The impact of Brexit on Northern Ireland: a framing analysis of speeches and statements by Northern Irish politicians

Zarah Bellefroid
Persbericht

Brexit, maar wat met Noord-Ierland?

Op 23 Juni 2016 stemde 52% van de Britse bevolking voor een uittrede uit de Europese Unie. Hoewel Brexit de koers van het volledig Verenigd Koninkrijk zal veranderen, staat er specifiek voor Noord-Ierland veel op het spel. Na jaren van onrust en geweld in de regio, brak er in 1998 een periode van vrede aan dankzij de ondertekening van het Goedevrijdagakkoord. Maar zal dit verdrag standhouden na de woelige Brexit-onderhandelingsperiode? Bovendien is er heel wat onduidelijkheid inzake de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, een volwaardige EU-lidstaat. Zal er geopteerd worden voor een ‘hard border’ met douanecontrole of is een soepeler alternatief mogelijk in de vorm van een ‘soft border’?     

Een blinde vlek 

De diverse Noord-Ierse pijnpunten in de Brexit-onderhandelingen worden uitvoerig besproken in zowel de Britse als internationale pers. De focus ligt daarbij op de standpunten van de Britse regering en van de EU. Opvallend echter is de ‘blinde vlek’ in de berichtgeving. De impact van Brexit op Noord-Ierland wordt besproken, maar de mening van Noord-Ierse politici zelf bijna niet. Dat is toch een opvallende vaststelling. Zij zijn immers de vertegenwoordigers van de Noord-Ierse bevolking die de rechtstreekse gevolgen zal dragen van Brexit. Bovendien stemde 56% van de Noord-Ieren tegen een uittrede uit de EU. Een specifieke onderzoeksvraag dringt zich dan ook op: “Hoe uiten Noord-Ierse politici hun mening over de impact van Brexit op Noord-Ierland?”.

Het discours van Noord-Ierse politici

De thesis van Zarah Bellefroid, geschreven in het kader van de UGent masteropleiding Meertalige Communicatie, werpt een blik op dat Noord-Ierse standpunt. De data voor dit onderzoek werden samengebracht in een corpus bestaande uit 21 speeches door politici van de vier grootste Noord-Ierse partijen: Sinn Féin (SF), the Social Democratic and Labour Party (SDLP), the Democratic Unionist Party (DUP) en the Ulster Unionist Party (UUP).

Enkele specifieke topics of frames namen een prominente plaats in de speeches van deze Noord-Ierse politici: 

  • De eenheid tussen Noord-Ierland en het Verenigd Koninkrijk;
  • De meerderheidsstem tegen Brexit in Noord-Ierland;
  • Een speciale status voor Noord-Ierland;
  • De gevolgen voor het Goedevrijdagakkoord;
  • Etc.

Logischerwijze viel de keuze op ‘framing’ als onderzoekmethodologie voor deze thesis. Bij framing is er sprake van een figuurlijk kader waarin een onderwerp wordt geplaatst. Binnen dat kader krijgen bepaalde elementen meer of net minder aandacht. Vervolgens werden in iedere speech de tekstfragmenten geselecteerd die een frame benadrukken (emphasise) of ontkrachten (de-emphasise).  

Het Nationalistisch versus Unionistisch standpunt

Afhankelijk van het onderwerp, het frame, staan de Noord-Ierse politici soms lijnrecht tegenover elkaar. Hun mening is nauw verbonden met de ideologie van de politieke partij waartoe ze behoren. Het is dan ook belangrijk om te benadrukken dat de wijze waarop de partijen hun argumentatie voor een frame opbouwen, steeds vertrekt vanuit één groot standpunt: de toekomstige constitutionele positie en identiteit van Noord-Ierland. Terwijl Unionisten Noord-Ierland zien als een intrinsiek deel van het Verenigd Koninkrijk, voelen Nationalisten zich meer verbonden met Ierland. 

Die grote tegenstelling tussen het Nationalistisch en Unionistische standpunt kan aangetoond worden met verschillende frames. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het onderwerp van een speciale status voor Noord-Ierland. Dat houdt in dat Noord-Ierland een unieke wetgeving toegewezen krijgt die dicht aanleunt of zelfs overeenkomt met die van Ierland. Op die manier wordt een harde grens met douane-controle vermeden. Nationalisten zijn daar logischerwijze voorstander van aangezien het een stap vooruit is richting de hereniging van Ierland en Noord-Ierland. De Unionistische partijen zijn tegen een speciale status aangezien het de constitutionele eenheid tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland verbreekt. Zij willen immers dat Noord-Ierland een volwaardig deel van het Verenigd Koninkrijk blijft. 

Er is echter één frame waarover een sterke algemene consensus bestaat. Zowel de Nationalistische als Unionistische partijen benadrukken dat Brexit het Goedevrijdagakkoord in gevaar brengt.  Ze zijn het erover eens dat het verdrag zeker gevrijwaard moet worden. Een verbreking ervan zou immers opnieuw kunnen leiden tot een opflakkering van het geweld in Noord-Ierland. 

Post-Brexit tijdperk

De geanalyseerde speeches dateren van kort na het EU-referendum en tijdens de Brexit-onderhandelingen. Bij de formulering van hun standpunten baseerden de Noord-Ierse politici zich op de feiten en de kennis die ze op dat moment voorhanden hadden. Over de gevolgen van Brexit kon enkel nog maar gespeculeerd worden. In de huidige onderhandelingsfase verandert de Brexit-context dagelijks. Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk definitief de Europese Unie. Pas dan zal de ware impact van Brexit op Noord-Ierland duidelijk worden. Post-Brexit tijdperk: behouden de Noord-Ierse politici hun oorspronkelijke standpunten?  Only time will tell.

 

 

 

Bibliografie

Bibliography 

Adelman, P. & Byrne, M. (2017). Access to History: Great Britain and the Irish Question 1774-1923 Fourth Edition. Hachette UK. Retrieved from https://books.google.be/books?id=FuQqCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=nl…

Aftab, A. (2016, June 24). Referendum result would have been entirely different had votes been allowed at 16. [webpage]. Retrieved August 9, 2018 from http://www.independent.co.uk/student/news/eu-referendum-uk-result-stude…

Arnoudt, R. (2018, February 28). May: ‘EU-voorstel voor grens Noord-Ierland bedreiging voor eenheid Verenigd Koninkrijk’. [webpage]. Retrieved August 9, 2018 from https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/02/28/may---eu-voorstel-voor-grens-no…

Arowolo, S. (2017). UNDERSTANDING FRAMING THEORY. [s.l.], [s.d.], 1-3. doi: 10.13140/RG.2.2.25800.52482

BBC News. (2016, June 24). Eight reasons Leave won the UK’s referendum on the EU. [webpage]. Retrieved May 7, 2018 from http://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36574526

BBC History. (2018). Republican hunger strikes in the Maze prison. [webpage]. Retrieved 23 May 23, 2018 from http://www.bbc.co.uk/history/events/republican_hunger_strikes_maze

BBC History. (2018). The Good Friday Agreement. [webpage]. Retrieved May 24, 2018 from http://www.bbc.co.uk/history/events/good_friday_agreement

BBC History. (2018). The Troubles. [webpage]. Retrieved April 29, 2018 from http://www.bbc.co.uk/history/troubles

BBC News. (1993). Understanding Northern Ireland: Downing Street Declaration. [webpage]. Retrieved May 24, 2018 from http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/northern_ireland/understanding/…

BBC News. (2012, January 11). Northern Ireland profile. [webpage]. Retrieved May 24, 2018 from http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/4172307.stm

BBC News. (2016, February 20). EU referendum timeline: Countdown to the vote. [webpage]. Retrieved June 24, 2018 from http://www.bbc.com/news/uk-politics-33141819

BBC News. (2016, May 16). EU referendum: The view from a floating EU voter. [webpage]. Retrieved April 28, 2018 from http://www.bbc.com/news/av/uk-politics-eu-referendum-36305972/eu-refere…

BBC News. (2016, June 24). EU referendum: Northern Ireland votes to Remain. [webpage]. Retrieved April 30, 2018 from http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-36614443

BBC News. (2017, March 29). Brexit : Article 50 has been triggered-What happens now? [webpage]. Retrieved June 24, 2018 from https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-39143978

BBC News. (2018). EU Referendum Results. [webpage]. Retrieved August 8, 2018 from https://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results

BBC News. (2018, March 23). Brexit: Jargon-busting guide to the key terms. [webpage]. Retrieved June 24, 2018 from http://www.bbc.com/news/uk-43470987

BBC News. (2018, March 26). Brexit timeline: Uk’s departure from the EU. [webpage]. Retrieved June 23, 2018 from https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-43546199

Bradley, K. (2018, April 10). Secretary of State ‘Building Peace’ speech. [webpage]. Retrieved  August 8,  2018 from https://www.gov.uk/government/speeches/secretary-of-state-building-peac…

CAIN. (2018, January 2). CAIN: Chronology of Key Events 1170 to 1967. [webpage].   Retrieved May 21, 2018 from http://cain.ulst.ac.uk/othelem/chron/ch67.htm#1603

CAIN. (2018, January 2). CAIN: Events: Anglo-Irish Agreement - Summary. [webpage]. Retrieved May 24, 2018 from http://cain.ulst.ac.uk/events/aia/sum.htm

Darby, J. (2003). Northern Ireland: The background to the Peace Process, by John Darby (2003). [webpage]. Retrieved May 24, 2018 from http://cain.ulst.ac.uk/events/peace/darby03.htm

De Roy, L. (2016, June 24). Van Rompuy: ‘Het voelt aan als een amputatie’. [webpage]. Retrieved  April 29, 2018 from http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/2.43059?eid=1.2695104

De Vos, V. (2018, October 4). 20 jaar Goedevrijdagakkoord in Noord-Ierland: brengt de brexit de vrede opnieuw in gevaar? [webpage]. Retrieved August 8, 2018 from https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/30/20-jaar-goede-vrijdagakkoord-in…

DeMorgen. (2017, March 20). Wat houdt dat beruchte ‘artikel 50’ eigenlijk in? [webpage].  Retrieved August 9, 2018 from https://www.demorgen.be/buitenland/wat-houdt-dat-beruchte-artikel-50-ei…

Donnchadha, P. M. (2017, March 21). The Society of United Irishmen. [webpage]. Retrieved August 8, 2018 from https://www.yourirish.com/history/18th-century/the-society-of-united-ir…

Donnchadha, P. M. (2013, March 18). The forming of the Black & Tans. [webpage]. Retrieved May 22, 2018 from https://www.yourirish.com/history/20th-century/the-forming-of-the-black…

Donnchadha, P. M. (2013, April 15). The Irish Civil War (1922-1923). [webpage]. Retrieved May 23, 2018 from https://www.yourirish.com/history/20th-century/irish-civil-war

Dorney, J. (2011, November 21). Today in Irish History, Bloody Sunday, 21 November 1920. [webpage]. Retrieved May 22, 2018 from http://www.theirishstory.com/2011/11/21/today-in-irish-history-bloody-s…

Dorney, J. (2012, September 18). The Irish War of Independence – A Brief Overview. [webpage]. Retrieved May 22, 2018 from http://www.theirishstory.com/2012/09/18/the-irish-war-of-independence-a…

Eastwood, C. (2018, September 4). SDLP Leader Colum Eastwood’s Conference Speech. [webpage]. Retrieved August 8, 2018 from http://www.sdlp.ie/news/2018/sdlp-leader-conference-speech/

English, R. (2004). Armed Struggle: The History of the IRA. Oxford University Press. Retrieved from https://books.google.be/books/about/Armed_Struggle.html?id=WxJutBLDxg0C…

European Union. (2016, June 16). A peaceful Europe – the beginnings of cooperation - EUROPA [webpage]. Retrieved  May 6, 2018 from https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_en

European Union. (2016, July 5). United Kingdom - EUROPA [webpage]. Retrieved May 6, 2018 from https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/un…

Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: textual analysis for social research. London : Routledge.

Fitzpatrick, H. (1812). A Statement of the Penal Laws, which Aggrieve the Catholics of Ireland. [s.l.]: [s.n.]. Retrieved from https://books.google.be/books?id=AS8PAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=nl…

Gallagher, P. (2017, April 20). General Election 2017: Where the main parties in Northern Ireland stand on key issues. [webpage]. Retrieved June 22, 2018 from https://inews.co.uk/news/politics/general-election-2017-northern-irelan…

Goffman, E. (1986). Frame analysis: an essay on the organisation of experience. Boston: Northeastern University Press edition. Retrieved from https://is.muni.cz/el/1423/podzim2013/SOC571E/um/E.Goffman-FrameAnalysi…

Gráda, C. Ó. (2000). Black ’47 and Beyond: The Great Irish Famine in History, Economy, and Memory. Princeton University Press. Retrieved from https://books.google.be/books?id=sH-J4WxqknkC&printsec=frontcover&hl=nl…

Hagen, G. (2002). Van ‘We shall overcome’ tot ‘The soldier’s song’: hoe eind jaren zestig het conflict tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland oplaaide en escaleerde. Uitgeverij Verloren. Retrieved from https://books.google.be/books?id=7geVSzqyIC8C&printsec=frontcover&dq=7g…

Helm, T. (2016, June 11). Third of EU referendum voters won’t make up their minds until week before poll. [webpage]. Retrieved May 23, 2018 from http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/11/brexit-eu-referendum-vo…

Hunt, A., & Wheeler, B. (2018, April 12). Brexit: All you need to know. [webpage]. Retrieved May 22, 2018 from http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887

Jennings, C. (n.d.). A Short History of...The Northern Ireland conflicts. [webpage]. Retrieved May 23, 2018 from http://traveldocumentaries.co.uk/destination_guide/europe/ireland/north…

Knuts, S. (2018). Een zondag en een vrijdag in 1972. Knack Historia: Van Empire tot Brexit, 177.

Knuts, S. (2018). Ja tegen Europa: het referendum van 1975. Knack Historia: Van Empire totBrexit, 177.

MacMillan, M. (2009, September 11). Rebuilding the world after the second world war. [webpage]. Retrieved June 8, 2018 from http://www.theguardian.com/world/2009/sep/11/second-world-war-rebuilding

Mason, R. (2016, June 24). How did UK end up voting to leave the European Union? [webpage]. Retrieved June 23, 2018 from http://www.theguardian.com/politics/2016/jun/24/how-did-uk-end-up-votin…

Melaugh, M. (2012, August 29). CAIN: Issues: Politics: Political Parties in Northern Ireland. [webpage]. Retrieved August 8, 2018 from http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/parties.htm

Millar, P. (2018, August 4). Twenty years after the Good Friday Agreement, Northern Ireland’s future is imperilled by Brexit. [webpage]. Retrieved April 30, 2018 from http://www.independent.co.uk/news/long_reads/good-friday-agreement-twen…

Morris, C. (2017, November 30). Reality Check: The Brexit border question. [webpage]. Retrieved April 28, 2018 from http://www.bbc.com/news/uk-politics-42180074

Nationalia. (2016, February 23). Exiting the EU? Algeria, Greenland and Saint Barthélémy experiences. [webpage]. Retrieved April 28, 2018 from https://www.nationalia.info/new/10722/exiting-the-eu-algeria-greenland-…

Ollevier, I. (2016, March 26). Paasopstand 1916: de stichtingsmythe van Ierland. [webpage]. Retrieved May 21, 2018 from http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/14-18/1.2608062

O’Neill, B. (2018). Events of Bloody Sunday in Derry Jan 30 1972 - History of Ireland. [webpage]. Retrieved May 23, 2018 from https://www.yourirish.com/history/20th-century/bloody-sunday-1972

O’Toole, E. (2013, January 25). Why can’t Great Britain look Northern Ireland in the eye? | Emer O’Toole. [webpage]. Retrieved May 22, 2018 from http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/25/great-britain-nort…

Paelinck, G. (2016, June 25). Britse kranten: tussen vreugde en vrees. [webpage]. Retrieved April 28, 2018 from http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/2.43059?eid=1.2695208

Panizza, R. (2018). The Treaty of Lisbon | EU fact sheets | European Parliament. [webpage]. Retrieved April 28, 2018 from http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FT…

Raats, J. (2018). De Iron Lady wil haar geld terug. Thatchers harde opstelling in Europa. Knack Historia: Van empire tot Brexit, 177.

Raats, J. (2018). Een ongewenst lid? De Britse toetreding tot de Europese Gemeenschap. Knack Historia: Van empire tot Brexit, 177.

Raats, J. (2018). Troubles in het noorden. De loden jaren van Noord-Ierland. Knack Historia: Van empire tot Brexit, 177.

Rex, R. (2006). Henry VIII and the English Reformation. Macmillan International Higher Education. Retrieved from https://books.google.be/books?id=CpkcBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Go…

Santens, T. & De Graeve, R. (2017, August 12). Brexit van referendum tot exit: een tijdslijn. [webpage]. Retrieved August 9, 2018 from https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/08/brexit-van-begin-tot-einde--een…

Sax, A. (2018). Een premature republiek: van Paasopstand tot onafhankelijke staat. Knack Historia: Van Empire tot Brexit,177.

Syal, R. (2017, June 26). The Conservative/DUP deal: what it says and what it means. [webpage]. Retrieved June 10, 2018 from http://www.theguardian.com/politics/2017/jun/26/the-conservativedup-dea…

Tonge, J. (2013). Northern Ireland: conflict and change(Second edition 2002). Routledge. Retrieved from https://scholar.google.be/scholar?q=Tonge,+J.+(2013).+Northern+Ireland:…

Torfs, M. (2017, May 12). Probleem met de Noord-Ierse grens is politiek onoplosbaar. [webpage]. Retrieved April 30, 2018 from https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/05/grenskwestie-noord-ierland-en-i…

Vandenbussche, L. (2014). A2TK: deelsyllabus Kritische discoursanalyse. Unpublished syllabus. Universiteit Gent-Faculteit Letteren & Wijsbegeerte. Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Watt, N. (2013, January 23). David Cameron calls for UK exemption from EU’s ‘ever-closer’ union. [webpage]. Retrieved August 8, 2018 from http://www.theguardian.com/politics/2013/jan/23/david-cameron-uk-exempt…

Weir, A. (2011). The Six Wives Of Henry VIII. London: Vintage Books. Retrieved from https://books.google.be/books?id=M1yHXitDdyQC&printsec=frontcover&dq=Go…

Wilkinson, A. (2016, June 21). The Brexit Vote Is Really About Just One Thing. [webpage]. Retrieved June 10, 2018 from https://newrepublic.com/article/134507/brexit-vote-really-just-one-thing

 

 

Universiteit of Hogeschool
Meertalige Communicatie: Nederlands, Engels, Frans
Publicatiejaar
2018
Promotor(en)
Dhr. David Chan
Kernwoorden
Share this on: