Anomalieën in financiële markten

Nicolas
Groenen

De huidige financiële markt : werkt ze wel naar behoren?

De efficiënte financiële markt. Leg uit. Het zou zomaar een vraag kunnen zijn op een doordeweeks economie-examen eender waar ter wereld. En voor een ietwat geïnformeerde economie-student zou het niet eens zo moeilijk zijn om hier een zinnig antwoord op te formuleren. Maar toch is er een zekere duiding nodig. Het ten volle begrijpen van de financiële markt in al zijn vertakkingen en aspecten is zo goed als onmogelijk. In deze scriptie wordt er dus gepoogd om zonder enige economische voorkennis toch een degelijk beeld te schetsen van de werking van de algemene financiële markt en interessanter nog : hoe men deze eventueel in eigen voordeel kan gebruiken...

Willekeur troef

Aandelen, FX, short selling, swaps etc. Voor veel mensen klinkt het alsof deze begrippen enkel weggelegd zijn voor de Warren Buffets en de John Bogles van deze wereld. En misschien is dat ook wel zo. Maar al deze termen zijn bevangen in het overkoepelend concept van de financiële markt. Over de jaren heen werd er immens veel onderzoek gedaan naar de werking ervan, waarna men uiteindelijk tot consensus kwam dat deze markt ‘efficiënt’ moet zijn. Dit wil in se zeggen dat alle informatie in de prijs vervat zit en dat het onmogelijk is om betere resultaten te behalen dan het gemiddelde, behalve door geluk. Zoals Matthew McConaughey zei in Scorceses recentelijke kaskraker ‘The Wolf of Wall Street’ : “nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways or in circles”. Het hele marktgebeuren lijkt totaal willekeurig te zijn en te berusten op speculatie. Maar wat als dit niet het geval is?

Tekens aan de wand

Sinds het ontstaan van het idee van deze efficiënte markt, vertoont het bouwwerk namelijk al snel barsten. De 2 theorieën waarop de efficiëntie stoelt, worden al snel in vraag getrokken door enkele halsstarrig weerkerende afwijkingen of anomalieën. En hier rijst de primordiale vraag die in deze scriptie besproken wordt. Moeten we de stelling van de efficiënte marktwerking zomaar overboord gooien omdat er enkele uitzonderingen op zijn? Of is er verder onderzoek nodig naar eventuele aanpassingen alvorens we het kind met het badwater weggooien? En indien de stelling onhoudbaar lijkt, is er dan een nieuwe grondthese voorhanden waarop de financiële wereld kan stoelen?

De efficiëntie uitgelicht

Via een grondige literatuurstudie worden al deze vragen besproken in bijgevoegde thesis. Er wordt uitgegaan van geen enkele voorkennis zoals eerder al aangehaald en de financiële markt wordt terdege geschetst, alsook zijn efficiënte werking. Vervolgens worden verschillende anomalieën besproken en getoetst. Zijn deze afwijkingen wel consistent doorheen tijd en ruimte? Is er wel voldoende empirisch bewijs voor? Belangrijker nog : kan men uit deze afwijkingen letterlijk en figuurlijk munt slaan? Verder wordt er gezocht naar een algemene oorzaak voor deze afwijkingen. Ligt het probleem bij de markt zelf of bij de marktspelers en hun eventueel beperkte rationaliteit? Tenslotte wordt er gepolst naar een leven na de efficiënte markthypothese. Als deze dan toch zou verworpen worden, welke theorieën zitten er dan klaar op de bank om de economische grasmat te betreden? Misschien iets te veel vragen voor één paragraaf, maar het antwoord op al deze vraagtekens is essentieel voor een goed begrip van de werking van de markt.

Rationaliteit

Veel aandacht wordt ook besteed aan de rationaliteit van de actoren die deze markt in stand houden. Kuddegedrag, hypes en paniek zijn maar enkele van de fenomenen die ervoor zorgen dat sommige prijzen omhoog of omlaag kunnen gaan. Al deze irrationele mogelijkheden spelen ook mee in hedendaagse financiële debatten. Of dacht u dat iedereen die een hand heeft in de Griekse crisis volledig logisch en doordacht te werk ging? Het hoeft dus geen betoog dat deze zogenaamde ‘menselijke’ anomalieën grote concrete gevolgen kunnen hebben en laat nu net dat de reden zijn waarom het bestuderen van dit marktaspect zo interessant is.

Besluit

Kennis van de markt en zijn afwijkingen is evenwel geen garantie op succes. Er is geen sluitende formule om winst de maken op de beurs of altijd rendabele investeringen te kiezen. Maar het hoeft geen betoog dat een goed begrip van dit aspect van de economie cruci aal is alvorens uzelf aan uw eerste investeringsstappen te wagen. Daarom is deze scriptie een poging tot basisinzicht in de financiële markt en zijn anomalieën. “Risk comes from not knowing what you’re doing”, dixit Warren Buffet. Of dacht u dat deze man puur door geluk 70,2 miljard dollar vergaarde? 

 

Bibliografie

Bibliografie

 1. [1]  Agrawal, A. and Tandon, K. (1994). Anomalies or illusions? Evidence from stock markets in eighteen countries. Journal of International Money and Finance, p.83-106.

 2. [2]  Agarwal V. and Taffler R.(2008). Does financial distress risk drive the Mo- mentum anomaly? Financial management, p.461-484

 3. [3]  Aksoy M, Sec ̧me Z.O., Karatepe S. and Benli F.(2012). Day of the week anomaly during financial crisis : Portugal, Italy, Greece, Spain and Ireland Over- coming the crisis : Economic and Financial developments in Asia and Europe, p.205-218

 4. [4]  Ariel, R. A.(2002). A Monthly Effect in Stock Returns. Journal of Financial Economics, no. 18

 5. [5]  Avramov D. and Chordia T. (2006). Asset pricing models and Financial market anomalies The review of Financial Studies, volume 19, no. 3

 6. [6]  Avramov D., Chordia T., Jostova G. and Philipov A.(2013). Anomalies and financial distress. Journal of Financial Economics, no. 108, p.139-159

 7. [7]  Ball R.(1978). The earnings-price anomaly Journal of Accounting and Eco- nomics, no. 15, p.319-345

 8. [8]  Ball R. (1992). Anomalies in Relationships Between Securities’ Yields and Yield- Surrogates Journal of Accounting and Economics, no. 6, p.103-126

 9. [9]  Banerjee, A.V. (1992). A simple model of herd behavior Quarterly Journal of Economics, no. 93, p.797-817

 10. [10]  Banz, R. (1981). The Relationship Between Return and Market Value of Common Stock Journal of financial economics, no. 9, p.3-18.

 11. [11]  Barberis, N., A. Shleifer en R. Vishny (1998). A model of investor sentiment Journal of financial economics, no. 49, p.307-343.

 12. [12]  Barry, Ch. and Brown, S. (1984). Differential information and the small firm effect Journal of financial economics, p.284-294.

 1. [13]  Basu, S. (1977). Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price-Earning Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis Journal of fi- nance, no. 32, p.663-682.

 2. [14]  Black, F.(1972). Capital market equilibrium with restricted borrowing. Journal of Business, no. 45, p.444-455

 3. [15]  Black, F. and Scholes, M.(1974). he effects of dividend yield and dividend policy on common stock prices and return. Journal of financial economics,, p.1-22

 4. [16]  Blume, M.E. (1980). Stock returns and dividend yields: some more evidence. Re- view of economics and statistics, p.567-578.

 5. [17]  Branch, B. (1977). A tax loss trading rule. Journal of business, p.198-208.

 6. [18]  Brav A. and Heaton J.B.(2002). Competing Theories of Financial anomalies.

  The review of Financial Studies, volume 15, no. 2, p.575-606

 7. [19]  Brock, W. Josef Lakonishok, et al. (1992). Simple Technical Trading Rules

  and the Stochastic Properties of Stock Return. Journal of Finance, no. 47

 8. [20]  Chan, K. and Chen, N. (1991). Structural and return characteristics of small

  and large firms. Journal of Finance, p.1467-1484

 9. [21]  Chen, H. and V. Singal. (2003). Role of Speculative Short Sales in Price For-

  mation: Case of the Weekend Effect. Journal of Finance, p.685-705

 10. [22]  Chou, J., Das, P.K. and Rao, S.P.U. (2011). The value premium and the Jan-

  uary effect. Managerial Finance, p.517-536

 11. [23]  Damodaran, A. (1989). The Weekend Effect in Information Releases: A Study

  of Earnings and Dividend Announcements. Review of Financial Studies, p.607-623

 12. [24]  DeBondt, Werner F. M. and R. Thaler (1985). Does the Stock Market

  Overreact? Journal of Finance, no. 40, p.793-805

 13. [25]  Diamond, D. and P. Dybvig (1983). Bank runs, deposit insurance and liquidity

  Journal of Political Economy, no. 90, p.401-419

 14. [26]  M. Dubois A, P. Louvet (1995). The Day-Of-The-Week Effect: The Interna-

  tional Evidence. Journal of Banking and Finance.

 15. [27]  Engel C. (1996). The forward discount anomaly and the risk premium : A survey

  of recent evidence. Journal of Empirical Finance, no. 3, p.123-192

 16. [28]  Fabozzi, F.J. and S. Clifford (2004). Short selling: strategies, risks and rewards

 17. [29]  Fama, E.F(1965). The behavior of stock market prices. Journal of Business,no. 38, p.34-105

 1. [30]  Fama, E.F (1970). Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. Journal of Finance, no. 25, p.383-417

 2. [31]  Fama, E.F (1991). Efficient Capital Markets II Journal of Finance, no. 46, p.1575- 1617

 3. [32]  Fama, E. F. and K. R. French (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds Journal of Financial economics, no. 33, p.3-56

 4. [33]  Fama, E.F(1998). Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance. Journal of Finance, no. 49, p.283-306

 5. [34]  Frankfurter George M. and McGoun Elton G.(2001). Anomalies in fi- nance. What are they good for? International review of Financial Analysis, no. 10, p.407-429

 6. [35]  Goetzman, W. en N. Peles (1997). Cognitive Dissonance and Mutual Fund In- vestors Journal of Financial Research, no. 20, p.145-158

 7. [36]  Iqbal S., Hussain N., Latif M. and Aslam S.(2013). Investor type and fi- nancial market anomalies : A comparison of individual, institutional and foreign investors and role of their behaviors in investing decisions. Middle-East Journal of Scientific Research, no. 17, p.1591-1596

 8. [37]  Jaffe, J., D.B. Keim. and R. Westerfield(1989). Earnings yields, market values. and stock returns Journal of finance, no. 44, p.135-148

 9. [38]  Jegadeesh, N., Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency. Journal of finance, no. 48, p.65-91

 10. [39]  Keim D.B.(1989). Trading patterns, bid-ask spreads, and estimated security re- turns. Journal of financial economics,, p.75-97.

 11. [40]  Keim D.B.(2008). Financial Market Anomalies The New Palgrave Dictionary of Economics, Second Edition

 12. [41]  Kinney Jr., W.R. and Rozeff, M.S.(1976). Capital market seasonality: the case of stock returns. Journal of Financial economics, p.379-402

 13. [42]  Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions. The essential tension, p.165-177

 14. [43]  Lakonishok, J., A. Shleifer and R. W. Vishny (2004). Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk. Journal of Finance, no. 49, p.1541-1578

 15. [44]  Lamont O.A. and Thaler R.H. (2003). The law of one price in financial markets. Journal of economic perspectives, volume 17, no. 4, p.191-202

 1. [45]  Latif M., Arshad S., Fatima M. and Farooq S. (2011). Market efficiency, mar- ket anomalies, causes, evidences and some behavioral aspects of market anomalies. Research journal of Finance and Accounting, volume 2, no. 9/10

 2. [46]  Lawrence E.R., McCabe G. and Prakash A.J.(2007). Answering financial anomalies : sentiment-based stock pricing. The journal of behavioral finance, volume 8, no. 3, p.161-171

 3. [47]  Lesmond, D., M. Schill, and C. Zhou, (2004). The Illusory Nature of Momen- tum Profits Journal of Financial Economics, no. 71, p.349-380.

 4. [48]  Ling, T., Shao, C.(2011). Has the November effect replaced the January effect in stock markets? Managerial and decision economics, p.481-486.

 5. [49]  Lintner, John(1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets Review of Economics and Statistics, no. 47, p.13-37

 6. [50]  Mehra, R. en E. Prescott (1985). The Equity Premium: A Puzzle Journal Of Monetary Economic, p.145-161

 7. [51]  Miller, M., Modiglian, F. (1961). Dividend policy, growth, and the valuation of shares Journal of Business, p.411-433

 8. [52]  Miller M.H. (1986). Behavioral Rationality in Finance: The Case of Dividends Journal of Business, no. 59, p.451-468.

 9. [53]  Odean T. (1999). Do Investors Trade Too Much? American Economic Review, no. 89, p.1279-1298.

 10. [54]  Penman, S.H. (1987). The Distribution of Earnings News Over Time and Season- alities in Aggregate Stock Returns. Journal of Financial Economics, p.199-228

 11. [55]  Prast H. (2002). Gedragseconomie : de rol van psychologie op financi ̈ele markten.

 12. [56]  Reinganum, M. R. (1981). Misspecification of Capital Asset Pricing: Empiri- cal Anomalies Based on Earnings’ Yields and Market Values Journal of Financial Economics, no. 9, p.19-46.

 13. [57]  Reinganum, M. R. (1983). The Anomalous Stock Market Behavior of Small Firms in January: Empirical Tests for Tax-Loss Selling Effects Journal of Financial Eco- nomics, no. 12, p.89-104.

 14. [58]  Rogalski, R. J. (1984). New Findings Regarding Day-of-the-Week Returns over Trading and Non- Trading Periods: A Note. Journal of Finance, no. 35, p.1603-1614

 15. [59]  Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.F. and Jordan B.D.(2011). Core principals and applications of corporate finance : global edition. McGraw-Hill Ed- ucation, Third Edition

 1. [60]  Scharfstein, David S. en Jeremy C. Stein (1990). Herd Behavior and Invest- ment The American Economic Review , no. 80, p.465-479

 2. [61]  Schwert G. William (2003). Anomalies and market efficiency. Handbook of the economics of finance, Elsevier Science B.V., Chapter 15

 3. [62]  Sharpe, William F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilib- rium Journal of Finance, no. 19, p.425-442

 4. [63]  Shefrin, H., en M. Statman (1985). The disposition to sell winners too early and ride losers too long: Theory and evidence Journal of Finance XL, no. 3, p.777-792

 5. [64]  Sias R.W. and Starks L.T. (1995). The day-of-the-week anomaly : the role of institutional investors. Financial Analysts Journal, volume 51, no. 3, p.58-67

 6. [65]  Stattman, D. (1980). Book values and stock returns. The Chicago MBA: A Jour- nal of Selected Papers, no. 4, p.25-45

 7. [66]  Thompson, R. (1978). The Information Content of Discounts and Premiums on Closed-end Fund Shares Journal of financial economics, no. 6, p.151-186.

 8. [67]  Wouters, T.I.M. (2006). tyle Investing: Behavioral Explanations of Stock Market Anomalies. University Library Groningen 

 

Download scriptie (964.19 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015