Indoor Navigation by Centralized Tracking

Maxim Van de Wynckel
Persbericht

Gedaan met nummers te volgen om tot je afspraak in een ziekenhuis te komen

Navigatiemethoden binnen een gebouw die gebruik maken van Bluetooth `Beacons` of die scannen naar Wi-Fi access points bestaan al een geruime tijd. Deze technologieën berusten echter vaak op de smartphone applicatie om al het rekenwerk te verrichten, wat redelijk wat geld kost om te ontwikkelen. Dit is een van de voornaamste redenen waarom een complex gebouw zoals een ziekenhuis vaak nog geen betere navigatiemethode dan ‘routes’ heeft. Er bestaat echter een makkelijke oplossing, het omdraaien van de rol van ‘Beacons’ door het plaatsen van Bluetooth scanners. Deze methode heeft enkele technische nadelen tegenover andere methoden, maar anders dan Wi-Fi of Beacons heeft het ook enkele specifieke voordelen waardoor het een betere optie is voor binnenin een ziekenhuis.

Elk project start met het opstellen van de vereisten. Voor navigatie binnenin een ziekenhuis was dit om ervoor te zorgen dat de technologie de navigatie naar de afspraak verbeterd, zonder dit een negatieve impact heeft op andere patiënten of bezoekers.

Bestaande positioneringstechnieken zoals Bluetooth Beacons zenden een continue signaal uit. Dit signaal kan door een GSM worden ontvangen om zo een locatie te bepalen. In een groot gebouw zoals een ziekenhuis is het niet wenselijk om 1000’de toestellen te hebben die meerdere malen per seconden een signaal uitsturen. Daarom werd de keuze gemaakt om het concept om te draaien en de GSM te laten figureren als de ‘Beacon’ die door scanners word gelokaliseerd. Op deze manier worden de signalen beperkt tot het aantal gebruikers dat op dat moment een route volgen.

Het ontworpen systeem kan niet dezelfde accuraatheid bekomen als de positioneringsmethode met Bluetooth Beacons. Accuraatheid van een positie in een ziekenhuisgebouw is echter niet zo belangrijk als het lijkt. Als patiënt of bezoeker wil je vooral weten welk gangpad je moet nemen of waar je een lift moet nemen. Zolang de gebruiker deze instructies op tijd krijgt slaagt deze er in om tot zijn bestemmen te geraken.

image 322

 

Bovenstaande figuurt toont hoe instructies gegeven worden aan de persoon die dient te worden genavigeerd. De applicatie is een proof of concept van de positioneeringsmethode.

Bibliografie

Aalto, L., Göthlin, N., Korhonen, J., & Ojala, T. (2004). Bluetooth and WAP push based location-aware mobile advertising system. The 2nd international conference on Mobile systems, applications, and services (pp. 49-58). Boston: ACM. doi:10.1145/990064.990073

Accuware Inc. (2018). Bluetooth Beacon Tracker. Retrieved October 1, 2018, from Accuware: https://www.accuware.com/support/bluetooth-beacon-tracker-quick-start-g…

Apache Software Foundation. (2015). Architectural overview of the Cordova platform - Apache Cordova. Retrieved January 5, 2019, from Apache Cordova: https://cordova.apache.org/docs/en/latest/guide/overview/index.html

Apple Inc. (2017, January 20). About the security content of iOS 8. Retrieved November 1, 2018, from Official Apple Support: https://support.apple.com/en-us/HT201395

Apple Inc. (2018, 10). iBeacon - Apple Developer. Retrieved from https://developer.apple.com/ibeacon/

Banggood.com. (2018). Wemos® TTGO MINI 32 V2.0 ESP32 WiFi Bluetooth Module Development Board. Retrieved September 20, 2018, from Banggood.com: https://www.banggood.com/en/Wemos-TTGO-MINI-32-V2_0-ESP32-WiFi-Bluetoot…

Beaufort, F. (2018, October 10). Interacting with Bluetooth devices on the Web. Retrieved January 22, 2019, from Google Developer: https://developers.google.com/web/updates/2015/07/interact-with-ble-dev…

Bigelow, S. J., Carr, J. J., & Winder, S. (2001). Understanding telephone electronics (fourth edition). Boston: Newnes.

Bluetooth Special Interest Group Inc. (2018b, September 29). Qualification Listing Fees. Retrieved from Bluetooth Technology Website: https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/qualification-listing/…

Bluetooth Special Interest Group Inc. (2018c). Bluetooth Market Update 2018. Retrieved November 10, 2018, from Bluetooth Technology Website: https://www.bluetooth.com/markets/

Bluetooth Special Interest Group inc. (2016, December 6). Specification of the Bluetooth System, v5.0. Retrieved October 2018, from Bluetooth Technology Website: https://www.bluetooth.org/DocMan/handlers/DownloadDoc.ashx?doc_id=421043

Bose, A., & Foh, C. H. (2007). A practical path loss model for indoor WiFi positioning enhancement. Information, Communications & Signal Processing, 2007 6th International Conference (pp. 1-5). Singapore: IEEE. doi:10.1109/ICICS.2007.4449717

Bulten, W., Rossum, A., & Haselager, W. (2016). Human SLAM, Indoor Localisation of Devices and Users. 2016 IEEE First International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI), (pp. 211-222). doi:10.1109/IoTDI.2015.19

Bureau International des Poids et Mesures. (1983). 17e Conférence Générale. Sèvres: BIPM.

Cisco Systems Inc. (2007, February 27). Omni Antenna vs. Directional Antenna. Retrieved February 6, 2019, from Cisco.com Worldwide: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless-mobility/wireless-l…

Dissanayake, M. G.-W. (2001). A solution to the simultaneous localization and map building (SLAM) problem. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 229-241.

Dong, Q., & Dargie, W. (2012). Evaluation of the Reliability of RSSI for Indoor Localization. In None (Ed.), International Conference on Wireless Communications in Underground and Confined Areas. Clermont Ferrand: IEEE. doi:10.1109/ICWCUCA.2012.6402492

Einstein, A. (1905). Zur elektrodynamik bewegter körper. Annalen der physik. doi:10.1002/andp.19053221004

Espressif Systems Ltd. (2018a). ESP32 Series Datasheet. Retrieved November 1, 2018, from Espressif Systems - Wi-Fi and Bluetooth chipsets and solutions: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datas…

Espressif Systems Ltd. (2018b). Get Started — ESP-IDF Programming Guide documentation, v3.2-dev-1418-g76fcee5. Retrieved October 26, 2018, from https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/get-started/index…

Espressif Systems Ltd. (2019a). ESP-IDF Programming Guide, ad3b820e. Retrieved September 25, 2018, from Documents | Espressif Systems: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/

Espressif Systems Ltd. (2019b). Arduino core for ESP32 WiFi chip. Retrieved March 10, 2019, from GitHub: https://github.com/espressif/arduino-esp32

European Union Agency for Network and Information Security. (2009, July 22). Health Insurance Portability and Accountability Act - ENISA. Retrieved from ENISA: https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-manageme…

European Union Agency for Network and Information Security. (2018, May 28). Data Protection - ENISA. Retrieved from ENISA: https://www.enisa.europa.eu/topics/data-protection

Faragher, R., & Harle, R. (2015, November). Location Fingerprinting With Bluetooth Low Energy Beacons. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 33(11), 2418-2428. doi:10.1109/JSAC.2015.2430281

Fette, I., & Melnikov, A. (2011). The WebSocket Protocol. (No. RFC 6455). doi:10.17487/RFC6455

Fonticons, Inc. (2019). Font Awesome. Retrieved April 9, 2019, from https://fontawesome.com/

Gao, V. (2015, September 21). Proximity And RSSI. Retrieved October 22, 2018, from Bluetooth Technology Website: https://blog.bluetooth.com/proximity-and-rssi

Gatwick Airport Press Office. (2017, May 25). Gatwick Media Centre – Gatwick installs 2000 indoor navigation beacons enabling augmented reality wayfinding. Retrieved from Gatwick Media Centre: http://www.mediacentre.gatwickairport.com/press-releases/2017/17_05_25_…

Gauer, C. (2015). Delivering Location Based Services with Cisco Enterprise Mobility Services Platform. Cisco Connect. Dubai. Retrieved October 21, 2018, from https://www.cisco.com/web/offer/emear/38586/images/Presentations/P7.pdf

Google LLC. (2018a, 10). Beacons | Google Developer. Retrieved from https://developers.google.com/beacons/

Google LLC. (2018b, August 23). Web Bluetooth API - Chrome Platform Status. Retrieved January 16, 2019, from Chrome Platform Status: https://www.chromestatus.com/feature/5264933985976320

Hansen, R., Wind, R., Jensen, C., & Thomsen, B. (2003, May 18-20). Seamless Indoor/Outdoor Positioning Handover for. 2009 Tenth International Conference on Mobile Data Management: Systems, Services and Middleware, 267-272. doi:10.1109/MDM.2009.39

HiveMQ. (2015, February 16). MQTT Essentials Part 6: Quality of Service 0, 1 & 2. Retrieved November 15, 2018, from HiveMQ - Enterprise ready MQTT to move your IoT data: https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-6-mqtt-quality-of-serv…

infsoft GmbH. (2018). Indoor Navigation using Beacons. Retrieved May 28, 2019, from Indoor Navigation, Indoor Positioning and Indoor Tracking by infsoft: https://www.infsoft.com/technology/sensors/bluetooth-low-energy-beacons

Jami, I., Ali, M., & Ormondroyd, R. M. (1999). Comparison of Methods of Locating and Tracking Cellular Mobiles. IEE Colloquium Novel Methods of Location and Tracking of Cellular Mobiles and their System Applications. IET. doi:10.1049/ic:19990238

Kha Hoang, M., Schmitz, S., Drueke, C., Hai Tran Vu, D., Schmalenstroeer, J., & Haeb-Umbach, R. (2013, March 20-21). Server based Indoor Navigation Using RSSI and Inertial Sensor Information. 2013 10th Workshop on Positioning, Navigation and Communication (WPNC), 1-6. doi:10.1109/WPNC.2013.6533263

Lee, S.-H., Lim, I.-K., & Lee, J. (2016, March). Method for Improving Indoor Positioning Accuracy Using Extended Kalman Filter. Mobile Information Systems, 2016, 15. doi:10.1155/2016/2369103}

Lehtimaki, S. (2018). Understanding Advanced Bluetooth Angle Estimation Techniques for Real-Time Locationing. Embedded World. Nürnberg.

Levy, S. D. (2016). The Extended Kalman Filter: An Interactive Tutorial for Non-Experts. Retrieved October 10, 2018, from Simon's home page: https://home.wlu.edu/~levys/kalman_tutorial/

Lindemann, A., Schnor, B., Sohre, J., & Vogel, P. (2016). Indoor Positioning: A Comparison of WiFi and Bluetooth Low Energy for Region Monitoring. HEALTHINF, 314-324.

Monaca & Onsen UI Team. (2019). Angular 2+ - Onsen UI. Retrieved 2018, from Onsen UI 2: Beautiful HTML5 Hybrid Mobile App Framework and Tools - Onsen UI: https://onsen.io/v2/guide/angular2/

Node.js Foundation. (2019). Node.js. Retrieved October 20, 2018, from https://nodejs.org/en/

Norman, G. V. (1999). Design guidelines for landmarks to support navigation in virtual environments. SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 278-285). New York: ACM. doi:10.1145/302979.303062

OASIS. (2014, October 29). MQTT Specification. Retrieved October 30, 2018, from MQTT: http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf

Oosterlinck, D., Benoit, D. F., Baecke, P., & Van de Weghe, N. (2017). Bluetooth Tracking of Humans in an Indoor Environment: An Application to Shopping Mall Visits. Applied geography, 78, 55-65. doi:10.1016/j.apgeog.2016.11.005

Oxford University Press. (2019). Navigation. Retrieved from Oxford Online Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/navigation

Partezis. (2010). Het Klinisch WerkStation (KWS): de GPS van de bedrijfsmatige geneeskunde in actie. Healthcare Executive(53).

Pathak, O., Palaskar, P., Palkar, R., & Tawari, M. (2014, April). Wi-Fi Indoor Positioning System Based on RSSI Measurements from Wi-Fi Access Points–A Tri-lateration Approach. International Journal of Scientific & Engineering Research, 5(4).

Pur3 Ltd. (2017). Frequently Asked Questions - Espruino. Retrieved October 26, 2018, from Espruino: https://www.espruino.com/FAQ#what-is-espruino-

Roberts, J. (2017). Privacy and robot vacuum cleaner. Retrieved November 10, 2018, from Vacuums Guide: https://www.vacuumsguide.com/privacy-robot-vacuum-cleaners/

Ruhr-Universitaet-Bochum. (2015). Personal navigation: How we know where we are. Science Daily.

Schaefer, J. (2018, November 28). Trilateration Versus Triangulation for Indoor Positioning. Retrieved November 29, 2018, from Leverege: https://www.leverege.com/blogpost/trilateration-vs-triangulation

Sung, Y. (2016, November). RSSI-Based Distance Estimation Framework Using a Kalman Filter for Sustainable Indoor Computing Environments. Sustainability, 8(11), 1136. doi:10.3390/su8111136

Taylor, E. G. (1971). The Story of Navigation - The Haven-Finding Art, A History of Navigation from Odysseus to Captain Cook. London: Hollis and Carter Ltd. doi:10.1017/S0373463300040364

Test-Aankoop. (2018, April 5). Kies het beste kanaal voor je wifisignaal. Retrieved May 24, 2019, from Test Aankoop, een halve eeuw consumentenbescherming: https://www.test-aankoop.be/hightech/telecom/dossier/kies-het-beste-kan…

The Institute of Electrical and Electronic Engineers. (2010). Information technology Real-time locating systems (RTLS) - Part 5: Chirp spread spectrum (CSS) at 2,4 GHz air interface.

The Office of the Secretary of Defense. (2008). Section A.3 Coverage. In GPS Standard Positioning Service (SPS) Performance Standard (4th edition) (pp. A4-A6). Washington.

Torres-Sospedra, J., Avariento, J., Rambla, D., Montoliu, R., Casteleyn, S., Benedito-Bordonau, M., . . . Huerta, J. (2015). Enhancing integrated indoor/outdoor mobility in a smart campus. International Journal of Geographical Information Science, 29(11), 1955-1968. doi:10.1080/13658816.2015.1049541

Trevisani, E., & Vitaletti, A. (2004). Cell-ID location technique, limits and benefits: an experimental study. Sixth IEEE Workshop on Mobile Computing Systems and Applications (pp. 51-60). Cumbria: IEEE. doi:10.1109/MCSA.2004.9

Ugave, V. A. (2014). Smart indoor localization using machine learning techniques. Colorado: Doctoral dissertation, Colorado State University. Retrieved from http://hdl.handle.net/10217/84567

UZ Brussel. (2018). Universitair Ziekenhuis Brussel. Retrieved November 11, 2018, from http://www.uzbrussel.be/u/view/en/17362-Home.html

Van de Wynckel, M. (2016, October 26). How easy is it to hack my WiFi light bulb? Retrieved October 26, 2016, from Medium – a place to read and write big ideas and important stories: https://medium.com/@Maximvdw/how-easy-is-it-to-hack-my-wifi-light-bulb-…

Veness, C. (2011). Calculate distance and bearing between two Latitude/Longitude points using Haversine formula in JavaScript. Movable Type Scripts. Retrieved November 26, 2018, from https://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html

Wang, Y., Yang, X., Zhao, Y., Liu, Y., & Cuthbert, L. (2013). Bluetooth positioning using RSSI and triangulation methods. Consumer Communications and Networking Conference (CCNC) (pp. 837-842). IEEE. doi:10.1109/CCNC.2013.6488558

Wetzker, U., Splitt, I., Zimmerling, M., & Römer, K. (2016). Troubleshooting Wireless Coexistence Problems in the Industrial Internet of Things. 14th IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC), At Paris, France. doi:10.1109/CSE-EUC-DCABES.2016.167

Wikipedia. (2019a, February 7). Floyd–Warshall algorithm - Wikipedia. Retrieved February 1, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Floyd%E2%80%93Warshall_algorithm

Wikipedia. (2019b, April 2). Electromagnetic hypersensitivity - Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_hypersensitivity

Wikipedia. (2019c, May 20). Representational state transfer - Wikipedia. Retrieved May 26, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

Zandbergen, P. A., & Barbeau, S. J. (2011). Positional accuracy of assisted GPS data from high-sensitivity GPS-enabled mobile phones. The Journal of Navigation, 64(3), 381-399. doi:10.1017/S0373463311000051

Universiteit of Hogeschool
Master in de Toegepaste Informatica
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Prof. Dr. Olga De Troyer
Kernwoorden
https://twitter.com/MVdWSoftware
Share this on: