"Beweegroute Buda's hart"

Sarah
Desmedt
  • Sarah
    Desmedt

PERSTEKST “BEWEEGROUTE BUDA’S HART” Levenslange sportparticipatie Met welke innovatieve ingrepen kan stad Kortrijk levenslange sportparticipatie stimuleren? Dit is de vraag waarmee het allemaal begon. Sportdienst Kortrijk gaf mij de opdracht om op zoek te gaan naar passende oplossingen op deze prangende vraag. Een eerste analyse toonde aan dat Kortrijk een groot sportaanbod heeft. Heel wat inwoners vinden hun weg naar dit aanbod, maar daarnaast zijn er ook heel wat mensen die nog steeds drempels ervaren. Om zoveel mogelijk Kortrijkzanen aan het bewegen te krijgen moeten we een aanbod creëren dat laagdrempelig is. Met andere woorden: “Sport tot bij de mensen brengen.” Het huidig consumentengedrag toont aan dat mensen op zoek zijn naar een vrijetijdsaanbod dat flexibel is. Daarnaast zien we in de tendensen dat de openbare ruimte meer dan ooit benut wordt als recreatieruimte. Al deze elementen komen samen in de uitvoering van Beweegroute Buda’s Hart. Ouderen in beweging Beweegroute Buda’s hart is een wandelroute op het Buda-eiland met de focus op ouderen in beweging. Deze wandeling start in de stadstuintjes van Leielekkerland en eindigt op Buda Beach. Zestien stopplaatsen brengen je tot bij de mooiste plekjes van het eiland. Per stopplaats krijg je via stoeptegels instructies om enkele beweegoefeningen uit te voeren. Het aanwezige straatmeubilair wordt optimaal ingezet om de beweegoefeningen uit te voeren. Op het centraal ontmoetingsplein, kan je even uitrusten, een praatje maken met buurtbewoners, extra beweegoefeningen doen of kunnen kinderen spelen. Verschillende generaties zullen de mogelijkheid krijgen om elkaar hier te ontmoeten. Dit zal een positief effect geven op de sociale cohesie in deze buurt. De oefeningen op de route focussen zich op balans, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Dit zal de zelfredzaamheid van ouderen verhogen. Ouderen zijn een steeds groter wordende groep mensen in de maatschappij en sterk vertegenwoordigd op het Buda-eiland. Het is een diverse groep met uiteenlopende hulpvragen. Door de aanwezigheid van Zorghotel Heilig Hart en expertisecentrum voor dementie Sophia zitten we op het eiland met de nodige knowhow om goede beweegtrajecten op te starten voor deze doelgroep. Beweegvriendelijke omgeving Beweegroute Buda’s Hart is een oplossing op maat van het Buda-eiland. Het concept past volledig bij de vraag van de gebruiker. Het stimuleert ouderen om eenvoudig te bewegen, het creëert ontmoetingskansen tussen jong en oud en het verhoogt drastisch de verblijfskwaliteit op het eiland. Om te streven naar levenslange sportparticipatie is het belangrijk dat de aanleg of heraanleg van de openbare ruimte op maat van de omgeving wordt ontworpen. Meer weten over hoe dit allemaal aan te pakken? Lees dan zeker het volledige projectdossier Beweegroute Buda’s Hart. EINDE PERSTEKST …………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sarah Desmedt – Promotor Buiten Bewegen stad Kortrijk - sarah.desmedt@kortrijk.be - 0498 909308

Bibliografie

10. Referentielijst

Geschreven bron

Beweegvriendelijke omgeving . (2016, 04 10). Opgehaald van nisb.nl : http://www.nisb.nl/weten/kennisgebieden/beweegvriendelijke-omgeving.html Bouchez, H., Galle , F., & De Meyere , M. (2013). OO O oh, my Buda! PROUD of Buda. Kortrijk : Design regio Kortrijk . Engbergs, L. (2014). Ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving . Nederland : NISB . (2013). Plan Nieuw Kortrijk . Kortrijk : stad Kortrijk . Sportplus, v. (2014). vzw Sportplus jaarverslag. Kortrijk: vzw Sportplus. Vaningelgem, F., Vanderstede , W., Dekeyser , P., & Piessens , A. (2011). Speelruimte en planning. Kwaliteiten en richtlijnen voor spreiding, inplanting en inrichting van speelruimte. Brussel: Kind en Ruimte publicaties.

Digitale bron

home - next festival . (2016, mei 20). Opgehaald van nextfestival.eu: www.nextfestival.eu Stadsprojecten . (2016, mei 20). Opgehaald van Kortrijk.be : www.kortrijk.be/stadsprojecten Yalp Lets Play . (2015). Beweeginterventie voor ouderen . Goor , Nederland : Yalp

Persoonlijke bronnen

Goddaer, J. (2015, december 10). Beweegtuin . (S. Desmedt, Interviewer)

Download scriptie (4.62 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Vicky Van den Heede