Nepal, twee jaar na de verwoestende aardbeving

Evelien
Roelands
  • Katrien
    Valcke
  • Yanne
    Gillekens
  • Sophie
    Van Hulle

Weggevaagd door een aardbeving                 

25 april 2015, een dag die in ons geheugen gegrift staat. Op deze dag werd Nepal getroffen door een aardbeving van 7.8 op de schaal van Richter. Een groot deel van de overlevenden zag hun huis instorten en ook het erfgoed kreeg het zwaar te verduren. Hele dorpen kwamen zonder drinkbaar water en elektriciteit te zitten of werden door aardverschuivingen afgesloten van de stad en hulporganisaties. Twee jaar later bevindt de wederopbouw zich nog steeds in de beginfase.

verwoeste straatbeeld in Bungamati

Inwoners ontruimen plein in KhokanaLessen uit het verleden

Doordat aardbevingen frequent voorkomen in Nepal, heeft er zich over de eeuwen heen een traditionele bouwcultuur ontwikkeld die hier tegen bestand was. Een gebrekkige kennisoverdracht en de opkomst van moderne bouwtechnieken zorgden er echter voor dat deze technieken nog zelden correct werd toegepast. Hierdoor raakte de traditionele bouwcultuur zwaar beschadigd tijdens de aardbeving en ontstond de mythe dat moderne betonnen gebouwen veiliger zijn. De gevolgen van een instortende betonplaat zijn echter veel groter dan die van falend metselwerk.

De dorpen zelf bestaan uit een netwerk aan open ruimtes, binnenplaatsen en publieke pleinen, die met elkaar verbonden zijn door straten en gangen. Het creëren van een netwerk van open ruimtes vindt zijn oorsprong in het verzekeren van verschillende vluchtroutes bij een aardbeving. Hierbij is ook de link met religie niet weg te denken: tijdens festivals trekt men door de straten met wagens die goden afbeelden. Dit is tevens een manier voor de lokale bevolking om de vluchtroutes te leren kennen en vrij te houden.

Intussen breidt de hoofdstad echter snel uit met moderne gebouwen, wat de druk op de bewaarde traditionele Newari- dorpen – de Newars zijn de oorspronkelijke bevolking van de Kathmandu-vallei – verhoogt. Door terug te grijpen naar de traditionele bouwcultuur en bouwtechnische details en tezelfdertijd rekening te houden met betaalbare materialen die voorhanden zijn in de Kathmandu-vallei, kan de wederopbouw op een realistische en duurzame manier gebeuren.

straatbeeld Khokana opgebouwd uit een combinatie van moderne en traditionele gebouwen

religieuze doortocht door de straten

Water: vroeger en nu


De Newari dorpen liggen traditioneel op een heuvel om zich te beschermen tegen overstromingen en om het vruchtbaar landbouwgebied in de vallei te maximaliseren. De beschikbaarheid van water in deze dorpen vormde hierdoor een grote uitdaging. Daarom werd een ingenieus systeem uitgedacht waarbij verschillende elementen samenwerken. Een hoofdkanaal, de Rajkulo of koninklijk kanaal, bracht water uit de rivier in het zuiden van de Kathmandu-vallei naar het paleis in het noorden. Onderweg liepen verschillende aftakkingen naar de kleinere dorpen, waar ze uitmondden in verschillende vijvers die dienst deden als grote waterreservoirs. De vijvers zorgden ervoor dat het grondwaterniveau op een voldoende hoog peil bleef. Hierdoor kon men op andere plaatsen via waterputten en spouts - trappen die worden uitgegraven tot in het grondwaterniveau - het water onttrekken en gebruiken.

Het watersysteem in Nepal is echter gaandeweg aan het moderniseren, waardoor het traditionele systeem sterk verwaarloosd raakt. Naast het feit dat het moderne systeem al onvoldoende water voorzag, zorgde de aardbeving in 2015 er bovendien voor dat het zwaar beschadigd raakte. Vooral in de traditionele dorpen werden de inwoners plots terug afhankelijk van het traditionele systeem, dat door onvoldoende onderhoud, gebrek aan goede rioleringen en een toenemende afvalproblematiek sterk vervuild was.

Het herzien en heropleven van dit traditioneel watersysteem kan niet alleen tijdens rampen een veilige back-up vormen, maar kan ook het moderne systeem dat momenteel ontoereikend is, aanvullen.

centrale vijver Bungamati als deel van het traditionele watersysteem

Vrouwen halen water bij de moderne watertank in Bungamati

De bijdrage van het eindwerk aan de wederopbouw

In 2015 en 2016 gingen reeds twee teams van de KU Leuven naar twee traditionele dorpjes, Bungamati en Khokana, acht kilometer ten zuiden van Kathmandu. Het resultaat hiervan werd gebundeld in een actieplan voor de wederopbouw van Bungamati, dat goedgekeurd werd door het ministerie. Dit eindwerk is een verder verdieping en uitbreiding van hun onderzoek en ziet de wederopbouw als een kans om de traditionele bouwcultuur van de Newars te doen heropleven en deze tegelijkertijd te herzien, zodat ook hedendaagse behoeften beantwoord kunnen worden. 

Een sorteerbank voor het afval

Doorheen de hele Kathmandu-vallei nemen afvalbergen langs de kant van de weg grote stukken land in. De afvalophaaldienst functioneert onvoldoende en bewoners weten niet waar ze met hun afval moeten blijven. Dit heeft drastische gevolgen voor het landgebruik en het milieu. Bijkomend staan de shelters, oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke huisvesting vlak na de aardbeving, nog steeds overal verspreid in en rond de dorpskernen ondanks het feit dat deze als maar meer verlaten worden. Zonder verdere functie blijven zij kostbaar land innemen.

