meer melk bij. Wat ook uit de studie bleek, is dat een BMI boven het steekproefgemiddelde geen beïnvloedende factor is en dat de variabelen lekker en honger dat wel zijn. De conclusie van deze studie is dat ogenschijnlijk subtiele marketingbeslissingen, zoals suggestieve afgebeelde porties, wel degelijk een gevolg hebben op het eetgedrag van jonge kinderen.

De discussie zonder eindpunt
Een eerste belangrijke vraag die men na dit onderzoek kan stellen, is: “wat is de samenleving hiermee?”. De resultaten staven dat verschillende factoren van relevante invloed zijn op de consumptie van cornflakes bij vier- à vijfjarige kinderen. Men stelt vast dat er niet genoeg onderzoek gevoerd is naar hoe kinderen en ouders omgaan met subtiele marketingbeslissingen. Het is voor de gemeenschap tot nut om meer te weten te komen over de eventueel gehanteerde coping strategieën. Evenzeer is het van belang dat ouders weten hoe ze hun kinderen het best kunnen ondersteunen, het is van belang om obesitas preventief aan te pakken. Bovendien dient er een gepast beleid uitgewerkt te worden, zo kan men suggereren dat ook verpakkingen kritisch gereglementeerd dienen te worden of dat ouders bijvoorbeeld ontbijtgranen zonder verpakking op tafel kunnen zetten. Een tweede vraag is: “wat is de wetenschap hiermee?”. Het is voor de wetenschap van belang dat er een relatief onbekend terrein aan de hand van dit onderzoek inzichtelijk gemaakt werd. Er is veel onderzoek gedaan naar de blootstelling van endorsers, merklogo’s,… en dagelijks zijn er weer nieuwe resultaten en cijfers in de media te vinden. Er zijn echter weinig onderzoeken specifiek gericht op subtiele technieken, zoals gesuggereerde porties op een verpakking.

Hoe meer we krijgen, hoe meer we willen?
Porties zijn van belang in de strijd tegen obesitas. Hoe meer voedsel gepresenteerd wordt, hoe meer men consumeert. Doorheen deze studie werd dan ook de aandacht gevestigd op het alsmaar stijgend gewicht en de bezorgdheid om de gezondheid van kinderen, een fenomeen waarin voedselproducenten een primaire rol spelen. Het is dus zowel voor toekomstig onderzoek als voor marketeers uiterst interessant om de paden van kindervoedselmarketing verder te betreden.

Bibliografie

Acuff, D.S. & Reiher, R.H. (1997). What kids buy and why: the psychology of marketing to kids. New York: The Free Press.

Albertson, A.M., Affenito, S.G., Bauserman, R., Holschuh, N.M.,

Eldridge, A.L,. & Barton, B.A. (2009). The relationship of ready-to-eat cereal consumption to nutrient intake, blood lipids, and body mass index of children as they age through adolescence. Journal of American Dietetic Association, 109(9), pp. 1557-1565.

Albertson, A.M., Anderson, G.H., Crockett, S.J., & Goebel, M.T. (2003). Ready-to-eat cereal consumption: Its relationship with BMI and nutrient intake of children aged 4 to 12 years. Journal of American Dietetic Association, 103, pp. 1613-1619.

Aitkin, C. (1980). Effects of Television Advertising on Children. NewYork: Academic Press, pp. 287-306.

Andrews, J. C., Netemeyer, R. G., & Burton, S. (1998). Consumer generalization of nutrient content claims in advertising. Journal of Marketing, 62(4), pp.62-76.

Andrews, J. C., Burton, S., & Netemeyer, R. G. (2000). Are some comparative nutrition claims misleading? The role of nutrition knowledge, ad claim type and disclosure conditions.  Journal of Advertising, 29(3), pp. 29-43.

Atik, D,. & Ertekin, Z.O. (2011) Children’s perception of food and healthy eating: dynamics behind their food preferences. International Journal of Consumer Studies, 37, pp. 59-65.

Auty, S., & Lewis, C. (2004). The Delicious paradox: Preconscious Processing of Product Placements by Children, The Psychology of Entertainment Media: Blurring The Lines Between Entertainment and Persuasion, edited by L. J. Shrum (Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2004), pp.117-133.

Ayala, G.X. (2006). An experimental evaluation of a group- versus computer-based intervention to improve food portion size estimation skill., Health Education Research, 21(1), pp. 133-145.

Bandyopadhyay, S., Kindra, G,. & Sharp, L. (2001). Is television advertising good for children? Areas of concern and policy implications. International Journal of Advertising, 20(1), pp. 89-116.

Bargh, J. (2005). Bypassing the will: toward demystifying the nonconscious control of social behavior, The New Unconscious, Oxford University, Press: New York, pp. 37-58.

Barkeling, B., Elkman, S., & Rossner, S. (1992). Eating behaviour in obese and normal weight 11-year-old children.  International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders, 15, pp. 355-360.

Benton,  D. (2004) Role of parents in the determination of the food preferences of children and the development of obesity. International Journal of Obesity Related Metabolism Disorder, 28(7), pp. 858- 869.

Bergler, R. (1999). Anwendungsorientierung in der Psychologie. Schnittstelle zwischen Universität und Gesellschaft, Menschen, Traditionen, Perspektiven, pp. 197-231. Bonn: Bouvier.

Berry, B., & McMullen, T. (2008). Visual communication to children in the supermarket context: health protective or exploitive? Agriculture And Human Values, 25(3), pp. 333-348.

Berthoud, H.R. (2004) Mind versus metabolism in the control of food intake and energy balance. Physiological Behaviour, 81(5), pp. 781-93.

Bijmolt, T., Claassen, W., & Brus, B. (1981). Children's understanding of tv advertising: effects of age, gender and parental influence. Journal of Consumer Policy, 21(2), pp.171-194.

Birch, LL. (1979) Preschool children’s preferences and consumption patterns. Journal of Nutritional Education, 11, pp. 189-192.

Birch, L.L. (1999). Development of food preferences. Annual Review of Nutrition, 19, pp. 41-62.

Birch, L.L. & Fisher, J.O. (1998). Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics, 101, pp. 539-549.

Birch, L.L., McPhee, L., Shoba, B.C., Steinberg, L. en Krehbiel, R. (1987). Clean up your plate: effects of child feeding practices on the conditioning of meal size. Learning and Motivation, 18, pp. 301-317.

Boush, D.M., Friedstad, M., & Rose, G.M. (1994). Adolescent Scepticism toward TV Advertising and Knowledge of Advertiser Tactics. Journal of Consumer Research, 21, pp. 165-175.

Boyland, E.,  Harrold, J.,  Kirkham, T,.& Halford, J. (2011). The extent of food advertising to children on U.K. television in 2008. International Journal of Pediatric Obesity, 6(5), pp. 455-461.

Branca, F., Nikogosian, H. & Lobstein, T. (2007). Le défi de l'obésité dans la région européenne de l'oms et les stratégies de lutte: résumé. Kopenhagen : Organisation mondiale de la santé.

Brusdal, R. (2007). If it is good for the child’s development then I say yes almost every time: how parents relate to their children’s consumption. International Journal of Consumer Studies, 31, pp. 391-396.

Buckingham, D. (2007). Selling childhood? children and consumer culture. Journal of Children and Media, 1(1), pp. 15-24.

Buijzen, M., & Valkenburg, P.M. (2003). The effects of television advertising on materialism, parent-child conflict, and unhappiness: a review of research. Journal Of Applied Developmental Psychology,24(4), pp. 437-456.

Butter, E.J., Popovich, P.M., Stackhouse, R.H. & Garner, R.K. (1981). Discrimination of television programs and commercials by preschool children. Journal of Advertising Research, 21, pp. 53-56.

Byrd-Bredbenner, C., & Schwartz, J. (2004). The effect of practical portion size measurement aids on the accuracy of portion size estimates made by young adults. Journal of Human Nutrition and Dietetics: The Official Journal of the British Dietetic Association, 17(4), pp. 351-357.

Cairns, G., Angus, K.,& Hastings (2009). The extent, nature and effects of food promotion to children. A review of the evidence to December 2008.

Calvert, S.L. (2003). Future Faces of Selling to Children, The Faces of Televisual Media, edited by E. L. Palmer and B. M. Young, Mahwah, N.J.: Erlbaum.

Calvert, S.L. (2008). Children as consumers: advertising and marketing. The Future of Children, 18(1), pp. 205-234.

Calvert, S.L., & Wilson, B.J. (2010). Handbook of Children, Media and Development, Boston: Wiley-Blackwell.

Campbell, K.J., Crawford,  D.A., Salmon, J., Carver, A., Garnett, S.P., & Baur, L.A. (2007). Associations between the home food environment and obesity-promoting eating behaviors in adolescence. Obesity (Silver Spring), 15(3), pp. 719-730.

Cauberghe, V., De Pelsmaecker, P., Hudders, L., Panic, K,. & Destoop, K. (2012). Reclamewijsheid bij kinderen en jongeren. Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport, UGent, Vakgroep Communicatiewetenschappen.

Center for Science in the Public Interest (2003). Pestering parents final report part 2: How food companies market obesity to children. [geconsulteerd op 2.05.2013, CSPINET online: http://cspinet.org/new/pdf/pestering_parents_final_part_2.pdf].

Chapman, K., Nicholas, P., Banovic, D., & Supramaniam, R. (2006). The extent and nature of food promotion directed to children in Australian supermarkets. Health Promotion International, 21(4), pp. 331-339.

Cheyne, A.D, Dorfman, L., Bukofzer, E., & Harris, J.L (2013). Marketing sugary cereals to children in the digital age: a content analysis of 17 child-targeted website. Journal of health communication, 18(5), pp.563-582.

Clark, C., & Crockett, S.J. (2008). Concern over ready-toeat breakfast cereals.  Journal of American Dietetic Association, 108(10), pp. 118 -119.

Cohen, D.A. (2000). Spies among Us, Time Digital, 5(3).

Cohen, D.A., & Babey, S.H. (2012). Contextual influences on eating behaviours: heuristic processing and dietary choices. Obesity Reviews, 13, pp. 766-779.

Connor, J.M. (1999). Breakfast cereals: The extreme food industry. Agribusiness, 15, pp. 247-259.

Cornil, Y., Ordabayeva, N., Kaiser, U., Weber, B., & Chandon , P. (2013). The acuity of vice: Attitude ambivalence improves visual sensitivity to increasing portion size. Journal of Consumer Psychology, [geconsulteerd op: 18.12.2013, online: http://phd.insead.edu/students/profiles/0768883/Cornil%20Ordabayeva%20K…]

Cummings, D.E. (2006) Ghrelin and the short- and long-term regulation of appetite and body weight. Physiological Behaviour, 89(1), pp.71-84.

Daniel, A. (1997). What Kids Buy and Why: The Psychology of Marketing to Kids. New York: The Free press.

Davidson, E., Smith, C., & Wyllie, J. (2008). Kid’s choice: An investigation into peer influences on children’s food choices within the school environment. Nutrition & Dietetics, 65(4).

Dean, M., Lähteenmäki, L., & Shepherd, R. (2011). Nutrition communication: consumer perceptions and predicting intentions. The Proceedings of the Nutrition Society, 70(1), pp. 19-25.

De Droog, S.M., Valkenburg, P., & Buijzen, M. (2011). Using brand characters to promote young children’s liking of and purchase request for fruit. Journal of Health Communication, 16, pp.78-79.

De Vries, H.A. (2013). Kindermarketing: onverantwoord en ongereguleerd, Foodwatch.

Dietz W.H., & Robinson, T.N. (2005). Overweight Children and Adolescents. The New England Journal of Medicine, 352(20), pp.2100-2109.

Diliberti, N., Bordi, P.L., Conklin, M.T., Roe, L.S., & Rolls, B.J. (2004). Increased portion size leads to increased energy intake in a restaurant meal. Obesity Research, 12, pp. 562-568.

Donohue, T.R., Henke, L.L. en Donohue, W.A. (1980). Do kids know what tv commercials intend? Journal of Advertising Research, Vol.20, pp. 51-57.

Dotsch-Klerk, M., &Jansen, L. (2008). The Choices programme. A simple, front-of-pack stamp making healthy choices easy. Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition,17(1), pp. 383-386.

Drieskens, S. (2010a). Voedingsstatus. In J. Van der Heyden, L. Gisle, S. Demarest, S. Drieskens, E. Hesse & J. Tafforeau (eds.), Gezondheidsenquête België, 2008. (pp. 711-769). Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Drieskens, S. (2010b). Voedingsgewoonten. In J. Van der Heyden, L. Gisle, S. Demarest, S. Drieskens, E. Hesse & J. Tafforeau (eds.), Gezondheidsenquête België, 2008. (pp. 113-182). Brussel: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

Elliott, C. (2009). Healthy Food Looks Serious: How Children Interpret Packaged Food Products. Canadian Journal of Communication, 34(3), pp. 359-380.

Elliott, C. (2008). Assessing 'fun foods': nutritional content and analysis of supermarket foods targeted at children. Obesity Reviews, 9(4), pp.368-378.

Eisenberg, D. (2002). It’s an Ad, Ad, Ad, Ad World, Time Magazine, 160(10).

EU pledge monitoring report (2011). [geconsulteerd op 12.03.2013, EU Pledge online: http://www.eupledge.eu/sites/eupledge.eu/files/reports/EU_Pledge_2011_Monitoring_Report.pdf].

Fisher, J.O., Mitchell, D.C., Smicikias-Wright, H. en Birch, L.L. (2002). Parental influences on young girls' fruit and vegetable, micronutrient, and fat intakes. Journal of  American Dietetic Association, Vol.102(1), pp. 58-64.

Fisher, J.O., Rolls, B.J., & Birch, L.L. (2003) Children's bite size and intake of an entree are greater with large portions than with age-appropriate or self-selected portions. American Journal of Clinical Nutrition, 83, pp. 116-1170.

Fisher, J.O., Mitchell, D.C., Smicikias-Wright, H., & Birch, L.L. (2004). Meeting calcium recommendations during childhood reflects mother-daughter beverage choices and predicts bone mineral status. American Journal of Clinical Nutrition, 79(4), pp. 698-706.

Fisher J.O. (2007). Effects of age on children’s intake of large and self-selected food portions. Obesity, 15(2), pp. 403-412.

Fisher J.O., Arreola A., Birch L.L., & Rolls B.J. (2007a). Portion size effects on daily energy intake in low-income Hispanic and African American children and their mother. American Journal of Clinical Nutrition, 86(6), pp. 1709-1716.

Fisher, J.O., Liu, Y., Birch, L.L., & Rolls, B.J. (2007b). Effects of portion size and energy density on young children’s intake at a meal. American Journal of Clinical Nutrition, 86, pp. 174-179.

Freedman, D.S., Kettel Khan, L., Serdula, M.K., Srinivasan, S.R., & Berenson, G.S. (2001). BMI rebound, childhood height and obesity among adults: the bogalusa heart study. International Journal of Obesity, 25, pp. 543-549.

Freeman, L. (1998). Selling Kids: Building Brand Loyalty among Children, Food and Beverage Marketing, 17(6).

Gaines, L., & Esserman, J. (1981). A quantitative study of young children’s comprehension of tv programmes and commercials. In J. Essermand (ed), Television advertising and children. New York, N.Y.: Child Research Service.

Gelinas-chebat, C,. & Chebat, J.C. (1992). Effects of two voice characteristics on the attitudes toward advertising messages. Journal of Social Psychology, 132, pp. 447-459.

Gelprowic, R., & Beharrell, B. (1994). Healthy food products for children: Packaging and mothers’purchase decisions. British Food Journal., 96(11), pp. 4-8.

Gibson S. (2003). Micronutrient intakes, micronutrient status and lipid profiles among young people consuming different amounts of breakfast cereals: Further analysis of data from the National Diet and Nutrition Survey of Young People aged 4-18 years. Public Health Nutition, 6, pp. 815-820.

Gleason, P.M., & Dodd, A.H. (2009). School breakfast program but not school lunch program participation is associated with lower body mass indexes, Journal of American Dietetic Association, 109(2), pp. 118-128.

Goldberg, M.E, Gorn, G.J., & Gibson, W. (1978). TV Messages for Snack and Breakfast Foods: Do They Influence Children's Preferences? The Journal of Consumer Research, 5(2), pp.73-81.

Greer, D. , Potts, R.., Wright, J., & Huston, A. (1982). The Effects of Television Commercial Form and Commercial Placement on Children’s S-619.

Gruber, S,. & Berry, J. (1993). Marketing to and through kids. New York, N.Y.: McGraw Hill.

Grunert, K.G., & Wills, J.M. (2007). A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels. Journal of Public Health, 15(5), pp. 385-399.

Gunter, B., & Furnham, A. (1998). Children as consumers : a psychological analysis of the young people's market. Londen: Routledge.

Gunter, B., Oates, C., & Blades, M. (2005). Advertising to children on tv: context, impact, and regulation. Mahwah: Erlbaum.

Guo, S.S., Huang, C., Maynard, L.M., Demerath, E., Towne, B., Chumlea, W.C., & Siervogel, R.M. (2000). Body mass index during childhood, adolescence and young adulthood in relation to adult overweight and adiposity: the fels longitudinal study, International Journal of Obesity, 24, pp. 1628-1635.

Guthrie, J.F., & Morton, J.F. (2000). Food sources of added sweeteners in the diets of American. Journal of American Dietetic Association, 100(1), pp. 43-51.

Hallaert, J., & Sermeus, M. (2008). Europees wettelijk kader voor voedings- en gezondheidsclaims van toepassing.

Harris, J.L., Brownell, K.D., & Bargh, J.A. (2009). The food marketing defense model: integrating psychological research to protect youth and inform public policy. Social Issues and Policy Review, 3(1), pp. 211-271.

Harris, J.L., Pomeranz, J., Lobstein, T., & Brownell, K.D. (2009). A crisis in the marketplace. How food marketing contributes to childhood obesity and what can be done.  Annual Review of Public Health, 30, pp. 211-225.

Harris, J.L., Schwartz, M.B., & Brownell, K.D. (2010). Marketing foods to children and adolescents: licensed characters and other promotions on packaged foods in the supermarket. Public Health Nutrition, 13(3), pp. 409-417.

Harris, J.L., Schwartz, M.B., Ustjanauskas, A., Ohri-Vachaspati, P., & Brownell, K.D. (2011). Effects of serving high-sugar cereals on children's breakfast-eating behavior. Pediatrics, 127(1), pp.71-76.

Harrison, K., & Marske,  A.L. (2005). Nutritional Content of Foods Advertised During the Television Programs Children Watch Most. American Journal of Public Health, 95(9), pp. 1568-1574.

Hastings, G., Stead, M., McDermott, L., Forsyth, A., MacKintosh, A. M., Rayner, M., Godfrey, C., Caraher, M., & Angus, K. (2003).  Review of research on the effects of food promotion to children: Final report. Glasgow, UK: Centre for Social Marketing, University of Strathclyde.

Hebden, L., King, L., Kelly, B., Chapman, K., & Innes-Hughes, C. (2011).  A menagerie of promotional characters: promoting food to children through food packaging. Journal of Nutrition Education and Behavior, 43(5), pp. 350-355.

Henry, A.E., & Story, M. (2009). Food and beverage brands that market to children and adolescents on the internet: A content analysis of branded web sites, Journal of Nutrition Education and Behavior, 41(5), pp.353-359.

Henry, H., & Borzekowski, D. (2011) The Nag Factor: A mixed-methodology study in the US of young children's requests for advertised product, Journal of Children and Media, 5(3), pp. 298-317.

Hill, H., & Tilley, J. (2002).  Packaging of children’s breakfast cereal: Manufacturers vs. children. British Food Journal, 104(9), pp. 766-777.

Hsu, C.K., & McDonald, D. (2002). An examination on multiple celebrity endorsers in advertising. Journal of Product and Brand Manage, 11(1), pp. 19-29.

Huang, T.T., Howarth, N.C., Lin, B.H., Roberts, S.B., & McCrory, M.A. (2004). Energy intake and meal portions: Associations with MI percentile in U.S. children. Obesity Reviews, 12, pp. 1875-1885.

Huston, A.C., & Wright, J.C. (1983). Public Policy and Children’s Television. American Psychologist, 44, pp. 424-433.

Johannsen, D.L., Johannsen, N.M., & Specker,  B.L. (2006). Influence of parents' eating behaviors and child feeding practices on children's weight status. Obesity, 14(3), pp. 431- 439.

John, D. R. (1999). Consumer socialization of children: A retrospective look at twenty-five years of research. Journal of consumer research, 26(3), pp. 183-213.

John, D.R (2008). Stages of consumer socialization: the development of consumer knowledge, skills, and values from childhood to adolescence. In C.P. Haugtvedt, P.M. Herr & F.R. Kardes (Eds.), Handbook of Consumer Psychology (pp. 221-245). New York, N.Y.: Taylor & Francis Group.

Johnson, R.K., Appel, L.J., Brands, M., Howard, B.V., Lefevre, M., Lustig, R.H., Sacks, F., Steffen, L.M., & Wylie-Rosett, J. (2009). Dietary sugars intake and cardiovascular health: a scientific statement. The American Heart Association Circulation, 120(11), pp. 1011-1020.

Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity, The Journal of Marketing, pp. 1-22.

Keller, K.L., Kuilema, L.G., Lee, N., Yoon, J., Mascaro, B., Combes, A., Deutsch, B., Sort,e K., & Halford, J.C.G. (2012). The impact of food branding on children’s eating behavior and obesity. Psychology and Behavior, 106(3), pp. 379-386.

Kelly, B. en Chapman, K. (2007). The extent and nature of food marketing in children’s magazines. Health Promotion International, 22, pp. 284-291.

Kelly, B., Bochynska, K.,  Kornman, K., & Chapman, K. (2008). Internet food marketing on popular children’s websites and food product websites in Australia, Public Health Nutition, 8, pp. 1180-1187.

Kelly, B., Cretikos, M., Rogers, K., & King, L. (2008). The commercial food landscape: outdoor food advertising around primary schools in Australia, Australian and New Zealand Journal of Public Health, 3, pp. 522-552.

Kelly, B., Halford, J., & Boyland, E. et al. (2010). Television food advertising to children: a global perspective. American Journal of Public Health, 100, pp. 1730.

Kelly, K. (2004). Kid Power, U.S. News and World Report, 137(8).

Kelly, L., Kerr, G., & Drennan, J. (2010). Avoidance of advertising in social networking sites: the teenage perspective. Journal of Interactive Advertising, 10(2), pp. 16-27.

King, J.C., Appel, L.J., Caballero, B., Clydesdale, F.M., Kris-Etherton, P.M, Nicklas, T.A., Pi-Sunyer, F.X, Bronner, Y.L., Camargo, C.A., Go, V.W., Lupton, J.R,  Pate, R.R., Weaver, C.M., & Suitor, C. (2005). Dietary Guidelines for Americans, US Department of Health and Human Services, US Department of Agriculture, 6th, Washington, DC: Government Printing Office.

Kinzler, K.D., & DeJesus, J.M. (2013). Children's sociolinguistic evaluations of nice foreigners and mean Americans. Developmental Psychology, 49(4), pp. 655-664.

Kissileff, H.R., Carretta, J.C., Geliebter, A., &Pi-Sunyer, F.X. (2003) Cholecystokinin and stomach distension combine to reduce food intake in humans. American journal of physiology: Regulatory, integrative and comparative physiology, 285(5), pp. 9920-9988.

Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: introducing focus groups. BMJ, 311, pp. 299-302.

Kline, S. (1995). Out of the garden : toys, tv, and children's culture in the age of marketing. Londen: Verso.

Koplan, J.P., Liverman, C.T., & Kraak, V.I. (2005). Preventing childhood obesity: health in the balance: executive summary. Journal of the American Dietetic Association,105(1), pp.131-138.

Kotler, J., Schiffman, J. , & Hanson, K. (2012). The Influence of Media Characters on Children's Food Choices. Journal of Health Communication, 17(8), pp.886-898.

Kozup, J.C., Creyer, E.H., & Burton, S. (2003). Making healthful food choices: The influence of health claims and nutrition information on consumers' evaluations of packaged food products and restaurant menu items. Journal of Marketing, pp. 19-34.

Kraak, V., Story, M., Wartella, E., & Ginter, J. (2011). Industry progress to market a healthful diet to American children and adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 41(3), pp.322-333.

Krebs, N.F., & Jacobson,  M.S. (2003). American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition,  Prevention of pediatric overweight and obesity. Pediatrics,112(2), pp. 424- 430.

Kunkel, D. & Roberts, D. (1991). Young minds and marketplace values: issues in children’s television advertising. Journal of Social Issues,.57, pp. 57-72.

Kunkel, D., Wilcox, B., Cantor, J., Palmer, E., Linn, S., & Dowrick, P. (2004). Report of the apa task force on advertising and children: pychological issues in the increasing commercialization of childhood. Washington, DC: American Psychological Association.

Kunkel, D., McKinley, C., & Wright, P. (2009). The Impact of Industry Self-Regulation on the Nutritional Quality of Foods Advertised on Television to Children. Paper van Children Now.

Lalor, F., Kennedy, J., Flynn, M.A.T., & Wall, P.G. (2010). A study of nutrition and health claims - a snapshot of what's on the irish market. Public Health Nutrition, 13(5), pp. 704-711.

Lapierre, M.A., Vaala, S.E., & Linebarger, D.L. (2011). Influence of licensed  spokescharacters and health cues on children’s ratings of cereal taste. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, pp. 229-234.

Leahy, K.E., Birch, L., Fisher, J.O., & Rolls, B.J. (2008). Reductions in entrée energy density increase children’s vegetable intake and reduce energy intake. Obesity, 16, pp. 1559-1565.

Leathwood, P.D., Richardson, D.P. Sträter, P., Todd, P.M. , & Van Trijp, H.C.M. (2007). Consumer understanding of nutrition and health claims: sources of evidence. The British journal of nutrition, 98(3), pp. 474-484.

Levitsky, D.A., & Youn, T. (2004). The more food young adults are served, the more they overeat. Journal of Nutrition, 134, pp. 2546-2549.

Lillegaard, I.T.L., Øverby, N.C., & Andersen, L.F. (2005). Can children and adolescents use photographs of food to estimate portion sizes? European Journal of Clinical Nutrition, 59, pp. 611-617.

Livingstone, S., & Helsper, E.J. (2006). Does advertising literacy mediate the effects of advertising on children? A critical examination of two linked research literatures in relation to obesity and food choice.  Journal of Communication, 56, pp. 560-584.

Looney, S.M., & Raynor, H.A. (2011). Impact of Portion Size and Energy Density on Snack Intake in Preschool-Aged Children, Journal of the American Dietetic Association, 111(3),pp.414-418.

Marchiori, D., Corneille, O., & Klein, O. (2012). Container size influences snack food intake independently of portion size. Appetite, 58(3), pp. 814-817.

Mack, A. (2004). Gaming Scores with Advertisers, Media Week, 14(26).

