De integratie van de Franse cultuur in het Daltononderwijs: een verrijking?

Kendy
Goemaere
 • Nicolas
  van den Branden
 • Camille
  Bilquin

Hoe kan een Franse hoek vol van de Franse cultuur de motivatie van de leerlingen op de Daltonschool Campus Portus vergroten? Dit was voor ons de hamvraag nadat we vorig jaar tijdens onze stages een sterke demotivatie bij de leerlingen opmerkten. Als toekomstige leerkrachten Frans vonden we het onze verantwoordelijkheid om iets aan die demotivatie te doen. Wat demotiveert hen en wat zou hen kunnen helpen om hun liefde voor het vak aan te wakkeren?

 

Tijdens ons eerste en tweede jaar stage merkten we de enorme demotivatie bij de leerlingen. Die demotivatie werd onze inspiratiebron voor het onderzoek dat we in het tweede jaar hebben gevoerd: waar komt deze demotivatie vandaan?

Het antwoord op deze vraag is simpel: grammaticale en lexicale oefeningen die te repetitief en niet authentiek genoeg zijn, vormen de basis voor demotivatie van leerlingen.

De conclusie van dit onderzoek werd ons uitgangspunt voor het onderwerp voor ons proefschrift: hoe kunnen we leerlingen opnieuw motiveren voor het onderwerp dat wij het meest liefhebben?

 

Een literatuurstudie over de motivatie gaf ons veel inspiratie hoe we deze demotivatie zouden moeten aanpakken: de theorie rond de zelfbeschikking van Deci en Ryan werd voor ons een centraal punt in onze activiteiten. Onder zelfbeschikking begrijpen we vooral het recht op een eigen keuze waarin zelfstandigheid primeert.

We kozen Franse cultuur als motivatiemiddel omdat de leerlingen zelf aangaven dat ze houden van muziek, films, strips en dergelijke. Dat Franse cultuur ook onze passie is, was mooi meegenomen. Kwakernaak, een Nederlandse expert die zich bezighoudt met de didactiek van de moderne vreemde talen, bevestigt dat dit onderwerp een goed hulpmiddel zou kunnen zijn bij het lesgeven in het vreemdetalenonderwijs.

Cultuur is een te breed onderwerp dus we hebben het beperkt. We kozen zelf drie belangrijke aspecten van de Franse cultuur, waaronder: muziek, strips en films. Voor elk onderwerp hebben we een handleiding vol leuke activiteiten gemaakt, activerend maar vooral motiverend.

Er rest ons dus nog één ding te doen: de handleidingen en materialen zelf gebruiken tijdens onze lessen. Madame Demol biedt ons een samenwerking aan met een Daltonschool in Gent. We hebben de activiteiten eveneens in twee basisscholen getest waar de reacties van studenten en docenten ultrapositief zijn.“Een taal kan alleen gevormd en geleefd worden als het de linguïstische uitdrukking van een cultuur is. Een taal moet in context leven, anders sterft hij aan zijn mooie dood.” (Cuq et Gruca, 2003)

image

Bibliografie

BIBLIOGRAPHIE

 • Block, J. & Durinck, K. & Steenhout, P. (2016-2017). Diverse en krachtige leeromgevingen. Gent: HoGent
 • Boiron Michel CAVILAM, VICHY – approches pédagogiques de la chanson 
 • Brillant, C. & Erlich, S. & Himber, C. (2016). Adomania 1. Vanves: Hachette.
 • Butzbach, M. & Martin, C. & Pastor, D. & Saracibar, I. (2015). Décibel 1. Paris: Didier.
 • Deci et Ryan. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being. Rochester: University of Rochester.
 • Devolder, E. (2010). Comment intégrer le film français en classe de FLE. Hogent.
 • Filippini, H. (2005). Dictionnaire de la bande dessinée. Paris: Bordas. 
 • Hattie, J. (2014). Leren zichtbaar maken. Rotterdam: Bazalt educatieve uitgaven.
 • Heu, E. & Mabilat, J.J. (2015). Edito. Paris : Didier
 • Kwakernaak, E. (2017). Cultuur in het vreemdetalenonderwijs: franje of kern? Deel I: terugblik op vijf eeuwen. Levende Talen Magazine, 8, 10-15. Geraadpleegd op 25 mei 2018 van http://www.lttijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1726/1334.
 • Kwakernaak, E. (2017). Cultuur in het vreemdetalenonderwijs: Franje of kern? Deel 2: Literatuur en cultuur. Levende Talen Magazine, 8, 12-17. Geraadpleegd op 25 mei 2018 van http://www.lttijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1742
 • Lamote, B. & Desmet, P. (2014). Frans in de balans. Antwerpen: Maklu
 • Lycops, V. (2007). “Comment motiver les élèves pour le cours de Français?” Hogent.
 • Morrssens, K. & Cumps, J. (2007). Laat ze strips lezen! : informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek. Leuven: Acco. 
 • Quaegebeur,J. (2007). Ze kennen geen Frans meer. Klasse voor leraren. nr. 173, 40-41.
 • Reis, Scheldon, Gable, Roscoe, & Ryan. (2000). Daily Well-Being: The Role of Autonomy, Competence, and Relatedness. Columbia: University of Missouri. 
 • Snoeks, M-J. (1998). Over strips en… Antwerpen: KCLB. 
 • Van den Bossche, H. Strips in de klas? Ja hoor! Tijdschrift Taal, jaargang 1, nummer 1
 • Van den Broeck, Vansteenkiste, & De Witte (2008). De Zelf-Determinatie Theorie: kwalitatief goed motiveren op de werkvloer. Leuven: KULeuven.
 • Van der Donk,C. & Van Lanen,B. (2016).Praktijkonderzoek in de school. Bussum: Uitgeverij Couthino
 • Van der Vegt, S. & Van Royen, R. (2000). Astérix en de wijde wereld. Amsterdam: Bakker. 
 • Van Laere, M. (2012). In de klas. Klasse voor leraren. nr. 251, 25-28

 

SITOGRAPHIE

Download scriptie (107.23 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Mevrouw Annemie Demol