Sculpting the hill, cultivating the valley: re-claiming the West Rand's post-mining landscape

Griet Juwet
& Marjolein Lyssens
  • Marjolein
    Lyssens

Wat als het goud op is? Een visie voor het landschap en de bewoners van de West Rand, Johannesburg.

door Griet Juwet & Marjolien Lyssens

Hoe zou jouw streek eruit zien als er een eeuw geleden goud was ontdekt in de ondergrond? Voor de bewoners van de West Rand, een regio ten westen van Johannesburg, is dit geen hypothetische vraag, maar dagelijkse realiteit. De goudkoorts laat heuvels met mijnafval achter, zuur water heeft de lokale ecosystemen en rivieren vervuild, en jaren van exploitatie en segregatie veroorzaakten vele sociale problemen. Nu het tijdperk van de goudmijnen ten einde loopt, rijst de vraag wat de toekomst zou kunnen worden voor dit vervuilde landschap en de vaak arme gemeenschappen rondom.

Mijnen hebben overal ter wereld een enorme impact op hun omgeving. Naast de goudmijnen in Zuid Afrika, hebben ook bijvoorbeeld de steenkoolmijnen rond Charleroi en in Limburg het landschap en de lokale samenleving ingrijpend veranderd. Niet alleen trekken ze migrantenarbeid aan en beïnvloeden de sociale structuur en regionale economie, door het ontginnen van goud of steenkool wordt ook het natuurlijke landschap vervuild en radicaal getransformeerd. Eens de mijnbedrijven wegtrekken, wacht voor deze gebieden en hun bewoners een onzekere toekomst.

Deze thesis formuleert een mogelijke toekomstvisie voor het westelijke deel van de Witwatersrand, die gebaseerd is op ontwerpend onderzoek. Verschillende onderzoeksmethodes legden hierbij de basis voor een ruimtelijk ontwerp dat een dialoog over de toekomst van de West Rand zou kunnen stimuleren. Intensief veldwerk, interviews met inwoners en actiegroepen, bezoeken aan een actieve mijn, gesprekken met lokale experts, onderzoek over de specifieke impact van goudmijnen op ecosystemen en over mogelijke methodes voor landschapsherstel, werden samengebracht in een visie die vanuit ruimtelijke structuren een basis legt voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Het project doet creatieve voorstellen voor een alternatieve economie en stedelijke transformatie, op gang getrokken door de remediatie van het vervuilde landschap en natuurlijke watersysteem.

Door het ontrafelen van de ingewikkelde problematieken op het vlak van watervervuiling, bodemverontreiniging, sociale tegenstellingen en gebrekkige ruimtelijke kwaliteit, kon een heldere benadering worden ontwikkeld. Hierbij worden deze verschillende aspecten omgezet in kansen voor een meer ecologisch, economisch en sociaal duurzame toekomst voor de regio. De complexe dynamieken van socio-economische ongelijkheid en ecologische vervuiling werden vertaald in een visie die is opgebouwd rond de cycli van grond en water.

De ingrijpende operaties van de mijnen, die de topografie van de West Rand drastisch veranderen, kunnen als opportuniteit worden gezien om het landschap te boetseren en de bodem te zuiveren. Door de werking van de mijnen aan te passen, kan men een stabiele heuvelstructuur creëren en het landschap herstellen. Natuurlijke processen op basis van bomen en planten kunnen worden ingezet om de vervuiling op langere termijn te stabiliseren of verwijderen.

In de artificiële heuvels van mijnafval, en in ondergrondse gangen, ontstaat zuur en metaalhoudend water dat ongeremd rivieren en grondwater vervuilt. Maar de verstoorde watercyclus kan worden gecontroleerd en benut als een kans om de zuidelijke, vaak arme townships en valleihellingen van kostbaar water te voorzien. Door het vervuilde water op te pompen, en te zuiveren in aangelegde wetlands, kan het worden herbruikt voor stedelijke landbouw in de woongebieden, of landbouw van middelgrote schaal langsheen de vallei.

De aanleg van een kanaalsysteem dat bruikbaar water voorziet in deze semidroge regio, kan een stimulans vormen voor een duurzame economie en verbeterde leefomgeving. Landbouwproductie en landschapsherstel met behulp van energiegewassen en andere bruikbare planten, kunnen een alternatief bieden voor de wegtrekkende mijnindustrie en al haar gerelateerde activiteiten. Bovendien kan het kanaalsysteem een transformatie in gang zetten van het stedelijke weefsel van de townships. Door hoger te bouwen kan grond vrijkomen voor productieve activiteiten, terwijl tegelijk de densiteit van het wonen kan worden verhoogd. Daarnaast kunnen afgeleide activiteiten zoals transport en distributie, verpakking, onderzoek, kwekerijen, compost- en meststoffenverkoop enz. bijkomende werkgelegenheid bieden en de diversiteit van functies in de woongebieden verhogen.

Niet alleen actieve mijnbedrijven, lokale overheden, experts op vlak van landschapsrehabilitatie, ngo’s, en ruimtelijk ontwerpers, zijn cruciaal om een dergelijke visie in overleg op te stellen en te realiseren. Ook lokale organisaties en bewoners zijn onmisbaar bij het herstel van het landschap, en kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving en de opbouw van een eerlijkere samenleving. Binnen een raamwerk van een gemeenschappelijke visie voor de toekomst, kunnen alle betrokken partijen een specifieke bijdrage leveren vanuit hun expertise en mogelijkheden. Zo kunnen strategische deelprojecten (zoals het opstarten van een kwekerij van planten voor landschapsremediatie, het aanleggen van een wetland voor waterzuivering, het bouwen van een deel van het kanaalsysteem, of het opstarten van een landbouwcoöperatieve) de realisatie van de visie opstarten.

Het ruimtelijk ontwerp voor een toekomstig landschap voor de West Rand vormt een aanzet tot dialoog over de mogelijke vooruitzichten en ambities voor dit gebied dat zo ingrijpend werd bepaald door de goudmijnindustrie. Maar het toont ook het belang aan van een reflectie over landschappelijke en stedelijke structuren en ontwikkelingen, in gebieden wereldwijd die te maken krijgen met ontginningsactiviteiten en de daaraan gekoppelde transformatie van het landschap, de maatschappij en de lokale economie. Deze thesis is daarom bedoeld als een onderzoek naar nieuwe denkpistes en een bijdrage aan het debat rond dergelijke gebieden en hun specifieke uitdagingen. Wie weet wordt het zo drastisch verstoorde landschap van de West Rand net een toonbeeld van de verweving tussen stedelijke en natuurlijke processen. Stel je een toekomst voor waarin het net de minst bevoorrechte bewoners zijn die het landschap doen herleven om er uiteindelijk ook zelf (letterlijk) de vruchten van te plukken!

Bibliografie

o   [TURTON, A.] (2014), Introducing the Mintails approach to closure mining, Unpublished.

o   26’10 south Architects (2013), Lufhereng housing, [online], available from on http://www.2610south.co.za/gallery2.php, [accessed 26/7/2014].

o   ABIYE, T. (2014), Mining and groundwater in South Africa [lecture], Mining and the Environment, WITS University, CSMI, Johannesburg, 11/03/2014.

o   ABIYE, T.A. & BAMUZAAND M.L. (2012), Nature of surface and ground water interaction in the crystalline aquifers, 16th SANCIAHS National Hydrology Symposium, October 2012, University of Pretoria, South Africa.

o   ADAMS, C. (1983), Landscape design in mined land reclamation, United Stated Department of Agriculture.

o   BARKER, A. (2014), Reclaiming the mining belt, Seminar presentation hosted by CSMI. Wits chamber of mines building. 19/02/2014

o   BARRIOS, E. (2007), Soil biota, ecosystem services and land productivity, Ecological Economics, 64, 269-285.

o   BHATIA, N. and CASPER, M. (eds.) (2013), The Petropolis of Tomorrow, Actar and Architecture at Rice, vol. 48.

o   BICCARD, J.C. (1946), Gold mining on the Witwatersrand, Transvaal and Orange Free State: Chamber of Mines.

o   BLACK, B., HILL, R. and CARDON, G. (2008) Orchard irrigation: apple [online], available from: https://extension.usu.edu/files/publications/publication/Horticulture_F… [accessed 04/08/2014]

o   BOTHA, R. (2014), Planning with closure in mind [lecture], Mining and the Environment, WITS University, CSMI, 13/3/2014.

o   BROOMHEAD, J.W. (1909), Round the Rand, present position and prospects of the principal Rand mining and finance companies, The Financial Times, London.

o   BUCHKO, J., HITHCH, M. (2010), Designing the reclaimed landscape: integrating landscape architecture into the mining process, Mine Closure 2010: 5th International Conference on Mine Closure, Vina del Mar, Chile, 23-25 Novmeber 2010.

o   CITY OF JOHANNESBURG (2013), Corridors of freedom, re-stitching our city to create a new future, [online] Available from http://www.joburg.org.za/images/pdfs/corridors%20of%20freedom_s.pdf, [accessed on 04/08/2014].

o   CITYPRESS (2012), Can Mpumalanga’s mining and agriculture co-exist? [online] 6 Oktober 2012, available from http://www.citypress.co.za/business/can-mpumalangas-mining-and-agricult… [accessed 17/07/2014].

o   COETZEE, H. (2011), Bamboo phytoremediation: a holistic, long-term solution for rehabilitation of contaminated soil, SAIMM panel discussion presentation, Johannesburg Zoo, 15/09/ 2011.

o   COETZEE, H. (2012), Fact sheet on uranium, the Cancer Association of South Africa’s position statement on cancer and the environment [online], available from: http://www.cansa.org.za/files/2012/02/fact-sheet-on-Uranium.pdf [accessed 04/07/2014]

o   COETZEE, H. et al. (2003), The potential environmental impact of the decant of water from Witwatersrand. In: Nel, P.J.L.: Mine Water and the Environment, Proceedings, 8th International Mine Water Association Congress, Johannesburg, p. 201–217.

o   COETZEE, H., WADE, P., WINDE, F. (2002), Reliance on existing wetlands for pollution control around the Witwatersrand gold/uranium mines of South Africa - Are they sufficient? In: MERKEL, B.J., PLANER-FRIEDERICH, B., WOLKERSDORFER, C. (eds), Uranium in the Aquatic Environment. Berlin: Springer, p. 59-65.

o   COETZEE, H., WADE, P., WINDE, F. (2006), Understanding environmental geophysical anomalies – an interdisciplinary case study from the West Rand, South African Journal of Geology, 109 (4, December), p.495-502

o   COETZEE, H., WINDE, F. and WADE, P.W. (2006), An assessment of sources, pathways, mechanisms and risks of current and potential future pollution of water and sediments in gold-mining areas of the Wonderfonteinspruit catchment, WRC Report no. 1214/1/06.

o   COOKE, J.A. and JOHNSON, M.S. (2002), Ecological restoration of land with particular reference to the mining of metals and industrial minerals: a review of theory and practice, Environmental Review, 10, p. 41-71.

o   COSTELLO, C. (2003), Acid Mine Drainage: Innovative Treatment Technologies. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste and Emergency Response Technology Innovation Office, Washington, D.C.

o   COULSON, N. (2014), Aspects of stakeholder engagement and the environment [lecture], Mining and the Environment, WITS University, CSMI, Johannesburg, 10/03/014.

o   DAVIES, R. J. (1981), The spatial formation of the South African city, department of Geography, University of Cape Town, Rondebosch, South Africa.

o   DAY, K.R. (2002) Tree water use [online]. Orchard Notes, available from https://njaes.rutgers.edu/peach/water/treewateruse.pdf [accessed 02/07/2014].

o   DE GROOT, R. S., WILSON, M. A. and BOUMANS, R. M.J. (2002), A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services, Ecological Economics, 41, 393-408.

o   DE MEULDER, B. SHANNON, K. (2010), Orchestration of Nature in Urbanism in WITZGALL S. MATZNER F. MEDER I. (eds.) (re)designed Nature, Ostfildern: Hatje Cantz, p.20-37

o   DEMSCHAK, J., MORROW, T., SKOUSEN, J. (2001), Treatment of acid mine drainage by four vertical flow wetlands in Pennsylvania, Geochemistry, Exploration, Environment, Analysis, 2, p.71-80.

o   DIDIER, J. (2014), Artisanal and small-scale mining: understanding the sector in South Africa [lecture], Mining and the Environment, WITS University, CSMI, 6/3/2014

o   DIGBY WELLS & ASSOCIATES (2012), Draft Scoping Report for the Immediate and Short Term Interventions for the Treatment of Acid Mine Drainage (AMD), the Western, Central and Eastern Basins of the Witwatersrand Gold Fields, Randburg, Digby Wells Environmental.

o   DIGBY, C. (2014), Post-mining regeneration [lecture], Mining and the Environment, WITS University, CSMI, 14/03/2014.

o   DU PLOOY, J. (1999), Die sosio-kulturele ontwikkeling van Krugersdorp onder munisipale bestuur tot 1993, Doctorate Thesis in History, Potchefstroom: University of Potchefstroom.

o   DU PLOOY, J. (2004), The West Rand during the Anglo-Boer War [presentation], West Gauteng branch of the Genealogical Society of South Africa, 17/04/2004.

o   DUGMORE, C.F. (2008), The making of Krugersdorp, 1887-1923, available from: http://wiredspace.wits.ac.za/handle/10539/5430 [accessed 02/06/2014]

o   FAO (2005), Fertilizer use by crop in South Africa, climate and agro-ecological zones [online], available from ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/fertusesouthafrica.pdf [accessed 02/07/2014].

o   FAO (2013), Crop Water Information [online]. Available from http://www.fao.org/nr/water/cropinfo.html [accessed 25/07/2014].

o   FOSTER J. (2009), From socio-nature to Spectral Presence: Re-imagining the Once and Future Landscape of Johannesburg, Safundi: The Journal of South African and American Studies, 10 (2), p. 175-213.

o   FRUIT AND TREES FOR AFRICA (2007), Ekurhuleni Plants Fruit Trees [online], available from: http://www.trees.co.za/ekurhuleni.html [accessed: 09/08/2014].

o   GAUTENG, DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (2011), Feasibility study on reclamation of mine residue areas for development purposes: phase II: strategy and implementation plan, Johannesburg, UMVOTO (HARTNADY, C. And MLISA, A.) in association with TOUCH STONE RESOURCES (TURTON, A.).

o   GAUTENG. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (2013), Gauteng Conservation Plan 2011, Version 3.3, Gauteng. Available from: http://gekco.co.za/wp-content/uploads/2013/07/Gauteng_Cplan33.pdf [accessed: 02/07/2014]

o   GAUTENG. GROWTH AND DEVELOPMENT AGENCY (2011), Gauteng Spatial Development Framework 2011, Gauteng Province. Available from: http://www.gautengonline.gov.za/Pages/GeneralPublications.aspx [accessed: 02/07/2014]

o   Gold One International Ltd. Archive

o   GOMES, H.I. (2012), Phytoremediation for bioenergy: challenges and opportunities, Environmental Technology Reviews [online], p. 1-8, available from: http://www.researchgate.net/publication/233927030_Phytoremediation_for_… [accessed 05/07/2014]

o   HAASE, D., LARONDELLE, N. (2012), Valuing post-mining landscapes using an ecosystem services approach – an example from Germany, Ecological Indicators, 18, 567-574.

o   HARRISON P. & ZACK T. (2012), The power of mining: the fall of gold and the rise of Johannesburg. Journal of Contemporary African Studies,30, p. 551-570.

o   HARTNADY, C.J.H. and TURTON, A. (2011), Analysis of historical production cycles for Witwatersrand gold and implications for its mining-legacy future [draft version], South African Journal of Sience.

o   HATCH, F. H. and CHALMERS, J.A. (1895), The Goldmines of the Rand, Being a description of the mining industry of Witwatersrand, South African Republic, London and New York: Macmillan and co.

o   HOBBS, P.J., COBBING, J. (2007), The hydrogeology of the Krugersdorp game reserve area and implications for the management of mine water decant, Proceedings of the Groundwater Conference, Bloemfontein, 8-10 October.

o   HUANG, Y. (2013), Green trails as catalyst: revitalization of six post-mining towns in Illinois, thesis submitted to obtain the degree of Master of Landscape Architecture, Urbana, University of Illinois.

o   HUMBY, T. (2014), Mining and the Environment : Legal framework, [lecture], Mining and the Environment, WITS University, CSMI, 4-5-6/3/2014.

o   JOHNSON, D. & HALLBERG, K. (2005), Acid mine drainage remediation options: a review, Science of the Total Environment, 338, p.3-14.

o   JUUTI, P.S., MAKI H.R.(2008), A Brief History of Water Supply in Finland and South Africa–two case studies, in: JUUTI, P.S. H.R. MAKI, H.R., RAJALA R.P.(eds.) Water: a Matter of Life. Long-term strategic thinking in water services, KehraMedia.

o   KALIN, M., CHAVES, W.L.C. (2001), Acid reduction using microbiology (ARUM) treating AMD effluent emerging from an abandoned mine portal, in: CIMINELLI, V.S.T. and GARCIA, V.S.T. (eds.) (2001),  Biohydrometallurgy: Fundamentals, Technology and Sustainable Development, 11B, Amsterdam: Elsevier, p. 289– 96.

o   KHUMALO, V. (n.d.), Kagiso Historical Research Report [online], available from: http://www.mogalecity.gov.za/content/pdfs/kagiso_history.pdf [accessed 25/07/2014].

o   Krugersdorp Museum Archive

o   KUHN, R. and SCHOLZ, B. (2010), Post-mining landscape: Internazionale Bauaustellung (IBA) Fürst-Pückler land: 2000-2010 [conference documentation], Jovis: Berlin.

o   LEVY, S. (n.d.), AMD & ART [online] Available from: http://stacylevy.com/installations/amd_and_art.php. [Accessed: 25/07/2014].

o   LIEFFERINCK, M. (2014), Tour of the West Rand goldfields, background information. [documentation to a guided tour taken on 21 Feb 2014]

o   LIEFFERINCK, M. et al. (n.d.), Case study on the extractive industries, prepared for the Lancet Commission on global governance, unpublished.

o   LISTER, N.M. (2010), Insurgent ecologies, (Re)-claiming ground in landscape and urbanism, in: MOSTAVI M., DOHERTY G., BADEN (eds.) Ecological Urbanism, Zürich: Lars Muller Publisher, p. 524-535.

o   MACHETE, C L. (2004) Agriculture and poverty in South Africa: Can agriculture reduce poverty?  Overcoming Underdevelopment Conference. Pretoria, 28–29 October 2004.

o   Mintails Ltd. Archive

o   MOGALE CITY. LOCAL MUNICIPALITY (2009), Mogale City Spatial Development Framework 2011, Mogale City. Available from: http://www.mogalecity.gov.za/content/pdfs/idp/spat_dev_frmwrk.pdf  [accessed: 02/07/2014]

o   MOKGONGOA AGRICULTURAL CONSULTING (2008), Feasibility study for establishment of two fresh produce depot facilities per province in south Africa, Department of Agriculture South Africa, Pretoria.

o   MPHEPHU, N.F. (s.d.), Rehabilitation of tailings dams on the Central Rand: Johannesburg, Centre for applied mining and exploration geology, Johannesburg: WITS University.

o   OELOFSE, S.H.H., HOBBS, P.J., RASCHER, J. and COBBING, J.E., The pollution and destruction of gold mining waste on the witwatersrand - a West Rand case study [online], available from: http://www.anthonyturton.com/admin/my_documents/my_files/983_SWEMP.pdf [accessed 02/07/2014]

o   ORFF, K. and MISRACH, R. (2012), Petrochemical America, Aperture Foundation: New York.

o   PEARMAN, G. (2009), 101 things to do with a hole in the ground, Swindon: Bertrams Publishing.

o   PIENAAR, M. (2014), Soil, land use and agriculture [lecture]. Mining and the Environment, WITS University, CSMI, Johannesburg, 6/03/2014.

o   PIENAAR, M. (2014), Soil, land use and agriculture [lecture]. Mining and the Environment, WITS University, CSMI, Johannesburg, 6/03/2014.

o   PULLES, W., HEATH, R. (2009), The evolution of passive mine water treatment technology for sulphate removal, Paper presented at the International Minewater Conference, Pretoria, South Africa, 19 – 23 October 2009.

o   REICHARDT, M. (2013). The Wasted Years. A history of mine waste rehabilitation methodology in the South African mining industry from its origins to 1991, Doctorate Thesis in Philosophy, Johannesburg, University of the Witwatersrand, School of Animal, Plant and Environmental Sciences.

o   SATGAR, V. (2011) Challenging the globalised agro-food complex: farming cooperatives and the emerging solidarity economy alternative in South Africa. The Journal of Labour and Society. 14(2). p.177-190.

o   SCHAFFLER, A., SWILLING,M. (2012), Valuing green infrastructure in an urban environment under pressure — The Johannesburg case, Ecological Economics, 86, p. 246–257.

o   SCHOLZ, B. (n.d.), Creating transformation: ten principles for the treatment of post-mining landscapes [online], available from: http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Res… [accessed 12/07/2014]

o   SERITI INSTITUTE (2011), Community Work Programme [online], available from: http://www.seriti.org.za/index.php/what-we-do/cwp [accessed: 09/08/2014].

o   SIPHUGY, L. (2012) South Africa – Republic of Fresh Deciduous Fruit Semi-annual Fresh Apple and Table Grape Exports Expected to Increase.[online]. Global Agricultural Information Network, available from http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous… [Accessed 25/07/2014].

o   SKOUSEN J.G. et al (1998), Handbook of Technologies for Avoidance and Remediation of Acid Mine Drainage, National Mine Land Reclamation Center, Morgantown, 131 p.

o   SOUTH AFRICA GOVERNMENT ONLINE (2014), Government programs and projects [online], available from: http://www.gov.za/aboutgovt/programmes/ [accessed: 09/08/2014].

o   SOUTH AFRICA. COUNCIL FOR GEOSCIENCE (2010), Mine water management in the Witwatersrand Gold Fields with special emphasis on acid mine drainage, Report to the Inter-Ministerial Committee on Acid Mine Drainage, Pretoria: Department of Water Affairs.

o   SOUTH AFRICA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (1985), Declared weeds and invader plants, Conservation of agricultural resources act 1983, amendment.

o   SOUTH AFRICA. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES (2012) Abstract of Agricultural Statistics 2012. Pretoria: Department of Agriculture, Forestry and Fisheries.

o   SOUTH AFRICA.THE DEVELOPMENT PARTNERSHIP (2009), Mogale City Spatial Development Framework 2009, Mogale city Local Municipality.

o   STATISTICS SOUTH AFRICA (2011), Census 2011: Mogale City [online], available from: http://beta2.statssa.gov.za/?page_id=993&id=mogale-city-municipality [accessed 12/07/2014]

o   SUTTON, M.W. (2008), Land use after mine closure - risk assessment of gold and uranium mine residue deposits on the Eastern Witwatersrand, South Africa, in: FOURIE, A.B., TIBBETT, M., WEIERSBYE, I.M. and DYE, P.J. (eds.), Mine Closure 2008, Australian Centre for Geomechanics, Perth.

o   SUTTON, M.W. and WEIERSBYE, I. (2007) South African Legislation pertinent to gold mine closure and residual risk, in: FOURIE, A., TIBBETT, M. and WIERTZ, J. (eds.) (2007), Mine Closure 2007, Perth, Australian Centre for Geomechanics.

o   SUTTON, M.W., WEIERSBYE, I.M., GALPIN, J.S. and HELLER, B. (2006), A GIS-based history of gold mine residue deposits and risk assessment of post-mining land-uses on the Witwatersrand basin, South Africa, in: FOURIE, A. and TIBBETT, M. (eds.), Mine Closure 2006, Australian Centre for Geomechanics, Perth.

o   TANG, D. and WATKINS, A. (2011), Ecologies of Gold [online], The Design Observer Group, available from: http://places.designobserver.com/feature/ecologies-of-gold-the-past-and… [accessed 02/07/2014]

o   TANG, D. and WATKINS, A. (2012), Ecologies of gold, adaptive infrastructure for a post-mining landscape in Johannesburg, 49th IFLA World Congress, Landscapes in Transition, p. 213-229.

o   TANNER, P. (ed.) (2007), Guidelines for the remediation of mined land, Johannesburg: Chamber of Mines of South Africa.

o   TAYLOR, N. and GUSH, M. (2007), The water use of fruit trees and orchard crops in South Africa [online], University of Pretoria, CSIR, available from: http://fred.csir.co.za/extra/project/fruittrees/deliverables/Deliv1K5_1… [accessed 02/07/2014].

o   TOFFA, T. (2011), Mines of gold, mounds of dust, resurrecting the Witwatersrand, master thesis, Master of Urbanism and Strategic Planning, Leuven: KULeuven.

o   TOFFA, T.,(2013), Reinstating water, resurrecting the Witwatersrand. Journal of Landscape Architecture, 8 (2), p. 24-31.

o   TURTON, A. (2009), South African Water and Mining Policy: A Study of Strategies for Transition Management, in: HUITEMA, D. & MEIJERINK, S. (eds.), Water Policy Entrepreneurs: A Research Companion to Water Transitions around the Globe, Cheltenham (UK): Eduard Elgar Publishing.

o   TURTON, A. (2013), Debunking persistent myths about AMD in the quest for a sustainable solution, SAWEF Paradigm Shifter Series, 1(1).

o   TURTON, A. (2014), Pulling a rabbit from the proverbial hat: dealing with Johannesburg’s slow onset uranium disaster, New South Africa Review, 5.

o   TURTON, A. (n.d.). South African water and mining policy: A study of strategies for transitionmanagement [online], available from: http://www.anthonyturton.com/admin/my_documents/my_files/The_Evolution_… Mine_Policy.pdf  [accessed 10/07/2014]

o   TURTON, A., et al. (2006), Gold, scorched earth and water: the hydropolitics of Johannesburg, Water Resources Development, 22 (2, June), p. 313-335.

o   VAN GINNEKEN, L. et al. (2007), Phytoremediation for heavy metal-contaminated soils combined with bioenergy production, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 15 (4), p. 227-236.

o   VAN WYK, E., MOKGATLE, T. and DE MEILLON, N. (2013), Witwatersrand mine voids - their hydrochemistry and hydrodynamic characteristics, 13th biennial Ground Water Division Conference and Exhibiton, Durban, 17-19 September 2013.

o   VILJOEN, M. (2009), The life, death and revival of the Central Rand Goldfield, World Gold Conference 2009, The South African Institute of Mining and Metallurgy.

o   VOSSEN, P. (s.d.), Water management for fruit trees and other plants, [online], available from: http://cesonoma.ucanr.edu/files/27167.pdf [accessed on 02/07/2014].

o   WATSON, I. (2014), Mining and the environment: an introduction [lecture], Mining and the Environment, WITS University, CSMI, Johannesburg, 3/03/014.

o   WATSON, I. (2014), Mining and the environment: avoidance, mitigation and management [lecture], Mining and the Environment, WITS University, CSMI, Johannesburg, 12-13/03/2014.

o   WEBB, N.L. (2011) When is enough, enough? Advocacy, evidence and criticism in the field of urban agriculture in South Africa, Development Southern Africa. 28 (2). p.195-208.

o   WEIERSBYE, I. (2014), Phytotechnologies and mine rehabilitation [lecture series], Phyto-technologies, WITS University, Johannesburg, fall 2014.

o   WEIERSBYE, I. and BOTHA, J. (2010), Ethnobotanic and forage uses of plants on mine properties in the Witwatersrand  Basin gold fields, South Africa, in: FOURIE, A., TIBBETT, M. And WIERTZ, J. (eds.) (2010), Mine Closure 2010, Australian Centre for Geomechanics, Perth.

o   WEIERSBYE, I. nd DYE, P.J. (2010), The mine woodlands project in the Witwatersrand Basin gold fields of South Africa: strategy and progress, Mine water and innovation, IMWA, Sydney.

o   WEIERSBYE, I., ROSSOUW, A.S. et.al. (2009), Evaluation of a 20-40 year old gold mine tailings rehabilitation project on the Witwatersrand, South Africa, in: FOURIE, A.B., TIBBETT, M. (eds.) (2009), Mine Closure 2009, Perth, Australian Centre for Geomechanics.

o   WEIERSBYE, I.M., SUTTON, M.W., GALPIN, J.S. and HELLER, B. (2006), A GIS-based history of gold mine residue deposits and risk assessment of post-mining land-uses on the Witwatersrand basin, South Africa, in: FOURIE, A. and TIBBETT, M. (eds.), Mine Closure 2006, Australian Centre for Geomechanics, Perth.

o   WEST RAND. DISTRICT MUNICIPALITY (2012), Regional Growth and Development Strategy, Randfontein: West Rand District Municipality. Available from: http://www.wrdm.gov.za/docs/Documents/Economic%20Development/2012/WRDM%… [accessed: 02/07/2014]

o   WHITE, S.(n.d.), Wetland Use in Acid Mine Drainage Remediation, [online] Available from: http://home.eng.iastate.edu/~tge/ce421-521/Steven%20White.pdf. [Accessed: 25/07/2014].

o   WILK, J., ANDERSSON, L., WARBURTON, M. (2012) Adaptation to climate change and other stressors among commercial and small-scale South African farmers. Regional Environmental Change, 13, p. 273–286.  

o   WINDE, F. (2013), Uranium pollution of water – a global perspective on the situation in South Africa, Vaal Triangle Occasional Papers, Inaugural lecture 10/2013.

o   WINDE, F., STOCH E. (2013), Threats and opportunities for post-closure development in dolomitic gold mining areas of the West Rand and Far West Rand (South Africa) – a hydraulic view Part 1: Mining legacy and future threats, Water SA, 36, p.69-74.

o   WITKOWSKI, E.T.F. and WEIERSBYE, I. (2002), Seed fate and practical germination methods for 46 perennial species that colonize gold mine tailings and acid mine drainage-polluted soils in the grassland biome, Natural forests and woodlands symposium III: multiple use management, policy refinements and scientific progress, Department of Water Affairs and Forestry, Kruger National Park, South Africa. p. 218-255.