Detecting hidden hearing loss using auditory steady state and brainstem responses

Yalenka
Devrieze
  • Klara
    Schevenels

De keerzijde van onze dB-maatschappij

Bent u zich bewust van het lawaai waaraan u zich dagelijks blootstelt? Fuiven, discotheken, concerten, cinemabezoeken, mp3-gebruik, werkgerelateerd- en omgevingslawaai brengen meer schade toe dan u tot nu toe dacht. U heeft vast al eens meegemaakt dat u na een intensieve en langdurige lawaaiblootstelling wat minder goed hoorde of te maken kreeg met een irritante pieptoon. Dit komt echter meestal na een poosje weer goed. Maar, in de wetenschappelijke literatuur is aangetoond dat deze symptomen toch de bouw en de werking van de cochlea (het slakkenhuis) aantasten. De schade die zich hierdoor op lange termijn opstapelt, is onomkeerbaar. Deze vorm van gehoorverlies is in de wetenschap bekend onder de naam ‘hidden hearing loss’ (verborgen gehoorverlies) omdat het niet opspoorbaar is met de gangbare audiologische metingen. Het (niet) opsporen van verborgen gehoorverliesWanneer u met klachten over uw gehoor naar een audioloog gaat, wordt er standaard een toonaudiogram afgenomen. Hierbij wordt voor geluiden met verschillende toonhoogtes bepaald wat de zachtste luidheid is die waargenomen kan worden. Verborgen gehoorverlies zorgt voor een steeds toenemende vernietiging van het deel van de gehoorzenuw dat activeert bij matige tot luide geluiden met een hoge toonhoogte (vb. een rumoerige klas of een receptie). Één van de weinige klachten die hierdoor ontstaan is het minder goed verstaan van spraak, zeker in lawaaierige omgevingen. Gezien het de gehoordrempels (zachtst waarneembare geluiden) niet aantast, kunnen we het verlies niet zien op het toonaudiogram. Onderzoek naar andere methoden om dit fenomeen op te sporen werd al gedaan bij proefdieren op een invasieve manier (die schade toebrengt). Het doel van onze thesis was om dit gehoorverlies op een non-invasieve manier op te sporen bij mensen met een normaal audiogram. Dit is belangrijk om een geschikte test te ontwikkelen die in de klinische praktijk kan gebruikt worden om verborgen gehoorverlies aan te tonen, voordat dit zichtbaar wordt in het toonaudiogram. Aangezien de persoon in kwestie dit fenomeen niet meteen kan opmerken, zou een dergelijke test veel kunnen betekenen op vlak van preventieve maatregelen om zich alsnog te beschermen tegen verdere schade. Een stap in de juiste richtingMet behulp van twee soorten elektrische potentiaalmetingen, waarbij met elektrodes op de schedel de hersenactiviteit wordt gemeten, onderzochten we de activiteit van de gehoorzenuw van dertien deelnemers in reactie op specifieke geluiden. Om te weten hoe vaak, hoe lang en hoe luid onze deelnemers in de laatste vijf jaar zijn blootgesteld aan lawaai, stelden we een vragenlijst op. Op basis van deze informatie deelden we onze deelnemers op in twee groepen, namelijk een groep met relatief hoge en een groep met relatief lage lawaaiblootstellingsscores, om vervolgens de metingen tussen beide te vergelijken. Aangezien er beperkte kennis is omtrent de parameters (luidheid, toonhoogte,…) die nodig zijn om deze soort metingen te kunnen doen, was het doel van ons onderzoek het ontwerpen van een proefopzet om verborgen gehoorverlies op te sporen. Om een zo groot mogelijk aantal parameters te kunnen testen, was het niet mogelijk om een uitgebreid aantal deelnemers te onderzoeken. Met ons onderzoek hebben we een beter beeld gecreeërd van welk geluid, welke meting en welk soort parameters best gebruikt kunnen worden in vervolgonderzoek. Daarnaast zijn we te weten gekomen dat het beter is om te testen op hogere luidheden en is vooraleen groter aantal deelnemers nodig om vast te stellen of deze test bruikbaar is in de dagelijkseklinische praktijk. Preventie, sensibilisering en bewust zijnWanneer er een klinische methode om verborgen gehoorverlies objectief aan te tonen voor handenis, zou dit een belangrijke stap voorwaarts zijn voor de sensibilisering van de maatschappij. Hierdoorkunnen en willen personen zich beter beschermen tegen lawaaischade. Want nu is het zo dat,wanneer men het gehoorverlies opmerkt, het vaak zelfs al te laat is. Bovendien is het moeilijk teverbeteren met hoorapparaten. Preventieve maatregelen en bewust zijn van het risico bieden hierdus de ideale oplossing. Beide uitwegen vormen een belangrijke uitdaging voor onze huidige dBmaatschappij.(Para)medici (vb. huisarts, audioloog, logopedist,…) zijn de best geplaatste personenom hierover informatie te geven. Zo moet de maatschappij meer aandacht besteden aan interventiesen campagnes. Het beschikbaar stellen van oordopjes overal waar met hoge luidheden gewerktwordt en/of ruimte vrijhouden rond de luidsprekers om ervoor te zorgen dat de meest schadelijkegeluiden de oren niet bereiken, zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Daarnaast is het aan onszelfom zorg te dragen voor onze eigen oren. Dit kunnen we doen door steeds gehoorbescherming tedragen wanneer we aan luide geluiden worden blootgesteld en onze oren af en toe rust te gunnentijdens een langdurige en/of intensieve lawaaiblootstelling. Conclusie, denk de volgende keer ook even aan uw oren wanneer u nog eens gaat feesten met uwvrienden, de hele zomer de sfeer gaat opsnuiven op alle mogelijke festivals en concerten, de helewinter in de cinema vertoeft,… of gewoon terug aan de slag moet op een veel te lawaaierigewerkplek.  Klara Schevenels en Yalenka Devrieze

Bibliografie

Bibliography Anderson, T. W. (1984). An introduction to multivariate statistical analysis. New York: Wiley.Anderson, D. J., Rose, J. E., Hind, J. E., & Brugge, J. F. (1971). Temporal position of discharges in single auditory nerve fibers within the cycle of a sine-wave stimulus: Frequency and intensity effects. Journal of the Acoustic Society of America, 49, 1131–1139.Attias, J., Karawani, H., Shemesh, R., & Nageris, B. (2014). Predicting Hearing Thresholds in Occupational Noise-Induced Hearing Loss by Auditory Steady State Responses. Ear and Hearing, 35, 330–338.Axelsson, A., & Jerson, T. (1985). Noisy toys: A possible source of sensorineural hearing loss. Pediatrics, 76, 574 – 578 .Bauch, C. D., & Olsen, W. (1990). Comparison of ABR Amplitudes with TIPtrode and Mastoid Electrodes. Ear and Hearing, 11(6), 463–467.BCEHP (2008). Audiology Assessment Protocol. Retrieved July 16, 2014, from http://www.phsa.ca/Documents/bcehpaudiologyassessmentprotocol.pdfBear, M.F., Connors, B.W., & Paradiso, M.A (2007). Auditory and vestibular systems. Neuroscience exploring the brain, third edition (pp. 343-386). Baltimore: LippincottBeattie, R. C., & Lipp, L. A. (1990). Effects of electrode placement on the auditory brainstem response using ear canal electrodes. The American Journal of Otology, 11(5), 314–319.Campbell, F. W., Atkinson, J., Francis, M. R., Green, D. M. (1977). Estimation of auditory thresholds using evoked potentials. A clinical screening test. Prog Clin Neurophysiology, 2, 68-78.Canale, A., Dagna, F., Lacilla, M., Piumetto, E., & Albera, R. (2012). Relationship between pure tone audiometry and tone burst auditory brainstem response at low frequencies gated with Blackman window. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 269(3), 781–785.Canale, A., Lacilla, M., Cavalot, A. L., & Albera, R. (2006). Auditory steady-state responses and clinical applications. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 263(6), 499–503.Chung, J. H., Des Roches, C. M., Meunier, J., & Eavey, R. D. (2005). Evaluation of noise-induced hearing loss in young people using a web-based survey technique. Pediatrics, 115, 861 – 867.Coelho, C. B., Sanchez, T. G., & Tyler, R. S. (2007). Hyperacusis, sound annoyance, and loudness hypersensitivity in children. Progress in Brain Research, 166, 169–178.Cohen, L. T., Rickards, F. W., & Clark, G. M. (1991). A comparison of steady-state evoked potentials to modulated tones in awake and sleeping humans. Journal of the Acoustic Society of America, 90, 2467–2479.Cooley, J. W. & Tukey, J.W. (1965). An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. Math Comput, 19, 297-301.Costalupes, J. A., Young, E. D., & Gibson, D. J. (1984). Effects of continuous noise backgrounds on rate response of auditory nerve fibers in cat. Journal of Neurophysiology, 51, 1326– 1344.Coughlin, S. S. (1990). Recall bias in epidemiologic studies. Journal of Clinical Epidemiology, 43, 87–91.Dagna, F., Canale, A., Lacilla, M., & Albera, R. (2014). Tone burst stimulus for auditory brainstem responses: prediction of hearing threshold at 1kHz. Auris, Nasus, Larynx, 41(1), 27–30.Dalton, D. S., Cruickshanks, K. J., Wiley, T. L., Klein, B. E. K., Klein, R., & Tweed, T. S. (2001). Association of leisure-time noise exposure and hearing loss. Audiology, 40, 1 – 9.Dau, T., Wagner, O., Mellert, V., & Kollmeier, B. (2000). Auditory brainstem responses with optimized chirp signals compensating basilar membrane dispersion. Journal of the Acoustic Society of America, 107, 1530–1540.de Boer, E. (1980). Auditory physics. Physical principles in hearing theory I, Physics Reports. 62, 87–174.Don, M. & Eggermont, J. J. (1978). Analysis of the click-evoked brainstem potentials in man using high-pass noise masking. Journal of the Acoustic Society of America, 63, 1084-1092.Don, M., Kwong, B., and Tanaka, C. (2005). A diagnostic test for Meniere’s disease and cochlear hydrops: Impaired high-pass noise masking of auditory brainstem response. Otology & Neurotology, 26, 711–722.Don, M., Ponton, C. W., Eggermont, J. J., & Kwong, B. (1998). The effects of sensory hearing loss on cochlear filter times estimated from auditory brainstem response latencies, Journal of the Acoustic Society of America, 104, 2280– 2289.Don, M., Ponton, C. W., Eggermont, J. J., & Masuda, A. (1993). Gender differences in cochlear response time: An explanation for gender amplitude differences in the unmasked auditory brain-stem response. Journal of the Acoustic Society of America, 94(4), 2135–2148.Don, M., Ponton, C.W., Eggermont, J.J., & Masuda, A. (1994). Auditory brainstem response (ABR) peak amplitude variability reflects individual differences in cochlear response times. Journal of the Acoustic Society of America, 96, 3476-3491.Eggermont, J. J. (2013). Hearing loss, hyperacusis, or tinnitus: what is modeled in animal research? Hearing Research, 295, 140–149.Eggermont, J.J (1979). Narrowband AP latencies in normal and recruiting human ears, Journal of the Acoustic Society of America, 65, 463–470.Elberling, C., Callø, J., & Don, M. (2010). Evaluating auditory brainstem responses to different chirp stimuli at three levels of stimulation. The Journal of the Acoustical Society of America, 128(1), 215–223.Elberling, C., & Don, M. (2008). Auditory brainstem responses to a chirp stimulus designed from derived-band latencies in normal-hearing subjects. The Journal of the Acoustical Society of America, 124(5), 3022–3037.Elberling, C., & Don, M. (2010). A direct approach for the design of chirp stimuli used for the recording of auditory brainstem responses. The Journal of the Acoustical Society of America, 128(5), 2955–2964.Elberling, C., Don, M., Cebulla, M., & Stürzebecher, E. (2007). Auditory steady-state responses to chirp stimuli based on cochlear traveling wave delay. The Journal of the Acoustical Society of America, 122(5), 2772–2785.Elberling, C., Kristensen, S. G. B., & Don, M. (2012). Auditory brainstem responses to chirps delivered by different insert earphones. The Journal of the Acoustical Society of America, 131(3), 2091–2100.Emara, A. A., & Gabr, T. A. (2010). Auditory steady state response in auditory neuropathy. The Journal of Laryngology and Otology, 124(9), 950–956.Feder, K., Marro, L., Keith, S. E., & Michaud, D. S. (2013). Audiometric thresholds and portable digital audio player user listening habits. International Journal of Audiology, 52(9), 606– 616.Fedtke, T., & Richter, U. (2007). Reference zero for the calibration of air-conduction audiometric equipment using “tone bursts” as test signals. International Journal of Audiology, 46(1), 1–10.Ferm, I., Lightfoot, G., & Stevens, J. (2013). Comparison of ABR response amplitude, test time, and estimation of hearing threshold using frequency specific chirp and tone pip stimuli in newborns. International Journal of Audiology, 52(6), 419–423.Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. London: SAGE.Fobel, O., & Dau, T. (2004). Searching for the optimal stimulus eliciting auditory brainstem responses in humans. The Journal of the Acoustical Society of America, 116(4), 2213– 2222.Francart, T., van Wieringen, A., & Wouters, J. (2008). APEX 3: a multi-purpose test platform for auditory psychophysical experiments. Journal of Neuroscience Methods, 172(2), 283–293.Furman, A. C., Kujawa, S. G., & Liberman, M. C. (2013). Noise-induced cochlear neuropathy is selective for fibers with low spontaneous rates. Journal of Neurophysiology, 110, 1–10.Furness, D. N., & Lawton, D. M. (2003). Comparative distribution of glutamate transporters and receptors in relation to afferent innervation density in the mammalian cochlea. Journal of Neuroscience, 23, 11296–11304.Galambos, R., Makeig, S. & Talmachoff, P.J. 1981. A 40Hz auditory potential recorded from human scalp. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 78, 2643-2647.Gorga, M. P., & Thornton, A. R. (1989). The choice of stimuli for ABR measurements. Ear and Hearing, 10(4), 217–230.Gøtsche-Rasmussen, K., Poulsen, T., & Elberling, C. (2012). Reference hearing threshold levels for chirp signals delivered by an ER-3A insert earphone. International Journal of Audiology, 51(11), 794–799.Hall, J. W. (1992). Handbook of auditory evoked responses. Massachusetts: Allyn and Bacon.Hecox, K. & Galambos, R. (1974). Brainstem auditory evoked response in human infants and adults. Archives of Otolaryngology , 99, 30-33.Hickox, A. E., & Liberman, M. C. (2014). Is noise-induced cochlear neuropathy key to the generation of hyperacusis or tinnitus? Journal of Neurophysiology, 111(3), 552–564.Hodgetts, W. E., Rieger, J. M., & Szarko R. A. (2007). The effects of listening environment and earphone style on preferred listening levels of normal hearing adults using an MP3 player. Ear and Hearing , 28 , 290 – 297.Hotelling, H. (1931). The generalization of student's ratio. Ann Math Statist, 2, 360-378.Humes, L. E., Joellenbeck, L. M., & Durch, J. S. (2005). Noise and Military Service: Implications for Hearing Loss and Tinnitus (pp. 33–47). Washington, DC: National Academies Press.IEC 61260. (1995). Electroacoustics - Octave-band and fractional- octave-band filters. Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission.ISO 389-6. (2007). Acoustics-Reference zero for the calibration of audiometric equipment-Part 6: Reference threshold of hearing for test signals of short duration. Geneva: International Organization for Standardization.ISO 8253-1. (2010). Acoustics - Audiometric test methods - Part 1: Basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization.Jansen, S., Luts, H., Dejonckere, P., van Wieringen, A., & Wouters, J. (2013). Efficient hearing screening in noise-exposed listeners using the digit triplet test. Ear and Hearing, 34(6), 773–778.John, M. S., & Picton, T. W. (2000). MASTER: a windows program for recording mUltiple auditory steady-state responses. Comput Methods Programs Biomed, 61, 125-150.John, M. S., & Purcell, D. W. (2008). Chapter 2: Introduction to technical principles of auditory steady-state response testing. In G. Rance (ed.), Auditory steady-state response. Generation, recording, and clinical application (pp. 11-53). San Diego: Plural Publishing, Inc.Joris, P. X., Schreiner, C. E., & Rees, A. (2004). Neural Processing of Amplitude-Modulated Sounds. Physiological Reviews, 84, 541–577.Keith S., Michaud D., Feder K., Haider I., Marro L., Thompson, E., et al. (2011). MP3 player listening sound pressure levels among 10 to 17 year old students. Journal of the Acoustic Society of America, 130 , 2756 – 2764.Keith S. E., Michaud D. S. & Chiu V. (2008). Evaluating the maximum playback sound levels from portable digital audio players. Journal of the Acoustic Society of America, 123, 4227 – 4237.Kristensen, S. G. B., & Elberling, C. (2012). Auditory brainstem responses to level-specific chirps in normal-hearing adults. Journal of the American Academy of Audiology, 23(9), 712–721.Kujawa, S. G., & Liberman, M. C. (2009). Adding insult to injury: cochlear nerve degeneration after “temporary” noise-induced hearing loss. The Journal of Neuroscience, 29(45), 14077–14085.Lamoré, (2011). Hersenstampotentialen. Retrieved November 29, 2013 from http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd4/4-5-1.htmLamoré, & Kapteijn (2008). Auditory Steady State Responses. Retrieved November 29, 2013, from http://www.audiologieboek.nl/htm/hfd4/4-5-3.htmLiberman, L. D., Wang, H., & Liberman, M. C. (2011). Opposing gradients of ribbon size and AMPA receptor expression underlie sensitivity differences among cochlear-nerve/hair-cell synapses. Journal of Neuroscience, 31, 801–808.Liberman, M. C. (1978). Auditory-nerve response from cats raised in a low-noise chamber. Journal of the Acoustic Society of America, 63, 442–455.Liberman, M. C., & Mulroy, M. J. (1982). Acute and chronic effects of acoustic trauma: cochlear pathology and auditory nerve pathophysiology. In R.P Hamernik,, D. Henderson, R. Salvi (Eds.), New Perspectives on Noise-Induced Hearing Loss (pp. 105–136). New York: Raven.Matsubara, A., Laake, J. H., Davanger, S., Usami, S., & Ottersen, O. P. (1996). Organization of AMPA receptor subunits at a glutamate synapse: quantitative immunogold analysis of hair cell synapses in the rat organ of Corti. Journal of Neuroscience, 16, 4457–4467.Megerson, S. C. (2010). Development of a screening tool for identifying young people at risk for noise-induced hearing loss. Published Dissertation, University of Kansas. Ann Arbor: ProQuest.Neely, S. T., Norton, S. J., Gorga, M. P., & Jesteadt, W. (1988). Latency of auditory brainstem responses and otoacoustic emissions using tone- burst stimuli. Journal of the Acoustic Society of America, 83, 652–656.Niskar, A. S., Kieszak, S. M., Holmes, A. E., Esteban, E., Rubin, C. et al. (2001). Estimated prevalence of noise-induced hearing threshold shifts among children 6 to 19 years of age: The Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988 – 1994, USA. Pediatrics, 108, 40 – 43.Picton, T. (2013). Hearing in time: evoked potential studies of temporal processing. Ear and Hearing, 34(4), 385–401.Picton, T. W., John, M. S., Dimitrijevic, A., & Purcell, D. (2003). Human auditory steady-state responses. International Journal of Audiology, 42(4), 177–219.Pinto, F. R., & Matas, C. G. (2007). A comparison between hearing and tone burst electrophysiological thresholds. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 73(04), 513– 522.Pujol, R., Puel, J. L., Gervais d’Aldin, C., & Eybalin, M. (1993). Pathophysiology of the glutamatergic synapses in the cochlea. Acta Otolaryngoly, 113, 330–334.Purcell, D. W., John, S. M., Schneider, B. A., & Picton, T. W. (2004). Human temporal auditory acuity as assessed by envelope following responses. The Journal of the Acoustical Society of America, 116(6), 3581–3593.Purdy, S. C., & Abbas, P. J. (2002). ABR Thresholds to Tonebursts Gated with Blackman and Linear Windows in Adults with High-Frequency Sensorineural Hearing Loss. Ear and Hearing, 23, 358–368.Rasetshwane, D. M., Argenyi, M., Neely, S. T., Kopun, J. G., & Gorga, M. P. (2013). Latency of tone-burst-evoked auditory brain stem responses and otoacoustic emissions: level, frequency, and rise-time effects. The Journal of the Acoustical Society of America, 133(5), 2803–2817.Rees, A., Green, G. G. R., & Kay, R. H. (1986). Steady-state evoked responses to sinusoidally amplitude-modulated recorded in man sounds. Hearing Research, 23, 123–133.Regan, D. (1973). Rapid objective refraction using evoked brain potentials. Invest OpthalmoI, 12, 669-679.Regan, D. (1989). Human brain electrophysiology. Amsterdam: Elsevier.Richter, U., & Fedtke, T. (2005). Reference Zero for the Calibration of Audiometric Equipment using “Clicks” as Test Signals. International Journal of Audiology, 44(8), 478–487.Robertson, D. (1983). Functional significance of dendritic swelling after loud sounds in the guinea pig cochlea. Hearing Research, 9, 263–278.Rodrigues, G. R. I., Ramos, N., & Lewis, D. R. (2013). Comparing auditory brainstem responses (ABRs) to toneburst and narrow band CE-chirp in young infants. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 77(9), 1555–1560.Ross, B., Draganova, R., Picton, T. W., & Pantev, C. (2003). Frequency specificity of 40-Hz auditory steady-state responses. Hearing Research, 186(1-2), 57–68.Ruel, J., Bobbin, R. P., Vidal, D., Pujol, R., & Puel, J. L. (2000). The selective AMPA receptor antagonist GYKI 5387 blocks action potential generation and excitotoxicity in the guinea pig cochlea. Neuropharmacology, 39, 1959–1973.Sadhra, S., Jackson, C., Ryder, T. & Brown, M. (2002). Noise exposure and hearing loss among student employees working in university entertainment venues. Annals of Occupational Hygiene, 46, 455 – 463.Schaette, R., & McAlpine, D. (2011). Tinnitus with a normal audiogram: physiological evidence for hidden hearing loss and computational model. The Journal of Neuroscience, 31(38), 13452–13457.Schecklmann, M., Landgrebe, M., Langguth, B., & Group, T. T. D. S. (2014). Phenotypic characteristics of hyperacusis in tinnitus. PloS ONE, 9(1), e86944.Schmuziger, N., Fostiropoulos, K., & Probst, R. (2006). Long-term assessment of auditory changes resulting from a single noise exposure associated with non- occupational activities. International Journal of Audiology, 45, 46–54.Shaheen, L., Delgutte, B., & Liberman, M. C. (2012). Using the Auditory Steady-State Response to Measure Noise-Induced Auditory Nerve Degeneration. Poster presented at the ARO conference, San Diego.Spoendlin, H. (1972). Innervation densities of the cochlea. Acta Otolaryngoly, 73, 235–248.Stamper, G. C., & Johnson, T. A. (2014). Auditory Function in Normal-Hearing, Noise-Exposed Human Ears. Ear and Hearing, 36(2), 172–184.Stankovic, K., Rio, C., Xia, A., Sugawara, M., Adams, J. C., Liberman, M. C., et al. (2004). Survival of adult spiral ganglion neurons requires erbB receptor signaling in the inner ear. Journal of Neuroscience, 24, 8651–8661.Stapells, D. R., Linden, D., Suffield, J. B., Hamel, G., & Picton, T. W. (1984). Human Auditory Steady State Potentials. Ear and Hearing, 5(2), 105–113.Stürzebecher, E., Cebulla, M., Elberling, C., & Berger, T. (2006). New efficient stimuli for evoking frequency-specific auditory steady-state responses. Journal of the American Academy of Audiology, 17(6), 448–461.Szydlowska, K., & Tymianski, M. (2010). Calcium, ischemia and excitotoxicity. Cell Calcium, 47, 122–129.THINKSAFE. (2013). Wetgeving Geluidsnormen. Retrieved November 2, 2014, from http://www.mediarte.be/sites/default/files/fileupload/wetgeving-geluids…, C.-Y., & Chao, K.-P. (2013). Effect of recreational noise exposure on hearing impairment among teenage students. Research in Developmental Disabilities, 34(1), 126–132.Venail, F., Artaud, J. P., Blanchet, C., Uziel, A., & Mondain, M. (2014, March). Refining the audiological assessment in children using narrowband CE-Chirp-evoked auditory steady state responses. International Journal of Audiology, 1–8.Vogel, I., Brug, J., van der Ploeg, C. P. B., & Raat, H. (2010). Young people: taking few precautions against hearing loss in discotheques. The Journal of Adolescent Health, 46(5), 499–502.von Békésy, G. (1960). Experiments in Hearing, McGraw-Hill, New York.Wegner, O., & Dau, T. (2002). Frequency specificity of chirp-evoked auditory brainstem responses. The Journal of the Acoustical Society of America, 111(3), 1318–1329.Weisz, N., Hartmann, T., Dohrmann, K., Schlee, W., & Norena, A. (2006). High- frequency tinnitus without hearing loss does not mean absence of deafferentation. Hearing Research, 222, 108–114.Yanz, J. L., & Dodds, H. J. (1985). An Ear-Canal Electrode for the Measurement of the Human Auditory Brain Stem Response. Ear and Hearing, 6(2), 98–104.Zhang, M. (2010). Using concha electrodes to measure cochlear microphonic waveforms and auditory brainstem responses. Trends in Amplification, 14(4), 211–217.

 

Download scriptie (4.03 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2015
Thema('s)