Een groen smaakpalet

Jolien
Vandenbroele

Een groen smaakpalet

 

We zijn het er allen unaniem over eens: onze vleesproductie en -consumptie wegen op het milieu. De meerderheid van de consumenten wenst ook zijn steentje bij te dragen om deze last voor moeder aarde te verlichten. Dit nobele voornemen is één, de stap zetten naar een milieuvriendelijker consumptiepatroon is echter een andere zaak. Talloze onderzoekers bogen zich reeds over interventies om consumenten aan te sporen om deze intenties ook effectief om te zetten in daden. Ligt het misschien aan de prijs van tofu? Is het eten van een maïshamburger niet hip genoeg? Voorzien we wel een voldoende groot assortiment van plantaardige alternatieven in de supermarkt? De Belg en zijn stoofvlees met friet lijken meer dan ooit onafscheidelijk.

      Lekker eng

Een eenvoudige verklaring wordt echter vaak vergeten: uit onwetendheid vinden consumenten deze producten simpelweg eng. Duurzame en plantaardige alternatieven zijn vaak nieuw, hebben bizarre en exotische namen en we hebben er geen flauw idee van of ze nu aan een plant vasthangen, onder de grond groeien of in serres worden gekweekt. Denk maar aan kikkererwten, quinoa of insecten vermengd in groentenburgers. Pure horror voor mensen met een schrik voor onbekend voedsel.

De wetenschap heeft zelfs een naam voor deze terughoudendheid ten opzichte van nieuw voedsel: food neophobia. Hoe groter de angst ten opzichte van onbekende voeding, hoe lager de intentie van mensen zal zijn om nieuwe producten als quinoa of insectenburgers uit te proberen, toont de masterscriptie van Jolien Vandenbroele (Universiteit Gent) aan. Consumenten die hoog scoren op food neophobia kiezen liever voor gerechten die ze goed kennen, zoals spaghetti of een klassieker als worst met appelmoes.

      NoMaden

En dat is een jammerlijke zaak, gezien plantaardige superfoods als quinoa een voedingsrijk alternatief kunnen bieden voor vlees. Daarnaast moet bijvoorbeeld voor de productie van insecten 10 keer minder grondstoffen worden aangewend vergeleken met de productie van eenzelfde portie worst. Ook voor gezondheidsredenen blijkt een avontuurlijke eetlust belangrijk: mensen met food neophobia eten immers kleinere porties groenten en variëren minder in hun voeding. Natuurlijk wordt dit deels bepaald door de cultuur van de consument. Zo veroorzaakte het nieuws dat je vanaf nu maden kan aantreffen in het menu van sterrenrestaurant Noma (2013) een hele hetze, terwijl dit in Azië dagelijkse kost is.

    Natuurlijk ingebakken

Cultuurverschillen of niet, opmerkelijk is dat we er allen als consument wel eens last van hebben. Voorzichtigheid ten opzichte van voeding heeft zich namelijk doorheen de evolutie van de mens ontwikkeld als een adaptief mechanisme. Enerzijds worden we door ons overlevingsinstinct gestimuleerd om een gevarieerd eetpatroon aan te houden, terwijl we anderzijds ook ‘geprogrammeerd’ zijn tot enige voorzichtigheid om ziektes te voorkomen. Dit leidt tot een constante trade-off tussen nieuwsgierigheid en angst 

Het onderzoek van Vandenbroele gaat ook dieper in op dit voorzichtige motief. Wanneer mensen om ons heen hoesten, of als we een vieze geur ruiken, zal ons gedragsimmuunsysteem automatisch geactiveerd worden. Dit systeem verschilt van ons gewone immuunsysteem aangezien er geen inwendige reactie plaatsvindt, maar enkel een uitwendige: we gaan een beetje verder staan van de zieke persoon of kunnen ons niet snel genoeg van stinkende plaatsen verwijderen. Dergelijke signalen zorgen er dus voor dat we automatisch nog meer op onze hoede zijn bij nieuwe voeding.

/

Safety first

Producenten hebben er dus alle belang bij om voldoende signalen uit te zenden naar de consument die wijzen op de betrouwbaarheid van nieuwe, duurzame voeding. Dit kan gaan van goed gesloten verpakkingen tot informatie over de teelt van het product. Op deze manier kan het food neophobia-effect enigszins beperkt worden. Daarnaast kan het helpen om het assortiment meer toegankelijk te maken. Momenteel hebben deze producten immers vaak een aparte plaats in de supermarkt, terwijl het vertrouwen in dit type voeding zou stijgen indien het beter geïntegreerd wordt binnen het bestaande aanbod.

     Drempelvrees

Kunnen we dus concluderen dat kieskeurige eters gedoemd zijn tot een grotere ecologische voetafdruk? Helemaal niet. Hoewel de graad van food neophobia voor twee derde genetisch bepaald is, kunnen we ons trainen in het leren eten van onbekende voeding. Breng jezelf in contact met nieuwe voeding door het bijvoorbeeld klaar te maken voor je huisgenoten, zelfs al eet je er zelf maar een hapje van. Ook supermarkten hebben deze boodschap begrepen: de vele proevertjes die worden aangeboden, zorgen ervoor dat de ‘drempelvrees’ om het product te proberen wordt verlaagd. Geef bovendien niet te snel op: sommige mensen moeten wel tot 15 keer proeven eer ze een smaak weten te appreciëren. Train jezelf dus in het ontwikkelen van een groen smaakpalet.

Bibliografie

Ackerman, J.M., Becker, D., Mortensen, C.R., Sasaki, T., Neuberg, S.L. & Kenrick, D.T. (2009). A pox on the mind: disjunction of attention and memory in the processing of physical disfigurement. Journal of Experimental Social Psychology, 45(3), 478–485.

Aiking, H. (2011). Future protein supply. Trends in Food Science and Technology, 22(2-3), 112–120.

Albert Heijn (2016). Bewuste voeding: superfoods. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1VjLIc8

Al-Shawaf, L., Conroy-Beam, D., Asao, K. & Buss, D.M. (2015a). Human emotions: an evolutionary psychological perspective. Emotion Review, 2, 1-14.

Al-Shawaf, L., Lewis, D.M.G., Alley, T.R. & Buss, D.M. (2015b). Mating strategy, disgust, and food neophobia. Appetite, 85(1), 30–35.

Anankware, P.J., Fening, K.O., Osekre, E. & Obeng-Ofori, D. (2015). Insects as food and feed: A review. International Journal of Agricultural Research and Review, 3(1), 143–151.

Baker, M.D. & Maner, J.K. (2008). Risk-taking as a situationally sensitive male mating strategy. Evolution and Human Behavior, 29(6), 391–395.

Bassett, J.F. & Moss, B. (2004). Men and women prefer risk takers as romantic and nonromantic partners. Current Research in Social Psychology, 9(10), 135–144.

Bird, R. & Smith, E.A. (2005). Signaling theory, strategic interaction, and symbolic capital. Current Anthropology, 46(2), 221–248.

Bublitz, M.G. & Peracchio, L.A. (2015). Applying industry practices to promote healthy foods: An exploration of positive marketing outcomes. Journal of Business Research, 68(12), 2484–2493.

Buss, D.M. (1988). The evolution of human intrasexual competition: tactics of mate attraction. Journal of Personality and Social Psychology, 54(4), 616–628.

Buss, D.M. (1989). Sex differences in human mate preferences: Evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, 12, 1-49.

Chan, R.S.M. & Woo, J. (2010). Prevention of overweight and obesity: How effective is the current public health approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(3), 765-783.

Chisholm, J.S. (1993). Death, hope, and sex: Life-history Theory and the development of reproductive Strategies. Current Anthropology, 34(1), 1-24.

Connolly, J., Pepler, D., Craig, W. & Taradash, A. (2000). Dating experiences of bullies in early adolescence. Child Maltreatment, 5(4), 299-310.

Cosmides, L., & Tooby, J. (2013). Evolutionary Psychology : new perspectives on cognition and motivation. Annual Review Psychology, 64, 201-229.

Cummins, D. (2005). Dominance, status, and social hierarchies. In D.M. Buss, (Ed.), The handbook of evolutionary psychology (pp. 676–697). New York: Wiley.

Curtis, V., Aunger, R., & Rabie, T. (2004). Evidence that disgust evolved to protect from risk of disease. Proceedings: Biological Sciences (Biology Letters), 271(4), 131–133.

Daily Make-Over (2016). 5 Superfoods for beautiful skin. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1U6FSJU

De Boer, J., Hoogland, C.T. & Boersema, J.J. (2007). Towards more sustainable food choices: Value priorities and motivational orientations. Food Quality and Preference, 18(7), 985–996.

De Boer, J., Schösler, H. & Boersema, J.J. (2013). Motivational differences in food orientation and the choice of snacks made from lentils, locusts, seaweed or “hybrid” meat. Food Quality and Preference, 28(1), 32–35.

Delhaize (2016). Gezondheid en welzijn: de goede keuzes maken: superfoods. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1VjLn9c

Dovey, T.M., Staples, P.A., Gibson, E.L. & Halford, J.C.G. (2008). Food neophobia and “picky/fussy” eating in children: A review. Appetite, 50(2-3), 181-193.
Dubois, D., Rucker, D.D. & Galinsky, A.D. (2012). Super size me: Product size as a signal of status. Journal of Consumer Research, 38(6), 1047–1062.

Dunbar, R.I.M. & Kelly, S. (2001). Who dares, wins. Heroism versus altruism in women’s mate choice. Human Nature, 12(2), 89–105.

Durante, K.M. & Griskevicius, V. (2016). Evolution and consumer behavior. Current Opinion in Psychology, 10, 27–32.

Durante, K.M., Griskevicius, V., Hill, S.E., Perilloux, C. & Li, N.P. (2011). Ovulation, female competition, and product choice: hormonal influences on consumer behavior. Journal of Consumer Research, 37(6), 921-934.

Eertmans, A., Victoir, A., Vansant, G. & Van den Bergh, O. (2005). Food-related personality traits, food choice motives and food intake: Mediator and moderator relationships. Food Quality and Preference, 16(8), 714–726.

Entomochef (2016). Waarom insecten eten? Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/240xjmv

Ermer, E., Cosmides, L. & Tooby, J. (2008). Relative status regulates risky decision making about resources in men: evidence for the co-evolution of motivation and cognition. Evolution and Human Behavior, 29(2), 106–118.

European Commission (2010). Functional foods. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1VShtGH

European Food Information Council (2012). The science behind superfoods. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1pgZUEo

Faer, L.M., Hendriks, A., Abed, R.T. & Figueredo, A.J. (2005). The evolutionary psychology of eating disorders: female competition for mates or for status? Psychology and Psychotherapy, 78(3), 397–417.

Farthing, G.W. (2007). Neither daredevils nor wimps : Attitudes toward physical risk takers as mates. Evolutionary Psychology, 5(4), 754–777.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2014, 21 mei). Omzendbrief betreffende het kweken en in de handel brengen van insecten en levensmiddelen op basis van insecten voor humane consumptie. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1STKrBT

Fessler, D.M.T. & Navarrete, C.D. (2003). Meat is good to taboo: dietary proscriptions as a product of the interaction of psychological mechanisms and social processes. Journal of Cognition & Culture, 3(1), 1–40.

Fessler, D.M.T., Pillsworth, E.G. & Flamson, T.J. (2004). Angry men and disgusted women: An evolutionary approach to the influence of emotions on risk taking. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 95(1), 107–123.

Field, A. & Hole, G. (2003). How to design and report experiments. London: Sage.

Figueredo, A.J., Vásquez, G., Brumbach, B.H., Schneider, S.M.R., Sefcek, J.A. & Jacobs, W.J. et al. (2006). Consilience and Life History Theory: From genes to brain to reproductive strategy. Developmental Review, 26(2), 243–275.

Fitnessmagazine (2016). Top 10 superfoods for skin and hair. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/10sRVc3

Fleischman, D.S., Webster, G.D., Judah, G., De Barra, M., Aunger, R. & Curtis, V.A. (2011). Sensor recorded changes in rates of hand washing with soap in response to the media reports of the H1N1 pandemic in Britain. BMJ Open, 1(2), 1-6.

Gangestad, S.W. & Buss, D.M. (1993). Pathogen prevalence and human mate preferences. Ethology and Sociobiology, 14(2), 89–96.

Gangestad, S.W., Garver-Apgar, C.E., Simpson, J.A. & Cousins, A.J. (2007). Changes in women’s mate preferences across the ovulatory cycle. Journal of Personality and Social Psychology, 92(1), 151-163.

Gaulin, J.C. & McBurney, H. (2001). Psychology: an evolutionary approach. New Jersey: Pretince Hall.

