/

Lotte
Kerkhofs

/

Bibliografie

Mijn naam is Lotte Kerkhofs, 22 jaar en in juli 2016 afgestuurd met een diploma Office Management.

Download scriptie (7.96 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool PXL
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Mevrouw Erna Geris