Wie Hebben Journalisten het liefst: Rechtse Rakkers of Bosbrossers?

Bastiaan
De Groote

Klimaatjongeren krijgen meer sympathie dan flamingante jeugd. Dat blijkt althans uit een masterproef, afgelegd aan de KU Leuven. Masterstudent Bastiaan De Groote onderzocht ruim 350 artikels uit De Standaard en Het Laatste Nieuws.

 

Vooringenomenheid

“De linkse leugenpers” die “manifeste leugens” verspreidt, het wordt vaak in de mond genomen door rechtse militanten. Wat is er echt van aan? Voor een masterproef onderzocht Bastiaan De Groote, een masterstudent in de Bedrijfscommunicatie, ruim 350 artikels die over Schild en Vrienden of Youth for Climate gaan. Op deze manier kan de vooringenomenheid die journalisten zouden hebben als ze over één van deze groeperingen praten in kaart gebracht kunnen worden.

 

Salonfascisten en enthousiaste bendes

In zowel Het Laatste Nieuws als De Standaard blijkt dat de journalisten meer sympathie hebben voor de bosbrossers dan voor Schild en Vrienden. Dat geldt voor niet alleen voor opiniestukken, maar ook voor de reguliere verslaggeving. Kranten gaan sneller woordgroepen met een negatieve connotatie gebruiken voor de conservatieve, rechtse jongeren (“salonfascisten”) dan voor de progressieve, groene (“enthousiaste bende”). De enige uitzondering daarop zijn de lezersbrieven die Het Laatste Nieuws geregeld publiceert. De lezers van de publiekskrant hebben geen hoge dunk op van zowel Youth for Climate als Schild en Vrienden. Meer nog, deze lezersbrieven zijn nog het positiefst van iedereen over Dries van Langenhoves groepering.

 

Linkse leugenpers

Betekent dit dat de “linkse pers” er op uit is om gal te spuien over rechts? “Neen”, concludeert de thesis, “het is verkeerd om ervan uit te gaan dat Schild en Vrienden rechts als een geheel vertegenwoordigt en Youth for Climate links. Er is immers op beide groepen vanuit ‘hun eigen kamp’ commentaar gekomen”. Denk maar aan de socialistische Jinnih Beels die zei dat “bosbrossers nu wel eens zouden mogen stoppen”, of de veroordelingen van Schild en Vrienden door N-VA en Vlaams Belang na de PANO-reportage in september vorig jaar. “Verder mogen we ook niet vergeten dat Schild en Vrienden aangeklaagd wordt van illegale feiten, dat ze openlijk dweepten met geweld, en dat ze bedenkelijke figuren, als Victor Orbán, hebben ontmoet”. Logisch dus dat Schlid en Vrienden niet in het beste licht geschilderd. Er is dus een nog heleboel om mee rekening te houden dan enkel “links” en “rechts”. Om dat te onderzoeken, zouden dus vredelievende rechtse en agressieve linkse bewegingen onderzocht moeten worden.

Bibliografie

8. Bibliografie

Baron, D. P. (2006). Persistent media bias. Journal of Public Economics, 90(1-2), 1-36.

Bernstein, J. (2019). The new environmental paradigm scale: Reassessing the operationalization of contemporary environmentalism. The Journal of Environmental Education, 50(2), 73-83.

Bobbio, N. (1996). A Challenge to the Distinction. In N. Bobbio, Left & right: The significance of a political distinction (pp. 1-17). Cambridge: Polity Press.

Bobbio, N. (1996). Equality and Inequality. In N. Bobbio, Left & right: The significance of a political distinction (pp. 60-71). Cambridge: Polity Press.

Callewaert, C. (2018, december 10). ‘Mediaconcentratie is risico voor de democratie’. Retrieved from De Wereld Morgen: https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/12/10/mediaconcentratie-is-r…

Callewaert, C., Pieters, G., & De Gucht, V. (2004). Vlaamse kranten over geneeskunde en psychiatrie. Tijdschrift voor Geneeskunde, 60(2), 94-97.

Cauwenberghs, J., Jespers, N., & Bellis, S. (2018, Februari 15). ‘Ik schat de kans redelijk klein in dat dit een eerlijk gesprek is’. Veto.

Clemens, K. (2019, mei 19). Anuna De Wever blijft hoopvol, maar is vooral kwaad: 'Ik loop de benen vanonder mijn lijf. Wat doet de politiek?'. De Standaard.

Coe, K., Tewksbury, D., Bond, B. J., Drogos, K. L., Porter, R. W., Yahn, A., & Zhang, Y. (2008). Hostile News: Partisan Use and Perceptions of Cable News Programming. Journal of communication, 58(2), 201-219.

Coolsaet, R. (2012, maart 31). Gedachten leiden niet tot Terrorisme. De Morgen.

Dahlgreen, P., & Sparks, C. (1992). Journalism and Popular Culture. Londen: Sage Publications.

De Bens, E. &. (2007). De pers in België: Het verhaal van de Belgische dagbladpers: Gisteren, vandaag en morgen. Leuven: LannooCampus.

De Ceulaar, J. (2018, Maart 10). 'Ik word uitgescholden voor achterlijke neonazi'. De Morgen, p. 30.

De Graaf, D. (2019, Maart 8). Internationale Vrouwendag: "Als vrouwen stoppen, stopt de wereld met draaien". Retrieved from VRT NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/07/internationale-vrouwendag-als-v…

De Nef, K. (2019, mei 24). Anuna De Wever: “Bijna alle politieke partijen hebben mij gevraagd om bij hen aan te sluiten”. Metro.

De Wever, B. (2018, Oktober 2). Bart De Wever: “Onze identiteit vaart op het kompas van de Verlichting.”. Retrieved from N-VA: https://www.n-va.be/nieuws/bart-de-wever-onze-identiteit-vaart-op-het-k…

Delvaux, B. (2019, Februari 23). De nieuwe Antigones. De Standaard.

Desendere, J. (2018). False news in de Vlaamse kranten: een vergelijkende inhoudsanalyse van Het Laatste Nieuws en De Morgen. Masterproef aangeboden tot het behalen van de graad master in de communicatiewetenschappen. Leuven: KU Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen.

Devos, C. (2017). Ideologieën. In C. Devos, Een plattegrond van de macht (pp. 88-124). Gent: Academia Press.

Dewenter, R., & Heimeshof, U. (2015). More ads more revs: A note on media bias in review likelihood. Economic Modelling, 44, 156-161.

Drost, E. A. (2011). Validity and Reliability in Social Science Research. Education Researcg abd Perspectives, 38(1), 105-124.

Easterlin, R., & Crimmins, E. (1991). Private materialism, personal self-fulfilment, family life, and public interest. Public Opinon Quarterly, 55(4), 499-533.

Eccleshall, R. (2003). Conservatism. In R. Eccleshall, A. Finlayson, V. Geoghegan, M. Kenny, M. Lloyd, I. MacKenzie, & R. Wilford, Political ideologies: an introduction (pp. 47-69). Londen: Routeledge.

Eerd, v. I., & Hermes, B. (1998). Pluriform Amsterdam.

Encyclopædia Britannica. (2014, April 23). Environmental Justice. Retrieved from Britannica Academic: https://academic-eb-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/levels/collegiate/…

Encyclopædia Britannica. (2017, November 7). Conservatism. Retrieved from Britannica Academic: https://academic-eb-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/levels/collegiate/…

Encyclopædia Britannica. (2019, Januari 8). Environmentalism. Retrieved from Britannica Academic: https://academic-eb-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/levels/collegiate/…

Finlayson, A. (2003). Nationalism. In R. Eccleshall, A. Finlayson, V. Geoghegan, M. Kenny, M. Lloyd, I. MacKenzie, & R. Wilford, Political Ideologies: an introduction (pp. 97-118). Londen: Routledge.

Gantois, K. (2019, Januari 1). PLATFORM YOUTH 4 CLIMATE. Retrieved from Youth For Climate: https://youthforclimate.be/2019/01/31/platform-youth-4-climate/

Gray, J. (1993). An Agenda for Green Conservatism. In J. Gray, Beyond the New Right. Londen: Routledge.

Groseclose, T., & Milyo, J. (2005). A Measure of Media Bias. The Quarterly Journal of Economics, 120(4), 1191-1237.

Gunter, B. (2002). The quantitative research process. In K. B. Jensen, A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies (pp. 209-234). Abingdon: Taylor & Francis ltd/Books.

Gunther, A. C., & Schmitt, K. (2004). Mapping Boundaries of the Hostile Media Effect. Journal of Communication, 54(1), 55-70.

Gunther, A. C., Christen, C. T., Liebhart, J. J., & Chih-Yun Chia, S. (2001). Congenial Public, Contrary Press, and Biased Estimates of the Climate of Opinion. Public Opinion Quarterly, 65(3), 295-320.

Heylen, K. (2019, Februari 1). Wat Anuna (17) is voor Vlaanderen, is Adélaïde (18) voor Wallonië. Retrieved from VRT NWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/02/01/adelaide-charlier-18-trekker-va…

Heywood, A. (2017). Conservatism. In A. Heywood, Political Ideologies: An Introduction (pp. 62-94). Londen: Palgrave.

Heywood, A. (2017). Green Ideology. In A. Heywood, Political Ideologies: An introduction (pp. 245-273). Londen: Palgrave.

Heywood, A. (2017). Nationalism. In A. Heywood, Political Ideologies: An Introduction (pp. 163-193). Londen: Palgrave.

Heywood, A. (2017). Political ideologies and why they matter. In A. Heywood, Political Ideologies (pp. 1-23). Londen: Palgrave.

Hooghe, M. (2012). Jongeren en politiek: een onderzoek naar politieke socialisatie. In M. (. Hooghe, Jongeren, politiek en burgerschap: Politieke socialisatie bij Belgische jongeren (pp. 7-18). Leuven: Acco.

Jansen, C. (1987). Politiek en dagbladjournalistiek. Muiderberg: Coutinho.

Kenny, M. (2003). Ecologism. In R. Eccleshall, A. Finalyson, V. Geoghegan, M. Kenny, M. Llyod, I. MacKenzie, & R. Wilford, Political Ideologies: an introduction (pp. 151-180). Londen: Routeledge.

Kim, K. (2019). The Hostile Media Phenomenon: Testing the Effect of News Framing on Perceptions of Media Bias. Communication Research Reports, 36(1), 35-44.

Krugman, H. (1972). Why three exposures might be enough. Journal of advertising research, 12(6), 11-14.

KU Leuven. (2007, juli 7). Validiteit en betrouwbaarheid. Retrieved from KU Leuven: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: https://web.archive.org/web/20070707083700/http://ppw.kuleuven.be/FL/va…

Maerevoet, E. (2019, Januari 20). Anuna, Greta, Emma en Rahaf: Tienermeisjes schoppen de wereld een geweten. VRT NWS.

Maeseele, P., Pepermans, Y., Raeijmaekers, D., van der Steen, L., & Joye, S. (2014). Strijd om het klimaat? De beeldvorming over klimaatverandering tijdens de klimaattop te Cancún in Vlaamse kwaliteitskranten. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 42(3), 244-264.

McLellan, D. (1995). Ideology. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Niels, R. K., Newman, N., Fletcher, R., & Kalogeropoulos, A. (2019). Reuters Institute Digital News Report 2019. Oxford: Reuter Institute for the Study of Journalism.

Noppe, J., & Hellinckx, J. V. (2010). Polarisering en Radicalisering: een integrale preventieve aanpak. Gent: UGent.

N-VA. (2019, februari 23). V-dag ‘Energie en Ecologie’: Ecorealisme combineert ecologische vooruitgang met economische groei. Retrieved from N-VA: https://www.n-va.be/nieuws/v-dag-energie-en-ecologie-ecorealisme-combin…

O'Sullivan, N., Freeden, M., & Stears, M. (2013, Dec). Conservatism in The Oxford Handbook of Political Ideologies. Retrieved from Oxford Handbooks Online: https://www-oxfordhandbooks-com.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/view/10.10…

Pilbeam, B. (2003). Natural Allies? Mapping the Relationship between Conservatism and Environmentalism. Political Studies, 51(3), 490-508.

Putnam, R. (2000). In R. Putnam, Bowling Alone. New York: Simon & Schuster.

Quintelier, E., Vissers, S., & Hooghe, M. (2012). Zijn televisiekijkers slimmer, actiever en/of meer geïnteresseerd in politiek? Het verband tussen mediagebruik en politieke kennis, participatie en interesse. In M. Hooghe, Jongeren, politiek en burgerschap: Politieke socialisatie bij Belgische jongeren (pp. 49-62). Leuven: Acco.

Raeijmaekers, D., & Maeseele, P. (2014). Ideologisch pluralisme in Vlaamse nieuwsmedia: de Belgische regeringsformatie 2010-2011. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 42(2), 145-164.

Raworth, K. (2019). Donuteconomie: in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw. Amsterdam: Nieuw-Amsterdam.

Reynebau, M. (2019, Maart 23). Heilige Greta. De Standaard.

Roose, H., & Meuleman, B. (2014). Kwantitatieve Methodologie. In H. Roose, & B. Meuleman, Methodologie van de sociale wetenschappen: een inleiding (pp. 199-234). Gent: Academia Press.

Roose, H., & Meuleman, B. (2017). Bouwstenen en soorten sociaalwetenschappelijk onderzoek. In H. Roose, & B. Meuleman, Methodologie van de sociale wetenschappen, een inleiding (pp. 31-58). Gent: Academia Press.

Sander, T., & Putnam, R. (2010). Still Bowling Alone? The post-9/11 split. Journal of Democracy, 21(1), 9-16.

Schild en Vrienden. (2019, juli 12). @schildnvrienden. Retrieved from Twitter: https://twitter.com/schildnvrienden/status/1149747523046793216

Schild en Vrienden. (n.d.). Schld en Vrienden. Retrieved from Schild en Vrienden: https://schildenvrienden.com/

Schmid, A. (2004). Terrorism-the definitional problem. Case Western Reserve Journal of International Law, 36(2-3), 375.

Schmidt, A. (2013). Radiclisation, de-radicalisation, counter-radicalisation: A conceptual discussiona and literature review. ICCT Research Paper.

Segers, K., Caron, B., Vandaele, W., Brouwers, K., & Bajart, L. (2018, mei 18). Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van en toekomstgerivhte en mediumneutrale ondersteuning van onafhankelijke, kwalitatieve journalistiek. Brussel: Vlaams Parlement.

Shea, D., & Harris, R. (2006). Why bother? Because peer-to-peer programs can mobilize young voters. PS: Political Science Politics, 39(2), 341-45.

Stocken, G., & Matsa, K. E. (2017, April 27). Using Goofle Trends data for research? Here are 6 questions to ask. Retrieved from Pew Research Center: https://medium.com/@pewresearch/using-google-trends-data-for-research-h…

Stone, D. F. (2011). Ideological media bias. Journal of Economic Behavior & Orgnization, 78(3), 256-271.

Stouthuyzen, P. (1999). De vermeende verpulping van de kwaliteitskrant. Ons Erfdeel, 42(1), 337-345.

Teugels, E. (2016). Wat is radicalisme? In E. Teugels, En wat met de links radicale dreiging? De evolutie van het links radicalisme in België, Duitsland en Frankrijk (pp. 36-46). Gent: Thesis aan de UGent.

Tiffen, R. (2011). Has the gap between qualities and tabloids increased? Australian Journal of Communication, 38(2), 33-52.

Tillie, J. (2013). Gedeeld land. Het multicultureel ongemak van Nederland. Amsterdam: JM Meulenhoff.

Trump, D. J. (2017, juni 1). Statement by President Trump on the Paris Climate Accord . Retrieved from White House: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-tru…

Vallone, R., Ross, L., & Lepper, M. R. (1985). The hostile media phenomenon: biased perception and perceptions of media bias in coverage of the Beirut massacre. Journal of personality and socal psychology, 577-585.

Van Aelst, P., & Walgrave, S. (2002). New media, new movements? The role of the internet in shaping the anti-globalization movement. Information, Communication & Society, 5(4), 465-493.

Van Dale. (2015). Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal. Retrieved from Van Dale online: vowb.vandale.be

Van Dale. (2017). Van Dale. Retrieved from Van Dale Groot Woordenboek van Hedendaags Nederlands: https://vowb-vandale-be.kuleuven.ezproxy.kuleuven.be/zoeken/zoeken.do?t…

Van De Weyer, L. (2016). Concentratie en convergentie in het Vlaamse medialandschap. Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master of Science in de communicatiewetenschappen. Leuven: KU Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen.

Van Gessel, H. (1995). De Volkskrant: een beeld van een dagblad. Amsterdam: De Volkskrant.

Van Langenhove, D. (2019, Januari 9). Terzake. (K. Cools, Interviewer)

Van Langhenhove, D. (2019, april 2). @DVanLangenhove. Retrieved from Twitter: https://twitter.com/DVanLangenhove/status/1113049164231966721

Van Leuven, S., Annelore, D., & Raeymaeckers, K. (2014). Towards more balanced news access? A study on the impact of cost-cutting and Web 2.0 on the mediated public sphere. Journalism, 15(7), 850-867.

Vandenberghe, H., d'Haenens, L., & Van Gorp, B. (2015). Demografische diversiteit in het Vlaamse perslandschap. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 43(2), 169-185.

Verheyden, T. (Director). (2018). Wie is Schild & Vrienden echt? [Motion Picture].

Vlaams Belang. (2017, oktober 20). Klimaatbeleid: Vlaams Belang roept op tot realisme. Retrieved from Vlaams Belang: https://www.vlaamsbelang.org/klimaatbeleid-vlaams-belang-roept-op-tot-r…

Vlaamse Regulator Van de Media. (2008). Mediaconcentratie in Vlaanderen. Brussel: Vlaamse Regulator Van de Media.

Vlaamse Regulator voor de Media. (2013). Mediaconcentratie in Vlaanderen: rapport 2013. Brussel: Vlaamse Regulator voor de Media.

Vlaamse Regulator Voor de Media. (2018). Mediaconcentratie in Vlaanderen. Brussel: Vlaamse Regulator Voor de Media.

Youth for Climate. (2019). Over YFC. Retrieved from Youth for Climate: https://youthforclimate.be/over-yfc/

Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal effects of mere exposure. Journal of personality and social Psychology, 9(2), 1-27.

 

Download scriptie (654.11 KB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Dr. Willem Joris