Brandend ijs: een nieuwe energiebron?

Cédric
De Boom

Brandend ijs: een nieuwe energiebron?

Dat we af moeten van fossiele brandstoffen, zou niemand meer mogen zijn ontgaan. Verbranden van diesel, benzine of steenkool zorgt voor tonnen koolstofdioxide in de atmosfeer, die daar zorgen voor de opwarming van de aarde. De vraag is – hoe lossen we dat op? Enerzijds hangt alles wat we doen en maken af van de energie die we met die fossiele brandstoffen opwekken, en anderzijds investeren we nog te weinig in het gebruik van alternatieve, hernieuwbare energiebronnen, zoals zonlicht en wind.

In the near future, despite the development of alternative energy, when you look at the economics and environmental standards, then there's no other source of primary energy in the world than natural gas. Well, perhaps there is nuclear energy but there are also a lot of issues there and there are opponents of nuclear energy. Gas doesn't have those opponents.” (Vladimir Putin, 2016)

Volgens sommige onderzoekers en Vladimir Putin bestaat er een tussenfase. Dit is een brug tussen onze huidige afhankelijkheid van aardolie en onze gedroomde duurzame samenleving op basis van louter hernieuwbare energie: aardgas. Voor Putin meer bepaald Russisch aardgas. Die evolutie is al aan de gang, en aardgas zal zo wellicht tegen 2030 de fakkel overnemen van aardolie als dominante brandstof in onze samenleving. Vooral in de scheepvaart, die nog het meeste werk voor de boeg heeft om op hernieuwbare energie over te stappen, is aardgas (of LNG, zoals dat dan met een technische term heet) een interessant product: aardgas brandt schoner (er komen minder schadelijke bijproducten vrij bij het gebruik, zoals roetdeeltjes of zwaveldioxide), er zijn nog voldoende voorraden beschikbaar en de technologie die vandaag de dag al schepen voortstuwt, kan eenvoudig overschakelen op dit gas. Anderzijds moeten we er wel voor zorgen dat het gas niet ontsnapt: aardgas bestaat haast uitsluitend uit methaan, en deze zogenoemde methaanslip zorgt ook voor de opwarming van onze planeet (en zelfs tientallen malen sterker dan koolstofdioxide).

 

image-20200810111948-2

Brandend ijs – methaanhydraten

 

Een onverwachte bron van methaan in de diepzee

Recent viel het oog van de maritieme wereld op een interessant product dat gewonnen kan worden van onder de zeebodem: methaanhydraten. Dit zijn chemische structuren waarin methaangas gevangenzit in een netwerk van watermoleculen. Ze lijken op het eerste gezicht op ijskristallen, maar als het methaan eruit vrijkomt, kan deze ontbranden. Brandend ijs, dus. In die hydraten zit er per volume tot 160 keer meer methaan dan in gewoon aardgas, en ze ontstaan bij lage temperaturen (0-20 °C) en hoge drukken (minstens twintigmaal de luchtdruk). Het grootste deel van deze hydraten zit wijd verspreid onder de zeebodem, maar hier en daar komen er grote geconcentreerde hoeveelheden voor, die dus ook makkelijk te ontginnen zijn. Er is bovendien ontzettend veel: de totale hoeveelheid koolstof die in die methaanhydraten opgeslagen zit, is wellicht het dubbele van de koolstof in de bekende fossiele brandstoffen. Een ideale brandstof voor de scheepvaart, dus. Methaanhydraten kunnen een belangrijke rol spelen het hierboven beschreven tussenfase, zowel als een bron van aardgas als een manier om aardgas te transporteren.

Anderzijds zijn er ook nadelen verbonden aan het gebruik van deze methaanbron. De hydraten zijn namelijk enkel stabiel bij die hoge drukken en verliezen hun samenhang zodra men het gas bovenhaalt. Een korte opslagperiode van aardgas in de vorm van hydraten is mogelijk (bijvoorbeeld in het ruim van een transportschip), bij atmosferische druk en bij -20 °C. Dit is enkel voordeliger dan andere transportmethoden van aardgas (zoals LNG, CNG en pijpleidingen) zolang dat schip niet verder dan maximaal 3000 zeemijl moet varen tot de haven waar de hydraten gelost kunnen worden. Ook die koeling kost immers energie en geld. Methaanhydraten ontginnen is daarom op dit moment enkel haalbaar voor landen die veel geld betalen voor de invoer van aardgas én die vlakbij een van die locaties met hoge concentraties hydraten gelegen zijn.

Tikkende methaanbom?

Wat het hele methaanhydraatverhaal nog complexer maakt, is de opwarming van de aarde zelf. Hoe hoger de temperatuur van het zeewater, hoe minder stabiel de hydraten. Langzaamaan zijn deze dus ook nu al aan het uiteenvallen. Sommige onderzoekers hebben daardoor de “clathrate gun”-hypothese naar voren geschoven. Dit is een situatie waarbij de opwarming van de planeet voorbij een zogenoemd kantelpunt schiet, en daardoor gigantische hoeveelheden methaangas ontsnappen. Die extra hoeveelheden methaan versterken het broeikaseffect, zodat de temperatuur nog verder oploopt en er nog meer methaanhydraatvoorraden destabiliseren, in een destructieve spiraal. Dit kantelpunt moet dan ook te allen tijde vermeden worden.

Zo ver is het op dit moment nog niet: de hoeveelheden methaan die op dit moment uit de hydraten ontsnappen, zijn nog niet groot genoeg om een noemenswaardige impact te hebben op de klimaatcrisis van onze planeet. Wel moet al wie deze hydraten wil ontginnen, de nodige voorzorgen aan de dag leggen, en voorkomen dat er ongewild methaan vrijkomt tijdens het proces. Bovendien mogen we ook nooit vergeten dat zelfs deze schonere hydraten een fossiele brandstof zijn en blijven, en dat deze ruim beschikbare energiebron ons niet mag tegenhouden om finaal over te schakelen op hernieuwbare energie.

Tot besluit…

De overvloedige aanwezigheid van methaanhydraten en de nood aan betaalbare brandstoffen maken van dit brandbaar ijs een nuttige en veelbelovende energiebron, tenminste voor een aantal landen die nu zeer veel betalen voor hun bevoorrading. De ontginning van methaanhydraten en de consumptie van aardgas uit methaanhydraten dragen echter onvermijdelijk bij tot de opwarming van ons klimaat. Of laten we het “brandend ijs”, gezien de opmars van groene energie, niet beter onontgonnen? Tot spijt van wie het benijdt zal het antwoord niet in het minst afhangen van de beschikbaarheid en economische haalbaarheid van echt milieuvriendelijke alternatieven.

Bibliografie

Acha, V., Alba, J., & Thalasso, F. (2002). The absolute requirement for carbon dioxide for aerobic methane oxidation by a methanotrophic-heterotrophic soil community of bacteria. Biotechnology Letters, 24(9), 675–679. doi:10.1023/A:1015265530501

Alexander, G., Almarri, M., Eren, E., Fox, E., Narayanan, D., Indrakanti, V. P., & Venkataraman, R. (2004). An Assessment of Methane Hydrate Recovery and Processing at Hydrate Ridge.

Alvarez, R. A., Pacala, S. W., Winebrake, J. J., Chameides, W. L., & Hamburg, S. P. (2012). Greater focus needed on methane leakage from natural gas infrastructure. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(17), 6435–6440. doi:10.1073/pnas.1202407109

Alvarez, Ramón A., Zavala-Araiza, D., Lyon, D. R., Allen, D. T., Barkley, Z. R., Brandt, A. R., Davis, K. J., e.a. (2018). Assessment of methane emissions from the U.S. oil and gas supply chain. Science, eaar7204. doi:10.1126/science.aar7204

Andres-Garcia, E., Dikhtiarenko, A., Fauth, F., Silvestre-Albero, J., Ramos-Fernández, E. V., Gascon, J., Corma, A., e.a. (2019). Methane hydrates: Nucleation in microporous materials. Chemical Engineering Journal, 360, 569–576. doi:10.1016/j.cej.2018.11.216

Archer, D. (2007). Methane hydrate stability and anthropogenic climate change. Biogeosciences, 4(4), 521–544. doi:10.5194/bg-4-521-2007

Aregbe, A. G. (2017). Gas Hydrate—Properties, Formation and Benefits. Open Journal of Yangtze Oil and Gas, 02(01), 27–44. doi:10.4236/ojogas.2017.21003

Beaudoin, Y. C., Dallimore, S. R., & Boswell, R. (2014). Frozen heat vol. 2, vol. 2,. S.L.: UNEP.

Beaudoin, Y. C., Waite, W., Boswell, R., & Dallimore, S. R. (2014). Frozen heat vol. 1, vol. 1,. S.L.: UNEP.

Bernard, B. B., Brooks, J. M., & Sackett, W. M. (1978). Light hydrocarbons in recent Texas continental shelf and slope sediments. Journal of Geophysical Research, 83(C8), 4053. doi:10.1029/JC083iC08p04053

Birchwood, R., Dai, J., & Shelander, D. (2010). Developments in Gas Hydrates. Oilfield Review, 16.

Bortnowska, M. (2009). Development of new technologies for shipping natural gas by sea. Polish Maritime Research, 16(3), 70–78. doi:10.2478/v10012-008-0036-2

Chandler, D. (2020, 13 januari). Gas infrastructure leaks methane: Fix it, or accelerate to clean energy. Energy Post. Geraadpleegd van https://energypost.eu/gas-infrastructure-leaks-methane-fix-it-or-accele…

Chandra, R., & Surya, S. (2008). Techniques in Exploration and Formation Evaluation for Gas HydratesR. Gepresenteerd bij 7th International Conference & Exposition on Petroleum Geophysics, Hyderabad.

Chaplin, M. (2003). Clathrate hydrates. Geraadpleegd 24 november 2018, van http://www1.lsbu.ac.uk/water/clathrate_hydrates.html

Chen, L., Sasaki, H., Watanabe, T., Okajima, J., Komiya, A., & Maruyama, S. (2017). Production strategy for oceanic methane hydrate extraction and power generation with Carbon Capture and Storage (CCS). Energy, 126, 256–272. doi:10.1016/j.energy.2017.03.029

Chong, Z. R., Yang, S. H. B., Babu, P., Linga, P., & Li, X.-S. (2016). Review of natural gas hydrates as an energy resource: Prospects and challenges. Applied Energy, 162, 1633–1652. doi:10.1016/j.apenergy.2014.12.061

Chou, I.-M., Sharma, A., Burruss, R. C., Shu, J., Mao, H. -k., Hemley, R. J., Goncharov, A. F., e.a. (2000). Transformations in methane hydrates. Proceedings of the National Academy of Sciences, 97(25), 13484–13487. doi:10.1073/pnas.250466497

Cranganu, C. (2009). In-situ thermal stimulation of gas hydrates. Journal of Petroleum Science and Engineering, 65(1–2), 76–80. doi:10.1016/j.petrol.2008.12.028

Davie, M. K., & Buffett, B. A. (2001). A numerical model for the formation of gas hydrate below the seafloor. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 106(B1), 497–514. doi:10.1029/2000JB900363

Dean, J. F., Middelburg, J. J., Röckmann, T., Aerts, R., Blauw, L. G., Egger, M., Jetten, M. S. M., e.a. (2018). Methane Feedbacks to the Global Climate System in a Warmer World. Reviews of Geophysics, 56(1), 207–250. doi:10.1002/2017RG000559

Demirbas, A. (2010). Methane hydrates as potential energy resource: Part 1 – Importance, resource and recovery facilities. Energy Conversion and Management, 51(7), 1547–1561. doi:10.1016/j.enconman.2010.02.013

Ding, J., Cheng, Y., Yan, C., Song, B., Sun, H., & Teng, F. (2019). Experimental study of sand control in a natural gas hydrate reservoir in the South China sea. International Journal of Hydrogen Energy, 44(42), 23639–23648. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.07.090

Döpke, L.-K., & Requate, T. (2014). The economics of exploiting gas hydrates. Energy Economics, 42, 355–364. doi:10.1016/j.eneco.2013.11.001

Dorritie, D. (2007). Methane catastrophe. Geraadpleegd 24 november 2018, van http://www.killerinourmidst.com/index.html#anchorContents

Duman, R. J. (2012). Economic viability of shale gas production in the Marcellus Shale; indicated by production rates, costs and current natural gas prices. (Michigan Technological University).

Elger, J., Berndt, C., Rüpke, L., Krastel, S., Gross, F., & Geissler, W. H. (2018). Submarine slope failures due to pipe structure formation. Nature Communications, 9(1), 715. doi:10.1038/s41467-018-03176-1

Feng, J.-C., Wang, Y., Li, X.-S., Chen, Z.-Y., Li, G., & Zhang, Y. (2015). Investigation into optimization condition of thermal stimulation for hydrate dissociation in the sandy reservoir. Applied Energy, 154, 995–1003. doi:10.1016/j.apenergy.2015.05.106

Foidaş, I., & Ştefănescu, D.-P. (2017). Considerations on sand control in natural gas wells. (I. Bondrea, C. Simion, & M. Inţă, Red.)MATEC Web of Conferences, 121, 09003. doi:10.1051/matecconf/201712109003

Giavarini, C., & Hester, K. (2011). Gas Hydrates. Green Energy and Technology. London: Springer London. doi:10.1007/978-0-85729-956-7

GIE, & MARCOGAZ. (2019). Potential ways the gas industry can contribute to the reduction of methane emissions. Gepresenteerd bij Madrid Forum.

Glasby, G. P. (2003). Potential impact on climate of the exploitation of methane hydrate deposits offshore. Marine and Petroleum Geology, 20(2), 163–175. doi:10.1016/S0264-8172(03)00021-7

Harrison, B. K., Zhang, H., Berelson, W., & Orphan, V. J. (2009). Variations in Archaeal and Bacterial Diversity Associated with the Sulfate-Methane Transition Zone in Continental Margin Sediments (Santa Barbara Basin, California). Applied and Environmental Microbiology, 75(6), 1487–1499. doi:10.1128/AEM.01812-08

Harrison, S. E. (2010, 24 oktober). Natural Gas Hydrates. Geraadpleegd 23 november 2018, van http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/harrison1/

Harvey, L. D. D., & Huang, Z. (1995). Evaluation of the potential impact of methane clathrate destabilization on future global warming. Journal of Geophysical Research, 100(D2), 2905. doi:10.1029/94JD02829

Hesse, R., & Harrison, W. E. (1981). Gas hydrates (clathrates) causing pore-water freshening and oxygen isotope fractionation in deep-water sedimentary sections of terrigenous continental margins. Earth and Planetary Science Letters, 55(3), 453–462. doi:10.1016/0012-821X(81)90172-2

Hornbach, M. J., Holbrook, W. S., Gorman, A. R., Hackwith, K. L., Lizarralde, D., & Pecher, I. (2003). Direct seismic detection of methane hydrate on the Blake Ridge. GEOPHYSICS, 68(1), 92–100. doi:10.1190/1.1543196

Ikonnikova, S., Gülen, G., Browning, J., & Tinker, S. W. (2015). Profitability of shale gas drilling: A case study of the Fayetteville shale play. Energy, 81, 382–393. doi:10.1016/j.energy.2014.12.051

Jakobsson, M., Gyllencreutz, R., Mayer, L. A., Dowdeswell, J. A., Canals, M., Todd, B. J., Dowdeswell, E. K., e.a. (2016). Mapping submarine glacial landforms using acoustic methods. Geological Society, London, Memoirs, 46(1), 17–40. doi:10.1144/M46.182

Kanda, H. (2006). Economics study on natural gas transportation with natural gas hydrate pellets.

Katz, M. E. (1999). The Source and Fate of Massive Carbon Input During the Latest Paleocene Thermal Maximum. Science, 286(5444), 1531–1533. doi:10.1126/science.286.5444.1531

Ke, W., Svartaas, T. M., & Chen, D. (2019). A review of gas hydrate nucleation theories and growth models. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 61, 169–196. doi:10.1016/j.jngse.2018.10.021

Kennett, J. P. (Red.). (2003). Methane hydrates in Quaternary climate change: The clathrate gun hypothesis. Washington, DC: American Geophysical Union.

Kerr, R. A. (2010). “Arctic Armageddon” Needs More Science, Less Hype. Science, 329(5992), 620–621. doi:10.1126/science.329.5992.620

Kezirian, M., & Phoenix, S. (2017). Natural Gas Hydrate as a Storage Mechanism for Safe, Sustainable and Economical Production from Offshore Petroleum Reserves. Energies, 10(6), 828. doi:10.3390/en10060828

Kim, K., Kang, H., & Kim, Y. (2015). Risk Assessment for Natural Gas Hydrate Carriers: A Hazard Identification (HAZID) Study. Energies, 8(4), 3142–3164. doi:10.3390/en8043142

Kim, K., Kim, Y., & Kang, H. (2014). Recent advances in natural gas hydrate carriers for gas transportation—A review and conceptual design. Journal of the Korean Society of Marine Engineering, 38(5), 589–601. doi:10.5916/jkosme.2014.38.5.589

Kretschmer, K., Biastoch, A., Rüpke, L., & Burwicz, E. (2015). Modeling the fate of methane hydrates under global warming: MODELING THE FATE OF METHANE HYDRATES. Global Biogeochemical Cycles, 29(5), 610–625. doi:10.1002/2014GB005011

Krey, V., Canadell, J. G., Nakicenovic, N., Abe, Y., Andruleit, H., Archer, D., Grubler, A., e.a. (2009). Gas hydrates: Entrance to a methane age or climate threat? Environmental Research Letters, 4(3), 034007. doi:10.1088/1748-9326/4/3/034007

Kulongoski, J. T., McMahon, P. B., Land, M., Wright, M. T., Johnson, T. A., & Landon, M. K. (2018). Origin of Methane and Sources of High Concentrations in Los Angeles Groundwater. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 123(3), 818–831. doi:10.1002/2017JG004026

Lee, M., & P. Dillon, W. (2001). Amplitude blanking related to the pore-filling of gas hydrate in sediments (Vol. 22). doi:10.1023/A:1010371308699

Lester, L. (Red.). (2016). Energy Relations and Policy Making in Asia. Singapore: Springer Singapore. doi:10.1007/978-981-10-1094-1

Li, J., Ye, J., Qin, X., Qiu, H., Wu, N., Lu, H., Xie, W., e.a. (2018). The first offshore natural gas hydrate production test in South China Sea. China Geology, 1(1), 5–16. doi:10.31035/cg2018003

Li, Q., Wang, F., Chen, Z., Yin, X., & Xiao, X. (2012). Stratified active archaeal communities in the sediments of Jiulong River estuary, China. Frontiers in Microbiology, 3. doi:10.3389/fmicb.2012.00311

Liu, C.-S., Schnurle, P., Wang, Y., Chung, S.-H., Chen, S.-C., & Hsiuan, T.-H. (2006). Distribution and Characters of Gas Hydrate Offshore of Southwestern Taiwan. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences, 17(4), 615. doi:10.3319/TAO.2006.17.4.615(GH)

Lofi, J., Inwood, J., Proust, J.-N., Monteverde, D. H., Loggia, D., Basile, C., Otsuka, H., e.a. (2013). Fresh-water and salt-water distribution in passive margin sediments: Insights from Integrated Ocean Drilling Program Expedition 313 on the New Jersey Margin. Geosphere, 9(4), 1009–1024. doi:10.1130/GES00855.1

Lonero, A. (2009). How are Methane Hydrates Formed, Preserved, and Released? Hohonu, a journal of academic writing, (7).

Loret, B. (2019). Fluid Injection in Deformable Geological Formations: Energy Related Issues. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-94217-9

Lu, H., Kawasaki, T., Ukita, T., Moudrakovski, I., Fujii, T., Noguchi, S., Shimada, T., e.a. (2011). Particle size effect on the saturation of methane hydrate in sediments – Constrained from experimental results. Marine and Petroleum Geology, 28(10), 1801–1805. doi:10.1016/j.marpetgeo.2010.11.007

Majumder, M. (2019). Identification of gas hydrates using well log data—A review.

Marcelle-De Silva, J., & Dawe, R. (2011). Towards Commercial Gas Production from Hydrate Deposits. Energies, 4(2), 215–238. doi:10.3390/en4020215

Maribus, Exzellenzcluster Ozean der Zukunft, & International Ocean Institute (Red.). (2014). Marine resources—Opportunities and risks. World ocean review [Englische Ausgabe]. Hamburg: maribus.

Martín, M. (Red.). (2016). Alternative Energy Sources and Technologies. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-28752-2

Matassi, G. (2017). Horizontal gene transfer drives the evolution of Rh50 permeases in prokaryotes. BMC Evolutionary Biology, 17(1). doi:10.1186/s12862-016-0850-6

Max, M. D., & Johnson, A. H. (2019). Exploration and Production of Oceanic Natural Gas Hydrate: Critical Factors for Commercialization. Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-030-00401-9

Miyamoto, K., & Food and Agriculture Organization of the United Nations (Red.). (1997). Renewable biological systems for alternative sustainable energy production. FAO agricultural services bulletin. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Morrison, R. (2011, 26 september). Methane. A fresh perspective on live. Geraadpleegd van https://regmorrison.edublogs.org/2011/09/26/methane/

Müller, V., Blaut, M., & Gottschalk, G. (1993). Bioenergetics of Methanogenesis. In J. G. Ferry (Red.), Methanogenesis (pp. 360–406). Boston, MA: Springer US. doi:10.1007/978-1-4615-2391-8_9

Nakajima, Y., Takaoki, T., Ohgaki, K., & Ota, S. (2002). Use of hydrate pellets for transportation of natural gas-II-proposition of natural gas transportation in form of hydrate pellets.

Nicholls, R. J., & Cazenave, A. (2010). Sea-Level Rise and Its Impact on Coastal Zones. Science, 328(5985), 1517–1520. doi:10.1126/science.1185782

Nisbet, E. G. (1990). The end of the ice age. Canadian Journal of Earth Sciences, 27(1), 148–157. doi:10.1139/e90-012

NYMEX - CME Group. (2020). Geraadpleegd 3 maart 2020, van https://www.cmegroup.com/content/cmegroup/en/company/nymex.html

Paganoni, M., Cartwright, J. A., Foschi, M., Shipp, R. C., & Van Rensbergen, P. (2016). Structure II gas hydrates found below the bottom-simulating reflector: Structure II Gas Hydrates Below a BSR. Geophysical Research Letters, 43(11), 5696–5706. doi:10.1002/2016GL069452

Pandey, V., Sain, K., & Sen, M. K. (2013). Estimation of gas-hydrates from seismic velocity-resistivity transformed data in the Krishna-Godavari basin, eastern Indian margin, 7.

Pavlenko, N., Comer, B., Zhou, Y., Clark, N., & Rutherford, D. (2020). The climate implications of using LNG as a marine fuel, 40.

Prasad, P. S. R., & Kiran, B. S. (2019). Self-preservation and Stability of Methane Hydrates in the Presence of NaCl. Scientific Reports, 9(1), 5860. doi:10.1038/s41598-019-42336-1

Qin, J., Hartmann, C., & Kuhs, W. (2018, 6 maart). Cage occupancies of methane hydrates: Results from synchrotron X-ray diffraction and Raman spectroscopy.

Rajput, S., & Thakur, N. K. (2016). Geological controls for gas hydrates and unconventionals. Amsterdam Boston Heidelberg London New York Oxford Paris San Diego San Francisco Singapore Sydney Tokyo: Elsevier.

Reay, D. S., Smith, P., Christensen, T. R., James, R. H., & Clark, H. (2018). Methane and Global Environmental Change. Annual Review of Environment and Resources, 43(1), 165–192. doi:10.1146/annurev-environ-102017-030154

Riddick, S. N., Mauzerall, D. L., Celia, M., Harris, N. R. P., Allen, G., Pitt, J., Staunton-Sykes, J., e.a. (2019). Methane emissions from oil and gas platforms in the North Sea. Atmospheric Chemistry and Physics, 19(15), 9787–9796. doi:10.5194/acp-19-9787-2019

Riedel, M., Willoughby, E. C., & Chopra, S. (Red.). (2010). Geophysical Characterization of Gas Hydrates. Society of Exploration Geophysicists. doi:10.1190/1.9781560802197

Rogers, R. (2015). Offshore gas hydrates: Origins, development, and production. Amsterdam: Elsevier.

Ruppel, C. (2011). Methane Hydrates and the Future of Natural Gas. (U.S. Geological Survey, Woods Hole Massachusetts).

Ruppel, C. D. (2011). Methane hydrates and contemporary climate change. Nature Eduction Knowledge, 2(12), 12-.

Ruppel, C. D., & Kessler, J. D. (2017). The interaction of climate change and methane hydrates: Climate-Hydrates Interactions. Reviews of Geophysics, 55(1), 126–168. doi:10.1002/2016RG000534

Seljom, P. (2011). Oil and Natural Gas Logistics.

Shakhova, N., Semiletov, I., Salyuk, A., Yusupov, V., Kosmach, D., & Gustafsson, O. (2010). Extensive Methane Venting to the Atmosphere from Sediments of the East Siberian Arctic Shelf. Science, 327(5970), 1246–1250. doi:10.1126/science.1182221

Siažik, J., Malcho, M., & Lenhard, R. (2017). Proposal of experimental device for the continuous accumulation of primary energy in natural gas hydrates. (P. Dančová, Red.)EPJ Web of Conferences, 143, 02106. doi:10.1051/epjconf/201714302106

Sihvonen, J. (2018). CNG and LNG for vehicles and ships—The facts.

Singhroha, S., Bünz, S., Plaza-Faverola, A., & Chand, S. (2016). Gas hydrate and free gas detection using seismic quality factor estimates from high-resolution P-cable 3D seismic data. Interpretation, 4(1), SA39–SA54. doi:10.1190/INT-2015-0023.1

Skovborg, P., & Rasmussen, P. (1994). A mass transport limited model for the growth of methane and ethane gas hydrates. Chemical Engineering Science, 49(8), 1131–1143. doi:10.1016/0009-2509(94)85085-2

Sloan, E. D. (2003). Fundamental principles and applications of natural gas hydrates. Nature, 426(6964), 353–359. doi:10.1038/nature02135

Somoza, L., León, R., Medialdea, T., Pérez, L. F., González, F. J., & Maldonado, A. (2014). Seafloor mounds, craters and depressions linked to seismic chimneys breaching fossilized diagenetic bottom simulating reflectors in the central and southern Scotia Sea, Antarctica. Global and Planetary Change, 123, 359–373. doi:10.1016/j.gloplacha.2014.08.004

Song, Y., Cheng, C., Zhao, J., Zhu, Z., Liu, W., Yang, M., & Xue, K. (2015). Evaluation of gas production from methane hydrates using depressurization, thermal stimulation and combined methods. Applied Energy, 145, 265–277. doi:10.1016/j.apenergy.2015.02.040

Spangenberg, E., & Kulenkampff, J. (2006). Influence of methane hydrate content on electrical sediment properties. Geophysical Research Letters, 33(24). doi:10.1029/2006GL028188

Speight, J. G. (2017). Environmental Impact. Deep Shale Oil and Gas (pp. 397–430). Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-803097-4.00009-7

Stocker, T. (Red.). (2014). Climate change 2013: The physical science basis: Working Group I contribution to the Fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York: Cambridge University Press.

Sullivan, J. (2019, 15 augustus). Offshore oil and gas rigs leak more greenhouse gas than expected. Princeton University. Geraadpleegd 30 maart 2020, van https://www.princeton.edu/news/2019/08/15/offshore-oil-and-gas-rigs-lea…

Sum, A. K., Burruss, R. C., & Sloan, E. D. (1997). Measurement of Clathrate Hydrates via Raman Spectroscopy. The Journal of Physical Chemistry B, 101(38), 7371–7377. doi:10.1021/jp970768e

Swaranjit Singh, A. A. (2015). Techniques for Exploitation of Gas Hydrate (Clathrates) an Untapped Resource of Methane Gas. Journal of Microbial & Biochemical Technology, 07(02). doi:10.4172/1948-5948.1000190

Tate, K. (2015, 5 oktober). The Role of Animal Farts in Global Warming (Infographic). Livescience.com. Geraadpleegd 11 april 2020, van https://www.livescience.com/52680-the-role-of-animal-farts-in-global-wa…

Thakur, N. K., & Rajput, S. (2011). Exploration of gas hydrates: Geophysical techniques. Berlin: Springer.

Tishchenko, P., Hensen, C., Wallmann, K., & Wong, C. S. (2005). Calculation of the stability and solubility of methane hydrate in seawater. Chemical Geology, 219(1–4), 37–52. doi:10.1016/j.chemgeo.2005.02.008

Tissot, B. P., & Welte, D. H. (1978). Diagenesis, Catagenesis and Metagenesis of Organic Matter. Petroleum Formation and Occurrence (pp. 69–73). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-96446-6_6

Tsimpanogiannis, I. N., Michalis, V. K., & Economou, I. G. (2019). Enthalpy of dissociation of methane hydrates at a wide pressure and temperature range. Fluid Phase Equilibria, 489, 30–40. doi:10.1016/j.fluid.2019.01.024

Tupsakhare, S. S., Kattekola, S., & Castaldi, M. J. (2017). An Application of the Results from the Large-Scale Thermal Stimulation Method of Methane Hydrate Dissociation to the Field Tests. Industrial & Engineering Chemistry Research, 56(15), 4588–4599. doi:10.1021/acs.iecr.7b00553

Voiland, A. (2016, 8 maart). Methane Matters. Text.Article, NASA Earth Observatory. Geraadpleegd 2 april 2020, van https://earthobservatory.nasa.gov/features/MethaneMatters

Vreuls, H. H. J., & SenterNovem. (2005). The Netherlands: List of fuels and standard CO2 emission factors.

Walsh, M. R., Hancock, S. H., Wilson, S. J., Patil, S. L., Moridis, G. J., Boswell, R., Collett, T. S., e.a. (2009). Preliminary report on the commercial viability of gas production from natural gas hydrates. Energy Economics, 31(5), 815–823. doi:10.1016/j.eneco.2009.03.006

Wang, B., Fan, Z., Wang, P., Liu, Y., Zhao, J., & Song, Y. (2018). Analysis of depressurization mode on gas recovery from methane hydrate deposits and the concomitant ice generation. Applied Energy, 227, 624–633. doi:10.1016/j.apenergy.2017.09.109

Wang, F., Zhao, B., & Li, G. (2018). Prevention of Potential Hazards Associated with Marine Gas Hydrate Exploitation: A Review. Energies, 11(9), 2384. doi:10.3390/en11092384

Wang, X., & Economides, M. (2009). Gas-To-Liquids (GTL). Advanced Natural Gas Engineering (pp. 243–287). Elsevier. doi:10.1016/B978-1-933762-38-8.50014-9

Westbrook, G. K., Thatcher, K. E., Rohling, E. J., Piotrowski, A. M., Pälike, H., Osborne, A. H., Nisbet, E. G., e.a. (2009). Escape of methane gas from the seabed along the West Spitsbergen continental margin: ARCTIC METHANE GAS PLUMES. Geophysical Research Letters, 36(15), n/a-n/a. doi:10.1029/2009GL039191

Whiteman, G., Hope, C., & Wadhams, P. (2013). Vast costs of Arctic change. Nature, 499(7459), 401–403. doi:10.1038/499401a

World ocean review 2010: Living with the oceans. (2010). Hamburg: Maribus gGmbH.

Yang, M., Zhao, J., Zheng, J., & Song, Y. (2019). Hydrate reformation characteristics in natural gas hydrate dissociation process: A review. Applied Energy, 256, 113878. doi:10.1016/j.apenergy.2019.113878

Yang, M., Zheng, J., Gao, Y., Ma, Z., Lv, X., & Song, Y. (2019). Dissociation characteristics of methane hydrates in South China Sea sediments by depressurization. Applied Energy, 243, 266–273. doi:10.1016/j.apenergy.2019.03.160

Ye, Y., & Liu, C. (Red.). (2013). Natural Gas Hydrates. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-31101-7

Zogopoulos, E. (2019, 13 augustus). Fire from Ice: A Case Study of Methane Hydrates in the Eastern Mediterranean. Energy Industry Review. Geraadpleegd van https://energyindustryreview.com/analysis/fire-from-ice-a-case-study-of…

 

Download scriptie (5.44 MB)
Universiteit of Hogeschool
Hogere Zeevaartschool Antwerpen
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Prof. Capt. Dr. Kris De Baere