Passieve warmteopwekking met "Energieputten"

Tomas
Vandamme

Aangezien het in 2020 verplicht zal zijn dat de nieuwbouwwoningen voldoen aan de BEN-normen en dat er tegenwoordig al een grote interesse is in het bouwen van passiefwoningen koos ik voor mijn bachelorproef het onderwerp Passieve Warmteopwekking.

Om aan deze eisen te voldoen moet er niet alleen voldoende geïsoleerd en luchtdicht gebouwd worden, tegenwoordig zijn de technieken waarmee men wil zorgen voor de ruimteverwarming en SWW (= Sanitair Warm Water) minstens even belangrijk.

Bij passieve warmteopwekking wordt gekeken hoe men op een duurzame maar vooral ook op schone manier continu energie kan opwekken. Een uitstekend voorbeeld hiervan is dan ook energiepalen.

Sinds enkele jaren is dit een relatief nieuw begrip op de bouwmarkt. Het is namelijk een combinatie tussen een verticale geothermische boring en een paalfundering.

Aangezien ik op mijn stage bij de firma Monteyne vooral met de putfunderingen bezig was heb ik onderzocht indien het mogelijk zou zijn om het principe van energiepalen toe te passen op een putfundering i.p.v. een paalfundering.

De waarden bij energieputten voor het rendement en de kostprijs zijn gelijkwaardig met energiepalen. Het nadeel bij energieputten is dat, wegens een minieme kennis over dit onderwerp, er met veel te lage waarden gerekend werd. Daardoor heb ik dus ook een sterk vermoeden dat na verder onderzoek we zullen kunnen besluiten dat energieputten een beter rendement kunnen behalen dan energiepalen wat dan ook als gevolg heeft dat deze goedkoper zullen uitkomen. 

Vandamme Tomas

Bibliografie

(sd). Opgehaald van Centrale Verwarming: https://www.centraleverwarmingcv.be/warmtepomp/grond-water-warmtepomp

Belgische BetonGroepering. (2013). BETONTECHNOLOGIE. Brussel: Robert Gheysens.

François, L. (2014). Verwarmen en koelen met geothermie : hoe werkt dit precies. WTCB, 5.

Geo Therma. (2008). Opgehaald van Horizontale Captatie: http://www.geotherma.be/warmtepomp/bronconcepten/horizontale-captatie/

Konontsuk, M. (sd). Muovitech Best In EARTH. Opgehaald van https://www.muovitech.com/?page=start

N.Cauberg, & P.Vandamme. (sd). WTCB. Opgehaald van 3D-machinesturing voor de werf van de toekomst: http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact…

Vanthourenhaut, F. (2017, maart donderdag). (V. Tomas, Interviewer)

Verkain, V. (sd). GROEN EN LUCRATIEF ALTERNATIEF VOOR PAALFUNDERINGEN. WTCB, 5.

Webdesign, J. (2012). WIG Palen. Opgehaald van Paalfunderingen van de hoogste kwaliteit, met onberispelijke service & flexibiliteit !: https://www.wigpalen.be

 

Download scriptie (8.33 MB)
Universiteit of Hogeschool
VIVES Hogeschool
Thesis jaar
2017
Promotor(en)
Olivier De Buck
Kernwoorden