Geher, G. & Kaufman, S.B. (2013). Mating intelligence unleashed: the role of t he mind in sex, dating and love. New York: Oxford University Press.
Grafen, A. (1990). Biological signals as handicaps. Journal of Theoretical Biology, 144(4), 517–546.

Griskevicius, V., Cantú, S.M. & Van Vugt, M. (2012). The evolutionary bases for sustainable behavior: implications for marketing, policy, and social entrepreneurship. Journal of Public Policy & Marketing, 31(1), 115–128.

Griskevicius, V., Cialdini, R.B. & Kenrick, D.T. (2006). Peacocks, Picasso, and parental investment: The effects of romantic motives on creativity. Journal of Personality and Social Psychology, 91(1), 63–76.

Griskevicius, V., Goldstein, N.J., Mortensen, C.R., Cialdini, R.B. & Kenrick, D.T. (2006). Going along versus going alone: when fundamental motives facilitate strategic (non)conformity. Journal of Personality and Social Psychology, 91(2), 281–294.

Griskevicius, V. & Kenrick, D.T. (2013). Fundamental motives: How evolutionary needs influence consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 23(3), 372–386.

Griskevicius, V., Tybur, J.M., Sundie, J.M., Cialdini, R.B., Miller, G.F. & Kenrick, D.T. (2007). Blatant benevolence and conspicuous consumption: when romantic motives elicit strategic costly signals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(1), 85–102.

Griskevicius, V., Tybur, J.M. & Van den Bergh, B. (2010). Going green to be seen: status, reputation, and conspicuous conservation. Journal of Personality and Social Psychology, 98(3), 392–404.

Guegen, N. & Lamy, L. (2012). Men’s social status and attractiveness: women's receptivity to men's date requests. Swiss Journal of Psychology, 71(3), 157–160.

Hafekost, K., Lawrence, D., Mitrou, F., O’Sullivan, T.A. & Zubrick, S.R. (2013). Tackling overweight and obesity: does the public health message match the science? BMC Medicine, 11, 1-8.

Halloran, A., Muenke, C., Vantomme, P. & van Huis, A. (2014). Insects in the human food chain: global status and opportunities. Food Chain, 4(2), 103–118.

Hamamura, T. & Park, J.H. (2010). Regional differences in pathogen prevalence and defensive reactions to the “swine flu” outbreak among East Asians and Westerners. Evolutionary Psychology, 8(3), 506–515.

Hancock, R.D., McDougall, G.J. & Stewart, D. (2007). Berry fruit as “superfood”: Hope or hype? Biologist, 54(2), 73.

Hanks, A.S., Just, D.R. & Wansink, B. (2013). Smarter lunchrooms can address new school lunchroom guidelines and childhood obesity. Journal of Pediatrics, 162(4), 867–869.

Hendriks, D. (2014, 2 juni). Social media en superfoods. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1Qn62B4

Higgins, E.T. (2000). Making a good decision: value from fit. The American Psychologist, 55(11), 1217–1230.

Hill, E.M. & Chow, K. (2002). Life-history theory and risky drinking. Addiction, 97(4), 401–413.

Hill, E.M., Ross, L.T. & Low, B. S. (1997). The role of future unpredictability in human risk-taking. Human Nature, 8(4), 287–325.

Hill, S.E. & Durante, K.M. (2011). Courtship, competition, and the pursuit of attractiveness: mating goals facilitate health-related risk taking and strategic risk suppression in women. Personality and Social Psychology Bulletin, 37(3), 383–394.

Hill, S.E., Rodeheffer, C.D., Griskevicius, V., Durante, K. & White, A.E. (2012). Boosting beauty in an economic decline: Mating, spending, and the lipstick effect. Journal of Personality and Social Psychology, 103(2), 275–291.

Janssens, K., Roe, K., Pandelaere, M., Van den Bergh, B., Millet, K. & Lens, I. (2011). Can buy me love: mate attraction goals lead to perceptual readiness for status products. Journal of Experimental Social Psychology, 47(1), 254–258.

Jones, B.C., Little, A.C., Penton-Voak, I.S., Tiddeman, B.P., Burt, D.M. & Perrett, D.I. (2001). Facial symmetry and judgements of apparent health: Support for a “good genes” explanation of the attractiveness-symmetry relationship. Evolution and Human Behavior, 22(6), 417–429.

Kanazawa, S. (2004). The Savanna Principle. Managerial and Decision Economics, 25(1), 41–54.

Kaplan, H.S. & Gangestad, S.W. (2004). Life history theory and evolutionary psychology. In D.M. Buss (Ed.), The handbook of evolutionary psychology (pp. 68–95). New York: Wiley.
Kenrick, D.T., Griskevicius, V., Neuberg, S.L. & Schaller, M. (2010). Renovating the pyramid of needs: contemporary extensions built upon ancient foundations. Perspectives on Psychological Science, 5(3), 292-314.

Kenrick, D.T., Griskevicius, V., Sundie, J.M., Li, N.P., Li, Y.J. & Neuberg, S.L. (2009). Deep rationality: the evolutionary economics of decision making. Social Cognition, 27(5), 764-785.

Kenrick, D.T. & Keefe, R.C. (1992). Age preferences in mates reflect sex differences in human reproductive strategies. Behavioral and Brain Sciences, 15(1), 75-133.

Kenrick, D.T., Li, Y.J., White, A.E. & Neuberg, S.L. (2012). Economic subselves: fundamental motives and deep rationality. In J.P. Forgas, K. Fiedler & C. Sedikides (Eds.), Social Thinking and Interpersonal Behavior (pp. 23–43). New York: Psychology Press.

Kenrick, D. T., Neuberg, S. L., Griskevicius, V., Becker, D. V. & Schaller, M. (2010). Goal-driven cognition and functional behavior: The Fundamental-Motives Framework. Current Directions in Psychological Science, 19(1), 63–67.

King, S.C., Meiselman, H.L. & Henriques, A. (2008). The effect of choice and psychographics on the acceptability of novel flavors. Food Quality and Preference, 19(8), 692–696.

Li, N.P., Bailey, J.M., Kenrick, D.T. & Linsenmeier, J.A.W. (2002). The necessities and luxuries of mate preferences: testing the tradeoffs. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 947–955.

Li, N.P., Smith, A.R., Griskevicius, V., Cason, M.J. & Bryan, A. (2010). Intrasexual competition and eating restriction in heterosexual and homosexual individuals. Evolution and Human Behavior, 31(5), 365–372.

Lichtenthäler, R., Rodrigues, R.B., Maia, J.G.S., Papagiannopoulos, M., Fabricius, H. & Marx, F. (2005). Total oxidant scavenging capacities of Euterpe oleracea Mart. (Açaí) fruits. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 56(1), 53–64.

Lynn, A., Hamadeh, H., Leung, W.C., Russell, J.M. & Barker, M.E. (2012). Effects of pomegranate juice supplementation on pulse wave velocity and blood pressure in healthy young and middle-aged men and women. Plant Foods for Human Nutrition, 67(3), 309–314.

Malin, D.H., Lee, D.R., Goyarzu, P., Chang, Y.H., Ennis, L.J., Beckett, E. et al. (2011). Short-term blueberry-enriched diet prevents and reverses object recognition memory loss in aging rats. Nutrition, 27(3), 338–342.

Martins, Y. & Pliner, P. (2006). “Ugh! That’s disgusting!”: Identification of the characteristics of foods underlying rejections based on disgust. Appetite, 46(1), 75–85.

McAlvanah, P. (2009). Are people more risk-taking in the presence of the opposite sex? Journal of Economic Psychology, 30(2), 136–146.

McAndrew, F.T. (2002). New evolutionary perspectives on altruism: Multilevel-selection and costly-signaling theories. Current Directions in Psychological Science, 11(2), 79–82.

Meiselman, H.L., King, S.C. & Gillette, M. (2010). The demographics of neophobia in a large commercial US sample. Food Quality and Preference, 21(7), 893–897.

Meltzer, A.L., McNulty, J.K., Miller, S.L. & Baker, L.R. (2015). A psychophysiological mechanism underlying women’s weight-management goals: Women desire and strive for greater weight loss near peak fertility. Personality and Social Psychology Bulletin, 41(7), 930–942.

Milieu Centraal (2014). Goed informeren van Vlaamse consumenten over de milieu-impact van voeding. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/20Xp3lz

Miller, G.F. (2000). The mating mind: How sexual choice shaped the evolution of human nature. New York: Doubleday.

Miller, G.F. (2009). Spent. Sex, evolution and consumer behavior. Light: Penguin Books.

