Voel met me mee ... wanneer praten niet meer volstaat. Het maken en toepassen van voelschorten voor personen met (ver)gevorderde dementie.

Liesbeth Janssen
Persbericht

Voel met me mee ... wanneer praten niet meer volstaat. Het maken en toepassen van voelschorten voor personen met (ver)gevorderde dementie.

zie bijlage

Bibliografie

Boeken en tijdschriften
Beek, F. & Schuurman, M.(2007) Betekenis van levensverhalen en levensboeken. BohnStafleu van Loghum. (pp. 19 - 30).
Bekaert, L. (2005). BASALE STIMULATIE: Theoretische uitgangspunten. Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie. (pp. 1–39).
Dröes RM, JCM de Lange, AC Vink, EJ Finnema & C van der Kooij (2002). Belevingsgerichte zorg bij dementie. Aanbevelingen voor de toekomst. 2(5), 8-11.
Graff, M. & Thijssen, M.(2010) Ergotherapie bij ouderen en hun mantelzorgers. Bohn Stafleu van Loghum.
Hamer T. (2003) Belevingsgerichte zorg in de praktijk: gewoon doen!. Tijdschrift voor verpleeghuisgeneeskunde. (5) 27, 19 - 23.
Hoveling P (1995). De Belevingsgerichte benadering van dementerende ouderen. Bohn Stafleu Van Loghum.
Kolk, N. et al. (2006) Verbindend Vernieuwen; verantwoorde samenwerking tussen patiënten en zorgprofessionals. KNMG publicaties, Utrecht
Kooij van der C (2001). Belevingsgerichte zorg bij dementie. Wat is geïntegreerde belevingsgerichte zorg. Denkbeeld, 10(2), 16-20.
Kooij van der C. & P Hoveling (2002). Belevingsgerichte zorg bij dementie. De invoering van geïntegreerde Belevingsgerichte zorg. 2(3), 8-12.
Lange, D., & Kooij, V. Der. (2003). Belevingsgerichte zorg in de praktijk: gewoon doen!,(5), 19–23.
Moll van Charante, E., et al (derde herziening). NHG-Standaard Dementie.
Pool, A., Kruyt, J. & Walters, M. (1998). Zorgen heb je samen, belevingsgerichte zorg in de praktijk tussen thuis en ziekenhuis. NIZW, Utrecht.
Prince, M. etal. (2015). World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of Dementia. An analysis of prevalence, incidence, cost and trends.
Steyaert, J. (2013). bijbel DSM over dementie, (december), 1–13.
Uitgevers, B., Mies, L., Lange, D., & Staa, V. (2007). evidence based practice ), 1–16.
Steyaert, J. (2016). Handboek Dementie. Prevalentie: hoeveel personen in Vlaanderen hebben dementie ? In. Vermeiren, M. Dementia, van begrijpen naar begeleiden. Brussel: Politeia. (pp. 1 - 8).
Van der Plaats, A. & Verbraek, B. (2008). De wondere wereld van dementie. Amsterdam: Reed Business Education. (pp. 1 - 12).
Vandermeiren, G. & Reusens, N. (2016). Gevorderde dementie. Geneesmiddelenbrief. 4
(23), 25 - 32.
Verdult, R. (2003) De lijdende dementerende mens. Over empatische attitude in
belevingsgerichte begeleiding.
Verhaest, P. (2008). Basisinformatie dementie [Brochure] Jurn Verschaegen.
Westerhof, G.J. & Bohlmeijer, E. (2012). Life stories and mental health: The role of
identification processes in theory and interventions. Narrative Works, 2(1), 106 - 128.
Vlaskamp, C., de Geeter, K.I., Huijsmans, L.M., & Smit, I.H. (2002). Het activerende effect van snoezelen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten, 28(2), 75-90.
Vlaskamp, C., de Geeter, K., Huijsmans, L., & Smit, I. (2003). Passive Activities: the effectiveness of multisensory environments on the level of activity of individuals with
profound multiple disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 16(2), 135-143.

Websites
De Voorzorg. (z.d.) Geraadpleegd op 15 september 2016, van De Voorzorg: http://www.devoorzorg.be/antwerpen/zorg-comfort/Brochures-zorg-encomfor… Pages/Dementie.aspx
Expertisecentrum Dementie BrOes. (z.d.) Geraadpleegd op 20 september 2016, van Expertisecentrum BrOes Vlaanderen:
http://www.dementie.be/broes/wpcontent/uploads/sites/12/2016/06/brochur…- november-2015.pd
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. (z.d.) Geraadpleegd op 20 september 2016, van Expertisecentrum Dementie Vlaanderen: http://www.dementie.be/wpcontent/
uploads/2016/06/2008-basisinformatie-dementie.pdf.
S-plus VZW. (z.d.) Geraadpleegd op 15 september 2016, van S-plus VZW: http://www.splusvzw. be/Pages/default.aspx
Vlaamse Alzheimerliga VZW. (2013, Januari 8). Geraadpleegd op 12 oktober 2016, van Vlaamse Alzheimerliga VZW: http://www.alzheimerliga.be/info/ Vlaamse Alzheimerliga VZW. (2013, Januari 8). Geraadpleegd op 12 oktober 2016, van
Vlaamse Alzheimerliga VZW: http://www.alzheimerliga.be/ledenblad-alzheimer/
Youtube. De wondere wereld van dementie (7 januari 2013). Geraadpleegd op 24 november 2016, van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cu4aX6omrUc