Studiekeuze in beeld.

Senne Krijnen
Persbericht

Studiekeuze in beeld

Veel jongeren maken niet, of niet van de eerste keer, de juiste studiekeuze. In deze scriptie werd het probleem rond studiekeuze onderzocht, alsook video als mogelijk hulpmiddel. Om de mogelijkheden van video te testen heb ik mijn eigen opleiding in beeld gebracht. De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Kan een video helpen bij de studiekeuze van studenten die
geïnteresseerd zijn in de opleiding Grafische & Digitale Media?”.

De elementen van deze video werden bepaald aan de hand van onderzoek bestaande uit deskresearch, een enquête en interviews. De belangrijkste elementen waren korte interviews met studenten en docenten, beelden tijdens de lessen, voorbeelden van opdrachten, beelden op stage-/werkplaatsen en mogelijke afstudeerrichtingen/masters.

 

Interview met student

Beeld tijdens les

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren vaak een verkeerd beeld hebben van een opleiding waardoor ze de verkeerde keuze maken. Het merendeel denkt echter wel dat een informatieve video hen hierbij zou kunnen helpen. De inhoud van deze video is dus van groot belang, daarom werd in de enquêtegevraagd naar elementen die zeker geïmplementeerd moeten worden in de video.

Om de centrale onderzoeksvraag correct te beantwoorden, moesten er gebruikerstests uitgevoerd worden met personen die geïnteresseerd zijn in de opleiding. De selectie van deze personen gebeurde op de opendeurdagen van Artesis Plantijn Hogeschool.

Uit de resultaten van de gebruikerstests kan besloten worden dat de video kan helpen bij de studiekeuze van geïnteresseerden van de opleiding Grafische & Digitale Media. Daarnaast werd duidelijk dat video’s door hogescholen en universiteiten gebruikt kunnen worden als hulpmiddel voor het informeren van hetdoelpubliek van hun opleidingen.

Bibliografie

Artesis Plantijn Hogeschool. (z.d.). Opleiding Grafische en Digitale Media | AP Hogeschool. Geraadpleegd
30 april 2019, van https://www.ap.be/opleiding/grafische-en-digitale-media

Cobert, S. C. (2009). Wat na het 6e? Universiteit Gent. Geraadpleegd van https://www.scriptiebank.
be/sites/default/files/a96d286aae6a85282d5de2207539e68c.pdf

Dierckx, M. D. (2018, 20 september). 43% van de afgestudeerden start in een job die niet aansluit bij
zijn. Geraadpleegd 26 maart 2019, van https://haysbelgium.prezly.com/43-van-de-afgestudeerdenstart-
in-een-job-die-niet-aansluit-bij-zijn-studies

Encyclo. (z.d.). Interactief - 7 definities - Encyclo. Geraadpleegd 26 maart 2019, van https://www.
encyclo.nl/begrip/interactief

Hogeschool PXL. (2016, 7 december). Hulp bij je studiekeuze [Video]. Geraadpleegd 26 maart 2019,
van https://www.pxl.be/Pub/Toekomstige-studenten/Toekomstige-studenten-Stud…-
je-studiekeuze.html

Insitu Digital. (2017, 13 oktober). Why interactive video should become a part of your learning strategy
— Insitu Digital. Geraadpleegd 26 maart 2019, van https://www.insitu.digital/why-interactive-videoshould-
become-a-part-of-your-learning-strategy/

Karel de Grote Hogeschool. (2018, 18 juni). Studiekeuze maken? 4 tips! | Karel de Grote Hogeschool
Antwerpen [Video]. Geraadpleegd 26 maart 2019, van https://www.kdg.be/tips-voor-een-goedestudiekeuze

Vlaamse Onderwijsraad. (2010). Advies over studiekeuze naar het hoger onderwijs. Geraadpleegd van
https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/ar-adv004-0…

Vlaamse Vereniging van Studenten. (2015). Studiekeuzevoorlichting onder de loep. https://doi.org/
https://assets.vlor.be/www.vlor.be/advice_final_attachments/ar-adv004-0…

Universiteit of Hogeschool
Grafische & Digitale Media
Publicatiejaar
2019
Promotor(en)
Anika Hendrickx, Debbie Van Loo
Kernwoorden
Share this on: