Le rêve d'un roi: Congo Free State and Its Unlikely Existence in 19th-Century International Law

Maxim Smets
Persbericht

HOE LEOPOLD II KONGO-VRIJSTAAT VERWIERF - Ook het internationaal recht buigt voor de koninklijke lobby

De gezanten van Leopold II sloten in de negentiende eeuw verdragen met verschillende Afrikaanse volkeren. Na intens diplomatiek lobbywerk werden de aanspraken die de Belgische vorst zo verwierf door de andere Europese staten onder internationaal recht erkend en resulteerde in een van de meest donkere periodes uit onze vaderlandse geschiedenis: Kongo-Vrijstaat. Het internationaal recht boog zich op die manier schaamteloos naar de wensen van de macht. Hoe heeft Leopold II ooit zoiets kunnen bewerkstelligen? 

image 441

Het internationaal recht regelt de verhouding tussen staten. Het voorkomt oorlog en faciliteert vrede door onder andere te bepalen welke machthebber geldig aanspraak mag maken op een bepaald grondgebied. Eind 19e eeuw erkenden de Europese staten vooral elkaar en konden daardoor als gelijkwaardige partijen deelnemen aan het internationaal recht. Andere samenlevingen daarentegen – zoals Afrikaanse volkeren – werden voorgesteld als primitief, barbaars en minderwaardig. Ze werden erkend noch behandeld als staten en zo uitgesloten van de toepassing van het internationaal recht. Hun politieke macht werd dan als juridisch onbestaande beschouwd en lag dus letterlijk voor het grijpen, ongeacht de aanwezigheid van rijke en complex gestructureerde koninkrijken zoals Kongo en Benin. 

De koloniale paradox 

Deze praktijk van machtserkenning en -toe-eigening had evenwel iets paradoxaals. Europese staten weigerden namelijk de feitelijke machthebbers op het Afrikaanse continent te erkennen, behalve als het hun uitkwam. Ze hadden er immers geen enkel probleem mee verdragen te sluiten met deze machthebbers waarbij die (niet-erkende) macht toch aan hen werd overgedragen. Zo konden Europese staten in relatie tot elkaar hun aanspraken op Afrikaanse grondgebieden bedekken met een schijn van legitimiteit. De hypocrisie hiervan is stuitend en illustreert hoe het internationaal recht zich destijds boog naar de wensen van Europese machthebbers.

Niemand begreep de kneedbaarheid van dit recht zo goed als Leopold II. Die had zijn oog laten vallen op Centraal-Afrika. Door middel van drie door hem opgerichte private organisaties – waar de Belgische staat officieel niets mee te maken had – had Leopold II een door grootheidswaanzin gestuurde band weten opbouwen met het Congobassin. Zijn eerste organisatie, de Association Internationale Africaine, verkende de regio; zijn tweede, de Comité d’Études du Haut-Congo, had er enkele handelsposten gevestigd; en zijn derde, de Association Internationale du Congo, had met lokale volkeren verdragen gesloten om het grondgebied te verwerven.

Er was echter één probleem met de verdragen tussen de Association Internationale du Congo en de lokale volkeren. Volgens internationaal recht konden alleen staten het gezag over grondgebied verwerven door middel van verdragen met de plaatselijke bevolking. De Association was natuurlijk geen staat, maar een private organisatie. Bijgevolg hadden deze verdragen geen betekenis mogen hebben onder internationaal recht.

Meestermanipulator

Dankzij de buigzaamheid van dat internationaal recht kon Leopold II dit probleem vrij snel verhelpen. Hij zette het geld, het prestige en de connecties in die hij ontleende aan het Belgische koningschap om het internationaal recht naar zijn hand te zetten. Een leger aan bevriende diplomaten begon aan een stevige onderhandelingsronde om zijn Association erkend te zien als staat. Indien andere, reeds bestaande staten de Association zouden erkennen als staat, zouden de verdragen die het had afgesloten met lokale volkeren haar onder internationaal recht de heerschappij geven over een gebied 77 keer zo groot als België.

image 429

De eerste die overstag gingen, waren de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Alle andere Europese staten volgden op de Conferentie van Berlijn – een internationale conferentie van november 1884 tot februari 1885 waar Europese staten de verdeling van Afrika onderhandelden (zie afbeelding). Het aanbod dat Leopolds gezanten in de onderhandelingen hadden gedaan, verklaart de gretigheid waarmee Europese staten bereid waren een private organisatie als staat te erkennen. Leopold beloofde namelijk in ruil voor die noodzakelijke erkenning dat alle staten vrij handel mochten drijven binnen de grenzen van wat zijn nieuwe staat zou uitmaken (eens erkend), vandaar ‘Kongo-Vrijstaat’. Op die manier konden alle Europese staten meegenieten van de economische voordelen van kolonisatie zonder er de financiële en administratieve lasten van te moeten dragen. Een gouden kans dus. En zo geschiedde.

image-20201004123829-2De verstikkende greep van de macht

Het internationaal recht van die tijd vertoonde dus fundamentele gebreken: het bood niet de neutraliteit en objectiviteit die we van het recht mogen verwachten; het diende de belangen van zij die de militaire macht hadden om het vorm te geven, met name de Europese kolonisatoren; en het was bovendien te koop, met Leopold II als hoogste bieder. De combinatie van deze gebreken liet Leopold toe om een staat als privébezit te verwerven en op tirannieke wijze uit te buiten. De gekoloniseerde volkeren in Kongo-Vrijstaat werden op brutale wijze onderdrukt door een vorst die de grondwettelijke beperkingen aan zijn macht had weten omzeilen.

Heel dit tijdperk leert ons dat het recht een instrument is zoals een ander. Het recht is een maatschappelijke creatie die van nature uit goed noch slecht is. Het krijgt pas een gelaat wanneer de menselijke intenties erachter zich manifesteren. En het recht in de koloniale periode heeft er één van een ongekende hebzucht en gruwelijkheid: dat van Leopold II.

Bibliografie

BIBLIOGRAPHY

Legislation & Treaties

AUSTRIA-HUNGARY

December 24, 1884 – Convention entre l’Autriche-Hongrie et l’Association International du Congo in British and Foreign State Papers, vol. LXXV, p. 991.

BELGIUM

February 23, 1885 – Déclaration par l’Association Internationale du Congo et reconnaissance par la Belgique in British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, p. 585.

April 28, 1885 – Assentiment des deux chambres à ce que le roi soit le chef de l’Association Internationale du Congo, Pasinomie 1885, p. 133-134.

April 28, 1885 – Rapport fait, au nom de la section centrale, par M. A. Nothomb, Pasinomie 1885, p. 135-137.

April 28, 1885 – Discussion à la Chambre des Représentantes, Pasinomie 1885, p. 137-151.

October 25, 1919 – Loi tendant à accorder la personification civile aux associations internationals à but scientifique (Moniteur Belge du 5 octobre 1919), Pasinomie 1919, p. 161-163.

BRITAIN

December 16, 1884 – Convention between Her Britannic Majesty and His Majesty the King of the Belgians, acting as Founder of, and in the name of, the International Association of the Congo, relative to Commerce, Navigation, and Jurisdiction in British and Foreign State Papers, vol. LXXV, p. 29.

December 16, 1884 – Declaration of Her Britannic Majesty’s Government annexed to the Convention between Her Britannic Majesty and His Majesty the King of the Belgians, acting as Founder of, and in the name of, the International Association of the Congo, relative to Commerce, Navigation, and Jurisdiction in British and Foreign State Papers, vol. LXXV, p. 29.

DENMARK

February 28, 1885 - Convention entre le Danemark et l’Association Internationale du Congo in British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, p. 586.

FRANCE

February 5, 1885 – Convention conclue à Paris le 5 février 1885 entre le Gouvernement de la République française et l’Association Internationale du Congo pour la délimitation de leurs possessions respectives, British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, pp. 578 and 580.

February 5, 1885 – Convention additionnelle annexed to Convention conclue à Paris le 5 février 1885 entre le Gouvernement de la République française et l’Association Internationale du Congo pour la délimitation de leurs possessions respectives, British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, pp. 578 and 580.

GERMANY

November 8, 1884 -  (No. 1616) Convention entre l’Empire d’Allemagne et l’Association Internationale du Congo, Reichsgesetzblatt 1885, No. 23.

INDEPENDENT STATE OF THE CONGO (CONGO FREE STATE)

État Indépendent du Congo – Recueil Usuel de la Législation, des conventions et des documents administratifs avec des notes de concordance, Tome I (1876-1891), 1903.

ITALY

December 19, 1884 – Convention entre l’Italie et l’Association Internationale du Congo in British and Foreign State Papers, vol. LXXV, p. 633.

OTTOMAN EMPIRE

June 25, 1885 – Convention entre l’Empire ottoman et l’Association Internationale du Congo in British and Foreign State Papers, vol. CL, p. 631.

PORTUGAL

February 14, 1885 – Convention entre le Portugal et l’Association Internationale du Congo in British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, p. 583.

