THEATER EN DE REPRESENTATIE VAN DE GRUWEL VAN DE EERSTE WERELDOORLOG AAN HET WESTFRONT.

Famke
Struyve

THEATER, LOUTER ONTSPANNING OF BROODNODIG?

Als wij vandaag naar het theater gaan dan is dat omdat we fan zijn van een bepaald stuk of een bepaalde acteur. We gaan naar het theater ter ontspanning, als tijdverdrijf, om eens goed te lachen of om ons intens te doen raken.
Maar wat als theater een kwestie wordt van leven en dood? Wat als theater naast ontspanning, ook een noodzaak wordt?

Het gat in ons collectief geheugen

De meeste Belgen kennen de geschiedenis en weten hoe België via het Von Schlieffenplan in de oorlog meegesleurd werd. Er zijn talloze onderzoeken gevoerd naar verschillende componenten die gangbaar waren tijdens ‘Den Grooten Oorlog’. We dienen maar enkele geschiedenisboeken open te slaan en we kunnen tot in detail lezen waar en wanneer welke veldslagen plaatsvonden en hoe de economie transformeerde onder het juk van de Eerste Wereldoorlog. In een vingerknip kunnen we informatie vinden over de erbarmelijke omstandigheden waarin mensen honderd jaar geleden dienden te leven. Dan nog maar te zwijgen over de talloze informatie over de politieke intriges en beslissingen die in die periode genomen werden. Door intens onderzoek is het vandaag de dag mogelijk geworden om die feiten allemaal terug op te halen. Dit is ook wat ons de komende tijd te wachten staat. Heel wat tentoonstellingen, optochten en evenementen worden op poten gezet om het honderdjarig bestaan van deze oorlog te herdenken. Slechts één element is opmerkelijk afwezig in dat Belgisch collectief geheugen: theater en breder genomen de cultuur tijdens WO1. Weinig boeken zijn in staat een beeld te schetsen van het Belgische theaterleven aan het Westerse front. Britse theaterwetenschappers staan op dat vlak veel verder dan wij Vlaamse. Opmerkelijk, want na onderzoek is gebleken dat theater in de loopgraven een niet te onderschatten functie uitoefende. Theater had een sterk aandeel in de Grootte Oorlog en het belang ervan dient dringend onderstreept te worden.

Theater multifunctioneel

Theater vervulde tijdens de oorlog verschillende functies. Dit deed het zowel aan het thuisfront, als in het oog van de storm: de loopgraven. Theater werd ingezet als fondsenwervend paradigma, propaganda en bovenal als redmiddel voor de moraal. De belangrijkste functie van het theater was namelijk de verstrooiing van de soldaat. Het spelen of het bekijken van theater was voor de soldaten op rust een populaire aangelegenheid. Het hield de moraal hoog en het moeten lachen tijdens voorstellingen werkte vaak therapeutisch. Niet enkel de therapeutische werking was belangrijk, maar het theater bood de soldaat ook de kans om eventjes weg te vluchten van de gruwel in een illusie van een andere, betere wereld: thuis.

Eén feit dat bewijst dat theater niet louter ontspanning bood, maar ook een grote noodzakelijkheid vormde was het herstel van fysiek of psychisch gewonde soldaten. Onderzoek toont namelijk aan dat gewonde soldaten die de mogelijkheid hadden om theater te bekijken tijdens hun herstelperiode, sneller de oude waren. Een niet onbelangrijk feit, want hoe sneller de soldaat terug de oude was, hoe sneller hij terug naar het front gestuurd kon worden. En elke soldaat was nodig.

'Het was dan wel geen kunst met een grote K, maar iedere vorm van toneel, hoe eenvoudig die ook mocht zijn, was een welgekomen verstrooiing voor de rustende soldaat”

Vlaamse realisaties

In de onderzoekspaper worden drie Vlaamse casussen onderzocht. Zo zijn er de theaterrevue ‘Ontploft!’ en het blijspel ‘Marraintjesliefde’, beiden van de hand van August Nobels. Nobels was een priester-weldoener uit Sint-Niklaas, die zich bij het uitbreken van de oorlog vrijwillig aanmeldde bij het leger. Daarnaast wordt er ook een tragedie van naderbij bekeken: ‘Lenore’ van de Antwerpse Dirk Vansina. Vansina en Nobels schreven hun stukken tijdens de Eerste Wereldoorlog, terwijl ze van op de eerste rij getuigen waren van de gruwel en verschrikking.

De verhalen worden ontleed en er wordt gekeken in hoeverre de realiteit van De Grootte Oorlog ingang vindt in die verhalen. Dit kan heel subtiel gebeuren, via bijvoorbeeld het motief van het geloof, maar het kan ook heel expliciet door ‘verlies’ als centraal thema naar voren te schuiven.

Theater: een helende kracht?

Echter belangrijk voor de vraag of theater ook een noodzaak kan zijn is het onderzoeken van de helende werking van theater. Daarvoor wordt beroep gedaan op twee vaktermen: katharsis en psychodrama. Katharsis is een eeuwenoud begrip die teruggaat tot Aristoteles. Met katharsis doelt hij op het zuiverende effect van de toeschouwer bij het zien van een Griekse tragedie. De toeschouwer kan zich met de tragische held identificeren, waardoor hij angst en medelijden ervaart. Doordat de toeschouwer er zich van bewust is dat wat hij ziet, slechts een schouwspel is kan hij die emoties overtreffen en ervaart hij een louterend gevoel. Deze notie van katharsis wordt binnen de onderzoekspaper ook teruggekoppeld naar de soldaat als toeschouwer.

Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van het begrip psychodrama van de filosofoof en arts Moreno. Psychodrama is een therapeutische praktijk waarbij een persoon in de vorm van improvisatie-theater een conflictsituatie gaat uitbeelden om zo zijn problemen te kunnen verwerken. Hiervoor is er niet noodzakelijk een publiek vereist, aangezien de exploratie van de acteur zelf primeert. Er worden echter ook geen artistieke vaardigheden van de persoon in kwestie vereist.
Deze twee termen worden teruggekoppeld naar de behandelde casussen en theater aan het front.

De conclusie hierbij is dat elk theaterstuk een vorm van opluchting biedt voor de toeschouwer-soldaten, alleen al omwille van de vlucht die het hen kan bieden. Bij een komedie is het de lach die de therapeutische werking veroorzaakt, terwijl het bij een tragedie om de katharsis-beleving gaat die een loutering teweeg brengt. De katharsis-beleving voltrekt zich het best, wanneer de realiteit omgeven wordt door een fictief verhaal. Psychodrama heeft dan weer een grote invloed wanneer het fictieve element achterwege gelaten wordt en de auteur open kaart speelt

Na dit onderzoek durf ik claimen dat theater niet louter ontspannend werkte, maar dat het een noodzaak was geworden voor de soldaat. Dit omwille van de ontspanning en vlucht die theater kon bieden, maar vooral omwille van de helende werking. 

Bibliografie

Aristoteles. Poëtica. Vertaald door N. Van der Ben en J.M. Bremer. Amsterdam: Athenaeum- Polak & Van Gennep, 2004.

Artikel: August Nobels, Aalmoezenier-Oudstrijder, 16 augustus 1952, 154 nr. A14, Sint- Niklaas: Bibliotheca Wasiana.

August Nobels, Liederbundel uit de theaterrevue ‘Ontploft!’, tekst oorspronkerlijk uit 1915 hier betreft het een uitgave voor de Vlaamsche Kermis – Sint-Niklaas in 1922, map 154 nr. A9, Sint-Niklaas: Bibliotheca Wasiana.

Balme, Christopher B.. The Cambridge introduction to Theatre Studies. Cambridge: Cambridge university Press, 2008.

Blatner, Howard, en Ruud Markveldt. Psychodrama: Methode En Praktische Toepassingen. Den Haag: Bakker, 1975.

Briefwisseling tussen Philip en zijn moeder, 4 januari 1919, Verzamelde brieven Tubby 1917 + 1918-1919, Poperinge: Archief Talbot House.

Burleigh, Michael. Aardse machten, Religie en politiek in Europa van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog. Amsterdam: De Bezige Bij, 2006.

Cairus, David Smith, red. The army and religion. An Enquiry and its Bearing upon the Religious Life of the Nation. Londen: Macmillan &co, 1919.

Canvas. (15 juli 2014). BRAVE LITTLE BELGIUM 1: HET PLAN VON SCHLIEFFEN [videobestand]. Laatst geraadpleegd op 21 mei via http://www.canvas.be/video_overzicht/278279.

Christens, Ria, Koen De Clercq, en Luc De Vos. Frontleven 14/18: Het Dagelijks Leven Van De Belgische Soldaat Aan De IJzer. Tielt: Lannoo, 1987.

Collins, Laurence .J.. Theatre at war 1914-1918. Houndmills: Macmillan, 1998. “Counselling Directory Drama Therapy.” Laatst geraadpleegd op 22 mei 2015.

http://www.counselling-directory.org.uk/drama-therapy.html.
Cuvelier, F., “Psychodrama, een interactie-therapie.” psychinform, 4 (1971): 2-7.

43

Dbervoets, Artikel: August Nobels brengt Schwung in het soldatenleven in Gazet van Antwerpen, 13 maart 2014, Sint-Niklaas: Bibliotheca Wasiana.

“DBNL Geschiedenis van de Frontbeweging in de Eerste Wereldoorlog.” Laatst geraadpleegd op 19 mei 2015. http://www.dbnl.org/tekst/_ons003200101_01/_ons003200101_01_0080.php.

De Baets, Marc. “Psychodrama En Catharsis. Lic. diss. Psychologie: klinische en ontwikkelingspsychologie, Universiteit van Gent, 1988.
Depoorter, Christiaan, Stefaan Cossey, en Willy Tillie. 1914-1918, De oorlog achter het front. Poperinge: Kring voor Heemkunde “Aan de Schreve”, 2005.

“De Panne Ontspanning In Rode Kruishospitaal L’Océan.” Laatst geraadpleegd op 14 mei 2015. http://www.depanne.be/product/1404/37-ontspanning-in-rode-kruishospitaa….

“De Panne Rode Kruis Hospitaal L’Océan.” Laatst geraadpleegd op 14 mei 2015. http://www.depanne.be/product/1403/32-rode-kruishospitaal-locean.

De Wolf, Jeroen. “Catharsis En Psychodrama: Een Theoretisch Onderzoek.” Lic. diss. psychologie : klinische psychologie, Universiteit van Gent, 2002.

Freud, Sigmund, en Wilfred Oranje. Studies Over Hysterie. Amsterdam: Boom, 1993.
Ginn, L.B..“Catharsis: It’s occurrence in Aristotle, psychodrama and psychoanalysis.” Group

psychotherapy and Psychodrama, 26 (1-2) (1973): 7-22.
Helen Brooks, Lezing Doing their duty: British Theatrical Responses to WW1, 19 maart 2015,

Ieper: conferentiezaal stadhuis.

J.D.N, Artikel: August Nobels, de priester-weldoener in Het Vrije Waasland, 30 augustus 1952, 154 nr. A17, Sint-Niklaas: Bibliotheca Wasiana

“Kent Profiles.” Laatst geraadpleegd op 13 april 2015. https://www.kent.ac.uk/arts/staff- profiles/profiles/main/brooks.html.

Kosok, Heinz. The Theatre of War: The First World War in British and Irish Drama.S.l.: Walgrave Macmillan, 2007.

44

Lotman, Juri, Ann Shukman, en Umberto Eco. Universe of the Mind: A Semiotic Theory of Culture. Londen: Tauris, 1990.

Lotman, Juri, Anne Fournier, en Henri Meschonnic. La Structure Du Texte Artistique. Parijs: Gallimard, 1973.

Louagie, Jan, en Katrien Nolf. De Eerste Halte na de Hel. S.l.: lannoo, 2000.
Luckhurst, Mary. A compagnon to modern British and Irish drama, 1800-2005. Malden, MA:

Blackwell Pub., 2010.

Meul, Mieke.“De oorlogsmeters van de Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).” Diss. lic. Katholieke Universiteit Leuven, 2001-2002. Laatst geraadpleegd op 17 mei 2015. http://www.ethesis.net/oorlogsmeters/oorlogsmeters_corpus.htm#HOOFDSTUK… E%20OORLOGSMETERS.

Moreno, J.L.. “Mental catharsis and the psychodrama.” Group psychotherapy and Psychodrama, 28 (1975): 5-32.

Moreno, J.L.. Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama. Beacon (N.Y.): Beacon house, 1953.

Moreno, Z.T. “Beyond Aristotle, Breuer and Freud: Moreno’s contribution to the concept of catharsi.,” Group Psychotherapy and Psychodrama, 24 (1-2) (1971): 34-44.

Nobels, August. Marraintjesliefde: Blijspel In Twee Bedrijven. Stavele: De Carne, 1917. “Odis Dirk Vansina.” Laatst geraadpleegd op 28 april 2015.

http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=Dirk….

Prof. dr. Christel Stalpaert. Cultuurhistorische aspecten van dans-en muziektheater. Academiejaar 2013-2014.

Prof. dr. Bart Vandenabeele. Inleiding Esthetica 1, 2012-2013.

45

Ria Christens, Koen De Clercq, en Luc De Vos, Frontleven 14/18: Het Dagelijks Leven Van De Belgische Soldaat Aan De IJzer (Tielt: Lannoo, 1987), 38.

Schepens, Luc, Georges Gyselen, en Luc Devliegher. Stille Getuigen, 1914-1918: Kunst En Geestesleven In De Frontstreek. Brugge: Provincie West-Vlaanderen, 1964.

Stalpaert, Christel. “De Belgische vrouwelijke filmtaal in haar discursieve en visuele praktijk: een Deleuziaans geïnspireerd onderzoek naar een pluriforme reconfiguratie van het linguïstische en het fallogocentrische Paradigma.” Ongepubliceerde doctoraatsverhandeling, Universiteit van Gent, 2002.

Temmerman, F.. “Les marraines de guerre.” Le tiroir aux souvenirs (1964): 103 – 106. The army and religion. An Enquiry and its Bearing upon the Religious Life of the Nation.

Londen: Macmillan &co, 1919.

Vander Plaetse, Antoon. Herinneringen Aan Het Vlaamse Volkstoneel. Leuven: Davidsfonds, 1960.

Vansina, Dirk. Lenore. Antwerpen: Het Vlaamsche land, 1923. Uitgegeven in 1923, echter wel geschreven in 1917 aan het IJzerfront.

Vercruyssen, F. Een priester van onzen tijd: zeereerwaarde heer August Nobels, 1884-1938. S.l.: Gouwsekretariaat K.S.A., 1938.

“Waaserfgoed Portret August Nobels.” Laatst geraadpleegd op 28 april 2015. http://www.waaserfgoed.be/collectie/13-bladeren-partnercollectie/26-kon…- oudheidkundige-kring-van-het-land-van-waas/3355-portret-august-nobels.

“Wereldoorlog 1418 Talbot house.” Laatst geraadpleegd 29 april 2015. http://www.wereldoorlog1418.nl/oorlogsnieuws/talbothouse.htm.

Winograd, Annabelle. “Beyond the Boundary of the Agora: the Hilltop Performances at the Western Front 1914-1918.” In Performance Studies in Motion: International Perspectives and Practicus in the Twenty-First Century, onder redactie van Atay Citron, Sharon Aronson- Lehavi en David Zerbib, n.p.. S.l.: Bloomsbury, 2014. 

Download scriptie (22.83 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2015