"De toeristen maakt het niets uit of het eiland verwoest wordt. Ze kiezen gewoon een ander uit”

Marjan
Nauwelaert

In april 2018 werd het Filipijnse eiland Boracay overladen met wereldwijde persaandacht. De populaire bestemming had al jarenlang te kampen met vervuiling en waterverontreiniging. Op bevel van President Duterte sloot Boracay voor zes maanden voor toerisme om een grote opruimactie te beginnen. 

 "Boracay is een beerput". Met die woorden besloot Filipijns president Duterte dat het welletjes geweest was. ’s Lands meest populaire bestemming mocht dan wel flink wat inkomsten genereren, Boracay was volgens Duterte te vuil om er nog een toerist heen te sturen. In 2017 vonden meer dan 2 miljoen toeristen hun weg naar dit piepkleine eilandje met een oppervlakte van iets meer dan 10km2. Met het idee in het achterhoofd dat toerisme mogelijks een inkomen genereert, verhuisden doorheen de jaren ook heel wat Filipijnse burgers naar Boracay. Dat deed de druk op het eiland al gauw enorm toenemen. 

Boracay lijkt in weinig opzichten nog de plek zoals je ze op foto’s uit de jaren ‘80 terugvindt. Met enkel rieten huisjes zonder elektriciteit, een binnenland vol wuivende palmen en lege, witte stranden was Boracay een onbekende parel in het midden van de archipel. Toch werd het eiland sinds de jaren 90’ het middelpunt van  toeristische ontwikkeling en veranderde het in een razend tempo van uitzicht. Al gauw kreeg het eiland te maken met overbevolking en een verslechterde kwaliteit van de natuurlijke omgeving. Een bewijs daarvan werd al geleverd in 1997 toen Boracay te lijden had onder zwaar vervuild zeewater. Volgens de Filipijnse overheid stootte het eiland na jaren van ongebreidelde ontwikkeling finaal op zijn grenzen. Van 26 april tot 26 april 2018 mocht er geen toerist meer voet zetten op het eiland. Dit halve jaar moest dienen voor een grote opruimactie waarbij rioleringen werden vernieuwd, stranden werden opgeruimd en illegale constructies werden neergehaald. 

Een volledige sluiting van een bestemming voor toerisme was geen alledaags nieuwsje in de krant en riep onmiddellijk heel wat vragen op. Waarom sloot het eiland zo snel en wat vonden de bewoners, ondernemers en toeristen daarvan? Is er verbetering merkbaar na de sluiting en is Boracay in staat om op lange termijn verdere vervuiling te vermijden? Meteen na de sluiting kreeg ik de kans om op enkele weken tijd interviews af te nemen bij de federale en lokale overheden,  ondernemers en milieu organisaties die de sluiting van dichtbij meemaakten. Ook meer dan 270 bewoners en bezoekers werden gevraagd naar hun bevindingen. 

De sluiting en de clean-up

Hoewel bewoners aangaven al langer te kampen met een teveel aan afval, luchtvervuiling en waterverontreiniging, bleek het proces in een stroomversnelling te komen nadat eind 2017 via sociale media beelden verspreid werden van vervuilde stranden en chronisch overstroomde straten. Uit tal van interviews met overheden en ondernemers bleek dat de sluiting en de opruimactie daarop in sneltempo gepland werden.

In totaal werden meer dan 600 illegale structuren helemaal of gedeeltelijk neergehaald wat leidde tot een uitzicht met half afgebroken restaurants, hotels en huizen langs de Main Road, de enige weg die dwars door het eiland gaat. Samen met het aanleggen van de riolering waren dit de belangrijkste taken die uitgevoerd werden door de federale overheid. Toch zijn de meningen over het succes van de opruimactie verdeeld. Zo zou het aandeel infrastructuren dat nu verplicht werd zich aan te sluiten op de riolering niet opwegen tegen het enorme aantal woningen zonder aansluiting. Het overgrote deel van het afvalwater komt daarom nog steeds ongezuiverd terecht in zee.

Rioleringswerken op Bulabog Beach (bron: Bon Arban)

Heel wat aandacht ging naar het opschonen van de stranden aan weerszijden van Boracay. Zowel bewoners als bezoekers gaven aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de parelwitte stranden. De echte uitdagingen blijken zich echter aan de binnenzijde van het eiland te bevinden. Een meerderheid van de bezoekers zei last te ondervinden van verkeersopstoppingen en luchtvervuiling. Een inspectietoer met de lokale overheid maakte bovendien duidelijk dat Boracay vooral kampt met zeer vervuilde wetlands en illegale woningen.

Vervuiling in het binnenland van Boracay

De toekomst van Boracay

De federale overheidsdiensten nemen twee jaar de tijd om hun opruimactie af te ronden. Tegen april 2020 wordt de controle over Boracay teruggegeven aan het lokale bestuur. Uit de diverse interviews bleek dat vanaf dan de duurzame ontwikkeling van het eiland eerder onzeker is. Hoewel de federale overheid liet weten dat er een plan is voor de toeristische ontwikkeling van Boracay, heeft geen enkele andere partij daarvan een bewijs gezien. Toch uitten de lokale bewoners en ondernemers specifiek de nood aan een duurzame lange termijnplanning en een orgaan dat hierin de coördinatie opneemt en de draagkracht van de bestemming respecteert. Bovendien werd vermeld dat ook de bezoekers momenteel onvoldoende zorg lijken te dragen voor hun vakantiebestemming en dat er nood is aan een doordachte keuze voor bepaalde segmenten onder de bezoekers. Dat vond ook de federale overheidsdienst voor toerisme: “Het maakt de toeristen niet uit of het eiland verwoest wordt. Dan kiezen ze gewoon een ander uit”. 

De populaire zonsondergang op White Beach

De problematiek van Boracay is een complex geheel dat onmogelijk op zes maanden opgelost kan worden. Is de situatie op het eiland verbeterd? Volgens heel wat ondervraagden is er wel degelijk een stap in de goede richting gezet. De acties die de federale diensten ondernamen hebben volgens hen duidelijk bijgedragen tot een schonere leefomgeving. Niettemin dreigen het tekort aan mankracht en kennis van de lokale overheid en de ongebreidelde toevloed van bezoekers en bewoners deze positieve ingrepen al gauw teniet te doen. Boracay heeft daarom nu vooral nood aan een plan voor de lange termijn dat ook de leefomstandigheden van zijn bewoners in rekening neemt. 

 

Bibliografie

 • Alexander, S. (2013, 2014). Post-Growth Economics: A Paradigm Shift in Progress. Arena Journal; Carlton North, (41/42), 93-122,283.
 • Asoh, K., Yoshikawa, T., Kosaki, R., & Marschall, E. A. (2004). Damage to Cauliflower Coral by Monofilament Fishing Lines in Hawaii: Coral Damage from Monofilament LinesConservation Biology18(6), 1645–1650. 
 • Badiou, A. (2017). The true life. Cambridge: Polity press.
 • Baert, D. (5 April 2018) Filipijnse president sluit toeristisch eiland: “Boracay is een beerput”. Retrieved 29 November 2018 from VRT Nieuwssite:  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/05/filipijnse-president-sluit-toeristisch-eiland---boracay-is-een-b/
 • Bashir, S., & Goswami, S. (2016). Tourism Induced Challenges in Municipal Solid Waste Management in Hill Towns: Case of Pahalgam. Procedia Environmental Sciences35, 77–89. 
 • Becken, S. (2017). Evidence of a low-carbon tourism paradigm? Journal of Sustainable Tourism25(6), 832–850. 
 • Brundtland, G. H., & World commission on environment and development. (1990). Our common future, World Commission on Environment Development(Repr.). Oxford, Melbourne: Oxford university press.
 • Butler, R.W. (1980) ‘The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources’, Canadian Geographer, 24(1), 5-12.
 • Cabag, J.S. (12 February 2018) Boracay tourist arrivals up by 10 percent.  Retrieved 4 March 2019 from https://pia.gov.ph/news/articles/1004959
 • Calanog, L. A. (2012). Can Boracay Island [Philippines] accommodate more tourists? Journal on Tropical Forests and Natural Resources
 • Carter, R. W. (2004). Implications of sporadic tourism growth: extrapolation from the case of Boracay Island, The Philippines. Asia Pacific Journal of Tourism Research9(4), 383–404. 
 • Castellani, V., & Sala, S. (2012). Ecological Footprint and Life Cycle Assessment in the sustainability assessment of tourism activities. Ecological Indicators,16, 135–147. 
 • Chan, W., & Wong, K. (2006). Estimation of Weight of Solid Waste: Newspapers in Hong Kong Hotels. Journal of Hospitality & Tourism Research30(2), 231–245. 
 • Cohen, Erik (1972). Toward a Sociology of International Tourism. Social Research 39.
 • Cronk, Q. C. B. (1997). Islands: stability, diversity, conservation. Biodiversity & Conservation6(3), 477–493. 
 • Dela Paz, C. (11 April 2011). DENR to identify ‘critical habitat’ areas on Boracay. Retrieved 3 March 2019 from https://www.rappler.com/nation/199989-denr-critical-habitat-boracay-rehabilitation
 • Daly, H. E. (1973). Toward a steady-state economy.San Francisco: W.H. Freeman.
 • Daly, Herman E., "Uneconomic Growth: In Theory, in Fact, in History, and in Relation to Globalization"(1999). Clemens Lecture Series. Paper 10.
 • De Morgen. (2019, February 15). “Berg van afval”: toeristen niet meer welkom op Chinees basiskamp op Mount Everest. Retrieved 28 May 2019, from De Morgen website: https://www.demorgen.be/gs-bc5baf85
 • Denzin, N. K. (1989). The research act a theoretical introduction to sociological methods(3rd ed). Sage, London.
 • Departement Landbouw en Visserij (9 October 2014) Tegengaan van waterverontreiniging veroorzaakt door nutriënten.Retrieved 22 November 2018 from https://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/publicaties/praktijkgidsen/water/tegengaan-van-waterverontreiniging-veroorzaakt-20
 • Dileep, M. R. (2007). Tourism and Waste Management: A Review of Implementation of “Zero Waste” at Kovalam. Asia Pacific Journal of Tourism Research12(4), 377–392. 
 • DOT (2008a) Boracay Island Comprehensive Land Use Planning (CLUP): Volume I (Boracay, Philippines)
 • DOT. (n.d.). List of Boracay Accredited Accommodation Establishments As of May 25, 2019. Retrieved 30 May 2019 from http://www.tourism.gov.ph/files/BIATF%20Accreditation_May%2025,%202019.pdf  Department of Tourism).
 • Evardone (10 January 2018). Boracay tourism earns P56B in 2017. Retrieved 10 March 2019 from https://pia.gov.ph/news/articles/1003886
 • Frischtak, L. L. (1994). Governance capacity and economic reform in developing countries(No. WTP254; p. 1). Retrieved 18 October 2018 from: http://documents.worldbank.org/curated/en/765591468739783001/Governance-capacity-and-economic-reform-in-developing-countries
 • Gloria, M. (n.d.). FROM THE ARCHIVES: Boracay resorts face endless problems (1998) | BusinessWorld. Retrieved 7 May 2019, from https://www.bworldonline.com/from-the-archives-boracay-resorts-face-endless-problems-1998/
 • Gössling, S. (2001). The consequences of tourism for sustainable water use on a tropical island: Zanzibar, Tanzania. Journal of Environmental Management61(2), 179–191. 
 • Gössling, Stefan. (2002). Global environmental consequences of tourism. Global Environmental Change12(4), 283–302.
 • Gössling, S., Borgström-Hansson, C., Hörstmeier, O., & Saggel, S. (2002). Ecological footprint analysis as a tool to assess tourism sustainability. Ecological Economics, 43(2-3), 199-211.
 • Gössling, Stefan, & Peeters, P. (2015). Assessing tourism’s global environmental impact 1900–2050. Journal of Sustainable Tourism23(5), 639–659.
 • Hall, C. M. (2010). Changing Paradigms and Global Change: From Sustainable to Steady-state Tourism. Tourism Recreation Research35(2), 131–143. 
 • Hoffmann, U. (2011). Some reflections on climate change, green growth, growth illusions and development space. Retrieved 10 November 2018 from https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp2011d5_en.pdf
 • Jick, T. D. (1979). Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. Administrative Science Quarterly24(4), 602–611. 
 • Hickel, J. (2019). The contradiction of the sustainable development goals: Growth versus ecology on a finite planet. Sustainable Development. Sustainable Development. 2019;1–12.
 • Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions([2d ed., enl). Chicago: University of Chicago Press.
 • Law, A., De Lacy, T., Lipman, G., & Jiang, M. (2016). Transitioning to a green economy: the case of tourism in Bali, Indonesia. Journal of Cleaner Production111, 295–305. 
 • Maguigad, V. M. (2013). Tourism planning in archipelagic Philippines: A case review. Tourism Management Perspectives7, 25–33. 
 • Malthus, T. 1993 (1798). An Essay on the Principle of Population. Oxford: Oxford University Press. (The World’s Classics)
 • Mayuga, J. L. (n.d.). DENR lays out plan to save Boracay. Retrieved 7 May 2019, from BusinessMirror website: https://businessmirror.com.ph/2018/03/10/denr-lays-out-plan-to-save-boracay/
 • McKercher, B. (1993). Some fundamental truths about tourism: understanding tourism’s social and environmental impacts. Journal of Sustainable Tourism, 1,6–16.
 • McRae, L., Freeman, R., & Marconi, V. (2016). Living Planet Report 2016: Risk and Resilience in a New Era. Retrieved 21 October 2018 from 
 • Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., & Behrens, W. W. (1974). The limits to growth: a report for the Club of Rome’s project on the predicament of mankind /(2nd print.). London: Pan.
 • Mill, John Stuart, 1806-1873. (1849). Principles of political economy with some of their applications to social philosophy : By John Stuart Mill. In two volumes. Second edition. London :John W. Parker, West Strand,
 • Millennium Ecosystem Assessment (Program) (Ed.). (2005). Ecosystems and human well-being: synthesis. Washington, DC: Island Press.
 • Mosley, L., Singh, S., Aalbersberg, B. (2005) Water quality monitoring in Pacific Islands. (n.d.). Retrieved 28 November 2018, from: https://www.researchgate.net/publication/255700290_Water_quality_monitoring_in_Pacific_Islands
 • Ong, L. T. J., Storey, D., & Minnery, J. (2011). Beyond the Beach: Balancing Environmental and Socio-cultural Sustainability in Boracay, the Philippines. Tourism Geographies13(4), 549–569. 
 • Ong, H. G., & Young-Dong, K. (2015). Herbal therapies and social-health policies: Indigenous ati negrito women's dilemma and reproductive healthcare transitions in the philippines. Evidence - Based Complementary and Alternative Medicine, 2015
 • PCG Marine Environmental Protection conducts coastal survey and water sampling. (n.d.). Retrieved 2 December 2018, from http://www.coastguard.gov.ph/index.php/districts/cgd-western-visayas/11-news/2021-pcg-marine-environmental-protection-coastal-survey
 • Philippine Statistics Authority, (n.d.).  2015 Census statistical tables. Retrieved 29 April 2019, from https://psa.gov.ph/population-and-housing/statistical-tables
 • Pigram, J. J. (2000). The Melbourne Declaration. Water International25(2), 320–320. 
 • Pirages, D. C., & Ehrlich, P. R. (n.d.). Ark II; social response to environmental imperatives [by] Dennis C. Pirages [and] Paul R. Ehrlich. Retrieved 20 October 2018 from http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201300544469
 • Prideaux, B. (2000). The resort development spectrum — a new approach to modeling resort development. Tourism Management21(3), 225–240. 
 • Reopanichkul, P., Carter, R. W., Worachananant, S., & Crossland, C. J. (2010). Wastewater discharge degrades coastal waters and reef communities in southern Thailand. Marine Environmental Research69(5), 287–296. 
 • Rivas, R. (12 September 2018). They outnumber tourists! Over 15,000 workers to be booted out of Boracay..  Retrieved 17 April 2019, from Rappler website: http://www.rappler.com//business/211810-boracay-workers-tourists-carrying-capacity
 • Roose, H., & Meuleman, B. (2014). Methodologie van de sociale wetenschappen: een inleiding. Academia Press; Gent.
 • Rosa, W. (Ed.). (2017). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. In A New Era in Global Health. 
 • Rosling, H., Rönnlund, A. R., & Rosling, O. (2018). Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World--and Why Things Are Better Than You Think. New York: Flatiron Books.
 • Rufino, V.M., (26 April 2018) Boracay thoughts. BusinessWorld. Retrieved 7 May 2019, from https://www.bworldonline.com/boracay-thoughts/
 • Sala, O. E., Chapin III, F. S., Armesto, J. J., Berlow, E., Bloomfield, J., Dirzo, R., … Wall, D. H. (2000). Global biodiversity scenarios for the year 2100. Science,287(5459), 1770–1774. 
 • Servando, K. (19 March 2009) Boracay threatened by erosions.Retrieved 7 May 2019 from https://news.abs-cbn.com/features/03/18/09/boracay-threatened-erosions
 • Shamshiry, E., Nadi, B., Komoo, I., Hashim, H., & Yahaya, N. (2011). Integrated Models for Solid Waste Management in Tourism Regions: Langkawi Island, Malaysia. Journal of Environmental and Public Health2011(2011), 709549. 
 • Shatkin, G. (2008). The City and the Bottom Line: Urban Megaprojects and the Privatization of Planning in Southeast Asia. Environment and Planning A,40(2), 383–401. 
 • Simachaya, W., 2000. Water quality management in Thailand. In: Paper Presented to Environmentally Sound Technology on Water Quality Management, November 2000.
 • Smith, Russell A., Henderson, J. C., Chong, V., Tay, C., & Jingwen, Y. (2011). The Development and Management of Beach Resorts: Boracay Island, The Philippines. Asia Pacific Journal of Tourism Research16(2), 229–245. 
 • Smith, Russell Arthur. (1991). Beach resorts: A model of development evolution. Landscape and Urban Planning21(3), 189–210. 
 • Smith, Russell Arthur. (1992). Beach resort evolution: Implications for planning. Annals of Tourism Research19(2), 304–322. 
 • Steffen, W., Persson, Å., Deutsch, L., Zalasiewicz, J., Williams, M., Richardson, K., Svedin, U. (2011). The Anthropocene: From Global Change to Planetary Stewardship. AMBIO40(7), 739–761. 
 • Trousdale, W. (1997). Carrying Capacity Considerations: The need for managing change in a unique tourism destination. Retrieved 2 April 2019 from https://epiconsulting.ca/Downloads/carrying_capacityboracay.pdf
 • Trousdale, W. (1999). Governance in context - Boracay Island, Philippines. Annals Of Tourism Research26(4), 840–867.
 • Uberoi, N. K. (2003). Environmental management. New Delhi: Excel Books.
 • UNEP (2010) Green Economy Report: A Preview. Retrieved 24 November 2018, from https://unep.ch/etb/publications/Green%20Economy/GER%20Preview%20v2.0.pdf
 • United Nations Sustainable Development Goals Knowledge Platform (2016). Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators. Retrieved 1 June 2019 from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/11803Official-List-of-Proposed-SDG-Indicators.pdf 
 • Vail, D., & Hultkrantz, L. (2000). Property rights and sustainable nature tourism: adaptation and mal-adaptation in Dalarna (Sweden) and Maine (USA). Ecological Economics35(2), 223–242. 
 • Vanneste, D. (2011). Pro-poor toerisme, hoe duurzaam? UVV Info, 4, 24-26.
 • World Bank (2018) What A Waste 2.0. Retrieved 10 November 2018, from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
 • Xie,P.H., Chandra, V.& Gu, K. (2013) "Morphological Changes of Coastal Tourism: A Case Study of Denarau Island, Fiji." Tourism Management Perspectives 5 (2013): 75-83. 

 

 

Download scriptie (19.26 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Dominique Vanneste