scheiden doet lijden

Yasmine Lauryssen
Persbericht

Scheiden doet kinderen lijden

Mijn bachelorproef is een sensibiliserings video (2D/ 3D) ivm met de emoties/gevoelens/denkprocessen van kinderen in een echtscheidingsfase.

Echtscheidingen komen meer en meer voor en dat is een maatschappelijk gegeven. Een echtscheiding verloopt bij iedereen anders en iedereen ervaart dit op zijn eigen manier. Niet alleen de ouders ervaren moeilijkheden maar ook de kinderen.

Scheiden doet kinderen lijden. Daarom maak ik een video als bachelorproef om ouders te triggeren en doordachter te laten omgaan met de processen/fasen die zich in de kinderen hun hoofden afspelen. Hierdoor krijgen ze een beeld van wat de kinderen juist ervaren tijdens zo een echtscheiding.

Bibliografie

KAJ Bornem, (2019), Scheiden doet kinderen lijden, Magazine, de Visie. Geraadpleegd

op 14 januari 2019 van http://www.kaj.be/contact/vlaams-brabant-a-brussel.html

Onderzoek bestaande video’s

Nieuwsuur, (2017), Echtscheiding door de ogen van kinderen, YouTube. Geraadpleegd

op 16 januari 2019 van https://www.youtube.com/watch?v=Q7TCwu7-dvs

Normand Jones, (2016), Hoe vertel je een kind dat je gaat scheiden, YouTube.

Geraadpleegd op 16 januari 2019 van https://www.youtube.com/watch?v=_u9kqT4qvN4

Altra Onderwijs en Jeugdhulp, (2018), Loyaliteit na scheiding | Altra,

YouTube. Geraadpleegd op 16 januari 2019 van https://www.youtube.com/

watch?v=lwubRGcCHmk

Onderzoek scheidingen

Compaiz, (2014), Scheiden met een kind van 0 tot 5 jaar, Blogsite. Geraadpleegd op 25

januari 2019 van https://www.compaiz.nl/blogs/scheiden-met-een-kind-van-0-tot-5-jaar

Psychogoed. Wat is het effect van scheiden op een kind? (2012) Geraadpleegd op 26

januari 2019 van https://psychogoed.nl/is-effect-scheiden-op-kind/

Josine Holdorp. Mogelijke gevolgen van echtscheiding voor het kind. Geraadpleegd op

5 februari 2019 van https://www.nji.nl/Mogelijke-effecten-van-echtscheiding-op-het-kind

Welke gevolgen heeft een scheiding voor een kind? (06 oktober 2015) Geraadpleegd op

5 februari 2019 van https://zorgelooschscheiden.nl/blogs/kinderen-ouderschap/welkegevolgen-

heeft-een-scheiding-voor-een-kind/

Kind en gezin. Objectpermanentie. Opgevraagd op 17 april 2019 van https://www.

kindengezin.be/ontwikkeling/verstandelijk/objectpermanentie/

Kind en gezin. Ouder blijven na een scheiding. (15 mei 2017) Geraadpleegd op 17 april

2019 van https://www.kindengezin.be/img/2017_Ouder_blijven_na_scheiden_tcm170-

83260.pdf

Kind en gezin. Scheiding. Geraadpleegd op 17 april 2019 van https://www.kindengezin.

be/opvoeding/opvoedingsvragen/scheiding/

Garant, L.D. (2018). Het verhaal van Thomas. Garant Uitgevers.

De voorzorg. Echtscheiding: Hoe vertel ik het aan de kinderen? Geraadpleegd op 13

maart 2019 van https://www.devoorzorg.be/limburg/gezond-actief/opvoeding/peuter/

gedrag-emoties/Pages/Echtscheiding-Hoe-vertel-ik-het-aan-de-kinderen.aspx

Familieraad. Gevolgen van scheiding op leeftijd. Geraadpleegd op 18 maart 2019 van

http://www.familie-raad.nl/hechten/gevolgen-scheiding-op-leeftijd/

Scheiden via bemiddeling. Pubers en de (echt)-scheiding van hun ouders.