RUSSIA

February 5, 1885 – Convention entre la Russie et l’Association Internationale du Congo in British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, p. 1010.

SPAIN

January 7, 1885 – Convention entre l’Espagne et l’Association Internationale du Congo in British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, p. 575.

THE NETHERLANDS

December 27, 1884 – Convention entre les Pays-Bas et l’Association Internationale du Congo in British and Foreign State Papers, vol. LXXV, p. 322.

 

 

UNITED KINGDOM OF SWEDEN AND NORWAY

February 10, 1885 - Convention entre les Royaumes-Unis de Suède et de Norvège et l’Association Internationale du Congo in British and Foreign State Papers, vol. LXXVI, p. 580.

UNITED STATES OF AMERICA

April 22, 1884 – Recognition by the United States in British and Foreign State Papers, vol. LXXV, p. 376.

July 7, 1884 – Act making appropriations for the consular and diplomatic service of the government for the fiscal year ending June thirtieth, eighteen hundred and eighty-five and for other purposes, Forty-Eighth Congress – Session I, Chapter 333.

 

Judgments & Advisory Opinions

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

October 16, 1975 – Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12-74.

 

Books

ALEXANDROWICZ 1973

ALEXANDROWICZ, C. H., The European-African Confrontation – A Study in Treaty Making, Leiden, A.W. Sijthoff International Publishing Company, 1973,

ANGHIE 2004

ANGHIE, A., Imperialism, Sovereignty and the Making of International Law, New York, Cambridge University Press, 2004, 356 p.

ANTLEY 1962

ANTLEY, R., Britain and the Congo in the Nineteenth Century, Oxford, Clarendon Press, 1962, 260 p.

BANNING 1877

BANNING, E., Africa and the Brussels Geographical Conference, London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington, 1877, 188 p.

BLANCHARD 1899

BLANCHARD, G., Fondation & Constitution Politique de l’État Indépendent du Congo, Paris, Pedone, 1899, 441 p.

BONTINCK 1966

BONTINCK, F., Aux Origines de l’État Independent du Congo – Document tirés d’Archives Américaines, Leuven, Éditions Nauwelaerts, 1966, 479 p.

CATTIER 1906

CATTIER, F., Étude sur la situation de l’État Indépendant du Congo, Brussels, Larcier, 1906, 362 p.

CATTIER 1898

CATTIER, F., Droit et Administration de l’État Indépendent du Congo, Brussels, Larcier, 1898, 504 p.

CHEN 1951

CHEN, T.-C., The International Law of Recognition, New York, Frederick A. Praeger Inc., 1951, 461 p.

CRAWFORD 2012

CRAWFORD, J., Brownlie’s Principles of Public International Law (8th edn.), Oxford, Oxford University Press, 2012, 803 p.

CRAWFORD 2006

CRAWFORD, J., The Creation of States in International Law (2nd edn.), Oxford, Clarendon Press, 2006, 870 p.

EMERSON 1979

EMERSON, B., Leopold II of the Belgians: King of Colonialism, London, Weidenfeld and Nicolson, 1979, 324 p.

FITZMAURICE 2014

FITZMAURICE, A., Sovereignty, Property and Empire – 1500-2000, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, 378 p.

GREWE 2000

GREWE, W.G., The Epochs of International Law, Berlin, Walter de Gruyter, 2000, 780 p.

HALL 1924

HALL, W.E., A Treatise on International Law (8th edn.), New York, Oxford University Press, 1924, 952 p.

HOCHSCHILD 1999

HOCHSCHILD, A., King Leopold’s Ghost – A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa,  London, Picador, 379 p.

KEENE 2002

KEENE, E., Beyond the Anarchical Society – Grotius, Colonialism and Order in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 165 p.

KEITH 1919

KEITH, A.B., The Belgian Congo and the Berlin Act, Oxford, Clarendon Press, 1919, 344 p.

KESTEMONT 2018

KESTEMONT, L., Handbook on Legal Methodology – From Objective to Method, Antwerp, Intersentia, 2018, 97 p.

KOSKENNIEMI 2002

KOSKENNIEMI, M., The Gentle Civilizer of Nations – The Rise and Fall of International Law 1870-1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 569 p.

LAWRENCE 1909

LAWRENCE, T. J., The Principles of International Law (third edn.), D.C. Heath & Co. Publishers, 1909, 681 p.

LINDLEY 1926

LINDLEY, M. F., The Acquisition and Government of Backward Territory in International Law – Being a Treatise on the Law and Practice Relating to Colonial Expansion, London, Longmans, Greens and Co., 1926, 391 p.

LORIMER 1883

LORIMER, J., The Institutes of the Law of Nations (vol. I), Edinburgh, William Blackwood and Sons, 1883, 449 p.

MAGALHAES 1884

MAGALHAES, C., Le Zaire et les contrats de l'Association internationale Conférence faite le 21 juin 1884, Lisbonne, Modesto & Co., 1884, 32 p.

NYS 1903

NYS, E., L’État Indépendent du Congo et le droit international, Brussels, Alfred Castaigne, 1903, 80 p.

NYS 1894

NYS, E., Origines du Droit International, Brussels, Alfred Castaigne, 1894, 414 p.

ODUNTAN 2015

ODUNTAN, G., International Law and Boundary Disputes in Africa, New York, Routledge, 2015, 410 p.

OPPENHEIM 1905

OPPENHEIM, L., International Law – A Treatise (vol. I), London, Longmans, Green and Co, 1905, 595 p.

PITTS 2018

PITTS, J., Boundaries of the International, Cambridge, Harvard University Press, 2018, 293 p.

RAIC 2002

RAIC, D., Statehood and the Law of Self-Determination, PhD Dissertation at Leiden University, 2002, 515 p.

RIVIER 1896

RIVIER, A., Principes du Droit des Gens, Paris, Arthur Rousseau, 1896, 501 p.

SAMUEL 2014

SAMUEL, G., An Introduction to Comparative Law Theory and Method, Portland, Hart Publishing, 2014, 210 p.

SHAW 1986

SHAW, M., Title to Territory in Africa – International Legal Issues, Oxford, Clarendon Press, 1986, 428 p.

STERN 1987

STERN, F., Gold and Iron: Bismark, Bleichröder, and the Building of the German Empire, Harmondsworth, Penguin Books, 1987, 620 p.

SUCCESSION DE LEOPOLD II (s.d.)

Succession de Sa Majesté le Roi Leopold II: document produits par l’État Belge, Doc. No. 6 and 8.

THOMSON 1933

THOMSON, R. S., Fondation de l’État Independent du Congo – Un chapitre de l’histoire du partage de l’Afrique, Brussels, Office de Publicité, 1933, 354 p.

UMOZURIKE 1979

UMOZURIKE, U.O., International Law and Colonialism in Africa, Enugu, Nwamife Publishers Limited, 1979, 173 p.

VANTHEMSCHE 2007

VANTHEMSCHE, G., Congo – De impact van de kolonie op België, Tielt, Lannoo, 2007, 328 p.

VAN DER LINDEN 2014

VAN DER LINDEN, M., The Acquisition of Africa (1870-1914): The Nature of Nineteenth-Century International Law, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2014, 369 p.

VATTEL 1916

VATTEL, E., The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of Nations and of Sovereigns (text of 1758; Books I, II, III and IV), Washington, Carnegie Institution of Washington, 1916, 398 p.

VERMEERSCH

VERMEERSCH, A., La Question Congolaise, Brussels, Bulens, 1906, 375 p.

WACK 1905

WACK, H.W., The Story of the Congo Free State, New York, G. P. Putnam’s Sons, 1905, 634 p.

WESTLAKE 1894

WESTLAKE, J., Chapters on the Principles of International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1894, 275 p.

WHEATON 1866

WHEATON, H., Elements of International Law, Cambridge, Press of John Wilson and Son, 1866, 749 p.

 

Contributions in volumes

ADAMS and GRIFFITHS 2012

ADAMS, M. and GRIFFITHS, J., “Against ‘comparative method’: explaining similarities and differences” in M. ADAMS and J. GRIFFITHS (eds.), Practice and Theory in Comparative Law,  Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 279-301.

BONTINCK 1971

BONTINCK, F., “L’entente entre le France et l’Association Internationale du Congo à la lumière des premières négociations” in Université Lovanium de Kinshasa, Études d’Histoire Africaine (vol. 2), Kinshasa, Université Lovanium, 1971, pp. 29-81.

DE COURCEL 1988

DE COURCEL, G., “The Berlin Act of 26 February 1885” in S. FÖRSTER, W.J. MOMMSEN, and R. ROBINSON (eds.), Bismarck, Europe, and Africa – The Berlin Africa Conference 1884-1885 and the Onset of Partition, Oxford, Oxford University Press, 1988, pp. 247-261.

FISCH 1992

FISCH, J., “Law as a Means and Law as an End: Some Remarks on the Function of European and Non-European Law in the Process of European Expansion” in W.J. MOMMSEN and J.A. DE MOOR (eds.), European Expansion and Law – The Encounter of European and Indigenous Law in 19th – and 20th-Centunry Africa and Asia, New York, Berg Publishers, 1992, pp. 15-38.

FITZMAURICE 2012

FITZMAURICE, A., “Discovery, Conquest, and Occupation of Territory” in B. FASSBENDER and A. PETERS (eds.), The Oxford Handbook of the History of International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 840-861.

FITZMAURICE 2010

FITZMAURICE, A., “The Justification of King Leopold II’s Congo Enterprise by Sir Travers Twiss” in S. DORSETT and I. HUNTER (eds.), Law and Politics in British Colonial Thought: Transpositions of Empire, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2010, pp. 109-126.

MOMMSEN 1988

MOMMSEN, W.J., “Bismarck, the Concert of Europe, and the Future of West Africa, 1883-1885” in S. FÖRSTER, W.J. MOMMSEN, and R. ROBINSON (eds.), Bismarck, Europe, and Africa – The Berlin Africa Conference 1884-1885 and the Onset of Partition, Oxford, Oxford University Press, 1988, pp. 151-170.

SALMON 1988

SALMON, J., “La nature juridique de l’Etat Indépendant du Congo et des entités qui l’ont précédé” in J.J. SYMOENS (ed.), Le Centenaire de l’Etat Indépendent du Congo – Recueil d’Etudes, Brussels, Académie royale des sciences d'outre-mer, pp. 147-182.

STENGERS 1988

STENGERS, J., “Leopold II and the Association Internationale du Congo” in S. FÖRSTER, W.J. MOMMSEN, and R. ROBINSON (eds.), Bismarck, Europe, and Africa – The Berlin Africa Conference 1884-1885 and the Onset of Partition, Oxford, Oxford University Press, 1988, pp. 229-244.

 

Articles

ALEXANDROWICZ 1958

ALEXANDROWICZ, C.H., “The Theory of Recognition in Fieri”, British Yearbook of International Law 1958, pp. 176-198.

ANDREWS 1978

ANDREWS, J.A., “The Concept of Statehood and the Acquisition of Territory in the Nineteenth Century”, Law Quarterly Review 1978, pp. 408-427.

ANGHIE 1999

ANGHIE, A., “Finding the Peripheries: Sovereignty and Colonialism in Nineteenth-Century International Law”, Harvard International Law Journal 1999, pp. 1-80.

DESCAMPS 1904

DESCAMPS,  E., “Le différend anglo-congolais”, Revue de droit international et de legislation comparée 1904, pp. 233-259.

HENRIET 2015

HENRIET, B., “Colonial Law in the Making – Sovereignty and Property in the Congo Free State (1876-1908)”, The Legal History Review 2015, pp. 202-225.

MOYNIER 1887

MOYNIER, G., “La fondation de l’État Indépendent du Congo au point de vue juridique”, Séances et Travaux de l’Académie des Sciences Morales et Politiques 1887, pp. 460-498.

NYS 1903

NYS, E., “L’État Independent du Congo et le droit international”, Revue de droit international et de legislation comparée 1903, pp. 333-379.

ONUF 2004

ONUF, N., “Eurocentrism and Civilization”, Journal of the History of International Law 2004, pp. 37-42.

ONUMA 2000

ONUMA, Y., “When Was the Law of International Society Born”, Journal of the History of International Law, 2000, pp. 1-66.

ORAKHELASHVILI 2006

ORAKHELASHVILI, A., “The Idea of European International Law”, The European Journal of International Law 2006, pp. 315-347.

REEVES 1909

REEVES,  J.S., “The Origin of the Congo Free State, Considered from the Standpoint of International Law”, The American Journal of International Law 1909, pp. 99-118.

ROLIN-JAEQUEMYN 1889

ROLIN-JAEQUEMYN, M.G., “L’Année 1888 au Point de Vue de la Paix et du Droit International”, Revue de Droit International et de Législation Comparée 1889, pp. 167-208.

RYCKMANS 1955

RYCKMANS, P., “Belgian ‘Colonialism’”, Foreign Affairs 1955, pp. 89-101.

VAN HULLE 2014

VAN HULLE, I., “Britain’s Recognition of the Spanish American Republics – The Gap Between Theory and Practice in International Law (1810-1900)”, The Legal History Review 2014, pp. 284-322.

 

Online sources

OFFICE OF THE HISTORIAN (U.S. DEPARTMENT OF STATE)

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1885/d38.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1885/d224.  

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1885/d226.