La Quarantaine, une mesure désuète ou nécessaire pour prévenir les pandémies?

Soizic
Bilmans

Quarantaine, ouderwets of noodzakelijk om grootschalige epidemieën te voorkomen ?

Een jaar geleden kreeg de wereld te maken met een epidemie van het Ebolavirus op een « nooit eerder geziene » schaal. Wellicht niet de laatste, en als we niet langer meer met Ebola te maken krijgen, dan wel met een variant van griep, een variant van SARS, of een voorlopig nog onbekende ziekte. Van luchthavens herinneren velen zich wellicht nog wel nog dat ze de noodzakelijke maatregelen treffen om ons te beschermen, zoals tijdens de H1N1-griepepidemie van in 2005: van scans op koorts tot het uitdelen van mondmaskers en desinfecterende gels. Maar hoe zit het met het transport over de zee ? Is Antwerpen, onze belangrijkste haven, een risicogebied, langs waar dodelijke ziekten ons land kunnen binnensluipen? Zijn schepen nog in quarantaine te houden, zoals vroeger, of is dat een reeds lang voorbijgestreefde maatregel?

Grootschalige epidemieën door de eeuwen heen, zeeën en oceanen

Eeuwenlang al gaat de koopvaardij gepaard met ziekteverspreiding. Van de eerste voorzichtige reizen per zeilschip langs de kusten van Klein-Azië, tot aan de wereldwijde handel via stoomschepen de zeven wereldzeeën rond, zochten mensen hun weg, met in hun kielzog een hele troep ongewenste compagnons. Het zijn onder andere deze kleine knaagdieren, waarvan we de naam aan boord niet uitspreken omdat dat volgens het bijgeloof van de zeeman ongeluk inluidt, die uiteindelijk verantwoordelijk werden bevonden voor de verspreiding van de pest.

Havens en kuststeden trachtten zich tegen potentiële problemen te beschermen: schepen waarvan werd vastgesteld dat ze zieken aan boord droegen, kregen een verbod opgelegd om aan te meren. De eerste echte quarantaine dateert uit de veertiende eeuw (tijdens de pestepidemie van 1347–1352). Het is de Republiek van Venetië die als eerste een afzondering van zieken verordende, gedurende quaranta giorni, veertig dagen. Ten minste… dat was de theorie. Zo was er in 1720, gedurende de tweede pandemie van pest het geval van de Grand Saint Antoine. Deze driemaster kwam aan in de haven van Marseille met aan boord een lading kostbare stoffen bestemd voor notabelen van de stad. Het winstbejag ging echter voor op de veiligheid van de stad en de procedures van de quarantaine werden niet gerespecteerd. De lading werd aan land gebracht, geland en daarmee de vlooien van de geïnfecteerde ratten. Twee jaar later had Marseille de helft van haar inwoners verloren. Een berucht verhaal, en helaas niet het enige van deze strekking.

Het duurt echter tot de negentiende eeuw vooraleer het probleem van de wereldwijde ziekten ook wereldwijd aangepakt wordt, eerst via een reeks van veertien International Sanitary Conferences plaats (1851 – 1938). Later ontstond uit deze reeks congressen in 1948 de Wereldgezondheidsorganisatie, die op haar beurt in 1969 de eerste geconsolideerde versie van de International Health Regulations uitgaf. Dit is een rechtskundige document, dat ons in staat moet stellen om de internationale epidemieën aan banden te leggen, zonder nutteloze hindernissen te creëren voor het wereldwijde transport van personen en goederen.

Ebola

Het Ebolaverhaal zelf begint in 1976 in Antwerpen, in het Instituut voor Tropische Geneeskunde, wanneer een Sabena-piloot daar een blauwe thermofles afgeeft met daarin twee flesjes van bloed van een Belgische missionaris, overleden in het toenmalige Zaïre. Men dacht dat hij aan gele koorts was bezweken. Echter, zodra de wetenschappers het monster onder de microscoop bekijken, vinden ze een nieuw virus, nooit tevoren waargenomen: het Ebolavirus. Sindsdien veroorzaakte dit virus een twintigtal epidemieën in Afrika. 2400 mensen werden getroffen en ongeveer 1600 overleden aan de besmetting. Niet meteen de grote bedreiging voor de mensheid, lijkt het. Op zes december 2014 verandert dat. Emile, een peuter van twee, sterft aan het Ebolavirus. Het is het begin van een epidemie die heel West-Afrika laat trillen op zijn grondvesten. Ondertussen zijn bijna 28 500 mensen door de ziekte besmet, en zijn er 11 311 aan Ebola gestorven.

In praktijk

Om een antwoord te bieden aan de Ebolacrisis, werden wereldwijd allerlei maatregelen getroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie vroeg alleszins om niet bij voorbaat alle grenzen te sluiten voor schepen die aankomen uit besmette landen, om de niet al te precaire economische toestand van dit gebied van wereld verder te verstoren. Sommige landen, zoals Canada, volgden dit dringend advies niet en hebben tijdelijk de toegang tot hun grondgebied geweigerd voor schepen uit de besmette zones. Andere landen stelden quarantaineperioden van 22 dagen in (de incubatietijd van het virus), nog andere kozen voor net voldoende lange perioden om een grondig bloedonderzoek uit te voeren.

En hoe zit het in ons land ? Ook België heeft maatregelen getroffen, hoewel het aantal schepen dat hier vanuit West-Afrika aanmeert niet hoger ligt dan twee of drie per week. Centraal in ons systeem staat Saniport, de Belgische sanitaire politie voor het internationaal verkeer. Het cruciale document in het verhaal is de Maritime Declaration of Health, een scheepslogboek met alle informatie rond de gezondheidvan alle mensen en dieren aan boord van de schip in. Telkens als een schip in de haven van Antwerpen aankomt met een Maritime Declaration of Health waar een geurtje aanzit, slaat Saniport alarm en zoekt meer informatie met de hulp van de Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende (MRCC) en een extra medische vragenlijst indien nodig. Het 40ste smaldeel van de luchtmachtbasis van Kokzijde kan ook helpen als er een gedetailleerd onderzoek moet worden uitgevoerd aan boord van het schip zelf. Zodra Saniport over alle informatie beschikt, neemt het contact op met de Cel Medische Bewaking van de FOD Volksgezondheid, die dan verder zal overleggen met het Ebola-crisisteam en een advies zal uitbrengen. Ofwel mag het schip de haven binnen zoals elk ander schip met een zieke aan boord. Ofwel wordt het schip naar een punt vlakbij de haven geloodst , waar gespecialiseerd vervoer naar een referentieziekenhuis klaarstaat. De ruimte aan boord waar de zieke is verbleven heeft, wordt daarna gedesinfecteerd door de Civiele bescherming. Een volledige quarantaine van het gehele schip is dus niet meer noodzakelijk.

Bibliografie

[1]       AFP (2014) « Le Canada ferme ses frontières aux pays touchés par l’Ebola ». RTBF.be. http://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-canada-ferme-ses-frontieres-aux… (Consulté le 26 avril 2015).

[2]       Agence de la santé publique du Canada (2010) « La peste ». Agence de la santé publique du Canada. http://www.phac-aspc.gc.ca/ep-mu/plague-fra.php (Consulté le 26 juin 2014).

[3]       Alberto Trigub (s. d.) « RE : Circular 01/14 - Ebola - South American countries ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/South%20America%20-%20… (Consulté le 5 avril 2014).

[4]       Alewaeters, A. (2008) « La grippe, pandémie annoncée ». http://www.dondesang.be/IMG/pdf/La_grippe_BSH.pdf (Consulté le 5 mars 2013).

[5]       « Alexander Fleming » (s. d.) BBC. http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/fleming_alexander.shtml (Consulté le 28 février 2013).

[6]       A.L/Fides (s. d.) « Les 547 léproseries de l’Eglise... » InfoCatho.be. http://info.catho.be/2013/01/28/les-547-leproseries-de-leglise/ (Consulté le 3 mai 2013).

[7]       Alina Cantau (2010) « Les grandes épidémies en France ». Gallica, le blog bnf.fr. http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2010/07/07/les-grandes-epidemies-e… (Consulté le 6 novembre 2014).

[8]       Amel S. et Laura C (s. d.) « Les trois pandémies pesteuses ». La peste. http://pneumopathieatypique.e-monsite.com/pages/evolution-dans-le-temps… (Consulté le 22 décembre 2014).

[9]       « Apollon : L’ennemi des Grecs » (s. d.) Le panthéon d’Homère. http://expositions.bnf.fr/homere/it/309/04.htm (Consulté le 1 mars 2013).

[10]     Aridj, J. (2012) « Quand la peste réapparaît ». Le point.fr. http://www.lepoint.fr/societe/quand-la-peste-reapparait-20-06-2012-1475… (Consulté le 23 juin 2014).

[11]     « Aspects fondamentaux médicaux et scientifiques du SRAS » (2003) Le site santé du Ministère des Affaires sociales et de la Santé. http://www.sante.gouv.fr/aspects-fondamentaux-medicaux-et-scientifiques… (Consulté le 10 mars 2013).

[12]     Associated Press (2014) « Le Canada envoie des militaires en renfort ». Le devoir. http://www.ledevoir.com/politique/canada/427393/ebola-le-canada-envoie-… (Consulté le 31 mars 2015).

[13]     Australian Government (s. d.) « Marine notice 14/2014 : Ebola virus outbreak ». https://apps.amsa.gov.au/MOReview/MarineNoticeExternal.html (Consulté le 3 mars 2015).

[14]     Bême, D. (2003) « Les nouvelles épidémies ». doctissimo.be. http://www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2003/sem01/mag0404/dossier/sa_6… (Consulté le 10 mars 2013).

[15]     Berche, P. (2011) « Naissance de l’infectiologie ». http://www.infectiologie.com/site/medias/diaporamas/CEMI/2011/CEMI2011-… (Consulté le 5 décembre 2012).

[16]     Bernard Billois (s. d.) Le dernier périple du Grand Saint-Antoine. https://vimeo.com/75582610 (Consulté le 10 mars 2015).

[17]     B K Chowdhury (2014) « Measures for the Prevention of Ebola Virus Disease in Bangladeshi ports ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/Bangladeshi%20-%20Meas… (Consulté le 3 mai 2015).

[18]     Brian K. Penoyer (2014) « Marine Safety Information Bulletin 14-14 : Ebola Hemorrhagic Fever (Ebola HF) ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/United%20States%20-%20… (Consulté le 3 mars 2015).

[19]     Brossolet, J. (s. d.) « Jenner Edward (1749-1823) ». Encyclopaedia Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/edward-jenner/ (Consulté le 5 décembre 2012).

[20]     Brossolet, J. (s. d.) « Yersin Alexandre (1863-1943) ». Encyclopaedia Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/alexandre-yersin/ (Consulté le 5 décembre 2012).

[21]     Brossolet, J. et Fiorato, A. C. (s. d.) « Fracastoro Girolamo (1478-1553) ». Encyclopaedia Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/girolamo-fracastoro/ (Consulté le 5 décembre 2012).

[22]     Budd Group (2014) « Ebola Update - 22 August 2014 ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/West%20Africa%20-%20Eb… (Consulté le 31 mars 2015).

[23]     Campagne, F. (2000) « La poliomyélite (1ère partie) ». www.caducee.net. http://www.caducee.net/dossierspecialises/infection/poliomyelite.asp#in… (Consulté le 28 février 2013).

[24]     Catherine Breton (2009) « Les grippes, virus sous surveillance ». C’est pas sorcier. https://www.youtube.com/watch?v=xlkQccY15dw

[25]     Centers for Disease Control and Prevention (s. d.) « Legal Authorities for Isolation and Quarantine ». Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/quarantine/aboutlawsregulationsquarantineisolation.h… (Consulté le 24 avril 2015).

[26]     Chaouky (s. d.) « Histoire des hôpitaux: Bimaristan, l’hôpital de l’islam médiéval ». Histoire des Hôpitaux. http://chaouky.blog.lemonde.fr/2008/03/10/bimaristan-lhopital-de-lislam… (Consulté le 5 décembre 2012).

[27]     China Friendship External Supplier Association of Commerce (s. d.) « Map of Chinese Ports ». China shipping supply net. http://www.shipsupply.org.cn/gkt_en.htm (Consulté le 14 avril 2015).

[28]     « Choléra » (2014) Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/fr/ (Consulté le 11 mars 2014).

[29]     Claire König (2007) « Bactéries et microbes en tout genre ». Futura-Sciences.com. http://www.futura-sciences.com/magazines/sante/infos/dossiers/d/medecin… (Consulté le 14 novembre 2014).

[30]     « Code criminel du Canada » (s. d.) L.R.C, 1985, p. 1071. http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf (Consulté le 15 juillet 2014).

[31]     « Conseil des ministres (Cabinet) » (s. d.) Parlement du Canada. http://www.parl.gc.ca/parliamentarians/fr/ministries (Consulté le 15 juillet 2014).

[32]     Coördinatieteam Ebola (2014) « PV (zee)havens : coördinatieteam Ebola ».

[33]     Dennis, D. T., Gage, K. L., Gratz, N., Poland, J. D. et Tikhomirov, E. (1999) « Manuel de la peste : épidémiologie, répartition, surveillance et lutte ». http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66010/2/whocdscsredc992Fa.pdf (Consulté le 26 juin 2014).

[34]     De Sutter, A.-S. (1997) « La route de la soie ». La médiathèque. http://www.lamediatheque.be/dec/pays_regions_peuples_villes/La%20route%… (Consulté le 16 juillet 2014).

[35]     « Ebola in West Africa - July 2014 » (2014) Budd Group. http://www.budd-pni.com/news-art-the-budd-group.asp?ID_A=1247 (Consulté le 31 mars 2015).

[36]     « Ebola out break in Sierra Leone : Advice from the port health authority to calling vessels » (2014) http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/Sierra%20Leone%20-%20S… (Consulté le 3 mars 2015).

[37]     élèves du lycée Jean Jaurès de Montreuil (2009) « La peste noire ». http://tpelapeste.blogspot.be/ (Consulté le 12 novembre 2014).

[38]     Elisséeff, N. (2013) « Bimaristan ou Maristan ». Encyclopaedia Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/bimaristan-maristan/ (Consulté le 5 décembre 2012).

[39]     Eltvedt & O’Sullivan (2014) « Ebola Virus - Update 2 ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/West%20Africa%20-%20%2… (Consulté le 31 mars 2015).

[40]     Emmanuel Eliot, Eric Daude et Emmanuel Bonnet (2012) « Interpréter les épidémies du passé : l’exemple de l’épidémie du choléra-morbus en Normandie en 1832 ». Géoconfluences. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/sante/SanteScient5.htm (Consulté le 15 janvier 2015).

[41]     Epis de Fleurian, A.-A. (2009) « La grippe ». doctissimo.be. http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/grippe/10476-grippe-complication… (Consulté le 5 mars 2013).

[42]     Frances Romero (2010) « Top 10 terrible epidemics : India’s smallpox epidemic ». Time. http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2027479_… (Consulté le 25 juin 2014).

[43]     « Frontier Health and Quarantine Law of the People’s Republic of China » (1986) http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/12/content_1383943.htm (Consulté le 22 avril 2015).

[44]     Goffard, A. (2010) « Variabilité des virus grippaux ». La grippe. http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Goffard_Grippe/co/04_virus_g… (Consulté le 5 mars 2013).

[45]     Grégoire de Tours (s. d.) Histoire des Francs. http://remacle.org/bloodwolf/historiens/gregoire/francs9.htm

[46]     « Grippe (saisonnière) » (2009) Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/index.html (Consulté le 5 avril 2013).

[47]     Gualde, N. (2011) L’épidémie et la démorésilience L’Harmattan. Paris.

[48]     « Hamilton Plan » (s. d.) istanbul-visit. http://www.istanbul-visit.com/carte/canada/hamilton-plan.asp (Consulté le 14 mars 2015).

[49]     Henderson, D. A. (s. d.) « La variole ». http://whqlibdoc.who.int/smallpox/WHO_SE_71.28_fre.pdf

[50]     « Histoire du masque vénitien » (s. d.) The Mascherade. http://themascherade.com/contents/fr/d5_Page_5.html (Consulté le 24 avril 2014).

[51]     Homère (2005) « L’Iliade ». In Libro Veritas. http://www.inlibroveritas.net/lire/oeuvre1507.html#page_2 (Consulté le 10 mars 2013).

[52]     Hon. Binyah C. Kesselly (2014) « Marine operations note 08/2014 ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/Liberia%20-%20Ebola%20…

[53]     Institut Pasteur (s. d.) « Waldemar Haffkine (1860-1930) ». Institut Pasteur. http://www.pasteur.fr/infosci/archives/haf0.html (Consulté le 3 mai 2015).

[54]     J. Barthélemy-Saint Hilaire (1891) Les problèmes d’Aristote. Paris: Librairie Hachette et Cie. http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/tableproblemes.htm

[55]     Jean Abbiateci (s. d.) « Ebola : la chronologie de l’épidémie ». Le Temps. http://www.letemps.ch/tout_le_temps/le_temps/infographie/2014/ebola/ (Consulté le 22 octobre 2014).

[56]     Jean-François Saluzzo (2012) Explication sur le virus de la grippe. http://www.futura-sciences.com/videos/d/explications-virus-grippe-43/ (Consulté le 5 mai 2015).

[57]     Jean Lebrun (2014) « L’épidémie de choléra de 1832 ». La marche de l’histoire. http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-lhistoire-l-epidemie-de… (Consulté le 1 mai 2015).

[58]     Jean-Pierre Dedet (2010) Les épidémies : de la peste noire à la grippe A/H1N1. Paris: Dunod. https://books.google.be/books?id=DQQnZB5thOkC&pg=PA51&lpg=PA51&dq=trois… (Consulté le 3 mai 2015).

[59]     Jean-Yvers Nau (2012) « Que la peste soit de Saint Yersin ». State.fr. http://www.slate.fr/story/61165/alexandre-yersin-peste-bacille-biograph… (Consulté le 22 décembre 2014).

[60]     John Alexander Dickinson et Brian Young (2003) Brève histoire socia-économique du Québec. Sillery (Québec): Les éditions du Septentrion.

[61]     Kyle McAvoy (2014) « Marine Safety Information Bulletin : Ebola Virus Precautions ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/United%20States%20-%20… (Consulté le 2 mars 2015).

[62]     La Bible de Jérusalem (1998) Paris: Les Editions du Cerf.

[63]     La Brinvilliers (2011) « La grande peste de 1720 (Marseille) ». Histoire pour tous. http://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/3688-la-grande-pest… (Consulté le 10 mars 2015).

[64]     « La grippe : maladie saisonnière des voies respiratoires » (2012) Portail belgium.be, informations et services officiels. http://www.belgium.be/fr/sante/risques_pour_la_sante/epidemies/grippe/ (Consulté le 5 mai 2013).

[65]     « La grippe saisonnière : une infection sérieuse » (2013) Santé et Services sociaux Québec. http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/influenza/index.php?a_prop… (Consulté le 5 mars 2013).

[66]     « La peste à Venise : L’origine Tragique de la Fête du Redentore » (s. d.) http://www.e-venise.com/fetes_venise/fete-du-redempteur-la-peste-a-veni… (Consulté le 10 mars 2013).

[67]     « La poliomyélite » (2013) Institut Pasteur. http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/presse/fiches-sur-les-mala… (Consulté le 28 février 2013).

[68]     Larousse (s. d.) « Peste ». Larousse. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/peste/78778 (Consulté le 26 juin 2014).

[69]     La société des amis de Pasteur (s. d.) « Ses grandes découvertes ». Louis Pasteur, musée et atelier. http://www.musee-pasteur.com/index.php?id=153 (Consulté le 28 avril 2013).

[70]     Lavergne, D. (s. d.) « Lister Joseph 1er baron (1827-1912) ». Encyclopaedia Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/joseph-lister/ (Consulté le 5 décembre 2012).

[71]     « Le Bureau de la santé et l’Intendance sanitaire de Marseille » (2012) Archives départementales des Bouches-du-Rhône. http://www.archives13.fr/archives13/CG13/cache/offonce/pid/253;jsession… (Consulté le 10 mars 2015).

[72]     Legrand, A. (s. d.) « Histoire de la contagion ». Anabible : Laboratoire d’anatomie pathologique. http://anabible.webethan.com/spip.php?page=print-article&id_article=551… (Consulté le 25 avril 2013).

[73]     LeMonde.fr (2014) Tout savoir sur le virus Ebola. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/10/20/une-medecin-norvegienn… (Consulté le 9 janvier 2015).

[74]     Le Petit Larousse Illustré (1999) 2000e éd. Paris: Larousse.

[75]     Le petit Robert (1998) 1998e éd. Paris.

[76]     « L’épidémie d’Ebola a fait plus de dix mille morts » (2015) Le Monde. http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/03/12/l-epidemie-d-ebola-a-fai… (Consulté le 10 mai 2015).

[77]     « Le SRAS » (2012) Institut Pasteur. http://www.pasteur.fr/ip/easysite/pasteur/fr/presse/fiches-sur-les-mala… (Consulté le 5 mars 2013).

[78]     « L’ïle du Lazzaretto Nuovo à Venise » (s. d.) e-Venise.com. http://www.e-venise.com/lagune_venise/ile-du-lazzaretto-nuovo-venise-1… (Consulté le 10 mars 2013).

[79]     Lloyd’s List (s. d.) « Port restrictions against Ebola ». http://www.lloydslist.com/ll/static/classified/article450634.ece/BINARY… (Consulté le 3 mars 2015).

[80]     « Loi sur les douanes » (1986) S.R.C., 1985, p. 195. http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-52.6.pdf (Consulté le 15 juillet 2014).

[81]     Lucenet, M. (s. d.) « La peste, fléau majeur ». Biusanté. http://www.bium.univ-paris5.fr/histmed/medica/peste.htm (Consulté le 29 juin 2014).

[82]     Marcus Sohlberg (2014) « AQSIQ - one of the major quality management institutes in China ». Export2Asia. http://www.export2asia.com/blog/aqsiq/ (Consulté le 12 avril 2015).

[83]     Mathieu Nowak (2005) « Les mystères de la grippe espagnole ». La Recherche, L’actualité des sciences, (385), p. 52.

[84]     Médecins Sans Frontières (2015) « Ebola : l’épidémie fléchit, mais d’importants besoins demeurent non couverts ». Médecins Sans Frontières. http://www.msf-azg.be/fr/nouvelle/ebola-lepidemie-flechit-mais-dimporta… (Consulté le 20 mars 2015).

[85]     Médecins Sans Frontières (2015) « Ebola :“veiller à ce qu’aucun cas ne passe à travers les mailles du filet”. » Médecins Sans Frontières. http://www.msf-azg.be/fr/nouvelle/ebola-veiller-a-ce-quaucun-cas-ne-pas… (Consulté le 20 mars 2015).

[86]     Médecins Sans Frontières (2015) « Ebola crisis update - 6 May 2015 ». Médecins Sans Frontières. http://www.msf.org/article/ebola-crisis-update-6-may-2015 (Consulté le 10 mai 2015).

[87]     Médecins Sans Frontières (2015) « Dossier : urgence Ebola ». http://msf.fr/actualite/dossiers/urgence-ebola (Consulté le 10 mai 2015).

[88]     Médecins Sans Frontières (s. d.) « Ebola ». Médecins Sans Frontières. http://www.msf-azg.be/fr/theme/ebola?page=3 (Consulté le 22 octobre 2014).

[89]     Mediscope (2010) « Peste ». Santeweb.ch. http://www.santeweb.ch/santeweb/Maladies/khb.php?Peste&khb_data_id=5&kh… (Consulté le 10 juillet 2014).

[90]     Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (2014) « Fièvres hémorragiques virales Ebola : recommandations pratiques pour mise en application à bord des navires ». http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Recommandations_Ebola_… (Consulté le 5 février 2015).

[91]     Ministère des affaires sociales, de la santé et des femmes français (2014) « Procédure pour la prise en charge d’un cas suspect ou possible de maladie à virus Ebola sur un navire ». http://www.sgdsn.gouv.fr/IMG/pdf/Navire.pdf

[92]     M. Pujos et J. Tabarly (2014) « Conduite à tenir devant un cas suspect de Fièvre Hémorragique Virale Ebola ». http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Conduite_a_tenir_devan… (Consulté le 5 février 2015).

[93]     Olivier, M. (2012) « La variole ». doctissimo.be. http://www.doctissimo.fr/html/sante/encyclopedie/sa_4719_variole.htm (Consulté le 10 mars 2013).

[94]     Organisation Mondiale de la Santé (2008) Règlement Sanitaire International (2005) 2e éd. Genève.

[95]     Organisation Mondiale de la Santé (2014) « Considérations éthiques liées à l’utilisation d’interventions non homologuées contre la maladie à virus Ebola ». Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-ethical-revie… (Consulté le 31 mars 2014).

[96]     Organisation Mondiale de la Santé (2014) « Déclaration de l’OMS sur la réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire international concernant la flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 ». Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/ebola-20140808/fr/ (Consulté le 31 mars 2015).

[97]     Organisation Mondiale de la Santé (2014) « Grippe (saisonnière) ». Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/fr/ (Consulté le 2 mai 2015).

[98]     Organisation Mondiale de la Santé (2014) « La flambée de maladie à virus Ebola au Sénégal est terminée ». Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/17-october-2014/fr/ (Consulté le 26 février 2015).

[99]     Organisation Mondiale de la Santé (2015) « Le Mali et l’OMS annoncent la fin de l’épidémie de la maladie à virus Ebola ». Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2015/mali-ends-ebola/fr/ (Consulté le 31 mars 2015).

[100]   Organisation Mondiale de la Santé (2015) « Maladie à virus Ebola ». Organisation Mondiale de la Santé. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/fr/ (Consulté le 14 avril 2015).

[101]   Perbet, C. (2001) « La peste ». www.caducee.net. http://www.caducee.net/dossierspecialises/infection/peste.asp (Consulté le 24 juin 2014).

[102]   Public Health Service (1944) « 42 USC Part G - Quarantine and Inspection ». U.S. Code, p. 6. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title42/html/USCODE-2011-title… (Consulté le 14 mai 2015).

[103]   Public Health Service (2003) « 42 CFR, Part 71 : Foreign Quarantine ». U.S. Code of Federal Regulations, p. 12. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2013-title42-vol1/xml/CFR-2013-title42… (Consulté le 14 mai 2015).

[104]   Public Health Service (2005) « 42 CFR, Part 70 : Interstate Quarantine ». U.S. Code of Federal Regulations, p. 3. http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2013-title42-vol1/xml/CFR-2013-title42… (Consulté le 14 avril 2015).

[105]   « Quarantine Act 1908 » (s. d.) , p. 273. http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00167/CanPrint (Consulté le 1 mai 2013).

[106]   « Quarantine Act 1951 » (s. d.) http://ebookbrowse.com/quarantine-act-pdf-d361382224

[107]   « Quarantine Act / Loi sur la mise en quarantaine » (s. d.) , p. 31. http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/Q-1.1.pdf (Consulté le 3 mars 2015).

[108]   « Règlement sur la quarantaine » (2006) C.R.C, 1368. http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.,_ch._1368/page-1.h… (Consulté le 23 avril 2015).

[109]   Roberto Barrero (2014) « Informativo n°230 de Centro de Navegacion de Buones Aires ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/Argentina%20-%20Pilot%… (Consulté le 5 mars 2015).

[110]   Rosenhek, J. (2011) « Doctors of the Black Death ». Doctor’s Review. http://www.doctorsreview.com/history/doctors-black-death/ (Consulté le 29 juin 2014).

[111]   Samuel Batcho (2014) « Note circulaire n°2173/PAC/DG/DGA/SG/DCM/DOMS ». http://www.afritramp.eu/UserFiles/File/Benin_Ebola_notification.pdf (Consulté le 26 avril 2015).

[112]   Sandrine Cabut et Hervé Morin (2014) « Fallait-il recréer le virus de la grippe espagnole ? ». Le Monde. http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/06/16/fallait-il-recreer-la… (Consulté le 10 janvier 2015).

[113]   Sarah Penwarden (2014) « Ebola update - 22 October 2014 : Ports in West Africa ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/West%20Africa%20-%20Eb… (Consulté le 6 avril 2015).

[114]   Shan Hong (2014) « Enhanced Quarantine Inspection at Chinese Ports for Vessels Arriving From Ebola Affected Countries ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/China%20-%20Ebola%20Up… (Consulté le 5 février 2014).

[115]   Suzanne Chanteau (2006) Atlas de la peste à Madagascar 2006e éd. IRD Editions. http://books.openedition.org/irdeditions/6582?lang=fr (Consulté le 22 décembre 2014).

[116]   U.S. Coast Guard (2014) « Marine Safety Information Bulletin : Ebola Virus Precautions - Update ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/United%20States%20-%20… (Consulté le 3 mars 2015).

[117]   U.S. Coast Guard (2014) « Marine Safety Information Bulletin : Ebola Virus Precautions - Update (Change 1) ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/United%20States%20-%20… (Consulté le 3 mars 2015).

[118]   U.S. Department of Defense (s. d.) « DOD helps fight Ebola in Liberia and West Africa ». U.S. Department of Defense. http://www.defense.gov/home/features/2014/1014_ebola/ (Consulté le 31 mars 2015).

[119]   Vignes, C. (s. d.) « Hôpital & hospice, architecture ». Encyclopaedia Universalis. http://www.universalis.fr/encyclopedie/hopital-et-hospice-architecture/ (Consulté le 28 février 2013).

[120]   « What Part B covers » (s. d.) Medicare.gov. http://www.medicare.gov/what-medicare-covers/part-b/what-medicare-part-… (Consulté le 28 avril 2015).

[121]   World Health Organization (s. d.) « Définitions de cas relatives aux  quatre maladies devant être notifiées en toutes circonstances en vertu du Règlement sanitaire international (2005) ». http://www.who.int/ihr/Case_Definitions_fr.pdf

[122]   W. R. Arguin (2014) « Marine Safety Information Bulletin : Vessel Reporting Requirments from Countris Posing an Ebola Virus Threat ». http://www.andrewliu.com.hk/compweb/images/Local/United%20States%20-%20… (Consulté le 3 mars 2015).

[123]   Yves Buisson, Élisabeth Nicand et Pierre Saliou (2007) La grippe en face. Xavier Montauban SA. https://books.google.be/books?id=hHe6hIhD45oC&dq=grippe+asiatique&hl=fr… (Consulté le 1 mai 2015).

Download scriptie (2.18 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Thesis jaar
2015