Macklin, C. (1987). Preschoolers’ understanding of the informational function of advertising. Journal of Consumer Research, 14, pp. 229-239.

Mallalieu, L., Palan, K.M., & Laczniak, R.N. (2005). Understanding children’s knowledge and beliefs about advertising: a global issue that spans generations. Journal of Current Issues and Research in Advertising, 27(1), pp. 53-64.

Matthews, A.E. (2007). Children and obesity: a pan-european project examining the role of food marketing. European Journal of Public Health, 18(1), pp. 7-11.

Mazur, L. (1996). Marketing Madness, E Magazine: The Environmental Magazine, 7(3).

McDermott, L., Stead, M., & Hastings, G. (2006). International Food Advertising, Pester Power, and Its Effects.  International Journal of Advertising, 25(4), pp. 513-539.

McGinnis, J.M., Gootman, J.A., & Kraak, V.I. (2003). Food Marketing to Children and Youth: Threat or Opportunity? Institute of Medicine, Washington,  National Academies Press.

McNeal, J.U. (1987). Children as Consumers: insights and implications. Lexington, MA: Lexington Books.

McNeal, J.U. (1992). Kids as customers: a handbook of marketing to children. New York, N.Y.: Lexington books.

McNeal, J.U., & Ji, M.F. (2003). Children’s visual memory of packaging. Journal of Consumer Marketing, 20(5), pp.400 - 427.

Melanson, K.J., Westerterp-Plantenga, M.S., Saris, W.H.M., & Campfield, L.A. (1999) Blood glucose patterns and appetite in time-blinded humans: Carbohydrate versus fat. American Journal of Physiology:. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 277, pp. 337-345.

Minor, M., & Mowen, J.C. (1999). Consumer behavior. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Mello, M.M. (2010). Federal trade commission regulation of food advertising to children: possibilities for a reinvigorated role. Journal of Health Politics, Policy and Law,35, pp. 227-276.

Montenegro-Bethancourt, G., Vossenaar, M., Kuijper, L.D., Doak, C.M., & Solomons, N.W. (2009). Ready-to-eat cereals are key sources of selected micronutrients among schoolchildren from public and private elementary schools in Quetzaltenang, Guatemala. Nutitional Research, 29(5), pp. 335-342.

Montgomery, K. (2001). Digital Kids: The New Online Children’s Consumer Culture, Handbook of Children and The Media, edited by D. Singer and J. Singer, Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Moore, E. S. (2004). Children and the changing world of advertising. Journal of Business Ethics, 52(2), pp. 161-167.

Moore, E.S. (2007). Perspectives on food marketing and childhood obesity: introduction to the special section. Journal Of Public Policy & Marketing, 26(2), pp. 157-161.

Moore, E.S., & Rideout, V.J. (2007). The Online marketing of food to children: is it just fun and games? Journal Of Public Policy and Marketing, 26(2), pp. 202-220.

Neeley, S.M., & Schumann, D.W. (2004).Using animated spokes-characters in advertising to young children: does increasing attention to advertising necessarily lead to product preference? Journal of Advertising, 33(3), pp. 7-23.

Nestle M. (2006). Food marketing and childhood obesity: A matter of policy. The New England Journal of Medicine, 354(24), pp. 2527-2529.

Nestle, M. (2013). Food politics: How the food industry influences nutrition and health, 3, University of California Pr.

Nicklas, T.A. (2008). Concern over ready-to-eat breakfast cereals. Journal of American Dietetic Association, 108(10), pp. 1616 -1617.

Nicklas, T.A., O’Neil, C.E., & Berenson, G.S. (1998). Nutrient contribution of breakfast, secular trends and the role of ready-to-eat cereals: a review of data from the Bogalusa Heart Study. American Journal of Clinical Nutrition, 67(4), pp. 757-763.

Oates, C., Blades, M., Gunter, B., & Don, J. (2003). Children’s understanding of television advertising: a qualitative approach. Journal of Marketing Communications, 9, pp. 59-71.

Ordabayeva, N., & Chandon, P. (2013). Predicting and Managing Consumers’ Package Size Impressions. Journal of Marketing, 77, pp.123 -137.

Page, R., Montgomery, K., Ponder, A., & Richard, A. (2008). Targeting Children in the Cereal Aisle: Promotional Techniques and Content Features on Ready-to-Eat Cereal Product Packaging,.American Journal of Health Education,  39(5), pp.272-282.

Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. New York: Springer-Verlag.

Piaget, J. (1929). The child's conception of the world. New York, N.Y.: Harcourt, Brace.

Piaget, J. (1954).  Les relations entre l'intelligence et l'affectivité dans le développement de l'enfant. Paris: Centre de documentation universitaire.

Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). Le diagnostic du raisonnement chez les débiles mentaux. Neuchâtel : Delachaux et Niestlé.

Popkin, B. (2009). The World is Fat. The Fads, Trends, Policies, and Products That Are Fattening the Human Race.  Avery 2009.

Prasad, V. K., Rao, T. R., & Sheikh, A. A. (1978). Mother vs. Commercial. Journal of Communication, 28, pp. 91-96.

Price, G.K. (2003).  Modeling coupon values for ready-to-eat breakfast cereals. Agribusiness, 19(2), pp. 223-243.

Quarfoth, J.M. (1979). Children's understanding of the nature of television characters. Journal of Communication, 29(3), pp. 210-218.

Rampersaud, G.C. (2009).  Benefits of breakfast for children and adolescents: update and recommendations for practitioners. American  Journal of  Lifestyle Medication, 13(2), pp. 86-103.

