Juridische gids voor student-ondernemers

Nikita
Colpaert
 • Stijn
  Bril
 • Ellen
  Broes
 • Nikita
  Colpaert
 • Robin
  Van de Sompel
 • Fabienne
  Verschelde

Naast het behalen van een diploma zijn vele studenten geprikkeld door het ondernemerschap. Student-ondernemers dromen ervan om hun idee om te zetten in de praktijk en een eigen onderneming op te starten. Maar naast de creatieve ideeën komen er veel risico’s en verplichtingen bij kijken. Denk maar aan opstartkosten, een boekhouding die in orde moet gebracht worden en het financieel risico. Het zijn slechts enkele voorbeelden die voor velen een drempel vormen om de grote sprong naar het ondernemerschap al dan niet te wagen. ARTEpreneur werd opgericht in 2015 met het doel die grote drempel te verkleinen.

Ondernemen dankzij ARTEpreneur

De studentencoöperatie ARTEpreneur, dat uitgaat van de Arteveldehogeschool te Gent, geeft studenten een extra duwtje in de rug. ARTEpreneur maakt het voor student-ondernemers mogelijk om hun eerste stappen te zetten in de ondernemerswereld onder begeleiding van een volledig team. Ondernemingen als BeerSelect, Otice Clothing en Qbraem zijn enkele succesvolle projecten die dankzij de hulp van ARTEpreneur uit hun startblokken zijn geschoten.

ARTEpreneur heeft als overtuiging dat de student-ondernemers het best geholpen kunnen worden door leeftijdsgenoten. Zo vroeg ARTEpreneur afgelopen academiejaar 2016-2017 aan vijf studenten rechtspraktijk of zij het aandurfden om de student-ondernemers bij te staan op juridisch vlak. Op die manier zouden de student-ondernemers voor het eerst een juridische opinie krijgen dankzij rechtspractici die elke dag bezig zijn met het analyseren van recht.  

Challenge accepted!

Voor het allereerst namen de vijf studenten rechtspraktijk de uitdaging met open armen aan, en richtten zij het fictief adviesbureau ‘LP Consilex’ op. Er werd niet enkel een naam gecreëerd, ook werd een logo aangemaakt en werden er documenten opgesteld om de student-ondernemers zo professioneel mogelijk te helpen. Gedurende een semester slaagde LP Consilex erin om drie ondernemingen te helpen bij juridische problemen. De werkwijze was als volgt: de student-ondernemers stelden hun vragen aan LP Consilex en deze werden op hun beurt door LP Consilex beantwoord en opgelost door een volledig juridisch advies. Die adviezen bestonden niet enkel uit juridische achtergrond maar ook uit kant-en-klare documenten die op heden gebruikt worden in de drie ondernemingen. De topics van de juridische adviezen zijn: het beheren van een legale webshop, het creëren van een evenementenbureau en het tewerkstellen van kinderen jonger dan 15 jaar.

Juridische regelgeving is overal aanwezig

Tegenwoordig worden wij steeds meer geconfronteerd met juridische zaken, zonder dat we het merken. Is het bijvoorbeeld niet merkwaardig dat op bijna iedere webshop hetzelfde gevraagd wordt, namelijk om cookies te accepteren? Of dat elke webshop een automatische bevestigingsmail stuurt na het plaatsen van een bestelling, alsof de webshophouders het hebben afgesproken met elkaar? Het zijn slechts enkele voorbeelden die aantonen dat er heel wat regelingen zijn zonder dat we erbij stilstaan. 

Het bijzonderste aan onze bachelorproef is dat het werkelijk gebruikt wordt door de student-ondernemers. Onze bachelorproef gaat namelijk niet over fictieve ondernemingen, maar over student-ondernemers die op de dag van vandaag met hun beide voeten in de ondernemingswereld staan en ons juridisch advies meenemen naar de toekomst toe." – Nikita Colpaert, LP Consilex

De studenten van LP Consilex zijn trots op hun gerealiseerde bachelorproef. Het geeft LP Consilex een voldoening dat zij de student-ondernemers een serieuze boost hebben gegeven tot een legale onderneming. Aldus Nikita Colpaert van LP Consilex: “Het bijzonderste aan onze bachelorproef is dat het werkelijk gebruikt wordt door de student-ondernemers. Ookal bestond LP Consilex hoofdzakelijk dankzij onze bachelorproef, het was voor ons in de eerste plaats belangrijk om de student-ondernemers zo optimaal mogelijk te helpen. Onze bachelorproef gaat namelijk niet over fictieve ondernemingen, maar over student-ondernemers die dagdagelijks met hun beide voeten in de ondernemingswereld staan en ons juridisch advies meenemen naar de toekomst toe.”

Van een try-out naar beste bachelorproef van bedrijfsmanagement

De bachelorproef van de vijf rechtspractici Stijn Bril, Ellen Broes, Nikita Colpaert, Robin Van de Sompel, Fabienne Verschelde en coach Mathieu Verkempinck bleek een succes: enerzijds werd er een mooie eindscore van 19/20 behaald en anderzijds kregen zij een beloning via de prijs voor Beste Bachelorproef van de afstudeerrichting Bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool te Gent. Dankzij de vijf rechtspractici die als allereerste de richting mochten vertegenwoordigen, consulteert ARTEpreneur op heden de richting rechtspraktijk verder door middel van thesissen.

Bibliografie

Wetteksten

o   Boek I.  Personen, titel X. Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding, Hoofdstuk II. Voogdij, Burgerlijk Wetboek, 21 maart 1804

o   Boek I. Personen, titel IX. Ouderlijk gezag, Burgerlijk Wetboek, 21 maart 1804

o   Boek III. Op welke wijze eigendom verkregen wordt, titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomsten in het algemeen, Burgerlijk Wetboek, 21 maart 1804

o   Boek III. Op welke wijze eigendom verkregen wordt, titel VIII. Huur, Burgerlijk Wetboek, 21 maart 1804

o   Boek III. Op welke wijze eigendom vergregen wordt, titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen, Burgerlijk Wetboek, 21 maart 1804

 • Boek VI. Marktpraktijken en consumentenbescherming, Wetboek Economisch Recht, BS 28 februari 2013.
 • Boek XII. Recht van de elektronische economie, Wetboek Economisch Recht, BS 28 februari 2013.

o   Koninklijk Besluit 29 december 1992 nr. 1 betreffende de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

o   Koninklijk besluit van 11 maart 1993 betreffende de kinderarbeid

o   Koninklijk Besluit 30 juni 1996 betreffende de prijsaanduiding van producten en diensten en de bestelbon

o   Arbeidswet van 13 maart 1971

 • Verdrag tot bescherming van de rechten van de mensen en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950
 • Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomstenwet
 • Wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens.
 • Wet van 22 februari 1998 houdende sommige sociale bepalingen

o   Wet 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

Online bronnen

o   CLOOTS, L. en WILLEKENS, K., De factuur alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in de zaak, http://simpla.be/alles%20over%20de%20factuur.pdf (consultatie op 3 maart 2017)

o   DAZZLE EVENTS BVBA, Algemene voorwaarden, http://www.dazzle-events.be/wp-content/uploads/2012/03/verkoopsvoorwaar… (consultatie op 27 maart 2017)

o   DE BRUYN, P., Voorbeeld aannemingsovereenkomst, http://www.zelfstandigen.be/aannemingsovereenkomst/ (consultatie op 20 maart 2017)

o   DE NEVE, E., Model dienstverleningsovereenkomst, http://elfri.be/modeldocumenten/model-dienstverleningsovereenkomst (consultatie op 3 maart 2017)

o   DE POURCQ, D., Zelfstandige samenwerkingsovereenkomst: hoe begin je eraan?, www.xerius.be/blog/zelfstandige-samenwerkingsovereenkomst/ (consultatie op 27 maart 2017)

o   FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O. MIDDENSTAND EN ENERGIE, Prijsaanduiding, http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/Marktreglementering/Handelspra… (consultatie op 3 april 2017)

o   FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE, Schuldinvordering, http://economie.fgov.be/nl/consument/Schuldenlast_schuldinvordering/Sch… (consultatie op 3 april 2017)

o   FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG, Werken met derden, http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=605 (consultatie op 27 maart 2017)

o   GHELAMCO ARENA EVENTS, Algemene voorwaarden, http://arenaevents.be/assets/files/algemene-voorwaarden.pdf?v3 (consultatie op 27 maart 2017)

o   HUYGEN, M., Zijn prijzen op offerte inclusief btw?, http://www.livios.be/nl/bouwinformatie/bouwen-verbouwen-of-kopen/juridi… (consultatie op 3 april 2017)

o   INVISIBLE INC, Algemene voorwaarden, http://www.invisible-inc.com/algemene-voorwaarden (consultatie op 27 maart 2017)

o   MOONS, I., Wat staat er in modelcontracten? Van offertes, bestelbonnen tot algemene voorwaarden, https://www.kbc.be/ondernemen/nl/artikel/administratie/wetgeving-regels… (consultatie op 20 maart 2017)

o   ORDE VAN VLAAMSE BALIES, Bestelbon, bestek, factuur, http://www.renatedeadvocate.be/Page.aspx?item=16 (consultatie op 3 april 2017)

o   PENSAERT, E., Freelancers en contracten. Negen tips voor een goede samenwerkingsovereenkomst, http://www.freelancenetwork.be/Freelancers-en-contracten-Negen-tips-voo… (consultatie op 27 maart 2017)

o   UNIZO, Bouwstenen en modelclausules voor dienstenovereenkomst,  http://www.unizo.be/model-contract/bouwstenen-en-modelclausules-voor-di… (consultatie op 27 maart 2017)

o   VAN DER STRAETEN, K., Event verzekeringen, https://www.eventplanner.be/tv/4_event-verzekeringen.html (consultatie op 20 maart 2017)

o   VANDORPE, G., Freelancer focus 2015 onderzoek naar freelancen in Vlaanderen n.a.v. de Unizo week van van de freelancer 2015, http://www.unizo.be/images/res436512_9.pdf (consultatie op 27 maart 2017)

o   X, Algemene voorwaarden, www.foodiesandfriends.be/algemene-voorwaarden (consultatie op 27 maart 2017)

o   X, Algemene voorwaarden, www.la-sensa.be/algemene-voorwaarden.pdf (consultatie op 27 maart 2017)

o   X, Verkoopsvoorwaarden, http://www.perfectplus.be/verkoopsvoorwaarden (consultatie op 27 maart 2017)

Afbeeldingen

Boeken en tijdschriften

o   DECOCK, G., TIMMERMAN, K. en VANDE MOORTEL, J., Personen- en familierecht, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 226 p.

o   CLAES, M., De plichten van de werknemer en werkgever, Antwerpen, Maklu, 1999, 273 p.

o   BURSSENS, F., Aannemingsrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2015,

570 p.

o   DANAU, C., DOM, P. en ROODHOOFT, J., Praktisch burgerlijk recht uitgediept, Berchem, De Boeck, 2014, 316 p.

 • DECLERCK, T. en DE BACKER, M., E-commerce en consumentenbescherming: de overeenkomst op afstand, Mechelen, Wolters Kluwer, 2016, 150 p.

o   HIJMA, J., Algemene voorwaarden, Deventer, Kluwer, 1997, 100 p.

 • KEIRSBILCK, B. en TERRYN, E., Het wetboek van economisch recht: van nu en straks?, Antwerpen, Intersentia, 2014, 432 p.
 • STEENNOT, R., BIQUET-MATHIEU, C. en LOLY, J., “Het herroepingsrecht: het voorstel van Richtlijn betreffende consumentenrechten en haar impact op de Belgische wetgeving.”, DCCR 2009, 81-141.
 • TERRYN E., Terryn E., Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van consumentenbescherming. Antwerpen, Intersantia, 2008, 686 p.

o   WENZEL, T. en VERDOODT, A., Praktisch verbintenissenrecht, Berchem, De Boeck, 2014, 252 p.

Brochure

 • Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten en Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen ,Wegwijs in de reglementering op de kinderarbeid, 2009.

Masterproeven

o   E. BAETEN, CASS. 26 OKTOBER 2006 – AANNEMING, onuitg. Masterproef Rechten UGent, 2008-09, http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/391/429/RUG01-001391429_2010_0001… (consultatie op 20 maart 2017).