Miller, S.L., & Maner, J.K. (2011). Sick body, vigilant mind: The biological immune system activates the behavioral immune system. Psychological Science, 22(12), 1467–1471.

Mortensen, C.R., Becker, D.V., Ackerman, J.M., Neuberg, S.L., & Kenrick, D.T. (2010). Infection breeds reticence: the effects of disease salience on self-perceptions of personality and behavioral avoidance tendencies. Psychological Science, 21(3), 440–447.

Nelissen, R.M.A & Meijers, M.H.C. (2011). Social benefits of luxury brands as costly signals of wealth and status. Evolution and Human Behavior, 32(5), 343–355.
Oaten, M., Stevenson, R.J. & Case, T.I. (2009). Disgust as a disease-avoidance mechanism. Psychological Bulletin, 135(2), 303–321.

OTC Disclosure and news services (2014, 25 juni). Baby boomers fuel 130 billion dollar superfood industry. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1STP8f8

Pliner, P. (1994). Development of measures of food neophobia in children. Appetite, 23(2), 147–63.

Pliner, P., & Hobden, K. (1992). Development of a scale to measure the trait of food neophobia in humans. Appetite, 19(2), 105–120.

Rogers, A.R. (1994). Evolution of time preference by natural selection. American Economic Review, 84(3), 460–481.

Roney, J.R. (2003). Effects of visual exposure to the opposite sex: cognitive aspects of mate attraction in human males. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(3), 393–404.

Rozin, P. & Vollmecke, T. (1986). Food likes and dislikes. Annual Review of Nutrition, 6(101), 433–456.

Rucker, D.D. & Galinsky, A.D. (2008). Desire to acquire: Powerlessness and compensatory consumption. Journal of Consumer Research, 35(2), 257-269.

Saad, G. (2006). Applying evolutionary psychology in understanding the Darwinian roots of consumption phenomena. Managerial and Decision Economics, 27(2), 189–201.

Saad, G. (2011). The consuming instinct. What juicy burgers, ferraris, pornography and gift giving reveal about human nature. New York: Prometheus Books.

Saad, G. & Gill, T. (2003). An evolutionary psychology perspective on gift giving among young adults. Psychology and Marketing, 20(9), 765–784.

Saad, G. & Peng, A. (2006). Applying Darwinian principles in designing effective intervention strategies: The case of sun tanning. Psychology & Marketing, 23(7), 617–638.

Schaller, M., Miller, G.E., Gervais, W.M., Yager, S. & Chen, E. (2010). Mere visual perception of other people’s disease symptoms facilitates a more aggressive immune response. Psychological Science, 21(5), 649–52.

Schaller, M. & Park, J.H. (2011). The behavioral immune system (and why it matters). Current Directions in Psychological Science, 20(2), 99–103.

Schickenberg, B., van Assema, P., Brug, J. & de Vries, N.K. (2008). Are the Dutch acquainted with and willing to try healthful food products? The role of food neophobia. Public Health Nutrition, 11(5), 493–500.

Schösler, H., De Boer, J. & Boersema, J.J. (2012). Can we cut out the meat of the dish? Constructing consumer-oriented pathways towards meat substitution. Appetite, 58(1), 39–47.

Shackelford, T.K., Schmitt, D.P. & Buss, D.M. (2005). Universal dimensions of human mate preferences. Personality and Individual Differences, 39(2), 447–458.

Sherman, P.W. & Billing, J. (1999). Darwinian gastronomy: why we use spices. BioScience, 49(6), 453-463.

Shewmake, S., Okrent, A., Thabrew, L. & Vandenbergh, M. (2015). Predicting consumer demand responses to carbon labels. Ecological Economics, 119, 168–180.

Siegrist, M., Hartmann, C. & Keller, C. (2013). Antecedents of food neophobia and its association with eating behavior and food choices. Food Quality and Preference, 30(2), 293–298.

Simpson, J.A., Gangestad, S.W., Christensen, P.N. & Leck, K. (1999). Fluctuating asymmetry, sociosexuality, and intrasexual competitive tactics. Journal of Personality and Social Psychology, 76(1), 159–172.

Small Footprint Family (2012). The environmental impact of superfoods. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1DIY6FN

Smith, A.R., Li, N. & Joiner, T.E. (2011). The pursuit of success: Can status aspirations negatively affect body satisfaction? Journal of Social and Clinical Psychology, 30(5), 531–547.

Stearns, S.C., Allal, N. & Mace, R. (2008). Life history theory and human development. In C. Crawford & D. Krebs (Eds.), Foundations of evolutionary psychology (pp. 44–70). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Stevenson, R.J., Case, T.I. & Oaten, M.J. (2011). Proactive strategies to avoid infectious disease. Biological Sciences, 366(1583), 3361–3363.

Sundie, J.M., Kenrick, D.T., Griskevicius, V., Tybur, J.M., Vohs, K.D. & Beal, D.J. (2011). Peacocks, Porsches, and Thorstein Veblen: conspicuous consumption as a sexual signaling system. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4), 664–680.

Sunstein, C.R. (2014). Nudging: A Very Short Guide. Journal of Consumer Policy, 37(4), 583-588.

Sylwester, K. & Pawłowski, B. (2011). Daring to be darling: attractiveness of risk takers as partners in long- and short-term sexual relationships. Sex Roles, 64(9), 695–706.

Thornhill, R. & Gangestad, S.W. (2006). Facial sexual dimorphism, developmental stability, and susceptibility to disease in men and women. Evolution and Human Behavior, 27(2), 131–144.

Tuorila, H., Lähteenmäki, L., Pohjalainen, L. & Lotti, L. (2001). Food neophobia among the Finns and related responses to familiar and unfamiliar foods. Food Quality and Preference, 12(1), 29–37.

Tybur, J.M., Bryan, A.D. & Hooper, A.E.C. (2012). An evolutionary perspective on health psychology: new approaches and applications. Evolutionary Psychology, 10(5), 855–867.

Tybur, J.M., Bryan, A.D., Magnan, R.E. & Hooper, A.E.C. (2011). Smells like safe sex: Olfactory pathogen primes increase intentions to use condoms. Psychological Science, 22, 478–480.

Tybur, J.M. & Gangestad, S.W. (2011). Mate preferences and infectious disease: theoretical considerations and evidence in humans. Biological Sciences, 366, 3375–88.

Tybur, J.M. & Griskevicius, V. (2013). Evolutionary psychology: a fresh perspective for understanding and changing problematic behavior. Public Administration Review, 73(1), 12–22.

Tybur, J.M. & Lieberman, D. (2016). Human pathogen avoidance adaptations. Current Opinion in Psychology, 7, 6–11.

Tybur, J.M., Lieberman, D. & Griskevicius, V. (2009). Microbes, mating, and morality: individual differences in three functional domains of disgust. Journal of Personality and Social Psychology, 97(1), 103–122.

Tybur, J.M., Lieberman, D., Kurzban, R. & DeScioli, P. (2013). Disgust: evolved function and structure. Psychological Review, 120(1), 65–84.

Vaillancourt, T. (2013). Do human females use indirect aggression as an intrasexual competition strategy? Biological Sciences, 368(1631), 1-8.

Vaillancourt, T. & Sharma, A. (2011). Intolerance of sexy peers: intrasexual competition among women. Aggressive Behavior, 37(6), 569–77.

Van den Bergh, B., Dewitte, S. & Warlop, L. (2008). Bikinis instigate generalized impatience in intertemporal choice. Journal of Consumer Research, 35(1), 85–97.

Van Huis, A. (2011). Potential of insects as food and feed in assuring food security. Annual Review of Entomology, 58, 563-583.

Voedingscentrum (2016). Encyclopedie: superfoods. Geraadpleegd op 2 april 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1xGbtlj

Vyncke, P. (2012). The heart and the mind: on advertising and consumption. Gent: University Press Gent.

Wang, X.T., Kruger, D.J. & Wilke, A. (2009). Life history variables and risk-taking propensity. Evolution and Human Behavior, 30(2), 77–84.

Weber, C.L. & Scott, H. (2008). Food-miles and the relative climate impacts of food choices in the United States. Environmental Science & Technology, 42(10), 3508–3513.

Weitkamp, E. & Eidsvaag, T. (2014). Agenda building in media coverage of food research: superfoods coverage in UK national newspapers. Journalism Practice, 8(6), 871–886.

World Health Organization (2015). Millenium development goals: fact sheet. Geraadpleegd op 13 maart 2016 op het World Wide Web: http://bit.ly/1BsWbpK

Download scriptie (21.34 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2016
Promotor(en)
Prof. dr. Anneleen Van Kerckhove