Een sorteercentrum, op een strategische locatie tussen de twee dorpen, biedt een antwoord op deze problematiek. Niet alleen afval, maar ook bouwmaterialen kunnen hier worden binnengebracht in ruil voor krediet. Het systeem van afvalbanken is reeds op verschillende plaatsen in Azië succesvol gebleken. Bovendien is er op deze manier een vaste plek waar het puin na een aardbeving kan verzameld worden. Dit vergemakkelijkt het ontruimen van evacuatieroutes die zeer belangrijk zijn tijdens mogelijke naschokken. Het biedt ook een plek aan waar mensen goedkoop tweedehands bouwmateriaal kunnen kopen voor de heropbouw van hun huis.

Opstapeling afval aan de kant van het dorp

 

Voorbeeldfunctie

Door verschillende bouwprojecten op strategische locaties in de twee dorpen te ontwerpen, wordt een voorbeeld aangereikt voor de wederopbouw in de hele Kathmandu-vallei. Het gehele ontwerp streeft naar een samenwerking tussen de traditionele waarden en de moderne noden. De ontwikkeling van de Kathmandu-vallei blijft mogelijk, dankzij een ontwerp dat ruimte laat voor latere aanpassingen en uitbreiding. Het dringende waterprobleem wordt opgelost door een saneringsplan waarbij afvalwater op een natuurlijke manier wordt gezuiverd tot irrigatiewater voor de omliggende rijstvelden, het maximaliseren van regenwateropvang en de heropleving van traditionele waterelementen in publieke ruimten. Bovendien wordt de traditionele, aardbevingsresistente bouwcultuur nieuw leven ingeblazen. Daarnaast kan er in de toekomst sneller gereageerd worden na een natuurramp zonder de tradities en waarden van de lokale bevolking in het gedrang te brengen.

Ontwerpvoorstel wederopbouw Khokana

Bibliografie

Acres International (2004). Optimizing water use in Kathmandu Valley (ADB-TA) project, Final Report. 

Allan, P., & Bryant, M. (2010). The Critical Role of Open Space in Earthquake Recovery : A Case Study. In NSZEE. Retrieved from http://www.nzsee.org.nz/db/2010/Paper34.pdf 

Allen, M. R. (1976). Kumari or ‘virgin’ worship in Kathmandu valley. Contributions to Indian Sociology (NS), 10(2). 

Amaya Marin, V., Amir, S., d’Auria V., De Meulder B., De Nijs A., Dens S., Manna, A. K., & Matton, I. (2015). Studio Kathmandu volume 2: landscape urbanism explorations for the southern fringe of Kathmandu Metropolitan are, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. 

Amir, S. (2015). Role of Public Space in post-disaster settlements: A case study of Bungamati, Nepal. 

Aryal M. (2005, November 18). Reviving Patan’s royal canal. Nepali Times, Issue 273. Retrieved from http://nepalitimes.com/ news.php?id=9129#.WFqUgbbhBE6 

Asian Development Bank. (2013). Solid Waste Management in Nepal. Current Status and Policy Recommendations. 

Balke, K.-D., & Zhu, Y. (2008). Natural water purification and water management by artificial groundwater recharge. Journal of Zhejiang University Science B, 9(3), 221–226. Retrieved from https://doi.org/10.1631/jzus.B0710635 

Baycan, F. (2004). Emergency Planning for Disaster Waste: A proposal based on the experience of the Marmara earthquake in Turkey. Retrieved from http://www.corporate.coventry.ac.uk 

Becker-Ritterspach, R. O. A. (1995). Water Conduits in the Kathmandu Valley. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 

Bhandari, R. B., Okada, N., & Knottnerus, J. D. (2011). Urban Ritual Events and Coping with Disaster Risk: A Case Study of Lalitpur, Nepal. Journal of Applied Social Science, 5(2), 13–32. 

Biddlestone, J., & Cooper, D. (2009). Reed Bed Systems. Ingenia, (39), 18–23. 

Bista, B. (2014). National Population and Housing Census 2011 (Vol. 6). Kathmandu. Retrieved from http://cbs.gov.np/wp-content/uploads/2012/11/National Report.pdf 

Bisht K. (2011, July 31). Renovating Kathmandu’s ancient canals. ECS Nepal. Retrieved from http://ecs.com.np/features/ renovating-kathmandus-ancient-canals 

Bodach, S., Lang, W., & Hamhaber, J. (2014). Climate responsive building design strategies of vernacular architecture in Nepal. Energy and Buildings, 81(October), 227–242. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.06.022 

Brebbia, C. A. (2014). Water Pollution XII. (C. A. Brebbia, Ed.). Southampton: WIT Press. 

Brittanica Academic. (2017). Hydraulic civilization. In Encyclopaedia Britannica. Retrieved May 31, 2017 from http://academic. eb.com/levels/collegiate/article/hydraulic-civilization/41709 

Brittanica Academic. (2017). Nepal. In Encyclopaedia Britannica. Retrieved May 31, 2017 from http://academic.eb.com. kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/levels/collegiate/article/Nepal/108755 

Brown, C., & Milke, M. (2016). Recycling disaster waste: Feasibility, method and effectiveness. Resources, Conservation and Recycling, 106, 21–32. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.10.021 

Brown, C., Milke, M., & Seville, E. (2011). Disaster waste management: A review article. Waste Management, 31(6), 1085– 1098. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.wasman.2011.01.027

Bruneel, W., Canales, C., Hoek, R., Legrand, A., Valassa, G., & Allaert, K. (2016). Studio Kathmandu volume 3: Town Extensions in Karyabinayak Municipality. Urban design investigatons into a hazardous territory experiencing fast growth, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. 

Centre for Alternative Technology. (2016). Small-Scale Sewage Treatment and Composting Toilets. 

Centre for Alternative Technology. (2017). CAT Information Service. Retrieved May 27, 2017, from http://info.cat.org.uk/ questions/water-and-sewage/do-you-have-further-technical-advice-building-reed-beds/ 

Charpentier, C.-J. (1973). The Newar Tradition: An account of traditional Nepalese material culture. Zeitschrift Für Ethnologie, 98(1), 74–89. 

Chitrakar, R. M., Baker, D. C., & Guaralda, M. (2016). Urban growth and development of contemporary neighbourhood public space in Kathmandu Valley, Nepal. Habitat International, 53, 30–38. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j. habitatint.2015.11.006 

Cresswell, R. G., Bauld, J., Jacobson, G., Khadka, M. S., Jha, M. G., Shrestha, M. P., & Regmi, S. (2001). A first estimate of ground water ages for the deep aquifer of the Kathmandu Basin, Nepal, using the radioisotope chlorine-36. Ground Water, 39(3), 449–457. 

D’Ayala, D. F. (2003). A summary of the report Seismic vulnerability of historic buildings in Lalitpur, Nepal. 

Dangi, M. B., Pretz, C. R., Urynowicz, M. A., Gerow, K. G., & Reddy, J. M. (2011). Municipal solid waste generation in Kathmandu, Nepal. Journal of Environmental Management, 92(1), 240–249. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j. jenvman.2010.09.005 

Devare, S. M. (2015). Political Transformation in Nepal. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=2665633 

Eawag, Sacher, N., Dumlao, M. I. R., Gensch, R. (2014). Direct Use of Biogas. Retrieved May 27, 2017, from http://www. sswm.info/content/direct-use-biogas 

Eawag & Spuhler, D. (2014). Anaerobic Digestion (Small-scale). Retrieved May 27, 2017, from http://www.sswm.info/ content/anaerobic-digestion-small-scale 

Enerdata & World Energy Council. (2016). Energy Efficieny Indicators. Retrieved May 27, 2017, from https://www.wec-indicators.enerdata.eu/world.php 

European Evironment Agency. (2013). Progress on energy efficieny in Europe. Retrieved May 27, 2017, from https://www. eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/progress-on-energy-efficiency-in-europe/assessment 

Fetter, G. & Rakes, T. (2011). Incorporating recycling into post-disaster debris disposal. Socio-Economic Planning Sciences, 46(1), 14–22. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.seps.2011.10.001 

Feyen, J., Shannon, K., & Neville, M. (2008). Water & Urban Development Paradigms: Towards an integration of engineering, design and management approaches. London: CRC Press/Balkema. Retrieved from http://books.google.com/ books?id=9hBZUdlT8MQC&pgis=1 

Gallagher, K. M. (1992). Squatting in the Kathmandu Valley: A Historical Perspective. Contributions to Nepalese Studies, 19(2), 250–259. 

Gellner, D. N. (1984). Cities and Mandalas. Contributions to Nepalese Studies, 12(1). 

Gellner, D. N. (1986). LANGUAGE, CASTE, RELIGION AND TERRITORY: Newar identity ancient and modern. European Journal of Sociology, 27(1), 102–148.

Government of Nepal. (2016). Nepal: Melamchi Water Supply Project

Government of Nepal, Ministery of Physical Planning and Works, Department of Urban Development and Building Construction. (1994, October). NEPAL NATIONAL BUILDING CODE NBC 202:1994 Mandatory rules of thumb: loadbearing masonry. Nepal National Building Code. 

Government of Nepal, Ministery of Physical Planning and Works, Department of Urban Development and Building Construction. (1994, may 10). NEPAL NATIONAL BUILDING CODE NBC 105:1994 Seismic Design of Buildings in Nepal. Nepal National Building Code. 

Government of Nepal, Ministery of Physical Planning and Works, Department of Urban Development and Building Construction (1994, June). NEPAL NATIONAL BUILDING CODE NBC 204:1994 Guidelines for earthquake resistant building construction: earthen building (EB). Nepal National Building Code. 

Government of Nepal, Minstery of Urban Development & Shelter Cluster Nepal (2015). 10 Key messages - A visual index. 

Grad, P. (2016). Nepal: Moving Mountains in Melamchi. Water & Wastewater International, 31(1). Retrieved May 31, 2017 from http://www.waterworld.com/articles/wwi/print/volume-31/issue-1/regional…;

Gray, J. (2009). Where Truth Happens: The Nepali house as Mandala. Anthropologica, 51(1), 195–208. 

Gurung, P. (2000). Bungamati - The life world of a Newar Community explored through the natural and social life of water. University of Bergen, Norway. 

Gutschow, N. (2011). Architecture of the Newars: A History of Building Typologies and Details in Nepal. Chicago: Serindia Publications. 

Gutschow, N., Kölver, B., & Shresthacarya, I. (1987). Newar Towns and Buildings: An Illustrated Dictionary Newari-English. Sankt Augustin: VGH Wissenschaftsverlag. 

Haack, B. N., & Rafter, A. (2006). Urban growth analysis and modeling in the Kathmandu Valley, Nepal. Habitat International, 30(4), 1056–1065. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.12.001 

Haddaway, A. (2015). Earthquake-Resistant Ductile Iron Pipe Makes U.S. Debut in Los Angeles. WaterWorld, 31(4). Retrieved from http://www.waterworld.com/articles/print/volume-31/issue-4/features/ear…;

Himalayan New Service. (2006, May 8). Renovation of historic Rajkulo on anvil. The Himalayan Times. Lalitpur. 

Hoek, R. (2016). Water (in)secure urbanism. Katholieke Universiteit Leuven. 

Hosken, F. P. (1974). The Kathmandu Valley Towns: A Record of Life and Change in Nepal. Weatherhill Inc. 

Ives, J., & Messerli, B. (1981). Mountain Hazards Mapping in Nepal Introduction to an Applied Mountain Research Project. Mountain Research and Development, 1(3/4), 223–230. 

Jigyasu, R. (2002). Reducing Disaster Vulnerability Through Local Knowledge and Capacity: The Case of Earthquake Prone Rural Communities in India and Nepal. Norwegian University of Science and Technology. 

Johnson, K., Olsen, E. A., & Manandhar, S. (1982). Environmental Knowledge and Response to Natural Hazards in Mountainous Nepal. Mountain Research and Development, 2(2), 175–188. 

Joshi, J. (2015). Preserving the Hiti, Ancient Water Spout System of Nepal. In The Threads of Conservation, Australia ICOMOS Conference. Retrieved from http://www.aicomos.com/wp-content/uploads/Preserving-the-Hiti-Ancient-W…- Spout-System-of-Nepal-full-paper.pdf

Joshi, P. S., Shrestha, K. B., & Shrestha, P. L. (2003). Household Water Use Survey and Research in Urban Kathmandu Valley To Support SAPI II Study for Melamchi Water Supply Project. Kathmandu. Retrieved from http://www.ngoforum.net/index. php?option=com_docman&task=doc_view&gid=7 

Juuti, P. S., Katko, T., & Vuorinen, H. (2007). Environmental History of Water. London: London IWA Publishing. 

Khanal, R. (2016). Embargo fears set off gasoline panic buying. The Kathmandu Post. Kathmandu. Retrieved from http:// kathmandupost.ekantipur.com/news/2016-03-29/embargo-fears-set-off-gasoline-panic-buying.html 

Kharel, S. (2014, March 10). KUKL plans schedule to ration water. The Kathmandu Post. Kathmandu. 

Khoiyangbam, R. S., Gupta, N., & Sushil, K. (2011). Biogas Technology: Towards Sustainable Development. The Energy and Resources Institute. 

Korn, W. (2007). The Traditional Architecture of The Kathmandu Valley. Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar. 

Larsson, G., Sahlén, J., Martensson, L., & Khanal, S. N. (2010). A case study of Municipal Solid Waste Management in Nepal compared to the situation in the European Union and Sweden. Linnaeus ECO-TECH, 429–433. 

Lismore City Council. (2005). The Use of Reed Beds for the Treatment of Sewage & Wastewater from Domestic Households. 

MacFadyen, J. T., & Vogt, J. W. (1977). The city is a mandala: Bhaktapur. Ekistics, 44(265), 307–309. Retrieved from http:// www.jstor.org/stable/43618945 

Maharjan, G. R. (2014). Newar Indigenous Knowledge of Water Resources Management in Kirtipur. Kathmandu: Gyanu Raja Maharjan. 

Malla, U. B., Upadhyay, L. R., Pant, A. R., Shrestha, P. L., Manandhar, P. B., Mathe, S. B., Dange, R.B., Pradhan, J. P. (1994). Seismic Design of Buildings in Nepal. Kathmandu. 

Manandhar, H., & Parajuli, Y. K. (2015, October). Urban safety through the eyes of cultural heritage. 

Marahatta, P. S. (2008). Earthquake vulnerability and Newari buildings: A Study of indigenous Knowledge in traditional building technology. 

Mathema, A. S. (1999). Housing and Land Markets in Kathmandu, Nepal. 

Michiels, T. (2014). Seismic Retrofitting Techniques for historic adobe buildings: A state-of-the-art. International Journal of Architectural Heritage. Katholieke Universiteit Leuven. Retrieved from https://doi.org/10.1080/15583058.2014.924604 

Müller-Böker, U. (1988). Spatial Organization of a Caste Society: The Example of the Newar in the Kathmandu Valley, Nepal. Mountain Research and Development, 8(1), 22–31. 

Murty, C. V. R. (2005). Earthquake Tips: Learning Eartquake Design and Construction. National Information Center of Earthquake Engineering Indian Institute of Technology Kanpur, New Delhi. 

Niroula, B. P. (1998). Cast/Ethnic composition of population of Nepal. CNAS Journal, Contributions to Nepalese Studies, 25(1), 15–56. 

Oda, K., Ishihara, T., & Miyajima, M. (2015). Research of Earthquake Resistant Ductile Iron Pipe (ERDIP) for fault crossing. In Proceedings of the 9th Water System Seismic Conference (pp. 109–118). Sendai. 

Pandey, K. R. (1969). The Physical Development Plan for The Kathmandu Valley. Kathmandu: Government of Nepal. 

Pandey, V. P., Chapagain, S. K., & Kazama, F. (2010). Evaluation of groundwater environment of Kathmandu valley. Environmental Earth Sciences, 60, 1329–1342. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s12665-009-0263-6

Pant, M., & Funo, S. (2007). Stupa and Swastika: Historical Urban Planning Principles in Nepal’s Kathmandu Valley. Kyoto, Signapore: Kyoto University Press, Nus Press. 

Pariyar, B. (2010). Property Rights Or Property Wrong: Do Property Rights Matter In Household Access To Irrigation Water? Evidence From Mid-hills, Nepal. The university of York. Retrieved May 31, 2017 from http://etheses.whiterose.ac.uk/1261/ 

Pathak, B. (2015). Impacts of India’s Transit Warfare against Nepal. World Journal of Social Science Research, 2(2), 266–288. Retrieved from http://author-me.com/nonfiction/impactindiablockade.pdf 

Pokhrel, D., & Viraraghavan, T. (2005). Municipal solid waste management in Nepal: practices and challenges. Waste Management, 25(5), 555–562. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.01.020 

Population education & health research center. (2016). Nepal Population Report 2016. 

Pradhananga, N., Shrestha, K. K., & Dee, J. (2009). Sustaining Indigenous Heritage : Learning from the Guthi System in Nepal. 

Pruscha, C. (1975). Kathmandu Valley, The preservation of Physical Environment and Cultural Heritage: A Protective Inventory. Vienna: Anton Schroll & Co. 

Pujari, S. (2014). Exploring the Effects of the Chariot Festival of Rato Machindranath on the Urban Morphology of Patan. 

Quigley, D. (1985). The Guthi Organisations of Dulikhel Shresthas. Kailash, 12(1–2), 5–61. 

Ranjitkar, R. K. (2006). Heritage Homewoner’s Preservation Manual: Kathmandu Valley World Heritage Site, Nepal. Bangkok, Kathmandu: UNESCO Bangkok, UNESCO Kathmandu. 

Rapoport, A. (2007). The Nature of the Courtyard House: A Conceptual Analysis. Traditional Dwellings and Settlements Review, 18(2), 57–72. Retrieved from https://doi.org/10.2307/41758328 

Rose et al. (2002). Nepal-history. In Encyclopedia of modern Asia Vol. 4 Malaysia to Portugese in Southeast Asia (pp. 313–315). New York (N.Y.): Scribner. 

Rose et al. (2002). Nepal-political system. In Encyclopedia of modern Asia Vol. 4 Malaysia to Portugese in Southeast Asia (pp. 315–317). New York (N.Y.): Scribner. 

Rupakheti, S. (2013). Evaluation of Rural Sanitation Alternatives in Nepal Using Decision Support System (DSS) Approach. Uppsala University. 

Rutz, D., Mergner, R., & Janssen, R. (2015). Sustainable Heat Use of Biogas Plants. A handbook. 

Sasse, L. (1988). Biogas Plants. Deutsche Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit (GTZ). 

Schierup, H.-H., Brix, H., & Lorenzen, B. (1990). Wastewater treatment in constructed reed beds in Denmark - State of the art. Constructed Wetlands in Water Pollution Control, 495–504. Retrieved from https://doi.org/http://dx.doi. org/10.1016/B978-0-08-040784-5.50052-8 

Sen, J. (1971). India’s Trade with Central Asia via Nepal. Bulletin of Tibetology, 8(2), 21–40. 

Sengupta, U., & Upadhyaya, B. V. (2016). Lost in transition? Emerging forms of residential architecture in Kathmandu. Cities, 52, 94–102. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.11.007 

Seregeldin, I., Shluger, E., & Martin-Brown, J. (2000, December). Historic Cities and Sacred Sites: Cultural Roots for Urban Futures. The World Bank, 1.

Sharma, P. (1989). Urbanization in Nepal. Honolulu, Hawaii: East-West Population Institute, East-West Center. 

Shrestha, A., Sada, R., & Shukla, A. (2014). Dynamics of Rural Water Flows and Implications on Peri-urban Water Security. Nepal Journal of Science and Technology, 15(1), 99–106. 

Shrestha, B. G. (2012). The Sacred Town of Sankhu: The Antropology of Newar Ritual, Religion and Society in Nepal. 

Shrestha, B. K. (2001). Transformation of Machendra Bahal at Bungamati: Conservation and Management Plan. 

Shrestha, B. K. (2011). Street typology in Kathmandu and street transformation. Urbani Izziv, 22(2), 107–121. 

Shrestha, B. K., & Shrestha, S. (2008). Conservation of an Ancient Newari Settlement of Bungamati - linking built form to socio-cultural activities -. Center for the Study of Architecture in the Arab Region: Responsibilities & Opportunities in Architectural Conservation; Theory, Education, and Practice, 305–320. 

Shrestha, M. (2014). Evaluation of Water Supply and Demand under Climate Change Scenarios in Kathmandu Valley, Nepal. Asian Institute of Technology. Retrieved from https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4343.3848 

Shukla, A., Timilsina, U. R., & Jha, B. C. (2012). Wastewater production, treatment and use in Nepal. Retrieved from https://doi. org/10.1016/j.watres.2014.11.002 

Singh, R. B., & Prokop Pawel. (2016). Environmental Geography of South Asia: Contributions Toward a Future Earth Initiative. Springer Japan. Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-4-431-55741-8 

Singh, R. P. (2015). Design catalogue

Singhirunnusorn, W., Donlakorn, K., & Kaewhanin, W. (2012). Household recycling behaviours and attitudes toward waste bank project: Mahasarakham Municipality. Journal of ASIAN Behavioural Studies, 2(6). 

Thakur, V. C. (2006). Reassessment of earthquake hazard in the Himalaya and implications from the 2004 Sumatra- Andaman earthquake. Current Science, 90(8), 1070–1072. 

Thapa, R. B., & Murayama, Y. (2010). Drivers of urban growth in the Kathmandu valley, Nepal: Examining the efficacy of the analytic hierarchy process. Applied Geography, 30(1), 70–83. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j. apgeog.2009.10.002 

Thapa, R. B., & Murayama, Y. (2011). Urban growth modeling of Kathmandu metropolitan region, Nepal. Computers, Environment and Urban Systems, 35(1), 25–34. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2010.07.005 

Thapa, R. B., Murayama, Y., & Ale, S. (2008). City profile Kathmandu. Cities, 25(1), 45–57. Retrieved from https://doi. org/10.1016/j.cities.2007.10.001 

Toffin, G. (1991). Man and his house in the Himalayas. Vajra Books. Kathmandu: Sterling Publishers Private. 

Tomoda, M. (2016). Survey of Historic Settlement. Tokyo. 

United Nations Environment Programme (2001). Nepal: State of the environment. 

UN-Habitat. (2008). Water Movements in Patan with Reference to Traditional Stone Spouts. Water for Asian Cities Programme Nepal, Kathmandu. 

UNEP-IETC et al. (1998). Sourcebook of Alternative Technologies for Freshwater Augmentation in some Asian countries. Osaka: United Nations Environment Programme. Retrieved from http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http:// www.unep.or.jp/ietc/Publications/techpublications/TechPub-8e/&gws_rd=cr…

UNESCO. (1996). Khokana, the vernacular village and its mustard-oils seed industrial heritage. Retrieved May 31, 2017 from http://whc.unesco.org/en/tentativelists/844/ 

Vajracharya, P. R. (1998). Role of Guthi in Newar Buddhist Culture. Retrieved December 21, 2016, Retrieved from http:// www.aioiyama.net/lrc/papers/cbhnm-ppr-6.htm 

van Wijnbergen, E. (2016). Exploration and analysis of low-cost seismic retrofit measures to improve box-action for traditional brick masonry houses in Nepal. TU Delft. 

von Fürer-Haimendorf, C. (1957). The Inter-Relations of Castes and Ethnic Groups in Nepal. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 20(1), 243–253. 

Water Aid. (2008, December). Solid waste management in Nepal. Retrieved from http://www.wateraid.org/documents/ plugin_documents/solid_waste_management_in_nepal.pdf 

Webb, D., & Bajracharya, P. (2016). Bungamati 2015 Socio-economic Household Survey Report

Wells, M. P. (2011). Socio-economic and political aspects of biodiversity conservation in Nepal. 

Zhao, B. (2016). April 2015 Nepal earthquake: observations and reflections. Natural Hazards, 80(2), 1405–1410. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11069-015-2001-6

Interviews

Bastola S. (2016, October 10). Personal interview. 

Dangol B. (2016, October 9). Personal interview. 

Joshi P. (2016, August 29). Personal interview. 

Michiels, T. (2017, April 20). Personal interview. 

Puri R. (2016, September 26). Personal interview. 

Rudrayanee guthi (2016, October 10). Personal interview. 

Shrestha D.S. (2016, October 6). Personal interview. 

Singh S. (2016, August 21). Personal interview. 

Tiwari S.R. (2016, October 10). Personal interview. 

Tuladhar A. (2016, September 1). Personal interview.

 

Image credits

p. 1 Cover page adapted from: Amaya Marin, V., Amir, S., d’Auria V., De Meulder B., De Nijs A., Dens S., Manna, A. K., & Matton, I. (2015). Studio Kathmandu volume 1: revitalising Bungamati: an action plan. Design investigations for a post earthquake reconstruction process in Bungamati, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven

Framing the Kathmandu Va l l e y

p. 26 Underlaying map: Google (2017). DigitalGlobe 

Adapted from:[untitled illustration]. NEC Travels and Tours Ltd. Retrieved from https://www.nectravels. com/nepal/geographical_information.htm 

p. 27 Underlaying map: Esri (2017) ArcGIS® Retrieved May 31, 2017 from Arcgis.com 

p. 28 (up) Underlaying map: Esri (2017) ArcGIS® Retrieved May 31, 2017 from Arcgis.com 

(down) Shilpakar S. (2015). Retrieved May 31, 2017 from https://sujanshilpakar.files.wordpress.com/2014/08/ picture1.jpg 

p. 29 Timeline: Thakur, V. C. (2006). Reassessment of earthquake hazard in the Himalaya and implications from the 2004 Sumatra-Andaman earthquake. Current Science, 90(8), 1070–1072. 

Image: Sommer M. (2015). Nepal - Kathmandu - Durbar Square - Gaddi Baithak – 47. Retrieved May 31, 2017 from www.flickr.com/photos/asienman/21762613718 

p. 30 Wessels C. (1924). Early Jesuit travellers in Central Asia 1603-1721. New Dehli. j. Jetley. p. XVII 

p. 31 (up) Toffin, G. (1984), Société et religion chez les Néwar du Népal. Paris: Centre Regional de Publications du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique de Meudon-Bellevue) 

(down) Adapted from: Amaya Marin, V., Amir, S., Manna, A. K., & Matton, I. (2015). Studio Kathmandu volume 2: landscape urbanism explorations for the southern fringe of Kathmandu Metropolitan are, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. p. 22 

p. 33 Adapted from: Searle M., Avouac J-P., Elliott J., Dyck B. (2016). Ductile shearing to brittle thrusting along the Nepal Himalaya: Linking Miocene channel flow and critical wedge tectonics to 25th April 2015 Gorkha earthquake. Tectonophysics. p.2 

p. 34 Adapted from: Toffin, G. (1984), Société et religion chez les Néwar du Népal. Paris: Centre Regional de Publications du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique de Meudon-Bellevue) 

p. 35 Gutschow N., Kölver B., Shresthacary I. (1987) Newar towns and buildings: An illustrated dictionary Newari-English. Sankt Augustin: VGH-Wissenschaftsverslag. 

p. 36-37 Underlaying map: Esri (2017) ArcGIS® Retrieved May 31, 2017 from Arcgis.com 

p. 38 Bruneel, W., Canales, C., Hoek, R., Legrand, A., Valassa, G., & Allaert, K. (2016). Studio Kathmandu volume 3: Town Extensions in Karyabinayak Municipality. Urban design investigatons into a hazardous territory experiencing fast growth, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. p.30

Topographical foundations & landscape logics

Water management in development

p. 54 Adapted from: Amaya Marin, V., Amir, S., Manna, A. K., & Matton, I. (2015). Studio Kathmandu volume 2: landscape urbanism explorations for the southern fringe of Kathmandu Metropolitan are, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. p. 25 

p. 55 (up) Danish Architect Students. (2015). Bungmati 1968, A Survey by Danish Architect Students. p.25 

(down) Kathmandu Valley Development Authority (KVDA). (2015). Kathmandu Valley 20 years strategic masterplan (2015-2035) for Kathmandu Valley. p. 9 

p. 57 Underlaying map: Esri (2017) ArcGIS® Retrieved May 31, 2017 from Arcgis.com 

Adapted from: Aryal M. (2005, November 18). Reviving Patan’s royal canal. Nepali Times, Issue 273. Retrieved May 31, 2017 from http://nepalitimes.com/news.php?id=9129#.WFqUgbbhBE6 

p. 59 (down) Adapted from: UNEP-IETC et al. (1998). Sourcebook of Alternative Technologies for Freshwater Augmentation in some Asian countries. Osaka: United Nations Environment Programme. Retrieved May 31, 2017 from http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.unep.or… techpublications/TechPub-8e/&gws_rd=cr&ei=VjgtWaKkEcLkaLTJrfAJ 

p. 62 Calderwood I. (2015, August 31). Shocking pictures show children looking on as teams of men struggle to rip apart live goats in barbaric Nepalese festival. Mailonline. Retrieved May 31, 2017 from http://www.dailymail. co.uk/news/article-3217371/Shocking-pictures-children-looking-teams-men-struggle-rip-apart-live-goats-barbaric-Nepalese-festival.html#ixzz4igOh7XSn 

p. 67 Underlaying map: Esri (2017) ArcGIS® Retrieved May 31, 2017 from Arcgis.com 

Adapted from: Shrestha, M. (2014). Evaluation of Water Supply and Demand under Climate Change Scenarios in Kathmandu Valley, Nepal. Asian Institute of Technology. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4343.3848

Specificities of the urban tissue

p. 73 Dalbéra J.-P. (2013). Le temple de Rato Machhendranath (Bungamati). Retrieved from May 31, 2017. Retrieved May 31, 2017 from https://www.flickr.com/photos/dalbera/8629058200/in/album-7215763318974…;

p. 77 Underlaying map: Esri (2017) ArcGIS® Retrieved May 31, 2017 from Arcgis.com 

Adapted from: (population) Brinkhoff T. City Population. Retrieved May 31, 2017 from http://www.citypopulation.de (Karyabinayak municipality) Local Governance and Community Development Programme (LGCDP). GIS 61 new Municipality Map. Retrieved May 31, 2017 from http://lgcdp.gov.np/gis_61mun?page=1 

p. 79 Gellner, D. N. (1986). LANGUAGE, CASTE, RELIGION AND TERRITORY: Newar identity ancient and modern. European Journal of Sociology, 27(1), 102–148. 

p. 101 Tomoda, M. (2016). Survey of Historic Settlement. Tokyo. p.12 

p. 102 Joshi A. (2008). God of Rain-Rato Machhindranath Jatra. Retrieved May 31, 2017 from http://www. everestuncensored.org/05-12-2008/ 

p. 113 Amir S. (2015). Independent study: Revitalising Bungamati. Fieldwork on settlements & typologies. KU Leuven. p.16

 

The current relevance of earthquake resilient Newari typologies

p. 122    Amaya Marin, V., Amir, S., Manna, A. K., & Matton, I. (2015). Studio Kathmandu volume 2: landscape urbanism explorations for the southern fringe of Kathmandu Metropolitan are, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. p. 40-41

p. 125    Bruneel, W., Canales, C., Hoek, R., Legrand, A., Valassa, G., & Allaert, K. (2016). Studio Kathmandu volume 3: Town Extensions in Karyabinayak Municipality. Urban design investigatons into a hazardous territory experiencing fast growth, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. p.30

p. 126    (up) Danish Architect Students. (2015). Bungmati 1968, A Survey by Danish Architect Students.  p.9

    (down) Danish Architect Students. (2015). Bungmati 1968, A Survey by Danish Architect Students.  p.10

p. 156    Murty, C. V. R. (2005). Earthquake Tips: Learning Eartquake Design and Construction. National Information Center of Earthquake Engineering Indian Institute of Technology Kanpur, New Delhi. p.9

p. 161    Government of Nepal, Ministery of Physical Planning and Works, Department of Urban Development and Building Construction (1994, June). NEPAL NATIONAL BUILDING CODE NBC 204:1994 Guidelines for earthquake resistant building construction: earthen building (EB). Nepal National Building Code. Retrieved from http://www.dudbc.gov.np/uploads/default/files/bde5d6c61cd5476a11073f40c…

p. 163    de Stoppelaar A.O. , Oosterhof A.J., Can Düzgün B.C. , Spelt C.J., van Wijnbergen E.C.M. (2015). Shock Safe Nepal. Delft. University of Technology. p.43

p. 165    Government of Nepal, Minstery of Urban Development & Shelter Cluster Nepal (2015). 10 Key messages - A visual index.

p. 167    Underlaying map: Esri (2017) ArcGIS® Retrieved May 31, 2017 from Arcgis.com

    Adapted from: Amaya Marin, V., Amir, S., Manna, A. K., & Matton, I. (2015). Studio Kathmandu volume 2: landscape urbanism explorations for the southern fringe of Kathmandu Metropolitan are, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. p. 228-229

p. 171    Ranjitkar, R. K. (2006). Heritage Homewoner’s Preservation Manual: Kathmandu Valley World Heritage Site, Nepal. Bangkok, Kathmandu: UNESCO Bangkok, UNESCO Kathmandu. p.85-90

p. 173-177    Government of Nepal, Ministery of Physical Planning and Works, Department of Urban Development and Building Construction (1994, June). NEPAL NATIONAL BUILDING CODE NBC 204:1994 Guidelines for earthquake resistant building construction: earthen building (EB). Nepal National Building Code. Retrieved from http://www.dudbc.gov.np/uploads/default/files/bde5d6c61cd5476a11073f40c…

    Government of Nepal, Minstery of Urban Development & Shelter Cluster Nepal (2015). 10 Key messages - A visual index.

p. 179    Toffin, G. (1991). Man and his house in the Himalayas. Vajra Books. Kathmandu: Sterling Publishers Private. p.98

 

Strategy for the twin villages

p. 242-243    Sidiq N. (2016). Kashmir’s rural landscape destroyed by thriving brick kilns. Retrieved May 31, 2017 from https://kashmirobserver.net/2016/local-news/kashmirs-rural-landscape-de…

    Kristine L. (2017). Inferno – Nepal. Retrieved May 31, 2017 from https://www.lisakristine.com/portfolio-items/inferno-nepal/?portfolioCa….

    Saliy O. (2016). Retrieved May 31, 2017 from http://your-photography.com/blog/abandoned-factory-kathmandu/

 

Bungamati: rethinking water cycles

p. 256    Gutschow, N. (2011). Architecture of the Newars: A History of Building Typologies and Details in Nepal vol. 1. Chicago: Serindia Publications.  p. 266

p. 259    Tuladhar A. (2017). Facebookpost on Awakened Bungamati page. Retrieved May 31, 2017 from https://www.facebook.com/AwakenedBungamati/photos/a.1734036420207942.10…

p. 266    KUBOTA Corporation (1996-2017). Ductile iron pipes. Retrieved May 31, 2017 from https://www.kubota-global.net/us/products/ironpipe/

p. 269    Biddlestone, J., & Cooper, D. (2009). Reed Bed Systems. Ingenia, (39), 18–23.

p. 270    Maruli A. (2012). Lampu biogas untuk rumah tangga di Kampung Areng, Cibodas Lembang. Antara News. Retrieved May 31, 2017 from www.biru.or.id/en/index.php/news/2012/1/31/105/farmers-in-lembang-relie…

p. 274    Cress Water Solutions. [Untitled illustration]. Retrieved May 31, 2017 from  http://www.reedbeds.co.uk/page/do-i-have-to-apply-to-the-environment-ag…

p. 276    Thinglink. (2015) The invasion of the Common Reed. Retrieved May 31, 2017 from https://www.thinglink.com/scene/582208227190505474

    Kontur J. (2008) Cattails. Retrieved May 31, 2017 from https://www.flickr.com/photos/jeff_kontur/2773635433/

p. 277    Centre for Alternative Technology. [Untitled illustration]. Retrieved May 31, 2017 from http://info.cat.org.uk/questions/water-and-sewage/do-you-have-further-t…

p. 287    Amaya Marin, V., Amir, S., Manna, A. K., & Matton, I. (2015). Studio Kathmandu volume 2: landscape urbanism explorations for the southern fringe of Kathmandu Metropolitan are, Kathmandu Valley, Nepal. KU Leuven. p. 131

p. 304    from left to right:

    Grand Forks County Partners (2011). Common Bladderwort. Retrieved May 31 from http://gfprairie.weebly.com/common-bladderwort.html

    Virtually 9-5 (2012). Eleocharis Acicularis - Hair Grass. Retrieved May 31 from http://harrogateaquatic.com/product.php?id_product=813

    Ševcík J. (2013). Potamogeton crispus L. – Curled Pondweed. Retrieved May 31, 2017 from http://www.biolib.cz/en/image/id223205/

    Gold S. (2009). Cyperus corymbosus. Retrieved May 31, 2017 from http://www.wildflowers.co.il/hebrew/picture.asp?ID=11287

    G.M. Cunningham, WE Mulham, PL Milthorpe and J H Leigh (1981) Plants of Western New South Wales. p. 159-160. Retrieved May 31, 2017 from http://keys.lucidcentral.org/keys/v3/scotia/key/Plants%20and%20Fungi%20…

    Stüber K. (2003). Syperaceae Cyperus diffusus. Retrieved May 31, 2017 from http://caliban.mpiz-koeln.mpg.de/mavica/high/5000/04744.html

    Fischer C. (2007).  Hydrocharis morsus-ranae. Retrieved May 31, 2017 from https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrocharis#

    Thinglink. (2015) The invasion of the Common Reed. Retrieved May 31, 2017 from https://www.thinglink.com/scene/582208227190505474

    Eden Botanicals. (2017). Lotus Absolute, White. Retrieved May 31, 2017 from http://www.edenbotanicals.com/lotus-absolute-white.html

    Jacobs S. (2015) Monochoria australasica. Retrieved May 31, 2017 from http://idtools.org/id/appw/factsheet.php?name=13026

    Nejezchleba M. (2017) Sparganium emersum Rehmann – Unbranched Bur-reed. Retrieved May 31, 2017 from http://www.biolib.cz/en/image/id36347/

    Kontur J. (2008) Cattails. Retrieved May 31, 2017 from https://www.flickr.com/photos/jeff_kontur/2773635433/

 

 

 

 

Download scriptie (26.48 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Bruno De Meulder, Viviana d'Auria