Praktijk(ge)test

Jihad
Van Puymbroeck

Praktijk(ge)test? 

“Het lijkt altijd onmogelijk tot het gerealiseerd is”, zei Nelson Mandela. Afschaffing van kinderarbeid en invoering van het leerplicht waren voor velen ondenkbaar, toch gebeurde het. Vrouwenstemrecht en vrouwelijke volksvertegenwoordigers, het was voor sommigen in een andere tijd onmogelijk. Hoe dan ook zijn deze maatregelen genomen. Het leken utopische verlangens, maar ze zijn allemaal werkelijkheid geworden. Deze kwesties waren een keerpunt in onze maatschappij.

In het kader van mijn bachelorproef werd er een actuele kwestie onderzocht die voor een keerpunt zou kunnen zorgen. Met de nadruk op zou, want het ligt in de handen van onze politici. Of toch niet?

Terug naar de plek waar het allemaal begon

Op 23 februari 2015 kopte elke krant “Twee op de drie dienstenchequebedrijven discrimineren”. Minderhedenforum voerde mystery calling uit bij 251 dienstenchequebedrijven. 62,5% van de bedrijven ging in op de vraag om geen allochtone poetshulp te sturen.

Het politiek debat opende zich terug een weg naar voor- en tegenstanders van praktijktesten en mystery calling. Maar waar hebben ze het nu precies over? Praktijktesten kunnen discriminerend gedrag empirisch vaststellen. En deze testen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Het Minderhedenforum deed zich bijvoorbeeld  voor als een klant op zoek naar poetshulp en stelde de vraag om geen allochtone poetshulp te sturen.

‘Klant is koning toch?’, hoor ik sommigen zeggen. Neen, dit is een geval van discriminatie. In het algemeen verstaat men onder discriminatie: “het ongelijk behandelen van mensen of groepen van mensen op basis van persoons- of groepskenmerken die in de desbetreffende situatie niet ter zake doen”. Poetshulp heeft dan ook niets te maken met de etnisch culturele origine van de persoon die die poetshulp zou verlenen.

Voor de ene politicus zijn praktijktesten een broodnodig instrument om discriminatie aan te pakken, voor de andere zijn praktijktesten uit den boze omdat het een heksenjacht is op de werkgevers.

Stop discriminatie, praktijktesten nu!

Net zoals politici een mening hebben over praktijktesten, blijven sociale organisaties ook niet stilzitten.  Kif Kif, een organisatie die strijd tegen discriminatie en waar ik stage liep, bundelde haar krachten om praktijktesten op de politieke agenda te krijgen. Samen met Samenlevingsopbouw Antwerpen stad en provincie Antwerpen, Hand in Hand, Uit de Marge, Movement X (wacht er komt nog meer!), Minderhedenforum, Ella vzw, De Vlaamse Jeugdraad en een Brussels platform gaan ze de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Zo ontstond het actieplatform #praktijktestennu

In een mooi woord noemen we dit ‘politiseren’. Dat wil zeggen dat het actieplatform één draagvlak vormt om de maatschappij in een wenselijke richting te doen veranderen, deze wenselijke richting is het bestraffen en verbannen van discriminatie.

Het actieplatform #praktijktestennu startte met een spandoekenactie waar werkzoekenden de straat op gingen met de slogan ‘Stop discriminatie, praktijktesten nu!’. De spandoeken verschenen langs bruggen over de autostraten in Antwerpen, Gent, Mechelen en Leuven.

Afbeelding verwijderd.

Praktijktesten zijn essentieel om discriminatie te bestrijden. Er is een antidiscriminatiewetgeving, maar er wordt niet gecontroleerd of die effectief wordt nageleefd. Daarom eist het actieplatform aan de overheid om haar verantwoordelijkheid op te nemen en te voldoen aan haar opdracht om discriminatie aan te pakken.

Valt hij of valt hij niet?

Donderdag 5 oktober ligt het lot in handen van onze politici. Dan zal er beslist worden op welke manier discriminatie op de arbeidsmarkt zal worden aangepakt, met of zonder praktijktesten. En hoe de politieke kaarten er nu uitzien, ziet het er niet voordelig uit voor de voorstanders van praktijktesten.

Maar, en dit is een belangrijke maar! Welke beslissing er ook zal genomen worden, sociale organisaties zullen hun bijl hier niet bij neerleggen. Want dat is nét politiserend werken, het kan een werk zijn van lange adem. En we moeten ook niet vergeten wat Mandela ons geleerd heeft.

Bibliografie

 • Arrijn, P., Feld, S. & Nayer, A. (1998). Discrimination in acces to employment ongrounds of foreign origin: the case of Belgium [onderzoeksrapport]. Brussel: International Labour Organisation.
 • Belling, W. & Lahali, M. (2015). Hoorzitting “discriminatie op de arbeidsmarkt” [powerpoint]. Brussel: Minderhedenforum.
 • Billiet, J. (9 maart 2013). Hoe cruciaal is het sociale kapitaal. De Standaard, p. 61.
 • Borghs, P. (2003). De Antidiscriminatiewet: Handleiding bij de Wet ter Bestrijding van Discriminatie. Antwerpen: Garant.
 • Daily Racism. (1 april 2015) Geraadpleegd op 1 mei 2015, via https://www.facebook.com/pages/Daily-Racism/406742619487273?fref=ts
 • De Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. (z.d.) Geraadpleegd op 5 mei 2015, via http://www.diversiteit.be/de-antidiscriminatiewet-van-10-mei-2007
 • De Block, D. & Handichi Y. (2015). De prakijktest. In Mertens, P. (red.), De miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te veranderen (pp. 125-140). Berchem: EPO vzw.
 • Debruyne, P. & Van Bouchaute, B. (2014). De bestaande orde verstoren: Over de politieke opdracht van het middenveld. Oikos, 69(2), pp. 19-31.
 • Departement Werk en Sociale Economie. (2015). Herkomstmonitor 2015: Arbeidsmarktpositie van personen met een buitenlandse herkomst op basis van administratieve gegevens. Brussel: Dirk Vanderpoorten.
 • De mens achter de migrant. (z.d.) Geraadpleegd op 24 mei 2015, via http://www.kifkif.be/actua/dossiers/de-mens-achter-de-migrant
 • De Prins, D., Sottiaux, S. & Vrielink, J. (2005). Handboek: Discriminatierecht. Mechelen: Wolters Kluwer
 • Dinsbach, W. & van Bon, S. (2012). Gegevens en informatie over discriminatie:Onderzoeksmethodes en beschikbare bronnen in Nederland [onderzoeksrapport]. Rotterdam: Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland.
 • El Aabedy, N. & Joossens, K. (30 maart 2015) Wanhoopskreet van moslima’s uit Ursulinen Mechelen: nu ook verbod op ‘lange kleding’!. Geraadpleegd op 8 mei 2015, via http://www.kifkif.be/actua/wanhoopskreet-van-moslima%E2%80%99s-uit-ursu…
 • El Bouchttaoui, A. (21 maart 2006). De praktijktest. Geraadpleegd op 20 april 2015, via http://www.indymedia.be/files/ANtie_discriminatie_Bijlage_Praktijktest…
 • El Omari, M. (21 januari 2007). [Opinie] "Omkering van de bewijslast" helemaal geen stap voorwaarts. Geraadpleegd op 25 april 2015, via http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F6805.html
 • Fanon, F. (2008). Black skin, white masks. Londen: Pluto Press.
 • Geldof, D. (2014). Van Signalering naar Politisering. Beleidskaders voor Sociaal Werk [cursus]. Antwerpen: Karel de Grote Hogeschool.
 • Hart boven hard. (z.d.) Geraadpleegd op 5 mei 2015, via http://www.hartbovenhard.be
 • Hand in Hand. (22 februari 2011). ‘Er is weinig bereidheid om discriminatie te erkennen’, geraadpleegd op 25 april, via http://multicultuurcampagne.be/waarom/%E2%80%98er-weinig-bereidheid-om-…
 • Historiek. (z.d.) Geraadpleegd op 4 april 2015, via http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/bewegingen_historiek.aspx
 • Hoorzitting Vlaams Parlement: discriminatie op de arbeidsmarkt.(24 april 2015) Geraadpleegd op 19 mei 2015, via https://www.facebook.com/events/557962177679696/
 • Interfederaal Gelijkekansencentrum (z.d.) Wat is racisme?. Geraadpleegd op 5 mei 2015, via http://www.diversiteit.be/wat-racisme
 • Kif Kif & Liga voor de Mensenrechten (2008). Handleiding praktijktest discriminatie [brochure]. Antwerpen: Kif Kif vzw.
 • Kif Kif. (2012). De Kif Kif discriminatiebarometer [onderzoeksrapport]. Antwerpen: Kif Kif vzw.
 • Kif Kif. (19 december 2013). Kif Kif doorgelicht: van website tot beweging. Geraadpleegd op 4 april 2015, via http://www.kifkif.be/actua/kif-kif-doorgelicht-van-website-tot-beweging
 • Kif Kif. (22 mei 2014). selfies-actie #ikstemNIETblanco. Geraadpleegd op 5 april 2015, via http://www.kifkif.be/actua/selfies-actie-ikstemnietblanco
 • Kif Kif (23 april 2015). Wij willen #praktijktestennu !. Geraadpleegd op 19 mei 2015, via http://www.kifkif.be/actua/wij-willen-praktijktestennu
 • Kherbache, Y. (27 maart 2015). Voorstel van decreet van Yasmine Kherbache houdende de praktijktesten. Geraadpleegd op 30 maart 2015, via http://yasminekherbache.be/yasmine-kherbache-dient-decreet-voor-vlaamse…
 • Lauwers, H. (2013). Een nieuw pact over de maatschappelijke functie van het middenveld. In Schuermans, G. (ed.), Politieke ruimte (pp. 61-66). Brugge: die Keure, Professional Publishing.
 • Maly, I. (2013). Over neoliberalisme, democratie en de nood aan politisering. In Schuermans, G. (ed.), Politieke ruimte (pp. 33-38). Brugge: die Keure, Professional Publishing.
 • Mouffe, C. (2005). Over het politieke. Kampen: Uitgeverij Klement.
 • Movement X. (z.d.) Geraadpleegd op 1 mei 2015, via http://www.movementx.org/
 • Nwabuzo, O. (2013). Racist crime in Europe: ENAR Shadow Report 2013-2014 [onderzoeksrapport]. Brussel: European Network Against Racism
 • Oosterlynck, S. (2013). Over politiek: gelijkheid als hypothese. In Schuermans, G. (ed.), Politieke ruimte (pp. 45-52). Brugge: die Keure, Professional Publishing.
 • Payne, M. (2005). Modern social work theory. Groot-Brittannië: Palgrave Macmillan
 • Peeters, K. (2015). Kris Peeters wil actie tegen discriminatie [overheidspublicatie]. Brussel: Vice-Eersteminister
 • Resolutie bestrijding discriminatie: 'duidelijk signaal aan samenleving'. (z.d.) Geraadpleegd op 8 mei 2015, via http://www.minderhedenforum.be/actua/detail/resolutie-bestrijding-discr…
 • Ringland in ’t kort. (z.d.) Geraadpleegd op 1 mei 2015, via http://ringland.be/ringland-int-kort/
 • Rorive. I. (2006). European Anti-Discrimination Law Review [onderzoeksrapport]. Brussel: Migration Policy Group & Human European Consultancy.
 • Rorive, I. (2009). Proving Discrimination Cases: the Role of Situation Testing [onderzoeksrapport]. Brussel: Migration Policy Group & Centre for Equal Rights.
 • Segers, F. (23 februari 2015). Muyters wil overleg over discriminatie dienstenchequebedrijven. Geraadpleegd op 10 april 2015, via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/2.37760?eid=1.2248700
 • Spaas, N. (2015). Dienstencheques: subsidieren om te discrimineren? [onderzoeksrapport]. Brussel: Hüseyin Aydinli
 • Temmerman, J., Rommers, W. & El Mabrouk, F. (23 februari 2015). Muyters: 'Discriminatie kan niet en moet sterk veroordeeld worden'. Geraadpleegd op 10 april 2015, via http://www.standaard.be/cnt/dmf20150223_01543714
 • Teughels, S. & Deiteren, C. (2015). Hoorzitting Vlaams Parlement: Discriminatie op de arbeidsmarkt [powerpoint]. Brussel: Vlaams Netwerk voor Ondernemingen & Unie van Zelfstandige Ondernemers.
 • Thiery, W. & Kint, C. (2007). Discriminatie Eindvonnis op tegenspraak [vonnis]. Brussel: Rechtbank van Eerste Aanleg.
 • Truyens, C. (2013). Over middenveldorganisaties en politieke ruimte. In Schuermans, G. (ed.), Politieke ruimte (pp. 7-8). Brugge: die Keure, Professional Publishing.
 • Truyts, J. (25 februari 2015). CD&V spreekt zich uit voor praktijktests bij dienstenchequebedrijven. Geraadpleegd op 10 april 2015, via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/2.37760?eid=1.2248700
 • Van Bouchaute, B. (2013). (De)politisering van/in/door het middenveld?. Demos, 11, pp. 18-25.
 • Van Bouchaute, B. & Debruyne, P. (december 2013). Het middenveld zal politiek zijn, of het zal niet zijn. De Gids, pp. 1-5.
 • Van Bouchaute, B., Timbremont, C., Pruyt, M. (2013). POLITICOLOGIE: Politiek en beleid in sociaal perspectief. Gent: Academia Press.
 • Van Campenhout, H. (12 februari 2015). Levensbeschouwing in tijden van superdiversiteit. Geraadpleegd op 15 april 2015, via http://www.kifkif.be/actua/levensbeschouwing-in-tijden-van-superdiversi…
 • Van den Broeck, M. & Buelens, J. (24 oktober 2007). Overheid veroordeeld voor niet invoeren praktijktest. De Juristenkrant, p. 6.
 • Van den Broeck, K., Heylen, K. & Winters, S. (11 december 2013). Onderzoekspost II Meten van de discriminatiegraad-Input rapport. Geraadpleegd op 11 april 2015, via https://steunpuntwonen.be/Documenten/Onderzoek_Werkpakketten/gwo-volume…
 • Van Puymbroeck, J. (11 maart 2015). Diversiteitsbarometer Politie > een nieuw dossier op Kif Kif. Geraadpleegd op 19 mei 2015, via http://www.kifkif.be/actua/diversiteitsbarometer-politie-een-nieuw-doss…
 • Verenigde Verenigingen (3 maart 2011). Wie zijn we?. Geraadpleegd op 25 april 2015, via http://www.deverenigdeverenigingen.be/wie-zijn-we
 • Verhaeghe, P. (29 april 2015). # praktijktesten nu – maar welke praktijktesten?.Geraadpleegd op 29 april 2015, via http://poliargus.be/praktijktesten-nu-maar-welke-praktijktesten/
 • Visie & werking. (z.d.) Geraadpleegd op 5 april 2015, via http://www.kifkif.be/over-kif-kif/visie-werking
 • Voortgangsrapport 2013 – Jaarverslag 2015. (2013) [jaarverslag]. Antwerpen: Kif Kif vzw.
 • Voortgangsrapport 2014 – Jaarverslag 2015. (2014) [jaarverslag]. Antwerpen: Kif Kif vzw.
 • Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt (2015) [overheidspublicatie]. Brussel: Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Wauters, R. (20 mei 2015). Radicalisering stoppen? Dan ook discriminatie. De Standaard, p. 14.
 • Werkgelegenheid & Sociale zaken (2004). Gelijkheid en non-discriminatie in een uitgebreide Europese Unie [overheidspublicatie] Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschap
 • Zo kan het ook!. (z.d.) Geraadpleegd op 15 april 2015, via http://www.kifkif.be/actua/dossiers/zo-kan-het-ook
 •