Studiekeuze in beeld

Senne
Krijnen

Veel jongeren maken niet, of niet van de eerste keer, de juiste studiekeuze. In deze scriptie werd het probleem rond studiekeuze onderzocht, alsook video als mogelijk hulpmiddel. Om de mogelijkheden van video te testen heb ik mijn eigen opleiding in beeld gebracht. De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Kan een video helpen bij de studiekeuze van studenten die

geïnteresseerd zijn in de opleiding Grafische & Digitale Media?”.

De elementen van deze video werden bepaald aan de hand van onderzoek bestaande uit deskresearch, een enquête en interviews. De belangrijkste elementen waren korte interviews met studenten en docenten, beelden tijdens de lessen, voorbeelden van opdrachten, beelden op stage-/werkplaatsen en mogelijke afstudeerrichtingen/masters.

 

Interview met student

Beeld tijdens les

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren vaak een verkeerd beeld hebben van een opleiding waardoor ze de verkeerde keuze maken. Het merendeel denkt echter wel dat een informatieve video hen hierbij zou kunnen helpen. De inhoud van deze video is dus van groot belang, daarom werd in de enquêtegevraagd naar elementen die zeker geïmplementeerd moeten worden in de video.

Om de centrale onderzoeksvraag correct te beantwoorden, moesten er gebruikerstests uitgevoerd worden met personen die geïnteresseerd zijn in de opleiding. De selectie van deze personen gebeurde op de opendeurdagen van Artesis Plantijn Hogeschool.

Uit de resultaten van de gebruikerstests kan besloten worden dat de video kan helpen bij de studiekeuze van geïnteresseerden van de opleiding Grafische & Digitale Media. Daarnaast werd duidelijk dat video’s door hogescholen en universiteiten gebruikt kunnen worden als hulpmiddel voor het informeren van hetdoelpubliek van hun opleidingen.

Bibliografie

Artesis Plantijn Hogeschool. (z.d.). Opleiding Grafische en Digitale Media | AP Hogeschool. Geraadpleegd

30 april 2019, van https://www.ap.be/opleiding/grafische-en-digitale-mediaCobert, S. C. (2009). Wat na het 6e? Universiteit Gent. Geraadpleegd van https://www.scriptiebank.

be/sites/default/files/a96d286aae6a85282d5de2207539e68c.pdfDierckx, M. D. (2018, 20 september). 43% van de afgestudeerden start in een job die niet aansluit bij

zijn. Geraadpleegd 26 maart 2019, van https://haysbelgium.prezly.com/43-van-de-afgestudeerdenstart-

in-een-job-die-niet-aansluit-bij-zijn-studiesEncyclo. (z.d.). Interactief - 7 definities - Encyclo. Geraadpleegd 26 maart 2019, van https://www.

encyclo.nl/begrip/interactiefHogeschool PXL. (2016, 7 december). Hulp bij je studiekeuze [Video]. Geraadpleegd 26 maart 2019,

van https://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-Stud…-

je-studiekeuze.htmlInsitu Digital. (2017, 13 oktober). Why interactive video should become a part of your learning strategy

— Insitu Digital. Geraadpleegd 26 maart 2019, van https://www.insitu.digital/why-interactive-videoshould-

become-a-part-of-your-learning-strategy/Karel de Grote Hogeschool. (2018, 18 juni). Studiekeuze maken? 4 tips! | Karel de Grote Hogeschool

Antwerpen [Video]. Geraadpleegd 26 maart 2019, van https://www.kdg.be/tips-voor-een-goedestudiekeuzeVlaamse Onderwijsraad. (2010). Advies over studiekeuze naar het hoger onderwijs. Geraadpleegd van

https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/ar-adv004-0…Vlaamse Vereniging van Studenten. (2015). Studiekeuzevoorlichting onder de loep. https://doi.org/

https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/ar-adv004-0…

Download scriptie (10.56 MB)
Universiteit of Hogeschool
AP Hogeschool Antwerpen
Thesis jaar
2019
Promotor(en)
Anika Hendrickx, Debbie Van Loo
Thema('s)