Raynor, H.A., & Wing, R.R. (2007). Package unit size and amount of food: Do both influence intake? Obesity, 15(9), pp.2311-2319.

Reid, L. N. (1979). Viewing Rules as Mediating Factors of Children’s Responses to Commercials. Journal of Broadcasting, 23, pp.15-26.

Riley, W.T., Beasley J., Sowell A., & Behar, A. (2007). Effects of a webbased food portion training program on food portion estimation. Journal of Nutrition Education and Behavior,.39(2), pp.70–76.

Roberto, C.A., Shivaram, M., Martinez, O., Boles, C., Harris, J.L., & Brownell, .KD. (2012).The Smart Choices front-of-package nutrition label. Influence on perceptions and intake of cereal. Appetite, 58(2), pp.651-657.

Roberto, C.A., Baik, J., Harris, J.L., & Brownell, K.D. (2010). Influence of licensed characters on children’s taste and snack preferences. Pediatrics, 126, pp. 88-93.

Roe, B., Levy, A. S., & Derby, B. M. (1999). The impact of health claims on consumer search and product evaluation outcomes: Results from FDA experimental data. Journal of Public Policy and Marketing, 18(1), pp. 89-106.

Roediger, H.L., Balota, D.A, & Watson, J.M. (2001). Spreading activation and arousal of false memories. In H.L. Roediger, J.S. Nairne, I. Neath en A.M. Suprenant (Eds), The nature of remembering: essays in honor of Robert G. Crowder (pp. 95-115). Washington, DC: American Psychological Association.

Rolland-Cachera, M.F., Deheeger, M., Bellisle, F., Sempé, M., Guilloud-Bataille, M., & Patois, E. (1984). Adiposity rebound in children: a simple indicator for predicting obesity. The American Journal of Clinical Nutrition, 39, pp. 129-135.

Rolls B.J., Engell D., & Birch L.L. (2000). Serving portion size influences 5-year-old but not 3-year-old children’s food intakes. Journal of the American Dietetic Association, 100, pp. 232-234.

Rolls, B.J., Morris, E.L., & Roe, L.S. (2002) Portion size of food affects energy intake in normal-weight and overweight men and women. American Journal of Clinical Nutrition, 76, pp.1207-1213.

Rolls, B.J., Roe, L.S., Kral, T.V.E., Meengs, J.S., & Wall, D.E. (2004). Increasing the portion size of a packaged snack increases energy intake in men and women.  Appetite, 42, pp. 63-69.

Rolls, B.J., Roe, L.S., & Meengs, J.S. (2006). Reductions in portion size and energy density of foods are additive and lead to sustained decreases in energy intake.  American Journal of Clinical Nutrition, 83, pp. 11-17.

Rose, G.M., Merchant, A., & Bakir, A. (2012). Fantasy in food advertising targeted at children. Journal of Advertising, 41(3), pp. 75-90.

Rossiter, J., & Robertson, D. (1974). Children’s Television Commercials: Testing the Defenses. Journal of Broadcasting, 23, pp. 33-40.

Rozendaal, E. (2011). Advertising literacy and children's susceptibility to advertising. Dissertatie, Universiteit van Amsterdam.

Rozendaal, E., Buijzen, M. , & Valkenburg, P. (2010). Comparing children's and adults' cognitive advertising competences in the Netherlands. Journal of Children and Media, 4(1), pp. 77-89.

Rozin, P., Fallon, A., & Augustoni-Ziskind, M. (1985). The child's conception of food. Developmental Psychology, 21(6), pp. 1075-1079.

Rubin, R. (2004). Kids vs. Teens: Money and Maturity Guide to Online Behavior, eMarketer.

Satter, E. (1990). The feeding relationship: problems and interventions, 117(suppl), pp. 181-189.

Sekeres, D.C. (2009). The market child and branded fiction: a synergism of children's literature, consumer culture, and new literacies. Reading Research Quarterly, 44(4), pp. 399-414.

Schor, D., Maniscalco, S., Tuttle, M.M, Alligood, S., & Kapsak, W.R. (2010). Nutrition facts you can’t miss. The evolution of front-of-pack labeling. Providing consumers with tools to help select foods and beverages to encourage more healthful diets. Nutrition Today, 45, pp. 22–32.

Schultz, E.J. (2012). FTC Attempt to Limit Food Marketing to Kids Loses Steam. Advertising Age,83(19), pp.3.

Schwartz, M., Vartanian, L., Wharton, C., & Brownell K. (2008). Examining the nutritional quality of breakfast cereals marketed to children. Journal of American Dietetic Association,108(4), pp. 702-705.

Sherwood, N. (2013). Healthy Homes/Healthy Kids: A randomized trial of a pediatric primary care-based obesity prevention intervention for at-risk 5–10 year olds. Contemporary Clinical Trials, 36(1), pp. 228-243.

Siegler, R.S. (1998). Emerging minds: the process of change in children's thinking. New York, N.Y.: Oxford University Press.

Silverglade, B.A. (1991). A Comment on Public Policy Issues in Health Claims for Foods. Journal of Public Policy and Marketing, pp. 54-62.

Small, L., Lane, H., Vaughan, L., Melnyk, & McBurnett, D.A. (2013). A Systematic Review of the Evidence: The Effects of Portion Size Manipulation with Children and Portion Education/Training Interventions on Dietary Intake with Adults. Worldviews On Evidence-based Nursing, 10(2), pp.69-81.

Smits, T., Van Hemelen, N., & Vandebosch, D. (2012) Food endorsed by characters: an overview of child targeted persuasion effect, Communications. The European Journal of Communication Research, 37(4), pp.371-392.

Solomon, M.R., Bamossy, G. , & Askegaard, S. (1999). Consumer behaviour: an European perspective. New York, Prentice Hall.

Spiegel, T. A., Kaplan, J. M., Tomassini, A., & Stellar, E. (1993). Bite size, ingestion rate, and meal size in lean and obese women. Appetite, 21, pp. 131–145.

Spiegel, T. A. (2000). Rate of intake, bites, and chews-the interpretation of lean-obese differences. Neuroscience Biobehavarials Revues, 24, pp. 229-237.

Spill, M.K., Birch, L.L., Roe, L.S., & Rolls, B.J. (2010). Eating vegetables first: The use of portion size to increase vegetable intake in preschool children. American Journal of Clinical Nutritional Volume, 91, pp.1237-1243.

Stephens, N., & Stutts, M.A. (1982). Preschoolers' ability to distinguish between television programming and commercials. Journal of Advertising, 11(2), pp. 16-26.

Story, M., & French, S. (2004). Food advertising and marketing directed at children and adolescents in the us. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 1(1), pp. 3.

Strachan, J. , & Pavie-Latour, V. (2008). Food for thought: shouldn't we actually target food advertising more towards kids and not less? International Journal Of Market Research, 50(1), pp. 13-27.

Stutts, M.A., Vance, D., & Hudleson, S. (1981). Program-commercial separators in children's television: do they help a child tell the difference between bugs bunny and the quik rabbit? Journal of Advertising, 10(2), pp. 16-48.

Szajkowska, A. (2010).The impact of the definition of the precautionary principle in EU food law. Common Market Law Review, 47(1), pp.173-196.

Tetley, A.C., Brunstorm, J.M., & Griffiths, P.L. (2010). The role of sensitivity to reward and impulsivity in food-cue reactivity. Eating Behaviour, 11, pp. 138-143.

Thompson, D., Franko, D.L., & Barton, B.A. (2008). Concern over ready-to-eat breakfast cereals. Journal of American Dietetic Association, 108(10), pp. 117–118.

Valkenburg, P.M. (2004). Children's responses to the screen : a media psychological approach. Mahwah: Erlbaum.

Valkenburg, P.M. , & Vroone, M. (2004). Developmental changes in infants' and toddlers' attention to television entertainment. Communication Research, 31, pp. 288-311.

Valkenburg, P.M., & Cantor, J. (2001). The development of a child into a consumer. Developmental Psychology, 22, pp. 61-72.

Valkenburg, P.M., Kremar, M., Peeters, A.L., &  Marseille, N.M. (1999). Developing a Scale to Assess Three Styles of Television Mediation: ‘Instructive Mediation,’ ‘Restrictive Mediation,’ and ‘Social Coviewing. Journal of Broadcasting and Electronic Media, 43(1), pp. 52-66.

Van Assema, P., Joosten,  S., Bessems,  K., Raaijmakers, L.,  de Vries, N., & Kremers, S. (2011). De omvang en aard van verkoopstrategieën gericht op kinderen bij voedingsmiddelen. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89, pp 108-113.

Van Auken, S, & Lonial, S. (1985). Children's perceptions of characters: human versus animate assessing implications for children's advertising. Journal of Advertising,14(2), pp. 13-61.

Van Dillen, F.M.A. (2001). KidsMarketing : the empowerment of the kids. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

Von Normann, K. (2009). The impact of lifestyles and food knowledge on the food patterns of German children. International Journal Of Consumer Studies, 33(4), pp. 382-391.

Wansink, B. (2004). Environmental factors that increase the food intake and consumption volume of unknowing consumers. Annual Review of Nutrition, 24, pp. 455-479.

Ward, S., Wackmann, D.B., & Wartella, E. (1977). How children learn to buy : the development of consumer information-processing skills. Beverly Hills: Sage.

Warren, D.L., Gor, R.E., & Turelli, M. (2008). Environmental niche equivalency versus conservatism: quantitative approaches to niche evolution. Evolution, 62, pp. 2868-2883.

Welch, R. L, Huston-Stein, A., Wright, J.C., & Plehal, R. (1979). Subtle Sex-Role Cues in Children’s Commercials. Journal of Communication, 29, pp. 202-209.

Westerterp-Plantenga, M.S., Lejeune, M.P.G.M., Nijs, I., van Ooijen, M., & Kovacs, E.M.R. (2004) High protein intake sustains weight maintenance after weight loss in humans. International Journal of Obesity Related Metabolic Disorders, 28, pp.57-64.

Whitaker, R.C., Wright, J.A., Pepe, M.S., Seidel, K.D., & Dietz, W.H. (1998). Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental obesity. The New England Journal of Medicine, 37(13), pp.869-873.

Whitlock, E.P., Williams, S.B., Gold, R., Smith, P.R., & Shipman, S.A. (2005). Screening and interventions for childhood overweight: a summary of evidence for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics, 116(1), pp.125- 144.

Wulfemeyer, K.T., & Mueller, B. (1992). Channel One and Commercials in Classrooms: Advertising Content Aimed at Students. Journalism Quarterly, 69(3), pp.724–42.

Young, M., & Nestle, L.R. (2003). Expanding portion sizes in the US marketplace. Implications for nutritional counselling. Journal of the American Dietetic Association, 103, pp. 231–234.

Zeinstra, G.G., Koelen, M.A., Kok, F.J., & de Graaf, C. (2007). Cognitive development and children's perceptions of fruit and vegetables; a qualitative study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 4(30), pp. 1-11.

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2014