Let’s start fighting global marine microplastic pollution!

Michiel
Van Melkebeke

Begin de strijd tegen wereldwijde mariene microplastic vervuiling!

Meer dan 8 miljoen ton. Dat is de hoeveelheid plastic afval dat jaarlijks zijn weg vindt naar onze oceanen, waar het uiteenvalt in kleine plastic deeltjes genaamd ‘microplastics’. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft de wereld wakker geschud over de massale aanwezigheid van microplastics in het mariene milieu en hun mogelijke gevolgen voor mens en ecosysteem. Terwijl op heden het onderzoek naar de aanwezigheid en effecten van microplastics erg populair geworden is, ontbreekt elk onderzoek naar hoe we ze kunnen verwijderen.

Deze thesis biedt een antwoord op dit gebrek door de ontwikkeling van de eerste scheidingstechniek die mariene microplastics succesvol kan verwijderen uit zeebodemsediment, dé locatie waar ze zich voor meer dan 90% bevinden.

The Plastic Age

De productie van plastic is de voorbije 50 jaar met een factor 20 toegenomen. Tegenwoordig wordt er jaarlijks niet minder dan 350 miljoen ton plastic geproduceerd. Daarvan komt er elk jaar gemiddeld 8 miljoen ton in onze oceanen terecht. Dat komt overeen met meer dan 3000 keer het gewicht van het Atomium! Bovendien is plastic een bijzonder resistent materiaal dat nauwelijks tot niet afbreekbaar is. Zo wordt voorspeld dat er tegen 2050 meer plastic in onze oceanen zal zitten dan dat er vissen in zwemmen. “Hoog tijd voor actie!”, klinkt de boodschap. Zowel het voorkomen dat plastic afval in het milieu terechtkomt als initiatieven om ze eruit te halen, staan hierbij centraal.

Micro-plastics, Macro-pollutants

Eens terecht gekomen in het mariene milieu, breken grote stukken plastic afval af tot kleine plastic deeltjes, zogenaamde microplastics, onder de invloed van zonlicht en ruwe weersomstandigheden. Daarnaast kunnen mariene microplastics ook afkomstig zijn van de slijtage van autobanden of de verf van bijvoorbeeld wegmarkeringen, waarbij ze worden weggespoeld met het regenwater en via waterlopen en rivieren in de zee belanden. Maar ook huishoudens dragen rechtstreeks bij tot de toename van mariene microplastics: via cosmeticaproducten zoals scrubs en tandpasta, alsook via het wassen van synthetische kleding, komen kleine plastic deeltjes en vezels terecht in het afvalwater en uiteindelijk in het mariene milieu. 

Deze mariene microplastics verspreiden zich doorheen onze oceanen en concentreren zich in welbepaalde regio’s waaronder de befaamde ‘plasticsoep’ in de Stille Oceaan. Opmerkelijk is echter dat de meeste microplastics niet nabij het wateroppervlak drijven, maar zinken naar de bodem en opstapelen in het zeebodemsediment. Dit betekent dat het grootste deel van de mariene microplastic vervuiling zich verschuilt onder het wateroppervlak. 

Large plastics, large problems. Small plastics, larger problems?

“Welke gevolgen hebben deze microplastics nu voor mens en milieu?”, vraagt u zich misschien af. Wel, net zoals groot plastic problemen veroorzaakt bij grote dieren, denk maar aan walvissen die aanspoelen met tientallen kilogram plastic afval in hun maag, veroorzaakt klein plastic problemen bij kleine dieren. Het is zo dat plastic deeltjes worden verward met voedsel, waardoor tal van problemen kunnen optreden met het maagdarmstelsel van het dier of organisme. Zo kunnen plastic deeltjes vast komen te zitten in het darmkanaal of kunnen schadelijke chemicaliën vrijkomen. Dit kan desastreuze gevolgen hebben zoals een verstoring van de reproductie of zelfs sterfte.

Kleine dieren zoals plankton, wormen en schelpen worden op deze manier negatief beïnvloed door mariene microplastics. Zij maken bovendien deel uit van de basis van de voedselketen. Dit betekent dat alle dieren die rechtstreeks of onrechtstreeks deze kleine dieren gebruiken als voedsel, microplastics opnemen in hun lichaam. Dit omvat allerhande vissen en watervogels, maar ook onszelf, de mens. Zo bevat een gemiddelde portie mosselen al snel 90 microplastics! 

Time for action

Deze wereldwijde problematiek rond mariene microplastics werd succesvol in kaart gebracht door recent wetenschappelijk onderzoek. Toenemende ongerustheid dwingt maatregelen af om de hoeveelheid plastic afval tegen te gaan. Plastic rietjes verdwijnen uit de supermarkten en het hergebruik van plastic producten wordt aangemoedigd. Maar de aanhoudende groei in plastic productie en de enorme hoeveelheden microplastics die ophopen in het mariene milieu eisen meer maatregelen. 

Daarom is het hoog tijd dat ingezet wordt op de actieve verwijdering van microplastics uit het mariene milieu. Om dit zo doeltreffend mogelijk aan te pakken, stellen we onszelf 2 vragen:

Vraag 1: waar is de concentratie van microplastics het hoogst?

Het antwoord is in het sediment. Via rivieren en langsheen stranden komen microplastics terecht in het mariene milieu. Meer dan 90% van deze mariene microplastics zinken en stapelen zich op in het zeebodemsediment.

Vraag 2: hoe kunnen microplastics hieruit efficiënt afgezonderd worden? 

Het antwoord is door een innovatieve scheidingstechniek te ontwikkelen die gekoppeld kan worden aan gangbare baggeractiviteiten. Onder baggeractiviteiten vallen de onderhoudswerken aan havens, rivieren en langsheen stranden die in België elk jaar verantwoordelijk zijn voor de verplaatsing van meer dan 10 miljoen ton sediment. In dit sediment bevinden er zich naar schatting meer dan 4200 miljard microplastics! 

Aan de hand van deze 2 antwoorden werd een eerste evaluatie gemaakt van potentiële scheidingstechnieken die microplastics zouden kunnen verwijderen uit sediment tijdens het baggeren. Hieruit werden de 2 meest beloftevolle technieken geselecteerd en zowel kwalitatief als kwantitatief geanalyseerd op hun scheidingsprestatie. 

Yes, we can! 

Deze thesis is er finaal in geslaagd om de efficiëntie van een conventionele scheidingstechniek te voorspellen bij verschillende sedimenttypes gecontamineerd met microplastics, maar belangrijker nog om een innovatieve scheidingstechniek te ontwikkelen die op basis van luchtbellen microplastics succesvol kan scheiden uit gebaggerd sediment. Door de koppeling met baggeractiviteiten worden de microplastics afgezonderd daar waar hun concentratie het hoogst is, net voor ze zich wereldwijd verspreiden en onze oceanen onomkeerbaar vervuilen. Bovendien functioneert het oppompen van sediment tijdens gangbare baggeractiviteiten ook als invoer van de scheidingsinstallatie. Deze waardevolle synergie biedt interessante mogelijkheden naar de praktische en economische haalbaarheid van deze technologische verwijdering van mariene microplastics. 

Met andere woorden: grootschalige en doeltreffende scheiding van microplastics uit het mariene milieu is mogelijk, mits toepassing van de correcte scheidingstechniek en het creatief omspringen met de aanwezige industriële activiteiten. Het kan, dus tijd voor actie!

Afbeelding verwijderd.FiguurConceptuele illustratie van de innovatieve scheidingstechniek ontwikkeld in deze thesis met het oog op de bestrijding van de wereldwijde mariene microplastic vervuiling, en dit tijdens gangbare baggeractiviteiten.

__PRESENT

Bibliografie

Adriaens R, Zeelmaekers E, Fettweis M, Vanlierde E, Vanlede J, Stassen P, Elsen J, Srodon J, and Vanden- berghe N. Quantitative clay mineralogy as provenance indicator for recent muds in the southern North Sea.Marine Geology, 2018.

Albertson M. Effect of shape on the fall velocity of gravel particles. Proceedings of the 5th Iowa Hydraulics Con- ference, pages 243–261, 1953.

Aldridge J, Bergman M, Bolam T, Craeymeersch J, De- graer S, Duineveld G, Eggleton J, Goethals P, Hille- waert H, Irion G, Kershaw P, Kro ̈ncke I, Lavaleye M, Mason C, Rachor E, Rees H, Reiss H, Rumohr H, Schratzberger M, Smith R, Vanden Berghe E, Van Hoey G, Vincx M, and Willems W. Structure and Dy- namics of the North Sea Benthos. Technical report, International Council for the Exploration of the Sea (ICES), 2007.

American Chemistry Council. Plastics — How Plastics Are Made, 2005.

American Chemistry Council. Plastics Make it Possible — What are Plastics: the Chemistry, 2011.

Anderson P. J, Warrack S, Langen V, Challis J. K, Han- son M. L, and Rennie M. D. Microplastic contamina- tion in Lake Winnipeg, Canada. Environmental Pollu- tion, 225:223–231, 2017.

Andrady A. Microplastics in the marine environment.Marine Pollution Bulletin, 62(1596-1605), 2011.

Angu E, Drelich J, Laskowski J, and Mittal K. Apparent and Microscopic Contact Angles. VSP, Utrecht, The Netherlands, 2000.

Antunes J, Frias J, Micaelo A, and Sobral P. Resin pel- lets from beaches of the Portuguese coast and adsorbed persistent organic pollutants, volume 130. sep 2013.

Arthur C, Baker J, and Bamford H. Proceedings of the International Research Workshop on the Occur- rence, Effects and Fate of Microplastic Marine De- bris. NOAA Technical Memorandum NOS-OR&R-30, (January):530, 2009.

Baeyens W. F. J, Eck B. V, Lambert C, Wollast R, and Goeyens L. General description of the Scheldt estuary.Kluwer Academic Publishers, pages 1–14, 1998.

Bagheri G and Bonadonna C. On the drag of freely falling non-spherical particles. Powder Technology, 301:526– 544, 2016.

Baranya S, Jo ́zsa J, To ̈ro ̈k G, and Ru ̈ther N. A compre- hensive field analysis of a river confluence. (January), 2012.

Barnes D, Galgani F, Thompson R, and Barlaz M. Accu- mulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1985-1998), 2009.

Beer S, Garm A, Huwer B, Dierking J, and Nielsen T. G. No increase in marine microplastic concentration over the last three decades – A case study from the Baltic Sea. Science of the Total Environment, 621:1272–1279, 2018.

Bell G. R. A. Analysis and Development of a Decanter Centrifuge: Power consumption analysis, development of a composite bowl, and feed accelerator analysis. PhD thesis, University of Canterbury, 2013.

Bergmann M, Peeken I, Beyer B, Krumpen T, Primpke S, Tekman M, and Gerdts G. Vast Quantities of Mi- croplastics in Arctic Sea Ice - A Prime Temporary Sink for Plastic Litter and a Medium of Transport. MI- CRO 2016: Fate and Impact of Microplastics in Ma- rine Ecosystems, pages 75–76, jan 2017.

Bergmann M, Gutow L, and Klages M. Marine Anthro- pogenic Litter. Springer, 2015.

Besseling E, Wegner A, Foekema E. M, van den Heuvel- Greve M. J, and Koelmans A. A. Effects of microplas- tic on fitness and PCB bioaccumulation by the lug- worm Arenicola marina (L.). Environmental Science & Technology, 2013.

BIR. World Steel Recycling in Figures. Technical report, Bureau of International Recycling: Ferrous Division, 2018.

Biron M. Thermosets and Composites: Material Selec- tion, Applications, Manufacturing and Cost Analysis. Elsevier, 2013.

Blight L. K and Burger A. E. Occurrence of plastic parti- cles in seabirds from the eastern North Pacific. Marine Pollution Bulletin, 34(5):323–325, 1997.

Bolgar M, Hubball J, Groeger J, and Meronek S. Hand- book for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives. CRC Press, 2 edition, 2015.

Borysenko A, Clennell B, Sedev R, Burgar I, Ralston J, Raven M, Dewhurst D, and Liu K. Experimental inves- tigations of the wettability of clays and shales. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 114(July 2008): 1–11, 2009.

Brazel C. S and Rosen S. L. Fundamental Principles of Polymeric Materials. Wiley, 3 edition, 2012.

Browne M, Galloway T, and Thompson R. Microplastic – an emerging contaminant of potential concern? Inte- grated Environmental Assessment and Management, 3 (559-561), 2007.

Browne M. A, Dissanayake A, Galloway T. S, Lowe D. M, and Thompson R. C. Ingested Micro- scopic Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel , Mytilus edulis ( L .). Environmental Science & Technology, 42(13):5026–5031, 2008.

Browne M. A, Galloway T. S, and Thompson R. C. Spa- tial Patterns of Plastic Debris along Estuarine Shore- lines. Environmental Science & Technology, 44(9): 3404–3409, may 2010.

Browne M. A, Crump P, Niven S. J, Teuten E, Tonkin A, Galloway T, and Thompson R. Accumulation of mi- croplastic on shorelines woldwide: Sources and sinks.Environmental Science & Technology, 45(21):9175– 9179, 2011.

Browne M. A, Niven S. J, Galloway T. S, Rowland S. J, and Thompson R. C. Microplastic moves pollutants and additives to worms, reducing functions linked to health and biodiversity. Current Biology, 23(23):2388– 2392, 2013.

Camenen B. Simple and General Formula for the Settling Velocity of Particles. Journal of Hydraulic Engineer- ing, 133(February):229–233, 2007.

Carbery M, O’Connor W, and Palanisami T. Trophic transfer of microplastics and mixed contaminants in the marine food web and implications for human health. Environment International, 115(March):400– 409, 2018.

Carpenter E. J and Smith K. Plastics on the Sargasso Sea Surface. Science, New York, 1972.

CCB. Microplastic pollution originating from Textiles and Paints: Environmental impacts and solu- tions. Technical report, Coalition Clean Baltic, Upp- sala, Sweden, 2017.

Cheng N.-S. Simplified Settling Velocity Formula for Sediment Particle. Journal of Hydraulic Engineering, 123:149–152, 1997.

Chua E. M, Shimeta J, Nugegoda D, Morrison P. D, and Clarke B. O. Assimilation of Polybrominated Diphenyl Ethers from Microplastics by the Marine Amphipod, Allorchestes Compressa. Environmental Science & Technology, 48(14):8127–8134, jul 2014.

Claessens M, De Meester S, Landuyt L. V, Clerck K. D, and Janssen C. R. Occurrence and distribution of microplastics in marine sediments along the Belgian coast. Marine Pollution Bulletin, 62(10):2199–2204, 2011.

Clift R and Gauvin W. H. Motion of entrained particles in gas streams. The Canadian Journal of Chemical Engi- neering, 49(4):439–448, 1971.

Cole M, Lindeque P, Halsband C, and Galloway T. S. Microplastics as contaminants in the marine environ- ment: A review. Marine Pollution Bulletin, 62(12): 2588–2597, 2011.

Cole M, Webb H, Lindeque P. K, Fileman E. S, Hals- band C, and Galloway T. S. Isolation of microplastics in biota-rich seawater samples and marine organisms.Scientific Reports, 4:4528, mar 2014.

Collignon A, Hecq J. H, Glagani F, Voisin P, Collard F, and Goffart A. Neustonic microplastic and zooplank- ton in the North Western Mediterranean Sea. Marine Pollution Bulletin, 64(4):861–864, 2012.

Costa M, Ivar do Sul J, Silva-Cavalcanti K, Arau`jo M, Spengler A, and Tourinho P. On the importance of size of plastic fragments and pellets on the strandline: a snapshot of a Brazilian beach. Environmental Moni- toring and Assessment, 168(299-204), 2010.

Coterio V. R, Luttrell G. H, and Adel G. T. Optimization of air-injection spargers for column flotation applica- tions. PhD thesis, Virginia Polytechnic Institute and State University, 2016.

Cowie J. M. G and Arrighi V. Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials. CRC Press, 3 edition, 2007.

Cozar A, Echevarria F, Gonzalez-Gordillo J. I, Irigoien X, Ubeda B, Hernandez-Leon S, Palma A. T, Navarro S, Garcia-de Lomas J, Ruiz A, Fernandez-de Puelles M. L, and Duarte C. M. Plastic debris in the open ocean. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(28):10239–10244, 2014.

Crawford C. B and Quinn B. Microplastic separation techniques. In Microplastic Pollutants, pages 203–218. Elsevier, 2017.

Curray J and Griffiths J. Sphericity and roundness of quartz grains in sediments. Geological Society of America Bulletin, 66, 1955.

Dai Z, Fornasiero D, and U J. R. Particle-bubble collision models: a review. pages 231–256, 2000.

De Blauwe Cluster. Over — De Blauwe Cluster, 2018.

De Brauwer, Verfaillie E, Du Four I, Van Lancker V, Maes F, and Schrijvers J. Dredging and disposal of dredged material. Technical report, Marine Geology, Marine Institute, 2005.

Dellino P, Mele D, Bonasia R, Braia G, Volpe L. L, and Sulpizio R. The analysis of the influence of pumice shape on its terminal velocity. Geophysical Research Letters, 32(October):2–5, 2005.

Deng Y, Wang H, and Lu H. The contact angle of water on feldspar in a reservoir rock. Chinese Science Bulletin, 63:3137–3145, 2018a.

Deng Y, Xu L, Lu H, Wang H, and Shi Y. Direct measure- ment of the contact angle of water droplet on quartz in a reservoir rock with atomic force microscopy. Chemical Engineering Science, 177:445–454, 2018b.

Derraik J. G. The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. Marine Pollution Bulletin, 44: 842–852, 2002.

Desforges J. P. W, Galbraith M, Dangerfield N, and Ross P. S. Widespread distribution of microplastics in subsurface seawater in the NE Pacific Ocean. Marine Pollution Bulletin, 79(1-2):94–99, 2014.

Dietrich W. E. Settling Velocity of Natural Particles. Wa- ter Resources Research, 18(6):1615–1626, 1982.

Dioguardi F and Mele D. A new shape dependent drag correlation formula for non-spherical rough particles. Experiments and results. Powder Technology, 277, 2015.

Dioguardi F, Survey B. G, Mele D, and Dellino P. A New One-Equation Model of Fluid Drag for Irregularly Shaped Particles Valid Over a Wide Range of Reynolds Number: Aerodynamic drag of irregular particles (cor- rected). Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 123:144–156, 2018.

Doghri I, Rodrigues S, Bazire A, Dufour A, Akbar D, Sopena V, Sable ́ S, and Lanneluc I. Marine bac- teria from the French Atlantic coast displaying high forming-biofilm abilities and different biofilm 3D architectures. BMC Microbiology, 15(231):1–10, 2015.

Doyle M. J, Watson W, Bowlin N. M, and Sheavly S. B. Plastic particles in coastal pelagic ecosystems of the Northeast Pacific ocean. Marine Environmental Re- search, 71(1):41–52, 2011.

Dubaish F and Liebezeit G. Suspended microplastics and black carbon particles in the Jade system, south- ern North Sea. Water, Air, and Soil Pollution, 224(2), 2013.

Dyachenko A, Mitchell J, and Arsem N. Extraction and identification of microplastic particles from secondary wastewater treatment plant (WWTP) effluent. Analyti- cal Methods, (9), 2017.

Ebewele R. O. D. o. C. E. Polymer Science and Technol- ogy. CRC Press, Boca Raton, New York, 2000.

Edmondson S and Gilbert M. Brydson’s Plastics Ma- terials. In Gilbert M, editor, Elsevier, page 892. Butterworth-Heinemann, 8 edition, 2017.

Eerkes-Medrano D, Thompson R. C, and Aldridge D. C. Microplastics in freshwater systems: A review of the emerging threats, identification of knowledge gaps and prioritisation of research needs. Water Research, 75: 63–82, 2015.

El Fishawi N. Roundness and sphericity of the delta coastal sands. Acta Mineralogica-Petrographica, pages 235–245, 1984.

Elias H. G. An Introduction to Plastics. Wiley, 2 edition, 2003.

Emerson Z. I. Particle and bubble interactions in flotation systems. PhD thesis, Auburn Univrsity, 2007.

Eriksen M, Mason S, Wilson S, Box C, Zellers A, Ed- wards W, Farley H, and Amato S. Microplastic pol- lution in the surface waters of the Laurentian Great Lakes. Marine Pollution Bulletin, 77(1-2):177–182, 2013.

Eriksen M, Lebreton L. C, Carson H. S, Thiel M, Moore C. J, Borerro J. C, Galgani F, Ryan P. G, and Reisser J. Plastic Pollution in the World’s Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea. PLoS ONE, 9(12):1–15, 2014.

Essel R, Engel L, and Carus M. Sources of microplastics relevant to marine protection in Germany. Umweltbun- desamt, page 48, 2015.

Estahbanati S and Fahrenfeld N. L. Influence of wastewa- ter treatment plant discharges on microplastic concen- trations in surface water. Chemosphere, 162:277–284, 2016.

Ethington E. F. Interfacial contact angle measurements of water, mercury, and 20 organic liquids on quartz, cal- cite, biotite, and Ca-montmorillonite substrates. Tech- nical report, US Department of the interior geological survey, 1990.

Eunomia. Plastics in the Marine Environment. Technical Report June, Eunomia Research and Consulting Ltd, 2016.

European Bioplastics. BIOPLASTICS: Facts and Figures. Technical report, Nova-Institute, 2017.

European Union. Horizon 2020 Work Programma for Re- search & Innovation. Technical report, 2017.

European Union. The 2018 Annual Economic Report on EU Blue Economy. Technical report, 2018.

Everaert G, Van Cauwenberghe L, De Rijcke M, Koelmans A. A, Mees J, Vandegehuchte M, and Janssen C. R. Risk assessment of microplastics in the ocean: Modelling approach and first conclusions. En- vironmental Pollution, 242:1930–1938, 2018.

Farrell P and Nelson K. Trophic level transfer of mi- croplastic: Mytilus edulis (L.) to Carcinus maenas (L.).Environmental Pollution, 177:1–3, 2013.

Fendall L. S and Sewell M. A. Contributing to marine pollution by washing your face: Microplastics in fa- cial cleansers. Marine Pollution Bulletin, 58(8):1225– 1228, 2009.

Feng H, Zhang W, Zhu Y.-l, Lei Z.-y, and Ji X.-m. Sam- pling surface particle size distributions and stability analysis of deep channel in the Pearl River Estuary.China Ocean Engineering, (June), 2017.

Fischer V, Elsner N. O, Brenke N, Schwabe E, and Brandt A. Plastic pollution of the kuril-kamchatka

trench area (NW pacific). Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 111:399–405, 2015.

Folk R. Student operator error in determination of round- ness, sphericity and grain size. Journal of Sedimentary Petrology, 25:297–301, 1955.

Francis A. Wall Effect in Falling Ball Method for Viscos- ity. Physics, 4:403–406, 1933.

Fraunholcz N. Plastics Flotation. PhD thesis, Technische Universiteit Delft, 1997.

Free C. M, Jensen O. P, Mason S. A, Eriksen M, Williamson N. J, and Boldgiv B. High-levels of mi- croplastic pollution in a large, remote, mountain lake.Marine Pollution Bulletin, 85(1):156–163, 2014.

Frias J. P, Sobral P, and Ferreira A. M. Organic pollutants in microplastics from two beaches of the Portuguese coast. Marine Pollution Bulletin, 60(11):1988–1992, 2010.

Gaines R. V, Catherine H, Skinner W, Foord E. E, Ma- son B, and Rosenzweig A. Dana’s New Mineralogy, volume 120. Wiley, 8 edition, 1998.

Gall S and Thompson R. The impact of debris on marine life. Marine Pollution Bulletin, 92(1-2):170–179, mar 2015.

Ganser G. H. A rational approach to drag prediction non- spherical particles. Powder Technology, 77:143–152, 1993.

Geankoplis C. J. Transport Processes and Unit Opera- tions. Transport Processes and Unit Operations. Buku- pedia, third edit edition, 1993.

GESAMP. Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part 2 of a global assessment. The Joint Group of Experts on Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, Working Gr, 2015.

Geyer R, Jambeck J. R, and Law K. L. Production, uses, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3 (7):5, 2017.

Gleiss M. Development of a Dynamic Process Model for the Mechanical Fluid Separation in Decanter Cen- trifuges. (1):19–26, 2018.

Goel S and Jameson G. J. Detachment of particles from bubbles in an agitated vessel. Minerals Engineering, 36-38:324–330, 2012.

Goldstein M. C and Goodwin D. S. Gooseneck barnacles ( Lepas spp.) ingest microplastic debris in the North Pacific Subtropical Gyre. PeerJ, 1:17, 2013.

Goossens D. A drag coefficient equation for natural, ir- regularly shaped particles. Catena Verlag, 14:73–99, 1987.

Gouin T, Roche N, Lohmann R, and Hodges G. A ther- modynamic approach for assessing the environmental exposure of chemicals absorbed to microplastic. Envi- ronmental Science and Technology, 45(4):1466–1472, 2011.

Graf W. Hydraulics of sediment transport. McGraw-Hill, New York, 1971.

Graham E. R and Thompson J. T. Deposit- and suspension-feeding sea cucumbers (Echinodermata) ingest plastic fragments. Journal of Experimental Ma- rine Biology and Ecology, 368(1):22–29, 2009.

Gregory J. Particles in water: properties and processes. CRC Press, 2006.

Gregory M. Plastic ”scrubbers” in hand cleansers: a fur- ther (and minor) source for marine pollution identified.Marine Pollution Bulletin, 32(867-871), 1996.

Gupta A and Yan D. Mineral Processing Design and Op- erations. Elsevier, 2 edition, 2016a.

Gupta A and Yan D. Chapter 17 - Magnetic and Electro- static Separation. In Gupta A and Yan D, editors, Min- eral Processing Design and Operations (Second Edi- tion), pages 629–687. Elsevier, Amsterdam, second edi edition, 2016b.

Haff P. K. Technology as a geological phenomenon: im- plications for human well-being. Geological Society, London, Special Publications, 395(1):301–309, 2014.

Haider A and Levenspiel O. Drag Coefficient and Termi- nal Velocity of Spherical and Nonspherical Particles.Powder Technology, 58:63–70, 1989.

Heskett M, Takada H, Yamashita R, Yuyama M, Ito M, Geok Y. B, Ogata Y, Kwan C, Heckhausen A, Taylor H, Powell T, Morishige C, Young D, Patterson H, Robert- son B, Bailey E, and Mermoz J. Measurement of per- sistent organic pollutants (POPs) in plastic resin pellets from remote islands: Toward establishment of back- ground concentrations for International Pellet Watch.Marine Pollution Bulletin, 64(2):445–448, 2012.

Hidalgo-Ruz V, Gutow L, Thompson R. C, and Thiel M. Microplastics in the Marine Environment: A Review of the Methods Used for Identification and Quantification.Environmental Science & Technology, 16, 2012.

Hiller. Functional Principle of a decanter centrifuge, 2019.

Hirai H, Takada H, Ogata Y, Yamashita R, Mizukawa K, Saha M, Kwan C, Moore C, Gray H, Laursen D, Zettler E. R, Farrington J. W, Reddy C. M, Pea- cock E. E, and Ward M. W. Organic micropollutants in marine plastics debris from the open ocean and re- mote and urban beaches. Marine Pollution Bulletin, 62 (8):1683–1692, 2011.

Huggett R. J. Fundamentals of Geomorphology. Rout- ledge, third edit edition, 2011.

ICFPA. Sustainability Progress Report. Technical report, International Council of Forest and Paper Associations, 2015.

IEA and OECD. World Energy Outlook. Technical report, 2015.

Inaba T, Hori T, Aizawa H, Ogata A, and Habe H. Ar- chitecture , component , and microbiome of bio fi lm involved in the fouling of membrane bioreactors. npj Biofilms and Microbiomes, 3(5), 2017.

Kang J.-h, Youn O, Lee K.-w, Kyoung Y, and Joon W. Marine neustonic microplastics around the southeast- ern coast of Korea. Marine Pollution Bulletin, 96:304– 312, 2015.

Karak N. Fundamentals of Polymers: Raw Materials to Finish Products. Prentice Hall India (PHI), 2009.

Koelmans A. A, Besseling E, Wegner A, and Foekema E. M. Erratum: Plastic as a carrier of POPs to aquatic organisms: A model analysis (En- vironmental Science and Technology (2013) 47 (7812-7820) DOI: 10.1021/es401169n). Environ- mental Science and Technology, 47(15):8992–8993, 2013.

Koelmans A. A, Besseling E, and Foekema E. M. Leach- ing of plastic additives to marine organisms. Environ- mental Pollution, 187:49–54, 2014.

Koelmans A. A, Besseling E, and Shim W. J. Nanoplas- tics in the Aquatic Environment. Critical Review. InMarine Anthropogenic Litter, chapter 12, pages 325– 240. Springer, doi 10.100 edition, 2015.

Kooi M, Van Nes E. H, Scheffer M, and Koelmans A. A. Ups and Downs in the Ocean: Effects of Biofouling on Vertical Transport of Microplastics. Environmental Science and Technology, 51(14):7963–7971, 2017.

Kowalczuk P. B, Akkaya C, Ergun M, Janicki J, Sah- baz O, and Drzymala J. WATER CONTACT ANGLE ON CORRESPONDING SURFACES OF FRESHLY FRACTURED FLUORITE , CALCITE AND MICA. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 53 (1):192–201, 2017.

Kowalski N, Reichardt A. M, and Waniek J. J. Sink- ing rates of microplastics and potential implications of their alteration by physical , biological , and chemical factors. MPB, 109(1):310–319, 2016.

Krumbein W. C. Measurement and geological signifi- cance of shape and roundness of sedimentary particles.Journal of Sedimentary Petrology, 11:64–72, 1941.

Kubota M. A mechanism for the accumulation of float- ing marine debris north of Hawaii. Journal of Physical Oceanography, 1994.

Kubota M, Takayama K, and Namimoto D. Pleading for the use of biodegradable polymers in favor of marine environments and to avoid an asbestos-like problem for the future. Applied Microbiology and Biotechnology, 67(4):469–476, 2005.

Lassen C, Hansen S. F, Magnusson K, Hartmann N. B, Rehne Jensen P, Nielsen T. G, and Brinch A. Mi- croplastics Occurrence , effects and sources of re- leases. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen, Denmark, 2015.

Lattin G. L and Moore C. J. A comparison of neustonic plastic and zooplankton at different depths near the southern California shore. Marine Pollution Bulletin, 49:291–294, 2004.

Law K. L, More ́t-Ferguson S, Maximenko N. A, Proskurowski G, Peacock E. E, Hafner J, and Reddy C. M. Plastic accumulation in the North At- lantic subtropical gyre. Science, 329(5996):1185– 1188, 2010.

Leggett J. K. Marine Clastic Sedimentology: Concepts and Case Studies. Springer, 2012.

Lehaitre M, Delauney L, and Compere C. Biofouling and underwater measurements, pages 463–493. 2008.

Leslie H. A, van Velzen M. J. M, and Vethaak A. D. Mi- croplastic survey of the Dutch environment. IVM Insti- tute for Environmental Studies, 476(September), 2013.

Li C, Zhang Y, and Yehuda C. RSC Advances Individ- ual based modeling of Pseudomonas aeruginosa bio fi lm with three detachment. RSC Advances, (5):79001– 79010, 2015.

Li J, Liu H, and Paul Chen J. Microplastics in freshwater systems: A review on occurrence, environmental ef- fects, and methods for microplastics detection. Water Research, 137:362–374, 2018.

Li X, Xu H, Liu J, Zhang J, Li J, and Gui Z. Cyclonic state micro-bubble flotation column in oil-in-water emulsion separation. Separation and Purification Technology, 165:101–106, 2016.

Liebezeit G and Dubaish F. Microplastics in beaches of the East Frisian Islands Spiekeroog and Kachelotplate. Technical Report 1, 2014.

Liska I. The Danube River Basin. The Handbook of En- vironmental Chemistry. Springer, 2015.

Liu J. Cyclone-static micro-bubble flotation apparatus & method, 2002.

Lozano L. R and Mouat J. Marine litter in the North-East Atlantic Region. Technical report, 2009.

Luis M, Nascimento F, and Aparicio C. Data classification with the Vogel – Fulcher – Tammann – Hesse viscosity equation using correspondence analysis. 398:71–77, 2007.

Lusher A. L, Burke A, O’Connor I, and Officer R. Mi- croplastic pollution in the Northeast Atlantic Ocean: Validated and opportunistic sampling. Marine Pollu- tion Bulletin, 88(1-2):325–333, 2014.

MacArthur Foundation. The New Plastics Economy: Re- thinking the future of plastics. World Economic Forum, (January):120, 2016.

Maes T, Meulen M. D. V. D, Devriese L. I, Leslie H. A, Huvet A, Fre`re L, Robbens J, and Vethaak A. D. Mi- croplastics Baseline Surveys at the Water Surface and in Sediments of the North-East Atlantic. Frontiers in Marine Science, 4(5):1–13, 2017.

Magnusson K and Nore ́n F. Screening of microplastic particles in and down-stream a wastewater treatment plant. IVL Swedish Environmental Research Institute, C 55(C):22, 2014.

Mani T, Hauk A, Walter U, and Burkhardt-Holm P. Mi- croplastics profile along the Rhine River. Scientific Re- ports, 5(December):1–7, 2015.

Martin J, Lusher A, Thompson R. C, and Morley A. The Deposition and Accumulation of Microplastics in Ma- rine Sediments and Bottom Water from the Irish Con- tinental Shelf. Scientific Reports, 7(1):1–9, 2017.

Martinez E, Maamaatuaiahutapu K, and Taillandier V. Floating marine debris surface drift: Convergence and accumulation toward the South Pacific subtropi- cal gyre. Marine Pollution Bulletin, 58(9):1347–1355, 2009.

Mateo-Sagasta J, Raschid-Sally L, and Thebo A. Global Wastewater and Sludge Production, Treatment and Use. In Drechsel P, Qadir M, and Wichelns D, editors,Wastewater. Springer, Dordrecht, 2015.

Mathalon A and Hill P. Microplastic fibers in the intertidal ecosystem surrounding Halifax Harbor, Nova Scotia.Marine Pollution Bulletin, 81(1):69–79, 2014.

Mato Y, Isobe T, Takada H, Kanehiro H, Ohtake C, and Kaminuma T. Plastic resin pellets as a transport medium for toxic chemicals in the marine environment.Environmental Science & Technologychnology, 35(2): 318–324, 2001.

Maximenko N, Hafner J, and Niiler P. Pathways of marine debris derived from trajectories of Lagrangian drifters.Marine Pollution Bulletin, 65(1-3):51–62, 2012.

McCabe W. L, Smith J. C, and Harriott P. Unit Operations Of Chemical Engineering. Mcgraw-Hill Education - Europe, 7 edition, 2004.

McDermid K. J and McMullen T. L. Quantitative analy- sis of small-plastic debris on beaches in the Hawaiian archipelago. Marine Pollution Bulletin, 48(7-8):790– 794, 2004.

McDevitt J. P, Criddle C. S, Morse M, Hale R. C, Bott C. B, and Rochman C. M. Addressing the Is- sue of Microplastics in the Wake of the Microbead- Free Waters Act - A New Standard Can Facilitate Im- proved Policy. Environmental Science and Technology, 51(12):6611–6617, 2017.

Minaker V. Prospects For Future Developments in Screw- Conveyor Sedimentation Centrifuges (Decanters): A Discussion. Chemical and Petroleum Engineering, 31 (4):200–207, 1995.

Mintenig S, Int-Veen I, Lo ̈der M, Primpke S, and Gerdts G. Identification of microplastic in effluents of waste water treatment plants using focal plane array- based micro-Fourier-transform infrared imaging. Wa- ter Research, 108:365–372, jan 2017.

Mittal K. Adhesion Aspects of Thin Films. VSP, Zeist, The Netherlands, 2001.

Mittal K. Contact Angle, Wettability and Adhesion. VSP, Utrecht, edition 3 edition, 2003.

Moore C. J. A comparison of neustonic plastic and zoo- plankton abundance in southern California ’ s coastal waters. Marine Pollution Bulletin, 44:1035–1038, 2002.

Moore C. J, Moore S. L, Leecaster M. K, and Weis- berg S. B. A comparison of plastic and plankton in the North Pacific Central Gyre. Marine Pollution Bulletin, 42(12):1297–1300, 2001.

Moore C. J. Synthetic polymers in the marine environ- ment: A rapidly increasing, long-term threat. Environ- mental Research, 108(2):131–139, oct 2008.

MSFD Technical Subgroup on Marine Litter. Guidance on Monitoring of Marine Litter in European Seas. Number 1. European Union, institute edition, 2013.

Murphy F, Ewins C, Carbonnier F, and Quinn B. Wastew- ater Treatment Works (WwTW) as a Source of Mi- croplastics in the Aquatic Environment. Environmental Science & Technology, 50(11):5800–5808, 2016.

Murray F and Cowie P. R. Plastic contamination in the decapod crustacean Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758). Marine Pollution Bulletin, 62(6):1207–1217, 2011.

Nerland I. L, Halsband C, Allan I, and Thomas K. V. Mi- croplastics in marine environments: Occurrence, distri- bution and effects. Technical report, Oslo, 2014.

Ng K. L and Obbard J. P. Prevalence of microplastics in Singapore’s coastal marine environment. Marine pol- lution bulletin, 52(7):761–7, 2006.

Nicholson J. W. The Chemistry of Polymers. Royal Soci- ety of Chemistry, 5 edition, 2017.

NIIR Board of Consultants and Engineers. The Complete Technology Book on Plastic Extrusion, Moulding and Mould Designs. Asia Pacific Business Press, 2006.

Nore ́n F. Small plastic particles in Coastal Swedish wa- ters. Technical Report 3-4, Sweden, 2007.

Nore ́n F, Nore ́n K, and Magnusson K. Marint mikroskopiskt skrap. Undersokning langs svenska vastkusten 2013 & 2014. Technical report, IVL. Rap- port 2014:52. Lansstyrelsen i Vastra Gotalands lan, Vattenvardsenheten., 2014.

Notebaert B, Houbrechts G, Verstraeten G, Broothaerts N, Haeckx J, Reynders M, Govers G, Petit F, and Poe- sen J. Fluvial architecture of Belgian river systems in contrasting environments : Implications for recon- structing the sedimentation history. Geologie en Mijn- bouw, (May 2014), 2011.

NOVA Chemicals. NOVA Chem: Joffre Expansion - What We Make, 2017.

Obbard R. W, Sadri S, Wong Y. Q, Khitun A. A, Baker I, and Thompson R. C. Global warming releases mi- croplastic legacy frozen in Arctic Sea ice. Earth’s Fu- ture, 2(6):315–320, 2014.

Ozdemir O, Karaguzel C, Nguyen A. V, Celik M. S, and Miller J. D. Contact angle and bubble attachment stud- ies in the flotation of trona and other soluble carbonate salts. Minerals Engineering, 22(2):168–175, 2009.

Patel M, Goyal B, Bhadada S, Bhatt J, and Amin A. Get- ting into the brain: approaches to enhance brain drug delivery. CNS Drugs, 23(33-58), 2009.

Perry R. H and Green D. W. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. Mcgraw-Hill Education - Europe, 1997.

Pettijohn F. Sedimentary Rocks. Harper and Row, New York, third edit edition, 1975.

Pfeiffer T, Costa A, and Macedonio G. A model for the numerical simulation of tephra fall deposits. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 140:273–294, 2005.

Pita F and Castilho A. Separation of plastics by froth flotation . The role of size , shape and density of the particles. Waste Management, 60:91–99, 2017.

PlasticsEurope. What are Plastics — How are Plastics Made; A Large Family,, 2018.

Porter A, Lyons B. P, Galloway T. S, and Lewis C. Role of Marine Snows in Microplastic Fate and Bioavailability.Environmental Science and Technology, 52(12):7111– 7119, 2018.

Powers M. A new roundness scale for sedimentary par- ticles. Journal of Sedimentary Petrology, 32:117–119, 1953.

Powers V. The Bakelizer. American Chemical Society Na- tional Historic Chemical Landmarks, pages 1–2, 1993.

Prakash R, Majumder S. K, and Singh A. Chemical Engi- neering & Processing : Process Intensi fi cation Flota- tion technique : Its mechanisms and design parameters. (March), 2018.

Records A and Sutherland K. Decanter Centrifuge Hand- book. Elsevier, 2001.

Reed S, Clark M, Thompson R, and A Hughes K. Mi- croplastics in marine sediments near Rothera Research Station, Antarctica, volume 133. aug 2018.

Reisser J, Shaw J, Wilcox C, Hardesty B. D, Proietti M, Thums M, and Pattiaratchi C. Marine plastic pollution in waters around Australia: Characteristics, concentra- tions, and pathways. PLoS ONE, 8(11), 2013.

Remo J. W. F, Heine R. A, and Ickes B. S. Geomorphol- ogy Particle size distribution of main-channel-bed sed- iments along the upper Mississippi River , USA. Geo- morphology, 264:118–131, 2016.

Rhodes M. Introduction to Particle Technology. Wi- ley, Monash University, Australia, second edi edition, 2008.

Richardson J. F and Zaki W. N. The sedimentation of a suspension of uniform spheres under conditions of vis- cous flow. Chemical Engineering Science, 3(2):65–73, 1954.

Richardson P. N. Introduction to Extrusion. Society of Plastics Engineers, Greenwich, 1974.

Riley N. A. Projection Sphericity. 11(2):94–97, 1941.

Ro K. S and Neethling J. B. Biofilm Density for Bio- logical Fluidized Beds. Research Journal of the Water Pollution Control Federation, 63(5):815–818, 1991.

Rochman C. M, Hoh E, Kurobe T, and Teh S. J. In- gested plastic transfers hazardous chemicals to fish and induces hepatic stress. Scientific Reports, 3:1–7, 2013.

Rochman C. M, Kurobe T, Flores I, and Teh S. J. Early warning signs of endocrine disruption in adult fish from the ingestion of polyethylene with and without sorbed chemical pollutants from the marine environment. Sci- ence of the Total Environment, 493:656–661, 2014.

Rochman C. M, Kross S. M, Armstrong J. B, Bo- gan M. T, Darling E. S, Green S. J, Smyth A. R, and Ver ́ıssimo D. Scientific Evidence Supports a Ban on Microbeads. Environmental Science and Technology, 49(18):10759–10761, 2015.

Rosato D. V, Rosato D. V, and Rosato M. V. Plastic Product Material and Process Selection Handbook. In Rosato D. V, Rosato D. V, and Rosato M. V, editors,Elsevier, page 618. Elsevier, Oxford, 2004.

Ryan P. G, Moore C. J, Van Franeker J. A, and Moloney C. L. Monitoring the abundance of plastic de- bris in the marine environment. Philosophical Transac- tions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364 (1526):1999–2012, 2009.

Salta M, Wharton J, Blache Y, Stokes K. R, and Briand J.- f. Marine Biofilms on artificial surfaces: Structure and dynamics Minireview Marine biofilms on artificial surfaces: structure and dynamics. Environmental Micro- biology, 15(11):2879–2893, 2013.

Saunders K. J. Organic Polymer Chemistry: An Intro- duction to the Organic Chemistry of Adhesives, Fibres, Paints, Plastics and Rubbers. Springer Science, 2 edi- tion, 1988.

Seta ̈la ̈ O, Fleming-Lehtinen V, and Lehtiniemi M. Inges- tion and transfer of microplastics in the planktonic food web. Environmental Pollution, 185:77–83, 2014.

Shang J, Flury M, Harsh J. B, and Zollars R. L. Com- parison of different methods to measure contact angles of soil colloids. Journal of Colloid Interface Sciences, 328:299–307, 2008.

Shen H, Forssberg E, and Pugh R. J. Selective flotation separation of plastics by particle control. 33:37–50, 2001.

Smart P. Particle Shape Statistics Revisited. 2013.

Sneed E and Folk R. Pebbles in the lower Colorado River, Texas, a study in particle morphogenesis. Journal of Geology, 66:114–150, 1958.

Song Y. K, Hong S. H, Jang M, Kang J. H, Kwon O. Y, Han G. M, and Shim W. J. Large accumulation of micro-sized synthetic polymer particles in the sea sur- face microlayer. Environmental Science Technology, 48(16):9014–9021, 2014.

Stokes G. G. On the Effect of the Internal Friction of Flu- ids on the Motion of Pendulums. Transactions of the Cambridge Philosophical Society, pages 8–106, 1851.

Strand J and Tairova Z. Microplastic particles in North Sea sediments 2015. DCE - Danish Centre for Envi- ronment and Energy, (178):20pp., 2016.

Strand J, Lassen P, Shashoua Y, and Andersen J. Mi- croplastic particles in sediments from Danish waters. Technical report, ICES Annual Science Conference, Reykjavik, Iceland, 2013.

Stringham G, Simons D, and Guy H. The behaviour of large particles falling in quiescent liquids. Geological Survey, page 36, 1969.

Sundt P, Schultze P.-E, and Syversen F. Sources of microplastic-pollution to the marine environment. Technical Report M-321—2015, Norwegian Environ- ment Agency (Miljødirektoratet), 2014.

Swamee P and Ojha C. Drag coefficient and fall velocity of nonspherical particles. Journal of Hydraulic Engi- neering, 117(5):660–667, 1991.

Talsness C. E, Andrade A. J. M, Kuriyama S. N, Tay- lor J. A, and vom Saal F. S. Components of plastic: experimental studies in animals and relevance for hu- man health. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 364 (1526):2079–2096, jul 2009.

Talvitie J and Heinonen M. Preliminary study on Syn- thetic microfibers and particles at a municipal waste water treatment plant. Technical report, 2014.

Talvitie J, Mikola A, Seta ̈la ̈ O, Heinonen M, and Koisti- nen A. How well is microlitter purified from wastewa- ter? – A detailed study on the stepwise removal of mi- crolitter in a tertiary level wastewater treatment plant.Water Research, 109:164–172, 2017.

Tarleton E. S and Wakeman R. J. Solid/liquid sep- aration equipment. In Tarleton E. S and Wake- man R. J, editors, Solid/Liquid Separation, pages 1–77. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2007.

Tekman M. B, Krumpen T, and Bergmann M. Marine lit- ter on deep Arctic seafloor continues to increase and spreads to the North at the HAUSGARTEN observa- tory. Deep-Sea Research Part I: Oceanographic Re- search Papers, 120(November 2016):88–99, 2017.

Thompson R. C. Plastic debris in the marine environ- ment:Consequences and solutions, volume 193. jan 2006.

Thompson R. C, Olson Y, Mitchell R. P, Davis A, Row- land S. J, John A. W, McGonigle D, and Russell A. E. Lost at Sea: Where Is All the Plastic? Science, 304 (5672):838, 2004.

Thompson R. M. Microplastics in the Marine Environ- ment: Sources, Consequences and Solutions. In Ma- rine Anthropogenic Litter. Springer, 2015.

Toorman E. Sediment Transport Modelling : Modelling : from particle and Kolmogorov scales to geomorpho- logical scales Outline Introduction Multi-scales. Tech- nical Report September, Hydraulics Laboratory Civil Engineering Department KU Leuven, 2009.

Tourinho P. S, Ivar do Sul J. A, and Fillmann G. Is marine debris ingestion still a problem for the coastal marine biota of southern Brazil? Marine Pollution Bulletin, 60 (3):396–401, 2010.

Ugolini A, Ungherese G, Ciofini M, Lapucci A, and Ca- maiti M. Microplastic debris in sandhoppers. Estuar- ine, Coastal and Shelf Science, 129:19–22, 2013.

Ulrich H. Raw Materials for Industrial Polymers. Oxford University Press, 1988.

UNEP. Plastics in Cosmetics. Technical report, United Nations Environment Programme, 2015.

Van Cauwenberghe L. Occurrence, effects and risks of marine microplastics. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of doctor (phd) in applied biological sciences., Ghent University, 2015.

Van den Eynde D, Lauwaert B, Martens C, and Pirlet H. Dredging and dumping. Technical report, Royal Bel- gian Institute of Natural Sciences (RBINS), Opera- tional Directorate Natural Environment (MUMM), Os- tend, Belgium, 2015.

van Franeker J. A, Blaize C, Danielsen J, Fairclough K, Gollan J, Guse N, Hansen P. L, Heubeck M, Jensen J. K, Le Guillou G, Olsen B, Olsen K. O, Peder- sen J, Stienen E. W, and Turner D. M. Monitoring plas- tic ingestion by the northern fulmar Fulmarus glacialis in the North Sea. Environmental Pollution, 159(10): 2609–2615, 2011.

van Oss C. J. Interfacial Forces in Aqueous Media. CRC Press, second edi edition, 2006.

Van Sebille E, England M. H, and Froyland G. Origin, dynamics and evolution of ocean garbage patches from observed surface drifters. Environmental Research Let- ters, 7(4), 2012.

Vianello A, Boldrin A, Guerriero P, Moschino V, Rella R, Sturaro A, and Da Ros L. Microplastic particles in sedi- ments of Lagoon of Venice, Italy: First observations on occurrence, spatial patterns and identification. Estuar- ine, Coastal and Shelf Science, 130:54–61, 2013.

VLAIO. Spearhead clusters — Agentschap Innoveren en Ondernemen, 2018.

Von Moos N, Burkhardt-Holm P, and Ko ̈hler A. Uptake and effects of microplastics on cells and tissue of the blue mussel Mytilus edulis L. after an experimental ex- posure. Environmental Science & Technology, 46(20): 11327–11335, 2012.

Wagner M and Lambert S. Microplastics Are Contam- inants of Emerging Concern in Freshwater Environ- ments: An Overview. In The Handbook of Environ- mental Chemistry, page 302. Springer, 2018.

Wagner M, Scherer C, Alvarez-Mun ̃oz D, Brennholt N, Bourrain X, Buchinger S, Fries E, Grosbois C, Klas- meier J, Marti T, Rodriguez-Mozaz S, Urbatzka R, Vethaak A. D, Winther-Nielsen M, and Georg R. Mi- croplastics in freshwater ecosystems: what we know and what we need to know. Environmental Sciences Europe, (12), 2014.

Walker G. P. L, Wilson L, and Bowell E. L. G. Explosive Volcanic Eruptions-I The Rate of Fall of Pyroclasts.Geophysical Journal of the Royal Astronomical Soci- ety, 22(4):377–383, 1971.

Waller C. L, Griffiths H. J, Waluda C. M, Thorpe S. E, Loaiza I, Moreno B, Pacherres C. O, and Hughes K. A. Microplastics in the Antarctic marine system: An emerging area of research. Science of the Total En- vironment, 598:220–227, 2017.

Walstra D.-j, Hoyng C, Tonnon P, and Van Rijn L. Ex- perimental study investigating various shoreface nour- ishment designs. Coastal Engineering Proceedings, (January), 2011.

Wang C.-q, Wang H, Fu J.-g, and Liu Y.-n. Flotation separation of waste plastics for recycling — A review.Waste Management, 41:28–38, 2015.

Weber M and Paddock D. Interceptional and gravitational collision efficiencies for single collectors at interme- diate Reynolds numbers. Journal of Colloid Interface Sciences, 94(2):328–335, 1983.

Weir C. L. Introduction to Molding. Society of Plastics Engineers, 1975.

Wenzel R. N. Resistance of solid particles to wetting by water. Industrial & Engineering Chemistry, 28(8): 988–994, aug 1936.

Willis K. A, Eriksen R, Wilcox C, and Hardesty B. D. Microplastic Distribution at Different Sediment Depths in an Urban Estuary. Frontiers in Marine Science, 4 (December), 2017.

Wills B and Finch J. Wills’ Mineral Processing Technol- ogy: An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery. Elsevier, edition 8 edition, 2016.

Wilson L and Huang T. C. The influence of shape on the atmospheric settling velocity of volcanic ash particles.Earth and Planetary Science Letters, 44(2):311–324, 1979.

WM. Waste Management Announces Second Quarter Earnings. Technical report, 2015.

Woodall L. C, Sanchez-Vidal A, Canals M, Paterson G. L. J, Coppock R, Sleight V, Calafat A, Rogers A. D, Narayanaswamy B. E, and Thompson R. C. The deep sea is a major sink for microplastic debris. Royal Soci- ety Open Science, 1:140317, 2014.

Wright S. L, Rowe D, Thompson R. C, and Galloway T. S. Microplastic ingestion decreases energy reserves in marine worms. Current Biology, 23(23):R1031– R1033, 2013.

Yang W.-C. Handbook of Fluidization and Fluid-Particle Systems. CRC Press, first edit edition, 2003.

Yuan Y and Lee T. R. Contact Angle and Wetting Proper- ties. In Bracco G and Holst B, editors, Surface Science Techniques, chapter 1. Springer, 2013.

Zaichik L. I, Pershukov V. A, Kozelev M. V, and Vin- berg A. A. Modeling of Dynamics , Heat Transfer , and Combustion in Two-Phase Turbulent Flows : 1 . Isothermal Flows. 1777(97):291–310, 1997.

Zalasiewicz J, Williams M, Waters C. N, Barnosky A. D, and Haff P. The technofossil record of humans. An- thropocene Review, 1(1):34–43, 2014.

Zalasiewicz J, Waters C. N, Ivar do Sul J. A, Corco- ran P. L, Barnosky A. D, Cearreta A, Edgeworth M, Gałuszka A, Jeandel C, Leinfelder R, McNeill J. R, Steffen W, Summerhayes C, Wagreich M, Williams M, Wolfe A. P, and Yonan Y. The geological cycle of plas- tics and their use as a stratigraphic indicator of the An- thropocene. Anthropocene, 13:4–17, 2016.

Zettler E. R, Mincer T. J, and Amaral-Zettler L. A. Life in the ”plastisphere”: Microbial communities on plastic marine debris. Environmental Science and Technology, 47(13):7137–7146, 2013.

ZhaoJ,RanW,TengJ,LiuY,LiuH,YinX,CaoR,and Wang Q. Microplastic pollution in sediments from the Bohai Sea and the Yellow Sea, China. Science of the Total Environment, 640-641:637–645, 2018.

Zhao S, Zhu L, Wang T, and Li D. Suspended microplas- tics in the surface water of the Yangtze Estuary System, China: First observations on occurrence, distribution.Marine Pollution Bulletin, 86(1-2):562–568, 2014.

Zheng Y and Zaoui A. Wetting and nanodroplet con- tact angle of the clay 2:1 surface: The case of Na- montmorillonite ( 001 ). Applied Surface Science, 396: 717–722, 2017.

ZhouQ,ZhangH,FuC,ZhouY,DaiZ,LiY,TuC,and Luo Y. The distribution and morphology of microplas- tics in coastal soils adjacent to the Bohai Sea and the Yellow Sea. Geoderma, 322(March):201–208, 2018.

Ziccardi L. M, Edgington A, Hentz K, Kulacki K. J, and Kane Driscoll S. Microplastics as vectors for bioaccu- mulation of hydrophobic organic chemicals in the ma- rine environment: A state-of-the-science review. En- vironmental Toxicology and Chemistry, 35(7):1667– 1676, 2016.

Zisman W. Relation of the Equilibrium Contact Angle to Liquid and Solid Constitution. Fowkes: Contact Angle, Wettability, and Adhesion, page 51, 1964.

Zitko V and Hanlon M. Another source of pollution by plastics: skin cleansers with plastic scrubbers. Marine Pollution Bulletin, 22(41-42), 1991.

__PRESENT

Download scriptie (30.09 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Colin Janssen en Prof. Dr. Ir. Steven De Meester