DE YPJ IN HET NIEUWS: DE CREATIE VAN WESTERSE HELDINNEN.

Tillia
Eestermans

 ‘What really scares ISIS? GIRLS!’(…),  ‘De beuk erin: deze powergirls gaan de strijd tegen IS aan’.

Afbeelding verwijderd.U bent ongetwijfeld al eens op een gelijkaardige krantenkop gebotst tijdens het lezen van uw krant. De Koerdische vrouwen van de YPJ worden in deze artikels uitvoerig beschreven inzake hun strijd tegen de terreurbeweging IS. Net als ik bent u hoogstwaarschijnlijk betoverd door de heldhaftigheid van de vrouwen en laat u zich geboeid meeslepen door de woorden van de auteur. Maar hoe komt dit? Waar komt onze fascinatie voor de YPJ vandaan?

Wanneer ik artikels over de YPJ lees, overvalt mij een grenzeloze trots dat ik een vrouw ben. Dit gevoel wordt gedragen door een uitgebreid arsenaal aan foto’s waarin de zwaarbewapende vrouwen hun gevechtspositie tegen dé ultieme vijand van het Westen aannemen. Op het eerste zicht lijken de artikels niet problematisch, integendeel, ze lijken een overwinning van het feminisme te portretteren. Echter, na een kritische discoursanalyse komen de eerste gebreken van het taalgebruik van de auteurs en de visuele representatie van de vrouwen in de berichten bovendrijven.

Eerst wat droge kost.

 

Afbeelding verwijderd.

 

Afbeelding verwijderd.

 

SUBJECT

 

Afbeelding verwijderd.

 

Afbeelding verwijderd.

 

Afbeelding verwijderd.

 

DISCOURS

 

Afbeelding verwijderd.

 

REALITEIT

 

Afbeelding verwijderd.

 

Afbeelding verwijderd.

 

Afbeelding verwijderd.

 

IDEOLOGIE

 

Afbeelding verwijderd.

Mensen zijn niet in staat de realiteit volledig in zijn geheel te verwerken. Om onze complexe omgeving te vatten gebruiken we dus onbewust systemen die de realiteit structureren. Deze systemen, of discoursen, zijn bijgevolg beperkend maar ook noodzakelijk omdat ze de realiteit voor ons begrijpelijk maken.

Het gevaar hierin is dat het beperken van de realiteit ook kan leiden tot stereotyperingen. Discoursen kunnen een stereotiep beeld over de mens of de wereld vormgeven of in stand houden. Maar waarom; hoe ontstaan zo’n wereld- en mensbeelden?

Het antwoord ligt bij het concept van ideologie, een idee over onze maatschappij en de mensen die erin leven. De stereotyperingen vervat in discoursen zijn een veruitwendiging van ideologieën binnen een maatschappij. Discoursen zijn gestoeld op een beeld, geworteld in een bepaalde ideologie, die een maatschappij heeft van de wereld en van de mens. Het problematische aan ideologieën is dat we er ons vaak niet bewust van zijn. Dit komt omdat mensen zichzelf in hun ontwikkeling, door middel van ideologie, een identiteit en plaats binnen de maatschappij aanmeten.

Ook mediateksten zijn een bepaalde vorm van discours, waarin ideologieën uit het Westen worden weerspiegeld die onbewust onze beeldvorming bepalen. In de berichtgeving over de oorlog in Syrië en de rol van de vrouwen van de YPJ liggen dus discoursen vervat. Het probleem met de constructie van de vrouwen van de YPJ in Westerse mediaberichten is dat deze ook kan leiden tot het in stand houden van bepaalde sociale ongelijkheden of stereotyperingen.

 

De gefascineerde Westerse man.

 

Afbeelding verwijderd.Het is belangrijk te achterhalen over wie het juist gaat wanneer gesproken wordt over ‘Westerse fascinatie’. We weten dat Westerse fascinatie voortkomt uit vragen over de eigen, Westerse, mannelijke identiteit, vervat in de dialectiek van het Zelf en de Ander. We weten ook dat de constructie van kennis over de wereld een sociale activiteit is, geworteld in onze cultuur. Kennis is afkomstig van menselijke ervaringen en gedeelde semantiek, een paradigma waar wij niet buiten kunnen denken. De Westerse cultuur is een patriarchale cultuur, wat impliceert dat dit paradigma gecreëerd werd door het Westerse mannelijke denken. Omdat fascinatie voortkomt uit vragen over de eigen identiteit, vervat in de dialectiek van het Zelf en de Ander, en het Zelf in onze Westerse cultuur de man is, kan besloten worden dat de gefascineerde de Westerse man is.

