De meerwaarde van drones bij de brandweer

Sander
Verkaemer

De meerwaarde van drones bij brandbestrijding.

Wanneer er brand uitbreekt duurt het soms heel lang voor de brandweer de juiste informatie krijgt. De mensen zijn in paniek, het is een grote site, de brand verplaatst zich via moeilijk bereikbare plaatsen en zo voort. Dit zijn allemaal mogelijke oorzaken waardoor het moeilijk is om snel een overzicht te hebben over de levensbedreigende situatie.

De ‘smart toestellen’ nemen de wereldmarkt over maar er zijn weinig oplossingen voor de hulpverlening. Door mijn passie in technologie en mijn interesse in de brandweer heb ik onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een drone bij brandbestrijding. Om een globaal overzicht te krijgen heb ik het onderzoek opgesplitst in drie verschillende onderdelen: Een werkveld onderzoek bij de Vlaamse hulpverleningszones, een marktonderzoek en een case study op twee waargebeurde interventies. Om telkens een correct overzicht te kunnen geven het ik het gebruik van een drone op gedeeld in verschillende onderdelen, namelijk: de drone, de visualisatie en de verbinding.

Werkveldonderzoek

Om een beeld te krijgen van wat leeft bij de Vlaamse brandweermannen en vrouwen is er een enquête gedaan bij 73 brandweermannen. Er was een goede verdeling tussen het basiskader (30,2%), het middenkader (38,4%) en het hoger kader ( 31,2%) . Ieder kader zal zijn eigen belangrijke functie hebben om een drone efficiënt te kunnen gebruiken. Ik denk maar aan het basiskader die in zal staan voor het besturen van de drone en het middenkader en hoger kader die op basis van de resultaten en metingen de juiste beslissing zullen moeten nemen. Bij de deelnemende personen was er tevens  een mooie verdeling tussen beroeps - en vrijwillig personeel . Dit vertaalt zich in 48% vrijwilligers, 42% beroepsbrandweermannen en 10% die zowel beroeps als vrijwillig operationeel zijn.

Hier enkele van de belangrijkste gestelde vragen. Uit de vraag welke gegevens interessant zijn kwamen veel verschillende antwoorden. De antwoorden die het meest terug kwamen zijn warmtebeelden, aanwezigheid van explosieve stoffen, plaatsbepaling en omgevingstemperatuur. Met deze resultaten kan de bevelvoerder snel een juiste aanvalstechniek kiezen om het vuur op een efficiënte manier te bestrijden. Ook over de prioriteit van de gegevens werd een antwoord geformuleerd. De voorgaande data is natuurlijkerwijs ook het meest prioritair. De maximale opstarttijd mag dan volgens de ondervraagde niet meer dan 10 minuten bedragen. Er was ook een duidelijke meerderheid bij de vraag wanneer een drone moet ingezet worden. Maar liefst 88% zou de brand enkel inzetten bij grote interventies.

Marktonderzoek

Het is ook belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van wat op heden verkrijgbaar is op de markt. Dit is ook terug opgedeeld in de verschillende onderdelen, de drone, de visualisatie en de verbinding. Uit dit onderzoek is gebleken dat een quad- of octocopter het meest geschikt is voor een taak bij de brandweer. Om een optimale configuratie te hebben is er een groot verschil tussen drones voor indoor gebruik en drones voor outdoor gebruik. Bij de drones voor indoor gebruik zijn de belangrijkste factoren de batterijduur en de grote van het toestel. Bij de drones voor outdoor gebruik kan gebruik gemaakt worden van een bekabelde oplossing, daardoor kan de drone zolang er externe voeding is in de lucht blijven. Voor de visualisatie van de gemeten waarden wordt geopteerd voor een industriële tablet. Deze tablet is uitermate mobiel maar heeft toch een groot scherm. Die tablet kan gebruikt worden voor het ontvangen van gegevens gestuurd uit het commandocentrum van de brandweer. Voor de verbinding tussen drone en tablet wordt gekozen voor een hybride oplossing. Op die manier kan te meest geschikte technologie gebruikt worden voor ieder segment. Er wordt ook gekozen voor een verwerking ter plaatse, zo is de bevelvoerder minder afhankelijk van verbinding met het internet.

Case study

Om de voeling met de praktijk niet te verliezen heb ik ook twee studies gedaan op echte interventies. Hieruit is gebleken dat de grote van de interventie en de tijdsduur van een bepaalde interventie belangrijk is zodat de drone voldoende zijn nut kan bewijzen. Een ideale oplossing zou zijn dat iedere brandweerwagen uitgerust is met een drone. Dit is natuurlijk financieel niet mogelijk. Doordat de drone van een centraalpunt moet vertrekken is de aanrijtijd ook een belangrijke factor. Beide interventies zijn uitgevoerd door hulpverleningszone Fluvia. Hierbij ben ik uitgegaan van de aanrijtijd van de kazerne in Kortrijk naar de plaats van interventie. Hierbij heb ik een opstarttijd van 10 minuten gereden.

Besluit

Na dit onderzoek kunnen we besluiten dat het gebruik van een drone een meerwaarde is bij brandbestrijding. Alleen is deze meerwaarde eerder beperkt tot het bieden van een vogelperspectief. Aangezien er verschillende brandweerposten of zones een drone hebben aangekocht of plannen hebben om een drone aan te kopen is dit zeker een piste die sterk zal evolueren. Het werkveld is er van overtuigd dat de drone zeker een meerwaarde kan zijn.  Vooral bij grote interventies zoals industriebrand, bosbrand, heidebrand, kan een drone zijn nut bewijzen.

 

Bibliografie

[1] Agricultural Drones: What Farmers Need to Know | Agribotix. (z.d.). Geraadpleegd 3 maart 2017 van http://agribotix.com/whitepapers/farmers-need-know-agricultural-drones/

[2] Wegpolitie krijgt drones om ongevallen in kaart te brengen: “Snelle, scherpe vaststellingen en kortere files”. (2017, januari 18). Geraadpleegd 3 maart 2017, van http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3057799/2017/01/…

[3] Mariën, M. (2016, september 26). Eerste reddingsoefening aan kust met drones goed verlopen. Geraadpleegd 3 maart 2017, van http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2886429/2016/09/…

[4] Gentse brandweer test drone boven Feestenzone. (2016, juli 19). Geraadpleegd 3 maart 2017, van http://www.hln.be/hln/nl/2/Reizen/article/detail/2799578/2016/07/19/Gen…

[5] il. (n.d.). Zware brand op vrachtschip in Antwerpen. Geraadpleegd op 7 mei 2017, van http://www.standaard.be/cnt/dmf20161020_02529475

[6] Civiele Bescherming ontvangt “drone” om beter zicht te hebben op zware incidenten | Civiele Veiligheid. (z.d.). Geraadpleegd 15 maart 2017, van https://www.civieleveiligheid.be/nl/news/protection-civile/civiele-besc…

[7] Drone live stream: de USAR-specialisten gezien vanuit de lucht | Civiele Veiligheid. (z.d.). Geraadpleegd 15 maart 2017, van https://www.civieleveiligheid.be/nl/news/protection-civile/drone-live-s…

[8] FDNY Launches Drone For The First Time To Respond to Fire In The Bronx. (2017, maart 7). Geraadpleegd 9 maart 2017, van http://www1.nyc.gov/site/fdny/news/fa1517/fdny-launches-drone-the-first…

Download scriptie (2.98 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool West-Vlaanderen
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Prof. Dr. Verstockt Steven en Vandecasteele Florian