Op weg naar een goed welbevinden met een groeigerichte gedachtengang

Lindsay
D'hamers

‘Ik kan het niet! Ik stop ermee!’

Vanwaar komt deze uitspraak en hoe kan men mensen met deze gedachtegang op een groeigerichte manier begeleiden zodanig dat het welbevinden van deze mensen stijgt?

 

De Mindset-theorie van Carol S. Dweck

‘Welbevinden’ en ‘groeigericht’ zijn twee termen die me onmiddellijk deden denken aan de mindset-theorie van Carol Dweck. Ter verduidelijking:

Er zijn twee soorten mindsets:

een growth mindset (groeigericht denken) en

een fixed mindset (vaststaand denken).

Mensen met een growth mindset gaan veerkrachtiger om met tegenslag en staan meer open voor uitdagingen.

 

Voor jong en oud, groot of klein, dik of dun

Een mindset is bij iedereen overal en altijd waarneembaar. Het uit zich in wat men zegt en hoe men handelt. Sterker nog, het beïnvloedt ook de omgeving. Als je zelf steeds vanuit een fixed mindset denkt/handelt, dan heeft dit ook invloed op je naasten.

 

Het onderwijs

Als leerkracht in het lager onderwijs, heb ik ook leerlingen gehad die neerslachtig waren en een tekort hadden aan doorzettingsvermogen en motivatie.

Ik maakte een literatuurstudie om me te verdiepen in het mindset-denken van Carol S. Dweck. Uit onderzoek bleek dat naar gelang de leeftijd van de leerlingen in de lagere school stijgt, de creatie van een fixed mindset toeneemt.

 

Onderzoek

Ik stelde volgende onderzoeksvraag op:

Hoe kan ik leerlingen begeleiden in een growth mindset zodanig dat de leerlingen meer gaan geloven in zichzelf en meer zelfvertrouwen krijgen?

De meerderheid van de bronnen uit mijn onderzoek gaf aan dat ‘uitdagingen aangaan’, ‘doorzettingsvermogen, inzet & motivatie hebben’, ‘inspanningen leveren’ en ‘uit fouten leren’ de voornaamste kenmerken zijn die wijzen op een growth mindset.

Aan het begin van mijn onderzoek heb ik mindset-tests opgesteld om de beginsituatie van de leerlingen te achterhalen. Hieruit bleek dat er voor de leerlingen uit het lager onderwijs marge is om te groeien naar een growth mindset.

Er is nog zeer weinig materiaal voor handen op scholen om rond dit thema te werken, daarom heb ik een kant-en-klaar lessenpakket met een ontdekkingskoffer ontworpen om met growth mindset aan de slag te gaan. Momenteel is dit product op maat voor de leerlingen van het vierde leerjaar maar mits aanpassingen kan het product in alle klassen van het lager onderwijs ingezet worden.

Omwille van COVID-19 heb ik dit product niet grondig kunnen uittesten. Mijn stageschool verwacht wel dat de leerlingen met behulp van mijn innovatie product evolutie zullen maken in hun weg naar Growth Mindset.

 

Resultaten

Omwille van het coronavirus zijn mijn resultaten echter beperkt gebleven. Uit het gesprek met de klasleerkracht kan ik wel besluiten dat mijn innovatief product het antwoord biedt op de onderzoeksvraag. Bovendien leidt een Growth Mindset ook nog eens tot betere resultaten en deep learning skills.

Waar wacht je dan nog op?

image 267

Bibliografie

Barillaro, A. (2016). Piper. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://www.youtube.com/watch?v=tTjHEyEAlsc

Booth, A. & Ainscow, M. (2015). Index voor inclusie. Werken aan leren en participeren op school. Antwerpen: Garant uitgevers.

Bunnig, I., van den Eerenbeemt, F., Goddard, M. & van den Berg, J. (2018). De groeischool. Leraren en leerlingen ontwikkelen samen een growth mindset. Amsterdam: Leuker.nu.

Cay Ricci, M. (2017). Mindsets op school. Rotterdam: Bazalt.

Hugens, G. (z.j.). Mindset bij leerlingen. z.pl.: z.u.

Hymer, B. & Gershon, M. (2017). Growth mindset. Pocketboek. Rotterdam: Bazalt.

Lous, R. (2019). Groeimindset vergroten: Gebruik groeitaal en introduceer een leerkuil. Tijdschrift voor Remedial Teaching, 27(2), pp. 22-24.

Malfait, C., (2020). EF_spelen. Opgeroepen op 2 mei, 2020 van Website: https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-26897288-dt-content-rid-257952963_2/courses/B-ODISEE-OWL33a-1920/EF-%20spelen.pdf

Malfait, C. (2020). Hoe leer ik eigenlijk?. Opgeroepen op 2 mei, 2020 van Website: https://p.cygnus.cc.kuleuven.be/bbcswebdav/pid-26897377-dt-content-rid-257957637_2/courses/B-ODISEE-OWL33a-1920/Les_Hoe%20leer%20ik%20eigenlijk.pdf

Malfait, C. (2020). Hoe werkt ons brein (les1)?. Sint-Niklaas: Odisee campus Waas

Malfait, C. (2020). Executieve Functies. Sint-Niklaas: Odisee campus Waas

Neef, M., (2010). Negatief zelfbeeld. Opgeroepen op 1 april, 2020 van Website: http://personality-testing.info/tests/RSE.php

OVSG (2010). Leerplanzoeker. Opgeroepen op 3 juni, 2020 van Website: https://schoolweb.ovsg.be/ovsg/reader_itembound3.aspx

Pett, M., & Rubinstein, G., (2018). Lesplan Het meisje dat nooit fouten maakte. Opgeroepen op 1 april, 2020 van Website: https://www.bazalt.nl/hmdnfm/file

Raeijmaekers, F. (2017). Groeigericht begeleiden. Beter Begeleiden, pp. 28-31.

Raeijmaekers, F. (2012). Mindset: De basis van talentontwikkeling!. Kinderwijz, pp. 24-27.

Scherder, E. (2019). Professor S. en de verslaafde koning. Een reis door je brein. Amsterdam: Volt

Staes, F., (2019). Duplicate of Growth Mindset vs Fixed Mindset. Opgeroepen op 20 mei, 2020 van Website: https://create.kahoot.it/details/duplicate-of-growth-mindset-vs-fixed-mindset/17e0772b-a684-4ea2-974e-6f5d34f2aa9a

Tzue, A., (2014). Soar. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://www.youtube.com/watch?v=UUlaseGrkLc

van Zetten, M., (z.j). Helpende en remmende gedachten 1. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://www.cheetahboek.nl/filter-lesideeen/lesidee-helpende-en-remmende-gedachten-1

VVKBao (2018). Zill-Selector. Opgeroepen op 3 juni, 2020 van Website: https://zill-selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/

z.a., (2004). Twister. Het spel waar iedereen ondersteboven van is!. Utrecht: Hasbro

z.a., (2015). Groeikaarten. Opgeroepen op 2 april, 2020 van Website: https://platformmindset.nl/product/groeikaarten/

z.a., (2015). Speel het talentenspel. Opgeroepen op 2 april, 2020 van Website: https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/06/KenP_Talentenspel3.pdf

z.a., (2015). Tell a Story as a Graphic Novel. Opgeroepen op 4 april, 2020 van Website: https://hedgehogsquill.files.wordpress.com/2015/04/screen-shot-2015-04-07-at-7-22-06-am.png

z.a., (2015). What REAL ‘learning’ looks like. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://www.youtube.com/watch?v=kXKaeyS6AtA

z.a., (2016). Classdojo mindset hoofdstuk 1 Nederlands. Opgeroepen op 1 april, 2020 van Website: https://www.youtube.com/watch?v=ab-LrLU0YmQ

z.a., (2017). De leerkuil. Zo voelt het als je aan het leren bent. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://www.webshophettalentenlab.nl/a-52968088/gratis-downloads/de-leerkuil-afbeelding/#description

z.a., (2017). Stuk On An Escalator – Nederlandse ondertiteling. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://www.youtube.com/watch?v=g6ICbQVRi7g&list=PLaiVlk3uh+De-s7FZ1lYpM9FBK3+CaNxU&index=5

z.a., (2019). Groeibundel Spring-in-‘t-veld: samen groeien naar inclusie. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website:

https://potentialtoteach.be/src/Frontend/Files/Potential/block_document/5dda80b5b2814.pdf

z.a., (2019). Groeimindset stimuleren? Gebruik groeitaal! Opgeroepen op 2 april, 2020 van Website: https://platformmindset.nl/download-docs/47-suggesties-voor-Groeitaal-nw.pdf

z.a., (2019). Growth Mindset Activity Kit PDF (ages 4-10). Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://biglifejournal.com/collections/ages-7-10/products/growth-mindset-activity-kit-pdf

z.a., (2019). Growth Mindset Printables Kit PDF (ages 5-11). Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://biglifejournal.com/collections/ages-7-10/products/growth-mindset-printables-kits-1-2

z.a., (2020). Een week vol veerkracht. Opgeroepen op 23 april, 2020 van Website:

https://platformmindset.nl/wp-content/uploads/2020/04/Een-week-vol-veerkracht-Platform-Mindset.pdf

z.a., (z.j.). Complimentenposter. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://platformmindset.nl/download-docs/complimentenposter.pdf

z.a., (z.j.). De kracht van het woord ‘nog’. Opgeroepen op 2 mei, 2020 van Website: https://topwijs.nl/project/kracht-woord-nog/

z.a., (z.j.). Geef de juiste complimenten. Opgeroepen op 2 april, 2020 van Website: https://platformmindset.nl/download-docs/complimenten_eigenschappen-1.pdf

z.a., (z.j.). Growth Mindset End of the Year Activities Dice Games. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website:

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Growth-Mindset-End-of-the-Year-Activities-Dice-Games-3160553

z.a., (z.j.). Hoe was mijn inzet?. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://platformmindset.nl/wp-content/uploads/2017/12/unnamed-file.pdf

z.a., (z.j.). Hoe was mijn plan?. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://platformmindset.nl/wp-content/uploads/2017/12/Copy-of-.pdf

z.a. (z.j.). Inspirerende Teammethodieken. Opgeroepen op 4 april, 2020 van Website: https://nl.pinterest.com/konektvzw/inspirerende-teammethodieken/

z.a., (z.j.). Observatie leerling. Opgeroepen op 1 april, 2020 van Website: http://gavemensen.nl

z.a., (z.j.). Zó stimuleer je de groeimindset! Opgeroepen op 2 april, 2020 van Website: https://platformmindset.nl/wp-content/uploads/2019/06/leerkracht-stimuleert-gm.pdf

z.a., (z.j.). 10 groeivragen voor je team. Opgeroepen op 3 april, 2020 van Website: https://platformmindset.nl/wp-content/uploads/2018/06/Teamposter-Groeivragen-Platform-Mindset.pdf

ZNU. (2011). Zo vouw je leuke spelletjes. Aartselaar: Deltas

 

Universiteit of Hogeschool
Odisee
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Catherine Malfait en Elke Van Nieuwenhuyze
Thema('s)