Laat het gras maar groeien

Lotje
Vanhove

Biodivers paradijs

In Vlaanderen proberen we hardnekkig de klaver en paardenbloemen uit ons gazon te houden. In de Viroin Vallei (Namen) bestaat het ‘onkruid’ uit orchideeën en andere zeldzame bloemen. Maar wat als al deze kleine stukjes gazon, haagkanten en wegbermen samen een verschil maken voor de biodiversiteit aan planten in die regio?





In de Viroin Vallei zijn veel kalkgraslanden aanwezig. Deze graslanden zijn een walhalla voor kruidachtige planten in Europa. Vooral omdat deze gronden weinig bemest zijn, bevatten ze tot wel 30 of 40 plantensoorten per vierkante meter! Dit in tegenstelling tot onze landbouwgronden, die wel zwaar bemest zijn. De aanwezigheid van graslanden komt ook allerlei insectensoorten ten goede die worden aangetrokken door de kleurrijke vlaktes.



Versnippering

Maar deze paradijzen van biodiversiteit raken steeds meer geïsoleerd door versnippering van het landschap. De voornaamste oorzaken hiervoor zijn wegen, verkaveling en landbouw. De graslanden zijn als het ware omringd door grond bomvol bemesting, waar de zeldzame planten niet op kunnen groeien. Zo wordt de verspreiding van deze unieke plantensoorten in het landschap sterk bemoeilijkt. Een bom aan biodiversiteit, beperkt tot een eilandje. Een kleine speling van het lot, bijvoorbeeld een brand, is voldoende om deze zeldzame soorten voorgoed van de kaart te vegen.





Ik doorkruiste de Viroin Vallei om zowel oudere als gerestaureerde kalkgraslanden onder de loep te nemen. Ik zag dat er een verschil was in het aantal plantensoorten dat ze gemeen hadden. Op de oude graslanden waren meer soorten te vinden. Van de soorten die ze wél gemeen hadden, waren de aantallen hetzelfde. Dit wijst erop dat tal van plantensoorten er fysiek niet in slagen om die gerestaureerde graslanden te bereiken.





Groene infrastructuur

Maar wat hebben tuinen daarmee te maken? Dergelijke kleine stukjes grond kunnen kwalitatief genoeg zijn zodat zeldzame plantensoorten er zich kunnen nestelen. Veel van die plekken zoals tuinen kunnen samen een netwerk vormen. Zo kunnen planten die plekjes gebruiken als toevluchtsoorden en stapstenen om zich toch door het versnipperd landschap te verspreiden. Die kleine plaatsen die kansen bieden aan zeldzame planten worden ‘groene infrastructuur’ genoemd. Tot op vandaag is er weinig onderzoek of bewijs of deze groene infrastructuur de biodiversiteit en verbondenheid van de resterende kalkgraslanden ten goede komt. Daar wou ik verandering in brengen.





In mijn studie was het positief effect van een netwerk aan groene infrastructuur (een combinatie van tuinen, haagkanten, wegbermen en grasstroken) vooral te zien bij kalkgraslanden die na restauratie nog aan het herstellen waren. De extra input van plantensoorten vanuit de groene infrastructuur zorgt ervoor dat het herstellen sneller gaat. Het gerestaureerd kalkgrasland krijgt er sneller nieuwe plantensoorten bij. Het kan wel tot meer dan 100 jaar duren voor een kalkgrasland zijn top aan biodiversiteit bereikt! 





Hoe moet het verder?

In de volksmond luidt: “We weten pas wat we hebben als het weg is”. Nee, we weten nu al hoe belangrijk deze kalkgraslanden zijn. Deze vlaktes bieden veel ecosysteemdiensten aan die we vanzelfsprekend vinden zoals bestuiving, drinkwater, recreatie en genetische diversiteit van planten- en diersoorten. Als we deze kalkgraslanden en hun unieke flora willen bewaren, moet er meer groene infrastructuur komen in het landschap. Een goed excuus om het gras niet meer af te rijden. 

 

Bloeiend klokje







 

Bibliografie

Dries Adriaens. Spatio-temporal patterns of calcareous grassland fragmentation and consequences for plant species and communities. PhD thesis, KU Leuven, 2008.

Dries Adriaens, Olivier Honnay, and Martin Hermy. No evidence of a plant extinction debt in highly fragmented calcareous grasslands in Belgium. Biological Conservation, pages 212-224, 2006. doi: 10.1016/j.biocon.2006.06.006.

Anni Arponen, Risto K. Heikkinen, Riikka Paloniemi, Juha Pöyry, Jukka Similä, and Mikko Kuussaari. Improving conservation planning for semi-natural grasslands: Integrating connectivity into agri-environment schemes. Biological Conservation, 160:234-241, 2013. doi:10.1016/j.biocon.2013.01.018.

Gianmaria Bonari, Karel Fajmon, Igor Malenovský, David Zelený, Jaroslav Holuša, Ivana Jongepierová, Petr Kočárek, Ondřej Konvička, Jan Uřičář, and Milan Chytrý. Management of semi-natural grasslands benefiting both plant and insect diversity: The importance of heterogeneity and tradition. Agriculture, Ecosystems and Environment, 246:243-252, 2017. doi: 10.1016/j.agee.2017.06.010.

Dries Bonte, Hans Van Dyck, James M. Bullock, Aurélie Coulon, Maria Delgado, Melanie Gibbs, Valerie Lehouck, Erik Matthysen, Karin Mustin, Marjo Saastamoinen, Nicolas Schtickzelle, Virginie M. Stevens, Sofie Vandewoestijne, Michel Baguette, Kamil Barton, Tim G. Benton, Audrey Chaput-Bardy, Jean Clobert, Calvin Dytham, Thomas Hovestadt, Christoph M. Meier, Steve C. F. Palmer, Camille Turlure, and Justin M. J. Travis. Costs of dispersal. Biological Reviews, 87(2):290-312, may 2012. doi:10.1111/j.1469-185X.2011.00201.x.

B. Bossuyt, J. Butaye, and O. Honnay. Seed bank composition of open and overgrown calcareous grassland soils-a case study from Southern Belgium. Journal of Environmental Management, 79(4):364{371, 2006. doi: 10.1016/j.jenvman.2005.08.005.

Jan Butaye, Dries Adriaens, and Olivier Honnay. Conservation and restoration of calcareous grasslands: A concise review of the effects of fragmentation and management on plant species. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 9(2):111-118, 2005.ISSN 1370-6233.

Jane A Catford, Curtis C Daehler, Helen T Murphy, Andy W Sheppard, Britta D Hardesty, David A Westcott, Marcel Rejmánek, Peter J Bellingham, Jan Pergl, Carol C Horvitz, and Philip E Hulme. The intermediate disturbance hypothesis and plant invasions: Implications for species richness and management. Journal of PPEES Sources, 14:231-241, 2011. doi:10.1016/j.ppees.2011.12.002.43BIBLIOGRAPHY 44

Tobias Ceulemans, Roel Merckx, Maarten Hens, and Olivier Honnay. Plant species loss

from European semi-natural grasslands following nutrient enrichment-is it nitrogen

or is it phosphorus? Global Ecology and Biogeography, 22(1):73{82, jan 2013. doi:

10.1111/j.1466-8238.2012.00771.x.

Tobias Ceulemans, Samuel Bodé, Jessica Bollyn, Stanley Harpole, Kristin Coorevits,

Gerrit Peeters, Kasper Van Acker, Erik Smolders, Pascal Boeckx, and Olivier Honnay. Phosphorus resource partitioning shapes phosphorus acquisition and plant species

abundance in grasslands. Nature plants, 3, 2017. doi: 10.1038/nplants.2016.224.

Christopher M Clark and David Tilman. Loss of plant species after chronic low-level

nitrogen deposition to prairie grasslands. Nature, 451, 2008. doi: 10.1038/nature06503.

Robert Costanza, Rudolf de Groot, Leon Braat, Ida Kubiszewski, Lorenzo Fioramonti,

Paul Sutton, Steve Farber, and Monica Grasso. Twenty years of ecosystem services:

How far have we come and how far do we still need to go? Ecosystem Services, 28:

1{16, dec 2017. doi: 10.1016/j.ecoser.2017.09.008.

Sara A O Cousins and Regina Lindborg. Remnant grassland habitats as source communities for plant diversification in agricultural landscapes. Biological Conservation, 141:

233{240, 2007. doi: 10.1016/j.biocon.2007.09.016.

Sara A.O. Cousins. Plant species richness in midfield islets and road verges-The effect

of landscape fragmentation. Biological Conservation, 127(4):500{509, 2006. doi: 10.

1016/j.biocon.2005.09.009.

Balázs Deák, Orsolya Valkó, Péter Török, and Béla Tóthmérész. Factors threatening

grassland specialist plants-A multi-proxy study on the vegetation of isolated grasslands. Biological Conservation, 204:255{262, 2016. doi: 10.1016/j.biocon.2016.10.023.

Jacqueline C. Diacon-Bolli, Peter J. Edwards, Harald Bugmann, Christoph Scheidegger,

and Helene H. Wagner. Quantification of plant dispersal ability within and beyond a

calcareous grassland. Journal of Vegetation Science, 24(6):1010{1019, nov 2013. doi:

10.1111/jvs.12024.

Thierry Dutoit, Elise Buisson, Philip Roche, and Didier Alard. Land use history

and botanical changes in the calcareous hillsides of Upper-Normandy (north-western

France): New implications for their conservation management. Biological Conservation,

115(1):1{19, 2004. doi: 10.1016/S0006-3207(03)00089-2.

European Commission European Commission. Green infrastructure. http://ec.europa.

eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm, 2016.

Kate C. Fagan, Richard F. Pywell, James M. Bullock, and Rob H. Marrs. Do restored

calcareous grasslands on former arable fields resemble ancient targets? The effect of

time, methods and environment on outcomes. Journal of Applied Ecology, 45(4):1293{

1303, aug 2008. doi: 10.1111/j.1365-2664.2008.01492.x.

Hilary Ford, Angus Garbutt, Davey L Jones, and Laurence Jones. Impacts of grazing

abandonment on ecosystem service provision: Coastal grassland as a model system.BIBLIOGRAPHY 45

Agriculture, Ecosystems and Environment, 162:108{115, 2012. doi: 10.1016/j.agee.

2012.09.003.

Margareta Hansson and H˚akan Fogelfors. Management of a semi-natural grassland; results

from a 15-year-old experiment in southern Sweden. Journal of Vegetation Science, 11

(1):31{38, 2000. doi: 10.2307/3236772.

Geoffrey W. Heard, Michael P. Scroggie, and Brian S. Malone. Classical metapopulation

theory as a useful paradigm for the conservation of an endangered amphibian. Biological

Conservation, 148(1):156{166, 2012. doi: 10.1016/j.biocon.2012.01.018.

K Helsen. Contingencies during the ecological restoration of semi-natural grasslands and

their effects on plant species, functional traits and genetic diversity. PhD thesis, KU

Leuven, 2013.

Kenny Helsen, Martin Hermy, and Olivier Honnay. Spatial isolation slows down directional

plant functional group assembly in restored semi-natural grasslands. Journal of Applied

Ecology, 50(2):404{413, apr 2013. doi: 10.1111/1365-2664.12037.

Olivier Honnay and Hans Jacquemyn. Susceptibility of common and rare plant species

to the genetic consequences of habitat fragmentation. Conservation Biology, 21(3):

823{831, 2007. doi: 10.1111/j.1523-1739.2006.00646.x.

Olivier Honnay and Hans Jacquemyn. Gene flow allows persistence of a perennial forest

herb in a dynamic landscape. 2012. ISBN 9780199608904.

Hans Jacquemyn, Carmen Van Mechelen, Rein Brys, and Olivier Honnay. Management

effects on the vegetation and soil seed bank of calcareous grasslands: An 11-year experiment. Biological Conservation, 144:416{422, 2011. doi: 10.1016/j.biocon.2010.09.020.

Petr Karl´ık and Peter Poschlod. Soil seed-bank composition reveals the land-use history

of calcareous grasslands. Acta Oecologica, 58:22{34, 2014. doi: 10.1016/j.actao.2014.

03.003.

M. A. Leibold, M. Holyoak, N. Mouquet, P. Amarasekare, J. M. Chase, M. F. Hoopes,

R. D. Holt, J. B. Shurin, R. Law, D. Tilman, M. Loreau, and A. Gonzalez. The

metacommunity concept: a framework for multi-scale community ecology. Ecology

Letters, 7(7):601{613, jun 2004. doi: 10.1111/j.1461-0248.2004.00608.x.

R Lindborg, J Plue, K Andersson, and S A O Cousins. Function of small habitat elements for enhancing plant diversity in different agricultural landscapes. Biological

Conservation, 169:206{213, 2014. doi: 10.1016/j.biocon.2013.11.015.

Petra Lindemann-Matthies, Xenia Junge, and Diethart Matthies. The influence of plant

diversity on people’s perception and aesthetic appreciation of grassland vegetation.

Biological Conservation, 143:195{202, 2009. doi: 10.1016/j.biocon.2009.10.003.

Jessica P. Lindgren and Sara A.O. Cousins. Island biogeography theory outweighs habitat

amount hypothesis in predicting plant species richness in small grassland remnants.

Landscape Ecology, 32(9):1895{1906, 2017. doi: 10.1007/s10980-017-0544-5.BIBLIOGRAPHY 46

Jean-Paul Maalouf, Yoann Le Bagousse-Pinguet, Lilian Marchand, Emilie B^achelier,

Blaise Touzard, and Richard Michalet. Integrating climate change into calcareous

grassland management. Journal of Applied Ecology, 49(4):795{802, aug 2012. doi:

10.1111/j.1365-2664.2012.02151.x.

Simona Maccherini, Elisa Santi, and Michela Marignani. Detection of the effects of restoration on community composition in a calcareous grassland: Does scale matter? Grassland Science, 60(1):31{35, mar 2014. doi: 10.1111/grs.12036.

E J P Marshall and A C Moonen. Field margins in northern Europe: their functions and

interactions with agriculture, 2002.

Chase D Mendenhall, Daniel S Karp, Christoph F J Meyer, Elizabeth A Hadly, and

Gretchen C Daily. Predicting biodiversity change and averting collapse in agricultural

landscapes. Nature, 2014a. doi: 10.1038/nature13139.

Chase D. Mendenhall, Daniel S. Karp, Christoph F.J. Meyer, Elizabeth A. Hadly, and

Gretchen C. Daily. Predicting biodiversity change and averting collapse in agricultural

landscapes. Nature, 509(7499):213{217, 2014b. doi: 10.1038/nature13139.

Per Milberg, Håkan Fogelfors, Lars Westerberg, and Malin Tälle. Annual burning of seminatural grasslands for conservation: winners and losers among plant species. Nordic

Journal of Botany, 36(5), may 2018. doi: 10.1111/njb.01709.

Naoyuki Nakahama, Kei Uchida, Atushi Ushimaru, and Yuji Isagi. Timing of mowing influences genetic diversity and reproductive success in endangered semi-natural

grassland plants. Agriculture, Ecosystems and Environment, 221:20{27, 2016. doi:

10.1016/j.agee.2016.01.029.

Erik Ockinger, Anna K. Eriksson, and Henrik G. Smith. Effects of grassland abandonment, ¨

restoration and management on butterflies and vascular plants. Biological Conservation,

133(3):291{300, 2006. doi: 10.1016/j.biocon.2006.06.009.

Erik Ockinger, Regina Lindborg, N. Erik Sjödin, and Riccardo Bommarco. Landscape ¨

matrix modifies richness of plants and insects in grassland fragments. Ecography, 35

(3):259{267, 2012. doi: 10.1111/j.1600-0587.2011.06870.x.

Gareth K. Phoenix, David Johnson, J. Philip Grime, and Rosemary E. Booth. Sustaining

ecosystem services in ancient limestone grassland: importance of major component

plants and community composition. Journal of Ecology, 96(5):894{902, sep 2008. doi:

10.1111/j.1365-2745.2008.01403.x.

Katrien Piessens, Olivier Honnay, Rebecca Devlaeminck, and Martin Hermy. Biotic and

abiotic edge effects in highly fragmented heathlands adjacent to cropland and forest.

Agriculture, Ecosystems and Environment, 114(2-4):335{342, 2006. doi: 10.1016/j.agee.

2005.11.016.

Katrien Piessens, Dries Adriaens, Hans Jacquemyn, and Olivier Honnay. Synergistic

effects of an extreme weather event and habitat fragmentation on a specialised insect

herbivore. Acta Oecologia, 159(1):117{126, 2009. doi: 10.1007/s00442-008-1204-x.BIBLIOGRAPHY 47

Julien Piqueray, Ga¨etan Bottin, Louis Marie Delescaille, Emmanuelle Bisteau, Gilles Colinet, and Grégory Mahy. Rapid restoration of a species-rich ecosystem assessed from

soil and vegetation indicators: The case of calcareous grasslands restored from forest

stands. Ecological Indicators, 11(2):724{733, 2011. doi: 10.1016/j.ecolind.2010.06.007.

Tobias Plieninger, Claudia Bieling, Nora Fagerholm, Anja Byg, Tibor Hartel, Patrick

Hurley, A Ló Pez-Santiago, Nidhi Nagabhatla, Elisa Oteros-Rozas, Christopher M Raymond, Dan Van Der Horst, Lynn Huntsinger, Eduardo Brondizio, Rik Leemans, and

William Solecki. The role of cultural ecosystem services in landscape management

and planning. Current Opinion in Environmental Sustainability, 14:28{33, 2015. doi:

10.1016/j.cosust.2015.02.006.

P. Poschlod, C. Römermann, and O. Tackenberg. How to predict attachment potential

of seeds to sheep and cattle coat from simple morphological seed traits. Oikos, 110(2):

219{230, 2005. doi: 10.1111/j.0030-1299.2005.13911.x.

Peter Poschlod and Michiel F. WallisDeVries. The historical and socioeconomic perspective of calcareous grasslands-Lessons from the distant and recent past. Biological

Conservation, 104(3):361{376, 2002. doi: 10.1016/S0006-3207(01)00201-4.

Yessica Rico, Hans Juergen Boehmer, and Helene H. Wagner. Effect of rotational shepherding on demographic and genetic connectivity of calcareous grassland plants. Conservation Biology, 28(2):467{477, 2014. doi: 10.1111/cobi.12186.

Royal Meteo Royal Meteorological Institute Belgium. Klimatogrammen europa

belgi¨e dourbes. https://www.meteo.be/meteo/view/nl/6042865-Klimaat+in+de+

wereld.html, 2019.

Jeffrey S. Shima, Erik G. Noonburg, and Nicole E. Phillips. Life history and matrix

heterogeneity interact to shape metapopulation connectivity in spatially structured

environments. Ecology, 91(4):1215{1224, apr 2010. doi: 10.1890/08-2058.1.

Simon M Smart, Robert G H Bunce, Les G Firbank, and Paul Coward. Do field boundaries

act as refugia for grassland plant species diversity in intensively managed agricultural

landscapes in Britain? Ecosystems and Environment, 91:73{87, 2002. doi: 10.1016/

S0167-8809(01)00259-6.

Carly J. Stevens, Ken Thompson, J. Philip Grime, Christopher J. Long, and David J. G.

Gowing. Contribution of acidification and eutrophication to declines in species richness

of calcifuge grasslands along a gradient of atmospheric nitrogen deposition. Functional

Ecology, 24(2):478{484, feb 2010. doi: 10.1111/j.1365-2435.2009.01663.x.

Marie Stýbnarová, Aleš Dufek, and Rémy Delagarde. Impact of organic fertilisation and ˇ

subsequent grassland abandonment on floristic composition. Agriculture, 63(1):3{13,

2017. doi: 10.1515/agri-2017-0001.

Massimo Terzi, Romeo Di Pietro, and Jean-Paul Theurillat. Botany Letters Nomenclature

of the class Festuco-Brometea in Italy and remarks on the interpretation of articles 1

and 2b ICPN. Botany Letters, 2016. doi: 10.1080/23818107.2016.1201692.BIBLIOGRAPHY 48

David Tilman. Niche tradeoffs, neutrality, and community structure: A stochastic theory

of resource competition, invasion, and community assembly. PNAS, 101:10854{10861,

2004. doi: 10.1073/pnas.0403458101.

Péter Török, Eniko Vida, Balázs Deák, Szabolcs Lengyel, and Béla Tóthmérész. Grassland restoration on former croplands in Europe: An assessment of applicability of

techniques and costs. Biodiversity and Conservation, 20(11):2311{2332, 2011. doi:

10.1007/s10531-011-9992-4.

Justin M.J. Travis, Maria Delgado, Greta Bocedi, Michel Baguette, Kamil Barto´n, Dries

Bonte, Isabelle Boulangeat, Jenny A. Hodgson, Alexander Kubisch, Vincenzo Penteriani, Marjo Saastamoinen, Virginie M. Stevens, and James M. Bullock. Dispersal and species’ responses to climate change. Oikos, 122(11):1532{1540, 2013. doi:

10.1111/j.1600-0706.2013.00399.x.

Leon J.L. Van Den Berg, Philippine Vergeer, Tim C.G. Rich, Simon M. Smart, Dan

Guest, and Mike R. Ashmore. Direct and indirect effects of nitrogen deposition on

species composition change in calcareous grasslands. Global Change Biology, 17(5):

1871{1883, may 2011. doi: 10.1111/j.1365-2486.2010.02345.x.

Marcel G. A. van der Heijden, John N. Klironomos, Margot Ursic, Peter Moutoglis, Ruth

Streitwolf-Engel, Thomas Boller, Andres Wiemken, and Ian R. Sanders. Mycorrhizal

fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability and productivity.

Nature, 396(6706):69{72, nov 1998. doi: 10.1038/23932.

Saskya van Nouhuys. Metapopulation Ecology. eLS, (2009):1{9, 2016. doi: 10.1002/

9780470015902.a0021905.pub2.

Nils M Van Rooijen, Wanda De Keersmaecker, Wim A Ozinga, Pol Coppin, Stephan M

Hennekens, Joop H J Schaminée, Ben Somers, and Olivier Honnay. Plant Species

Diversity Mediates Ecosystem Stability of Natural Dune Grasslands in Response to

Drought. Ecosystems, 18:1383{1394, 2015. doi: 10.1007/s10021-015-9905-6.

Kiril Vassilev. Festco-Brometea in western bulgaria with an emphasis on cirsiobrachypodion pinnati. Hacquetia, 6(1999):131{141, 2007. doi: 10.2478/v10028.

Markus Wagner, Kate C. Fagan, Richard G. Jefferson, Rob H. Marrs, Simon R. Mortimer,

James M. Bullock, and Richard F. Pywell. Species indicators for naturally-regenerating

and old calcareous grassland in southern England. Ecological Indicators, 101:804{812,

2019. doi: 10.1016/j.ecolind.2019.01.082.

Emelie Waldén and Regina Lindborg. Facing the future for grassland restoration { What

about the farmers? Journal of Environmental Management, 227(March):305{312, 2018.

doi: 10.1016/j.jenvman.2018.08.090.

Emelie Waldén, Erik Ockinger, Marie Winsa, and Regina Lindborg. Effects of landscape

composition, species pool and time on grassland specialists in restored semi-natural

grasslands. Biological Conservation, 214(July):176{183, 2017. doi: 10.1016/j.biocon.

2017.07.037.BIBLIOGRAPHY 49

Stephan Wehling and Martin Diekmann. Importance of hedgerows as habitat corridors

for forest plants in agricultural landscapes. Biological Conservation, 142(11):2522{2530,

2009. doi: 10.1016/j.biocon.2009.05.023.

Lina Weiss, Hans Pfestorf, Felix May, Katrin Körner, Steffen Boch, Markus Fischer,

Jörg Müller, Daniel Prati, Stephanie A. Socher, and Florian Jeltsch. Grazing response

patterns indicate isolation of semi-natural European grasslands. Oikos, 123(5):599{612,

may 2014. doi: 10.1111/j.1600-0706.2013.00957.x.

J H Willems. Problems, Approaches, and Results in Restoration of Dutch Calcareous

Grassland During the Last 30 Years. Restoration Ecology, 9(2):147{154, 2001. doi:

10.1046/j.1526-100x.2001.009002147.x

 

Download scriptie (3.21 MB)
Universiteit of Hogeschool
KU Leuven
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Olivier Honnay