Eigen aan de vorming van de mannelijke identiteit is de associatie van de positie van vrouwen met de private, vrouwelijke sfeer en de mannelijke Zelf met de publieke internationale ruimte. Vrouwen worden vanouds in de Westerse cultuur binnen de context van internationale politiek gezien als de representatie van de natie. Denk maar aan het befaamde schilderij van de Godin van de vrijheid, de personificatie van de Franse natie, door Delacroix.

Deze romantische associatie van vrouwen met de natie impliceert dat vrouwen, en zo de natie, steeds nood hebben aan mannelijke bescherming.

Afbeelding verwijderd.Wanneer de realiteit, waarin vrouwelijke strijders ook de wapens opnemen, niet meer overeenkomt met de associaties die mannen maken van de positie van vrouwen met de private, vrouwelijke sfeer, ontstaat fascinatie. Deze fascinatie komt voort uit vragen over de eigen, mannelijke identiteit, die ontstaat omdat de vrouwen van de YPJ de traditionele associaties van vrouwen met de private, vrouwelijke sfeer uitdagen. Vrouwen treden zo de publieke, internationale en mannelijke ruimte binnen.

Daarnaast is de gefascineerde ook Westers, wat impliceert dat de Ander niet-Westers is. Eigen aan de vorming van de Westerse identiteit volgens het Oriëntalisme is de associatie van de niet-Westerling met het inferieure. Het Westerse mensbeeld van vrouwen uit de ‘Oriënt’ is voornamelijk dit van de onderdrukte vrouw. Wanneer zij echter zelf geweld gebruiken, past dit niet binnen dit wereldbeeld, waardoor eveneens fascinatie ontstaat.

 

De constructie van Westerse heldinnen.

 

Hoewel de representatie van de vrouwen van de YPJ als heldinnen beschouwd kan worden als een positieve representatie van de groep, valt het op dat de waarden waarvoor de heldinnen strijden pro-Westers zijn. De vrouwen vechten voor de gelijkheid tussen man en vrouw, voor vrijheid en het Koerdische volk, wat doet denken aan de Franse leuze ‘liberté, égalité, fraternité’. De agency van de vrouwen wordt dus beperkt tot het nastreven van de pro-Westerse waarden van de ideologieën van het Liberalisme, Nationalisme en Socialisme. Dat het democratisch confederalisme waar de YPJ naar streeft in juxtapositie staat met de Westerse ideologieën die een sterke staat tot doel hebben, wordt door deze Westersgezinde representaties bovendien volledig over het hoofd gezien.

De representaties van de YPJ nemen daarnaast geen afstand van het Oriëntalistisch discours. Het heldin discours kan zelfs als onderdeel beschouwd worden van dit Oriëntalisme. De essentie van het beschouwen van de vrouwen als heldinnen door hun strijd voor waarden uit Westerse ideologieën, berust immers op een Westerse superioriteitsgedachte. De vrouwen krijgen zo enkel agency toegekend indien dit kadert binnen Westerse waarden, een poging van het Westen om hun positie en strategieën in de strijd tegen het Islamitisch terrorisme te bestendigen.

Bibliografie

Bibliografie

 

Abbas, A. (1989). On fascination: Walter Benjamin's images. New German Critique, (48), 43-62.

 

Bacon, H. (2015). The fascination of film violence. Hampshire: Palgrave Macmillan.

 

Baetens, J., de Bloois, J., Masschelein, A. & Verstraete, G.(2007). Culturele studies. Theorie in de praktijk. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.

 

Boyd-Barrett, O., & Rantanen, T. (1998). The globalization of news. California: Sage.

 

Connor, S. (1998). Fascination, skin and the screen. Critical Quarterly40(1), 9-24.

 

De Bens, E. & Raeymaeckers, K. (2010). De pers in België: Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen. Tielt: Lannoo Campus.

 

Eckhardt, W. (1991). Authoritarianism. Political psychology, 12 (1), 97-124.

 

Elshtain, J. B. (1985). Reflections on war and political discourse: Realism, just war, and feminism in a nuclear age. Political Theory13(1), 39-57.

 

Fairclough, N. (1995). Media discourse. London: Hodder Arnold Publication.

 

Fairclough, N. (2003).  Analysing discourse: Textual analysis for social research. London: Routledge Psychology Press.

 

Falah, G. W. (2005). I2 The Visual Representation of Muslim/Arab Women in Daily Newspapers. Geographies of Muslim women: Gender, religion, and space, 300-320.

 

Furedi, F. (2004). Therapy culture: Cultivating vulnerability in an uncertain age. London: Routledge.

 

Gilman, S. L. (1985). Difference and pathology: Stereotypes of sexuality, race, and madness. New York: Cornell University Press.

 

Hall, S. (2010). The work of representation. In S. Hall (Ed.), Representation: cultural representations and signifying practices (pp. 13-64). London: Sage Publications.

 

Hansen, A. & Machin, D. (2013). Media & communication research methods. London: Palgrave MacMillan.

 

Harcup, T., & O'neill, D. (2001). What is news? Galtung and Ruge revisited. Journalism studies2(2), 261-280.

 

Harcup, T., & O'Neill, D. (2016). What is news? News values revisited (again). Journalism Studies, 1-19.

 

Harrison, E., & Mitchell, S. M. (2014). The Arab Spring and democratic socialization: Transnational influences. In E. Harrison & S. M. Mitchell (Eds.), The triumph of democracy and the eclipse of the west (pp. 27-51). New York: Palgrave Macmillan US.

 

Hewitt, L. (2014). Western media representation of Kurdish female fighters vs. The women of ISIS. A research proposal. Lund: Lund University, center for Middle Eastern Studies.

 

Huckin, T., Andrus, J., & Clary-Lemon, J. (2012). Critical discourse analysis and rhetoric and composition. College Composition and Communication, 107-129.

 

Jørgensen, M. & Phillips, L. (2002). Discourse analysis as theory and method. London: Sage.

 

Kollárová, M. (2015). Good or Bad Agents? Western fascination with women and the construction of female objects during the ISIS crisis (Doctoral dissertation, Central European University).

 

Kraak, M. (2010). Groeten uit de Rimboe?: Een onderzoek naar de realitysoaps' Groeten uit de Rimboe en 'Groeten Terug'. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 

Kress, G. (1989). Linguistic Processes in Sociocultural Practice. Oxford: Oxford University Press.

 

Lazar, M. M. (2007). Feminist critical discourse analysis: Articulating a feminist discourse praxis 1. Critical Discourse Studies4(2), 141-164.

 

Litosseliti, L., & Sunderland, J. (2002). Gender identity and discourse analysis (2nd ed). Amsterdam: John Benjamins Publishing.

 

Lukin, A. (2013). Journalism, ideology and linguistics: The paradox of Chomsky’s linguistic legacy and his ‘propaganda model’. Journalism14(1), 96-110.

 

Machin, D., & Jaworski, A. (2006). Archive video footage in news: creating a likeness and index of the phenomenal world. Visual Communication5(3), 345-366.

 

Mainon, D., & Ursini, J. (2006). Modern amazons: warrior women on screen. Canada: Hal Leonard Corporation.

 

McQuail, D. (2010). McQuail’s Mass Communication Theory (6th ed.). London: Sage Publications.

 

Mitchell, A., Gottfried, J., Kiley, J. & Matsa, E. K. (2014). Politcial polarization & media habits. Geraadpleegd op 6 mei 2016 op het World Wide Web:

http://www.journalism.org/2014/10/21/political-polarization-media-habit…

 

Mosse, G. L. (1998). The image of man: The creation of modern masculinity. Oxford: Oxford University Press.

 

Mulvey, L. (1989). Visual pleasure and narrative cinema. London: Palgrave Macmillan UK.

 

Naaman, D. (2007). Brides of Palestine/angels of death: Media, gender, and performance in the case of the Palestinian female suicide bombers. Signs, 32(4), 933-955.

 

Nhanenge, J. (2011). Ecofeminism: Towards integrating the concerns of women, poor people, and nature into development. Lanham, Maryland: University Press of America.

 

Paasche, T. F. (2015). Syrian and Iraqi Kurds: conflict and cooperation. Middle East Policy22(1), 77-88.

 

Richardson, J. E. (2007). Analysing newspapers.  An approach from critical discourse analysis. London: Palgrave Macmillian.

 

Rosaldo, M. Z., Lamphere, L., & Bamberger, J. (1974). Woman, culture, and society. Stanford: Stanford University Press.

 

Saeed, S. (2014). The Kurdish National Movement in Turkey: From the PKK to the KCK. Thesis for the degree of doctor of philosophy in Middle East Politics, Exeter.

 

Said, E. (2007). Latent and manifest orientalism. Race and racialization: Essential readings, 45-55.

 

Shoemaker, P.J. & Vos, T.P. (2009). Gatekeeping Theory. Routledge: New York.

 

Sjoberg, L. (2010). “Women Fighters and the ‘beautiful Soul’ Narrative.” International Review of the Red Cross 92(877), 53–68.

 

Sjoberg, L., & Gentry, C. E. (2007). Mothers, monsters, whores: women's violence in global politics. London: Zed Books.

 

Sjoberg, L., & Gentry, C. E. (2008). Reduced to bad sex: Narratives of violent women from the bible to the war on terror. International Relations22(1), 5-23.

 

Sneller, A. A., & Verbiest, A. (2002). Bij wijze van schrijven: over gender en trefzeker taalgebruik. Den Haag: Sdu Uitgevers. 

 

Staab, J. F. (1990). The role of news factors in news selection: A theoretical reconsideration. European Journal of communication5(4), 423-443.

 

Struckman, S. (2010). 'Black Widows' in the New York Times: Images of Chechen women rebels. In F. Shirazi (Ed.), Muslim women in war and crisis (pp. 92-106). Austin: University of Texas Press.

 

Van den Berg, H. (2004). Discoursanalyse. KWALON9(2), 29-39.

 

Van der Auwera, K. (2016). Als de Arabische Revolutie een begraafplaats heeft, dan ligt die nu in Syrië. Geraadpleegd op 10 april 2016 op het World Wide Web:

http://www.knack.be/nieuws/wereld/als-de-arabische-revolutie-een-begraa…

 

Van Dijk, T. A. (1993). Principles of critical discourse analysis. Discourse & society4(2), 249-283.

 

Van Dijk, T. A. (2009). Society and discourse: How social contexts influence text and talk. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Gebruikte artikels onderzoek

Cnn.com (5/12/15). Why women fight against ISIS.

 

Dailymail. co.uk (16/10/15). 'They want to die in battle to get revenge for lost loved ones': Heartbreaking images of children living in the ruins of Syria by Canadian model who went to fight ISIS.

 

Dailymail.co.uk (14/12/15). Christian women who have left behind their jobs, studies and children to take up Kalashnikovs in fight against ISIS.

 

Dailymail.co.uk (16/12/14). Female fighters battle for freedom and equality in Syria – TRFN.

 

Dailymail.co.uk (16/4/15). ‘Kill, kill, kill!': Shocking moment young Kurdish girl fires machine gun at ISIS, boasting she's killed 400.

 

Dailymail.co.uk (2/12/14). INSIDE KOBANI:Kurdish women on the frontline.

 

Dailymail.co.uk (6/2/15). Killed in battle for Kobane, the fearless woman commander who led Kurdish female fighters against ISIS.

 

Dailymail.co.uk (8/7/15). Body parts, bloody battles and being one of the boys: model who went to fight ISIS in Syria reveals horrors she saw on the frontline.

 

Dailymail.co.uk (9/12/15). What really scares ISIS? GIRLS! Jihadists believe that if they are killed by a woman they won’t go to heaven, claim Kurdish fighters.

 

Demorgen.be (1/12/15). Vrouwen zijn betere krijgers dan mannen.

 

Demorgen.be (20/9/14). De beuk erin: deze powergirls gaan de strijd tegen IS aan.

 

Demorgen.be (9/2/15). De Koerdische vrouwenrevolutie tegen IS waar niemand over praat.

 

Foxnews.com (10/10/14). Marie Claire under fire for photographing, profiling child soldiers.

 

Foxnews.com (8/11/14). At 19, Perwin Mustafa Dihap, a woman fighter who died in Kobani, buried in Turkey.

 

Independent.co.uk. (5/12/15). Female Kurdish fighter destroys an Isis sign telling women how to dress.

 

Nbc. com (10/9/14). Meet the Kurdish women fighting ISIS in Syria.

 

Nbc.com (10/4/15). Vivian Peyman, Female Kurdish fighter who battled ISIS, is killed.

 

Telegraph.co.uk (11/11/14). Canadian/ Israeli becomes first female foreign fighter to join Kurds.

 

Telegraph.co.uk (2/9/14). Islamic state tore our families apart. Now we're fighting back'. Meet the Kurdish women's resistance army.

 

Theguardian.co.uk (13/3/15). British teenage girl charged with trying to join Kurdish forces fighting Isis of Ras al-Ayn.

 

Theguardian.co.uk (30/1/15). ‘we are so proud' - the women who died defending Kobani against ISIS.

 

Theguardian.co.uk (30/10/14). Kurdish women need arms to fight ISIS.

 

Theweek.co.uk (7/10/14). YPJ: the Kurdish feminists fighting Islamic State.

 

Washingtonpost.com (23/12/15). What are the kurdish women's units fighting for in Syria?

 

Download scriptie (5.77 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Marlies Casier