Het proces van een unieke excursie aardrijkskunde.

Olivier
Bastens

Stel dat u een universele, actuele en moderne excursie moet opstellen, hoe zou u er dan aan beginnen? Deze vraag stelde ik mezelf ook alvorens ik gestart ben met het ontwerpen van mijn eigen excursie. 

Uit deze vraag nam ik reeds een aantal belangrijke beslissingen die het vervolg van mijn gehele excursie heeft bepaald. Een eerste beslissing was het ontwerpen van een excursie die start aan de stadsrand en eindigt in de stadskern. Door een stapsgewijze verplaatsing van stadsrand naar stadswijken en uiteindelijk de stadskern analyseren de leerlingen de veranderingen van een landschap zeer gedetailleerd in de praktijk. Een tweede beslissing die ik nam was het gebruiken van een onderzoeksvraag in mijn excursie die het thema duurzaamheid behandeld. Deze beslissing speelt in op het actuele aspect van de excursie. Duurzaamheid speelt elke dag meer een prominente rol in onze samenleving. Het is dan ook cruciaal om jongeren bewust te maken voor het nut van duurzaamheid. Een derde en laatste beslissing die ik nam voor mezelf was het gebruik van de online tool, actionbound. Door het gebruik van actionbound wordt de excursie modern, aangezien het gebruik van technologie een moderne trend is in de samenleving en zich ook meer en meer begint te vertalen in het onderwijs. 

Uiteraard moest ik voor het ontwerpen van een eigenlijke excursie allereerst een literatuurstudie voltooien, waarin ik verschillende theoretische kaders bestudeerd heb. Hieruit kon ik meerdere theoretische beslissingen nemen die nodig zijn voor je een excursie kan opmaken. De keuzes van het doelpubliek, de eindtermen die getracht behaald te worden en de soort excursie waren hier prominent. Het doelpubliek werd zo ruim mogelijk gehouden, waardoor de excursie bruikbaar is in het tweede leerjaar van de eerste graad van zowel het Gemeenschapsonderwijs (GO! Onderwijs) als het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV). De eindtermen die gekozen werden bepaalde vervolgens dat de thema’s duurzaamheid, gesteenten en bodem, oriënteren en situeren, landschapsanalyse, reliëf, mobiliteit en ruimtegebruik centraal kwamen te staan. Ten slotte werd gekozen voor het type excursie ‘opdrachtexcursie’. Dit type excursie houdt in dat de excursie deels geleid en deels zelfstandig verloopt. Om dit type excursie vervolgens toe te passen, werd gebruik gemaakt van Actionbound. 

Na de belangrijkste keuzes uit de literatuurstudie, kon het ontwerpen van het product, de excursie, van start gaan met de online tool Actionbound. Via Actionbound is het mogelijk als leerkracht om een excursie stap voor stap op voorhand online samen te stellen. Actionbound biedt de mogelijkheden aan om via hun website een route uit te stippelen terwijl je verschillende vragen moet oplossen of informatie over het landschap rondom jezelf kunt verkrijgen. Als leerkracht stel je dus op voorhand de volledige excursie samen, geleide excursie, zo dat je op het moment van de excursie de leerlingen zelfstandig aan de slag kunt laten gaan en je als leerkracht slechts als begeleider moet optreden. 

Voor het uitwerken van mijn excursies heb ik trouwens de steden Lier en Mechelen gebruikt, maar om mijn excursie zo universeel mogelijk te maken is het mogelijk om het concept van de excursie ook op andere steden toe te passen, mits enkele aanpassingen. De gebruikte theorie en het ontworpen concept zijn zeker overdraagbaar naar andere steden, enkel de vormgeving en route van mijn ontworpen excursies zullen bij het ontwerpen van de excursie voor een andere stad verschillen.  

Een bijkomend voordeel van de ontworpen universele, actuele en moderne excursie is dat deze ook bruikbaar is tijdens de actuele coronasituatie. Zelfs tijdens het sluiten van enkele scholen is het gebruiken van deze excursie mogelijk, mits uiteraard opnieuw enkele aanpassingen. De excursie kan namelijk individueel door elke leerling worden afgenomen onder begeleiding van een volwassene. 

De excursie heeft dus samengevat als doel om zo universeel, actueel en modern mogelijk te zijn. Dit werd getracht te bereiken door het gebruik van actuele thema’s en de online tool Actionbound die te gebruiken is in elke stad. 

Testen van de excursie door een medestudent

 

Bibliografie

Bosschaart, A. (2009). Hoofdstuk 8. De eigen omgeving en veldwerk. In G. van den Berg, A. Bosschaart, R. Kolkman, I. Pauw, J. van der Schee, & L. Vankan (Red.), Handboek vakdidactiek aardrijkskunde (pp. 243–250). Geraadpleegd via https://www.expertisecentrum-aardrijkskunde.nl/wp-content/uploads/hoofd…

Cools, S. (2018, 9 november). Leraren aardrijkskunde vrezen voor hun vak. Geraadpleegd op 24 december 2019, via https://www.standaard.be/cnt/dmf20181108_03926449

Declercq, E. (2010). De Katholieke schoolgids (4de editie) [Website]. Geraadpleegd via http://www.omgevingsonderwijs.be/framesetinformatie/omgevingsgerichtwer…

Ik heb een vraag. Wetenschappers geven antwoord. (2014, 25 juli). Wat betekenen de begrippen A- en B-stroom die in het onderwijs worden gebruikt? - Ik heb een vraag [Forum]. Geraadpleegd op 22 december 2019, via https://www.ikhebeenvraag.be/vraag/34756/Wat-betekenen-de-begrippen-A-e…

Katholiek onderwijs Vlaanderen. (2019, 5 juli). Leerplannen algemene vorming [Website]. Geraadpleegd op 21 december 2019, via https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/ontwerpleerplannen%20eerste%2…

Robertson, J. (2014). Dirty Teaching: A Beginner’s Guide to Learning Outdoors. Bancyfelin: Independent Thinking Press.

Sels, H., Driesen, F., Willekens, L., Mertens, E., & Bryon, E. (2018). Thomas More Stijlwijzer. Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken [Cursus]. Mechelen: Thomas More.

Smartschool. (2019). Atheneum Lier - Smartschool. GO! Navigator [Website]. Geraadpleegd op 22 december 2019, via https://atheneumlier.smartschool.be/navigator/page/a3a9ca48-655e-4394-b…

Steegen, A. (Red.). (2018). Vakdidactiek aardrijkskunde. Leraar worden en zijn. Kalmthout: Pelckmans Pro.

The association of european police colleges (AEPC). (z.d.). Study visits [Website]. Geraadpleegd op 24 december 2019, via https://www.aepc.net/working-procedures/study-visits/

Thomas More. (z.d.). Logo Thomas More [Foto]. Geraadpleegd op 22 december 2019, via https://www.thomasmore.be/logos-kleuren/logos-thomas-more 57

 

Van Dale Uitgevers. (2019). Excursie [Website]. Geraadpleegd op 22 december 2019, via https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/excursie…

Van Den Berk, B. (2018). Didactisch ontwerpen 3 [Cursus]. Mechelen: Thomas More, Bachelor in de lerarenopleiding secundair onderwijs.

Van Den Berk, B., & Pauwels, J. (2017). Didactisch ontwerpen 2 [Cursus]. Mechelen: Thomas More, Bachelor in de lerarenopleiding secundair onderwijs.

Van Den Berk, B., & Van Cleemput, A. (2019). Didactisch ontwerpen 5. Krachtig differentiëren [PowerPoint]. Geraadpleegd op 28 december 2019, via https://thomasmore.instructure.com/courses/7319/modules

Vlaamse overheid. (2019a). Eindtermen secundair onderwijs [Website]. Geraadpleegd op 21 december 2019, via https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-onderwijs&filters…

Vlaamse overheid. (2019b). Leerplannen [Website]. Geraadpleegd op 24 december 2019, via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/leerplannen

Vlaamse overheid. (2019c). Modernisering secundair onderwijs [Website]. Geraadpleegd op 21 december 2019, via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/directies-en-administraties/onderwij…

Vlaamse overheid. (2019d). Onderwijsdoelen secundair onderwijs [Website]. Geraadpleegd op 21 december 2019, via https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-onderwijs&filters…

Vlaamse overheid. (2019e). Structuur en organisatie van het voltijds secundair onderwijs [Website]. Geraadpleegd op 21 december 2019, via https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418#9-… 58

 

Product

4Ghent Badmintonclub. (2020). Quiz [Foto]. Geraadpleegd op 3 mei 2020, via https://www.4ghent.be/activiteiten/quiz/

Actionbound. (2012). Actionbound [Website]. Geraadpleegd op 8 april 2020, via https://en.actionbound.com

Actionbound (s.a.) Actionbound (Versie 2.12.1) [App]. Geraadpleegd op 8 april 2020, via https://en.actionbound.com

Adobe Stock. (z.d.). Good luck in different languages word cloud [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://stock.adobe.com/be_fr/images/good-luck-in-different-languages-w…

Afleidingsvaart van de Nete. (2019a, 18 april). Wikipedia. Geraadpleegd op 11 mei 2020, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Afleidingsvaart_van_de_Nete

ArcheoNet Vlaanderen. (2010). Haverwerf 20-22, Mechelen [Foto]. Geraadpleegd op 13 mei 2020, via https://www.flickr.com/photos/erfgoed/492788199

B, F. (2018). Het Verloren Schaap [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g680681-d12479563-Reviews-…

Bevolking. (z.d.). [Foto]. Geraadpleegd op 18 april 2020, via https://www.plaatinfo.nl/begrippen/bevolking.htm

Blue-bike. (2020). Blue-bike [Website]. Geraadpleegd op 6 mei 2020, via https://www.blue-bike.be

Broes, H. (z.d.). Vleeshuis te LIER / BELGIË [Foto]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via http://www.historvista.com/historvista/tl1/view0000609.php4?pictoshow=0…

Brughmans, P. (z.d.). Afspraken [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://dietistpieter.be/afspraken-voor-consultaties/

C&A. (2020). C&A Lier, Antwerpsestraat [Foto]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://www.c-and-a.com/stores/be-nl/antwerpen/lier/antwerpsestraat-3-7…

Callemeyn, A., Logie, P., van Boven, M., & Wauters, J. (2017). Aardrijkskunde basisvaardigheden basiskaarten begrippen. Hemiksen, België: Werkgroep Didactische Middelen.

Cambio. (2020). Cambio autodelen | Vlaanderen [Website]. Geraadpleegd op 6 mei 2020, via https://www.cambio.be/nl-vla 59

 

CC De Adelberg Lommel. (2016). Tijd [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via http://www.ccdeadelberg.be/e567/de-tijd-een-zoektocht-zonder-einde

Champagne Travel. (z.d.). Exclusive Offer for Bowls WA [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.champagnetravel.com.au/uncategorized/exclusive-offer-bowls-…

Chargemap. (2020). Chargemap - laadstations voor elektrische auto’s [Website]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://nl.chargemap.com

Chiro Kontakt Boom. (2020). Quiz [Foto]. Geraadpleegd op 3 mei 2020, via http://chirokontaktboom.be/activiteiten/quiz-0

CJ Prints. (2020). “Let’s go on an adventure” Map Poster or Print [Foto]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://www.amazon.com/Lets-adventure-Map-Poster-Print/dp/B073VCBPT9

DCA. (2020). LIER “GROTE MARKT” [Foto]. Geraadpleegd op 16 april 2020, via https://www.dca.be/nl/realisaties/lier-grote-markt

De Lierse Keersters. (z.d.). Sponsors [Foto]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via http://www.deliersekeersters.be/421614607

De Lijn. (2020). Op schooluitstap - De Lijn [Website]. Geraadpleegd op 12 mei 2020, via https://www.delijn.be/nl/zakelijk-aanbod/vervoer-voor-leerlingen/produc…

Deblaere, J. (2019, 23 december). KAART. Moet jouw gemeente haar afvalberg nog verkleinen? [Website]. Geraadpleegd op 7 mei 2020, via https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191223_04779800

Decoster, A. (2019). Excursie Woluwe park. Brussel, België: Erasmushogeschool Brussel.

Domainnames. (2018). Bevolkingcijfers [Website]. Geraadpleegd op 5 mei 2020, via http://www.bevolkingscijfers.be

Dupré, G. (z.d.). Afbeelding klavertje vier - prent klavertje vier. Afbeelding voor gebruik op school en in het onderwijs - afb 20765 [Foto]. Geraadpleegd op 16 april 2020, via https://www.pinterest.com/pin/495184921529425372/

EKO. (z.d.). 3. ONDERZOEKSVRAAG EN DEELVRAGEN [Foto]. Geraadpleegd op 8 mei 2020, via https://tuinkersisthebest.weebly.com/3-onderzoeksvraag-en-deelvragen.ht…

Encyclo. (2020). Encyclo [Website]. Geraadpleegd op 29 april 2020, via https://www.encyclo.nl

EuroCampings. (z.d.). Homepage [Foto]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.eurocampings.nl/extra-informatie/beoordelingen/ 60

 

Flobecq Vloesberg. (z.d.). Mobiliteit [Foto]. Geraadpleegd op 6 mei 2020, via http://www.flobecq.be/nl/section/215/mobiliteit

Gartenberg, C. (2020). Google Maps gets a new icon and more tabs to celebrate 15th anniversary [Foto]. Geraadpleegd op 12 mei 2020, via https://www.theverge.com/2020/2/6/21125275/google-maps-15th-anniversary…

Gesteenten. (z.d.). [Foto]. Geraadpleegd op 16 april 2020, via http://gesteenten-aardrijkskunde.weebly.com/determineertabel.html

Google. (2020a). Google [Website]. Geraadpleegd op 8 april 2020, via https://www.google.com/webhp?hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi_4pyT4c7pAhVMzKQKHd…

Google. (2020b). Google Maps [Website]. Geraadpleegd op 8 april 2020, via https://www.google.be/maps

Google Earth Pro (Versie 7.3.3.7699) [Software]. (2020). Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.google.be/intl/nl/earth/

Het Anker. (z.d.). Het Anker - Maneblusser [Foto]. Geraadpleegd op 13 mei 2020, via https://www.hetanker.be/nl/maneblusser

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. (2020). KMI - Klimaat in de wereld [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.meteo.be/nl/klimaat/klimaat-in-de-wereld

Kaartje2Go. (z.d.). Succes kaart met illustratie van klavertje vier [Foto]. Geraadpleegd op 28 april 2020, via https://www.kaartje2go.be/succes-kaarten/kaart/succes-kaart-met-illustr…

Klas Mireille . (2018). Kleutersportdag: vertrek 8u30 [Foto]. Geraadpleegd op 25 mei 2020, via https://klasmireilledepit.wordpress.com/2018/09/29/kleutersportdag-vert…

KlasCement. (2018). Affiche en uitnodiging : Groepswerk [Foto]. Geraadpleegd op 7 mei 2020, via https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/85906/affiche-en-u…

Knooppunt vzw. (2020). Knooppunt 3.0 [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.knooppunt.net/nl

Lichtvervuiling. (2019b, 13 december). Wikipedia. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtvervuiling

Lijntje. (2018). [Foto]. Geraadpleegd op 28 april 2020, via https://lijntje.jouwweb.nl/the-end 61

 

Martin Rufer. (2013). “The Avengers” [Videobestand]. YouTube. Geraadpleegd op 28 april 2020, via https://www.youtube.com/watch?v=-HHlHLBxqnc

Mechelen Blogt. (2011, 19 februari). Water in de straten | Mechelen Blogt [Forum blog]. Geraadpleegd op 11 mei 2020, via https://www.mechelenblogt.be/2011/02/water-straten

Mechelen Mapt. (2020, 10 april). Mechelen Mapt [Website]. Geraadpleegd op 11 mei 2020, via https://mechelen.mapt.be/wiki/Hoofdpagina

Mechelen Weleer. (z.d.). Zicht op de Korenmarkt (Graanmarkt), vroeger een vlak plein zonder gemotoriseerd verkeer. Jaartal onbekend. [Foto]. Geraadpleegd op 12 mei 2020, via https://www.facebook.com/WeleerMechelen/photos/zicht-op-de-korenmarkt-g…

Natuurlijke & Integrale Gezondheidszorg. (2019). Samenwerken loont! [Foto]. Geraadpleegd op 14 mei 2020, via https://www.vnig.nl/accent/samenwerken-loont/

Neyt, R., Tibau, G., Van Broeck, C., Van Cleemput, A., & Verstappen, H. (2016). Geogenie 3 (1ste editie, Vol. 3). Berchem, België: De Boeck.

