Zero Discards

Nicholas Van Beylen
Persbericht

Ongewenst, waardeloos en vermoord. Is dit de norm?

Historisch gezien, heeft men geschat dat jaarlijks tussen 800 000 en 950 000 ton wordt teruggegooid door alle actieve visserijen in de Noordzee. (Quirijns en Pastoors, 2016)

De problematiek rond bijvangst sleept al vele jaren aan. Bijvangst wordt gezien als het niet-intentioneel vangen van vis. Jaarlijks wordt er wereldwijd honderdduizend ton vis weggegooid als ongewenste bijvangst (i.e. discards). Dit zijn soorten die niet worden meegenomen aan land o.w.v. hun grootte, geslacht, leeftijd en marktwaarde met als gevolg dat deze vissen dood worden teruggeworpen in zee. 

Als reactie op deze praktijken werd de aanlandings-plicht ingevoerd door de overheid. Deze maatregel stelt dat alle gevangen vissen mee aan land genomen moeten worden. Momenteel wordt hier zwaar naar uitgehaald door de rederijen omdat er veel nadelen aan verbonden zijn (extra arbeidskosten vanwege meer sorteerwerk, kosten door capaciteitsproblemen, kosten door controle, de ondermaatse vis wordt vismeel voor de kweekvissen, …).Globaal overzicht van het concept.Achterkant van het schip toont de roterende poort en het bassin.

Dit afstudeerproject richt zich tot het reduceren van dode discards in de commerciële visserij. Hierbij wordt gepleit voor een nieuwe manier om de vangst binnen te halen in combinatie met een efficiënt sorteersysteem aan boord. De vangst wordt niet meer op de traditionele manier uit het water gehaald. Ze wordt onder water naar binnen getrokken in een groot bassin dat in open communicatie staat met de zee. Het bassin wordt afgesloten met een poort dat 180° kan draaien. Eens de vangst gelost is in het bassin, draait de poort door om alle levende vissen verder te begeleiden richting de visvriendelijke pomp. Het is deze pomp dat de vissen transporteert naar de verdere verwerking aan boord. 

Het sorteersysteemAan boord van het schip bevindt zich een intelligent sorteersysteem dat met behulp van verschillende camera’s kan bepalen of een vis gezien wordt als ‘ongewenste bijvangst’ of niet. Het is een dynamisch systeem dat zichzelf continu up-to-date houdt met de laatste beschikbare informatie over de visbestanden. De ongewenste bijvangst neemt de meest ergonomische weg terug naar zee, terwijl de doelvangst zich begeeft richting de spoeling en verdere stockage in het visruim. 

In totaal kan het vernieuwende concept 1000 vissen per minuut verwerken. Bovendien wordt er ook gestreefd om de ongewenste bijvangst zo snel mogelijk weer over boord te krijgen. Met de implementatie van dit concept duurt het welgeteld 1 minuut om de vissen terug te begeleiden richting de zee. Deze snelheid gecombineerd met de andere aspecten van dit concept zorgen uiteindelijk voor hogere overlevingskansen van de ongewenste bijvangst.  
 

Bibliografie

Referenties van het 1ste deel van de scriptie:

 • Antarctica.gov.au. (2016). Seabird bycatch. [online] Available at: http://www.antarctica.gov.au/science/ conservation-and-management-research/southernocean-fisheries/seabird-bycatch [Accessed 30 Nov. 2016].
 • Damen.com. (2016). Mission & Vision. [online] Available at: http://www.damen.com/en/about/ mission-and-vision [Accessed 8 Dec. 2016].
 • Davis, M. and Ryer, C. (2003). Understanding Fish Bycatch Discard And Escapee Mortality. Alaska Fisheries Science Center. [online] Available at: http:// www.afsc.noaa.gov/Quarterly/jfm03/featurejfm03. pdf [Accessed 26 Nov. 2016].
 • Depestele, J., Polet, H., Stouten, H., Van Craeynest, K., Vanderperren, E. and Verschueren, B. (2007). Is there a way out for the beam trawler fleet with rising fuel prices?. [online] p.5. Available at: http://www.vliz.be/ imisdocs/publications/135279.pdf [Accessed 14 Dec. 2016].
 • Desnijder, N., Brouckaert, E., Hansen, K., Heyman, J., Polet, H., Welvaert, M. (2014). Vistraject. Duurzaamheidstraject voor de Belgische visserijsector. (1e editie). pp. 15-16 Devriendt Printing, Koekelare.
 • Ecomare.nl. (2016). Pulskor. [online] Available at: http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/ mens-en-milieu/visserij/visserijtechnieken/pulskor/ [Accessed 8 Dec. 2016].
 • Ecosafetuna.org. (2016). Photo Gallery - Campaña de Atún Eco-Safe. [online] Available at: http://www. ecosafetuna.org/es/press-room/photo-gallery.html [Accessed 30 Nov. 2016].
 • Fao.org. (2016). FAO Fisheries & Aquaculture - Fishing equipment. [online] Available at: http:// www.fao.org/fishery/equipment/medinapanels/en [Accessed 30 Nov. 2016].
 • Fish.gov.au. (2016). Bycatch reduction devices. [online] Available at: http://fish.gov.au/fishing_ methods/Pages/bycatch_reduction_devices.aspx [Accessed 30 Nov. 2016].
 • Hall, M., Alverson, D. and Metuzals, K. (2000). By-Catch: Problems and Solutions. Marine Pollution Bulletin, [online] 41(1-6), pp.204-219. Available at:http://wdfw.wa.gov/fishing/downloads/ Settlement%20Workshop%20Materials/Literature/ Hall%20et%20al.2000.pdf [Accessed 14 Nov. 2016].
 • Lamour, L., Vallet, E., Fockedey, N., Moreau, K., Kinds, A. and Polet, H. (2014). Vis- en zeevruchtengids voor professionele gebruikers. 1st ed. Oostende: Vlaams Instituut voor de zee, pp.156-161.
 • Lockheedmartin.com. (2016). Lockheed MartinLed Team Launches Future Uss Detroit. [online] Available at: http://www.lockheedmartin.com/us/ news/press-releases/2014/october/141018-lm-ledteam-launches-future-uss-detroit.html [Accessed 13 Dec. 2016].
  Muir, J. (2012). Fuel and energy use in the fisheries sector. FAO, [online] p.20. Available at: http://www. fao.org/documents/card/en/c/89457227-b55f-4ac695ad-cccd53a3dcb0/ [Accessed 27 Nov. 2016].
 • OCEAN2012EU, (2011). Beam trawling in the North Sea targetting flat fish. [video] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=hDkZsEW-7-4 [Accessed 30 Nov. 2016].
 • Paramor, O.A.L., Allen, K.A., Aanesen, M., Armstrong, C., Hegland, T., Le Quesne, W., Piet, G.J., Raakær, J., Rogers, S., van Hal, R., van Hoof, L.J.W., van Overzee, H.M.J., and Frid C.L.J. (2009) MEFEPO North Sea Atlas. pp. 57 University of Liverpool. ISBN 0 906370 60 4.
 • Quirijns, F. and Pastoors, M. (2016). Discard Atlas of North Sea fisheries. IMARES Wageningen UR. [online] Available at: http://www.nsrac.org/wpcontent/uploads/2014/11/discardatlas_northsea_ demersalfisheries_2014.pdf [Accessed 26 Nov. 2016].
 • Scharfenberger maschinenbau, (2016). Europress Optical Sorting Machine. [video] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=vbSww5SBqN4 [Accessed 14 Dec. 2016].
 • Schelvis-Smit, A. and Luten, J. (2016). Catch Index: Development of a tool for measurement the quality of the catch handling at sea. Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), [online] p.140. Available at: http://www.vliz.be/imisdocs/publications/261076. pdf [Accessed 27 Nov. 2016].
 • Seafish.org. (2016). Square Mesh Panels - Gears Database. [online] Available at: http://www.seafish. org/geardb/device/square-mesh-panels/ [Accessed 30 Nov. 2016].
 • Sefsc.noaa.gov. (2016). Turtle Excluder Devices (TEDs) - Mississippi Labs : Southeast Fisheries Science Center : National Marine Fisheries Service : NOAA. [online] Available at: http://www.sefsc.noaa. gov/labs/mississippi/ted/ [Accessed 30 Nov. 2016].
 • The State of World Fisheries and Aquaculture. (2004). 1st ed. Rome: FAO Fisheries Department, pp.124.
  Uhlmann, S., Theunynck, R., Ampe, B., Desender, M., Soetaert, M. and Depestele, J. (2016). Injury, reflex impairment, and survival of beam-trawled flatfish. ICES J. Mar. Sci., 73(4), pp.1244-1254.
 • Vaki.is. (2016). Vaki. [online] Available at: http:// www.vaki.is/about-vaki [Accessed 14 Dec. 2016].
  Van Beek, F., Van Leeuwen, P. and Rijnsdorp, A. (1990). On the survival of plaice and sole discards in the otter-trawl and beam-trawl fisheries in the North Sea. Netherlands Journal of Sea Research, [online] 26(1), pp.151-160. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/007775799090064N [Accessed 25 Nov. 2016].
 • van der wal, C. (2014). Op reis met Urker kotter BCK 40. Het leven van een Visserman. [video] Available at: https://www.youtube.com/watch?v=qt1X2Yt_5Qc [Accessed 30 Nov. 2016].
 • Van Dokkum, K. (2003). Ship knowledge, a modern encyclopedia. 1st ed. [ebook] Enkhuizen, Nederland: Dokmar. Available at: http://dl.kashti.ir/ENBOOKS/ Ship%20Knowledge%20-%20A%20Modern%20 Encyclopedia.pdf [Accessed 12 Dec. 2016].
 • World Wildlife Fund. (2016). Protecting Albatross from Fishing Lines | Magazine Articles | WWF. [online] Available at: https://www.worldwildlife. org/magazine/issues/fall-2014/articles/protectingalbatross-from-fishing-lines [Accessed 30 Nov. 2016].
 • Woussen, W. (2016). Vandaag vis of morgen ook nog?. [online] De Standaard. Available at: http://www. standaard.be/cnt/
 • Zion, B., Alchanatis, V., Ostrovsky, V., Barki, A. and Karplus, I. (2007). Real-time underwater sorting of edible fish species. Computers and Electronics in Agriculture, 56(1), pp.34-45

Referenties van het 2de deel van de scriptie:

Universiteit of Hogeschool
Productontwikkeling
Publicatiejaar
2017
Promotor(en)
Johan Neyrinck
Kernwoorden
Share this on: