O.M.M.’s Crux Christi Nostra Corona: an Annotated Edition and Commentary of a Post-WW1 Account of Belgian War Sites

Emma Demarée
Persbericht

Crux Christi Nostra Corona: Een post-Wereldoorlog 1 getuigenis vanonder het stof gehaald

Journalistiek artikel (inclusief foto's): zie bijlage:

"Emma Demarée - Scriptieprijs 2014-18 - begeleidend artikel.docx" 

Bibliografie

Baert, Koen, et al. Ieper De Herrezen Stad. Uitgeverij De Klaproos en In Flanders Fields Museum, 1999, Kortrijk.

Brittain, Vera. Testament of Youth: An Autobiographical Study of the Years 1900-1925. New York, N.Y., U.S.A: Penguin Books, 1994. Print.

Demarée, Emma. The Great War and Witnessing – Death, Suffering and Destruction in the Diary of Achiel Van Walleghem and the Letters of Olive Mary Mercer-Clements. Bachelor Paper. Ghent University, 2016.

Demoen, H., Het Diksmuidse van toen: een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984

Deseyne, Alex. “Battlefield tourism on the coast after WWI.” De Grote Rede 36, 2013, pp. 82-89. Pdf.

Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. New York: Oxford University Press, 1975. Print.

Iles, Jennifer. "Recalling the Ghosts of War: Performing Tourism on the Battlefields of the Western Front." Text and Performance Quarterly 26.2 (2006): 162-180. Pdf.

Schepens, Luc. 14/18 Een oorlog in Vlaanderen. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv, 1984.

Van Walleghem, Achiel. 1917 – The Passchendaele Year. The British Army in Flanders. Translated into English by Guido Latré and Susan Reed. Edward Everett Root Publishers, 2017.

Van Walleghem, Achiel. and Jozef Geldhof. De Oorlog Te Dickebusch en Omstreken. Brugge: Genootschap voor geschiedenis, 1964.

Van Walleghem, Achiel. Oorlogsdagboeken 1914-1918. Translated into standard Dutch by Willy Spillebeen. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv, 2014.

Universiteit of Hogeschool
Taal- en Letterkunde Engels
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Prof. Dr. Guido Latré
Kernwoorden
Share this on: