FreeStyle Libre, glucose meten in een Flash

Maxime Van den Bosch Floris Hofmans Jolien Geerts Serge Van Huffelen Maxime Van den Bosch
Persbericht

De Flash sensor, Kent u hem? Een nieuwe methode van glycemie/suikermeting meting bij diabetici onder de loop genomen.

Deze Bachelor proef gaat over de Free Style Libre Flash sensor, deze is sinds 2014 op de markt en is in opmars bij diabetici. Omdat het nog redelijk nieuw is voor de algemene verpleegkundige hebben we een praktische uitwerking gemaakt namelijk een E-learning. Dat om de algemene verpleegkundige kennis bij te brengen over de Flash sensor.

Afbeelding

Is deze nieuwe methode even goed als de andere, beter of minder efficiënt? Hoe gebruiksvriendelijk is deze methode? De Flash sensor is nog recent, kent u hem?

De Flash sensor waar over gesproken wordt is deze van de fabrikant Abbott en het product heeft de naam Free Style libre Flash sensor. Dit product bestaat uit de sensor, de scanner en de bijhorende software.

Wat is de Flash sensor nu concreet?

Om de Flash sensor te plaatsen binnen de verschillende meetmethode die er zijn, volgt er een tabel die het verschil weergeeft. Dit geeft een overzicht, in de tekst wordt verder enkel de Flash sensor uitgelegd.

Tabel

Deze tabel is afgeleid van Kesavadev, J., Ramachandran, L, & Krishnan, G. (2018). Glucose Monitoring Technologies- Complementary or Competitive? Role of Continuos Glucose Monitoring versus Flash Glucose Monitoring versus Self-monitoring of Blood Glucose. Journal of Diabetology, 17(8), 61-67. DOI: 10.4103/jod.jod_14_17

De sensor wordt geplaatst in de achterkant van de bovenarm en meet het interstitieel vocht. Het Interstitiële vloeistof is de "vloeistof in de weefsels die de ruimten tussen cellen opvult". Dit betekent dus dat cellen omgeven worden door interstitieel vocht, zo ook in de huid. Interstitieel vocht staat in voor +/- 45% van het volume van de menselijke huid. Lichaamscellen halen uit dit vocht hun voedingsstoffen, en leveren ook hun afvalstoffen hier terug aan af. Glucose wordt door de cellen uit het interstitieel vocht gehaald. Insuline zorgt voor een verbeterd transport van glucose, en bevordert het verbruik door de lichaamscellen.

De naald van de sensor wordt ingebracht tot in de hypodermis en meet daar de hoeveelheid glucose/suiker in het interstitiële vocht tussen de vetcellen van de huid. De sensor is compact en is 55mm groot. De sensor kan 14 dagen blijven zitten en is 24 u na plaatsing klaar voor gebruik. De reden waarom hij pas na enige tijd kan gebruikt worden is omdat er na plaatsing een ontstekingsreactie plaatsvindt en de waarde die dan gemeten worden niet betrouwbaar zijn.

De scanner/glucosemeter is een toestel dat zowel via de sensor kan meten als via de vingerprik methode. Hij is zwart van ontwerp, heeft een touchscreen en moet na 7 dagen worden opgeladen. De glucosemeter scant de glucosewaarden/suikerwaarden en toont na het scannen drie belangrijke data;  de huidige glucosemeting, een trendpijl die aangeeft in welke richting de glucosewaarden gaan, en de waarden van nu tot acht uur geleden. Verder houdt hij de glucosegeschiedenis bij van de voorbije negentig dagen. Het is dus belangrijk dat er elke 8 u gescand wordt want de sensor slaagt maar 8u lang gegevens op van zijn metingen.

Hoe nauwkeurig en betrouwbaar is de sensor?

De betrouwbaarheid van de metingen blijft stabiel tijdens de veertien dagen dat de sensor ter plaatse blijft. Nadien zijn de waarden mogelijk niet meer betrouwbaar en moet de sensor vervangen worden. De leeftijd of de BMI van de patiënt beïnvloeden het meetresultaat niet. Wanneer de glycemie van de patiënt hard daalt, is het toestel niet volledig betrouwbaar. In deze situatie wordt aangeraden om gebruik te maken van de vingerprik. De vingerprik is dan nodig om vast te stellen dat het effectief om een hypoglycemie gaat en of de bijhorende symptomen overeenkomen met de glucosewaarden. Verder is het aan te raden om gebruik te maken van de vingerprik wanneer de glucosewaarden te snel veranderen met de Flash glucose meting (Mancini, G. et al., 2018; Hellmund, R. et al., 2018).

Net door het simpele gebruik van de Flash sensor kan er echter ook foutief gebruik optreden. Wanneer er overdreven vaak gescand wordt, zou dit kunnen leiden tot ongepaste correctieve maatregelen. Indien er te weinig gescand wordt, komt het volledige potentieel van deze scanner niet tot zijn recht. Ook kan oneigenlijk gebruik van de Flash sensor ook leiden tot mogelijke valkuilen, waar dan onjuiste resultaten uit komen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat de sensor niet op de juiste plaats wordt bevestigd om esthetische redenen (Bianchi et al, 2019)

E-learning

Als praktische uitwerking is er gekozen voor een E-learning met als doel, kennis bijbrengen aan de algemene verpleegkundige over de Flash sensor. Omdat uit de literatuur bleek dat E-learning erkend werd als een effectieve leerbenadering om verpleegkundige kennis en vaardigheden te verbeteren. Uit literatuur is gebleken dat E-learning wordt herkend als effectieve benadering om leerstof aan te bieden. Er is bewust gekozen om de E-learning 20 minuten te laten duren, zo is het ook praktisch haalbaar voor verpleegkundige en op het einde van de module is er een resultatenpagina die zowel het gehele proces als de eind test evalueert.

Wie kan de sensor gebruiken?

Het Zorginstituut Nederland heeft een indeling gemaakt voor personen die baat kunnen hebben bij het gebruik van Flash Glucose Monitoring en wie er geen gebruik van kan maken. De personen die het systeem kunnen gebruiken vallen onder volgende categorieën: kinderen vanaf 4 jaar en met diabetes type 1, zwangere vrouwen die al diabetes hebben en volwassenen waarbij de HbA1c ondanks goede opvolging toch te hoog blijft. Personen die een hypoglycemie niet kunnen waarnemen komen dan weer niet in aanmerking voor Flash Glucose Monitoring. Dit doordat er geen alarmen aanwezig zijn.

Slot

Deze meetmethode biedt veel mogelijkheden, maar heeft ook nadelen. Wilt u meer weten over de werking ervan, conventies en hoe je de waarden van het ‘flashen’ kan interpreteren? En wist je dat volgends onderzoek van Aerts, et al.(2017) wordt er geconcludeerd dat 80% van de 15 proefpersonen allergische contact dermatitis opliepen als gevolg van de isobornyl acrylate die in de sensor aanwezig is volgends chemisch onderzoek? Wilt u hier meer praktische informatie en tips over, wilt u weten hoe er in de praktijk wordt omgegaan met deze problematiek en wilt u zich verdiepen in dit interessante onderwerp? Lees dan zeker de volledige bachelor proef.

Bibliografie

Abbott, (2015). Gebruikershandleiding FreeStyle Libre. Flash Glucose Monitoring Systeem. [Handleiding] Geraadpleegd op 13 december 2018 via https://www.myfreestyle.be/uploads/FSL%20Manual%20Dutch.pdf

Abbott, (2018), Diabetes FreeStyle Libre Pro. Gevonden op 10 oktober 2018 op het internet op www.abbott.com/corpsnewsroom/products-safety-info-pages/diabetes- freestyle-librepro.html

Abbott. (2019). FreeStyleLibre.com. Geraadpleegd op 29 Maart 2019 via https://www.freestylelibre.com

Acciaroli, G., Vettoretti, M., Facchinetti, A. & Sparacino, G., 2018, Calibration of Minimally Invasive Continuous Glucose Monitoring Sensors: State-of-The-Art and Current Perspectives, Biosensors, 8, 24. doi: 10.3390/bios8010024.

Adewale, O., Adisa, O., & Lawal, O. (2011). Evaluation of two methods of preoperative hair removal and their relationship to postoperative wound infection. Journal of Infection in Developing Countries, 5(10), 717-722. Doi: 10.3855/jidc.1527

Aerts, O., Heinemann, L., & Kamann, S. (2018). Further Evidence of Severe Allergic Contact Dermatitis From Isobornyl Acrylate While Using a Continuous Glucose Monitoring System. Journal of Diabetes Science and Technology, 12(3), 630-633. doi: 10.1177/1932296818762946

Aerts, O., Herman, A., Baeck, M., Bruze, M., De Block, C., Goossens, A., Hamnerius, N., Huygens, S., Maiter, D., Tennstedt, D., Vandeleene, B., & Mowitz, M. (2017). Allergic Contact Dermatitis caused by isobornyl acrylate in FreeStyle Libre, a newly introduced glucose sensor. Contact Dermatitis, 77(6). DOI:10.1111/cod.1286

Aerts, O., Herman, A., Bruze, M., Goossens, A. & Mowitz, M. (2017). FreeStyle Libre: contect irritation versus contact allergy. The Lancet, 390(10103), 1644. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32142-6 OI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32142-6

Ajjan, R. A. (2017). How Can we Realize the Clinical Benefits of Continuous Glucose Monitoring? Diabetes Technology & Therapeutics, 17(19)2, S27-S36. doi: 10.1089/dia.2017.0021

Alberta Health Services, Insulin to Carbohydrate Ratio (ICR), 2018. geraadpleegd via http://www.albertahealthservices.ca/assets/mha/diabetes/mha-diabetes-in…- carb-ratio.pdf

Ambram H., Edi S. en Ramli R., (2018), Glucose Sensing Using Capacitive Biosensor Based on Polyvinylidene Fluoride Thin Film, Biosensors, januari 2018, 8(1). doi:10.3390/bios8010012.

Avogaro, A., Bonora, E., Bruttomesso, D., Del Prato, S., Frontoni, S., Laviola, L., Orsi, E., Purrello, F., Rabbone, I., & Sesti, G. (2019). The use of real time continuous glucose monitoring or flash glucose monitoring in the management of diabetes: A consensus view of Italian diabetes experts using the Delphi method. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 29(5), 421-431. Doi: https://doi.org/10.1016/j.numecd.2019.01.018

AZ Groeninge (2018). Freestyle Libre (Abbott). Geraadpleegd via https://www.azgroeninge.be/Pub/Brochures/Brochures_beginletter_D/Diabet…- Freestyle-Libre.pdf op 20 november 2018

AZ Sint-Lucas. (2018). Diabetes. Gevonden op 16 oktober 2018 op het internet: http://www.azstlucas.be/zorgaanbod/medisch-aanbod/diabetes

Bailey, T., Bode, B., Christiansen, M., Klaff, L., & Alva, S. (2015). The performance and Usability of a Factory-Calibrated Flash Glucose Monitoring System. Diabetes Technology & Therapeutics, 17(11), 787-794. DOI: 10.1089/dia.2014.0378

Bakker S. en Hart B., (2017), Effect van ijzergebrek op HbA1c, Huisarts en wetenschap, maart 2017, 60(3). Gevonden op het internet op 24/12/2018. https://www.henw.org/artikelen/effect-van-ijzergebrek-op-hba1c

Basu A., Veettil S., Dyer R., Peyser T. en Basu R., (2016), Direct Evidence of Acetaminophen Interference with Subcutaneous Glucose Sensing in Humans: a Pilot Study, Diabetes Technology & Therapeutics, 2016, 18(2). doi:10.1089/dia2015.0410.

Basu, A., Dube, S., Slama, M., Errazuriz, I., Amezcua, J.C., Kudva, Y.C., et al, 2013, Time Lag of Glucose From Intravascular to Interstitial Compartment in Humans.Diabetes, 62, 4083-4087

Basu, A., Dube, S., Veettil, S., Slama, M., Kudva, Y.C., Peyser, T., et al, 2015, Time Lag of Glucose From Intravascular to Interstitial Compartment in Type 1 Diabetes. J Diab Sci Tech, 9 (1), 63-68

BCFI, (2018). Solu-Medrol, gevonden op het internet op 29 oktober 2018 op http://www.bcfi.be/nl/chapters/6?frag=4986&trade_family=24836

Bianchi, C., Aragona, M., Rodia, C., Baronti, W., de Gennaro, G., Bertolotto, A., et al, 2019, Freestyle Libre trend arrows for the management of adults with insulin-treated diabetes: A practical approach. J of Diab, 33, 6-12

Bilir, S.P., Wehler, E.A., Hellmund, R. & Munakata, J., (2017), Cost-Effectiveness of a Flash Glucose Monitoring System based on Real-World Usage for Type 2 Diabetes (T2DM) Patients using Intensive Insulin: a Swedish Perspective. Health Mag, 20, A587. Gevonden op 01/01/2019

Cengiz, E. &Tamborlane, W.V., 2009. A Tale of Two Compartments: Interstitial Versus Blood Glucose Monitoring. Diab Tech & Ther, 11 supplement 1, 11-16

Charleer, S., Mathieu, C., Nobels, F., & Gillard, P. (2017). Accuracy and precision of flash glucose monitoring sensors inserted into the abdomen and upper thigh compared with the upper arm. Diabetes Obes Metab, 18(20), 1503-1507. DOI:10.1111/dom.13239

Choleau, C., Klein, J.C., Reach, G., Aussedat, B., Demaria-Pesce, V., Wilson, G.S., et al, 2002, Calibration of a subcutaneous amperometric glucose sensor implanted for 7 days in diabetic patients Part 2. Superiority of the one-point calibration method. Biosensors and Bioelectronics, 17, 647-654. Gevonden op 15/02/2019

Corazza, M., Scuderi, V., Musmeci, D., Foti, C., Romita, P., & Borgh, A. (2018) Allergic contact dermatitis caused by isobornyl acrylate in a young diabetic patient using a continous glucose monitoring system (Freestyle Libre). Contact Dermatitis, 79, 320- 321.

De Macedo, G., Nunes, S. & Barreto, T. (2016). Skin disorder in diabetes mellitus: an epidemiology and physiopathology review. Diabetology & Metabolic Syndrome, 8(63).Doi: https://doi.org/10.1186/s13098-016-0176-y

Deheniis, A., Mortellaro, M.A. & Ioacara, S., 2015, Multisite Study of an Implanted Continuous Glucose Sensor Over 90 Days in Patients With Diabetes Mellitus. J Diab Sci Tech, 9 (5), 951-956. DOI: 10.1177/1932296815596760. Gevonden op 15/02/2019

Depuydt, H. (2011). LEARNING VERSUS TRADITIONEEL LEREN : E-LEARNING Een onderzoek naar de determinanten van gebruikerstevredenheid. https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/789/301/RUG01- 001789301_2012_0001_AC.pdf

Diabetes Liga. (2019). Diabetes.be (Website). Geraadpleegd op 7 April 2019 via https://www.diabetes.be/rijbewijs

Diabetesliga (2018). Diabetes in cijfers. Op 12 november 2018 verkregen via https://www.diabetes.be/diabetes-cijfers

Diabetesliga, (2019), Diabetesconventie. Gevonden op 03/01/2019 op het internet: https://www.diabetes.be/diabetesconventie

Diabetesliga, (2019), zorgtraject diabetes. Gevonden op 03/01/2019 op het internet: https://www.diabetes.be/zorgtraject-diabetes-type-2

Diabetesliga.(2018). Hyperglycemie. Gevonden op 20 oktober 2018 op het internet: https://www.diabetes.be/hyper-te-hoge-bloedsuiker

Diabetesliga.(2018). Hypoglycemie. Gevonden op 20 oktober 2018 op het internet: https://www.diabetes.be/hyper-te-hoge-bloedsuiker

Dovc K., Bratina N., Battelino T., 2014, A new horizon for glucose monitoring, Hormone research in paediatrics, 2015, 83(3), 149-156, doi:10.1159/000368924

Drug Distribution, (2013). Gevonden op 24/12/2018 op het internet. https://www.slideshare.net/jahidbmc/drug-distribution-28022885/ , (2013), slide 33- 35

Fokkert, M. J., van Dijk, P. R., Edens, M. A., Abbes, S., de Jong, D., Slingerland, R. J., & Bilo, H. J. G. (2017). Performance of the FreeStyle Libre Flash glucose monitoring system in patients with typae 1 and 2 diabetes mellitus. BMJ Open Diabetes Research and Care, 17(5). Doi: 10.1136/bmjdrc-2016-000320

Freckmann, G., Schlüter, S., & Heinemann, L. (2017). Replacement of Blood GLucose Measurements by Measurements with Systems for Real-time Continuous Glucose Monitoring (rtCGM) or CGM With Intermittent Scanning (iscCGM): A German Review. Journal of Diabetes Science and Technology, 11(4), 653-656. DOI: 10.1177/1932296817721004

FreeStyle Libre Nederland, (2019), FreeStyle Libre sensor kit. Gevonden op 04/02/2019 op het internet: https://www.freestylelibre.nl/freestyle-libre-sensor-kit-nl-sv-no.html

FreeStyle Libre UK, (2019), FreeStyle Libre Sensor buy online. Gevonden op 03/01/2019 op het internet: https://www.freestylelibre.co.uk/libre/products/sensors.html

FreeStyle Libre, (2018), How Does The FreeStyle Libre Sensor Work? Gevonden op www.freestylelibre.co.uk/libre/discover/applying-your-sensor.html op 06/10/2018

FreeStyle, (2019). LibreView [Website]. Geraadpleegd op 15/04/2019 via https://www.myfreestyle.be/nl/onze-producten/glucosemeter-persoonlijk- gebruik/libreview

FreeStyle, (2019). Onze producten [Website]. Geraadpleegd op 15/04/2019 via https://www.myfreestyle.be/nl/onze-producten/glucosemeter-persoonlijk- gebruik/freestyle-libre

Gesquiere I., en Bolsens N., (2018), Diabetes: Begeleiding van mijn diabetespatiënt. (jaarcyclus apotheker IPSA)

Haak, T., Hanaire, H., Ajjan, R., Hermanns, N., Riveline, JP. & Rayman, G. (2017) Use of Flash Glucose-Sensing Technology for 12 months as a Replacement for Blood Glucose Monitoring in Insulin-treated Type 2 Diabetes. doi: 10.1007/s13300-017- 0255-6.

Heineman, L. en Stuhr, A., (2018), Self-measurement of blood glucose and continuous glucose monitoring – is there only one future?, EUropean Endocrinology, 2018, 14(2), 24-9, gevonden op 10/11/2018 op pubmed database.

Heinemann, L. en Freckmann, G., (2015), CGM versus FGM; or, Continuous glucose monitoring is not Flash glucose monitoring, Journal of Diabetes Science and Technology, 2015, 5 (9), 947-950, gevonden op 12/10/2018 op PubMed database. doi:10.1177/1932296815603528

Hellmund, R., Weitgasser, R. en Blisset, D., (2018), Cost Calculation for a Flash Glucose Monitoring System for Adults with Type 2 Diabetes Mellitus Using Intensive Insulin – a UK Perspective, European Endocrinology, september 2018, 14(2), 86-92. doi:10.17925/EE.2018.14.2.86

Hellmund, R., Weitgasser, R. en Blissett, D., (2018), Cost calculation for a flash glucose monitoring system for UK adults with type 1 diabetes mellitus receiving intensive insulin treatment, Diabetes Research And Clinical Practice, 138, 193-200, doi:10.1016/j.diabres.2018.01.028

Hoss, U. & Budiman, E.S., 2017. Factory-Calibrated Continuous Glucose Sensors: The Science Behind the Technology. Diab Tech & Ther, 19, suppl 2, S-44-S-50, doi: 10.1089/dia.2017.0025

International Diabetes Foundation. (2017), IDF Diabetes Atlas Eight edition 2017, verkregen op 12 november 2018 via https://www.idf.org/e-library/welcome.html

Inukai, Y., Iwase, S., Matsumoto, T., Nishimura, N., Sato, M., Shimizu, Y., & Sugenoya, J. (2011). Contribution of central versus sweat gland mechanisms to the seasonal change of sweating function in young sedentary males and females. International Journal of Biometeorology, 55(2), 203-212. Doi: https://doi.org/10.1007/s00484-010- 0325-1

Junqueira, L.C. & Carneiro, J. (2007). Functionele histologie. Amsterdam: Elsevier

Kesavadev, J., Ramachandran, L, & Krishnan, G. (2018). Glucose Monitoring Technologies - Complementary or Competitive? Role of Continuos Glucose Monitoring

Ong W. M., Chua S. S. en Ng C. J., (2014), Barriers and Facilitators to Self- Monitoring of Blood Glucose in People with type 2 diabetes using insulin: A qualitative study, Dove Press Journal: Patient Preference and Adherence, 15 februari 2014. Gevonden op 17/11/2018 op PubMed database

Oppel, E., Kamann, S., Reichl, F. X., & Högg, C. (2019). The Dexcom glucose monitoring system-An isobornyl acrylate-free alternative for diabetic patiënts. Contact Dermatitis. Doi: 10.1111/cod.13248

Palylyk- Colwell, E. en Ford, C., (2017), Flash glucose monitoring system for diabetes. Gevonden op 25/09/2018 op PubMed database

Pleus, S., Kamecke, U., Link, M., Haug, C., & Freckmann, G. Flash Glucose Monitoring: Differences Between Intermittently scanned and continuously stored data. Journal of Diabetes Science and Technology, 12(2), 397-400. DOI: 10.1177/1932296817733095

Ramzi, A. Ajjan. (2017). How Can We Realize the Clinical Benefits of Continuous Glucose Monitoring. Diabetes Technology & Therapeutics, 2017(Volume 19, supplement 2), DOI: 10.1089/dia.2017.0021

Rayman, G., Kröger, J. & Bolinder, J. (2017). Could FreeStyle Libre sensor glucose data support decisions for safe driving?. DiabeticMedicine, 35, 491-494. DOI: 10.1111/dme.13515

Rebrin, K., Sheppard, N.F., & Steil, G.M., 2010, Use of Subcutaneous Interstitial Fluid Glucose to Estimate Blood Glucose: Revisiting Delay and Sensor Offset. J Diab Sci Tech, 4 Issue 5, 1087-1098

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen (2017). Educatie Sensor voor patiënten. Persoonlijke communicatie 11 december 2018.

RIZIV, (2019), Diabetes: tegemoetkomingen, kosten en begeleiding van volwassenen in een gespecialiseerd centrum. Gevonden op 03/01/2019 op het internet: www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/ziekten/endocriene- metabole/Paginas/diabetes-tegemoetkoming-kosten-begeleiding-volwassenen- gespecialiseerd-centrum.aspx

Rodbard D., MD, 2016, Continuous Glucose Monitoring: a review of successes, challenges and opportunities, Diabetes Technology & Therapeutics, 2016, 18(2), gevonden op 29/10/2018 op PubMed database. doi:10.1089/dia.2015.0417

Rubens, W. (2013). E-learning, trendsen ontwikkelingen. Gevonden op 25 april 2019 op het internet op: http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/5012/1/Inhoudeninleiding.pdf.

Siegmund, T., Heinemann, L., Kolassa, R., & Thomas, A., 2017. Discrepancies Between Blood Glucose and Interstitial Glucose – Technological Artifacts of Physiology: Implications for Selection of the Appropriate Therapeutic Target. J Diab Scie Tech, 11 (4), 766-772

SIHO, (2013). Universal Design Toetsing: Neem je toetsing onder de loep, Gevonden op 21 april 2019 op het internet op: https://www.klascement.net/downloadbaar- lesmateriaal/61691/universal-design-toetsing-neem-je-toetsing-onder-de- loep/?previous

Simons, R. (2002). Eindelijk aandacht voor de didactiek van e-learning ! Gevonden op 29 april 2019 op het internet op: https://platform.europeanmoocs.eu/users/71/robertjansimons.pdf

Sinai Health System, What’s a Correction Factor? An insulin sensitivity? A ratio?Geraadpleegd via http://www.mountsinai.on.ca/care/lscd/sweet-talk- 1/what2019s-a-correction-factor-an-insulin-sensitivity-a-ratio

Tack, C.J., Diamant, M. en de Koning, E.J.P. (redactie), (2012), Handboek Diabetes Mellitus. Utrecht: De Tijdstroom.

Thabit, H., Bally, L. & Hovorka, R., (2016), Available at a flash: a new way to check glucose. The Lancet, 388, 2213-2214. Gevonden op 01/01/2019 op Elsevier ScienceDirect Journals Complete.

Thompson, H. et al. (2018). Insulin degludec overdose in an adolescent with type 1 diabetes: proactive management including monitoring using the Freestyle Libre flash glucose monitoring system. Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports.

UHasselt, (2019). Concentratie, Gevonden op 21 april 2019 op het internet op:https://www.uhasselt.be/UH/Studietips/Studietips-Concentratie.html

UZ Leuven, (2016), Wijziging diabetesconventie + terugbetaling nieuwe meettechnologie [Powerpoint], Gevonden op www.uzleuven.be/nl/diabetescentrum/bloedsuiker-meten-met-de-flash-sensor- methode, op 06/10/2018

UZ Leuven, (2018). uzleuven.be (Website). Geraadpleegd op 16 april 2019 via https://www.uzleuven.be/nl/diabetescentrum/bloedsuiker-meten-met-de-fla…- methode

Van Der Stigchel, S. (2018) Concentratie, Amsterdam, Nederland: Maven Publishing. Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, (2016), nieuwe diabetesconventie gevonden op het

internet op 20/04/2019 op www.vnz.be/nieuwe-diabetesconventie-sedert-begin-juli

Wascher T. C. en Stechemesser L., (2016), Blutzuckerselbstkontrolle, Wiener Klinische Wochenschrift, 2016, 128(2), 137-140. Gevonden op 17/11/2018 op PubMed database. doi:10.1007/s00508-015-0927-z

Wit-Gele Kruis Vlaanderen, (2014), Handboek wondzorg, Amsterdam, Nederland: Reed Business Education.

Zorginstituut Nederland, (2018), Flash Glucose Monitoring: Stand van de wetenschap en praktijk. Gevonden op 27/12/2018 op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/04/30/aanbieden- standpunt-flash-glucose-monitoring

Zorgtraject (2019), ondersteunende maatregelen voor de patiënt met diabetes. Gevonden op 28/04/2019 op het internet: http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/Diabetes/Gezondheid…

Zorgtraject (2019), Voorwaarden zorgtraject. Gevonden op 28/04/2019 op het internet: http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/Diabetes/default.as…

Zorgtraject, (2019), Wat is een zorgtraject?. Gevonden op 03/01/2019 op het internet: www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/default.aspx

Universiteit of Hogeschool
Bachelor in de verpleegkunde
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Daniël Leeten
Kernwoorden
Share this on: