Van zee naar zoet water

Martijn
Bindels
  • Bart
    Medaer

Water is essentieel, niet alleen voor leven, maar ook voor de economie. De mens zou niet bestaan zonder water. De lampen zouden niet branden als er geen water was voor de koeling van energiecentrales. Helaas staat België, volgens recent onderzoek van het world resources institute, net zoals Spanje of Marokko, onder waterstress. Dat betekent dat België veel van zijn beschikbare drinkwater gebruikt. Dit kan opgelost worden door zuiniger te zijn met zoet water, zoals minder lang te douche of een zuiniger toilet te gebruiken. Maar wat ga je doen als in een land woont waar bijna geen zoet water beschikbaar is? Dan is er de mogelijkheid om het zout en water te scheiden uit zeewater, ook gekend als water ontzilting.

Drinkwater van zeewater

Water ontzilting wordt gedaan op twee manieren, namelijk via filtratie of via verdamping. Bij filtratie wordt een filter met zeer kleine poriën gebruikt die door middel van hoge druk het water doorlaat maar de zouten achterlaat in het zeewater. Omgekeerde osmose is de naam van deze welbekende filtratietechniek. Bij verdamping wordt water verdampt, en wordt het waterdamp terug vloeibaar gemaakt via condensatie. Helaas verbruiken filtratie en verdamping veel energie, het ene door de hoge hydraulische drukken en het andere door de verdampingswarmte van water. Hierdoor is water ontzilting een grote bron van broeikasgassen aangezien er meestal fossiele brandstoffen als energiebron wordt gebruikt.

Alternatieve methode van ontzilting

Membraan destillatie is een opkomende technologie die een combinatie is van filtratie en verdamping. Deze techniek gebruikt geen hydraulische druk, maar gebruikt een verschil van dampdruk. De dampdruk is de druk die de waterdamp uitoefent op zijn omgeving. De waterdamp gaat via een semipermeabel hydrofoob membraan naar een koude omgeving waar de waterdamp condenseert tot drinkwater. Een semipermeabel hydrofoob membraan laat alleen gassen (zoals waterdamp) door, en geen vloeistoffen of vaste stoffen. Hierdoor blijft aan de ene kant van de membraan het zeewater maar bevindt zich aan de andere kant het schone water. Samengevat is bij membraan destillatie niet de hydraulische druk, maar het temperatuurverschil over het membraan de drijvende kracht. Een schematische weergave is te zien in figuur 1.

Een voordeel van membraan destillatie is dat het water niet tot het kookpunt wordt opgewarmd. Dit betekent dat deze techniek gebruikt kan worden met restwarmte of afvalwarmte. Restwarmte is een warmte die dicht in de buurt is van omgevingstemperatuur en wordt voornamelijk geloosd. Deze restwarmte komt meestal van een proces dat hoge temperaturen gebruikt, zoals de productie van energie of in de chemische industrie. Naast restwarmte kan deze warmte ook van hernieuwbare energie komen, zoals van wind. Vooral de toepassingen met warmte van de zon zijn zeer interessant. Zeewater kan via zonnespiegels door de zon opgewarmd worden. Dit resulteert in een proces dat weinig tot geen CO2 uitstoot. Een nadeel van de meeste vormen van hernieuwbare energie is dat er geen constante productie is van warmte. Er kan bijvoorbeeld een wolk voor de zon komen. Een openstaande vraag is hoeveel water er via membraan destillatie geproduceerd kan worden bij niet constante condities.

Modelleren van membraan destillatie

Membraan destillatie is al eerder succesvol gemodelleerd, echter was dit op constante condities. Met constant bedoelen we dat er niks veranderd over de tijd. Helaas kan dit niet worden toegepast bij situaties die niet statisch zijn, zoals bij zonne-energie. Om de hoeveelheid water productie te modelleren bij niet constante omstandigheden zijn er drie modellen opgesteld. Het eerste model is gebaseerd op de wetten van de natuur. Net zoals de welbekende tweede wet van newton (actie-reactie) zijn er ook wetten die membraan destillatie in bedwang houden.

Het tweede model is gebaseerd op een proces dat zich soortgelijk gedraagt als het gedrag van membraan destillatie. Een voorbeeld van dit soort modellering is zoals een stoplicht kan beschreven worden als een kraan. Als het stoplicht uit is, of de kraan dicht is, dan is er geen doorstroming van verkeer of van vloeistof. Als de kraan open is, dan kan de vloeistof wel door de kraan stromen, net zoals het stoplicht dat op groen staat.

Het derde model is gebaseerd op een al bestaand constant model. Bij het derde model wordt het niet constant verloop gesplitst in meerdere constante stukken. Hierdoor wordt het niet constante benaderd met het constante. Elk model werd geïmplementeerd in software en uitgerekend met behulp van computers.

Validatie van de simulaties

Om de drie modellen met elkaar te vergelijken zijn er meerder testen uitgevoerd om de modellen te valideren. Dit was gedaan met de marktleider in membraan destillatie, Aqua|still in Sittard. De testopstelling is te zien in figuur 2.

Om een zo groot mogelijke dynamische reactie te krijgen is het nodig om van een laag naar een hoge hoeveelheid waterproductie te gaan. Dit wordt gedaan door een groot verschil aan temperaturen te leveren, wat een groot verschil in water productie oplevert. Aangezien de thermische traagheid van één machine te groot is, zijn er twee machines gebruikt. Deze twee machines werden aan elkaar gekoppeld. Eentje werkte op lage water productieomstandigheden en werkte op een hoge water productie parameters.

Simply the best

In figuur 3  zijn de resultaten van de validatie te zien.

Hoe dichter de bolletjes bij schuine lijn komen, hoe beter het model is. Zoals te zien is in  figuur 3, komt het derde model, met de zwarte bolletjes, het beste overeen met de realiteit. Daarnaast is deze het simpelste te implementeren in software. Het derde model kan dus gebruikt worden om membraan destillatie te berekenen op niet constante situaties.

l

k

Bibliografie

[1] E. Holbrook, “Water, Water Everywhere . . . But Not Enough for Business,” Risk Manag., vol. 56, no. 5, p. 20, 2009.

[2] P. Fournier, Potable Water, vol. 30, no. 10–12. Cham: Springer International Publishing, 2014.

[3] G. Amy et al., “Membrane-based seawater desalination: Present and future prospects,” Desalination, vol. 401, pp. 16–21, 2017.

[4] J. R. Werber, A. Deshmukh, and M. Elimelech, “Can batch or semi-batch processes save energy in reverse-osmosis desalination?,” Desalination, vol. 402, pp. 109–122, 2017.

[5] T. Y. Cath, A. E. Childress, and M. Elimelech, “Forward osmosis: Principles, applications, and recent developments,” J. Memb. Sci., vol. 281, no. 1–2, pp. 70–87, 2006.

[6] A. Kumar, A. Rashmi, A. Agarwal, T. Gupta, B. Ram, and G. Editors, Seawater Desalination. 2009.

[7] I. Hitsov, PhD Dissertation: Model-based analysis and optimization of membrane distillation. 2017.

[8] B. K. Pramanik, Y. Gao, L. Fan, F. A. Roddick, and Z. Liu, “Antiscaling effect of polyaspartic acid and its derivative for RO membranes used for saline wastewater and brackish water desalination,” Desalination, vol. 404, pp. 224–229, 2017.

[9] B. Vander and B. Advisor, “Optimization of the Membrane Sublayer for Development of Reverse Osmosis Membranes with Improved Fouling Resistance,” no. September, 2011.

[10] W. Li, B. Van der Bruggen, and P. Luis, “Integration of reverse osmosis and membrane crystallization for sodium sulphate recovery,” Chem. Eng. Process. Process Intensif., vol. 85, pp. 57–68, 2014.

[11] M. Wilf, “Fundamentals of RO-NF technology,” Anim. Genet., vol. 39, no. 5, pp. 7–8, 2008.

[12] L. Birnhack, N. Voutchkov, and O. Lahav, “Fundamental chemistry and engineering aspects of post-treatment processes for desalinated water-A review,” Desalination, vol. 273, no. 1, pp. 6–22, 2011.

[13] S. Lin and M. Elimelech, “Kinetics and energetics trade-off in reverse osmosis desalination with different configurations,” Desalination, vol. 401, pp. 42–52, 2017.

[14] K. T, W. J, Y. MA, and S. H, “Edelight,” vol. 120, pp. 1479–1489, 1996.

[15] B. Van der Bruggen, “Desalination by distillation and by reverse osmosi - trends towards the future,” Membr. Technol., no. February, pp. 6–9, 2003.

[16] L. Eykens, “PhD Dissertation: A comprehensive study of membrane distillation: membrane development, configuration assessment and applications,” p. 244, 2017. [17] D. Winter, A Thermodynamic , Technological and Technological and Economic Analysis. 2014.

[18] A. Alkhudhiri, N. Darwish, and N. Hilal, “Membrane distillation: A comprehensive review,” Desalination, vol. 287, pp. 2–18, 2012.

[19] I. Hitsov, K. De Sitter, C. Dotremont, P. Cauwenberg, and I. Nopens, “Full-scale validated Air Gap Membrane Distillation (AGMD) model without calibration parameters,” 90 J. Memb. Sci., vol. 533, no. April, pp. 309–320, 2017.

[20] A. Ruiz-aguirre, D.-C. Alarcón-Padilla, and G. Zaragoza, “Productivity analysis of two spiral-wound membrane distillation prototypes coupled with solar energy,” Desalin. Water Treat., vol. 55, no. 10, pp. 2777–2785, 2015.

[21] M. Khayet, “Treatment of radioactive wastewater solutions by direct contact membrane distillation using surface modified membranes,” Desalination, vol. 321, pp. 60–66, 2013.

[22] X. Wen, F. Li, B. Jiang, X. Zhang, and X. Zhao, “Effect of surfactants on the treatment of radioactive laundry wastewater by direct contact membrane distillation,” J. Chem. Technol. Biotechnol., vol. 93, no. 8, pp. 2252–2261, 2018.

[23] S. Nene, S. Kaur, K. Sumod, B. Joshi, and K. S. M. S. Raghavarao, “Membrane distillation for the concentration of raw cane-sugar syrup and membrane clarified sugarcane juice,” Desalination, vol. 147, no. 1–3, pp. 157–160, 2002.

[24] C. A. Quist-Jensen et al., “Direct contact membrane distillation for the concentration of clarified orange juice,” J. Food Eng., vol. 187, pp. 37–43, 2016.

[25] N. E. Koeman-Stein, R. J. M. Creusen, M. Zijlstra, C. K. Groot, and W. B. P. van den Broek, “Membrane distillation of industrial cooling tower blowdown water,” Water Resour. Ind., vol. 14, pp. 11–17, Jun. 2016.

[26] A. Venkatesan and P. C. Wankat, “Produced water desalination: An exploratory study,” Desalination, vol. 404, pp. 328–340, 2017.

[27] U. K. Kesieme and H. Aral, “Application of membrane distillation and solvent extraction for water and acid recovery from acidic mining waste and process solutions,” J. Environ. Chem. Eng., vol. 3, no. 3, pp. 2050–2056, 2015.

[28] W. G. Shim, K. He, S. Gray, and I. S. Moon, “Solar energy assisted direct contact membrane distillation (DCMD) process for seawater desalination,” Sep. Purif. Technol., vol. 143, pp. 94–104, 2015.

[29] M. R. Qtaishat and F. Banat, “Desalination by solar powered membrane distillation systems,” Desalination, vol. 308, pp. 186–197, 2013.

[30] G. Zaragoza, J. A. Andrés-Mañas, and A. Ruiz-Aguirre, “Commercial scale membrane distillation for solar desalination,” npj Clean Water, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2018.

[31] A. Ruiz-Aguirre, M. I. Polo-López, P. Fernández-Ibáñez, and G. Zaragoza, “Assessing the validity of solar membrane distillation for disinfection of contaminated water,” Desalin. Water Treat., vol. 55, no. 10, pp. 2792–2799, 2015.

[32] A. Ruiz-Aguirre, J. A. Andrés-Mañas, J. M. Fernández-Sevilla, and G. Zaragoza, “Experimental characterization and optimization of multi-channel spiral wound air gap membrane distillation modules for seawater desalination,” Sep. Purif. Technol., vol. 205, no. May, pp. 212–222, 2018.

[33] H. Chang, G. B. Wang, Y. H. Chen, C. C. Li, and C. L. Chang, “Modeling and optimization of a solar driven membrane distillation desalination system,” Renew. Energy, vol. 35, no. 12, pp. 2714–2722, 2010.

[34] K. Rahaoui et al., “Sustainable Membrane Distillation Coupled with Solar Pond,” Energy Procedia, vol. 110, no. December 2016, pp. 414–419, 2017.

[35] K. Nakoa, K. Rahaoui, A. Date, and A. Akbarzadeh, “An experimental review on coupling of solar pond with membrane distillation,” Sol. Energy, vol. 119, pp. 319–331, 2015.

[36] F. Suárez, S. W. Tyler, and A. E. Childress, “A theoretical study of a direct contact membrane distillation system coupled to a salt-gradient solar pond for terminal lakes reclamation,” Water Res., vol. 44, no. 15, pp. 4601–4615, 2010. 91

[37] H. Chen, Z. Ye, and W. Gao, “A desalination plant with solar and wind energy,” in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2013, vol. 52, no. TOPIC 7.

[38] M. Gryta, “The concentration of geothermal brines with iodine content by membrane distillation,” Desalination, vol. 325, pp. 16–24, 2013.

[39] A. E. Kabeel, M. Abdelgaied, and E. M. S. El-Said, “Study of a solar-driven membrane distillation system: Evaporative cooling effect on performance enhancement,” Renew. Energy, vol. 106, pp. 192–200, 2017.

[40] E. Ali, “Dynamic analysis and modeling of direct contact membrane distillation for water desalination during startup using linear system theory,” Chem. Eng. Process. - Process Intensif., vol. 136, no. November 2018, pp. 17–27, 2019.

[41] F. Eleiwi, N. Ghaffour, A. S. Alsaadi, L. Francis, and T. M. Laleg-Kirati, “Dynamic modeling and experimental validation for direct contact membrane distillation (DCMD) process,” Desalination, vol. 384, pp. 1–11, 2016.

[42] A. M. Karam, A. S. Alsaadi, N. Ghaffour, and T. M. Laleg-Kirati, “Analysis of direct contact membrane distillation based on a lumped-parameter dynamic predictive model,” Desalination, vol. 402, pp. 50–61, 2017.

[43] R. Porrazzo, A. Cipollina, M. Galluzzo, and G. Micale, “A neural network-based optimizing control system for a seawater-desalination solar-powered membrane distillation unit,” Comput. Chem. Eng., vol. 54, pp. 79–96, 2013.

[44] E. Guillen-Burrieza, A. Ruiz-Aguirre, G. Zaragoza, and H. A. Arafat, “Membrane fouling and cleaning in long term plant-scale membrane distillation operations,” J. Memb. Sci., vol. 468, pp. 360–372, 2014.

[45] H. W. Chung, J. Swaminathan, D. M. Warsinger, and J. H. Lienhard V, “Multistage vacuum membrane distillation (MSVMD) systems for high salinity applications,” J. Memb. Sci., vol. 497, pp. 128–141, 2016.

[46] M. H. Sharqawy, J. H. Lienhard, and S. M. Zubair, “Thermophysical properties of seawater: a review of existing correlations and data,” Desalin. Water Treat., vol. 16, no. 1–3, pp. 354–380, Apr. 2010.

[47] K. G. Nayar, M. H. Sharqawy, L. D. Banchik, and J. H. Lienhard, “Thermophysical properties of seawater: A review and new correlations that include pressure dependence,” Desalination, vol. 390, pp. 1–24, 2016.

[48] D. M. Warsinger, J. Swaminathan, L. L. Morales, and J. H. Lienhard V, “Comprehensive condensation flow regimes in air gap membrane distillation: Visualization and energy efficiency,” J. Memb. Sci., vol. 555, no. February, pp. 517–528, 2018.

[49] Biomath, “Setup for measurement of the condensate layer thickness,” 2016. [Online]. Available: http://bit.ly/2gppI0A.

[50] Biomath, “Air gap condensation in membrane distillation,” 2016. [Online]. Available: http://bit.ly/2gIgoDg.

[51] I. Hitsov, L. Eykens, W. De Schepper, K. De Sitter, C. Dotremont, and I. Nopens, “Fullscale direct contact membrane distillation (DCMD) model including membrane compaction effects,” J. Memb. Sci., vol. 524, no. November 2016, pp. 245–256, 2017.

[52] M. Bindels, N. Brand, and B. Nelemans, “Modeling of semibatch air gap membrane distillation,” Desalination, vol. 430, no. December 2017, pp. 98–106, 2018.

[53] D. M. Warsinger, J. Swaminathan, E. Guillen-Burrieza, H. A. Arafat, and J. H. Lienhard V, “Scaling and fouling in membrane distillation for desalination applications: A review,” Desalination, vol. 356, pp. 294–313, 2015.

[54] A. S. Alsaadi et al., “Modeling of air-gap membrane distillation process: A theoretical 92 and experimental study,” J. Memb. Sci., vol. 445, pp. 53–65, 2013.

[55] A. Hagedorn, G. Fieg, D. Winter, J. Koschikowski, A. Grabowski, and T. Mann, “Membrane and spacer evaluation with respect to future module design in membrane distillation,” Desalination, vol. 413, pp. 154–167, 2017.

[56] A. R. Da Costa, A. G. Fane, and D. E. Wiley, “Spacer characterization and pressure drop modelling in spacer-filled channels for ultrafiltration,” J. Memb. Sci., vol. 87, no. 1– 2, pp. 79–98, Feb. 1994.

[57] M. C. García-Payo and M. A. Izquierdo-Gil, “Thermal resistance technique for measuring the thermal conductivity of thin microporous membranes,” J. Phys. D. Appl. Phys., vol. 37, no. 21, pp. 3008–3016, 2004.

[58] I. Hitsov et al., “Calibration and analysis of a direct contact membrane distillation model using Monte Carlo filtering,” J. Memb. Sci., vol. 515, pp. 63–78, 2016.

[59] A. Bahmanyar, M. Asghari, and N. Khoobi, “Numerical simulation and theoretical study on simultaneously effects of operating parameters in direct contact membrane distillation,” Chem. Eng. Process. Process Intensif., vol. 61, pp. 42–50, 2012.

[60] A. Cipollina, M. G. Di Sparti, A. Tamburini, and G. Micale, “Development of a Membrane Distillation module for solar energy seawater desalination,” Chem. Eng. Res. Des., vol. 90, no. 12, pp. 2101–2121, 2012.

[61] M. Qtaishat, T. Matsuura, B. Kruczek, and M. Khayet, “Heat and mass transfer analysis in direct contact membrane distillation,” Desalination, vol. 219, no. 1–3, pp. 272–292, 2008.

[62] I. Hitsov, T. Maere, K. De Sitter, C. Dotremont, and I. Nopens, “Modelling approaches in membrane distillation: A critical review,” Sep. Purif. Technol., vol. 142, pp. 48–64, 2015.

[63] L. Martınez ́ -Dıez and M. . Vázquez ́ -González, “Temperature and concentration polarization in membrane distillation of aqueous salt solutions,” J. Memb. Sci., vol. 156, no. 2, pp. 265–273, 1999.

[64] R. E. Treybal, Mass-Transfer Operations, 3rd Edition. McGraw-Hill Book Co, 1981.

[65] N. Nagaraj, G. Patil, B. R. Babu, U. H. Hebbar, K. S. M. S. Raghavarao, and S. Nene, “Mass transfer in osmotic membrane distillation,” J. Memb. Sci., vol. 268, no. 1, pp. 48– 56, 2006.

[66] C. N. Singman, “Atomic volume and allotropy of the elements,” J. Chem. Educ., vol. 61, no. 2, p. 137, 2009.

[67] R. W. Field, H. Y. Wu, and J. J. Wu, “Multiscale modeling of membrane distillation: Some theoretical considerations,” Ind. Eng. Chem. Res., vol. 52, no. 26, pp. 8822–8828, 2013.

[68] D. U. Lawal and A. E. Khalifa, “Flux Prediction in Direct Contact Membrane Distillation,” Int. J. Mater. Mech. Manuf., vol. 2, no. 4, pp. 302–308, 2014.

[69] M. Khayet, A. Velázquez, and J. I. Mengual, “Modelling mass transport through a porous partition: Effect of pore size distribution,” J. Non-Equilibrium Thermodyn., vol. 29, no. 3, pp. 279–299, 2004.

[70] E. A. Mason and A. P. Malinauskas, Gas transport in porous media: Dusty-gas model. Elsevier Science Ltd, 1983.

[71] S. Srisurichan, R. Jiraratananon, and A. G. Fane, “Mass transfer mechanisms and transport resistances in direct contact membrane distillation process,” J. Memb. Sci., vol. 277, no. 1–2, pp. 186–194, 2006.

[72] M. Khayet, C. Cojocaru, and C. García-Payo, “Application of response surface 93 methodology and experimental design in direct contact membrane distillation,” Ind. Eng. Chem. Res., vol. 46, no. 17, pp. 5673–5685, 2007.

[73] M. Khayet, C. Cojocaru, and A. Baroudi, “Modeling and optimization of sweeping gas membrane distillation,” Desalination, vol. 287, pp. 159–166, 2012.

[74] A. Boubakri, A. Hafiane, and S. A. T. Bouguecha, “Application of response surface methodology for modeling and optimization of membrane distillation desalination process,” J. Ind. Eng. Chem., vol. 20, no. 5, pp. 3163–3169, 2014.

[75] S. Burke and D. Ph, “Computer Experiments : Space Filling Design and Gaussian Process Modeling,” no. September, 2018.

[76] V. R. Joseph, “Space-filling designs for computer experiments: A review,” Qual. Eng., vol. 28, no. 1, pp. 28–35, 2016.

[77] F. Wahl and F. Wahl, “Measuring the quality of maximin space-filling designs,” 2015.

[78] V. R. Joseph, E. Gul, and S. Ba, “Maximum projection designs for computer experiments,” Biometrika, vol. 102, no. 2, pp. 371–380, 2015.

[79] The R Foundation, “The R Project for Statistical Computing,” 2019. [Online]. Available: https://www.r-project.org/.

[80] V. R. Joseph, E. Gul, and S. Ba, “MaxPro: Maximum Projection Designs,” 2018. [Online]. Available: https://cran.r-project.org/web/packages/MaxPro/index.html. [Accessed: 06-Apr-2019].

[81] R. H. Myers, D. C. Montgomery, and C. M. Anderson-Cook, Response surface methodology: Process and product optimization using designed experiments. 2016.

[82] D. C. Montgomery, E. A. Peck, and G. G. Vining, Introduction to Linear Regression Analysis., vol. 43, no. 2. 2012.

[83] J. Pearl, Heuristics: Intelligent search strategies for computer problem solving, vol. 21, no. 2. 1984.

[84] D. P. Kroese, “Monte Carlo methods,” Wiley Period. Inc., p. 11, 2011. [85] E. K. Burke and Y. Bykov, “The late acceptance Hill-Climbing heuristic,” Eur. J. Oper. Res., vol. 258, no. 1, pp. 70–78, 2017.

[86] C. Storey, “Applications of a hill climbing method of optimization,” Chem. Eng. Sci., vol. 17, no. 1, pp. 45–52, 1962.

[87] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, Third Edit. 2007.

[88] S. Ledesma, J. Ruiz, and G. Garci, “Simulated Annealing Evolution,” Simulated Annealing - Adv. Appl. Hybridizations, 2012.

[89] L. M. R. Rere, M. I. Fanany, and A. M. Arymurthy, “Simulated Annealing Algorithm for Deep Learning,” Procedia Comput. Sci., vol. 72, pp. 137–144, 2015.

[90] M. Bindels and B. Medaer, “Numerical modelling and optimization of air gap membrane distillation: MATLAB code of simulated annealing, energy balance equations and thermal electical network.” [Online]. Available: https://git.io/fjG1b.

[91] H. W. Chung, M. David, J. H. Lienhard, V. M. Distillation, C. Applied, and E. December, “Membrane distillation model based on heat exchanger theory and configuration comparison.,” 2018.

[92] J. Zhang, S. Gray, and J. De Li, “Modelling heat and mass transfers in DCMD using compressible membranes,” J. Memb. Sci., vol. 387–388, no. 1, pp. 7–16, 2012.

[93] A. R. Kurdian, M. Bahreini, G. H. Montazeri, and S. Sadeghi, “Modeling of direct contact 94 membrane distillation process: Flux prediction of sodium sulfate and sodium chloride solutions,” Desalination, vol. 323, pp. 75–82, 2013.

[94] K. Charfi, M. Khayet, and M. J. Safi, “Numerical simulation and experimental studies on heat and mass transfer using sweeping gas membrane distillation,” Desalination, vol. 259, no. 1–3, pp. 84–96, 2010.

[95] A. M. Karam, “Reduced-Order Dynamic Modeling , Fouling Detection , and Optimal Control of Solar-Powered Direct Contact Membrane Distillation,” 2016.

[96] R. L. Ford, “Electrical analogues for heat exchangers,” Proc. IEE - Part B Radio Electron. Eng., vol. 103, no. 7, pp. 65–82, 2014.

[97] D. J. Murray-Smith, Testing and Validation of Computer Simulation Models: Principles, Methods and Applications. 2015.

Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Mekonnen Gebreslasie Gebrehiwot