Youth for Climate in de Vlaamse pers: “Wij komen voor de achtste keer op straat en het boeit de politiek precies geen hol”

Freija
Poot

In het voorjaar van 2019 schieten over heel de wereld jongerenprotesten als paddenstoelen uit de grond. Allemaal hebben zij hetzelfde doel: een ambitieuzer klimaatbeleid. België is op dat vlak geen uitzondering: jongeren trekken massaal door de straten om politici en burgers wakker te schudden. “Het is nu aan ons als jeugd om onze stem te laten horen”, weerklinkt het in de oproep van Youth for Climate. Hoe hebben de Vlaamse kranten over die jongeren bericht?

 

Een wereldwijd klimaatprotest

“Waarom zouden we naar school blijven gaan als er toch geen toekomst voor ons is?” Dat is de boodschap die Youth for Climate eind december 2018 op zijn platformen verspreidt. Die oproep valt niet in dovenmansoren: waar er eerst 3000 jongeren spijbelen, zijn het er weken later maar liefst 35.000. Niet alleen in België laait het klimaatprotest op als een steekvlam, maar in navolging van de acties van Greta Thunberg breekt een wereldwijd jongerenprotest uit. Nooit eerder kwamen jongeren zo massaal  op straat voor het klimaat. Naast het aangewakkerde politieke en publieke debat, laten de jongerenprotesten journalisten niet onberoerd. Integendeel, de media-aandacht voor de jonge activisten ontploft als het ware. Deze masterproef onderzoekt hoe de Youth for Climate-jongeren in het heetst van de strijd door Vlaamse kranten in kaart worden gebracht. Meer specifiek, analyseert het 121 krantenartikelen verschenen tussen 1 januari en 31 maart 2019 in De Morgen, De Standaard, Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad.

Jongeren komen massaal op straat voor het klimaat

Framing van nieuws is onvermijdelijk

Het proces van betekenisgeving is complex. Journalisten moeten dagelijks tonnen informatie verwerken. Een perfecte weergave van de alledaagse realiteit in krantenberichtgeving is haast onmogelijk. Binnen nieuwsverhalen worden bepaalde aspecten geselecteerd, uitgesloten, benadrukt of aangevuld. Een concept dat beter bekend staat als framing. Dit onderzoek achterhaalt welke aspecten in de krantenberichtgeving op een verhoogstuk worden geplaatst. De gevonden mediabeelden worden ook wel ‘frames’ genoemd.

 

Beeld van gefrustreerde jongeren en gamechangers primeert

“Wij komen voor de achtste keer op straat en het boeit de politiek precies geen hol”, weerklinkt het in De Morgen. Het merendeel van de nieuwsverslaggeving weerspiegelt de boze en gefrustreerde emoties van de jonge demonstranten. De artikelen geven de ontevredenheid van de jongeren met het klimaatbeleid weer. De jongeren in de mediaberichtgeving verwijzen naar hun toekomst die in gevaar is indien er geen actie ondernomen wordt.  “Het is onze toekomst die verpest wordt. We gaan een stille dood sterven als we niets doen.” De jongeren zijn het beu dat hun stem geen aandacht krijgt. “Degoutant dat ze het protest gewoon negeren.” Het doodknuffelen van de politici kunnen ze bovendien missen als kiespijn. “Stop met ons te betuttelen. Wij willen niet op de koffie.” Bovendien krijgen de jongeren heel wat kritiek over zich heen, ook dat maakt bij hen emoties en frustraties los die journalisten maar al te graag neerpennen in hun krantenartikelen. “Doemdenkers? Dat zijn we niet. No fucking way.”

Stop met ons te betuttelen. Wij willen niet op de koffie.

Een tweede dominant beeld is dat van jongeren als gamechangers.Die tieners hebben dit thema op de agenda geplaatst zoals geen enkele beweging of geen enkel medium dat ooit zou kunnen. Iederéén heeft het er nu over”, schrijft Het Laatste Nieuws.  Dat het klimaatprotest wat in gang heeft gezet, steekt de geschreven pers niet onder stoelen of banken. Dankzij de klimaatmarsen staat klimaat volgens de krantenberichtgeving bij verschillende actoren hoog of hoger op de agenda. De discussie over klimaatopwarming wordt steviger dan ooit gevoerd, “van uw ontbijttafel, over de scholen en het Vlaams Parlement naar de Europese Commissie”. De berichtgeving die dat frame vertolkt, ziet de impact van de jongeren op verschillende niveaus gebeuren: op school, in de politiek, bij ouders en grootouders en het publiek.

 

Geloofwaardige en verantwoordelijke jongeren

Het derde, meest prominente mediabeeld framet de jongeren als geloofwaardig. Journalisten geven de demonstranten weer als oprecht geëngageerd en betrokken bij de klimaatzaak, als betrouwbaar, als deskundig, en daarbij consequent in hun acties. Dat frame ontkracht overigens de verschillende complottheorieën die de jongeren in twijfel trekken. Naast het beeld van geloofwaardige jongeren, sijpelen beelden door van verantwoordelijke jongeren. Spijbelen is hier geen issue, maar eerder een vorm van disruptieve burgerschapseducatie of kritisch tegenburgerschap. De inzet van de jongeren past in die berichtgeving binnen de pedagogische visie van scholen. De verantwoordelijkheidszin duidt op jongeren die de consequenties van hun gedrag aanvaarden, en daarbij een vreedzaam en een educatief invullend protest voeren.

 

Kritische mediabeelden

Niet alle gevonden mediabeelden zijn even positief. In twee minder dominante mediabeelden, staan journalisten kritisch ten opzichte van de jongeren en hun protestacties. Het frame van de ongeloofwaardige jongeren framet de klimaatactivisten als ‘fake’ en ongemotiveerde demonstranten die marionetten zijn van grotere machten, die zelf de grootste vervuilers zijn en daarbij onvoldoende geïnformeerd zijn over de klimaatproblematiek en het politieke systeem. Dat jongeren volgens krantenartikelen geen dwarsdoorsnede van hun generatie zijn, schaadt hun geloofwaardigheid. Het laatste frame van de onverantwoordelijke jongeren duidt op roekeloze demonstranten die niet nadenken over de gevolgen van hun gedrag en opschudding veroorzaken. Spijbelen is in die krantenartikelen geen wenselijke protestvorm.

Cirkeldiagram met overzicht gevonden frames

                                                                                     

Cirkeldiagram met overzicht van de gevonden frames

 

Geen bevestiging van eerder onderzoek

Anuna De Wever: De media hebben hun best gedaan om ons echt een platform te geven en om mensen te informeren.

Deze masterproef is een pionier in het onderzoek naar mediarepresentaties van Youth for Climate in de Vlaamse pers. Eerder onderzoek naar sociale protesten bevestigt een tendens van misrepresentatie van de eisen en doelen van protestbewegingen. Zo zouden mainstream media de agenda van bewegingen voornamelijk ondermijnen via negatieve, bedreigende, inadequate, marginaliserende en gewelddadige nieuwsverslaggeving met verwrongen of ontbrekende aandacht voor de issues van betogers. De gevonden dominante mediabeelden bevestigen deze tendens niet. Anuna De Wever, de spilfiguur van Youth for Climate, vertelt in een afsluitend interview in het kader van dit onderzoek dat berichtgeving over het algemeen positief reageert en hun eisen eerder steunt. “De media hebben hun best gedaan om ons echt een platform te geven en om mensen te informeren”, vertelt de jonge klimaatactiviste.

 

 

Bibliografie

Wetenschappelijke bronnen

Arnold, H., Cohen, F. G., & Warner, A. (2009). Youth and Environmental Action: Perspectives of Young Environmental Leaders on Their Formative Influences. The Journal of Environmental Education, 40(3), 27-36.

 

Bauwens, J. (2009). Kinderen, nieuwsmedia en communicatieve rechten: mission impossible? In N. Willems, & J. Geboers (Eds.), Beeldvorming over kinderen en jongeren. Kinderrechtenforum 6 (pp. 35-42). Gent, Belgium: Druk In De Weer.

 

Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology, 26, 611-639.

 

Bertuzzi, N. (2019). Political Generations and the Italian Environmental Movement(s): Innovative Youth Activism and the Permanence of Collective Actor. American Behavioral Scientist, 63(11), 1556-1577.

 

Björnehed, E., & Erikson, J. (2018). Making the most of the frame: developing the analytical potential of frame analysis. Policy Studies, 39(2), 109-126.

 

Bowman, B. (2019). Imagining future worlds alongside young climate activists: a new framework for research. Fennia - International Journal of Geography, 197(2), 295-305.

 

Boykoff, J. (2006). Framing Dissent: Mass-Media Coverage of the Global Justice Movement. New Political Science, 28(2), 201-228.

 

Boyle, M. P., McCluskey, M. R., McLeod, D. M., & Stein S. E. (2005). Newspapers and protest: an examination of protest coverage from 1960 to 1999. Journalism & Mass Communications Quarterly, 82(3), 638-653.

 

Cable, J. (2017). Communication Sciences and the Study of Social Movements. In C. Roggeband, & B. Klandermans, B (Eds.), Handbook of social movements across disciplines (pp. 185-201). New York, NY: Springer International Publishing.

 

Cammaerts, B. (2012). Protest logics and the mediation opportunity structure. European Journal of Communication, 27(2), 117-134.

 

Cammaerts, B. (2013). The Mediation of Insurrectionary Symbolic Damage: The 2010 U.K. Student Protests. The International Journal of Press/Politics, 18(4), 525-548.

 

Castells, M. (2004). The Power of Identity (2nd ed.). Oxford, England: Blackwell. Checkoway, B., Richards-Schuster, K., Abdullah, S., Aragon, M., Facio, E., Figueroa, L.,. . . White, A. (2003). Young people as competent citizens. Community Development Journal, 38(4), 298-309.

 

Ciurel, D. (2018). The Framing of Protest. Professional Communication and Translation Studies, 11, 7-15.

 

Cornelissen, M. (2000). ‘De’ jongere bestaat niet. Negatieve gevolgen van beeldvorming over jongeren. Utrecht, The Netherlands: Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie.

 

Corner, A., Roberts, O., Chiari, S., Völler, S., Mayrhuber, E. S., Mandl, S., & Monson, K. (2015). How do young people engage with climate change? The role of knowledge, values, message framing, and trusted communicators. WIREs Climate Chang 6(5), 523-534.