Online roulette. (2020). Wat is een sticky bonus? [Foto]. Geraadpleegd op 29 april 2020, via https://www.onlineroulettespin.com/casinos/wat-is-een-sticky-bonus/

Pearltrees. (z.d.). Team New York - Determineertabel klimaat [Foto]. Geraadpleegd op 16 april 2020, via http://www.pearltrees.com/t/new-york/id11343618

Pirotte, S. (2016). Kennismaken : Kaartjes met vragen [Foto]. Geraadpleegd op 26 april 2020, via https://www.klascement.net/downloadbaar-lesmateriaal/58619/kennismaken-…

Pixabay. (z.d.). Success [Foto]. Geraadpleegd op 01 mei 2020, via https://pixabay.com/nl/vectors/toetsen-succes-typografie-4526571/

Redactie Het Laatste Nieuws. (2017, 23 augustus). In kaart: dit zijn de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://www.hln.be/wetenschap-planeet/in-kaart-dit-zijn-de-meest-lichtv…

RouteYou. (2020). Samenvloeiing Netes – Wandelroute [Website]. Geraadpleegd op 29 april 2020, via https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/5034490/wandelroute/samenvloe…

Scheppersinstituut. (2019). Benodigdheden - Scheppersinstituut [Foto]. Geraadpleegd op 19 april 2020, via https://aso.scheppers-mechelen.be/schoolbenodigdheden/ 62

 

Sels, H., Driesen, F., Willekens, L., Mertens, E., & Bryon, E. (2018). Thomas More stijlwijzer. Richtlijnen voor het maken van schriftelijke werkstukken [Cursus]. Mechelen: Thomas More, Bachelor in de lerarenopleiding secundair onderwijs.

Shutterstock. (z.d.). X+and+check images [Foto]. Geraadpleegd op 4 mei 2020, via https://www.shutterstock.com/search/x%2Band%2Bcheck?page=3§ion=1&search_source=base_related_searches

Sint-Ursula-Instituut. (2018). Excursie: Mechelen. Onze-Lieve-Vrouw-Waver, België: Sint-Ursula-Instituut.

Stad Lier. (2020a). Spui | Visit Lier [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.visitlier.be/zien/interessante-locaties/spui

Stad Lier. (2020b). Visit Lier [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.visitlier.be/agenda/search?query=keywords%3Avisitlier

Stad Lier. (2020c, 5 februari). Stad Lier [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.lier.be

Stad Mechelen. (z.d.). Lamot [Foto]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via http://lamot-mechelen.be

Stad Mechelen. (2019, 30 december). Stad Mechelen [Website]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://www.mechelen.be

Stad Mechelen. (2020a). Mechelen in cijfers [Website]. Geraadpleegd op 11 mei 2020, via https://mechelen.incijfers.be/dashboard

Stad Mechelen. (2020b). Melaan [Website]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://visit.mechelen.be/nl/melaan

Stad Mechelen. (2020c). Oh! Tuin [Website]. Geraadpleegd op 11 mei 2020, via https://oh.mechelen.be/oh-tuin-2

Stad Mechelen. (2020d). Visit Mechelen [Website]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://visit.mechelen.be

’t Arsenaal. (2020b, 11 mei). Wikipedia. Geraadpleegd op 12 mei 2020, via https://nl.wikipedia.org/wiki/%27t_Arsenaal

Team Engineer. (2019). AFSTEMMEN BIJ SAMENWERKEN [Foto]. Geraadpleegd op 4 mei 2020, via https://www.de-team-engineer.nl/afstemmen-bij-samenwerken/

Televic Education. (z.d.). Online Plantyn Atlas [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via http://www.algemenewereldatlas.be/Login.aspx?ReturnUrl=%2fDefault.aspx%… 63

 

Tibau, G., Van Berendoncks, A., Van Broeck, C., Van Cleemput, A., Van Mol, R., & Zwartjes, L. (2016). Geogenie 5&6 (4de editie, Vol. 3). Berchem, België: De Boeck.

Tripadvisor. (z.d.). Dijlepad [Foto]. Geraadpleegd op 11 mei 2020, via https://www.tripadvisor.be/Attraction_Review-g188637-d4985743-Reviews-D…

Van Berchem, C. (2012). Groepsevaluatie [Foto]. Geraadpleegd op 4 mei 2020, via https://sites.google.com/site/sexandthecityvakdidactiek/6-evaluatie/gro…

Van broeck, C., Vanderhallen, D., Slegers, L., Van Hecke, E., Vliegen, S., Hofkens, H., & Ruppol, E. (2017). Stadsgeografie [Cursus]. Mechelen: Thomas More, Bachelor in de lerarenopleiding secundair onderwijs.

Van Den Berk, B. (2018). Didactisch ontwerpen 4: cursustekst evaluatie [Cursus]. Mechelen: Thomas More, Bachelor in de lerarenopleiding secundair onderwijs.

