Outdoor education, een antwoord voor jeugdwerkers?

Evangeline
Habarurema

Denk eens terug aan je kindertijd. Speelde je graag spelletjes? Speelde je het liefst van al buiten? De kans is groot dat het antwoord op beide vragen “ja” is. Ook voor mij was dat dagelijks zo: buiten ravotten, rondstruinen door velden en pleintjes. Dit zonder toezicht en met vriendjes uit de buurt.

Deze blijvende interesse in de natuur leidde er toe dat ik vorig semester naar het prachtige Denemarken trok. Daar heb ik 4 maanden les gevolgd over Outdoor Play and Learning, beter bekend als outdoor education. We werden helemaal ondergedompeld in het Deense buitenleven: vis vangen, wildplukken, vuur leren maken, kamperen,... We bezochten ook vele verschillende (bos)kleuterscholen. Hier viel mijn mond pas echt open: vijfjarigen die in bomen klommen, hout konden zagen, samen in de winter rond een kampvuur spekjes roosterden... het leek me de droom van vele kinderen.

Als Antwerpse sociaal werkster zag ik het potentieel van de kennis uit deze opleiding voor het werkveld: vooral de positieve impact die outdoor education zou kunnen hebben op kinderen en jongeren, vooral zij die door de complexiteit van wonen in de stad niet vanzelfsprekend in aanraking komen met de natuur maar wel met jeugdwerk.

Bibliografie

Alterra. (2009). Groene kansen voor de jeugd. Geraadpleegd op http://edepot.wur.nl/817

Assuralia (2012). Memo Brede School, 23 mei 2012. Memo opgesteld op vraag van de Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel.

Alvarez, C., & Chödzin, S. (2014). The natural laws of children: Why children thrive when we understand how their brains are wired. Boulder: Shambhala.

Art Basics for Children (2019). Programmatie. Geraadpleegd op http://www.abc- web.be/abc-huis-brussel/programmering/

Bentsen, P. & Jensen, F.S. (2012). The nature of udeskole: theory and practice in Danish schools. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 12(3), 199-219.

Both, K. (2005). De buitenklas. JSW, 89, pag. 6-8

Burssoni, M., Olsen, L., Pike, I., & Sleet, D. (2012). Risky play and children’s safety: Balancing priorities for optimal development. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9, 3134-3148.

Brundtland Rapport. (1987). Our common future. Geraadpleegd op http://www.un- documents.net/wced-ocf.htm

Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse en Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), Zoom op de gemeenten: Schaarbeek, 2016,

Bucklin-Sporer, A., & Pringle, R. K. (2012). How to grow a school garden: A complete guide for parents and teachers. Portland, Or.: Timber Press.

Cools, D., & Van Helleputte, G. (2017). Van outdoor learning naar outdAre Teaching. School- en klaspraktijk, 58(232), 36-47

Cultuurkuur. (2019). DynamoPROJECT. Geraadpleegd op https://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-project

Chirojeugd Vlaanderen. (2004) Natuurleuk! Geraadpleegd op https://chiro.be/natuurleuk

Chirojeugd Vlaanderen. (2005). De Chiromethoden. Geraadpleegd op https://chiro.be/info-voor-leiding/relatie-met-je-buurt/de-chiromethoden

Departement Cultuur, Jeugd en Media. Afdeling Jeugd. (2011). Jeugdbewegingen in Vlaanderen – een onderzoek bij groepen, leiding en leden. Geraadpleegd op https://www.vlaanderen.be/publicaties/jeugdbewegingen-in-vlaanderen- een-onderzoek-bij-groepen-leiding-en-leden

Departement Cultuur, Jeugd en Media. Afdeling Jeugd. (2009) Verslagboek colloquium Buitenspelen. Geraadpleegd via http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/vjkb_thema_buitenspelen.aspx#acties

Departement Cultuur, Jeugd en Media. Afdeling Jeugd. (2001). Vlaams jeugdwerkbeleidsplan. Geraadpleegd via https://www.vlaanderen.be/publicaties/vlaams-jeugdwerkbeleidsplan

Departement Cultuur, Jeugd en Media. Afdeling Jeugd. (2012). Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_lokaal/20180101_decree…- jeugdbeleid_gecoordineerd.pdf

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Afdeling Jeugd. (2018)Overzicht gesubsidieerde verenigingen – begrotingsjaar 2018. Geraadpleegd via http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/landelijk_gesubsidieerd.aspx

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Afdeling Jeugd. (2015) Het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019. Geraadpleegd via http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/regelgeving_VJKB/20180101bis_decre et-vernieuwdJKRB_gecoordineerd.pdf)

De Ambrassade. (2019). Werksoorten en vormen in het jeugdwerk. Geraadpleegd via https://ambrassade.be/nl/basiswerk-jeugdwerk/landschap/werksoorten- en-vormen)

De Ambrassade. (2018). Gedeeld gebruik en openstelling. Geraadpleegd via https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de- lessen/speelplaats/inrichting-speelplaats/gedeeld-gebruik

D’Broej. (2014). Trekkings en avontuur. Geraadpleegd op http://www.dbroej.be/nl/project/trekkings-en-avontuur

Grant, T., & Littlejohn, G. (2001). Greening school grounds: Creating habitats for learning. Gabriola Island, BC: New Society.

Jeugddienst Stad Gent. Wat is erkend jeugdwerk? Geraadpleegd via https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/wat-erkend-jeugdwe…

Jongeren in cijfers en letters. (2013). Bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP- schoolmonitor. Geraadpleegd via https://ambrassade.be/nl/basiswerk- jeugdwerk/landschap/jeugdwerk-in-cijfers

Karsten, L. (2005). Building identities: Gender perspectives on children and urban space: Concluding report: International conference, Amsterdam, the Netherlands. Amsterdam: Instituut voor Sociale Geografie, Universiteit van Amsterdam

Keeler, R. (2008). Natural playscapes: Creating outdoor play environments for the soul. Redmond, WA: Exchange Press.

Louv, R. (2005). Last child in the woods: Why children need nature, how it was taken from them, and how to get it back. Chapel Hill, NC: Algonquin Books of Chapel Hill.

Leefmilieu Brussel. (2016). Zennepark. Geraadpleegd via https://leefmilieu.brussels/fiche/zennepark

Little, H. & Wyver, S. (2008). Outdoor play: Does removing the risks reduce the benefits? Australian Journal of Early Childhood, 33(2), 33-40.

Mediaraven. (z.d.) Wat is jeugdmaps? Geraadpleegd via https://www.jeugdmaps.be/wat-is-jeugdmaps

Mediaraven. (2009). Wat is Goe Gespeeld! ? Geraadpleegd via https://www.goegespeeld.be/wat-goe-spelen-0

Moev. (november 2018). Projectoproep beweeg vriendelijke speelplaatsen. Geraadpleegd via https://www.moev.be/projecten/projectoproep- schoolspeelplaatsen/projectoproep

Natuurpunt. (2003). Natuurgebied Thaborberg. Geraadpleegd via http://img.ice.be/files/1224/thaborbergaanvraaguitgebreid1.pdf

Sabbe K. (2007) Scriptie Rondhangen, een betekenisvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren? Universiteit Gent, Promotor Nicole Vettenburg - http:// www.ethesis.net/rondhangen/rondhangen_inhoud.htm

Simons, P. R. (1999). Krachtige leeromgevingen, Geraadpleegd via

https://www.researchgate.net/profile/PRJ_Simons/publication/27690245_Kr achtige_leeromgevingen/links/00b7d5214ae5b426dd000000/Krachtige- leeromgevingen.pdf

Szczepanski, A., Malmer, K., Nelson, N., & Dahlgren, L. O. (2006). The distinctive nature and potential of outdoor education. Didaktisk Tidskrift, 16(4), 90 - 102

Springzaad. (2015). Speelnatuur kaart. Geraadpleegd via https://www.springzaad.be/speelnatuurkaart?id=66&q=groene+poortje

Vaan, E. D., Marell, J., & Marell, M. (2019). Praktische didactiek voor natuuronderwijs. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. (2015) Schooluitstappen en meerdaagse activiteiten. Geraadpleegd via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schooluitstappen-en-meerdaagse- activiteiten

Download scriptie (543.2 KB)
Universiteit of Hogeschool
Karel De Grote Hogeschool
Thesis jaar
2020
Promotor(en)
Steve Van Roy