Optimalisatie van een biogasinstallatie voor kleinschalig gebruik

Bram
van de Kerkhof
  • Pieter
    Brebels

Optimalisatie van een biogasinstallatie voor kleinschalig gebruik

VZW “Students for energy in Africa”, kwam met het innovatieve idee om onderzoek te doen naar kleinschalige biogasinstallaties. Het probleem bij deze installaties is het warmteverlies omwille van de koudere omgevingstemperatuur. Daarom ligt de focus op het verbeteren van de rendabiliteit en het bepalen van de commerciële toepasbaarheid. De uitwerking gebeurt in 3 stappen, namelijk: opbouw van een testopstelling, analyse van koeienmest en keukenafval en conceptuitwerking voor commercieel gebruik.

De opbouw van de testopstelling gebeurt op basis van gekende principes die vervolgens herschaald zijn naar een vergister van 200 liter. De opstelling wordt gebruikt voor analyses met koeienmest en keukenafval als biomassa. Gedurende de analyses worden de temperatuur, druk en voeding bijgestuurd om zo de gasproductie te optimaliseren. Uit de gemeten waarden wordt dan de rendabiliteit en de commerciële toepasbaarheid bepaald.

Bij het analyseren van de resultaten blijkt dat het vergistingsproces van koeienmest nog in de opstartfase was. Hierdoor zijn de waarden niet representatief. De analyse van keukenafval is echter correct verlopen, waarbij een gasproductie van 300 liter per dag is behaald. Tijdens de metingen zijn er gasanalyses gedaan om een beter inzicht te krijgen in het proces. Na uitwerking van een commercieel concept blijkt de installatie energetisch rendabel. De installatie is echter niet geschikt voor commercieel gebruik door de lange terugverdientijd.

Bibliografie

[1]

I. Verboven, „Toepassing van anaerobe vergisting in Senegal,” Diepenbeek, 2012-2013.

[2]

Elia, „Elia,” Elia, 15 12 2013. [Online]. Available: http://www.elia.be/nl/grid-data/productie/productiepark. [Geopend 114 12 2013].

[3]

B. Naeyaert, „Vergisting op boerderijschaal,” Provincie West-Vlaanderen.

[4]

B. Nys, „Thermische voorbehandeling bij anaerobe vergisting: karakterisatie en modellering,” 2009-2010.

[5]

B.-E. vzw, „Biogas-E,” Biogas-E vzw, [Online]. Available: http://www.biogas-e.be/. [Geopend 2013].

[6]

Groep, BECO, „Vergisting. Omzetten van biomassa in een energierijk gas.,” [Online]. Available: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/mb1-vergisting-omzetten-….

[7]

A. Kool, M. Timmerman, H. de Boer, H.-J. van Dooren, B. van Dun en M. Tijmensen, „Kennisbundeling covergisting,” Culemborg, 2005.

[8]

Technische Hogeschool Eindhoven, „Methaanbereiding uit organisch afval,” Eindhoven, 1979.

[9]

P. D. I. W. Verstraete, Biogas, Rijksuniversiteit Gent: Stichting Leefmilieu v.z.w., 1981.

[10]

W. Theuwis, Interviewee, Veldstudie Biogasinstallatie. [Interview]. 29 09 2013.

[11]

M. Bennenbroek, „Slimme tunnelvisie op biologisch drogen,” CSR, 13 12 2012. [Online]. Available: http://centraleslibverwerkingrotterdam.wordpress.com/2012/12/13/slimme-….

[12]

G. Ghekiere, H. Vervaeren, M. Bossuwé en K. Hostyn, „Inkuiladditieven verhogen de biogasopbrengst van maïs,” [Online]. Available: http://www.enerpedia.be/nl/ezine2artikel5.

[13]

V. Group, „Small Biogas,” Vivam Solid Waste Management Pvt. Ltd., 2010. [Online]. Available: http://www.vivamgroup.co.in/small_biogas.html.

[14]

Biotech, „Domestic Biogas,” Biotech, 17 03 2014. [Online]. Available: http://www.biotech-india.org/Domestic_Biogas.aspx.

[15]

S. Bosmans, „Product design en ontwikkeling van een Biogasinstallatie voor thuisgebruik,” Uhasselt, Diepenbeek, 2014.

[16]

J. Czech, Interviewee, Gasanalyse. [Interview]. 26 2 20.

[17]

Vreg, „Evolutie elektriciteits-en aardgasprijzen (incl. btw) voor,” Vreg, [Online]. Available: http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/16042014_huishoudelijk.p….

 

Download scriptie (3.62 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Hasselt
Thesis jaar
2014
Kernwoorden