Van den Brande, M. (z.d.). Lier vroeger en nu:de Leuvense poort. Geraadpleegd op 16 april 2020, via https://nieuwsblad.typepad.com/lier/2009/02/lier-vroeger-en-nude-leuven…

Van den Brande, M. (2009, 27 juni). Lier vroeger en nu: de Grote Markt. Geraadpleegd op 16 april 2020, via https://www.nieuwsblad.be/cnt/blmva_20090627_004

van Kol, A. (2007). Synoniemen [Website]. Geraadpleegd op 29 april 2020, via https://synoniemen.net

Vette Media, www.vettemedia.nl. (2020). De of het ? Welk lidwoord [Website]. Geraadpleegd op 11 mei 2020, via https://www.welklidwoord.be

Viniukova, Y. (z.d.). Vector abstract symbool van de rivier Het trekken met waterverf. [Foto]. Geraadpleegd op 3 mei 2020, via https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-vector-abstract-symbool-van…

Vlaamse overheid. (2018a). De OVAM streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen [Website]. Geraadpleegd op 7 mei 2020, via https://www.ovam.be

Vlaamse overheid. (2018b). Geregistreerde criminaliteit [Website]. Geraadpleegd op 7 mei 2020, via https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/geregistreerde-criminaliteit-0

Vlaamse overheid. (2018c). Jouw gemeente in cijfer Lier [Website]. Geraadpleegd op 14 mei 2020, via https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Lier.pdf 64

 

Vlaamse overheid. (2018d). Jouw gemeente in cijfers [Website]. Geraadpleegd op 14 mei 2020, via https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor--jouw-gemeente-in-cijfers

Vlaamse overheid. (2018e). Jouw gemeente in cijfers Mechelen [Website]. Geraadpleegd op 14 mei 2020, via https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Mechele…

Vlaamse overheid. (2018f). Luchtkwaliteit in je eigen omgeving [Website]. Geraadpleegd op 7 mei 2020, via https://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving

Vlaamse overheid. (2018g). Stikstofoxiden — Vlaamse Milieumaatschappij [Website]. Geraadpleegd op 7 mei 2020, via https://www.vmm.be/lucht/stikstofoxiden

Vlaamse overheid. (2019a). Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen in het secundair onderwijs - voor ouders [Website]. Geraadpleegd op 18 mei 2020, via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/eindtermen-ontwikkelingsdoelen-leerp…

Vlaamse overheid. (2019b). Onderwijsdoelen secundair onderswijs [Website]. Geraadpleegd op 18 mei 2020, via https://onderwijsdoelen.be/resultaten?intro=secundair-onderwijs&filters…

Vlaamse overheid. (2020). Geopunt Vlaanderen [Website]. Geraadpleegd op 15 april 2020, via https://www.geopunt.be

Wandelgek. (z.d.). Maneblusser [Foto]. Geraadpleegd op 14 mei 2020, via http://www.wandelgek.nl/?page_id=23271

Warson, B. (2017, 27 april). Site ‘De Vleeshal’ wordt flatgebouw. Geraadpleegd op 19 april 2020, via https://www.hln.be/in-de-buurt/lier/site-de-vleeshal-wordt-flatgebouw~a…

Watch CDC. (2020). Take Our Strategic Planning Survey! [Foto]. Geraadpleegd op 6 mei 2020, via http://watchcdc.org/take-our-strategic-planning-survey/

Wikipedia-bijdragers. (2018). Brusselpoort (Mechelen) [Foto]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Brusselpoort_(Mechelen) 65

 

Wikipedia-bijdragers. (2020a). Stadhuis van Lier [Foto]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhuis_van_Lier

Wikipedia-bijdragers . (2020). Sint-Jacobskapel (Lier) [Foto]. Geraadpleegd op 10 mei 2020, via https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Jacobskapel_(Lier)

Windtabel [Website]. (z.d.). Geraadpleegd op 12 mei 2020, via http://www.bartboos.com/windtabel.htm

Zoover. (2020). Tips Begijnhof – Lier [Website]. Geraadpleegd op 11 mei 2020, via http://www.zoover.be/belgie/antwerpen/lier/begijnhof/plattegrond

Download scriptie (69.42 MB)
Universiteit of Hogeschool
Thomas More Hogeschool
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Emmy Ruppol