Redeveloped Houses: Contextualizing the experiences of slum improvement in Nagpur within global dynamics and local complexities

Febe De Geest
Persbericht

"Opgeknapte huizen" De keerzijde van sociale huisvestingsprojecten in India

“Opgeknapte huizen” de keerzijde van sociale huisvesting in India.

Jat Tarodi, Nagpur, September 2015

Het is warm, zeer warm, broeierig zelfs. Vrouwen zitten op straat in groep. Er spelen kinderen en er lopen dieren. De straat, als publieke ruimte, wordt gebruikt om groenten te sorteren en als speelterrein.  Na enkele korte gesprekken ga ik naar blok b, waar ik toegang krijg tot een aantal appartementen. Op het eerste zicht lijken de appartementen zeer klein. Vanuit het appartementsblok kan je de slum Jat Tarodi zien. Het contrast is groot, de chaos en verscheidenheid van de slum tegenover de uniformiteit en de ‘orde’ van de pas gezette appartementsblokken.

Jat Tarodi is één van de negen slum upgrading projecten geïmplementeerd in Nagpur. Onder het BSUP-project, een regeringsinitiatief om de levensomstandigheden in slums te verbeteren, worden verschillende sociale huisvestingsprojecten gebouwd. Het initiële plan in Jat Tarodi was om de gehele slum onder handen te pakken en alle bewoners van nieuwe huisvesting te voorzien. In werkelijkheid hebben slechts dertig van de tweehonderd gezinnen een nieuwe woonst gekregen. Omwille van een conflict tussen twee regeringsinstanties in Nagpur, de Nagpur Municipal Corporation (NMC) en de Railways Companies, werd het bouwproject in Jat Tarodi vroegtijdig stopgezet. De NMC beweerde dat de grond waarop de slum gelegen is tot hun toebehoorde. De Railways Companies claimde echter dat de grond van hun was en wou deze ontwikkelen voor commerciële doeleinden. Vervolgens, door het geschil over aan wie de grond toebehoord, werd het slum upgrading project stopgezet. Vandaag zorgt het feit dat slechts een klein deel van de bewoners in Jat Tarodi nieuwe huisvesting heeft gekregen voor sociale onrust. Er heerst een kloof tussen de bewoners die een nieuwe woonst kregen en de bewoners die nog steeds in de slum wonen.

Povere en slordige implementering

De case van Jat Tarodi is slechts één van de voorbeelden die tonen hoe complex de implementatie van sociale huisvestingsprojecten in India is. Wat van hogerop wordt gezien als ‘de oplossing’ voor stedelijke armoede, heeft vaak in realiteit een complexe en wrange uitkomst. Veel slum upgrading projecten worden gekenmerkt door een slordige en onvolledige implementatie van het initiële ontwerp.

De meeste slumbewoners die nieuwe huisvesting van de regering kregen, vertelden me over de gebrekkige kwaliteit van de constructie van hun nieuwe woning. Zo vertelde Shubhangi, wonend in een nieuw huis in een slum in Indira Nagar, dat ze soms dagen na elkaar niet kan slapen als het veel geregend heeft, aangezien het water door het dak haar kamer insijpelt. Naast Shubhangi vertelden talloze inwoners me over de gebrekkige kwaliteit van de woning. Zo hebben de inwoners in een slum upgrading project in Wanjara, na drie jaar nog steeds geen elektriciteit.

Omwille van de gebrekkige implementatie voelen inwoners van slum upgrading projecten vaak ontgoocheling en ongelijkheid. In een slum in Wanjara, waar voornamelijk Moslims wonen, voelden de inwoners zich bijvoorbeeld beroofd van hun initiële leefomgeving. De inwoners van Wanjara woonden initieel in een slum in het centrum van de stad, maar ze werden gedwongen om naar de rand van de stad te verhuizen omwille van een bouwproject; een weg zou worden aangelegd op de plek waar hun slum zich bevond.

Stille revolte

Omwille van hun gebrek aan inspraak en hun ontevredenheid, proberen slumbewoners op sommige momenten hun wensen en verlangens duidelijk te maken. Hoe slumbewoners, wonend in nieuwe huisvestingsprojecten, hun noden en verlangens duidelijk maken, is zeer uiteenlopend.

In het slum upgradingproject in Wanjara, wordt publiek protest gezien als iets fout en ‘not done’. In deze site gaan inwoners subtielere manieren zoeken om zich in stilte te verzetten tegen de huidige situatie. Sommige inwoners in Wanjara verkopen bijvoorbeeld illegaal de nieuwe woonst die  ze van de regering kregen en gaan met dit geld terug gaan wonen in hun initiële leefomgeving. In een andere slum in Indira Nagar daarentegen hebben slumbewoners openlijk protest gevoerd tegen de regering. Initieel had de regering de intentie om de slumhuizen van de bewoners in Indira Nagar af te breken en een appartementsblok in de plaats te zetten, zoals meestal gebeurd. De bewoners wouden echter individuele huizen. Hiervoor protesteerden ze en maakten ze de slum site letterlijk ontoegankelijk voor iedereen die ook maar iets met de regering te maken had.

Ik bewonder de overlevingskracht en moed van slumbewoners om zelfs binnen de moeilijkheden en complexiteit van slum upgrading projecten oplossingen te zoeken. De impact van sociale huisvesting in India is echter geen eenduidige oplossing. Het is vaak een gestandaardiseerde formule, die in werkelijkheid een povere verbetering oplevert. Afhankelijk van verschillende lokale complexiteiten, gekenmerkt door religie, slumachtergrond, gender … kent een slum upgrading project verschillende uitkomsten in een stad. Slum upgrading projecten zouden moeten ontwikkeld met deze lokale complexiteiten in het achterhoofd. In plaats van een gestandaardiseerde aanpak, zou een kleinschaligere, meer lokale aanpak misschien een gewenster effect hebben.

 

Bibliografie

Anon. 2006. City Development Plan: Nagpur, Maharashtra, India. Final Report. USAID. Retrieved April 15, 2016 (http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacw407.pdf).

Anon. 2009. Modified Guidelines for Sub-Mission on Basic Services to the Urban Poor (BSUP). Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation. New Delhi. Retrieved June 15, 2016 (http://mhupa.gov.in/writereaddata/Revised%20Guidelines%20BSUP%202009.pdf)

Anon. 2015. “Centre For Sustainable Development.” Retrieved April 22, 2016 (http://www.cfsdindia.org/about-us.php).

Anon. 2015b. “Nagpur City Census 2011 Data.” Retrieved April 20, 2016 (http://www.census2011.co.in/census/city/353-nagpur.html).

Appadurai, Arjun. 2001. “Deep Democracy: Urban Governmentality and the Horizon of Politics.” Environment and Urbanization 13(2):23–43.

Asthana, Sheena. 1994. “Integrated Slum Improvement Visakhapatnam, India, Problems and Prospects.” Habitat International 18(1):57–70.

Banerjee-Guha, Swapna. 2009. “Neoliberalizing the ‘Urban’: New Geographies of Power and Injustice in Indian Cities.” Economic and Political Weekly 44(22):95-107.

Barker, Chris. 2012. Cultural Studies. Theory and Practice. London: SAGE Publications Ltd. Bayat, Asef. 1993. “Un-Civil Society: The Politics of the ‘Informal People.’” Third World Quarterly 18(1):53–72.

Boeije, Hennie. 2005. Analyseren in Kwalitatief Onderzoek. Den Haag: Boom.

Bogaert, Koenraad. 2011. “The Problem of Slums: Shifting Methods of Neoliberal Urban Government in Morocco.” Development and Change 42(3):709–31.

Bogaert, Koenraad. 2013. “Contextualizing the Arab Revolts: The Politics behind Three Decades of Neoliberalism in the Arab World.” Middle East Critique 22(3):213–34.

Brenner, Neil and Nik Theodore. 2002. “Cities and the Geographies of ‘Actually Existing Neoliberalism.’” Antipode 34(3):1–32.

Burra, Sundar. 2005. “Towards a pro-Poor Framework for Slum Upgrading in Mumbai, India.” Environment and Urbanization 17(1):67–88.

Chatterjee, Ipsita. 2009. “Social Conflict and the Neoliberal City: A Case of Hindu-Muslim Violence in India.” Transactions of the Institute of British Geographers 34(2):143–60.

Chatterjee, Ipsita. 2012. “How Are They Othered? Globalisation, Identity and Violence in an Indian City.” Geographical Journal 178(2):134–46.

Chatterjee, Ipsita. 2014. Displacement, Revolution, and the New Urban Condition, Theories and Case Studies. New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd.

Chatterjee, Partha. 2004. The Politics of the Governed: Reflections on Popular Politics in Most of the World. New York: Colombia University Press.

Chatterjee, Sudeshna. 2013. Analyzing the Impact of JNNURM Funded Slum Redevelopment on Children across India. Bernard van Leer Foundation. Retrieved September 3, 2015 (https://issuu.com/bernardvanleerfoundation/docs/analyzing_the_impact_of… d).

Das, Ashok K. and Lois M. Takahashi. 2009. “Evolving Institutional Arrangements, Scaling Up, and Sustainability: Emerging Issues in Participatory Slum Upgrading in Ahmedabad, India.” Journal of Planning Education and Research 29(2):213–32.

Desai, Renu. 2006. “Uneasy Negotiations: Urban Redevelopment, Neoliberalism and Hindu Nationalist Politics in Ahmedabad, India.” Breslauer Graduate Research Conference. Retrieved February 22, 2016 (http://escholarship.org/uc/item/500965sp)

Desai, Renu. 2012. “Governing the Urban Poor: Riverfront Development, Slum Resettlement and the Politics of Inclusion in Ahmedabad.” Economic and Political Weekly 47(2):49– 56.

Desai, Renu, Aseem Mishra, and Kaushal Jajoo. 2013. Learning from Nanded  : a Study of Basic Services for the Urban Poor ( BSUP ). Centre for Urban Equity (CUE). Ahmedabad. Retrieved February 10, 2016 (http://cept.ac.in/UserFiles/File/CUE/Working%20Papers/Revised%20New/20C… %2020_Learning%20from%20Nanded.pdf)

Deshmukh, M. S. 2013. “Conditions of Slum Population of Major Sub-Urban Wards of Mumbai in Maharashtra.” Voice of Research 2(2):34–40.

Doebele, William A. 1987. “The Evolution of Concepts of Urban Land Tenure in Developing Countries.” Habitat International 11(1):7–22.

Doshi, Sapana. 2011. The Right to the Slum? Redevelopment, Rule and the Politics of Difference in Mumbai. Electronic Thesis and Dissertations. University of California, Berkeley. Retrieved February 15, 2016 (http://escholarship.org/uc/item/4tx6v6sw)

Doshi, Sapana. 2012. “The Politics of Persuasion.” Pp. 82–108 in Contested Spaces in Indian Cities, edited by R. Desai and R. Sanyal. London: SAGE Publications Ltd.

Giridharadas, Anand. 2007. “‘Second Tier’ City to Rise Fast under India’s Urban Plan.” The New York Times, May 13. Retrieved March 22, 2016 (http://www.nytimes.com/2007/05/13/world/asia/13nagpur.html?_r=0)

Harvey, David. 2008. “The Right to The City.” 1–16. Retrieved March 5, 2016 (http://davidharvey.org/media/righttothecity.pdf)

Kapse, Vijay, Arun Pofale, and Mayank Mathur. 2012. “Paradigm of Relocation of Urban Poor Habitats (Slums): Case Study of Nagpur City.” World Acadamy of Science, Engineering and Technology 06(11):637–44.

Kundu, Debolina and Dibyendu Samanta. 2011. “Redefining the Inclusive Urban Agenda in India.” Economic and Political Weekly xlvi(5):55–63.

Mahadevia, Darshini. 2006. “NURM and the Poor in Globalising Mega Cities.” Economic and Political Weekly 41(31):3399–3403.

Mahadevia, Darshini. 2002. “Communal Space over Life Space: Saga of Increasing Vulnerability in Ahmedabad.” Economic and Political Weekly 37(48):4850–58.

Mahadevia, Darshini. 2011. “Branded and Renewed? Policies, Politics and Processes of Urban Development in the Reform Era.” Economic and Political Weekly 46(31):56–64.

Massey, Doreen. 2005. For Space. Londen: SAGE Publications Ltd. Mayo, Stephen K. and Shlomo Angel. 1993. Housing Enabling Markets to Work. The World

Bank. Washington D.C.. Retrieved (http://www.wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/… /27/000178830_98101911194018/Rendered/PDF/multi0page.pdf).

McFarlane, Colin. 2004. “Geographical Imaginations and Spaces of Political Engagement  : Examples from the Indian Alliance.” Antipode 36(5):890–916.

McFarlane, Colin and Renu Desai. 2015. “Sites of Entitlement: Claim, Negotiation and Struggle in Mumbai.” Environment and Urbanization 27(2):441–54.

Mills-Tettey, Ralph. 1988. “South to South Learning Experiences  : Popular Housing Problems in Nigeria and India.” Habitat International 12(3):53–63.

Minnery, John et al. 2013. “Slum Upgrading and Urban Governance: Case Studies in Three South East Asian Cities.” Habitat International 39:162–69.

Mortelmans, Dimitri. 2011. Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden. Third edit. Leuven: Acco.

Mukhija, Vinit. 2001. “Enabling Slum Redevelopment in Mumbai: Policy Paradox in Practice.” Housing Studies 16(6):791–806.

Nagpur Improvement Trust. 2015. “Nagpur Improvement Trust, Nagpur.” Retrieved 15 July, 2016 (http://www.nitnagpur.org/)

Nakamura, Shohei. 2014. “Impact of Slum Formalization on Self-Help Housing Construction: A Case of Slum Notification in India.” Urban Studies 51(16):3420–44.

O’Hare, Greg, Dina Abbott, and Michael Barke. 1998. “A Review of Slum Housing Policies in Mumbai.” Cities 15(4):269–83.

Patel, Sheela. 2013. “Upgrade, Rehouse or Resettle? An Assessment of the Indian Government’s Basic Services for the Urban Poor (BSUP) Programme.” Environment and Urbanization 25(1):177–88.

Peck, Jamie and Adam Tickell. 2002. “Neoliberalizing Space.” Antipode 34(3):380–404. Roy, Ananya. 2009. Governmentality  : The Politics of Inclusion in Beirut and Mumbai.

Antipode 41(1):159-179. Roy, Ananya. 2011. “Slumdog Cities: Rethinking Subaltern Urbanism.” International Journal

of Urban and Regional Research 35(2):223–38. Siddiqui, Nasrin. 2007. VAMBAY in Maharashtra An Evaluation Report by YASHADA for the

Government of Maharashtra’s Housing Department. Government of Maharashtra's

Housing Department. Pune. Slum Rehabilitation Authority. n.d. “Slum Rehabilitation Authority.” Retrieved April 7, 2016

(http://www.sra.gov.in/pgeConstiandFunction.aspx). Smith, Neil. 2002. “New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban

Strategy.” Antipode 34(3):427–50. SPARC. 2012. NTAG Study of BSUP Projects to Examine Potential for Community

Participation. NTAG. Mumbai. Retrieved 22 September, 2015 (http://www.sparcindia.org/pdf/studies/BSUP%2011%20City%20Review,%20SP ARC, %202012_low%20res.pdf)

SPARC, 1991. “About NSDF.” Retrieved July 2, 2016 (http://www.sparcindia.org/aboutnsdf.php).

Sunil, Karn, Shikura Shigeo, and Harada Hideki. 2003. “Living Environment and Poor.” Economic and Political Weekly 38(34):3575–77.

UN Habitat. n.d. “Housing and Slum Upgrading.” Retrieved 11 May, 2016 (http://unhabitat.org/urban-themes/housing-slum-upgrading/)

Universiteit of Hogeschool
Oosterse Talen en Culturen: India
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Professor Saartje Verbeke
Kernwoorden
Share this on: