Wat uw creativiteit en een colafontein te maken hebben met het boosten van de merkbekendheid van bedrijven

Céline
Penninck

Wie denkt helemaal niet creatief te zijn, heeft het grondig mis. Het is een eigenschap die verscholen zit in ons allemaal, bij de één echter net wat dieper dan bij de ander. Bovendien kunt u zelfs uw creativiteit gebruiken om de merkbekendheid van bedrijven een boost te geven. Dat bewees een goochelaar meer dan 10 jaar geleden reeds met enkele Mentos muntjes en wat Coca-Cola Light.

(Interne) creativiteit?

Vooraleer verbanden kunnen worden gelegd tussen creativiteit en de merkbekendheid van bedrijven, is het noodzakelijk te weten wat creativiteit is.

In dit geval wordt creativiteit omschreven als het hebben van de kracht om nieuwe ideeën te vormen, kansen te creëren en oplossingen te bedenken (Jousma, 2018). Als we dit begrip dan nog wat grondiger gaan bestuderen kan hier een onderdeel interne creativiteit uit worden afgeleid. Dit heeft een diepere, meer psychologische betekenis. Het hebben van een bepaald intellect, bepaalde vaardigheden en motivaties, vormen onder andere de interne creativiteit van personen. Dit maakt dan ook dat interne creativiteit voor elke persoon anders is.

Vele studies gingen in het verleden al op zoek naar verbanden tussen de demografische factoren van personen en hun (interne) creativiteit. Dit gaat bijvoorbeeld over verschillen in geslacht, leeftijd, IQ en karakter. Hieruit bleek dat bepaalde personen een streepje voor kunnen hebben wat betreft het creatieve denkproces, maar dat dit vaak te verwaarlozen valt. Kortom, iedereen kan creatief zijn!

Belang van creativiteit

Maar is deze eigenschap dan ook belangrijk? Zeker!

Verschillende onderzoeken wijzen op het toenemende belang van creativiteit, vooral dan in de bedrijfswereld. In 2020 wordt zelfs verwacht dat dit één van de voornaamste eigenschappen van werknemers zal worden (World Economic Forum, 2018).

Eén van de redenen voor dit stijgende belang is ongetwijfeld de invloed van digitalisering, robotisering en de enorme hoeveelheid data die we de dag van vandaag ter beschikking hebben. Zo worden o.a. doorgedreven automatisering met robotica en zelfstandige computersystemen verwacht in verschillende sectoren, wat zonder twijfel gevolgen zal hebben voor bedrijven en hun werknemers. Belangrijk hierbij is dat robots wel snel en doelgericht kunnen werken, maar dat ze (nog) niet de mogelijkheid hebben om creatief te denken (Jousma, 2018).

Wanneer we bijvoorbeeld inzoomen op de marketingwereld, wordt al snel duidelijk dat de marketeer van morgen een combinatie van een dataminingexpert en een creatieve geest zal zijn (Content Connections, 2017). Voor data en technologie ligt namelijk een belangrijke toekomstige rol weggelegd bij marketeers.  Zij zullen deze data moeten kunnen begrijpen en interpreteren. Waarna hun creativiteit nodig zal zijn om concepten te ontwikkelen die het verschil kunnen maken (Content Connections, 2017). Ondanks de toenemende robotisering en digitalisering, zal het dus altijd de mens zijn die met zijn (interne) creativiteit het verschil maakt.

Invloed op merkbekendheid

(Interne) creativiteit, in dit geval bij werknemers, kan een invloed hebben op het merkenbeleid van bedrijven en dit zowel op indirecte als directe wijze.

Indirect, in de zin dat deze creativiteit in de eerste plaats kan worden ingezet om klantwaarde te creëren en daarna pas zijn weerslag op het merk zal hebben. Dit doordat klanten bijvoorbeeld hun positieve ervaringen rond het merk met elkaar gaan delen, het zogenaamde ‘word of mouth’ effect.

Direct, in de zin dat creativiteit wel degelijk nodig is om een stevig merk op poten te zetten en te onderhouden. Zo is er bijvoorbeeld nood aan een merkverhaal, een unieke herkenbaarheid en een identiteit.

Creativiteit boost de merkbekendheid

De (interne) creativiteit van werknemers of consumenten kan de merkbekendheid van bedrijven ook effectief gaan boosten. Enerzijds kunnen werknemers hun creativiteit bijvoorbeeld gebruiken om o.a. beleving rond het merk te creëren, creatief in herhaling te vallen en daarbij aansluitend ook in te zetten op unieke promoties.

Denk bijvoorbeeld aan de Deense speelgoedfabrikant Lego, wat al lang meer is dan enkel speelgoed. Het is een prachtig voorbeeld van hoe een bedrijf erin slaagt creativiteit te gebruiken om echte beleving  rond zijn merk te creëren. Naast de kunststofblokjes en -figuurtjes, bestaan ondertussen al meerdere films met op Lego gebaseerde personages. Om nog maar te zwijgen over Legoland, de pretparkketen met ondertussen vestigingen in o.a. Denemarken, Californië en Japan.

Maar anderzijds kunnen ook consumenten, u en ik, de merkbekendheid van bedrijven boosten. Uitzonderlijke creativiteit is namelijk zelden het werk van een enkele lone wolf (de Dreu & Sligte, 2016).

Soms kan dit per toeval. In 2006 overkwam het de wereldmerken Coca-Cola en Mentos (Van Dyck, 2008). Een goochelaar maakte toen een cocktail van enkele flesjes Coca-Cola met honderden Mentos muntjes. Dit gaf een metershoge colafontein. Hij deelde zijn experiment op Youtube, waar miljoenen mensen het wereldwijd bekeken. Zo’n creatief idee van een consument kan tot een stijging van de merkbekendheid van een merk leiden. Alles hangt hierbij af van hoe dat merk in kwestie omgaat met dergelijke situaties. In dit geval besloot Mentos de officiële sponsor van het filmpje te worden. Een goede zet, want achteraf bleek de pr-waarde van dit filmpje overeen te komen met een reclamecampagne van maar liefst 10 miljoen dollar. Daarbovenop steeg de verkoop van muntjes hierdoor met 15% (Van Dyck, 2008).

Maar ook bewuste samenwerkingen tussen consumenten en bedrijven kunnen de merkbekendheid boosten. Denk bijvoorbeeld aan de ‘maak je smaak’- wedstrijd van Lay’s waarbij consumenten een nieuwe smaak konden bedenken en zo kans maakten om o.a. 1% van de verkoop op hun rekening te zien verschijnen (Gondola Magazine, 2011).

Kritische noot

Tot slot is het belangrijk deze bevindingen ook even met een kritische blik te doorgronden. (Interne) creativiteit is een belangrijke eigenschap, maar ook heel wat andere vaardigheden en eigenschappen kunnen bijdragen aan het boosten van de merkbekendheid van bedrijven. Verder is de nood aan, of de zichtbaarheid van creativiteit ook sterk afhankelijk van sector tot sector en van functie tot functie binnen bedrijven.

Maar indien u het voelt kriebelen, haal dan snel die goochelstok boven en bedenk een fantastische goocheltruc. Misschien slaagt u er wel in om de nieuwe hit op Youtube te worden en van een (on)bekend merk een must have voor velen te maken!

Bibliografie

 

Gedrukte bronnen

Bushnell, N., & Stone, G. (2014). Op zoek naar de nieuwe Steve Jobs. Utrecht: A.W. Bruna Uitgevers B.V. Opgeroepen op februari 23, 2019

De Boe, D. (2012). Creashock: anders denken durven doen met resultaat. Tielt: Uitgeverij Lannoo. Opgeroepen op februari 22, 2019

de Dreu, C., & Sligte, D. (2016). Creativiteit krijg je niet voor niks: over de psychologie van creativiteit in wetenschap en werk. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Opgeroepen op februari 22, 2019

de Vries, W., Lancée, E., van Helsdingen, P., & Borchert, T. (2014). Dienstenmarketingmanagement offline & online. Nederland: Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Opgeroepen op februari 15, 2019

Grant, A. (2018). Het kan ook anders. Hoe non-conformisten de wereld veranderen. Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers B.V. Opgeroepen op maart 9, 2019

Ind, N., & Iglesias, O. (2016). Brand Desire. London; New York: Bloomsbury Publishing Plc. Opgeroepen op maart 17, 2019

Jousma, E. (2018, juni 2). Creativiteit in organisaties is onmisbaar. TvOO. Opgeroepen op februari 15, 2019

Rustenburg, G. (2014). Strategische marketing: handboek voor vernieuwend denken! Leuven: Uitgeverij Accco. Opgeroepen op februari 25, 2019

Sharp, B. (2010). How brands grow: what marketers don't know. Oxford University Press Australia. Opgeroepen op mei 6, 2019

Taylor, D. (2013). Grow the core. Laat je merk groeien vanuit de kern. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. Opgeroepen op april 13, 2019

Van Der Stichelen, G. (2015). Helden Merk. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. Opgeroepen op april 13, 2019

Van Dyck, F. (2008). Het Merk Mens: consumenten grijpen de macht. Schiedam: Uitgeverij LannooCampus, Leuven & Scriptum Uitgeverij. Opgeroepen op april 13, 2019

van Eriks, R. (2018, december). We ontdekken hoever we het merk IKEA kunnen stretchen. Retailtrends. Opgeroepen op februari 19, 2019

Van Gompel, S. (2013). Het no-nonsensboek over merken bouwen. Schiedam: Van Duuren Management. Opgeroepen op maart 17, 2019

Voordeckers, K., & Reymen, S. (2014). Onderneemster zkt sterk merk - branding en communicatie waarmee je het verschil maakt. Tielt: Uitgeverij Lannoo nv. Opgeroepen op april 4, 2019

Internetbronnen

"B:A/M! (2017). Marketing in 2030 volgens de Marketers of the Year. Opgeroepen op maart 4, 2019, van marketing: https://www.marketing.be/nl/marketing-in-2030-volgens-de-moty

"B:A/M! (2018). Marketer of the Year. Opgeroepen op maart 9, 2019, van marketing: https://www.marketing.be/marketer-of-the-year

"B:A/M! (2019). Merken bouwen... het mag weer! Opgeroepen op maart 4, 2019, van marketing: https://www.marketing.be/inspire/nl/merken-bouwen.-het-mag-weer

Abraham, A. (2015, juni 5). Gender and creativity: an overview of psychological and neuroscientific literature. Brain Imaging and Behavior (2016). Opgeroepen op februari 22, 2019, van Springer Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s11682-015-9410-8

APBC. (2019). About APBC. Opgehaald van apbc: https://www.apbc.be/about

Blauw Research. (2019). Distinctive brand assets (DBAs). Opgeroepen op mei 11, 2019, van Blauw: https://www.blauw.com/nl/distinctive-brand-assets

BNR. (z.d.). Dienstverlening. Opgeroepen op februari 26, 2019, van bnr: https://www.bnr-groep.nl/dienstverlening/

Canavan, C. (2014, december 21). The future of biometric marketing. Opgeroepen op maart 18, 2019, van Techcrunch: https://techcrunch.com/2014/12/21/the-future-of-biometric-marketing/?gu…

Claerhout, L. (2018, december 29). Creativiteit en innovatie: Wat is het verschil? Opgeroepen op maart 10, 2019, van lynnclaerhout.wordpress: https://lynnclaerhout.wordpress.com/2018/12/29/creativiteit-en-innovati…

Coene, S. (2016, mei 19). Deze creatieve kantoorruimtes stimuleren innovatie. Opgeroepen op mei 19, 2019, van bloovi: https://www.bloovi.be/artikels/ondernemen/2016/deze-creatieve-kantoorru…

Content Connections. (2017, januari 3). Big Data is waardeloos zonder creativiteit. Opgeroepen op februari 23, 2019, van Content Connections: https://www.contentconnections.be/blog/zakelijk/big-data-is-waardeloos-…

CVWarehouse. (2019). Vacature Idee Fiks bvba. Opgeroepen op mei 30, 2019, van jobsite.cvwarehouse: http://jobsite.cvwarehouse.com/?companyGuid=a25ddbe5-5342-4b18-bc67-338…

Dentsu Aegis Network. (2017, februari 17). Wat elke marketeer moet weten volgens Byron Sharp. Opgeroepen op 05 11, 2019, van Adformatie: https://www.adformatie.nl/craft/wat-elke-marketeer-moet-weten-volgens-b…

Dhondt, S., Broekman, C., van der Torre, W., van de Berg, C., & Wiezer, N. (2013). Co-creatie van organisaties met consumenten. M&O, 124. Opgeroepen op mei 18, 2019, van https://core.ac.uk/download/pdf/34593401.pdf

Doleman, T. (z.d.). key creativity concepts and humans. Opgeroepen op maart 9, 2019, van makingspaceforcreativity.weebly: https://makingspaceforcreativity.weebly.com/key-conceptspeeps.html

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen. (2015, april 21). Creatief ondernemerschap in de praktijk. Opgeroepen op februari 25, 2019, van erov: https://www.erov.be/creatief-ondernemerschap/

Eventplanner. (2017, augustus 8). Hoe biometrie de eventsector zal veranderen. Opgeroepen op maart 18, 2019, van Eventplanner: https://www.eventplanner.be/nieuws/8571_hoe-biometrie-de-evenementensec…

Flanders DC. (2019). GPS-brainstormkit. Opgeroepen op mei 30, 2019, van flandersdc: https://www.flandersdc.be/nl/gids/tools/gps

Flanders DC. (2019). Over ons. Opgeroepen op mei 30, 2019, van flandersdc: https://www.flandersdc.be/nl/over-ons

Fouache, S. (2018, oktober 9). Hoe het Pratfall Effect de sympathie voor uw merk kan boosten. Opgeroepen op maart 5, 2019, van pavlovbranding: http://pavlovbranding.be/hoe-het-pratfall-effect-de-sympathie-voor-uw-m…

Gaspersz, J. (2009, april 6). Concurreer met creativiteit NL. Opgeroepen op februari 19, 2019, van jeffgaspersz: https://www.jeffgaspersz.nl/dl-23740-7-21407/download/concurreer_met_cr…

Gondola Magazine. (2011, september 27). De finalisten van de Lay's maak je smaak wedstrijd. Opgeroepen op mei 16, 2019, van gondola: http://www.gondola.be/nl/content/de-finalisten-van-de-lays-maak-je-smaa…

Hantson, G. (2018, april 21). creativiteit is géén religie. Opgeroepen op februari 17, 2019, van pub: https://pub.be/nl/creativiteit-is-geen-religie/

Harrewijen, W. (2017, februari 21). Sterke ideeën worden geboren in coffeecorners, niet in innovatiefunnels. Opgeroepen op februari 13, 2019, van adformatie: https://www.adformatie.nl/influencer-marketing/sterke-ideeen-worden-geb…

HubSpot. (2014, mei 26). "Don't be afraid to get creative and experiment with your marketing." - @mvolpe. Opgeroepen op maart 1, 2019, van Twitter: https://twitter.com/hubspot/status/470858169032650752

Idee Fiks. (2019). Bedrijfspresentatie. Opgeroepen op mei 30, 2019, van ideefiks: https://www.ideefiks.be/nl/hoezo-idee-fiks

Kadavy, D. (2018, maart 23). Creativity, fast and slow. Opgeroepen op februari 18, 2019, van Medium: https://medium.com/getting-art-done/creativity-fast-slow-9c844eaffa0b

Kernerman Dictionaries. (2019). biometrie. Opgeroepen op maart 18, 2019, van woorden: http://www.woorden.org/woord/biometrie

Kleine, G. (2018, april 20). Beter innoveren door investering in creatief zelfvertrouwen van medewerkers. Opgeroepen op maart 4, 2019, van jeffgaspersz: https://www.jeffgaspersz.nl/nw-23740-7-3687118/nieuws/beter_innoveren_d…

Luen Yang, G. (z.d.). Gene Luen Yang Quotes. Opgeroepen op mei 25, 2019, van brainyquote: https://www.brainyquote.com/quotes/gene_luen_yang_726409

Marsden, P. (2012, november 28). How Brands Grow [Speed Summary]. Opgeroepen op mei 11, 2019, van Brandgenetics: https://brandgenetics.com/how-brands-grow-speed-summary/

Mitchell, V.-W. (2013, juni 7). Contagious Creativity - pass it on. Opgeroepen op mei 19, 2019, van cass.city: https://www.cass.city.ac.uk/faculties-and-research/research/cass-knowle…

Moers, P. (z.d.). Merkbeleid en Branding. Opgeroepen op mei 19, 2019, van paulmoers: https://www.paulmoers.nl/diensten/merkbeleid-en-branding/

Nijstad, B., Baas, M., & Gevers, J. (2015). Creativiteit en innovatie : introductie op het thema. Eindhoven: Eindhoven University of technology. Opgeroepen op februari 23, 2019, van https://pure.tue.nl/ws/portalfiles/portal/3813136/724136456499849.pdf

Nike. (2019). Nike by you. Opgeroepen op mei 16, 2019, van nike: https://www.nike.com/be/nl_nl/c/nikeid

N-VA. (2019). Cultuur. Opgeroepen op maart 19, 2019, van n-va: https://www.n-va.be/standpunten/cultuur

Persoone, S. (2017, oktober 31). Data-driven marketing en creativiteit gaan hand in hand. Opgeroepen op februari 17, 2019, van Graydon: https://graydon.be/blog/data-driven-marketing-en-creativiteit-gaan-hand…

Procter & Gamble. (2018). Connect + Develop. Opgeroepen op april 14, 2019, van pgconnectdevelop: https://www.pgconnectdevelop.com/

Proudfoot, D., Kay, A., & Koval, C. (2015). A Gender Bias in the Attribution of Creativity: Archival and Experimental Evidence for the Perceived Association between Masculinity and Creative Thinking. Duke University. doi:10.1177/0956797615598739

Renkema, J. (2018, februari 7). creatief / innovatief. Opgeroepen op maart 10, 2019, van neerlandistiek: https://www.neerlandistiek.nl/2018/02/creatief-innovatief/

Robotisering overkomt je niet. (2017, augustus 7). Opgeroepen op februari 22, 2019, van vngrealisatie: https://www.vngrealisatie.nl/index.php/nieuws/robotisering-overkomt-je-…

Simpson, J. (2016, februari 15). What is brand activation & why do you need it? Opgeroepen op mei 30, 2019, van econsultancy: https://econsultancy.com/brand-activation/

Solarz, T. (2019, februari 18). De wereld draait op creativiteit. Opgeroepen op februari 23, 2019, van marketingfacts: https://www.marketingfacts.nl/berichten/de-wereld-draait-op-creativiteit

Stevens, D. (2017, oktober). Zweden, een creatieve kracht. Opgeroepen op april 22, 2019, van volvocars: https://www.volvocars.com/nl-be/waarom-volvo/de-wereld-van-volvo/ontdek…

svw. (2018, september 28). Groen kiest voor creatieve en duurzame economie. Opgeroepen op maart 19, 2019, van gva: https://www.gva.be/cnt/dmf20180928_03791819/groen-kiest-voor-creatieve-…

Swaab, D. (2016). Ons creatieve brein: hoe mens en wereld elkaar maken. Vlaardingen: Elgraphic bv. Opgeroepen op maart 10, 2019, van https://books.google.be/books?hl=nl&lr=&id=2h8zDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT21&…

Up-to-date WebDesign. (2015). 16 jobs die vervangen zullen worden door robots. Opgeroepen op februari 25, 2019, van uptodatewebdesign: https://www.uptodatewebdesign.com/2017/03/jobs-vervangen-overgenomen-do…

Ursinus, M. (2016, november 17). Scandinavische werkgewoonten: revolutionair of een ramp? Opgeroepen op april 22, 2019, van companymatch: https://www.companymatch.me/news/nederlands/scandinavische-werkgewoonte…

Van Dale . (2019). Betekenis 'creativiteit'. Opgeroepen op maart 9, 2019, van vandale: https://www.vandale.be/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/creativi…

van Gelder, S. (2005, januari 31). The new imperatives for global branding: Strategy, creativity and leadership. Opgeroepen op maart 17, 2019, van link.springer: https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.bm.2540234

van Gielen, K., & Maarleveld, M. (2007). Creativiteit: een issue voor de Facility Manager?! Een zoektocht naar de werkomgeving voor de creatieve mens. Opgeroepen op februari 19, 2019, van https://www.cfpb.nl/media/uploads/publicaties/upload/Artikelcreativitei…

van Steenis, M. (2018, maart 5). Vijf manieren om je naamsbekendheid (en DUS je verkoop!) te boosten. Opgeroepen op maart 5, 2019, van Succesvol ondernemen als creatief: https://www.succesvolondernemenalscreatief.nl/frontnews/5-manieren-om-j…

Vereycken, S. (2016, maart 15). Zweedse werknemers zijn minder gestresseerd. Hun geheim? Fika. Opgeroepen op april 22, 2019, van hln: https://www.hln.be/nina/carriere/zweedse-werknemers-zijn-minder-gestres…

Vlaanderen.be. (2019). Steun voor innovatieve ondernemingen. Opgeroepen op februari 25, 2019, van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/kapitaal-en-krediet/steun-voor-…

World Economic Forum. (2018). The Future of jobs report 2018. World Economic Forum. Opgeroepen op februari 23, 2019, van http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf

Download scriptie (1.17 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogeschool Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
mevr. Anne De Geeter