Hoe houd je jezelf in (mentale) beweging?

Julie
Zels

Hoe houd je jezelf in (mentale) beweging?

            “Het Dodentochtgevoel is geen fysiek maar een mentaal gevoel. Het gevoel dat je krijgt nadat je vanuit het diepste dal terug naar de oppervlakte bent gekropen, enkel en alleen op wilskracht. Het is verbazingwekkend wat de menselijke geest kan, zelfs al wil het lichaam niet meer meewerken.” , aldus Jef Cauwenberghs (een jonge ongetrainde reporter die voor de allereerste keer deelnam aan de Dodentocht in 2015) in zijn artikel met de beklijvende titel: Welkom in de hel.

De Dodentocht, een sportieve manifestatie waarover journalist Jef Cauwenberghs schrijft, wint ieder jaar aan belangstelling. Het is een bekend wandelevenement dat jaarlijks georganiseerd wordt in de Vlaamse gemeente Bornem, waarbij de deelnemers binnen de 24 uur 100 kilometer dienen af te leggen. Het toenemende succes blijkt onder andere uit het razendsnelle tempo waarop de 50ste editie van deze honderdkilometertocht in 2019 was uitverkocht. Binnen de twee uur waren alle 13 000 beschikbare tickets de deur uit (Delforge, 2019). Het is duidelijk dat steeds meer mensen ‘het Dodentochtgevoel’ willen ervaren. Merkwaardig is de impliciete contradictie van deze vaststelling. Waarom is een evenement dermate populair terwijl vele deelnemers verwijzen naar ‘het diepste dal’ waaruit ze kropen? Hoe houden ze zichzelf 100 kilometer lang in (mentale) beweging? Is dit unieke massa-evenement een heldentocht of toch eerder een lijdensweg? Om op deze vragen een antwoord te bieden werd door de Universiteit Gent in samenwerking met vzw 100 km Dodentocht Kadee een kwantitatieve studie opgezet naar de effectiviteit van zelfmotivatie op de beleving van de deelnemers aan de Dodentocht.        

Goesting vs. druk

Vertrekkend vanuit de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) een breed toepasbare, wetenschappelijk ondersteunde motivatietheorie over het menselijk functioneren, bestudeert de huidige studie de motivatie, beleving en zelfmotiverende strategieën van meer dan duizend wandelaars. In totaal namen er 1383 wandelaars met een gemiddelde leeftijd van 43.39 jaar waarvan 60.2% van het vrouwelijke geslacht deel aan deze studie. De ZDT vormt een empirisch kader voor vele studies naar motivatie in sport, waarbij niet alleen de hoeveelheid motivatie van belang is maar absoluut ook het type motivatie. Het type motivatie kan op twee manieren beïnvloed worden. Enerzijds kan motivatie het gedrag in een bepaalde richting duwen als gevolg van interne doelen zoals het deelnemen aan de Dodentocht puur uit plezier. Anderzijds kan motivatie gedrag in een bepaalde richting trekken door eerder externe doelen zoals het deelnemen aan de Dodentocht om niet te moeten onderdoen voor een vriend. Wanneer gedrag wordt bepaald door interne doelen, dan spreken we over autonome motivatie of goesting, in tegenstelling tot wanneer er externe doelen worden gesteld door de deelnemers dan spreekt men van gecontroleerde motivatie of druk.

 Zelfmotivatie als mentale brandstof

De Dodentocht creëert een unieke situatie waarin de deelnemers gedurende een tijdspanne van 24 uur met slechts één taak bezig zijn namelijk wandelen. Met het oog op een longitudinale studie, een onderzoek over tijd, werd niet alleen naar de beleving en motivatie voor en na afloop van de Dodentocht gepeild, maar ook zelfmotivatie tijdens de tocht werd bevraagd. Zelfmotivatie kan gezien worden als een meer dynamisch aspect van motivatie waarbij actieve inspanningen geleverd worden om de eigen motivatie aan te passen, met andere woorden op welke manier de deelnemers zichzelf tijdens de tocht motiveren om zo zichzelf letterlijk in beweging te houden.

image-20201004111308-2Vragenlijstafnames tijdens de Dodentocht © Joachim Waterschoot

Op vier verschillende momenten gedurende de Dodentocht werd zowel de hoeveelheid als het type zelfmotivatie bevraagd om de fluctuaties in kaart te kunnen brengen, meer specifiek op 27.3 kilometer in Ruisbroek, op 53.7 kilometer in Merchtem, op 72 kilometer in Lippelo en op 89.8 kilometer in Sint-Amands. De resultaten toonden aan dat de deelnemers zichzelf doorheen de tocht steeds meer probeerden te motiveren. Vooral het type gecontroleerde zelfmotivatie nam het sterkste toe. Verder wezen analyses uit dat het type motivatie voor de start van de Dodentocht het gebruik van het type zelfmotivatie tijdens de tocht voorspelde. Zo was de kans groot dat als je met veel goesting aan de start stond, ook tijdens de Dodentocht meer autonome zelfmotiverende strategieën ging toepassen. Daarnaast bleken zelfmotiverende strategieën unieke moderatoren te zijn voor het verschil in de motivatie en de beleving voor en na de tocht. Zo bleek het gebruik van autonome zelfmotivatie een versterkende rol te spelen op alertheid en een bufferend effect te hebben op gecontroleerde motivatie en de mate van bedruktheid na afloop van de Dodentocht. Daarentegen resulteerde het gebruik van gecontroleerde zelfmotivatie tijdens de tocht achteraf in meer gecontroleerde motivatie en minder alertheid, dit alles bovenop het geslacht en de leeftijd van de wandelaars.

Of de Dodentocht door de deelnemers achteraf als heldentocht of als lijdensweg ervaren wordt, is bijgevolg mede afhankelijk van het type zelfmotivatie dat gebruikt werd tijdens de Dodentocht. Het type motivatie waarmee de deelnemers aan de start van de Dodentocht staan kan hierop een voorspellend effect hebben. Er mag met andere woorden geconcludeerd worden dat zelfmotivatie een fundamentele bron kan zijn om de beleving van een deelname aan de Dodentocht te veranderen of te behouden, wat aansluit bij de definitie van het jonge concept ‘zelfmotivatie’. Verder is het een manier om jezelf in (mentale) beweging te houden. Als een mentale brandstof, zal het type zelfmotivatie significant bepalend zijn voor de kwaliteit van die brandstof. Goesting of autonome zelfmotivatie zal met andere woorden effectiever zijn om jezelf in mentale beweging te houden dan druk of gecontroleerde zelfmotivatie. Aangezien de beperkte kennis over zelfmotivatie, is verder onderzoek gebaseerd op de huidige studie naar de effectiviteit van zelfmotivatie dan ook onontbeerlijk gezien het belang ervan voor de toekomst in diverse contexten.  

 

Bibliografie

 

Referenties

Aelterman, N., De Muynck, G. J., Haerens, L., Vande Broek, G., & Vansteenkiste, M.    (2017). Motiverend coachen in de sport. Leuven: Acco.

Aelterman, N., Vansteenkiste, M., Soenens, B., & Haerens, L. (2016). A dimensional     and      person-centered perspective on controlled reasons for non-participation in physical      education. Psychology of Sport and Exercise, 23, 142-154.            doi:10.1016/j.psychsport.2015.12.001

Bakker, F. C. & Huijbers, J. (1995). Mentale vaardigheden in het coachen. Arnhem:      NOC*NSF.

Bakker, F. C., & Oudejans, R. R. D. (2012). Sportpsychologie. Nieuwegein: Arko           Sports Media.

Barrett, L. F., Gross, J., Christensen, T. C., & Benvenuto, M. (2001). Knowing what       you're feeling and knowing what to do about it: Mapping the relation between   emotion differentiation and emotion regulation. Cognition & Emotion, 15(6),      713-724. doi:10.1080/02699930143000239

Bartholomew, K. J., Ntoumanis, N., Ryan, R. M., & Thøgersen-Ntoumani, C. (2011).     Psychological need thwarting in the sport context: Assessing the darker sides of             athletic experience. Journal of Sport & Exercise Psychology, 33, 75–102.            doi:10.1123/jsep.33.1.75

Blanchfield, A. W., Hardy, J., De Morree, H. M., Staiano, W., & Marcora, S. M.             (2014). Talking yourself out of exhaustion: the effects of self-talk on endurance            performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 46(5), 998-1007.             doi:10.1249/MSS.0000000000000184

Boen, F., De Cuyper, B., & Opdenacker, J. (2006). Current research topics in exercise   and sport psychology in Europe. Leuven: Lannoo

Brysbaert, M. (2006). Psychologie. Gent: Academia Press.

Burton, K. D., Lydon, J. E., D'Alessandro, D. U., & Koestner, R. (2006). The      differential effects of intrinsic and identified motivation on well-being and        performance: Prospective, experimental, and implicit approaches to Self- Determination Theory. Journal of Personality and Social Psychology, 91(4),     750-762. doi:10.1037/0022-3514.91.4.750

Calvo, T. G., Cervelló, E., Jiménez, R., Iglesias, D., & Murcia, J. A. M. (2010). Using    self-determination theory to explain sport persistence and dropout in       adolescent athletes. The Spanish journal of psychology, 13(2), 677-684.   doi:10.1017/S1138741600002341

Cauwenberghs, J. (2015, 18 augustus). Welkom in de hel: Mijn eerste Dodentocht.         Geraadpleegd van https://www.stampmedia.be/artikel/welkom-de-hel-mijn-    eerste-dodentocht

Chen, B., Vansteenkiste, M., Beyers, W., Boone, L., Deci, E. L., Van der Kaap-Deeder, J., …Verstuyf, J. (2015). Basic psychological need satisfaction, need frustration,            and need strength across four cultures. Motivation and Emotion, 39(2), 216- 236.            doi:10.1007/s11031-014-9450-1

Chi, L. (2004). Achievement goal theory. In T. Morris & J. Summers, J. (Eds.). Sport     psychology: Theory, applications and issues (pp. 152-174). Milton, AUS: John     Wiley & Sons.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in            human behavior. New York, NY: Plenum Publishing Co.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human         needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4),            227-268. doi:10.1207/S15327965PLI1104_01

Deci, E. L., & Vansteenkiste, M. (2004). Self-determination theory and basic need          satisfaction: Understanding human development in positive             psychology. Ricerche di Psicologia, 27(1), 23–40.

De Cuyper, B. (2010). Emotiecoachen in de wedstrijdsport. Driftkikkers en angsthazen. Nieuwegein: Arko Sports Media.

De Cuyper, B. (2012). De psychologie van de topsporter. Leuven: Lannoo          Campus.

Delforge, G. (2019, 24 maart). Dodentocht in twee uur tijd uitverkocht. Geraadpleegd    van http://www.standaard.be/cnt/dmf20190324_04277403

Delrue, J., Mouratidis, A., Haerens, L., De Muynck, G.-J., Aelterman, N., &        Vansteenkiste, M. (2016). Intrapersonal Achievement Goals and Underlying     Reasons among Long Distance Runners: Their Relation with Race Experience,   Self-Talk, and Running Time. Psychologica Belgica56(3), 288-310. doi:10.5334/pb.280                  

Eccles, J. S., & Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. Annual       Review of Psychology, 53(1), 109–132.             doi:10.1146/annurev.psych.53.100901.135153

Engelschalk, T., Steuer, G., & Dresel, M. (2016). Effectiveness of motivational   regulation: Dependence on specific motivational problems. Learning and         individual differences, 52, 72-78. doi:10.1016/j.lindif.2016.10.011

Fleming, P., Baum, A. & Singer, J.E. (1984). Towards an integrative approach of the      study of stress. Journal of Personal and Social Psychology, 46(4), 939-949.          doi:10.1037/0022-3514.46.4.939

Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Briere, N. M., & Provencher, P. J. (1995). Competitive   and recreational sport structures and gender: A test of their relationship with        sport motivation. International journal of sport psychology, 26(1), 24-39.

Gould, D., Weiss, M., & Weinberg, R. (1981). Psychological characteristics of   successful and nonsuccessful Big Ten wrestlers. Journal of sport             psychology, 3(1), 69-81. doi:10.1123/jsp.3.1.69

Guay, F., Chanal, J., Ratelle, C. F., Marsh, H. W., Larose, S., & Boivin, M. (2010).        Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in       young elementary school children. British Journal of Educational             Psychology, 80(4), 711-735. doi:10.1348/000709910X499084

Guay, F., Ratelle, C. F., & Chanal, J. (2008). Optimal learning in optimal contexts: The role of self-determination in education. Canadian Psychology/Psychologie        canadienne,49(3), 233–240. doi:10.1037/a0012758

Hackfort, D., & Schwenkmezger, P. (1993). Anxiety In RN Singer, M. Murphey, & LK Tennant,(Eds.). Handbook of research on sport psychology (pp.328-364). New     York:   Macmillan.

Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Galanis, E., Theodorakis, Y. (2011). Self-talk and    sports performance: a meta-analysis. Perspectives on psychological science,           6(4), 348-356. doi:10.1177/1745691611413136

Het Nieuwsblad. (2014, 9 augustus ). 6873 wandelaars halen eindmeet van doorregende             Dodentocht. Geraadpleegd van             https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140808_01209442

Hood, C. D., & Carruthers, C. P. (2002). Coping skills theory as an underlying    framework for therapeutic recreation services. Therapeutic Recreation      Journal, 36(2), 137-153.

Jang, H., Reeve, J., Ryan, R.M., & Kim, A. (2009). Can self-determination theory          explain what underlies the productive, satisfying learning experiences of            collectivistically oriented korean students? Journal of Educational Psychology,   101, 644–661. doi:10.1037/a0014241

Jaspers, J. P. C., Asma, M. J. O., & van den Bosch, R. J. (1989). Coping en         psychopathologie: een overzicht van theorie en  onderzoek. Tijdschrift voor    psychiatrie, 31, 9.

Kim, Y. E., Brady, A. C., & Wolters, C. A. (2018). Development and validation of the   brief regulation of motivation scale. Learning and Individual Differences, 67,    259-265. doi:10.1016/j.lindif.2017.12.010

LaChausse, R. G. (2006). Motives of competitive and non-competitive cyclists. Journal of sport behavior, 29(4), 304.

Laga, E. (2005). Steekkaarten doceerpraktijk. Antwerpen: Garant.

Lazarus, R. S. (2006). Stress and emotion: A new synthesis. Springer Publishing Company.

Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal          setting and task motivation: A 35-year odyssey. American psychologist, 57(9),    705. doi:10.1037/0003-066X.57.9.705

Malouff, J. M., & Murphy, C. (2006). Effects of self-instructions on sport            performanceJournal of Sport Behavior, 29(2), 159.

Miele, D. B., & Scholer, A. A. (2016). Self-regulation of motivation. Handbook of         motivation at school, 363-384.

Miele, D. B., & Scholer, A. A. (2018). The role of metamotivational monitoring in         motivation regulation. Educational Psychologist, 53(1), 1-21.       doi:10.1080/00461520.2017.1371601

Morbée, Waterschoot, Haerens, & Vansteenkiste (submitted).       Which Cyclists Manage to Cope with the Corona Crisis in a Resilient Way?

Mouratidis, A., Vansteenkiste, M., Lens, W., & Sideridis, G. (2008). The motivating      role of positive feedback in sport and physical education: Evidence for a            motivational model. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30(2), 240-268. doi:10.1123/jsep.30.2.240

Nicholls, A. R., & Polman, R. C. (2007). Coping in sport: A systematic review. Journal             of sports sciences, 25(1), 11-31. doi:10.1080/02640410600630654

Nicholls, A. R., Perry, J. L., & Calmeiro, L. (2014). Precompetitive achievement goals, stress   appraisals, emotions, and coping among athletes. Journal of Sport and            Exercise Psychology, 36(5), 433-445. doi:10.1123/jsep.2013-0266

Ntoumanis, N., Healy, L. C., Sedikides, C., Duda, J., Stewart, B., Smith, A., & Bond, J. (2014). When the going gets tough: The “why” of goal striving matters. Journal        of Personality, 82(3), 225-236. doi:10.1111/jopy.12047

Pychyl, T. A., Lee, J. M., Thibodeau, R., & Blunt, A. (2000). Five days of emotion: An experience sampling study of undergraduate student procrastination. Journal of     Social Behavior and Personality, 15, 239–254.

R Core Team. (2019). R: A language and environment for statistical computing. R         Foundation for Statistical Computing: Vienna, Austria. Geraadpleegd op 12   maart   2020 via http://www.R-project.org

Reeve, J. (2012). Handbook of research on student engagement. New York, USA:          Springer.

Roberts, G. C., Treasure, D. C., & Conroy, D. E. (2007). Understanding the dynamics    of motivation in sport and physical activity: An achievement goal interpretation.       Handbook of sport psychology, 3-30. doi:10.1002/9781118270011.ch1

Ryan, R.M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative           processes. Journal of personality, 63(3), 397-427.  doi:10.1111/j.1467-    6494.1995.tb00501.x

Ryan, R. M., Bernstein, J. H., & Brown, K. W. (2010). Weekends, work, and well-         being: Psychological need satisfactions and day of the week effects on mood,         vitality, and physical symptoms. Journal of social and clinical      psychology, 29(1), 95-122. doi:10.1521/jscp.2010.29.1.95

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000a). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology,    25(1), 54-67. doi:10.1006/ceps.1999.1020

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000b). Self-Determination Theory and the facilitation of    intrinsic motivation, social development, and well-being. American        Psychologist, 55(1), 68-78.  doi:10.1037/0003-066X.55.1.68

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self-regulation and the problem of human     autonomy: Does psychology need choice, self-determination, and will?    Journal of Personality, 74(6), 1557-1585. doi:10.1111/j.1467-6494.2006.00420.x

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological         needs in motivation, development, and wellness. New York, NY: Guilford Press.

Scholer, A. A., Miele, D. B., Murayama, K., & Fujita, K. (2018). New directions in        self-regulation: The role of metamotivational beliefs. Current Directions in            Psychological Science, 27(6), 437-442. doi:10.1177/0963721418790549

Schüler, J., & Langens, T. A. (2007). Psychological Crisis in a Marathon and the            Buffering Effects of Self‐Verbalizations.  Journal of Applied Social            Psychology, 37(10), 2319-2344. doi:10.1111/j.1559-1816.2007.00260.x

Schwinger, M., & Otterpohl, N. (2017). Which one works best? Considering the relative            importance of motivational regulation strategies. Learning and individual   differences, 53, 122-132. doi:10.1016/j.lindif.2016.12.003

Schwinger, M., Steinmayr, R., & Spinath, B. (2009). How do motivational regulation     strategies affect achievement: Mediated by effort management and moderated by         intelligence.  Learning and Individual Differences, 19(4), 621-627. doi:10.1016/j.lindif.2009.08.006

Schwinger, M., & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). Effects of motivational regulation on   effort and achievement: A mediation model. International. Journal of       Educational    Research, 56, 35-47.  doi:10.1016/j.ijer.2012.07.005

Schwinger, M., von der Laden, T., & Spinath, B. (2007). Strategien zur    Motivationsregulation und ihre Erfassung [Motivational regulation strategies         and their measurement]. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und       Pädagogische Psychologie, 39, 57–69. doi:10.1026/0049-8637.39.2.57

Smit, K., de Brabander, C. J., Boekaerts, M., & Martens, R. L. (2017). The self-  regulation of motivation: Motivational strategies as mediator between          motivational beliefs and engagement for learning. International Journal of           Educational Research, 82, 124-134.  doi:10.1016/j.ijer.2017.01.006

Smith, A. L., Ntoumanis, N., Duda, J. L., & Vansteenkiste, M. (2011). Goal striving,      coping, and well-being: A prospective investigation of the self-concordance        model in sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33(1), 124-145.          doi:10.1123/jsep.33.1.124

Starckx, S. (2018). Dodentocht: statistiek voorspelt waar en wanneer je zal opgeven.      EOS Wetenschap.

Tamboer, J. W., & Steenbergen, J. (2000). Sportfilosofie. Leende: Uitgeverij Damon.

Theodorakis, Y., Weinberg, R., Natsis, P., Douma, I., & Kazakas, P. (2000). The effects            of motivational versus instructional self-talk on improving motor        performance. The sport psychologist, 14(3), 253-271. doi:10.1123/tsp.14.3.253

Vallerand, R. J., Fortier, M. S., & Guay, F. (1997). Self-determination and persistence    in a real-life setting: toward a motivational model of high school dropout. Journal of Personality and Social psychology, 72(5), 1161.         doi:10.1037/0022-3514.72.5.1161

Van den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C. H., & Rosen, C. C. (2016). Review of        Self-Determination Theory’s Basic Psychological Needs at Work. Journal of        Management, 42(5), 1195-1229. doi:10.1177/0149206316632058

Van Nieuland, S., Baetens, J. M., & De Baets, B. (2016). Spatially Explicit Modelling    of the Belgian Major Endurance Event ‘The 100 km Dodentocht’. PloS      one, 11(10). doi:10.1371/journal.pone.0164981

Van Raalte, J. L., Brewer, B. W., Rivera, P. M., & Petitpas, A. J. (1994). The      relationship between observable self-talk and competitive junior tennis players'            match performances. Journal of Sport and Exercise Psychology, 16(4), 400-415.             doi:10.1123/jsep.16.4.400

Vansteenkiste, M., Mouratidis, A., & Lens, W. (2010). Detaching reasons from aims:     Fair play and well-being in soccer as a function of pursuing performance            approach goals for autonomous or controlling reasons. Journal of Sport &           Exercise Psychology, 32, 217-242. doi:10.1123/jsep.32.2.217

Vansteenkiste, M., Niemiec, C. P., & Soenens, B. (2010). The development of the five   mini-theories of self-determination theory: An historical overview, emerging   trends, and future directions. Advances in Motivation and Achievement, 16,          105-166. doi:10.1108/S0749-7423(2010)000016A007

Vansteenkiste, M., & Ryan, R. M. (2013). On psychological growth and vulnerability:   Basic   psychological need satisfaction and need frustration as a unifying   principle. Journal of   Psychotherapy Integration, 23(3), 263-280.             doi:10.1037/a0032359

Vansteenkiste, M., Sierens, E., Soenens, B., Luyckx, K., & Lens, W. (2009).       Motivational profiles from a self-determination perspective: The quality of        motivation matters. Journal of Educational Psychology, 101, 671-688.                 doi:10.1037/a0015083

Vansteenkiste, M., & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei: Ontwikkeling voeden    vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Leuven, België: Acco.

Vansteenkiste, M., Soenens, B., Beyers, W., & Lens, W. (2008). Waarom we doen         wat      we niet graag doen: Het internalisatieproces toegelicht. Kind en     Adolescent,     29(2), 64-79.   doi:10.1007/BF03076742

Verstraete, A. (2018, 7 augustus). Nieuw statistisch model voorspelt of u de eindmeet    haalt van de    Dodentocht haalt. Geraapdpleegd van:             https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/07/nieuw-statistisch-model-voorspelt-of-    u-de-eindmeet-van-de-dodent/

Verstuyf, J., Vansteenkiste, M., De Pauw, S., & Weymeis, H. (2014). ‘Moetivatie’of      motivatie? Over de vitamines voor therapietrouw, duurzame gedragsverandering           en groei. SIGNAAL, 89, 22-49.

Wandelclub Kadee Bornem. (z.d.) Geraadpleegd van         http://www.wandelclubkadee.be/historiek.html

Waterschoot, J. (2019). CaviR (2.0) [Shiny web application]. Geraadpleegd op 5 juli 2020         via www.cavir-statistics.com  

Waterschoot, Soenens, Vermote, & Vansteenkiste (in progress).

Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief    measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of       Personality and Social Psychology, 54(6), 1063–1070. doi:10.1037/0022-            3514.54.6.1063

Wattez, T., Corremans, G., & Hauspie, J. (2010). Extreme sportwedstrijden: van de        Marathon des Sables tot de Dodentocht. Antwerpen: Luster.

Weinstein, N., & Ryan, R. M. (2010). When helping helps: Autonomous motivation for prosocial behavior and its influence on well-being for the helper and recipient. Journal of Personality and Social Psychology, 98(2), 222-244.      doi:10.1037/a0016984

WikipediaDodentochtBornem (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 13 februari 2019,   van https://nl.wikipedia.org/wiki/Dodentocht_Bornem

Wilson, P. M., Rodgers, W. M., Blanchard, C. M., & Gessell, J. (2003). The        Relationship Between Psychological Needs, Self‐Determined Motivation,     Exercise Attitudes, and Physical Fitness 1. Journal of Applied Social        Psychology, 33(11), 2373-2392. doi:10.1111/j.1559-1816.2003.tb01890.x

Wolters, C. A. (1998). Self-regulated learning and college students' regulation of            motivation. Journal of Educational Psychology, 90, 224–235. doi:10.1037/0022-0663.90.2.224

Wolters, C. A. (1999). The relation between high school students' motivational   regulation and their use of learning strategies, effort, and classroom             performance. Learning and Individual Differences, 11, 281–299. doi:10.1016/S1041-6080(99)80004-1

Wolters, C. A. (2003). Motivational regulation: Evaluating an underemphasized aspect of self-regulated learning. Educational Psychologist, 38, 189–205.         doi:10.1207/S15326985EP3804_1

Zimmerman, B. J. (1989). Models of self-regulated learning and academic achievement.            In Zimmerman, B.J., & Schunk, D.H. (Eds.). Self-regulated learning and          academic achievement (pp. 1-25). New York, NY: Springer.

Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An           overview. Educational psychologist, 25(1), 3-17. doi:10.1207/s15326985ep2501_2

Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for          academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American educational research journal, 29(3), 663-676.   doi:10.3102/00028312029003663

100 km Dodentocht Kadee Bornem. (z.d.) Geraadpleegd van         http://www.dodentocht.be/nl.html

 

 

 

Download scriptie (1.84 MB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Maarten Vansteenkiste