 

Corrigall-Brown, C. (2016). What Gets Covered? An Examination of Media Coverage of the Environmental Movement in Canada. Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie, 53(1), 72-93.

 

Corrigall-Brown, C., & Wilkes, R. (2011). Picturing Protest: The Visual Framing of Collective Action by First Nations in Canada. American Behavioral Scientist, 56(2), 223-243.

 

Cretney, R., & Nissen, S. (2019). Climate politics ten years from Copenhagen: activism, emergencies, and possibilities. In S.H. Bickerton (Ed.), Women Talking Politics A research magazine of the NZPSA (pp. 15-19). Geraadpleegd van https://nzpsa.co.nz/resources/Documents/WTP/Women%20Talking%20Politics%2 02019.pdf#page=15

 

Cushion, S. (2007). Protesting their Apathy? An Analysis of British Press Coverage of Young anti-Iraq War Protestors. Journal of Youth Studies, 10(4), 419-437.

 

De Vydt, M. (2020). Belgium. In J. de Moor, K. Uba, M. Wahlström, M. Wennerhag, & M. De Vydt (Eds.), Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world (pp. 69-86). Geraadpleegd van https://gup.ub.gu.se/file/208059

 

De Vydt, M., & Wouters, R. (2019). Belgium. In M. Wahlström, P. Kocyba, M. De Vydt, & J. de Moor (Eds.), Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities (pp. 42-54). Geraadpleegd van https://gup.ub.gu.se/file/207863

 

della porta, D., & Parks, L. (2014). Framing Processes in the Climate Movement: From Climate Change to Climate Justice. In M., Diets, & H., Garrelts (Eds.), Routledge handbook of climate change movements (pp. 19-31). London, England: Routledge.

 

Di Cicco, D. (2010). The Public Nuisance Paradigm: Changes in Mass Media Coverage of Political Protest since the 1960s. Journalism & Mass Communication Quarterly, 87(1), 135-153.

 

Donders, K., Enli, G., Raats, T., & Syvertsen, T. (2018). Digitisation, internationalisation, and changing business models in local media markets: an analysis of commercial media's perceptions on challenges ahead. Journal of Media Business Studies, 15(2), 89-107.

 

Entman, R. (1993). Framing. Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.

 

Fisher, D. (2019). The broader importance of #Fridays for Future. Nature Climate Change, 9, 428-433.

 

Fisher, S. R. (2016). Life trajectories of youth committing to climate activism. Environmental Education Research, 22(2), 229-247.

 

Franz-Lien, J. (2020). The climate-change movement according to change science. Edpacs, 61(1), 1-10.

 

Gitlin, T. (1980). The whole world is watching: Mass media and the making and unmaking of the new left. Berkeley: University of California Press.

 

Greenberg, D. W. (1985). Staging media events to achieve legitimacy: A case study of Britain's Friends of the Earth. Political Communication and Persuasion, 2(4), 347- 362.

 

Gulliver, T., & Herriot, L. (2015). ‘SOME LIKEN IT TO THE ARAB SPRING’ Youth and the politically legitimate subject. Critical Discourse Studies, 12(2), 206-225.

 

Harlow, S., & Johnson, T. (2011). Overthrowing the Protest Paradigm? How The New York Times, Global Voices and Twitter Covered the Egyptian Revolution. International Journal of Communication, 5, 1359-1374.

 

Heinderyckx, F. (2019). Seeking bearings: How journalism scholarship must assist in navigating the news industry in the digital vortex. Journalism, 20(1), 98-101.

 

Hopke, J. E. (2012). Water Gives Life: Framing an Environmental Justice Movement in the Mainstream and Alternative Salvadoran Press. Environmental Communication, 6(3), 365-382.

 

Hutchins, B., & Lester, L. (2006). Environmental protest and tap-dancing with the media in the information age. Media, Culture & Society, 28(3), 433-451.

 

Jacobsson, D. (2020). Young vs old? Truancy or new radical politics? Journalistic discourses about social protests in relation to the climate crisis. Critical Discourse Studies, 1-17.

 

Kaibin, X. (2013). Framing Occupy Wall Street: A Content Analysis of The New York Times and USA Today. International Journal of Communication, 7, 2412-2432.

 

Kensicki, L. J. (2001). Deaf President Now! Positive Media Framing of a Social Movement within a Hegemonic Political Environment. Journal of Communication Inquiry, 25(2), 147-166.

 

Ketelaars, P. (2017). Tracing Protest Motives: The Link Between Newspaper Coverage, Movement Messages, and Demonstrators’ Reasons to Protest. Sociological Forum, 32(3), 480-500.

 

Kilgo, D. K., & Harlow, S. (2019). Protests, Media Coverage, and a Hierarchy of Social Struggle. The International Journal of Press/Politics, 24(4), 508-530.

 

Kleres, J., & Wettergren, Å. (2017). Fear, hope, anger, and guilt in climate activism, Social Movement Studies, 16(5), 507-519.

 

Kriesi, H., Koopmans, R., Duyvendak, J. W., & Guigni, M. G. (1992). New social movements and political opportunities in Western Europe. European Journal of Political Research, 22(2), 219-244.

 

Lahussen, C., & Kiess, J. (2019). The Diverging Presence of Youth in Public Discourse: A Comparative Analysis of Youth-Related Debates Across Countries and Issue Fields. American Behavioral Scientist, 64(5), 574-590.

 

Lecheler, S., & Kruikemeier, S. (2016). Re-evaluating journalistic routines in a digital age: A review of research on the use of online sources. New Media & Society, 18(1), 156-171.

 

Lee, F. L. F. (2014). Triggering the Protest Paradigm: Examining Factors Affecting News Coverage of Protest. International Journal of Communication, 8, 2725-2746.

 

Lepianka, D. (2015). The Representation of Youth in the Dutch News Media. Young, 23(4), 277-292.

 

Levinsen, K., & Wien, C. (2011). Changing media representations of youth in the news – a content analysis of Danish newspapers 1953–2003. Journal of Youth Studies, 14(7), 837-851.

 

Mampaey, J., De Wit, K., & Broucker, B. (2019). The delegitimation of student protest against market-oriented reforms in higher education: the role of mass media discourse. Studies in Higher Education, 1-11.

 

Manssens, J., & Walgrave, L. (1998). Populair en/of kwaliteit : de Vlaamse pers over de zaak-Dutroux. Antwerpen: UIA. Departement Politieke en Sociale Wetenschappen.

 

Marris, E. (2019). Why young climate activists have captured the world’s attention. Nature, 573, 471-472.

 

McCurdy, P. (2012). Social Movements, Protest and Mainstream Media. Sociology Compass, 6(3), 244-255.

 

McLeod, D. (2007). News Coverage and Social Protest: How the Media's Protest Paradigm Exacerbates Social Conflict. Journal of Dispute Resolution, 1(12), 185-194.

 

McLeod, D. M., & Hertog, J. K. (1999). Social Control, Social Change and the Mass Media’s Role in the Regulation of Protest Groups. In D. Demers, & K. Viswanath (Eds.), Mass Media, Social Control and Social Change: A Macrosocial Perspective (pp. 305-330). Ames: Iowa State University Press.

 

McQuail, D. (2000). McQuail’s mass communication theory (5th ed.). London, England: Sage.

 

Moernaut, R., Mast, J., & Pauwels, L. (2018). Framing Climate Change: A Multi-level Model. In W. L. Filho, E. Manolas, A. M. Azul, U. M. Azeiteiro, & H. McGhie (Eds.), Handbook of Climate Change Communication (pp. 215-271). Cham, Switzerland: Springer.

 

Morris, A., & Staggenborg, S. (2004). Leadership in Social Movements. In D. A. Snow, S. A. Soule, & H.  Kriesi (Eds.), The Blackwell Companion to Social Movements (pp. 171-196). London, England: John Wiley & Sons.

 

Mortelmans, D. (2018). Handboek Kwalitatieve Onderzoeksmethoden (5th ed.). Leuven, Belgium: Acco.

 

Obregón, R., & Tufte, T. (2017). Communication, Social Movements, and Collective Action: Toward a New Research Agenda in Communication for Development and Social Change. Journal of Communication, 67(5), 635-645.

 

O'Brien, K., Selboe,E. & Hayward, B.M. (2018). Exploring youth activism on climate change: dutiful, disruptive, and dangerous dissent. Ecology and Society, 23(3), 1- 13.

 

Ojala, M. (2012). Hope and climate change: the importance of hope for environmental engagement among young people. Environmental Education Research, 18(5), 625-642.

 

Op de Beeck, H. (2014). De betekenis van beelden: relatie tussen mediabeelden en zelfwaardering van Vlaamse kinderen en jongeren. Geraadpleegd van https://limo.libis.be/primoexplore/fulldisplay?docid=LIRIAS1921376&context=L&v id=Lirias&search_scope=L irias&tab=default_tab&lang=en_US&fromSitemap=1

 

Reul, R., Paulussen, S., Raeijmaekers, D., van der Steen, L., & Maeseele, P. (2018). Professional journalistic routines and the protest paradigm: The Big Potato Swap in traditional and alternative media. Journalism, 19(7), 899-916.

 

Rucht, D. (2004). The Quadruple ‘A’. Media strategies of protest movements sinds the 1960s. In W. Van De Donk, B. D. Loader, P. G. Nixon, & D. Rucht (Eds.), Cyberprotest: New Media, Citizens and Social Movements (pp. 25-48). London, England: Routledge.

 

Rucht, D. (2013). Protest movements and their media usages. In B. Cammaerts, A. Mattonie, & P. McCurdy (Eds.), Mediation and protest movements (pp. 249-269). Bristol, England: Intellect.

 

Scalmer, S. (2002). Dissent Events: Protest, the Media and the Political Gimmick in Australia. Kensington: University of New South Wales Press.

 

Scheufele, B. (1999). Frames, schemata, and news reporting. The European Journal of Communication Research, 31(1), 65-81.

 

Sheoin, T. M. (2013). Framing the movement, framing the protests: mass media coverage of the anti-globalisation movement. Interface: A Journal for and about Social Movements, 5(1), 272-365.

 

Silova, I., Brezheniuk, V., Kudasova, M., Mun, O., & Artemev, N. (2014). Youth Protests against Education Privatization Reforms in Post-Soviet States. European Education, 46(3), 75-99.

 

Sloam, J. (2014). ‘The outraged young’: young Europeans, civic engagement and the new media in a time of crisis. Information, Communication & Society, 17(2), 217- 231.

 

Smith, J., McCarthy, J. D., McPhail, C., & Augustyn, B. (2001). From Protest to Agenda Building: Description Bias in Media Coverage of Protest Events in Washington,

D.C. Social Forces, 79(4), 1397-1423.

 

Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, Frame Resonance and Participant Mobilization. In B. Klandermans, H. Kriesi, & S. G. Tarrow (Eds.), From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Cultures (pp. 197-217). Greenwich, CT: JAI Press.

 

Snow, D. A., Rochford, E. B., Worden, S. K., & Benford, R. D. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. American Sociological Review, 51(4), 464-481.

 

Soneryd, L., & Cassegård, C. (2017). Chapter 5: COP as a global public sphere: news media frames, movement frames and media standing of climate movement actors. In C. Cassegård, L. Soneryd, H. Thorn, & A. Wettergren (Eds.), Climate Action in a Globalizing World Comparative Perspectives on Environmental Movements in the Global North (pp. 104-123). London, England: Routledge.

 

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.

 

Such, E., Walker, O., & Walker, R. (2005). Anti-War Children: Representation of youth protests against the Second Iraq War in the British national press. Childhood, 12(3), 301-326.

 

Thomas, A., Cretney, R., & Hayward, B. (2019). Student Strike 4 Climate: Justice, emergency and citizenship. New Zealand Geographer, 75(2), 96-100.

 

Thurlow, C. (2007). Fabricating youth: New-media discourse and technologization of young people. In S. Johnson, & A. Ensslin (Eds.), Language in the Media: Representations, Identities, Ideologies (pp. 271-297). London, England: Bloomsbury Publishing.

 

Trivundža, I. T., & Brlek, S. S. (2017). Looking for Mr Hyde: The protest paradigm, violence and (de)legitimation of mass political protests. International Journal of Media & Cultural Politics, 13(1), 131-148.

 

Tuchman, G. (1978). Making News: A Study in the Construction of Reality. New York, NY: The Free Press.

 

Turcotte-Summers, J. (2016). “Recess Is Over, Students”: The Suburban’s Framing of Educational Issues and the 2012 Printemps Érable. Canadian Journal of Communication, 41(1), 177-186.

 

Van Gorp, B. (2005). Where is the frame? Victims and intruders in the Belgian press coverage of the asylum issue. European Journal of Communication, 20(4), 484- 507.

 

Van Gorp, B. (2006). Framing asiel: Indringers en slachtoffers in de pers. Leuven, Belgium: Acco.

 

Van Gorp, B. (2007). The constructionist approach to framing. Bringing culture back in. Journal of Communication, 57(1), 57-78.

 

Van Gorp, B. (2007). Het reconstrueren van frames via inductieve inhoudsanalyse: uitgangspunten en procedures. Kwalon, 12(2), 13-18.

 

Van Gorp, B. (2010). “Strategies to Take Subjectivity Out of Framing Analysis.” In P. D’Angelo, & J.A. Kuypers (Eds.), Doing News Framing Analysis: Empirical and Theoretical Perspectives (pp. 84-109). New York, NY: Routledge.

 

Van Leuven, S., Deprez, A., & Raeymaeckers, K. (2014). Towards more balanced news access? A study on the impact of cost-cutting and Web 2.0 on the mediated public sphere. Journalism, 15(7), 850-867.

 

Vélez, V., Perez Huber L., Benavides Lopez, C., de la Luz, A., & Solórzano, D. G. (2008). Battling for Human Rights and Social Justice: A Latina/o Critical Race Media Analysis of Latina/o Student Youth Activism in the Wake of 2006 Anti-Immigrant Sentiment. Social Justice, 35(1), 7-27.

 

Verhulst, J., & Walgrave, S. (2005). Gezien worden of gezien zijn? Over oude en nieuwe sociale bewegingen in de Vlaamse pers. Mens & Maatschappij, 80(4), 305-327.

 

Vliegenthart, R. (2013). Media Framing and Social Movements. In D. A. Snow, D. Della Porta, B. Klandermans, & D. Mcadma (Eds.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements (pp. 733-736). Hoboken, NJ: Wiley-Backwell.

 

Vliegenthart, R., & Walgrave, S. (2012). Chapter 30: The Interdependency of Mass  Media and Social Movements. In H. A. Semetko, & M. Scammell (Eds.), The SAGE Handbook of Political Communication (pp. 387-403). Los Angeles, CA: Sage.

 

Wahlström, M., Wennerhag, M., & Rootes, C. (2013). Framing "The Climate Issue": Patterns of Participation and Prognostic Frames among Climate Summit Protesters. Global Environmental Politics, 13(4), 101-122.

 

Walgrave, S., & Manssens, J. (2000). The Making of The White March: The Mass Media as a Mobilizing Alternative to Movement Organizations. Mobilization, 5(2), 217-239.

 

Walgrave, S., & Vliegenthart, R. (2012). The Complex Agenda-Setting Power of Protest: Demonstrations, Media, Parliament, Government, and Legislation in Belgium, 1993-2000. Mobilization, 17(2), 129-156.

 

Wouters, R. (2014). From the street to the screen: Characteristics of protest events as determinants of television news coverage. Mobilization, 18(1), 83-105.

 

Wouters, R., De Vydt, M., & Knops, L. (2019). Klimaatspijbelaars ontcijferd: Een beschrijvend onderzoek naar de kenmerken, drijfveren, mobilisatie- en participatiepatronen van Youth for Climate-Facebooksympathisanten. Geraadpleegd van https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/ container2608/files/20190221_Rapport%20YfC-survey.pdf

 

Yang, H., & Van Gorp, B. (2019). Framing the Asian infrastructure investment bank: a qualitative analysis of the political debate and media coverage on a China-led multilateral institution. The Pacific Review, 32(4), 603-634.

 

Niet-wetenschappelijke bronnen

 

CIM. (2019). Bereik resultaten. Geraadpleegd van https://www.cim.be/nl/pers/bereik- resultaten

 

Credibility gap. (1995). In Collins COBUILD English dictionary. London, England: Harper Collins.

 

Credibility. (1995). In Collins COBUILD English dictionary. London, England: Harper Collins.

 

Debusschere, B. (2020, 10 januari). Heeft Youth for Climate gefaald? Nee, zegt deze politicoloog. De Morgen. Geraadpleegd van https://www.demorgen.be/

 

Frustrated. (1995). In Collins COBUILD English dictionary. London, England: Harper Collins.

 

Gamechanger.   (2013).   In   Van   Dale.   Geraadpleegd   van https://vowb-vandale- nl.myezproxy.vub.ac.be/zoeken/zoeken.do

 

Gamechanger. (2020). In Lexico Geraadpleegd van https://www.lexico.com/definition/game_changer

 

Gefrustreerd.   (2020).    In    Van    Dale.    Geraadpleegd   van https://vowb-vandale- nl.myezproxy.vub.ac.be/zoeken/zoeken.do

 

Geloofwaardigheid. (2020). In Van Dale. Geraadpleegd van https://vowb-vandale- nl.myezproxy.vub.ac.be/zoeken/zoeken.do

 

Irresponsible. (1995). In Collins COBUILD English dictionary. London, England: Harper Collins.

 

Klimaatcoalitie. (2020). Leden. Geraadpleegd van http://www.klimaatcoalitie.be/leden

 

Ongeloofwaardig. (2020). In Van Dale. Geraadpleegd van https://vowb-vandale- nl.myezproxy.vub.ac.be/zoeken/zoeken.do

 

Responsible. (1995). In Collins COBUILD English dictionary. London, England: Harper Collins.

 

Vlaamse Regulator voor de Media. (2019). Mediaconcentratie in Vlaanderen: Rapport 2019. Geraadpleegd van http://vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/ pdfversions/mediaconcentratierapport_2019_zonder_afloop.pdf

 

Wouters, R., & De Vydt, M. (2019). Youth for Climate Belgium: The narrative of an exceptional protest wave. Geraadpleegd op 25 november 2019 van https://mobilizingideas.wordpress.com/2019/04/12/youth-for-climate-belgium- the-narrative-of-an-exceptional-protest-wave/

 

Youth for Climate. (2018, 29 december). Join the momevement #youthforclimate [Facebook]. Geraadpleegd van https://www.facebook.com/watch/?v=373156863443853

 

Youth for Climate. (2020). Over ons. Geraadpleegd op 10 december 2019 van https://youthforclimate.be/nl/over-ons/

 

Youth for Climate. (2020). Thuispagina. Geraadpleegd op 10 december 2019 van https://youthforclimate.be/nl/

 

Sample

 

ADPW. (2019, 8 februari). Meer dan 10.000 man op Leuvense klimaatmars. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Aerts, R. (2019, 15 januari). Wij, leraars, staan achter de scholieren om het klimaat te redden. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Agirdag, O., & Claes, E. (2019, 12 januari). Klimaatspijbelen is geen luxeverzuim. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Bauwens, D. (2019, 19 januari). “Huidige generatie tieners is de progressiefste ooit.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Bauwens, D., & De Boeck, A. (2019, 18 januari). “Dit is een nieuwe vorm van politiek.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Beckers, L., & Swartenbroux, K. (2019, 28 januari). Actie of payback in mei. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

België koning van klimaatprotest. (2019, 28 januari). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Bernaerts, J. (2019, 1 maart). “Ja, wij zijn burgerlijk ongehoorzaam. En terecht ook.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Betogers laten straten kraaknet achter. (2019, 15 februari). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

BJS. (2019, 27 februari). “Blijkbaars ons punt nog niet gemaakt.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Bosmans, W. (2019, 14 februari). School straft klimaatspijbelaars met professor: “Ik zie de domste protestslogans in de betoging.” Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Bral, S. (2019, 15 februari). Met z’n allen Anuna achterna. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Brinckman, B. (2019, 2 februari). Als de Wetstraat kreunt door het volk. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Cattebeke, H. (2019, 26 januari). “Dat de scholieren die politici in volle kiescampagne maar goed onder druk zetten.” Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Clemens, K. (2019, 2 maart). Het meisje naast Anuna. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Clemens, K. (2019, 25 maart). Spijbelaars blijven nu ook slapen. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Cools, S. (2019, 12 februari). Het is een complot toch? De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

De Belser Munyaneza, J. (2019, 25 januari). “Ja, de zeespiegel stijgt, maar veel mensen verzuipen nu al.” De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

De Boeck, A. (2019, 18 januari). “Een nieuwe generatie die opstaat.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

De Boeck, A. (2019, 28 januari). Betogers verhogen druk op politiek. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

De Ceulaer, J. (2019, 30 maart). “Politici zijn bang voor de straat.” De MorgenGeraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

De Grauwe, P. (2019, 22 januari). Klimaatspijbelaars zijn belangrijker dan bedrijfsleiders in Davos. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

De Meyere, J., Geerinck, I., Nijs, H., Kerkhofs, E., Meeusen, L., Maeckelbergh, L., & Kanakaris, S. (2019, 19 januari). Van ‘Bravo, scholieren’ tot ‘schijnheilige beweging’: lezers over de klimaatspijbelaars. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Deblaere, J. (2019, 18 januari). Puntgemaakt. wat nu? Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Debusschere, B. (2019, 25 maart). Wetstraat bezet voor klimaat. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Dehaene, M. (2019, 15 maart). Leerlingen verplicht naar klimaatmars? Niet bij ons. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Dekeyser, A. (2019, 28 januari). Op familie-uitstap voor het klimaat. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Delputte, L. (2019, 19 januari). Maarten Boudry ziet geen structurele protestbeweging in Youth for Climate: ‘Het establishment knuffelt de klimaatspijbelaars dood’. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Delvaux, B. (2019, 23 februari). De nieuwe Antigones. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Dooms, N. (2019, 18 januari). Ook Dendermonde brost voor het klimaat. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Dumon, P. (2019, 4 februari). “Spijbelaars, betoog in uw eigen stad.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

En nu is ’t aan u, vinden de jongeren. (2019, 1 februari). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Fraihi, T. (2019, 15 februari). Redelijk onredelijk. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

FVI. (2019, 25 februari). 10.000 klimaatbetogers ook in Gent paraat. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Galle, C. (2019, 12 januari). Als het maar geen klimaatspijbelaar wordt. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Geusens, S. (2019, 21 januari). Spijbelaars voor klimaat krijgen forse versterking. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Ghysens, P. (2019, 16 januari). Spijbelmars professionaliseert. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Goegebeur, A. (2019, 8 februari). “Koen, maak het groen!” Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Gordts, P. (2019, 1 februari). “Samen met klimaatjongeren naar oplossingen zoeken.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Gordts, P. (2019, 16 maart). Hoe de schwung erin houden tot in mei. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Gyssels, A., & Lagast, C. (2019, 5 februari). Het Schauvliege-complot. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Huysentruyt, B. (2019, 24 januari). Atheneum leert klimaatspijbelaars lesje. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Huysentruyt, B. (2019, 8 februari). “Al bedreigingen gekregen, maar dit is voor goede zaak.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Justaert, M. (2019, 5 februari). Schauvliege noemt klimaatbetogingen ‘opgezet spel’. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Kelepouris,   S.   (2019,   16   januari). Klimaatspijbelen maakt school. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Kelepouris, S. (2019, 26 januari). Voor de jeugd is klimaat hét verkiezingsthema. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

“Laat CLB maar bij mij aanbellen.” (2019, 12 januari) Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lanssens, P. (2019, 9 januari). Leerlingen staken voor beter klimaat. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lanssens, P. (2019, 12 februari). “We counteren kritiek dat we zelfs niets doen.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lanssens, P. (2019, 2 maart). Kortrijk heeft eigen ‘Anuna’. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lanssens, P. (2019, 23 januari). “Klimaatspijbelaars krijgen geen straf.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lanssens, P. (2019, 25 januari). “Politici, schuif problemen niet voor u uit.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lanssens, P. (2019, 4 maart). Klimaatcrisis kleurt carnaval. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lemaitre, F. (2019, 16 janarui). Babyboomers steunen ‘brossen voor de bossen’. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lesaffer, P. (2019, 26 maart). Steun op straat, niet in parlement. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Lievens, R. (2019, 25 januari). Strafstudie dreigt voor klimaatspijbelaars. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

LXB. (2019, 22 februari). Met 5.000 voor beter klimaatbeleid. Het Laatste Nieuws.Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Maeckelbergh, B. (2019, 31 januari). “Sommige mensen hebben vooral een knuffel nodig.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Martin, M. (2019, 11 januari). “Ja, spijbelen is de juiste manier. Had u hier anders gestaan?” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Martin, M. (2019, 1 februari). Groeipijnen horen erbij. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Martin, M. (2019, 8 februari). Klimaatprotest bezwijkt niet. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Martin, M. (2019, 11 februari). “Ik wil gewoon zien het de wereld eruitziet tussen Gent en Brussel.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Martin, M. (2019, 14 februari). “Gasten, we zijn helemaal tot in Brussel geraakt.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Martin, M. (2019, 21 februari). Klimaatcomités zijn hot op school. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Martin, M., & Gordts, P. (2019, 15 februari). “Het voelt dit keer wat militanter aan.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Mertens, B. (2019, 1 februari). “Kinderen steeds vaker ingezet voor ideologische kwesties.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Mertens, B. (2019, 5 februari). Extra maatregelen want… Anuna (17) komt mee betogen. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Michaux, A. (2019, 26 maart). Ochtendgymnastiek houdt koude weg bij activisten. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Moors, C. (2019, 16 maart). “Zijn we nu met genoeg?” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Neyt, G. (2019, 22 februari). “Boos! Kwaad! Woedend!” Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Poppelmonde, J. (2019, 18 januari). De groene geest met de paplepel ingegoten. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Provoost, B. (2019, 18 januari). “Anuna schudde ons wakker: we gaan door tot het einde.” Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Rabaey, M. (2019, 26 januari). “Dit protest is zeker geen korte opstoot.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Remmery, S. (2019, 11 januari). Die strafstudie nemen ze er graag bij. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Remmery, S. (2019, 23 januari). Mama, mag ik meedoen ? Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Renson, I., & Saelens, M. (2019, 26 januari). “Hou vol. Je hebt meer macht dan je denkt.” De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Rogiers, F. (2019, 2 februari). “Wij laten ons niet weglachen.” De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Rogiers, F. (2019, 2 maart). “Na 26 mei komt er nog veel meer disruptie op ons af. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Saelens, M. (2019, 12 januari). Jong, ongerust en vaak onbegrepen. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Saelens, M. (2019, 25 januari). “We leren alles over de Romeinen, niets over het klimaat.” De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Saelens, M. (2019, 25 januari). Van 3.000 over 12.500 naar 35.000 spijbelaars. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Saelens, M. (2019, 31 januari). Klimaatpanel moet eisen jongeren onderbouwen. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Saelens, M. (2019, 8 februari). “Nu moet de minister zich weer inwerken.” De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Saelens, M. (2019, 15 februari). Op naar nummer zeven, nu met Greta. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Saelens, M. (2019, 1 maart). Gespreksstof van keukentafel tot Europese Commissie. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Schepers, C. (2019, 22 februari). Waarom een klimaatmars wél een schoolactiviteit kan zijn. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Schoemaker, T. (2019, 7 februari). Brief van de dag. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Segers, J. (2019, 18 januari). Onze opinie. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Segers, J. (2019, 25 januari). Onze opinie. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Segers, J. (2019, 30 januari). Onze opinie. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Segers, J. (2019, 8 februari). Onze opinie. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Segers, J. (2019, 23 februari). Onze opinie. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Somers, S. (2019, 2 maart). “Als pleegkind kan ik misschien een voorbeeld zijn.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Spoormakers, S. (2019, 11 januari). “We blijven komen, elke week. Tot we gehoord worden.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Spoormakers, S. (2019, 15 februari). “Stop met schieten op elkaar en op ons. Doe nu eens iets.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Spoormakers, S. (2019, 8 februari). “Te groot om complot te zijn.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Steen, G., & Belpaeme, L. (2019, 25 januari). “Laat ze maar zeggen, wij wéten waarom we op straat komen.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Swinnen, S. (2019, 25 januari). “Dat ze nu maar speelplaats proper houden.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Swinnen, S. (2019, 25 januari). “Scholieren zijn welkom, maar niet voor losse babbel.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Van Horenbeek, J. (2019, 8 maart) “Doemdenkers? Dat zijn we niet. No fucking way.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Van Impe, L. (2019, 12 januari). “Ik wil het de politici horen zeggen. Dat ze iets gaan doen en dat er iets zal gebeuren.” Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Van Maele, P. (2019, 11 januari). “We zijn hier niet voor de extra vrije dag.” De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Van Regenmortel, J. (2019, 12 januari). Stemmen mag ze nog niet, maar de Wetstraat hoorde haar wel. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van  https://academic.gopress.be/

 

Van Reybrouck, D. (2019, 18 januari). De ware klimaatspijbelaars, dat zijn onze politici. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Van Wynsberghe, E. (2019, 16 januari). Nu ook spijbelactie in Antwerpen. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vandaele, J. (2019, 24 januari). Spijbelen voor het klimaat? Voer ook actie ín de school. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vanhamme, M. (2019, 24 januari). Directeur Sint-Martinusschool waarschuwt klimaatspijbelaars. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vanheusden, K. (2019, 17 januari). “De minister kan niet zeggen dat leerlingen niets kunnen leren door te betogen.” Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vansina, W. (2019, 1 maart). Meer dan 1.000 jongeren op afspraak. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Verberckmoes, Y. (2019, 22 januari). “Ook ons is het menens voor het klimaat.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Verberckmoes, Y. (2019, 27 maart). “Dit is een overwinning, maar we zijn niet naïef.” De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vermeiren, S. (2019, 7 januari). “Wat is uurtje wiskunde, als je ook kan betogen voor beter klimaat?” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vermeiren, S. (2019, 26 januari). “F*** you aan de hokjes. M of V? Geen van de twee.” Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Verschueren, R. (2019, 31 januari). Bosbrossers betogen om de beurt. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vincent, P. (2019, 25 januari). Klimaatprotest in grote boog rond Meir. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vincent, P. (2019, 5 januari). Schoolstaking voor het klimaat. De Standaard. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Vincent, P. (2019, 5 januari). Schoolstaking voor het klimaat. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

“Waar dit eindigt? NIET.” (2019, 18 januari). Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Wauters, A. (2019, 7 januari). “Studeren is nu even niet meer belangrijk.” De Morgen.Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Wauters, R. (2019, 25 januari). Politiek doet niets meer voor klimaat. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

 

Wouters, V. (2019, 19 januari). Minister Homans, maak van de klimaatstrijd geen generatiestrijd. De Morgen. Geraadpleegd van https://academic.gopress.be/

Download scriptie (2.48 MB)
Universiteit of Hogeschool
Vrije Universiteit Brussel
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Joke Bauwens