De Tussenruimte brengt bewoners en bedrijvigheid samen.

Dries
Delagaye

Dries Delagaye

“Urbanisatie en industrialisatie zijn twee zijden van eenzelfde munt.” (SIMON, 2010)

Waar industrie opkwam in de negentiende eeuw ontstonden woonkernen en eerder al kwamen steden tot bloei dankzij hun bedrijvigheid. De moderne tijden probeerden deze twee entiteiten uit elkaar te trekken wat resulteerde in een verloedering van buurten met een gemengd karakter. Door het uitblijven van investeringen en het wegtrekken van zowel industrie als bewoners ontstond op deze plaatsen een gefragmenteerd landschap met heel wat lege tussenruimtes.

Vandaag zoeken we deze omstreden en schijnbaar verlaten no-go zones terug op. Mocht u nog niets gemerkt hebben van dit randurbanisme, dan heeft u op zijn minst toch wel die luxe loft in een voormalig industrieel pand opgemerkt. 

Deze scriptie relativeert dergelijke gentrificatie en zoekt een nieuwe veerkracht voor de gemengde buurt waarbij de kenmerkende tussenruimtes het naast elkaar bestaan van woon en werk, en van verschillende gemeenschappen toestaan.

 

RED HOOK, BROOKLYN, NEW YORK.

New York is ondermeer door zijn massaconstructie en non-stop dynamiek zowaar het symbool van onbegrensde mogelijkheden geworden: “The Big Apple”. Na Manhattan moesten ook de industriële buurten van Brooklyn eraan geloven.

Door een versoepelde zonering werden industriële eigendommen tot luxe lofts herbestemd, waarmee ook veel meer geld te verdienen viel. Als gevolg van die zogezegde opwaardering verdween daar vrij snel elke vorm van productiviteit of industrie. Ook het prijskaartje om hier te kunnen wonen en leven ging fors de hoogte in en inwoners zagen zich genoodzaakt te vertrekken naar meer betaalbare buurten.Tot zover werd de Brooklyn buurt Red Hook nagenoeg gespaard van negatieve effecten van industriële en residentiele gentrificatie, alhoewel de spanningen hier heel hoog zijn. 

Zeevaarders en boeren uit de Lage Landen en later havenwerkers en immigranten hadden zich hier ooit gevestigd. Nadien transformeerde de oorspronkelijk moerassige Roode Hoek zelf in de grootste bulk- en graanopslaghaven van New York, Noord-Amerika en zelfs het Westen. De aanwezigheid van een immense sloppenwijk met lage-loon havenarbeiders maakte van Red Hook een gepaste locatie voor één van New Yorks eerste en grootste sociale huisvestingsprojecten. 

Beperkingen van het kleinschalige landschap en megalomane projecten van Robert Moses deden de industrieel-residentiële buurt echter de das om. De Gowanus autosnelweg sneed Red Hook af van de rest van Brooklyn waardoor het voor meer dan een halve eeuw in de schaduw van negatie, desinvestering en criminaliteit verdween.

Kunstenaars, die zelf een gentrificerend Williamsburg ontvluchtten, waren de eersten die zich terug aangetrokken voelden tot de isolatie, rustieke charme en industriële funk. Vandaag kent Red Hook een almaar meer gemengde gemeenschap en diens lichte industrie steeds meer takken en creativiteit.

In 2012 werd de buurt desastreus getroffen door stormvloed Sandy. Ondanks het aanblijvende overstromingsrisico, wordt het nu vanuit andere hoeken bedreigd door een veel meer vernietigende vloed van miljoeneninvesteerders en exclusief vastgoed.

 

STREETSCAPE TERRITORIES.

De scriptie kwam voort uit het kader van “Streetscape Territories”, een internationaal onderzoeks- en ontwerpproject dat focust op architectuur en de transformatie van het stedelijke weefsel, en diens straatlandschappen als protagonisten beschouwt. Het project behandelt de manier waarop architecturale artefacten, open ruimte, eigendomsstructuren en diens inherente toegankelijkheid en doorlaatbaarheid straatlandschappen configureren en hoe inwoners hieraan betekenis kunnen geven. Na jarenlang onderzoek in Brooklyn en New York werd in het voorbije jaar een NYhub onderzoekshub geopend in Manhattan. In het belang van onderzoek ter plaatse analyseerden de thesisstudenten er Red Hook vertrekkende vanuit diens scharnierschaalconditie, waarbij grootschalige infrastructuren de buurt binnendringen die door stedelijke dynamiek op kleinere schaal bepaald wordt.

 

DOORLAATBARE INTERVALRUIMTES, ARCHITECTURALE INTERVENTIES EN DUURZAAMHEID.

Onderzoek toont aan dat aan de rand van verschillende gemeenschappen en tussen industrieën en residenties zich vaak leegstaande, verzegelde kavels situeren. Vaak worden deze intervalruimtes of tussenruimtes genegeerd en hun potentieel zwaar onderschat. Zonder marge geeft het naast elkaar bestaan van de vele tegenstrijdigheden er aanleiding tot conflict. 

Zoals de Engelse onderzoekers Hillier en Hanson ervan overtuigd waren, definiëren gebouwen lege ruimtevolumes tussenin die gezien kunnen worden als ruimtelijk ordenend. Ruimtelijke transformatie betekent ook het ordenen van relaties tussen mensen. Het gaat dus met andere woorden om een systeem van sociale relaties.De scriptie kadert en beschrijft ruimtelijke interventies en verkiest daarmee ontwerpmatig onderzoek boven een theoretische benadering. Aan de hand van parallelle werkpakketten worden nieuwe ingrepen op intermediaire schaal afgewogen ten opzichte van bestaande en historische landschappen. In een holistische benadering wordt een stedelijke strategie opgebouwd waarbij intervalruimtes worden opgewaardeerd tot doorlaatbare collectieve pocketparken en tuinen. De nadruk ligt hierbij op een veerkrachtigheid met betrekking tot Red Hooks overstromingsgevoelige, gentrificerende en gemengde identiteit. Geen enkele van deze condities is onvermijdbaar en evenmin oplosbaar, maar een veelheid aan samenhangende maatregelen is nodig om hun schadelijke effecten te vermijden.De voorgestelde architecturale interventies en activiteiten bieden antwoord op de noden en kwetsbaarheden van de lokale belangengroepen en ontwerpen een draagvlak voor verbondenheid, productiviteit en interactie. Ze leren van het verleden en verkiezen een contextuele harmonie boven manipulerende grootsheid of exclusiviteit die andere buurten in New York reeds nekte. Elke intervalruimte gedraagt zich als een bemiddelende ruimte zonder een al te veel gespecifieerd programma. Flexibiliteit in de architectuur zal namelijk in de komende decennia uitermate belangrijk zijn. 

Het eerste project verbindt verschillende panden en breidt uit om ruimte en structuur te bieden voor lichte industrie, lokale werkgelegenheid en welzijn. De nadruk ligt ook op sociale aspecten en kwaliteit van het werken, zoals het belang van groenruimtes en diverse, degelijke werkomgevingen. Het tweede project richt zich op verminderde ongelijkheid en het samenbrengen van duurzame gemeenschappen aan de hand van gevraagde faciliteiten en activiteiten. Hiermee tracht zowel de stedelijke strategie als elke architecturale ingreep een voorbeeld te zijn in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties.

Bibliografie

REFERENCE LIST

 

-

CHAPTER 01 – RED HOOK

-

 

SPELLEN, S. (2015). How Red Hook and Buttermilk Channel got their names. Brownstoner, [online].

Available at: https://www.brownstoner.com/sponsored/how-red-hook-and-the-buttermilk-c…

 

SALGUERO, C. (?). Peoples of Red Hook. Red Hook WaterStories, [online].

Available at: https://redhookwaterstories.org/exhibits/show/peoples-of-red-hook/peopl…

 

STILES, H. (1867). A history of the city of Brooklyn. Brooklyn: subscription, pp.59-63.

Available at: https://books.google.be/books?id=opQ5AQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=nl…

 

STILES, H. (1867). A history of the city of Brooklyn. Volume 2. Brooklyn: subscription, pp.158-160.

Available at: https://hdl.handle.net/2027/mdp.39015012176866

 

RED HOOK BUILDING COMPANY (1838). A communication addressed to a committee of the board of directors of the Red Hook Building Company appointed to inquire. Brooklyn: Arnold & Van Anden

Available at: https://redhookwaterstories.org/files/original/d5e0da869e671cc2ab2e2bea…

 

BURKARD, J. (2011). The Hook that’s not Red Hook. The Red Hook Star Revue, [online] pp.10-11.

Available at: https://issuu.com/gbrook/docs/star_revue_february_2011

 

SIMON, M. (2010). The Walled City: industrial flux in Red Hook, Brooklyn, 1840-1920. Journal of the Vernacular Architecture Forum, Vol.17(2), pp.53-72.

 

BURKARD, J. (2011). Red Hook, reflections on history. [blog] Mimi Speaks.

Available at: http://mimispeaks.blogspot.be/2011/02/red-hook-reflections-on-history-a…

 

CARO, R. (1974). The power broker: Robert Moses and the fall of New York. New York: Knopf.

 

SPELLEN, S. (2017). The Red Hook Houses: housing Brooklynites during the Great Depression. Red Hook Waterfront, [online].

Available at: http://redhookwaterfront.com/2017/12/red-hook-houses-nycha-robert-moses…

 

JACOBS, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: Random House.

 

COMMUNITY BOARD 6, FAVUZZI, M. (1994). Red Hook: a plan for community regeneration. [197-a plan]. Brooklyn.

 

COMMUNITY BOARD 6 (2008/2009/2010/2011/2012/2013). District Needs Statements. [annual report] Brooklyn.

Available at: https://communityprofiles.planning.nyc.gov/brooklyn/6

 

COMMUNITY BOARD 6 (2018). Statements of Community District Needs and Community Board budget requests for the Fiscal Year 2019. [annual report] Brooklyn.

 

WALSH, B. (2017). Red Hook after Sandy: Flourishing but vulnerable. The Bridge, [online].

Available at: https://thebridgebk.com/red-hook-after-sandy-flourishing-but-vulnerable/

 

-

RESEARCH QUESTION – PERMEABLE INTERVAL SPACES

-

 

GUNDERSON, L. H. (2000). Ecological Resilience: In theory and application. Annual Review of Ecology and Systematics. [online].

Available at: http://www.jstor.org/stable/221739 

-

CHAPTER 02 – CONCEPTUAL FRAMEWORK

-

 

SIMON, M. (2010). The Walled City: industrial flux in Red Hook, Brooklyn, 1840-1920. Journal of the Vernacular Architecture Forum, Vol.17(2), pp.53-72.

 

SCHEERLINCK, K. (2010). Streetscape Territories: Multiple fences. [online].

Available at: https://streetscapeterritories.org/2010/06/29/fences-in-barcelona/

 

SCHEERLINCK, K. (2013). Collective spaces Streetscape Territories Notebook. KU Leuven: Dag Boutsen. (pp.69)

 

HILLIER, B. and HANSON, J. (1984). The social logic of space. Cambridge: Cambridge University Press

 

SCHEERLINCK, K. (2012). Privacy and depth configurations. Proximity, permeability and territorial boundaries in urban projects. [online].

Available at: https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/432452/1/Kris+Scheerlinc…

 

DE SOLA-MORALES, M. (2008). Public and Collective Space, The urbanisation of the private domain as a new challenge. A matter of Things. Rotterdam: Nai Publishers.

 

FERGUSON, L. and Haviland, D. (2016). Pistachio production manual. Richmond: UCANR Publications, pp. 143.

Available at: https://books.google.be/books

 

WALSH, B. (2017). Red Hook after Sandy: Flourishing but vulnerable. The Bridge, [online].

Available at: https://thebridgebk.com/red-hook-after-sandy-flourishing-but-vulnerable/

 

 

-

CHAPTER 03 – SITE SELECTION

-

 

NYC.GOV, (2018). Zoning district and tools. [online].

Available at: https://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/districts-tools.page

 

NYCEDC.COM, (2018). NYC Industrial Business Zones. [online].

Available at: https://www.nycedc.com/industry/industrial/nyc-industrial-business-zones

 

KHAYATA, L. (2010). Red Hooks zoning Battle: Housing versus Industry. The BrooklynInk. [online].

Available at: http://brooklynink.org/2010/12/29/22283-red-hooks-zoning-battle-housing…

 

BLANCK, M. (2015). Chesebrough Manufacturing Company. [online].

Available at: http://maggieblanck.com/BrooklynRedHook/Chesebrough.html

 

HUROWITZ, N. (2015). Oh baby! Red Hook tenants say building unsafe for their new kids. Brooklyn Paper. [online].

Available at: https://www.brooklynpaper.com/stories/38/14/dtg-red-hook-loft-tenant-re…

 

AKKAD, A. (2018). HH Realty Equities LLC: 80 Richards Street, Brooklyn, NY. [online].

Available at: http://www.loopnet.com/Listing/80-Richards-St-Brooklyn-NY/4003489/

 

JACOBSON, M. (2001). Signs of the Times. New York Mag. [online].

Available at: http://nymag.com/nymetro/news/trends/columns/cityside/4372/

 

SPELLEN, S. (2015). Building of the day: 46 Sullivan Street - A YMCA for sailors in Red Hook. Brownstoner. [online].

Available at: https://www.brownstoner.com/architecture/building-of-the-day-46-sulliva…

 

BESONEN, J. (2016). Red Hook, Brooklyn, on the Rebound. The New York Times. [online].

Available at: https://www.nytimes.com/2016/10/16/realestate/red-hook-brooklyn-on-the-…

 

MAJOR, H. (1872). Major’s Storage Guide, containing a list of U.S. bonded warehouses at the port of New York. New York: John W. Amerman. pp.37

Available at: https://archive.org/details/majorsstoragegui00majoiala

 

 

-

CHAPTER 04 – URBAN SCALE STRATEGY

-

 

HILLIER, B. and HANSON, J. (1984). The social logic of space. Cambridge: Cambridge University Press

 

FEMA. (2013). Designing for flood levels above the BFE. [online].

Available at: https://www.fema.gov/media-library-data/20130726-1537-20490-8057/fema49…;

 

WALSH, D. (2014). Red Hook, Brooklyn: Existing Conditions and Brownfields Analysis. New York: New York City Department of City Planning.

 

SALGUERO, C. (2014) Red Hook Flood Assesment Info: our watershed, sewers, burried creeks, prior shoreline & more. [blog] PortSide New York.

Available at: http://portsidenewyork.org/portsidetanke/2014/2/27/info-on-red-hook-sew…

 

COMMUNITY BOARD 6 (2018). Statements of Community District Needs and Community Board budget requests for the Fiscal Year 2019. [annual report] Brooklyn.

 

GOWANUS CANAL CONSERVANCY and PUBLIC LAB (2014). 2014 Street Creek Gowanus Watershed Study. [online].

Available at: Hall of the Gowanus Digital Library: https://issuu.com/proteusgowanus/docs/2014_street_creek_gowanus_watersh…

 

ATEMA, A. (2014). Street Creeks. In: TED@250. New York: TED talks. [online].

Available at: http://www.streetcreeks.org/news/2014/2/21/8s27rdqsm26u28fo7jh40tw396z0…

 

 

-

INTERMEZZO – ALTERNATIVE SPACE CONCEPTS

-

 

CONGDON, C., FLYNN, D. & REDMAN, M. (2014). Balancing “we” and “me”: The best collaborative spaces also support solitude. Harvard Business Review. [online].

Available at: https://hbr.org/2014/10/balancing-we-and-me-the-best-collaborative-spac…

 

MCGRATH, J. (2018). The Japanese words for “space” could change your view of the world. Quartz. [online].

Available at: https://qz.com/1181019/the-japanese-words-for-space-could-change-your-v…

 

Shimizu, H. (1995). Ba-Principle: New Logic for the Real-time Emergence of Information. Holonics, Volume 5/1. pp.67-69

 

NITSCHKE, G. (2011). MA: Place, Space, Void. Kyoto Journal. Edition of May.TSUKAMOTO, Y. & KAIJIMA, M. (2010). Atelier Bow-Wow: Behaviorology. New York: Rizzoli International Publications. 

 

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2018
Promotor(en)
Prof. Dr. Kris Scheerlinck