Small logo's, big love: perceptie van brand prominence als costly signal bij jongemannen

Jolien
Vandenbroele

 

Playboys en hun billboards: communiceren met luxe-items

Een Ferrari zal in Testaankoop nooit omschreven worden als een verstandige aankoop. De auto kost een klein fortuin, biedt slechts plaats aan twee mensen en bovendien mag je een serieuze rekening verwachten wanneer hij hersteld moet worden. Toch verkoopt Ferrari wereldwijd ongeveer 7000 stuks per jaar en staan mensen die het immense bedrag neerleggen voor deze luxewagen weinig stil bij dergelijke zaken. Luxeconsumptie is ook te zien in meer 'alledaagse' voorwerpen, denk maar aan een handtas van Chanel, champagne van Moët of een paar pumps van Louboutin. De shopuitjes van de Kardashians van deze wereld zullen de luxe-industrie ook geen windeieren leggen. Er wordt verwacht dat deze markt een gestage groei zal kennen van 4% tot 6% tegen 2017, goed voor zo'n slordige 265 biljoen euro aan persoonlijke luxegoederen.

Ultieme motivatie

Waarom spenderen mensen zoveel geld aan luxeproducten die op zich niet veel nuttiger zijn dan gewone producten? Je zou kunnen argumenteren dat velen de heuristiek 'duurder is beter' volgen of dat mensen zich gelukkiger voelen door een exclusieve aankoop. Luxeconsumptie wordt daarnaast ook wel eens in één adem genoemd met conspicuous consumption: het kopen van opvallende luxe-items om je rijkdom te communiceren. Jolien Vandenbroele (UGent, master Communicatiewetenschappen) onderzocht de communicatiedimensie van luxeconsumptie echter vanuit een evolutionair psychologisch perspectief. Binnen dit kader gaat men op zoek naar de onderliggende en vaak onbewuste motieven van ons gedrag. Terwijl de vorige verklaringen voor het kopen van luxegoederen dus eerder logisch en voor de hand liggend lijken, graaft evolutionaire psychologie een beetje dieper.

Flirttactieken van onze voorouders

Studies in het academisch veld tonen immers aan dat veel aspecten van ons huidig consumentengedrag een evolutionaire basis hebben. Onze voorouders werden namelijk gedreven door motivaties die hen hielpen om destijdse uitdagingen aan te gaan zoals het vinden van een aantrekkelijke partner, het verzamelen van voedsel of het verkrijgen van een status. Kosten noch moeite werden gespaard om hulpmiddelen te verwerven die hen konden helpen bij het verwezenlijken van deze doelen. Een man bemachtigde bijvoorbeeld heel wat status en prestige door het kunnen schieten van een goed stuk wild. Dierlijke proteïnen en eiwitten waren per slot van rekening essentieel om te kunnen overleven. Hierdoor functioneerde de jachttrofee als een statussymbool dat de uitstekende capaciteiten van de man communiceerde naar de andere leden van de stam. Vooral de interesse van de vrouwelijke leden werd hierdoor gewekt. Voor hen was het immers noodzakelijk een partner te vinden die in staat is haar gezin te onderhouden met voedsel en andere economische bronnen. 

M'as-tu-vu-gehalte

Universele onderzoeken tonen aan dat vandaag vrouwen het nog steeds belangrijk vinden dat een toekomstige partner voldoende capaciteiten (intelligentie, geld) heeft en dat mannen alsnog gebruikmaken van statussymbolen om deze kenmerken te communiceren. Je hoeft echter geen jacht skills meer te bezitten om je marktwaarde op te krikken, een Rolex-horloge kopen bij de juwelier om de hoek volstaat. Luxe-items zoals Rolex-horloges en Ferrari's worden ook wel costly signals genoemd omwille van hun hoge prijs en opvallend karakter. Costly signals spelen een belangrijke rol in de interpersoonlijke communicatie tussen man en vrouw en werken volgens hetzelfde principe als een jachttrofee bij onze voorouders. In feite kan het costly signal functioneren als een hulpmiddel voor de man om te communiceren: 'hé, kijk naar mij jongedame, ik verdien genoeg geld dat ik me dit soort luxeproducten kan permitteren.'

Gladde jongens

Vooraleer een catalogus van Ferrari te bestellen, mannen, moet er een serieuze kanttekening worden gemaakt. Vrouwen beschouwen mannen met costly signals enkel aantrekkelijk voor een losse relatie, genre one-night-stand. Mannen die het iets ernstiger menen, nemen beter geen grote financiële risico's zoals de aankoop van een dure auto. Dit zou immers het risico op financiële instabiliteit voor de vrouw en haar kinderen kunnen verhogen.  Afhankelijk van jouw relatie-interesse kan een costly signal dus een efficiënte verleidingstactiek vormen, of net niet.

Karl who?

Dit doet natuurlijk de vraag rijzen of er nog meer nuances kunnen worden aangebracht. Levert kledij van populaire luxeconsumptie, genre Armani of Calvin Klein, hetzelfde voordeel op als pakweg een Ferrari? De luxemarkt is tegenwoordig immers niet meer zo homogeen als vroeger. De voorheen elitaire luxe-industrie opende zijn deuren voor de massa-industrie en -markt. Kan dus ook een logo van een populair luxemerk functioneren als een costly signal en op welke manier interpreteren vrouwen deze signalen? En niet onbelangrijk, worden mannen met logo's ter grootte van billboards op hun T-shirts als playboys bestempeld ten opzichte van degenen die het iets subtieler aanpakken?

Size doesn't matter

Via een experimenteel onderzoek werd de vrouwelijke perceptie nagegaan van mannen die een T-shirt aanhebben met een logo van een populair luxemerk. Het logo van het merk bleek efficiënt te werken als costly signal want vrouwen bevonden hen hierdoor aantrekkelijker als relatiepartner ten opzichte van mannen die een T-shirt zonder logo droegen. Vrouwen sloegen echter geen acht op de grootte van het logo en mannen met grote of kleine logo's werden niet significant anders geëvalueerd. De opvallendste bevinding was wel dat mannen met een logo aantrekkelijk werden bevonden voor zowel een losse als een serieuze relatie. In tegenstelling dus tot eerdere onderzoeken waar bijvoorbeeld een Ferrari enkel de aantrekkelijkheid voor een flirt verhoogt, blijkt dat logo's van populaire luxemerken anders worden geïnterpreteerd.

Consumptie als compensatie

Populaire luxeconsumptie kan dus als een efficiënt hulpmiddel dienen binnen interpersoonlijke communicatie. Dit onderzoeksresultaat bevestigt helaas ook opnieuw het idee dat consumptie een manier kan vormen om te compenseren voor een 'gebrek' aan individuele kenmerken. Mensen die het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven gaan mogelijk hierdoor toch luxeproducten kopen omwille van de status en de voordelen die eraan gebonden zijn en riskeren zich zo financieel in de nesten te werken. Hiermee verhogen ze echter enkel hun statusperceptie ten opzichte van buitenstaanders en lopen ze bovendien het risico om door de mand te vallen wanneer blijkt dat ze eigenlijk niet zo welvarend zijn. Sociale marketeers staan dus voor een uitdaging: kunnen zij deze doelgroep ervan overtuigen dat bling-bling niet boven een pure en eerlijke conversatie gaat?

Bibliografie

 

Amaldoss, W. & Jain, S. (2008). Trading up: A strategic analysis of reference group effects. Marketing Science, 27(5), 932-942.

 

Bagheri, M. (2014). Luxury consumer behavior in Malaysia: Loud brands versus quiet brands. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 316-324.

 

Bagwell, L.S. & Bernheim, B.D. (1996). Veblen effects in a theory of conspicuous consumption. The American Economic Review, 86(3), 349-373.

 

Baker, M.D. & Maner, J.K. (2008). Risk-taking as a situationally sensitive male mating strategy. Evolution and Human Behavior, 29(6), 391-395.

 

Bassett, J.F. & Moss, B. (2004). Men and women prefer risk takers as romantic and nonromantic partners. Current research in Social Psychology, 9(10), 135-144.

 

Bellezza, S., Gino, F. & Keinan, A. (2014a). The red sneakers effect: Inferring status and competence from signals of nonconformity. Journal of Consumer Research, 41(1), 35-54.

 

Bellezza, S. & Keinan, A. (2014b). Brand tourists: How non-core users enhance the brand image by eliciting pride. Journal of Consumer Research, 41(2), 397-417.

 

Berger, J. & Heath, C. (2007). Where consumers diverge from others: Identity-signaling and product domains. Journal of Consumer Research, 34, 121-134.

 

Berger, J. & Rand, L. (2008). Shifting signals to help health: Using identity signaling to reduce risky health behaviors. Journal of Consumer Research, 35(3), 509-518.

 

Berger, J. & Ward, M. (2010). Subtle signals of inconspicuous consumption. Journal of Consumer Research, 37(4), 555-569.

 

Bian, Q. & Forsythe, S. (2012). Purchase intention for luxury brands: A cross cultural comparison. Journal of Business Research, 65(10), 1443-1451.

 

 

Bird, D.W. & Bird, R.B. & Smith, E.A. (2001). The hunting handicap: Costly signaling in human foraging strategies. Behavioral ecology and sociobiology. 50(1), 9-19.

 

Bird, R., & Smith, E.A. (2005). Signaling theory, strategic interaction, and symbolic capital. Current Anthropology, 46(2), 221–248.

 

Buss, D.M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral Brain Sciences, 12, 1– 49.

 

Charles, K.K., Hurst, E. & Roussanov, N. (2009). Conspicuous consumption and race. The Quarterly Journal of Economics, 124(2), 425-467.

 

Chisholm, J.S. (1993). Death, hope and sex: Life-history theory and the development of reproductive strategies. Current Anthropology, 34(1), 1-24.

 

Cummins, D. (2005). Dominance, status and social hierarchies. In D.M. Buss (Ed.), The handbook of evolutionary psychology (pp. 676-697). New York: Wiley.

 

D'Arpizio, C. (2014). Luxury goods worldwide market study, fall-winter 2014 update. Geraadpleegd op 15 april 2015 op het World Wide Web: http://www.bain.com/bainweb/PDFs/Bain_Worldwide_Luxury_Goods_Report_201…

 

De Fraja, G. (2009). The origin of utility: Sexual selection and conspicuous consumption. Journal of Economic Behavior and Organisation, 72(1), 51-69.

 

Dubois, D., Rucker, D.D. & Galinsky, A.D. (2012). Super size me: product size as a signal of status. Journal of Consumer Research, 38(6), 1047-1062.

 

Dunbar, R.I.M. & Kelly, S. (2001). Who dares, wins. Heroism versus altruism in women's mate choice. Human Nature, 12(2), 89-105.

 

Eastwick, P.W. (2013). The psychology of the pair bond: Past and future contributions of close relationships research to evolutionary psychology. Psychological inquiry, 24(3), 183-191.

 

Escalas, J.E. & Bettman, J.R. (2003). You are what you eat: The influence of reference groups on consumers' connections to brands. Journal of Consumer Psychology, 13(3), 339-348.

 

Farthing, G.W. (2007). Neither daredevils nor wimps: Attitudes toward physical risk takers as mates. Evolutionary Psychology, 5(4), 754-777.

 

Feltovich, N., Harbaugh, R. & To, T. (2002). Too cool for school? Signalling and countersignalling. RAND Journal of Economics, 33(4), 630-649.

 

Ferraro, R., Kirmani, A. & Matherly, T. (2013). Look at me! Look at me! Conspicuous brand usage, self-brand connection and dilution. Journal of Marketing Research, 50(4), 477-488.

 

Field, A. & Hole, G. (2003). How to design and report experiments. London: Sage.

 

Figueredo, A.J., Vàsquez, G., Brumbach, B.H., Schneider, S.M.R., Sefcek, J.A. & Jacobs W.J. et al. (2006). Consilience and life history theory: From genes to brain to reproductive strategy. Developmental Review, 26(2), 243-275.

 

Fournier, S. (1998). Consumers and their brands: Developing relationship theory in consumer research. Journal of Consumer Research, 24(4), 343-353.

 

Gangestad, S.W., Gaver-Apgar, C.E., Simpson J.A. & Cousins A.J. (2007). Changes in women's mate preferences across the ovulatory cycle. Journal of Personality and Social Psychology, 92(1), 151-163.

 

Gaulin, J.C. & McBurney, H. (2001). Psychology: an evolutionary approach. New Jersey: Pretince Hall.

 

Geher, G. & Kaufman, S.B. (2013). Mating intelligence unleashed: The role of the mind in sex, dating and love. New York: Oxford University Press.

 

Geiger-Oneto, S., Gelb, B.D., Walker, D. & Hess, J.D. (2013). "Buying status" by choosing or rejecting luxury brands and their counterfeits. Journal of the Academy of Marketing Science, 41(3), 357-372.

 

Grafen, A. (1990). Biological signals as handicaps. Journal of Theoretical Biology, 144, 517–546.

 

Greiling, H. & Buss, D.M. (2000). Women's sexual strategies: The hidden dimension of extra-pair mating. Personality and Individual Differences, 28(5), 929-963.

 

Griskevicius, V., Goldstein, N.J., Mortensen, C.R., Cialdini, R.B., & Kenrick, D.T. (2006). Going along versus going alone: When fundamental motives facilitate strategic (non)conformity. Journal of Personality and Social Psychology, 91(2), 281–294.

 

Griskevicius, V. & Kenrick, D.T. (2013). Fundamental motives: how evolutionary needs influence consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 23(3), 372-386.

 

Griskevicius, V., Tybur, J.M., Sundie, J.M., Cialdini, R.B., Miller, G.F. & Kenrick, D.T. (2007). Blatant benevolence and conspicuous consumption: When romantic motives elicit costly displays. Journal of Personality and Social Psychology, 93(1), 85-102.

 

Guegen, N. & Lamy, L. (2012). Men's social status and attractiveness: women's receptivity to men's date requests. Swiss Journal of Psychology, 71(3), 157-160.

 

Han, Y.J., Nunes, J.C. & Drèze, X. (2010). Signaling status with luxury goods: the role of brand prominence. Journal of Marketing, 74(4), 15-30.

 

Hill, E.M. & Chow, K. (2002). Life-history theory and risky drinking. Addiction, 97(4), 401-413.

 

Hill, E.M., Ross, L.T. & Low, B.S. (1997). The role of future unpredictability in human risk-taking. Human nature, 8(4), 287-325. 

 

Holt, D.B. (1998). Does cultural capital structure American consumption? Journal of Consumer Research, 23(4), 326-350.

 

Hudders, L. (2012). Why the devil wears Prada: Consumers' purchase motives for luxuries. Journal of Brand Management, 19, 609-622.

 

Janssens, K., Pandelaere, M., Van den Bergh, B., Millet, K., Lens, I. & Roe, K. (2011). Can buy me love: Mate attraction goals lead to perceptual readiness for status products. Journal of Experimental Social Psychology, 47(1), 254-258.

 

Jonason, P. & Centrulo, J. (2009). Gift-giving as a courtship or mate-retention tactic? Insights from non-human models. Evolutionary Psychology, 7(1), 89-103.

 

Jonason, P.K., Li, N.P. & Madson, L. (2012). It is not all about the Benjamins: Understanding preferences for mates with resources. Personality and Individual Differences, 52(3), 306-310.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. St. Ivers: Penguin Books.

 

Kaplan, H.S. & Gangestad, S.W. (2005). Life history theory and evolutionary psychology. In D.M. Buss (Ed.), Handbook of evolutionary psychology (pp. 68-95). New York: Wiley.

 

Kastanakis, M.N. & Balabanis, G. (2012). Between the mass and the class: Antecedents of the bandwagon luxury consumption behavior. Journal of Business Research, 65(10), 1399-1407.

 

Kastanakis, M.N. & Balabanis, G. (2014). Explaining variation in conspicuous luxury consumption: An individual differences' perspective. Journal of Business Research, 67(10), 2147-2154.

 

Kenrick, D.T., Griskevicius, V., Neuberg S.L. & Schaller, M. (2009). Renovating the pyramid of needs: contemporary extensions built upon ancient foundations. Perspectives on Psychological Science, 5(3), 292-314.

 

Kenrick, D.T.,  Griskevicius, V. , Sundie, J.M.,  Li, N.P., Li, Y.J. & Neuberg, S.L. (2009). Deep rationality: The evolutionary economics of decision making. Social Cognition, 27(5), 764-785.

 

Kenrick, D.T., Groth, G.E., Trost, M.R. & Sadalla, E.K. (1993). Integrating evolutionary and social exchange perspectives on relationships: Effects of gender, self-appraisal and involvement level on mate selection criteria. Journal of Personality and Social Psychology, 64(6), 951-969.

 

Kenrick, D.T. & Keefe, R.C. (1992). Age preferences in mates reflect sex differences in human reproductive strategies. The Behavioral and Brain Sciences, 15(1), 75–133.

 

Kenrick, D.T., Li, Y.J., White, A.E. & Neuberg, S.L. (2012). Economic subselves: Fundamental motives and deep rationality. In J.P. Forgas, K. Fiedler & C. Sedikides (Eds.), Social Thinking and Interpersonal Behavior (pp. 23-43). New York: Psychology Press.

 

Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Griskevicius, V., Schaller, M. & Becker, D.V. (2010). Goal-driven cognition and functional behavior: The fundamental motives framework. Current Directions in Psychological Science, 19(1), 63-67.

 

Li, N.P., Bailey, J.M., Kenrick, D.T. & Linsenmeier, J.A.W. (2012). The necessities and luxuries of mate preferences: Testing the tradeoffs. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 947-955.

 

Li, N.P. & Kenrick, D.T. (2006). Sex similarities and differences in preferences for short-term mates: what, whether, and why. Journal of Personality and Social Psychology, 90(3), 468-489.

 

Mazzocco, P.J., Rucker, D.D., Galinsky, A.D., Anderson, E.T. (2012). Direct and vicarious conspicuous consumption: identification with low-status groups increase the desire for high-status goods. Journal of Consumer Psychology, 22(4), 520-528.

 

McAlvanah, P. (2009). Are people more risk-taking in the presence of the opposite sex? Journal of Economic Psychology, 30(2), 136-146.

 

MacAndrew, F.T. (2002). New evolutionary perspective on altruism: Multilevel-selection and costly-signaling theories. Current Directions in Psychological Science, 11(2), 79–82.

 

Miller, G.F. (2000). The mating mind: How sexual choice shaped the evolution of human nature. New York: Doubleday.

 

Miller, G.F. (2009). Spent. Sex, evolution and consumer behavior. Light: Penguin Books.

 

Moller, A.P. (2008). Sex and sexual selection. In C. Crawford & D. Krebs (Eds.), Foundations of evolutionary psychology (pp. 71-90). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

 

Müssweiler, T., Rüter, K. & Epstude, K. (2004). The ups and downs of social comparison: Mechanisms of assimilation and contrast. Journal of Personality and Social Psychology, 87(6), 832-844.

 

Nelissen, R.M.A. & Meijers, M.H.C. (2011). Social benefits of luxury brands as costly signals of wealth and status. Evolution and Human Behavior, 32(5), 343-355.

 

Okami, P. & Schackelford, T.K. (2001). Human sex differences in sexual psychology and behavior. Annual Review of Sex Research, 12(1), 186-241.

 

Ordabayeva, N. & Chandon, P. (2011). Getting ahead of the Joneses: When equality increases conspicuous consumption among bottom-tier consumers. Journal of Consumer Research, 38(1), 27-41.

 

Phau, I. & Teah, M. (2009). Devil wears (counterfeit) Prada: a study of antecedents and outcomes of attitudes towards counterfeits of luxury brands. Journal of Consumer Marketing, 26(1), 15-27.

Powell, M. & Ansic, D. (1997). Gender differences in risk behavior in financial decision making, an experiment analysis. Journal of Economic Psychology, 18(6), 605-628.

 

Rogers, A.R. (1994). Evolution of time preference by natural selection. American Economic Review, 84(3), 460-481.

 

Roney, J.R. (2003). Effects of visual exposure to the opposite sex: cognitive aspects of mate attraction in human males. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(3), 393-404.

 

Rucker, D.D. & Galinsky, A.D. (2008). Desire to acquire: Powerlessness and compensatory consumption. Journal of Consumer Research, 35(2), 257-269.

 

Saad, G. (2006). Applying evolutionary psychology in understanding the Darwinian roots of consumption phenomena. Managerial and Decision Economics, 27(2-3), 189-201.

 

Saad, G. (2011). The consuming instinct. What juicy burgers, ferraris, pornography and gift giving: reveal about human nature. New York: Prometheus Books.

 

Saad, G. & Vongas, J.G. (2009). The effect of conspicuous consumption on men's testosterone levels. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110(2), 80-92.

 

Schmitt, D.P. (2005). Sociosexuality from Argentina to Zimbabwe: a 48-nation study of sex, culture and strategies of human mating. The Behavioral and Brain Sciences, 28(2), 247-275.

 

Schackelford, T.K., Schmitt, D.P. & Buss, D.M. (2005). Universal dimensions of human mate preferences. Personality and Individual Differences, 39(2), 447-458.

 

Simpson, J.A. & Gangestad, S.W. (1991). Individual differences in sociosexuality: Evidence for convergent and discriminant validity. Journal of Personality and Social Psychology, 60(6), 870-883.

 

Simpson, J.A. & Gangestad, S.W. (1992). Sociosexuality and romantic partner choice. Journal of Personality, 60(1), 31-51.

 

Simpson, J.A. & Gangestad, S.W. (2000). The evolution of human mating: Trade-offs and strategic pluralism. The Behavioral and Brain Sciences, 23(4), 573-587.

 

Simpson, J.A., Gangestad, S.W., Christensen, P.N., & Leck, K. (1999). Fluctuating asymmetry, sociosexuality, and intrasexual competitive tactics. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 159–172.

 

Sivanathan, N. & Pettit, N.C. (2010). Protecting the self trough consumption: Status goods as affirmational commodities. Journal of Experimental Social Psychology, 46(3), 564-570.

 

Smith, E.A. & Bird, R.L.B. (2000). Turtle hunting and tombstone opening. Evolution and Human Behavior, 21(4), 245-261.

 

Solomon, M.R. (1983). The role of products as social stimuli: A symbolic interactionism perspective. Journal of Consumer Research, 10(3), 319-329.

 

Stearns, S.C. & Allal, N. & Mace, R. (2008). Life history theory and human development. In                       C. Crawford & D. Krebs (Eds.), Foundations of evolutionary psychology (pp. 47-70). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

 

Stiver, K.A. & Alonzo, S.H. (2009). Parental and mating effort: is there necessarily a trade-off? Ethology, 115(12), 1101-1026.

 

Sundie, J.M. & Griskevicius, V. & Vohs, K.D. & Kenrick, D.T. & Tybur, J.M. & Beal, D.J. (2011).  Peacocks, porches and Thorstein Veblen: conspicuous consumption as a sexual signaling system. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 664-680.

 

Sylwester, K. & Pawlowski, B. (2011). Daring to be darling: Attractiveness of risk takers as partners in long- and short-term sexual relationships. Sex Roles, 64(9-10), 695-706.

 

Tooby, J. & Cosmides, L. (1992). The past explains the present: Emotional adaptations and the structure of the ancestral environments. Ethology and Sociobiology, 11(4-5), 375-424.

 

Van Kempen, L. (2004). Are the poor willing to pay a premium for designer labels? A field experiment in Bolivia. Oxford Development Studies, 32(2), 205-224.

 

Veblen, T. (1989). The theory of the leisure class. St. Ives: Penguin books.

 

Vyncke, P. (2012). The heart and the mind: On advertising and consumption. Gent: University Press Gent.

Wang, X.T., Kruger, D.J. & Wilke, A. (2009). Life history variables and risk-taking propensity. Evolution and Human behavior, 30(2), 77-84.

 

Wang, Y. & Griskevicius, V. (2014). Conspicuous consumption, relationships, and rivals: women's luxury products as signals to other women. Journal of Consumer Research, 40(5), 834-855.

 

White, K. & Dahl, D.W. (2006). To be or not to be? The influence of dissociative reference groups on consumer preferences. Journal of Consumer Psychology, 16(4), 404-413.

 

Wiedmann, K.P., Hennigs, N. & Siebels, A. (2009). Value-based segmentation of luxury consumption behavior. Psychology and Marketing, 26(7), 625-651.

 

Wilcox, K., Kim, H.M. & Sen, S. (2009). Why do consumers buy counterfeit luxury brands? Journal of Marketing Research, 46(2), 247-259.

 

Wilson, M. & Daly, M. (1985). Competitiveness, risk taking, and violence: the young male syndrome. Ethology and Sociobiology, 6(1), 59-73.

 

Zahavi, A. & Zahavi, A. (1997). The Handicap Principle: A missing piece of Darwin's puzzle. Oxford: Oxford University press.

Download scriptie (16.48 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015
Promotor(en)
PROF. DR. PATRICK VYNCKE