Geraadpleegd op 18 maart 2019 van https://scheiden-via-bemiddeling.be/kinderen-enscheiding/

pubers-en-echt-scheiding-ouders/

Afweermechanismen - Beschermingsmechanismen (Freud). Geraadpleegd op 18 maart

2019 van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/7933-afweermechanisme…-

freud.html#go-4

Cawdeterp. Dieptepsychologie en de psychoanalyse, Psychologie, Psychologische

School. Geraadpleegd op 18 maart 2019 van https://www.cawdeterp.be/compensatiepsychologie/

De scheidingsplanner. Scheiden met kinderen. Geraadpleegd op 16 maart 2019 van

https://scheidingsplannertwente-salland.nl/scheiden-met-kinderen/

Onderzoek kleurenpsychologie

Sila, 2016. Kleurenpsychologie en psychodiagnostisch onderzoek. Geraadpleegd 5 april

2019 van https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/4051-kleurenpsycholog…-

van-kleuren.html

Symbolic gids. Kleuren betekenis. Geraadpleegd op 17 april 2019 van http://www.

eostresworld.be/kleuren/betekenis.htm

Wijzonol. Kleur in het interieur. Geraadpleegd op 17 april 2019 van https://www.wijzonol.

nl/professioneel/verfadvies/kennisbank/kleurenpsychologie-28598

Adams, S & Helfand, J. (2017) The designer’s dictionary of colour. Abrams

Onderzoek achtergrond muziek video

Pond5. Geraadpleegd op 11 maart 2019 van https://www.pond5.com/royalty-free-music/

Royality free music by bensound. Geraadpleegd op 11 maart 2019 van https://www.

bensound.com/royalty-free-music/corporate-pop

Ashamaluevmusic. Geraadpleegd op 11 maart 2019 van https://www.ashamaluevmusic.

com/emotional-musc

Royalty Free Sad Background Music Downloads fesliyanstudios. Geraadpleegd op 11

maart 2019 van https://www.fesliyanstudios.com/royalty-free-music/downloads-c/sadmusic/

1

Software

Aleksey Voznesenski. (2018, 30 juli). 4D Materials 101 - Metals and Plastics [Video].

Geraadpleegd op 17 april 2019 van https://www.youtube.com/watch?v=WNpfVgLeVfk

Fattu Tutorials. (2017, 25 augustus). Cinema 4D Reflectance Tutorial | Cinema 4D

Materials Tutorial [Video]. Geraadpleegd op 17 april 2019 van https://www.youtube.com/

watch?v=BlNEHMMJMyM

DeezerHD. (2011, 22 september) Cinema 4D R13 - How To Make a Curved

Studio [Video]. Geraadpleegd op 20 februari 2019 van https://www.youtube.com/

watch?v=BbXoaw3Tjz8&t=234s

Okay Samurai. (2017, 18 oktober). Getting Started in Adobe Character Animator CC

[Video]. Opgevraagd op 17 april 2019 van https://www.youtube.com/watch?v=1u344s52

API&list=PLDwW4F1lDinTZCJmmk-ashV9RW-zpCuIH&index=105&t=0s

Okay Samurai. (2016, 20 juni). Making Your First Character - ARCHIVED (Adobe

Character Animator Tutorial) [Video]. Geraadpleegd op 17 april 2019 van https://www.

youtube.com/watch?v=_smLXODTd6U&index=106&list=PLDwW4F1lDinTZCJmmkashV9RW-

zpCuIH&t=0s

Okay Samurai. (2016, 25 januari). Building A Puppet From Scratch - ARCHIVED (Adobe

Character Animator Tutorial) [Video]. Geraadpleegd op 17 april 2019 van https://www.

youtube.com/watch?v=-2ABEoQ1Vhw&list=PLDwW4F1lDinTZCJmmk-ashV9RWzpCuIH&

index=107&t=209s

Motionisland. After Effects Text Animation Presets Preview Gallery. Geraadpleegd op

11 maart 2019 van http://blog.motionisland.com/after-effects-presets-text-animation/#.

XIa5Zc9Kjx4

Adobe. Create incredible motion graphics and visual effects. Geraadpleegd op 16 april

2019 van https://helpx.adobe.com/after-effects/tutorials.html

Adobe Effect list. GPU-accelerated effects. Geraadpleegd op 4 april 2019 van https://

helpx.adobe.com/after-effects/using/effect-list.html

ProCreate. (2017, 7 januari). Creating a Traditional Halftone and Using it as Art -

Photoshop/Illustrator Tutorial [Video]. Geraadpleegd op 5 april 2019 van https://www.

youtube.com/watch?v=5IqDAxdWPmU

Justin Odisho. (2012, 7 maart). Photoshop Tutorial: How to create the Dotted Halftone

Pattern Effect [Video]. Geraadpleegd op 5 april 2019 van https://www.youtube.com/

watch?v=usDDwwraaRk

Robinson I. (2018, 15 oktober). Position 2D layers in 3D space. Geraadpleegd op 15 april

2019 van https://helpx.adobe.com/after-effects/how-to/position-2d-layers-in-3d-s….

html?playlist=/ccx/v1/collection/product/after-effects/topics/understand-layers/collection.

ccx.js&ref=helpx.adobe.com

Robinson I. en Larson E. (2017, 18 oktober). Work with 3D [Video]. Geraadpleegd op 15

april 2019 van https://helpx.adobe.com/after-effects/how-to/work-in-3d.html

Nick Lewis. (2015, 4 februari). Frame by Frame Vs Rigged Character in After

Effects [Video]. Geraadpleegd op 16 april 2019 van https://www.youtube.com/

watch?v=GgMrNQWGYL4

2D Animation 101. (2015, 15 maart). Frame by Frame vs Rigged Characters - Directing

Animation Course [Video]. Geraadpleegd op 16 april 2019 van https://www.youtube.com/

watch?v=pEVmlNRQPCE

Moolnbox. Wat is rigging en waarom is het belangrijk voor 3D-animatie? Geraadpleegd

op 16 april 2019 van https://pc-en-internet.infonu.nl/diversen/186580-wat-is-rigging-enwaarom-

is-het-belangrijk-voor-3d-animatie.html

Adobe. Frame-voor-frame animaties maken. (2017, 1 april). Geraadpleegd op 16 april

2019, van https://helpx.adobe.com/be_nl/animate/using/frame-by-frame-animation.ht…

Ryan McAfee. A Guide to Basic Keyframing in Adobe After Effects. (2018, 16 februari).

Geraadpleegdop 16 april 2019, van https://blog.pond5.com/18663-basic-keyframingadobe-

after-effects/

VRT.Taalnet. Sensibiliseren. Geraadpleegd op 16 september 2019, van https://vrttaal.net/

taaladvies-taalkwestie/sensibiliseren.

TipTut. (2018,10 september). Intro to Adobe Animate CC 2018 [1/4] | Tutorial [Video].

Geraadpleegd op 20 april 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=VGKBam84ZAA

Motion Science. (2016, 26 november). After Effects 3D Camera Techniques [Video].

Geraadpleegd op 3 mei 2019, van https://www.youtube.com/watch?v=zgMHWFolli8

Dope Motions. (2019, 3 mei). After Effects Tutorial - Hacking Intro Promo in After Effects

| No Plugins [Video]. Geraadpleegd op 3 mei 2019, van https://www.youtube.com/

watch?v=iyTZehd_h5Q

Dope Motions. (2015, 4 augustus). After Effects Tutorial: Crazy 3D Stroke with Trapcode

Particular [Video]. Geraadpleegd op 3 mei 2019, van https://www.youtube.com/

watch?v=Izm-2mY7N4I&t=259s

Phil Ebiner. (2016, 15 februari). After Effects Tutorial: Revolving 3D Text, Rotating Kinetic

Typography [Video]. Geraadpleegd op 3 mei 2019, van https://www.youtube.com/watch?

v=DWNKsW3w9x4&list=PLDwW4F1lDinTZCJmmk-ashV9RW-zpCuIH&index=48&t=0s

De Videomakers. (2017, 13 september). Monteren met Premiere Pro voor beginners |

Leren Editen | de Videomakers [Video]. Geraadpleegd op 9 mei 2019, van https://www.

youtube.com/watch?v=VjefPa32y4w

GOODFOOD. (2010, 19 juni). Cinema 4D rendering tutorial (without Background)

[Video]. Geraadpleegd op 11 mei 2019, van https://www.youtube.com/

watch?v=fwUfKcN3QIY&feature=youtu.be

Universiteit of Hogeschool
Grafische en Digitale Media
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Frantzen Dominique
Kernwoorden
Share this on: