De startende leerkracht

Jan De Keersmaeker &
Julie Van Camp
  • Julie
    Van Camp

Eerste hulp voor starters

Twee laatstejaarsstudenten Leerkracht Lager Onderwijs van Thomas More Mechelen hebben in het kader van hun innovatie-project een website voor startende leerkrachten verder uitgewerkt. Dit project werd vorig schooljaar opgestart door drie oud-studenten. De informatieve website verzamelt verschillende gegevens, als steun voor beginnende leerkrachten, zodat zij zelfzekerder voor de klas kunnen staan.

TEKST: JULIE VAN CAMP EN JAN DE KEERSMAEKER

Het project

Vorig schooljaar besloten drie laatstejaars-studenten om de handen in elkaar te slaan en een website op te starten, met als doel de startende leerkracht te ondersteunen tijdens de beginjaren voor de klas. Op het internet is er veel informatie te vinden, maar nergens was er een verzamel-plaats die deze informatie bundelde. Daarom werd dit project opgestart.

Dit jaar kozen twee andere studenten er voor om met het project verder aan de slag te gaan vanuit de noden van andere (startende) collega’s. Zo groeit de website verder door, zodat deze nog meer ondersteuning kan bieden aan de starters.

Onderzoek

Om de inhoud van de website verder uit te bouwen, werd een enquête opgesteld en afgenomen. De doelgroepen waren laatstejaars-studenten Leerkracht Lager Onderwijs, oud-studenten Leerkracht Lager Onderwijs 2013 – 2014 en leerkrachten Lager Onderwijs over heel Vlaanderen.

De enquête bevatte vragen omtrent de taken van een leerkracht en hun ervaringen in het werkveld. Aan de hand van deze resultaten konden de twee studenten gerichter werken aan de website. Op deze manier hadden vele anderen ook een invloed op het eindresultaat.

De website

De website is nu onderverdeeld in vijf thema’s:  de school, de leerlingen, klasadministratie, klas-inkleding en links naar bruikbare websites. Een interessante meerwaarde van de website is de checklist met alle vragen die je kan of moet stellen bij het begin van je loopbaan.

Dankzij het voortgezette initiatief van deze twee studenten bestaat er nu een verzamelplaats van alle informatie die up-to-date gehouden wordt. Hierdoor kan de website een steun bieden voor de startende leerkracht, want een zelfzekere leer-kracht is er twee waard.

Voor meer informatie, ga naar:

www.eerstehulpvoorstarters.weebly.com

Belangrijke tips

Elke leerkracht draagt zijn eigen steentje bij, want al die steentjes samen maken een sterke school.

Sta open voor de diversiteit in je klas en hou er rekening mee. Gelijkheid is daarvoor niet iedereen hetzelfde trapje geven.

Klasadministratie is een gemakkelijk woord om uit te spreken, maar moeilijk uit te voeren. Hou dit goed bij en wees niet bang om vragen te stellen.

Gebruik de creativiteit van je eigen klas om aan de muren te kleven.

Geef niet elke keer voorgekauwde lessen, maar verruim je blik en probeer uit. Experimenteren is proberen en proberen is leren!

Bibliografie

1.1    Websites

1.1.1 (sd). Opgehaald van http://www.vclbdewisselantwerpen.be/pdf/8.15.VadZorgVvKBaO.pdf.

1.1.2 (sd). Opgehaald van http://www.praktijkvoorergotherapie.be/leerproblemen.htm.

1.1.3 Agentschap voor Onderwijsdiensten. Departement Onderwijs en Vorming. Agentschap voor Hoger Onderwijs, V. e. (2015). Buitengewoon basisonderwijs. Opgeroepen op oktober 25, 2014, van http://dataonderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/default.aspx/bao/buo.

1.1.4 Agentschap voor Onderwijsdiensten. Departement Onderwijs en Vorming. Agentschap voor Hoger Onderwijs, V. e. (2015). Centrum voor leerlingenbegeleiding. Opgeroepen op november 10, 2014, van http://www.onderwijs.vlaanderen.be/centrum-voorleerlingenbegeleiding-clb.

1.1.5 Agentschap voor Onderwijsdiensten. Departement Onderwijs en Vorming. Agentschap voor Hoger Onderwijs, V. e. (2015). Je school of centrum, directie en bestuur. Opgeroepen op oktober 22, 2014, van http://www.ond.vlaanderen.be/gidsvoorleraren/1indienst/schoolbestuur.htm.

1.1.6 Agentschap voor Onderwijsdiensten. Departement Onderwijs en Vorming. Agentschap voor Hoger Onderwijs, V. e. (2015). officieel en vrij onderwijs. Opgeroepen op oktober 21, 2015, van http://onderwijs.vlaanderen.be/officieel-en-vrij-onderwijs.

1.1.7 Agentschap voor Onderwijsdiensten. Departement Onderwijs en Vorming. Agentschap voor Hoger Onderwijs, V. e. (2015). Officieel en vrij onderwijs, onderwijsnetten en -koepels. Opgeroepen op oktober 24, 2014, van http://onderwijs.vlaanderen.be/node/2067.

1.1.8 Agentschap voor Onderwijsdiensten. Departement Onderwijs en Vorming. Agentschap voor Hoger Onderwijs, V. e. (2015). Onderwijs en wetenschap. Opgeroepen op oktober 24, 2014, van http://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/str….

1.1.9 Agentschap voor Onderwijsdiensten. Departement Onderwijs en Vorming. Agentschap voor Hoger Onderwijs, V. e. (2015). Onderwijsnet. Opgeroepen op oktober 14, 2014

1.1.10 Antwerpen, S. (2014). GOK. Opgeroepen op november 10, 2014, van http://www.stedelijkonderwijs.be/divisies/kleuter-en-lager-onderwijs/le….

1.1.11 Block, F. V. (2014). Wat is het verschil tussen leerproblemen en leerstoornissen? Opgeroepen op november 15, 2014, van http://levenslangleren.be/basis.php/wat-is-het-verschil-tussen-leerprob….

1.1.12 CJP vzw, P. d. (2013). Jongerengids. Opgeroepen op november 3, 2014, van http://www.jongerengids.be/large/.

1.1.13 Different Coupons for Classroom Management! (2013). Opgeroepen op december 25, 2014, van https://www.teacherspayteachers.com/Product/Reward-Coupons-55-Different….

1.1.14  http://www.vclbdewisselantwerpen.be/pdf/8.15.VadZorgVvKBaO.pdf. (sd).

1.1.15 Klasse. (2008). Pesten. Opgeroepen op november 23, 2014, van http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/ze-spuwen-op-me/#.

1.1.16 Klasse. (2014, november 12). Archief. Opgeroepen op november 12, 2014, van http://www.klasse.be/ouders/archief/.

1.1.17 Klasse. (2015). Leerlingen met een beperking naar gewone scholen: 20 vragen en antwoorden. Opgeroepen op november 22, 2014, van http://www.klasse.be/leraren/44530/m-decreet/.

1.1.18 Leesvoer. (2015). Hoe beloon jij je leerlingen ? Opgeroepen op november 20, 2014, van http://www.leesvoer.be/onderwijs/leerlingen_belonen_in_de_klas.

1.1.19 Mardulier, T. (2015). 20 veelgestelde vragen voor leraren en scholen over het M-decreet. Opgeroepen op november 23, 2014, van 20 veelgestelde vragen voor leraren en scholen over het M-decreet.

1.1.20 Methodescholen, F. v. (2015). Starterskit voor methodescholen. Opgeroepen op oktober 20, 2014, van http://www.open.fopem.be/start/index.html.

1.1.21 Ninove, V. C. (2013). Wat doet een CLB ? Opgeroepen op november 10, 2014, van http://www.clbninove.be/node/5.

1.1.22 Onderwijskiezer. (2015). Opgeroepen op november 15 , 2015, van http://www.onderwijskiezer.be/v2/basis/index.php.

1.1.23 Perspectief van een ander innemen. (2013). Opgeroepen op november 20, 2014, van http://hetkind.org/2012/09/25/over-de-kern-van-zijn-werk-ferre-laevers/.

1.1.24 scholierenkoepel, V. (2013). Wat is een onderwijskoepel? Opgeroepen op oktober 23, 2014, van http://www.scholierenkoepel.be/onderwijs/structuur/wievandedrie/onderwi….

1.1.25 vzw, V. C. (2011). No blame methode bij het pesten. Opgeroepen op december 10, 2014, van http://www.vclb-koepel.be/professionals/goed-in-je-vel2/pesten2-cyberpe….

1.1.26 Zottegem, K. A. (2012). Schoolbestuur. Opgeroepen op oktober 25, 2014, van http://www.kaz.be/cms/?page_id=178.

1.1.27 Zuckerberg, M. E. (2013). Schoolbestuur. http://nl.wikipedia.org/wiki/Schoolbestuur. Opgeroepen op oktober 22, 2014

1.1.28 Zuckerberg, M. E. (2015). Onderwijs in Vlaanderen. Opgeroepen op oktober 23, 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijs_in_Vlaanderen.

1.1.29 Zuckerberg, M. E. (2015). Onderwijzer. Opgeroepen op oktober 12, 2014, van http://nl.wikipedia.org/wiki/Onderwijzer.

1.2   Boeken

1.2.1 Bade, J. &. (1981). De praktijk van interne differentiatie: Handboek voor de leraar: achtergronden – mogelijkheden – consequenties. Nijkerk: G.F. Callenbach bv. Opgeroepen op januari 26, 2015

1.2.2 Bade, J. &. (1981). De praktijk van interne differentiatie: Handboek voor de leraar: achtergronden – mogelijkheden – consequenties. Nijkerk: G.F. Callenbach bv. Opgeroepen op januari 29, 2015

1.2.3 Boon, T. D. (2012). Begeleiden van kinderen 1: Module 1B: Actie + reactie = interactie. Mechelen: Thomas More [interne publicatie]. Opgeroepen op februari 4, 2015

1.2.4 Crowder, D. (2009). Websites maken voor dummies. Amsterdam: Pearson Education Benelux. Opgeroepen op december 22, 2014

1.2.5 De Vos, L. &. (2014). Begeleiden van kinderen 4A: Brede basiszorg: Algemeen deel. Mechelen: Thomas More [interne publicatie]. Opgeroepen op februari 3, 2015

1.2.6 KLASSE, V. m. (2014). M-DECREET: maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Gent. Opgeroepen op november 22, 2014

1.2.7 Mansvelders, E. (2001). Praktisch webdesign. Schoonhoven: Academic Service. Opgeroepen op december 24, 2014

1.2.8 Marcotte, E. (2013). Responsive webdesign. Amsterdam: Pearson Benelux. Opgeroepen op december 23, 2014

1.2.9 Oostendorp, M. V. (1996). Effectief Web-pagina's maken ; : een stap-voor-stap inleiding tot het creëren van interactieve, aantrekkelijke Web-sites. Utrecht: Bruna. Opgeroepen op december 22, 2014

1.2.10 Paap, R. (2004). Zelf websites maken ; : een handleiding voor late beginners. Amsterdam: Addison-Wesley. Opgeroepen op december 21, 2014

1.2.11 Peeters, A. (2012). Organiseren en begeleiden van leerlinggestuurde werkvormen. Mechelen: Thomas More [interne publicatie]. Opgeroepen op februari 6, 2015

1.2.12 Schotte, K. ((2013).). Begeleiden van kinderen 2: Module 2A. Mechelen: Thomas More [interne publicatie]. Opgeroepen op februari 5, 2015

1.2.13 Standaert, R. &. (1998). Leren en onderwijzen: Inleiding tot de algemene didactiek. Leuven: Acco. Opgeroepen op februari 4, 2015

1.2.14 Steps, S. V. (2009). Een website maken voor uw eigen bedrijf. Uithoorn: Visual steps. Opgeroepen op december 21, 2014

1.2.15 Tiggeler, E. (2012). Websites maken met gratis software ; : snel aan de slag zonder voorkennis. Den Haag: Academic Service. Opgeroepen op december 23, 2014

1.2.16 van der Veen, T. .. (1980). Lesgeven: interne differentiatie in de praktijk. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V.. Opgeroepen op januari 25, 2015

1.2.17 van der Veen, T. (1984). Differentiatie: van waarom tot hoe. Assen: Van Gorcum & Comp. B.V.. Opgeroepen op januari 23, 2015

1.2.18 Vandekerckhove, J. C. (2012). Competent – Een algemene didactiek in 101 lemma’s. Wommelgem: Van In. Opgeroepen op januari 29, 2015

1.3   Online hulpmiddelen

1.3.1 EnqueteMaken.be. (2015). Een online enquête maken was nog nooit zo eenvoudig. http://www.enquetemaken.be/. Opgeroepen op juni 1, 2015

1.3.2 Moovly. (2015). Moovly. Opgeroepen op juni 2, 2015, van https://www.moovly.com/en/login.

1.3.3 Weebly, I. (2014). Weebly. Opgeroepen op juni 17, 2015, van http://www.weebly.com/?lang=nl.

Download scriptie (911.46 KB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2015
Thema('s)