DE VLAAMSE EN DE LOKALE JEUGDRAAD, SAMEN STERK!

Tina
Schuermans

DE VLAAMSE EN DE LOKALE JEUGDRAAD, SAMEN STERK!
Over de INHOUDELIJKE samenwerking TUSSEN JEUGDRADEN OP DE DIVERSE NIVEAUS

De link tussen de lokale jeugdraad en Vlaamse Jeugdraad is ver zoek. Er is geen informatiedoorstroming van het Vlaamse naar het lokale niveau. Lokale jeugdraden missen bovendien onderlinge uitwisseling.

Europa wijst hiervoor met de vinger naar Vlaanderen want zij willen dat de politiek en relevante organisaties naar een oplossing zoeken. Door de besparingen en de wijziging van het decreet lokaal jeugdbeleid wordt bovendien de werking van provinciale jeugdraden in vraag gesteld. Provincies verliezen hun bevoegdheid om in te zetten op persoonsgebonden materie. Hierdoor kunnen zij niet meer inzetten op jeugdbeleid en verdwijnt het tussenniveau dat de verbinding tussen het lokale en Vlaamse beleid had kunnen vergemakkelijken. Er wordt nu naar de Vlaamse Jeugdraad en naar Karuur – als ondersteuner van lokale jeugdraden en participatie – gekeken om meer tegemoet te komen aan de noden van lokale jeugdraden.

Een jeugdraad uit een gemeente of stad ervaart enorm veel problemen over het schrijven van adviezen, hun structuur, de relaties met de jeugddienst en het lokale bestuur. Er wordt veel engagement gevraagd van jongeren in een jeugdraad en ondersteuning is moeilijk te vinden. Er wordt vaak gezegd dat een jeugdraad aan vernieuwing toe is. Het is eerder een netwerkplaats geworden voor jongeren en jeugdverenigingen dan dat het een advies geeft op het lokale beleid.

Er zijn nu drie dingen die dienen te veranderen. Ten eerste moet de lokale kennis meer uitgewisseld worden van gemeente naar gemeente. Daarnaast dienen lokale jeugdraden thema’s en problemen die het gemeentelijk niveau overstijgen door te geven aan de Vlaamse Jeugdraad. Ten derde moet Karuur zich meer voor zijn doelgroep inzetten. Wat de Vlaamse Jeugdraad betreft, is het voor hun mogelijk om inhoud van het Vlaamse naar het lokale niveau over te dragen door een instrument te ontwikkelen onder de naam; Jeugdraadinfotheek.

De jeugdraadinfotheek is gebaseerd op de jeugdinfotheek van De Ambrassade en brengt jeugdinformatie samen. Wanneer dit voor jeugdraden worden gedaan door adviezen op verschillende beleidsniveaus samen te brengen zou dit de adviserende functie van een jeugdraad versterken. In combinatie met een jeugdradenoverleg dat het provinciale niveau vervangt en geleid wordt door Karuur zouden deze twee initiatieven het redmiddel kunnen zijn om een lokale jeugdraad nieuw leven in te blazen en te versteken met het Vlaamse niveau.

Bibliografie

Bibliografie

Apache. (sd). Steekproefgrootte. Opgehaald van Journalinks: http://www.journalinks.be/steekproef/

Camps, R. (2015, Mei 8). De link tussen de Vlaamse Jeugdraad en de lokale jeugdraad. (T. Schuermans, Interviewer)

De Ambrassade. (2012, december 5). Missie, visie en uitgangspunten De Ambrassade. Opgeroepen op oktober 10, 2014, van De Ambrassade: http://ambrassade.be/sites/default/files/pagina/missie_en_visie_de_ambr…

De Ambrassade. (2014, oktober 10). Wat we doen. Opgeroepen op oktober 10, 2014, van De Ambrassade: http://ambrassade.be/thema-algemeen/jeugd-en-kinderrechten-beleid/wat-w…

De Ambrassade. (2015). Jeugdinfotheek.be. Opgeroepen op mei 17, 2015, van Jeugdinfotheek: jeugdinfotheek.be

De Vlaamse Jeugdraad. (2014, oktober 10). Over ons. Opgeroepen op oktober 10, 2014, van Vlaamse Jeugdraad: https://vlaamsejeugdraad.be/

Feringa, D. (2013). Burgerschap als ambacht. Delft: Eburon.

Holvoet, I. (2011). Cijferboek Jeugd: lokaal jeugdbeleid 2011-2013. Brussel: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Jacobs, M., & Vanreppelen, J. (2013). Toekomsten voor participatie. Brussel: Politeia.

Karuur vzw. (2009). Karuur: Over ons. Opgeroepen op oktober 10, 2014, van Karuur: http://www.karuur.be/karuur

Meetjesman. (2015). Meetjesman. Opgeroepen op april 15, 2015, van Regionale Jeugddienst Meetjesland: http://www.meetjesman.be/

Mortelmans, D. (2007). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco.

Pudar, G., Suurpää, L., Williamson, H., & Zentner, M. (2013). Youth policy in Belgium - It's more complex than you think! Strassbourg: Council of Europe Publishing.

Schrijver, E., & Van de Mosselaer, K. (2015). 2 jaar lokaal jeugdbeleid: Eindrapport. Antwerpen: Artesis Plantijn Hogeschool.

Schryvers, E., & Mosselaer, K. V. (2014). Cijferboek lokaal jeugdbeleid. Antwerpen: Artis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

SWC. (sd). Woorden-Boek. Opgeroepen op Januari 14, 2015, van Woorden-Boek.nl: http://www.woorden-boek.nl/woord/versterken

Van Dale Uitgevers. (2015). Van Dale. Opgeroepen op Januari 14, 2015, van Van Dale: http://www.vandale.nl/opzoeken?pattern=versterken&lang=nn#.VVSoq5Nrl-w

Vander Jeugt, K. (2015, april 30). Kabinet J. (T. Schuermans, Interviewer)

Vanhove, K. (2015, april 1). Karuur en de jeugdraad. (T. Schuermans, Interviewer)

Vereecke, E. (2015, april 28). Lokaal jeugdbeleid. (T. Schuermans, Interviewer)

Vereniging Vlaamse Jeugddiensten. (2014, oktober 15). Provinciaal Jeugdbeleid. Opgeroepen op oktober 15, 2014, van VVJ: http://www.vvj.be/beleid-en-praktijk/provinciaal-jeugdbeleid

Verening Vlaamse Jeugddiensten. (2014, oktober 10). Wie is VVJ. Opgeroepen op oktober 10, 2014, van VVJ: http://www.vvj.be/wie

Vlaams Parlement. (2012). Decreet: houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. Brussel: Vlaamse Regering.

Vlaams Parlement. (2012). Ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid. Brussel: Vlaams Parlement.

Vlaams Parlement. (2014). Commissievergadering: Commissie voor Jeugd, Sport en Media. Brussel: Vlaams Parlement.

Vlaams Parlement. (2014-2015). Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen. Brussel: Vlaamse Regering.

Vlaamse Jeugdraad. (2014, oktober 10). Vrijwilligersbeleid. Opgeroepen op oktober 10, 2014, van Vlaamse Jeugdraad.

Vlaamse Regering. (2014). Regeerakkoord: Vlaamse regering 2014-2019. Brussel: Vlaamse Regering.

Wikipedia. (2014, juni 11). Jeugdraad. Opgeroepen op december 10, 2014, van Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdraad

 

Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2015