Welk effect hebben influencers echt op Instagram? Hoe benutten bedrijven dit optimaal? Een kwantitatieve studie.

Mélanie
Vercaempt
  • Hanne
    Vandermarliere

Wat is de snelst groeiende online klantenwervingsmethode? Wat is tegenwoordig de beste methode om de naamsbekendheid te vergroten? Om nieuwe doelgroepen te bereiken? Om de omzetgroei te verhogen? Het antwoord op deze vragen is Influencer Marketing. Maar welk effect heeft Influencer Marketing nu precies op de naamsbekendheid op Instagram? Hoe kunnen bedrijven deze marketing strategie optimaal benutten? 

 

Introductie

Influencer Marketing is populairder dan ooit door de opkomst van het Internet en de daarbij horende e-WOM[1]. Mond tot mond reclame werd vroeger gezien als de meest efficiënte manier om naamsbekendheid te vergroten en bijgevolg een grotere winstmarge te creëren. Gezien de opkomst van het Internet, gebeurt deze marketingtactiek meer en meer online door middel van recensies maar ook influencer marketing. Influencers zijn gebruikers van sociale media met een groot bereik, die hun mening over producten en/of diensten van een bepaald merk delen op hun account. De meest gebruikte social media site voor influencer marketing is Instagram. Dit foto- en videogebaseerd sociaal platform stelt gebruikers in staat om elkaars leven te delen en te herkennen door middel van foto's of video's. Door middel van actuele Instagram data werd onderzocht welke impact influencers hebben op de naamsbekendheid van het gepromote merk in drie sectoren: fashion,beauty en food. Onder naamsbekendheid valt hoeveel “likes” en “comments” de volgende post op de pagina van het merk haalt na de post van een influencer. 

 

Methode

Voor dit onderzoek werden de gegevens van 83 merken en 4162 influencers van de Instagram pagina gescraped. De verkregen data is onderverdeeld in drie categorieën: influencer karakteristieken (o.a. de volgers,  engagement ratio[2]…), influencer post karakteristieken (o.a. caption, advertentieweergave, interactie…) en merk post karakteristieken (o.a. caption, regram, interactie…). Om de onderzoeksvraag “Heeft het gebruik van influencers een impact op de merkbetrokkenheid bij Instagram?” te beantwoorden, zijn er vier verschillende modellen opgesteld. 

Tabel 1: De vier modellen gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden

Tabel 1: De vier modellen gebruikt om de onderzoeksvraag te beantwoorden

Door middel van Random Forest (machine learning) en de bijbehorende variable importance plots (VIP) and partial dependence plots (PDP) werden de verschillende onderzoeksvragen beantwoord.

Resultaten

Het is duidelijk uit de resultaten van de AUC performance van de verschillende modellen, de Delong Test[3]  en de VIP  dat de influencer karakteristieken en influencer post karakteristieken meer impact hebben op de “comments” en “likes” van het merk dan de karakteristieken van de merk post zelf. Hierbij kunnen we concluderen dat influencers wel degelijk een impact hebben op de merkbetrokkenheid op Instagram voor de drie categorieën. 

 

Nu er kwantitatief is aangetoond dat influencer marketing een impact heeft op de merkbetrokkenheid en de bijhorende naamsbekendheid van het merk, is het interessant om te weten als bedrijf hoe dit optimaal te benutten. Een overzicht van de resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel. In wat volgt zullen de belangrijkste bevindingen worden beschreven. 

Tabel 2: Resultaten samengevat

Tabel 2: Resultaten samengevat

 

Bedrijven in de fashion sector dienen zich prominent te richten op influencers met minder dan 200 000 volgers. Voor food influencers is het absolute aantal volgers minder belangrijk, zij zouden alleen een hoge engagement ratio en een hoog activiteitenniveau moeten hebben. Dit is een belangrijke bevinding aangezien uit dit onderzoek blijkt dat food influencers vaak lagere engagement ratio's en activiteitsniveaus hebben dan fashion- en beauty influencers. Bovendien investeren food bedrijven meer in dure influencers met veel volgers, wat niet bevorderlijk is voor de merkbetrokkenheid. Bedrijven in de beauty sector moeten rekening houden met de drie verschillende kenmerken, ze moeten proberen om influencers te vinden met minder dan 200 000 volgers die een hoge engagement ratio en een hoog activiteitenniveau hebben.

 

De bevindingen tonen verder aan dat managers in de fashion industrie hun influencers moeten vragen om volledig positief te zijn over de producten die ze promoten. Dit zou zeker een wake-up call moeten zijn voor fashion managers aangezien hun influencers minder positief zijn in hun bijschriften in vergelijking met de beauty en food influencers. Aan de andere kant moeten de laatstgenoemden eerlijk zijn om de merkbetrokkenheid te vergroten, dit betekent dat ze ook de negatieve punten van het product moeten noemen.

 

Vervolgens moet de interactie van de post zorgvuldig worden overwogen. Interactie is de overkoepelende term van het gebruik van hashtags, het gebruik van vragen, het vernoemen van het merk, het aanzetten tot actie en het gebruiken van voornaamwoorden in de caption van de post. Voor de fashion industrie is het interactieniveau alleen belangrijk in de posts van de influencers, terwijl het voor beauty en food belangrijk is voor zowel de posts van de influencers als die van de merken. De relaties van de verschillende interactie-effecten zijn verschillend wat betreft de impact op “likes” en “commentaren” over de categorieën heen, zoals te zien is in de bovenstaande tabel. Het enige interactie-effect dat positief gerelateerd is aan zowel “likes” als “comments” voor alle categorieën is het noemen van het merk in het bijschrift van de influencer. 

 

Conclusie

Een kwantitatieve analyse van 83 merken en 4162 influencers laat zien dat naast de traditionele merk post karakteristieken zowel influencer karakteristieken als influencer post karakteristieken een impact hebben op de merkbetrokkenheid. Bovendien bestaan er veel verschillen in deze karakteristieken over de verschillende productcategorieën heen. De bevindingen van dit onderzoek zijn van groot belang voor managers aangezien de merkbetrokkenheid kan worden geoptimaliseerd door het formuleren van passende richtlijnen voor influencers.

 

[1] Elektronische mond tot mond reclame

[2] Het aantal "likes" en “comments” gedeeld door het aantal volgers, vermenigvuldigd met 100

[3] Deze test toont significante verschillen aan tussen de vier modellen

Bibliografie

Abidin, C. (2016). Visibility labour: Engaging with influencers’ fashion brands and #ootd adver- torial campaigns on instagram. Media International Australia, 161(1), 86–100.

Alalwan, A. A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Algharabat, R. (2017). Social media in marketing: A review and analysis of the existing literature. Telematics and Informatics, 34(7), 1177– 1190.

Anand, A., Dutta, S., & Mukherjee, P. (2019). Influencer marketing with fake followers. IIM Bangalore Research Paper(580).

Archer, K. J., & Kimes, R. V. (2008). Empirical characterization of random forest variable importance measures. Computational Statistics & Data Analysis, 52(4), 2249–2260.

Bakhshi, S., Shamma, D. A., & Gilbert, E. (2014). Faces engage us: Photos with faces attract more likes and comments on instagram. In Proceedings of the sigchi conference on human factors in computing systems (pp. 965–974).

Berger, J., & Schwartz, E. M. (2011). What drives immediate and ongoing word of mouth? Journal of Marketing Research, 48(5), 869–880.

Berk, R. A. (2008). Statistical learning from a regression perspective (Vol. 14). Springer. Bodrunova, S. S., Blekanov, I. S., & Maksimov, A. (2016). Measuring influencers in twitter ad-hoc discussions: active users vs. internal networks in the discourse on biryuliovo bashings in 2013.

In 2016 ieee artificial intelligence and natural language conference (ainl) (p. 1-10). Boerman, S. C. (2020). The effects of the standardized instagram disclosure for micro-and meso-

influencers. Computers in Human Behavior, 103, 199–207.

Bogaert, M., Ballings, M., & Van den Poel, D. (2018). Evaluating the importance of different com-

munication types in romantic tie prediction on social media. Annals of Operations Research,

263(1-2), 501–527.

Booth, N., & Matic, J. A. (2011). Mapping and leveraging influencers in social media to shape

corporate brand perceptions. Corporate Communications: An International Journal, 16(3),

184–191.

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship.

Journal of computer-mediated Communication, 13(1), 210–230.

Braatz, L. (2017). Influencer marketing on instagram, consumer responses towards promotional

posts: the effects of message sidedness (Unpublished master’s thesis). University of Twente,

VII

the Netherlands.

Brandwatch. (2019). 50 incredible instagram stats. Retrieved from https://www.brandwatch.com/

blog/instagram-stats/

Breiman, L. (2001). Random forests. Machine learning, 45(1), 5–32.

Brorsson, A., & Plotnikova, V. (2017). Choosing the right social media influencer.: A quasi-

experiment to explore the impact of influencers’ different characteristics. (Unpublished mas-

ter’s thesis). Linnaeus University, Sweden.

Burez, J., & Van den Poel, D. (2009). Handling class imbalance in customer churn prediction.

Expert Systems with Applications, 36(3), 4626–4636.

Buryan, M. (2016). Why fashion brands are thriving on instagram. Retrieved from https://

www.socialbakers.com/blog/2626-why-fashion-brands-are-thriving-on-insta…, J. (2019). How to regram on instagram. Retrieved from https://sproutsocial.com/

insights/how-to-regram/

Coyle, J. R., & Thorson, E. (2001). The effects of progressive levels of interactivity and vividness in web marketing sites. Journal of advertising, 30(3), 65–77.

Cruz, R. E., Leonhardt, J. M., & Pezzuti, T. (2017). Second person pronouns enhance consumer involvement and brand attitude. Journal of Interactive Marketing, 39, 104 - 116.

Cvijikj, I. P., & Michahelles, F. (2013). Online engagement factors on facebook brand pages. Social network analysis and mining, 3(4), 843–861.

DataReportal. (2020). Digital 2020 - global digital overview. Retrieved from https:// datareportal.com/global-digital-overview

Decrop, A. (2007). The influence of message format on the effectiveness of print advertisements for tourism destinations. International Journal of Advertising, 26(4), 505-525.

Delrue, L., & Sinigaglia, N. (2017). What is the impact of instagram’s social influencers on consumer attitude and purchase behaviour of lifestyle products of young belgian women? Belgium: Louvain School.

De Veirman, M., Cauberghe, V., & Hudders, L. (2017). Marketing through instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude. International Journal of Advertising, 36(5), 798–828.

De Veirman, M., & Hudders, L. (2020, Jan 2). Disclosing sponsored Instagram posts: the role of material connection with the brand and message-sidedness when disclosing covert advertising. International Journal of Advertising, 39(1, SI), 94-130.

VIII

De Vries, E. L. (2019). When more likes is not better: the consequences of high and low likes- to-followers ratios for perceived account credibility and social media marketing effectiveness. Marketing Letters, 30(3-4), 275–291.

De Vries, L., Gensler, S., & Leeflang, P. S. (2012). Popularity of brand posts on brand fan pages: An investigation of the effects of social media marketing. Journal of interactive marketing, 26(2), 83–91.

Dhanesh, G. S., & Duthler, G. (2019). Relationship management through social media influencers: Effects of followers’ awareness of paid endorsement. Public Relations Review, 45(3).

Dietterich, T. G. (2000, June). Ensemble methods in machine learning. In International workshop on multiple classifier systems (pp. 1–15).

Ding, K., Ma, K., & Wang, S. (2019). Intrinsic image popularity assessment. In Proceedings of the 27th acm international conference on multimedia (pp. 1979–1987).

Djafarova, E., & Rushworth, C. (2017). Exploring the credibility of online celebrities’ instagram profiles in influencing the purchase decisions of young female users. Computers in Human Behavior, 68, 1–7.

Doh, S.-J., & Hwang, J.-S. (2009). How consumers evaluate ewom (electronic word-of-mouth) messages. CyberPsychology & Behavior, 12(2), 193–197.

Domingues Aguiar, T., van Reijmersdal, E., et al. (2018). Influencer marketing (Vol. 76). Ams- terdam: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerci ̈ele Communicatie, SWOCC. Dwivedi, Y. K., Kapoor, K. K., & Chen, H. (2015). Social media marketing and advertising. The

Marketing Review, 15(3), 289–309.

EASA. (2018). Easa best practices and recommendations on influencer marketing. Retrieved from

https://www.easa-alliance.org/about-ad-standards/ad-standards-and-trust

Eisend, M. (2006, Jun). Two-sided advertising: A meta-analysis. International journal of research in marketing, 23(2), 187-198.

Erkan, I. (2015). Electronic word of mouth on instagram: customers’ engagements with brands in different sectors. International Journal of Management, Accounting and Economics, 2(12), 1435–1444.

Evans, N. J., Phua, J., Lim, J., & Jun, H. (2017). Disclosing instagram influencer advertising: The effects of disclosure language on advertising recognition, attitudes, and behavioral intent. Journal of Interactive Advertising, 17(2), 138–149.

Filieri, R. (2015). What makes online reviews helpful? a diagnosticity-adoption framework to

IX

explain informational and normative influences in e-wom. Journal of Business Research,

68(6), 1261–1270.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. Annals of

statistics, 1189–1232.

FTC. (2017). The ftc’s endorsement guides: what people are asking. Retrieved from

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/ftcs-endorseme…

-guides-what-people-are-asking

Ha, L., & James, E. L. (1998). Interactivity reexamined: A baseline analysis of early business web sites. Journal of broadcasting & electronic media, 42(4), 457–474.

Harrison. (2017). Top 10 trends that will transform digital marketing in 2017. Retrieved fromhttps://www.forbes.com/sites/kateharrison/2017/01/09/top-10-trendsthat-… -transform-digital-marketing-in-2017/#7e6d507d3bf5

Hellberg, M., et al. (2015). Visual brand communication on instagram: A study on consumer engagement. (Unpublished master’s thesis). Hanken School of Economics, Finland.

Henderickx, A., & De Wolf, R. (2019). Social influencers, instapods en het nieuwsoverzicht- algoritme van instagram. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 47(3-4), 239–254. Highfield, T., & Leaver, T. (2015). A methodology for mapping instagram hashtags. First Monday,

20(1), 1–11.

Huang, J., Zhang, J., Li, Y., & Lv, Z. (2014). Business value of enterprise micro-blogging: Empirical

study from weibo. com in sina. Journal of Global Information Management (JGIM), 22(3),

32–56.

Hughes, C., Swaminathan, V., & Brooks, G. (2019). Driving brand engagement through online

social influencers: An empirical investigation of sponsored blogging campaigns. Journal of

Marketing, 83(5), 78–96.

Influencer Marketing Hub. (2019). Instagram influencers’ performance benchmarks and fraud

report. Retrieved from https://influencermarketinghub.com/instagram-influencers

-performance-benchmarks-and-fraud-report/

Influencer Marketing Hub. (2020a). 11 tiktok influencer marketing case studies to in- spire you. Retrieved from https://influencermarketinghub.com/tiktok-influencer -marketing-case-studies/

Influencer Marketing Hub. (2020b). The state of influencer marketing 2020: Benchmark report. Re- trieved from https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark

X

-report-2020/

Jin, S.-A. A., & Phua, J. (2014). Following celebrities’ tweets about brands: The impact of twitter- based electronic word-of-mouth on consumers’ source credibility perception, buying intention, and social identification with celebrities. Journal of Advertising, 43(2), 181-195.

Johnson, B. K., Potocki, B., & Veldhuis, J. (2019). Is that my friend or an advert? the effectiveness of instagram native advertisements posing as social posts. Journal of Computer-Mediated Communication, 24(3), 108–125.

Kassim, N., & Abdullah, N. A. (2010). The effect of perceived service quality dimensions on cus- tomer satisfaction, trust, and loyalty in e-commerce settings. Asia pacific journal of marketing and logistics.

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? get serious! understanding the functional building blocks of social media. Business horizons, 54(3), 241–251.

Kim, D.-H., Spiller, L., & Hettche, M. (2015). Analyzing media types and content orientations in facebook for global brands. Journal of Research in Interactive Marketing.

Klear. (2018). Instagram stories trends. Retrieved from https://klear.com/Instagram-stories -report.pdf

Korotina, A., & Jargalsaikhan, T. (2016). Attitude towards instagram micro-celebrities and their influence on consumers’ purchasing decisions.

Kumar, G. (2020). Tik tok advertising policies in india: An overview. Studies in Indian Place Names, 40(69), 297–305.

Kwok, L., & Yu, B. (2013). Spreading social media messages on facebook: An analysis of restaurant business-to-consumer communications. Cornell Hospitality Quarterly, 54(1), 84–94.

Larivi`ere, B., & Van den Poel, D. (2005). Predicting customer retention and profitability by using random forests and regression forests techniques. Expert Systems with Applications, 29(2), 472–484.

Launchmetrics. (2019). State of influencer marketing 2019. Retrieved from https://www .launchmetrics.com/landing/influencer-marketing-report-2019

Ledbetter, A. M., & Redd, S. M. (2016). Celebrity credibility on social media: A conditional process analysis of online self-disclosure attitude as a moderator of posting frequency and parasocial interaction. Western Journal of Communication, 80(5), 601-618.

Lee, E., Lee, J.-A., Moon, J. H., & Sung, Y. (2015). Pictures speak louder than words: Motivations

XI

for using instagram. Cyberpsychology, behavior, and social networking, 18(9), 552–556.

Lei, S. S. I., Pratt, S., & Wang, D. (2017). Factors influencing customer engagement with branded content in the social network sites of integrated resorts. Asia Pacific Journal of Tourism

Research, 22(3), 316–328.

Liaw, A., Wiener, M., et al. (2002). Classification and regression by randomforest. R news, 2(3),

18–22.

Lou, C., & Yuan, S. (2019). Influencer marketing: how message value and credibility affect consumer

trust of branded content on social media. Journal of Interactive Advertising, 19(1), 58–73. Luarn, P., Lin, Y.-F., & Chiu, Y.-P. (2015). Influence of facebook brand-page posts on online

engagement. Online Information Review.

Mathisen, A., & Stangeby, M. F. (2017). Factors influencing advertising effectiveness and pur-

chase intention on instagram (Unpublished master’s thesis). BI Norwegian Business School,

Norway.

Mediakix. (2019). Influencer marketing 2019 industry benchmarks. Retrieved

from https://mediakix.com/influencer-marketing-resources/influencer-marketing

-industry-statistics-survey-benchmarks/

Meire, M., Hewett, K., Ballings, M., Kumar, V., & Van den Poel, D. (2019). The role of marketer- generated content in customer engagement marketing. Journal of Marketing, 83(6), 21–42.

Merkle, E. C., & Shaffer, V. A. (2011). Binary recursive partitioning: Background, methods, and application to psychology. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 64(1), 161–181.

Mu ̈ller, M. (2020). Coronavirus: A magic moment for social media? Retrieved from https:// www.dw.com/en/coronavirus-a-magic-moment-for-social-media/a-53180172

Nardello, E. (2017). Best practices for producing stories on instagram. Journal of Digital & Social Media Marketing, 5(4), 332–340.

Naumanen, E., et al. (2017). Celebrities of instagram-what type of content influences followers’ purchase intentions and engagement rate? (Unpublished master’s thesis). Aalto University School of Business, Finland.

Oliveira, M., Barbosa, R., & Sousa, A. (2020). The use of influencers in social media marketing. In Marketing and smart technologies (pp. 112–124). Springer.

Osborne Clarke. (2017). Influencer marketing: a guide to regulation across eu- rope. Retrieved from https://www.osborneclarke.com/insights/influencer-marketing

XII

-a-guide-to-regulation-across-europe/

Osman, M. (2017). Here’s why you should never buy instagram likes. Retrieved from https://

www.scrunch.com/blog/what-is-a-good-engagement-rate-on-instagram

Patel. (2016). Top 8 marketing trends that will define 2017. Retrieved from https://www

.entrepreneur.com/article/284525

Pew Research Center. (2019). How often americans are using social media. Retrieved from https://www.pewresearch.org/internet/chart/how-often-americans-are-using -social-media/

Pittman, M., & Reich, B. (2016). Social media and loneliness: Why an instagram picture may be worth more than a thousand twitter words. Computers in Human Behavior, 62, 155–167.

Richter, D., Riemer, K., & vom Brocke, J. (2011). Internet social networking: Stand der forschung und konsequenzen fu ̈r enterprise 2.0. Wirtschaftsinformatik, 53(2), 89–103.

Sabate, F., Berbegal-Mirabent, J., Can ̃abate, A., & Lebherz, P. R. (2014). Factors influencing popularity of branded content in facebook fan pages. European Management Journal, 32(6), 1001–1011.

Salminen, J., Nielsen, L., Jung, S.-g., An, J., Kwak, H., & Jansen, B. J. (2018). “is more better?” impact of multiple photos on perception of persona profiles. In Proceedings of the 2018 chi conference on human factors in computing systems (pp. 1–13).

Schouten, A., Janssen, L., & Croes, E. (2019). Influencer advertising on instagram: Product- endorser fit and number of followers affect influencer and product evaluations via credibility and identification. Language, Communication and Cognition.

Schr ̈oder, J. (2019). Influencer fraud on instagram (Unpublished master’s thesis). University of Mannheim, Germany.

Schultz, C. D. (2017). Proposing to your fans: Which brand post characteristics drive consumer engagement activities on social media brand pages? Electronic Commerce Research and Applications, 26, 23–34.

Shen, B., & Bissell, K. (2013). Social media, social me: A content analysis of beauty companies’ use of facebook in marketing and branding. Journal of Promotion Management, 19(5), 629–651.

Solutions, N. C. (2016). Sales effect study: Influencer marketing. Retrieved fromhttps://cdn2.hubspot.net/hubfs/1882019/TapInfluence/Resources/1009%20-% 20Nielsen Study Case Study.pdf

Statista. (2016). Relevance of influencers on purchase decisions by product category in the

XIII

u.s. 2017. Retrieved from https://www.statista.com/forecasts/805883/relevance-of

-influencers-on-purchase-decisions-by-product-category-in-the-us

Statista. (2019). Average amount paid per influencer marketing post in the u.s.-2014-2019. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1092754/cost-per-influencer -post-usa-gender/

Statista. (2020a). Media consumption increase due to the coronavirus worldwide 2020, by country. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1106766/media -consumption-growth-coronavirus-worldwide-by-country/

Statista. (2020b). Most popular social networks worldwide as of january 2020, ranked by number of active users. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/272014/global -social-networks-ranked-by-number-of-users/

Stephen, A. T., Dover, Y., Muchnik, L., & Goldenberg, J. (2017). Pump it out! the effect of transmitter activity on content propagation in social media. Sa ̈ıd Business School WP, 1.

Steuer, J. (1992). Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. Journal of communication, 42(4), 73–93.

Stouthuysen, K., Teunis, I., Reusen, E., & Slabbinck, H. (2018). Initial trust and intentions to buy: The effect of vendor-specific guarantees, customer reviews and the role of online shopping experience. Electronic Commerce Research and Applications, 27, 23–38.

Suh, B., Hong, L., Pirolli, P., & Chi, E. H. (2010). Want to be retweeted? large scale analytics on factors impacting retweet in twitter network. In 2010 ieee second international conference on social computing (pp. 177–184).

Swani, K., & Milne, G. R. (2017). Evaluating facebook brand content popularity for service versus goods offerings. Journal of Business Research, 79, 123–133.

Tafesse, W. (2015). Content strategies and audience response on facebook brand pages. Marketing Intelligence & Planning.

Talaverna. (2015). 10 reasons why influencer marketing is the next big thing. Re- trieved from http://www.adweek.com/digital/10-reasons-why-influencermarketingis -the-next-big-thing/

Time. (2020). Will the coronavirus ever go away? here’s what one of the who’s top experts thinks. Retrieved from https://time.com/5805368/will-coronavirus-go-away-world -health-organization/

Tresna, L., & Wijaya, J. C. (2015). The impact of social media towards brand equity: An empirical

XIV

study of mall x. iBuss Management, 3(2).

Utz, S., Kerkhof, P., & Van Den Bos, J. (2012). Consumers rule: How consumer reviews influence

perceived trustworthiness of online stores. Electronic Commerce Research and Applications,

11(1), 49–58.

Van den Abeele, E. (2019). De influencer aan het woord: Kwalitatief onderzoek naar de perceptie

van influencers over hun rol in influencer marketing (Unpublished master’s thesis). University

of Ghent, Belgium.

Vesanen, J. (2007). What is personalization? a conceptual framework. European Journal of

Marketing .

Vignisd ́ottir, A. (2017). Customer engagement on instagram brand pages in the make-up cosmetics

industry (Unpublished doctoral dissertation). Reykjavik University, Iceland.

Wee, C.-H., Lim, S., & Lwin, M. (1995, 12). Word-of-mouth communication in singapore:with focus on effects of message-sidedness, source and user-type. Asia Pacific Journal of Marketing and

Logistics, 7, 5-36. doi: 10.1108/eb010260

West, C. (2019). How to create successful social media contests that convert. Retrieved from

https://sproutsocial.com/insights/social-media-contests/

Williamson, D. A. (2019). What to know about spending, stories, fraud and microinfluencers. Retrieved from https://iabperu.com/wp-content/uploads/2019/08/Global Influencer

Marketing 2019 eMarketer.pdf

Woods, S. (2016). # sponsored: The emergence of influencer marketing (Unpublished master’s thesis). University of Tennessee, Knoxville, United States of America.

Yew, R. L. H., Suhaidi, S. B., Seewoochurn, P., & Sevamalai, V. K. (2018). Social network influencers’ engagement rate algorithm using instagram data. In 2018 fourth international conference on advances in computing, communication & automation (icacca) (pp. 1–8).

Zeren, D., & G ̈okda ̆glı, N. (2020). Influencer versus celebrity endorser performance on instagram. In A. Kavoura, E. Kefallonitis, & P. Theodoridis (Eds.), Strategic innovative marketing and tourism (pp. 695–704). Cham: Springer International Publishing.

Zhang, Y., Lin, Y., & Goh, K. H. (2018a). Impact of online influencer endorsement on product sales: Quantifying value of online influencer. In Pacis (p. 201).

Zhang, Z., Chen, T., Zhou, Z., Li, J., & Luo, J. (2018b). How to become instagram famous: Post popularity prediction with dual-attention. In 2018 ieee international conference on big data (big data) (pp. 2383–2392).

Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Professor Dr Dirk Van den Poel