Samen uit de kast!

Tom
Bouwmans

 

Samen uit de kast!

 

Stel: je staat op het kruispunt waar rechten voor seksuele en religieuze minderheden samenkomen, welke weg zou jij dan inslaan?

 

Begin februari moest de Europese Unie op een soortgelijke vraag een antwoord gaan bedenken, toen moslims in Birmingham protesteerden tegen ‘No Outsiders-classes’: hervormde lespakketten voor het basisonderwijs waarbij homoseksualiteit onder de aandacht werd gebracht. De kritiek, voornamelijk afkomstig uit islamitische hoek, leidde tot een afschaffing van het programma. 

De deuren staan al open!

Wetenschappers beweren al langer dat dergelijke protesten kenmerkend zijn voor de oplopende spanning tussen voorvechters van homoseksualiteit en conservatieve moslims in Europa. Ze noemen het zelfs de nieuwste ‘culture war’. Gek genoeg lijkt de Europese Unie helemaal niet te luisteren naar de waarschuwingen van deze experts. Sterker nog, de Europese Unie zou volgens sommige onderzoekers zelfs meer aandacht geven aan seksuele dan aan religieuze minderheden!

In deze thesis onderzoek ik daarom of deze geleerden gelijk hebben, door de Europese Unie een spiegel voor te houden. Hoe ziet Europa zichzelf? Zijn seksuele minderheden een belangrijk deel geworden van dit Europese zelfbeeld, belangrijker dan religieuze minderheden? Wat voor gevolgen kan dit hebben voor moslims?

Terug in de tijd

Deze studie heb ik gedaan tijdens mijn opleiding Geschiedenis. Het verleden vormt voor mij dus een sleutel waarmee ik de raadsels van het heden probeer te ontrafelen. Soms kun je dan zelfs voorspellen wat er kan gebeuren in de toekomst. Ik ben voor mijn zoektocht begonnen met bronnen uit 2001, net na de terroristische aanslagen in New York, toen de westerse wereld de oorlog verklaarde aan het terrorisme. Dit is een belangrijk keerpunt geworden, omdat veel mensen vanaf dat moment een verband zijn gaan leggen tussen geweld en extreme vormen van gelovigheid.

De eerste bronnen die ik heb gebruikt, komen van organisaties die onder de vleugels van de Europese Unie werken aan het verbeteren van de positie van homoseksuelen in verschillende landen, waaronder België. Het is me opgevallen dat ze in hun verslagen van evenementen, op hun websites en in de open brieven aan andere instellingen steeds verwijzen naar homoseksualiteit als deel van de Europese identiteit. Dit was niet altijd het geval in Europa, enkele tientallen jaren geleden werden homoseksuelen en lesbiennes nog heel hard aangepakt en zelfs openlijk gediscrimineerd. Ik stel vast dat homoseksualiteit en dus ook het idee dat wij als Europa hebben over wat wel en niet kan op seksueel vlak, is veranderd doorheen de tijd. 

Wat niet verandert, is de macht die Europa heeft op het vlak van normen en waarden wereldwijd. De Europese Unie kan bepalen wat ‘normaal’ is en lijkt haar standaard dan ook op te leggen aan andere regio’s. Zo wil de unie vrije seksualiteitsbeleving, dat je dus openlijk uit de kast kunt komen, zowel in als buiten Europa stimuleren. Dit betekent dat mensen die, bijvoorbeeld omwille van hun geloof, een andere mening hebben over homoseksualiteit, zich moeten aanpassen.  

Op de weegschaal

En net daar gaat het mis…de Europese Unie geeft sinds 2001 meer aandacht aan seksuele minderheden en dat gaat ten koste van de vrijheid van (sommige) moslims in Europa. Die moeten hun manier van denken over seksualiteit aanpassen en dat gaat ten koste van hun religieuze vrijheid. Extreemrechtse politieke partijen zoals Vlaams Belang stellen dat homoseksualiteit deel is van ‘onze’ maatschappij en gebruiken dit om mensen met een andere opvatting over seksualiteit, voornamelijk moslims, buiten te sluiten uit onze samenleving. “Jouw vrijheid eindigt waar de mijne begint”, zo klinkt het. Dit komt terug in mijn tweede groep bronnen die ik heb verkregen van verschillende (kleinere) organisaties die opkomen voor homoseksuelen, moslims of zelfs een combinatie van deze twee doelgroepen. Zij stellen dat de Europese Unie door de ongelijke verdeling van haar aandacht juist conflicten tussen beide groepen, zoals in Birmingham, lijkt te versterken. 

Ik zie dit probleem als een weegschaal die uit balans is; beide kanten (seksuele- en religieuze minderheden) moeten evenveel aandacht, controle en bescherming krijgen. Hoewel deze kwestie al lange tijd door een grote groep wetenschappers en kleine organisaties in België wordt aangekaart, komt er maar geen antwoord vanuit de Europese Unie. Dit is opmerkelijk omdat uit de talloze documenten is gebleken dat ze op de hoogte zijn van de oplopende spanning tussen strenggelovige moslims en felle voorstanders van homoseksualiteit. 

Samen uit de kast!

Zoals je wel zult merken is het een lastige kwestie; beide doelgroepen hebben het recht om naar hun goeddunken te leven, zonder daarbij de ander voor het hoofd te stoten. De oplossing? We moeten stoppen met het tegenover elkaar plaatsen van minderheidsgroepen want dit versterkt het idee dat de islam en seksuele diversiteit niet zijn te verenigen. Dat kan namelijk wél. Niet iedere moslim is tegen homoseksualiteit (de islam kent enorm veel verschillende opvattingen) en andersom zal ook niet de gehele gemeenschap die instaat voor vrije seksualiteitsbeleving aanstoot nemen aan de levenswijze en het gedachtegoed van moslims. De weg vooruit volgt uit wederzijdse tolerantie en een beter begrip van gemengde identiteiten; je kunt Vlaming, Belg en Europeaan zijn op hetzelfde moment, waarom dan niet moslim en homoseksueel?

Welk antwoord mogen we verwachten vande Europese Unie? Pluralisme! Dit betekent dat de unie haar aandacht gelijk moet verdelen over alle minderheidsgroepen in Europa, ongeacht de seksuele, religieuze of andere aard van de belangen die deze mensen hebben.

Er is dus geen kruispunt: we moeten samen over 1 weg.

Bibliografie

Bibliografie

Afbeelding verwijderd.

Bronnen

ALETRINO-VAN STOCKUM, E.J., Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee,deel I, Den Haag, 1920, 66. Geraadpleegd op 9 augustus 2019.

Annual Activity Report 2013, Fundamental Rights Agency, Wenen, juni 2014 (https://fra.europa.eu/en/publication/2014/annual-activity-report-2013). Geraadpleegd op 14 juni 2019.

BARWICK, M., LGBT People, the Religions & Human Rights in Europe, EuropeanParliament’s Intergroup on LGBT Rights, s.l., 2013 (http://www.hrwf.net/publications/reports/year-2013/452-lgbt-people-the-…- rights). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

Besluit van de Raad van 29 november 2001 tot wijziging van het Reglement van orde van de Raad in Publicatieblad L 313 van de Europese Gemeenschappen. 30 november 2001.

Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU 2017,

Fundamental Rights Agency, Luxemburg, januari 2018 (https://fra.europa.eu/en/publication/2018/challenges-facing-civil-socie…- eu). Geraadpleegd op 14 juni 2019.

Charter of Paris for a New Europe, Organization for Security and Co-operation in Europe, Parijs, 19-21 november 1990 (https://www.osce.org/mc/39516?download=true). Geraadpleegd op 10 augustus 2019.

COC Strategisch Kader 2015-2018, COC, Amsterdam, 11 november 2014 (https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2015/05/COC-Strategisch-Kader-201…- webversie.pdf). Geraadpleegd op 23 juli 2019.

COC Strategisch Kader 2019-2022, COC, Amsterdam, 9 november 2018 (https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2019/04/COC-NL-Strategisch-Kader-…- Samen-Sterk.pdf). Geraadpleegd op 23 juli 2019

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

68

CRABIT, E., Summary: Horizon 2014: What LGBT Rights in the EU?, European Parliament’sIntergroup on LGBT Rights, , Brussel, 8 december 2011 (http://lgbti- ep.eu/2011/12/12/summary-horizon-2014-what-lgbt-rights-in-the-eu/). Geraadpleegd op 13 augustus 2019.

Data in Focus Report: Multiple Discrimination, Fundamental Rights Agency, s.l., 2010 (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1454-EU_MIDIS_DiF…- discrimination_EN.pdf). Geraadpleegd op 10 augustus 2019.

Declaration of civil society organisations on the recognition of sexual orientation, gender identity and expression in the OSCE, Organization for Security and Co-operation in Europe, Warschau, 25 september 2007 (https://www.osce.org/odihr/27006). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

EPTV, Plenary session 13-11-2018, podcast, 13 november 2018 (http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?date=13-11-2018). Geraadpleegd op 3 juni 2019.

Equal rights for LGBT people in the EU: The European Parliament takes one further step,

European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights, s.l., 25 november 2009 (https://lgbti- ep.eu/2009/11/25/equal-rights-in-eu-ep-takes-one-further-step/). Geraadpleegd op 11 augustus 2019.

EU LGBT Survey Main Results, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 2014 (https://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union…- bisexual-and-transgender-survey-main). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

EU LGBT Survey Results at a glance, Fundamental Rights Agency, Wenen, 2013 (https://fra.europa.eu/en/publication/2013/eu-lgbt-survey-european-union…- bisexual-and-transgender-survey-results). Geraadpleegd op 8 juni 2019.

EU-MIDIS European Union Minorities and Discrimination Survey, Fundamental Rights Agency, s.l., 2009 (https://fra.europa.eu/en/survey/2012/european-union-minorities-and- discrimination-survey). Geraadpleegd op 3 juni 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

69

EU-MIDIS Technical Report Methodology, Sampling and Fieldwork, Fundamental Rights Agency, s.l., 2009 (https://publications.europa.eu/en/publication-detail/- /publication/d30aa4ed-948a-4042-b3cb-946c134baae9). Geraadpleegd op 3 juni 2019.

European Parliament calls on Commission to sustain its LGBTI strategy, EuropeanParliament’s Intergroup on LGBT Rights, s.l., 21 februari 2019 (https://lgbti- ep.eu/2019/02/21/european-parliament-calls-on-commission-to-sustain-its-lgbti-strategy/). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

European Union Agency for Fundamental Rights, Annual Report 2009, s.l., 2009 (http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201012/20101206A… 206ATT06772EN.pdf). Geraadpleegd op 1 april 2019.

FRA’s EU LGBT Survey Methodology, Fundamental Rights Agency, s.l., 2012 (https://fra.europa.eu/en/survey/2012/eu-lgbt-survey). Geraadpleegd op 6 juni 2019.

Fundamental Rights Report 2016, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, mei 2016 (https://fra.europa.eu/en/publication/2016/fundamental-rights-report-2016). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

Fundamental Rights Report 2017, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, mei 2017 (https://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-2017). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

Fundamental Rights Report 2017, Fundamental Rights Agency, s.l., 2017 (https://fra.europa.eu/en/publication/2017/fundamental-rights-report-201…). Geraadpleegd op 12 juni 2019.

Fundamental Rights Report 2018, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 2018 (https://fra.europa.eu/en/publication/2018/fundamental-rights-report-2018). Geraadpleegd op 8 juni 2019.

Fundamental rights: challenges and achievements in 2012, , Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 2012 (https://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-challenges- and-achievements-2012). Geraadpleegd op 13 juni 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

70

Fundamental rights: challenges and achievements in 2013, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, juni 2014 (https://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights- challenges-and-achievements-2013-annual-report-2013). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

Fundamental rights: challenges and achievements in 2014, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, juni 2015 (https://fra.europa.eu/en/publication/2015/fundamental-rights- challenges-and-achievements-2014). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

Fundamental Rights: key legal and policy developments 2011, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 2011 (https://fra.europa.eu/en/publication/2012/fundamental-rights-key-legal- and-policy-developments-2011). Geraadpleegd op 7 juni 2019.

Fundamental Rights: key legal and policy developments 2012, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 2012 (https://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-key-legal- and-policy-developments-2012). Geraadpleegd op 7 juni 2019.

Fundamental Rights: key legal and policy developments 2013, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 2013 (https://fra.europa.eu/en/publication/2014/fundamental-rights-challenges- and-achievements-2013-annual-report-2013). Geraadpleegd op 7 juni 2019.

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Verordening (EG) nr. 1049/2001 in Publicatieblad L 145 van de Europese Gemeenschappen. 31 mei 2001.

Hate crimes in the OSCE region Incidents and Responses, Organization for Security and Co- operation in Europe, Warschau, november 2009, (https://www.osce.org/odihr/40203?download=true). Geraadpleegd op 10 juni 2019.

HENDRICKS, M., Imam Mushin Hendricks, European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights, s.l., 22 november 2013 (https://lgbti-ep.eu/2013/11/22/summary-sexual-orientation- gender-identity-and-religion-a-new-dialogue/). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the EU Member States, Fundamental Rights Agency, s.l., 2009 (https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/397-FRA_hdgso_rep…). Geraadpleegd op 23 juli 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

71

Human Dimension Implementation Meeting, Organization for Security and Co-operation in Europe, Warschau, 23 september 2013, (http://docplayer.net/119170322-Final-overview-of- side-events-1-as-submitted-by-the-organizers-human-dimension-implementation-meeting-23- september-4-october-2013-warsaw-poland.html). Geraadpleegd op 10 juni 2019.

IN ’T VELD, S., New detentions of LGBTI people in Chechnya: Russia needs to take action,European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights, s.l., 15 januari 2019 (https://lgbti- ep.eu/2019/01/15/new-detentions-of-lgbti-people-in-chechnya-russia-needs-to-take- action/).Geraadpleegd op 9 juni 2019.

Intergroup responds to accusations from Cyprus MP, European Parliament’s Intergroup on LGBT Rights, s.l., 2010 (http://www.lgbt-ep.eu/intergroup-documents/intergroup-responds-to- accusations-from-cyprus-mp/). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

KJAERUM, M., Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, november 2010 (https://fra.europa.eu/en/publication/2012/homophobia-transphobia-and-di…- grounds-sexual-orientation-and-gender). Geraadpleegd op 13 juni 2019.

KJAERUM, M., Internal-external coherence, Brussel, 13 oktober 2014 (https://fra.europa.eu/en/speech/2014/internal-external-coherence). Geraadpleegd op 8 juni 2019.

KJAERUM, M., Presentation of the 2010 update on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation, Brussel, 30 november 2010 (https://fra.europa.eu/en/speech/2012/presentation-2010-update-homophobi…- and-discrimination-grounds-sexual. Geraadpleegd op 8 juni 2019.

O’FLAHERTY, M, OSCE 2018 Human Dimension Implementation Meeting, Organization for Security and Co-operation in Europe, Warschau, 10 september 2018 (https://fra.europa.eu/en/speech/2018/osce-2018-human-dimension-implemen…). Geraadpleegd op 14 juni 2019.

On Importance of Combating Intolerance and Discrimination on the Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in the OSCE Region, Organization for Security and Co- operation in Europe, Warschau, 12 oktober 2006 (https://www.osce.org/odihr/27005). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

72

Open Letter MEPS condemn crackdown on Istanbul Pride, European Parliament’s LGBTIIntergroup, Brussel, 2016 (http://www.lgbt-ep.eu/intergroup-documents/meps-condemn- crackdown-on-istanbul-pride/). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

Open letter to Lithuanian Parliament: Reject bill targeting LGBTI people, EuropeanParliament’s Intergroup on LGBT Rights, Brussel, 2015 (http://www.lgbt-ep.eu/intergroup- documents/open-letter-to-lithuanian-parliament-reject-bill-targeting-lgbti-people/). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

Open Letter to Moldovan Parliament: Adopt the anti-discrimination law, EuropeanParliament’s LGBTI Intergroup, Brussel, 2011 (https://lgbti-ep.eu/2011/03/22/open-letter-to- moldovan-parliament-adopt-the-anti-discrimination-law/). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on the situation of equality in the European Union, Fundamental Rights Agency, Wenen, 1 oktober 2013 (https://fra.europa.eu/en/opinion/2013/fra-opinion-situation-equality-eu…- years-initial-implementation-equality). Geraadpleegd op 6 juni 2019.

OSCE Human Dimension Implementation Meeting 2015, Organization for Security and Co- operation in Europe, Warschau, 1 oktober 2015 (https://www.osce.org/odihr/hdim_2015). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

PEERS, S., ‘The legal grounds for inclusive EU legislation’, ILGA-Europe, s.l., 2011 (https://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/legal_resea…). Geraadpleegd op 11 augustus 2019.

Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 2016 (https://fra.europa.eu/en/publication/2016/professional- views-lgbt-equality). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

Recommendation CM/Rec (2010)5, Council of Europe, s.l., 31 maart 2010 (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680…). Geraadpleegd op 10 augustus 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

73

Resolution on equal rights for gays and lesbians in the EC in Publicatieblad C313, s.l., 12 oktober 1998 (https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:51998IP0824&from=EN). Geraadpleegd op 9 augustus 2019.

SAKSLIN, M., FRA Management Board Chair speaks on the Agency’s forthcoming work for 2015 to the European Parliament’s LIBE Committee, Brussel, 6 maart 2015 (https://fra.europa.eu/en/speech/2015/fra-management-board-chair-speaks-…- forthcoming-work-2015-european-parliaments). Geraadpleegd op 8 juni 2019.

Scorecard on Hate Crime Response in the OSCE Region, Organization for Security and Co- operation in Europe, s.l., 14 april 2016 (http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/ADL-HRF-HateCrimes-…). Geraadpleegd op 10 juni 2019.

Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): Muslims –selected findings Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 21 september 2017 (https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorit…- discrimination-survey-muslims-selected). Geraadpleegd op 3 juni 2019.

Second European Union Minorities and Discrimination Survey (EU-MIDIS II): Muslims, Fundamental Rights Agency, Luxemburg, 21 september 2017 (https://fra.europa.eu/en/publication/2017/second-european-union-minorit…- discrimination-survey-muslims-selected). Geraadpleegd op 22 juli 2017.

Sexual orientation, gender identity and religion: A new dialogue, European Parliament’sIntergroup on LGBT Rights, s.l., 22 november 2013 (https://lgbti-ep.eu/2013/11/22/summary- sexual-orientation-gender-identity-and-religion-a-new-dialogue/). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

74

Werken

AMMATURO, F.R., ‘The Pink Agenda: Questioning and Challenging European Homonationalist Sexual Citizenship’, Sociology, 49 (2015), 1151-1166.

AMMATURO, F.R., European Sexual Citizenship: Human Rights, Bodies and Identities,Londen, 2017.

AYOOB, P.M., ‘Was Huntington Right? Revisiting the Clash of Civilizations’, Insight Turkey,14 (2012), 1-11.

AYOUB, P.M., ‘Cooperative transnationalism in contemporary Europe: Europeanization andpolitical opportunities for LGBT mobiliation in the European Union’, European Political Science Review, 5 (2013), 279-310.

BEGER, N.J., ‘Queer Readings of Europe: Gender Identity, Sexual Orientation and the (Im)potency of Rights Politics at the European Court of Justice’, Social & Legal Studies, 9 (2000), 249-270.

BELAVUSAU, U. en KOCHENOV, D., ‘On the ‘Entry Options’ for the ‘Right to Love’: Federalizing Legal Opportunities for LGBT Movement in the EU’, EUI Working Papers, 9 (2016), 1-16.

BERGER, S., ‘On the Role of Myths and History in the Construction of National Identity inModern Europe’, European History Quarterly, 39 (2009), 490-502.

BOUKALA, S. en WODAK, R., ‘European identities and the revival of nationalism in the European Union: A discourse historical approach’, Journal of Language and Politics, 14 (2015), 87-109.

BOWEN, J.R. e.a., ‘An institutional approach to framing Muslims in Europe’, BOWEN, J.R.red., European States and their Muslim Citizens: The Impact of Institutions on Perceptions and Boundaries, New Jersey, 2011, 1-26.

BRACKE, S., ‘From ‘saving women’ to ‘saving gays’ Rescue narratives and their dis/continuities’, European Journals of Women’s Studies, 19 (2012), 237-252.

CROMPTON, L., Homosexuality and Civilization, Harvard, 2003.

75

DELANTY, G., ‘Citizenship as a Learning Process: Disciplinary Citizenship versus Cultural Citizenship’, International Journal of Lifelong Education, 22 (2003), 597–605.

DIEZ, T., ‘Constructing the Self and Changing Others: Reconsidering Normative PowerEurope’, Millennium: Journal of International Studies, 33 (2005), 613-636.

DOUGLAS, S., JIVRAJ S. en LAMBLE, S., ‘Liabilities of Queer Anti-Racist Critique’,Feminist Legal Studies, 19 (2011), 107-118.

DUGGAN, L., The Twilight of Equality? Neoliberalism, Cultural Politics and the Attack on Democracy, Boston, 2003.

ELCHARDUS, M., Voorbij het Narratief van Neergang, Tielt, 2015.

EL-TAYEB, F., ‘Begrenzte Horizonte: Queer identity in der Festung Europa’, STEYERL, H. en GUTIERREZ RODRIGUEZ, E. red., Spricht die Subalterne deutsch? Migration and postkoloniale Kritik, Münster, 2003, 129-145.

EL-TAYEB, F., ‘Gays who cannot properly be gay. Queer Muslims in the neoliberal Europeancity’, European Journal of Women’s Studies, 19 (2012), 79-95.

FERREIRA, N., ‘Sexuality and Citizenship in Europe: Sociolegal and Human Rights Perspectives’, Social & Legal Studies, 27 (2018), 253-265.

FLOWERDEW, J. en RICHARDSON, J.E., The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies, New York, 2018.

FORCHTNER, B. en KOLVRAA, C., ‘Narrating a ‘new Europe’: From ‘bitter past to self-righteousness?’, Discourse and Society, 23(2012), 377-400.

FORET, F. en MOURAO PERMOSER, J., ‘Between faith, expertise and advocacy: the role ofreligion in European Union policy-making on immigration’, Journal of European Public Policy, 22 (2015) 1089-1108.

FOUCAULT, M., The History of Sexuality, vol. I, New York, 1978.

GERHARDS, J., ‘Non-Discrimination towards Homosexuality: The European Union’s Policy and Citizens’ Attitudes towards Homosexuality in 27 European Countries’, International Sociology, 25 (2010), 5-28.

76

GODZISZ, P., ‘The Europeanization of anti-LGBT hate crime laws in the Western Balkans’,Crime, La wand Social Change, 71 (2019), 291-306.

GREWAL, I. en KALPAN, C., ‘Global identities: Theorizing transnational studies of sexuality’, GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 7 (2001), 663-679.

HARITAWORN, J., TAUQIR, T en ERDEM, E., ‘Gay Imperialism: gender and sexualitydiscourse in the war on terror, KUNTSMAN, A. en ESPERANZA, M. red., Out of Place. Interrogating Silences in Queerness/Raciality, New York, 2008, 71-95.

HELFER, L.R., ‘Lesbian and Gay Rights as Human Rights: Strategies for a United Europe’,Virginia Journal of International Law, 32 (1991), 157-212.

HOLZHACKER, R., ‘National and transnational strategies of LGBT civil society organizationsin different political environments: Modes of interaction in Western and Eastern Europe forequality’, Comparative European Politics, 10 (2012), 23-47.

HUNTINGTON, S.P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New York, 1996.

HYDE-PRICE, A., ‘A Tragic Actor? A Realist Perspective on Ethical Power Europe’,International Affairs, 84 (2008), 29-44.

HYDE-PRICE, A., ‘Normative Power Europe: A Realist Critique’, Journal of European Public Policy, 13 (2006), 217-234.

JIVRAJ, S. en DE JONG, A., ‘The Dutch Homo-Emancipation Policy and its Silencing Effectson Queer Muslims’, Feminist Legal Studies, 19 (2011), 143-158.

JOPPKE, C., ‘The Retreat of Multiculturalism in the Liberal State: Theory and Policy’, British Journal of Sociology, 55 (2004), 237-257.

KOCHENOV, D., ‘Democracy and Human Rights – Not for Gay People? EU EasternEnlargement and Its Impact on the Protection of the Rights of Sexual Minorities’, Texas Wesleyan Law Review, 13 (2007), 459-495.

77

KOCHENOV, D., ‘On Options of Citizens and Moral Choices of States: Gays and EuropeanFederalism’, Fordham International Law Journal, 33 (2009), 156-205.

KOLLMAN, K., ‘European institutions, transnational networks and national same-sex unions policy: when soft law hits harder’, Contemporary Politics, 15 (2009), 37-53.

KOROSTELEVA, E. ‘Putting the EU Global Security Strategy to test: ‘cooperative orders andothering in EU-Russia relations’, International Politics, 56 (2019), 304-320.

KUNTSMAN, A. en AL-QASIMI, N., ‘Queering Middle Eastern Cyberscapes’, Journal ofMiddle East Woman’s Studies, 8 (2012), 1-13.

KUNTSMAN, A., ‘Genealogies of hater, metonymies of violence: Immigration, homophobia,homopatriotism, KUNTSMAN, A. en ESPERANZA, M. red., Out of Place. Interrogating Silences in Queerness/Raciality, New York, 2008, 103-124.

KYMLICKA, W., Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights Oxford, 1995.

LERCH, M. en SCHWELLNUS, G., ‘Normative by nature? The role of coherence in justifyingthe EU’s external human rights policy’, Journal of European Public Policy, 13 (2006), 304- 321.

MANNERS, I., ‘Normative Power Europe: A contradiction in Terms?’, Journal of Common Market Studies, 40 (2002), 235-258.

MANNERS, I., ‘The normative ethics of the European Union’, International Affairs, 84 (2008), 45-60.

MASSAD, J.A., ‘Re-Orienting Desire: The Gay International and the Arab World’, Public Culture, 14 (2002), 361-385.

MEPSCHEN, P. en DUYVENDAK, J.W., ‘European Sexual Nationalisms: The Culturalization of Citizenship and the Sexual Politics of Belonging and Exclusion’, Perspectives on Europe,42 (2012), 70-76.

78

MEPSCHEN, P., DUYVENDAK, J.W. en TONKENS, E.H., ‘Sexual Politics, Orientalism andMulticultural Citizenship in the Netherlands’, Sociology, 44 (2010), 962-979.

MEYER, M. red., Methods of Critical Discourse Analysis, London, 2009, 87-121.

MOS, M., ‘Conflicted Normative Power Europe: The European Union and Sexual Minority

Rights’, Journal of Contemporary Research, 9 (2013), 78-93.

O’DWYER, C., ‘Does the EU help or hinder gay-rights movements in post-communist Europe?

The case of Poland’, East European Politics, 28 (2012), 332-352.

O’DWYER, C., ‘Minority rights after EU enlargement: A comparison of antigay politics in

Poland and Latvia’, Comparative European Politics, 8 (2010), 220-243.

OOST, R. en REINHOUDT, M., ‘Tijdsgeest: De acceptatie van homoseksualiteit in

Nederland’, Algemeen Nijmeegs Studentenblad, 26-27.

PASTURE, P., ‘The invention of European Human Rights’, History, 103(2018), 485-504.

PASTURE, P., Imagining European Unity since 1000 AD, Londen, 2015.

PATEL, K.K. en CALLIGARO, O., ‘The true EURESCO? The Council of Europe,transnational networking and the Emergence of European Community cultural policies, 1970-90’, European Review of History, 24 (2017), 399-422.

PATERNOTTE, D., ‘The NGOization of LGBT activism: ILGA Europe and the Treaty of Amsterdam’, Social Movement Studies, 15 (2016), 388-402.

PETZEN, J., ‘Contesting Europe: A call for an anti-modern sexual politics’, European Journalof Women’s Studies, 19 (2012), 97-114.

PETZEN, J., ‘Queer Trouble’: Centring Race in Queer and Feminist Politics’, Journal of Intercultural Studies, 33 (2012), 289-302.

PUAR, J. K., en RAI, A.S., ‘Monster, terrorist, fag: The War on terrorism and the production of docile patriots’, Social Text, 20 (2002), 117-148.

PUAR, J.K., ‘Homonationalisme et biopolitique’, Cahiers du Genre, 54 (2013), 151-182.

PUAR, J.K., Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times, Londen, 2007.

79

RAO, R., ‘Echoes of Imperialism in LGBT Activism’ in NICOLAÏDIS, K., SÈBE, B. enMAAS, G. red., Echoes of Empire: Memory, Identity and Colonial Legacies, Londen, 2015, 353-370.

RASHEED, S., ‘Islam, Sexuality and the War on Terror’: Luce Irigaray’s Post-Colonial Ethicsof Difference’, The American Journal of Islamic Social Sciences, 31 (2018), 1-15.

REISIGL, M. en WODAK, R., ‘The discourse-historical approach’ in WODAK, R. en

SABSAY, L., ‘The emergence of the other sexual citizen: orientalism and the modernisation of sexuality’, Citizenship Studies, 16 (2012), 605-623.

SAID, E.W., Orientalism, Londen, 1978.

SANDERS, D., ‘Getting Lesbian and Gay Issues on the International Human Rights Agenda’,

Human Rights Quarterly, 18 (1996), 67-106.

SCHEIBELHOFER, P., ‘How Would You React If You Learned That Your Son Was Gay?’ Racialized Sexualities and the Production of Migrant Others in Europe’, AMELINA, A. e.a.red., An Anthology of Migration and Social Transformation: European Perspectives, New York, 2016, 295-306.

SCHEIPERS, S. en SICURELLI, D., ‘Normative Power Europe: A Credible Utopia?’, JCMS,45 (2007), 435-457.

SCHMITT, A., ‘Gay Rights versus Human Rights: A Response to Joseph Massad’, Public Culture, 15 (2003), 587-591.

SJURSEN, H., ‘The EU as a Normative Power: How Can This Be?’, Journal of European Public Policy, 13 (2006), 235-251.

SLOOTMAECKERS, K. en TOUQUET, H., ‘The Co-evolution of EU’s Eastern Enlargement and LGBT Politics: An Ever Gayer Union?’ in SLOOTMAECKERS, K., TOUQUET, H. enVERMEERSCH, P. red., The EU Enlargement and Gay Politics: The Impact of Eastern Enlargement on Rights, Activism and Prejudice, Londen, 2016, 19-44.

SOTELO, M.J., ‘Political Tolerance Among Adolescents Toward Homosexuals in Spain’,Journal of Homosexuality, 39 (2000), 95-105.

80

STULHOFER, A. en RIMAC, I., ‘Determinants of homonegativity in Europe’, Journal of Sex Research, 46 (2009), 1-9.

TAKÁCS, J. en SZALMA, I., ‘Homophobia and same-sex partnership legislation in Europe’,Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, 30 (2011), 356-378.

VERPOEST, L., ‘Geopolitical Othering Versus Normative Isomorphism? LGBTI Rights inRussia and Ukraine’, European Foreign Affairs Review, 24 (2018), 139-157.

VERPOEST, L., ‘The End of Rhetorics’, BISCOP, S. red., Studia Diplomatica, Brussel, 2017, 3-21.

VERPOEST, L., Human Rights in Russia: the case of LGBTI Rights, Lezing, Katholieke Universiteit Leuven, onderzoekseenheid Moderne Samenleving (MoSa), 2019.

WEEKS, J., Sexuality, New York, 2003.

WEEKS, J., What is Sexual History?, Cambridge, 2016.

WEKKER, G., Van Homo Nostalgie en betere Tijden. Multiculturaliteit en postkolonialiteit,George Mosse lezing, 16 september 2009.

WHITMAN, R.G., ‘Norms, Power and Europe: A New Agenda for Study of the EU and International Relations’, WHITMAN, R.G. red., Normative Power Europe, Basingstoke, 2011, 1-22.

WRIGHT, J., ‘The OSCE and the Protection of Minority Rights’, Human Rights Quarterly, 18 (1996), 190-205.

ZANGHELLINI, A., ‘Are Gay Rights Islamophobic? A Critique of Some Uses of the Conceptof Homonationalism in Activism and Academia’, Social & Legal Studies, 21 (2012), 357-374.

Webpagina’s

‘Bias against Muslims’, OSCE/ ODIHR, 2017 (http://hatecrime.osce.org/what-hate-crime/bias- against-muslims). Geraadpleegd op 25 juli 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

81

‘British Muslim parents oppose LGBT lessons in primary school’, The Economist, 2019, (https://www.economist.com/britain/2019/03/09/british-muslim-parents-opp…- in-primary-school). Geraadpleegd op 9 maart 2019.

‘COC doet oproep aan politiek; Leg rechten homo’s vast in de grondwet’, Eindhovens Dagblad,2 augustus 2019 (https://www.ed.nl/binnenland/coc-doet-oproep-aan-politiek-leg-rechten- homo-s-vast-in-grondwet~a5709074/). Geraadpleegd op 5 augustus 2019.

‘Een nieuw strategisch kader’, COC, (https://www.coc.nl/strategisch-kader-2015-2018). Geraadpleegd op 23 juli 2019.

‘Geen regering met Vlaams Belang’, Cavaria, 2019 (https://www.cavaria.be/geen-regering- met-vlaams-belang). Geraadpleegd op 22 juli 2019.

‘Gender en seksualiteit: queer studies’, Gender/Queer Studies-Literatuuwetenschap,(http://cf.hum.uva.nl/benaderingenIk/Iw/gender?Iw-gender-index.htm). Geraadpleegd op 5 juli 2019.

‘Guide to the European Institutions’, ILGA Europe, (https://www.ilga- europe.org/resources/guide-european-institutions). Geraadpleegd op 6 augustus 2019.

‘In gesprek met Merhaba en Respect2love – Tijdschrift voor Genderstudies’, Merhaba, 2015 (http://www.merhaba.be/kenniscentrum/artikels/gesprek-met-merhaba-en-res…- tijdschrift-voor-genderstudies). Geraadpleegd op 4 april 2019.

‘LGBT rights as Human Rights’, European Greens, (https://europeangreens.eu/content/lgbt- rights-human-rights). Geraadpleegd op 9 augustus 2019.

‘Merkel: Nationalism and egoism must never have a chance again in Europe’, News European Parliament. 2018 (http://www.europarl.europa.eu/news/en/press- room/20181106IPR18316/merkel-nationalism-and-egoism-must-never-have-a-chance-again- in-europe). Geraadpleegd op 4 juli 2019.

‘Monitoring the work of the European Union’, European Parliament’s Intergroup on LGBTRights, 2019 (https://lgbti-ep.eu/what-we-do/). Geraadpleegd op 7 augustus 2019.

‘Monitoring the work of the European Union’, The European Parliament’s LGBTI Intergroup, 2019 (https://lgbti-ep.eu/what-we-do/). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

82

‘Non-discrimination’, European Commission, (https://ec.europa.eu/info/aid-development- cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non- discrimination_en). Geraadpleegd op 2 augustus 2019.

‘Over ons’, Voem, 2019 (https://www.voem.be/over-ons/). Geraadpleegd op 4 april 2019.

‘Recommendations of the Parliamentary Assembly’, ILGA-Europe, (https://ilga- europe.org/resources/guide-european-institutions/council-europe/lgbti-rights/pace). Geraadpleegd op 11 augustus 2019.

‘Stickers en stenen tegen LGBT-rechten’, De Standaard, 24 juli 2019 (https://www.standaard.be/cnt/dmf20190723_04523689). Geraadpleegd op 24 juli 2019.

‘The Intergroup writes to Moldovan authorities on Chisinau Pride ban’, The EuropeanParliament’s LGBTI Intergroup, 2010 (https://lgbti-ep.eu/2010/04/28/the-intergroup-writes- to-moldovan-authorities/). Geraadpleegd op 9 juni 2019.

‘UN, OSCE & other international organisations’, Fundamental Rights Agency, 10 mei 2019 (https://fra.europa.eu/en/cooperation/osce-un-international-organisations). Geraadpleegd op 11 juni.

‘Wat doen we?’, Merhaba, (www.merhaba.be/over-merhaba/ wat-doen-we). Geraadpleegd op 7 juli 2019.

‘Wat doen we’, Çavaria, (https://www.cavaria.be/wat-doen-we). Geraadpleegd op 7 juli 2019.‘Wat doet V.O.E.M.’, VOEM, 2018 (https://www.voem.be/wat-doet-v-o-e-m/). Geraadpleegd

op 31 juli 2019.

‘What the Qur’an says about homosexuality’, edudivers,(https://www.edudivers.nl/faq/quran_about_homosexuality). Geraadpleegd op 1 april 2019.

Academia, 2018 (http://independentresearcher.academia.edu/JenniferPetzen/CurriculumVitae). Geraadpleegd op 12 mei 2018.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

83

BEX, C. en SEN, M., ‘Racisme en witheid in de queer wereld: tussen fetisj en uitsluiting’,Merhaba, 21 maart 2018 (http://www.merhaba.be/kenniscentrum/artikels/racisme-en-witheid- de-queer-wereld-tussen-fetisj-en-uitsluiting). Geraadpleegd op 23 juli 2019.

BROICH, J., ‘How the Nazis destroyed the first gay rights movement’, The Conversation, 5 juli 2017 (https://theconversation.com/how-the-nazis-destroyed-the-first-gay-rights- movement-80354). Geraadpleegd op 9 augustus 2019.

CSAKY, Z., ‘The Est-West Divide on LGBT Rights in Europe’, The London School of Economics and Political Science, 16 september 2014 (https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/09/16/despite-shifts-in-public-…- an-east-west-divide-on-lgbt-rights-in-europe/). Geraadpleegd op 11 augustus 2019.

DE BRUYN, K., ‘Islam en homoseksualiteit’, Merhaba,(www.merhaba.be/kenniscentrum/interviews/islam-en-homoseksualiteit-een-o…- evenwicht). Geraadpleegd op 24 juli 2019.

DE FOER, S., ‘Blanke terroristen steken elkaar aan: ‘white terrorism’ lijkt echte trend te worden’, De Standaard, 4 augustus 2019 (https://www.standaard.be/cnt/dmf20190804_04543824). Geraadpleegd op 5 augustus 2019.

DIAMANT, J. en GARDNER, S., ‘In EU, there’s an East-West divide over religious minorities,gay marriage, national identity’, Pew Research Center, 29 oktober 2018 (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/10/29/east-west-divide-withi…- including-minorities-gay-marriage-and-national-identity/). Geraadpleegd op 11 augustus 2019.

ESCOFFIER, J., ‘Left-Wing Homosexuality: Emancipation, Sexual Liberation, and IdentityPolitics’, New Politics, 2008 (http://newpol.org/content/left-wing-homosexuality- emancipation-sexual-liberation-and-identity-politics). Geraadpleegd op 2 april 2018.

European Parliament, 2018 (http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/ep- president-speech-at-the-opening-of-the-house-of-european-history). Geraadpleegd op 14 mei 2018.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

84

HAYNES, J., ‘Protest parents return to Parkfield School gates and say ‘it’s’ not ok to be gay’,BirminghamLive, 22 juli 2019 (https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands- news/protest-parents-back-parkfield-school-16554048). Geraadpleegd op 25 juli 2019.

ILGA-EUROPE, Our achievements and history, video, oktober 2011 (https://www.ilga- europe.org/who-we-are/what-ilga-europe/our-achievements-and-history). Geraadpleegd op 11 augustus 2019

INGBER, S., ‘Russian LGBT Activist Is Founds Dead’, NPR, 23 juli 2019 (https://www.npr.org/2019/07/23/744420960/russian-lgbt-activist-is-found…- she-was-threatened?t=1564392104628). Geraadpleegd op 24 juli 2019.

JACKSON, R., ‘War on Terrorism’, Brittanica, (https://www.britannica.com/topic/war-on- terrorism) . Geraadpleegd op 7 april 2019.

JANSSEN, N., ‘Interview met Omar Nahas: een vooruitstrevend moslim/ Kif Kif’, Merhaba, 12 november 2012 (http://www.merhaba.be/kenniscentrum/interviews/interview-met-omar- nahas-een-vooruitstrevend-moslim-kif-kif). Geraadpleegd op 2 augustus 2019.

KOROSTELEVA, E., International Politics, 2017 (https://link.springer.com/article/10.1057/s41311-017-0128-7). Geraadpleegd op 13 mei 2019.

LAMBAERTS, J., ‘LGBTQ+-verhaal een ideologische kwestie’, VRTNWS, 2019 (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/03/opinie-jonathan-labaerts/). Geraadpleegd op 6 juli 2019.

LIPKA, M. en MASCI, D., ‘Where Europe stands on gay marriage and civil unions’, Pew research Cente, 30 mei 2019 (https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/30/where- europe-stands-on-gay-marriage-and-civil-unions/). Geraadpleegd op 9 augustus 2019.

MAERTEN, M., ‘De regenboogpin is niet neutraal’, VRTNWS, 2019 (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/07/04/de-regenboogpin-is-niet-neutraa…). Geraadpleegd op 6 juli 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

85

NINA, B., Issues in Postcoloniality, 2014 (https://issuesinpostcoloniality.wordpress.com/2014/03/09/homonationalis…- orientalism-the-discursive-logic-of-the-other-other/). Geraadpleegd op 11 mei 2018.

NSANZINEZA, A.V. en TORBEYNS, A., ‘Als het over islam gaat, maakt rechts graag knuffelhomo’s van ons’, Merhaba, 25 mei 2018 (http://www.merhaba.be/kenniscentrum/artikels/%E2%80%9Cals-het-over-isla…- rechts-graag-knuffelhomo%E2%80%99s-van-ons%E2%80%9D). Geraadpleegd op 23 juli 2019.

PATEL, K.K., [Thoughts on Europe], Do we take the EU for granted?, video, 10 mei 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=KK5gfgukrmM). Geraadpleegd op 12 augustus 2019.

PRADO, A., ‘Muslim masculinities: an open process’, Merhaba, 15 december 2011 (http://www.merhaba.be/kenniscentrum/artikels/abstract-muslim-masculinit…). Geraadpleegd op 23 juli 2019.

SALHANI, C., ‘Islam and the West: Clash of Civilizations?’, the Globalist, 13 januari 2015 (https://www.theglobalist.com/islam-and-the-west-clash-of-civilizations/). Geraadpleegd op 20 juli 2019.

SCIPIO, L., ‘homoseksualiteit in de islam’, Universiteit Leiden, (https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/customsites/P…- UNiversity+Classes/archief/pre-islam-2016.pdf). Geraadpleegd op 4 juli 2019.

SEZER, M., ‘Istanbul’S LGBT community holds small rally after march banned’, Reuters, 30 juni 2019 (https://www.reuters.com/article/us-gay-pride-turkey/istanbuls-lgbt-comm…- holds-small-rally-after-march-banned-idUSKCN1TV0Q1). Geraadpleegd op 25 juli 2019.

SHEYHOLISLAMI, J., ‘Critical Discourse Analysis’, Researchgate, 2015 (https://www.researchgate.net/publication/228921006_Critical_discourse_a…). Geraadpleegd op 11 april 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

86

SYRJÄMÄKI, S., ‘What is conceptual history?’, Concepta: international research school in conceptual history and political thought, (www.concepta-net.org/conceptual_history). Geraadpleegd op 4 juli 2019.

TAN, Y., ‘Brunei implements stoning to death under anti-LGBT laws’, BBC NEWS, 3 april 2019 (https://www.bbc.com/news/world-asia-47769964). Geraadpleegd op 25 juli 2019.

TAYLOR, C., ‘Democratic exclusion – and its consequences’, Eurozine, 2002 (https://www.eurozine.com/democratic-exclusion-and-its-consequences-3/). Geraadpleegd op 10 juni 2019.

TEKIN, C., ‘Creating European Identity through History: Representations of the Past inContemporary European Politics’, H/SOZ/KULT, 10 september 2015 (https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6287). Geraadpleegd op 9 augustus 2019.

VAN DER LINDEN, C., ‘Geweld tegen homo’s komt vooral van migranten’, Eindhovens Dagblad, 3 augustus 2019 (https://www.ed.nl/binnenland/geweld-tegen-homo-s-komt-vooral- van-migranten-en-nog-vijf-fabels-of-feiten~a6760292/). Geraadpleegd op 5 augustus 2019.

VAN KERCKEM, K., ‘Taboe op homoseksualiteit, betekent niet dat alle moslims homofoob zijn’, Merhaba, 17 november 2014 (http://www.merhaba.be/kenniscentrum/artikels/taboe-op- homoseksualiteit-betekent-niet-dat-alle-moslims-homofoob-zijn). Geraadpleegd op 2 augustus 2019.

VAN KERCKEM, K., ‘Trekken aan het slappe koord – hoe organisaties een steun kunnen zijnvoor gelovige holebi’s’, Merhaba, 26 februari 2015 (http://www.merhaba.be/kenniscentrum/artikels/trekken-aan-het-slappe-koo…- organisaties-een-steun-kunnen-zijn-voor). Geraadpleegd op 5 augustus 2019.

YAKOUB, J.B. en ZEMNI, S., ‘Yakoub en Zemni over de inclusieve maatschappij’, Socius, 20 mei 2019 (https://socius.be/yakoub-zemni-over-de-inclusieve-maatschappij/). Geraadpleegd op 9 augustus 2019.

Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.Afbeelding verwijderd.

87

Download scriptie (1.49 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Professor Patrick Pasture